מילון מונחים של Excel

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

תלת-ממד

A

B

C

D

E

F

G

H

אני

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

תלת-ממד

לראש הדף

הפניה תלת-ממד

הפניה לטווח המשתרעת על גליונות עבודה אחד או יותר בחוברת עבודה.

תלת-ממדי קירות ורצפה

האזורים המקיף סוגים רבים של תרשים תלת-ממדי המעניקים ממד וגבולות לתרשים. שני קירות ורצפה אחד מוצגים בתוך אזור התוויית הנתונים.

A

לראש הדף

Aוך לפעיל

הוספת גליון תרשים או על גליון העבודה הפעיל או נבחרת, גיליון. הגיליון שבאפשרותך להפעיל קובע אילו כרטיסיות מוצגות. כדי להפעיל גיליון, לחץ על הלשונית של הגיליון בחוברת העבודה.

Aהתא הפעיל

התא הנבחר שבו הזנת נתונים כאשר אתה מתחיל להקליד. פעיל תא אחד בלבד בכל פעם. התא הפעיל מוקף בגבול כבד.

Aהגיליון הפעיל

הגיליון שעליו אתה עובד בחוברת עבודה. השם בכרטיסיה הגיליון הפעיל אינו מודגש.

Aכתובת

הנתיב לאובייקט, מסמך, קובץ, דף או יעד אחר. כתובת יכול להיות כתובת URL (כתובת אינטרנט) או נתיב UNC (כתובת רשת), והיא יכולה לכלול מיקום ספציפי בתוך קובץ, כגון סימניה של Word או טווח תאים של Excel.

Alternate תיקיית ההפעלה

תיקיה בנוסף בתיקיה XLStart המכילה חוברות עבודה או קבצים אחרים שברצונך לפתוח באופן אוטומטי בעת הפעלת Excel ותבניות שבהן ברצונך יהיו זמינות בעת יצירת חוברות עבודה חדשות.

Alternate תיקיית ההפעלה

תיקיה בנוסף בתיקיה XLStart המכילה חוברות עבודה או קבצים אחרים שברצונך לפתוח באופן אוטומטי בעת הפעלת Excel ותבניות שבהן ברצונך יהיו זמינות בעת יצירת חוברות עבודה חדשות.

Argument

הערכים המשתמשת בפונקציה לביצוע פעולות או חישובים. סוג הארגומנט שהפונקציה משתמשת באופן ספציפי לפונקציה. ארגומנטים נפוצים שבהם נעשה שימוש בתוך פונקציות כוללים מספרים, טקסט, הפניות לתאים ושמות.

Array

משמש כדי לבנות נוסחאות יחיד שלא להפיק תוצאות מרובות או הפועלות בקבוצת ארגומנטים המכילים מסודרים בשורות ובעמודות. טווח מערך משתף נוסחה נפוצות; קבוע מערך היא קבוצה של קבועים המשמש כארגומנט.

Array נוסחה

נוסחה המבצע חישובים מרובים אחת או יותר קבוצות של ערכים, ומחזירה תוצאה בודדת או תוצאות מרובות. נוסחאות מערך מוקפים בין סוגריים מסולסלים {} והזנת על-ידי הקשת CTRL + SHIFT + ENTER.

Associated PivotTable

PivotTable שמספקת את נתוני המקור כדי ה-PivotChart. נוצר באופן אוטומטי בעת יצירת דוח PivotChart חדש. כאשר אתה משנה את הפריסה של דוח אחד, משנה גם האחרת.

Aעיצוב אוטומטי

אוסף מוכללים של עיצובי תא (כגון גודל גופן, תבניות ויישור) שבאפשרותך להחיל על טווח של נתונים. Excel קובע את הרמות של סיכום ופרטים בטווח שנבחר ומחיל את העיצובים בהתאם.

Aציר

קו הגובל אזור התוויית הנתונים בתרשים שנמצא בשימוש בתור מסגרת התייחסות עבור המידה. ציר y הוא בדרך כלל הציר האנכי ומכיל נתונים. ה-x הוא בדרך כלל הציר האופקי ומכילה קטגוריות.

B

לראש הדף

כתובת אם רישיות B

הנתיב היחסי המשמש את Excel עבור כתובת היעד בעת הוספת היפר-קישור. אפשרות זו כתובת אינטרנט (URL), נתיב תיקיה בכונן הקשיח שלך או נתיב בתיקיה בכונן רשת.

סדר B

קו מקושט שניתן להחיל על תאי גליון עבודה או אובייקטים, כגון תרשימים, תמונות או תיבות טקסט. גבולות להבחין, להדגיש או לקבץ פריטים.

C

לראש הדף

העמודה alculated C

בטבלת Excel, עמודה מחושבת משתמשת בנוסחה יחידה המותאמת עבור כל שורה. הוא מתרחב כדי לכלול שורות נוספות כך שהנוסחה מורחבת מיד לאותן שורות באופן אוטומטי.

שדה alculated C(מסד נתונים)

שדה בערכת התוצאות של שאילתה המציגה את התוצאה ביטוי במקום נתונים ממסד נתונים.

שדה alculated C(PivotTable)

שדה ב- PivotTable או PivotChart המשתמשת בנוסחה שאתה יוצר. שדות מחושבים יכולים לבצע חישובים באמצעות התוכן של השדות האחרים PivotTable או PivotChart.

פריט alculated C

פריט בתוך שדה PivotTable או PivotChart שדה המשתמשת בנוסחה שאתה יוצר. פריטים מחושבים יכולים לבצע חישובים באמצעות התוכן של פריטים אחרים בתוך אותו שדה של PivotTable או PivotChart.

ציר קטגוריה C

ציר תרשים שייצג את הקטגוריה עבור כל נקודת נתונים. היא מציגה את ערכי טקסט שרירותי כגון רב1, רב2 ו- Qtr3; שאין אפשרות להציג ערכים מספריים עם קנה מידה.

שדה קטגוריה C

שדה המוצג באזור קטגוריה של ה-PivotChart. פריטים בשדה קטגוריה מופיעים כתוויות על ציר הקטגוריות.

פר C

תיבה מעוצב על-ידי ההצטלבות של שורה ועמודה בגליון עבודה או טבלה, שבה אתה מזין מידע.

הפניה פר C

ערכת קואורדינטות תופסת תא בגליון עבודה. לדוגמה, ההפניה של התא המופיע בהצטלבות של עמודה B ו- row 3 היא B3.

רשות ertifying C

ארגון מסחרי או קבוצה בתוך חברה, המשתמשת כלים כגון Microsoft Certificate Server כדי לספק אישורים דיגיטליים זה מפתחי תוכנה להשתמש כדי לחתום על פקודות מאקרו ומשתמשים, באפשרותך להשתמש כדי לחתום על מסמכים.

היסטוריית נה C

בחוברת עבודה משותפת, מידע ששמור אודות שינויים שבוצעו בהפעלות העריכה האחרונים. המידע כולל את שם האדם ביצע כל שינוי, כאשר בוצע השינוי ואת אילו נתונים השתנה.

אזור רשים ציונים C

כל התרשים ואת כל הרכיבים שלו.

גיליון רשים ציונים C

גליון בחוברת עבודה המכילה רק תרשים. גליון תרשים מועיל כאשר ברצונך להציג תרשים או PivotChart מנתוני גליון עבודה בנפרד או PivotTable.

שדה ראשונה C

שדה המוקצה עבור הכיוון של עמודה ב- PivotTable. הפריטים המשויכים שדה עמודה מוצגים כתוויות עמודה.

כותרת ראשונה C

האזור מוצלל בחלק העליון של כל עמודה חלונית נתונים המכילה את שם השדה.

כותרת ראשונה C

פיסות או מספור האזור האפור בחלק העליון של כל עמודה. לחץ על כותרת העמודה כדי לבחור עמודה שלמה. כדי להגדיל או להקטין את הרוחב של עמודה, גרור את הקו משמאל כותרת העמודה.

קריטריונים omparison C

קבוצה של תנאים לחיפוש הנמצא בשימוש כדי לחפש נתונים. קריטריוני השוואה יכול להיות סדרה של תווים שברצונך להתאים, כגון "Northwind Traders", או ביטוי, כגון "> 300."

אופרטור omparison C

סימן הנמצא בשימוש בקריטריוני השוואה כדי להשוות בין שני ערכים. תקני שישה הם = שווה ל-, > גדולים מ-, < פחות מ, > = גדול או שווה ל-, < = קטן מ או שווה ל ולאחר <> אינו שווה ל.

עיצוב onditional C

תבנית, כגון הצללה או גופן צבע תא, אשר Excel מחיל באופן אוטומטי לתאים אם מתקיים תנאי שצוין.

הטבלה onsolidation C

טבלת התוצאות המשולב שמופיע באזור היעד. Excel יוצר טבלת איחוד על-ידי החלת את פונקציית הסיכום שאתה בוחר הערכים של אזור מקור שאתה מציין.

Constant

ערך שאינו מחושב. לדוגמה, המספר 210 והטקסט "הכנסות רבעוניות" הם קבועים. ביטוי, או ערך שנוצר מביטוי, אינו קבוע.

Constraints

המגבלות לוחצים על בעיה Solver. באפשרותך להחיל הגבלות תאים ניתנים לכוונון, תא היעד או תאים אחרים הקשורים אלה באופן ישיר או עקיף לתא היעד.

אזור העתק C

התאים שאתה מעתיק כאשר ברצונך להדביק נתונים במיקום אחר. לאחר העתקת תאים, גבול נע מופיעה מסביב להם כדי לציין כי הם שאוחסן להעתקת.

Criteria

הגדר לתנאים שציינת להגביל אילו רשומות ייכללו בתוצאה של שאילתה. לדוגמה, הקריטריון הבא בוחר רשומות שעבורו הערך עבור השדה Order Amount גדול מ- 30,000: סכום הזמנה > 30000.

חלונית riteria C

הגדר האזור של חלון המציג את הקריטריונים המשמשים כדי להגביל את הרשומות כלולה בתוצאה בשאילתה שלך.

אזור נוכחי C

בלוק תאים מלאים הכוללת את התא הנבחר הנוכחי או התאים. מרחיב האזור בכל הכיוונים השורה הריקה הראשונה או עמודה.

חישוב מותאם אישית C

שיטה סיכום הערכים של אזור הנתונים של PivotTable באמצעות הערכים בתאים אחרים באזור הנתונים. השתמש הצג נתונים כרשימה בתיבת הדו-שיח שדה PivotTable עבור שדה נתונים כדי ליצור חישובים מותאמים אישית.

D

לראש הדף

טופס נתונים D

תיבת דו-שיח המציגה תיעוד מקיף אחד בכל פעם. באפשרותך להשתמש טפסי נתונים כדי להוסיף, לשנות, איתור ומחיקה של רשומות.

תווית נתונים D

תווית המספקת מידע נוסף אודות סמן נתונים, המייצג נקודת נתונים יחידה או ערך שמגיעים מתא גליון נתונים.

סמן נתונים D

מייצג פעילות, אזור, נקודה, פרוסה או סימן אחר בתרשים אשר מייצג נקודת נתונים יחידה או ערך שמגיעים מתא גליון נתונים. סמני נתונים קשורים בתרשים מהווים סידרת נתונים.

חלונית נתונים D

הגדר האזור של חלון המציג את התוצאה של השאילתה.

נקודות נתונים D

ערכים בודדים המותווים בתרשים. נקודות נתונים קשורות יוצרים סדרת נתונים. נקודות נתונים מיוצגים על-ידי סרגלי, עמודות, שורות, פרוסות, נקודות וצורות אחרות. צורות אלה נקראים סמני נתונים.

אזור נתונים D

טווח תאים המכיל נתונים והגן מוקף על-ידי תאים ריקים או גבולות גליון נתונים.

סידרת נתונים D

נקודות נתונים קשורים הם בתרשים ונובעות גליון נתונים בשורות או בעמודות. כל סדרות הנתונים בתרשים יש צבע ייחודי או תבנית. באפשרותך להתוות סידרת נתונים אחת או יותר בתרשים. תרשימי עוגה יש לך סידרת נתונים אחת בלבד.

מקור נתונים D

ערכת מידע "המקור" משמש כדי להתחבר למסד נתונים מאוחסנים. מקור נתונים יכול לכלול את השם המיקום של שרת מסד הנתונים, את השם של מנהל ההתקן של מסד הנתונים, והמידע שמצריך במסד הנתונים בעת כניסה.

מנהל התקן של מקור נתונים D

קובץ תוכנית המשמש כדי להתחבר למסד נתונים ספציפיים. כל מערכת של תוכנית או ניהול מסד הנתונים דורש מנהל התקן אחר.

טבלת נתונים D

טווח של תאים המציג את תוצאות החלפת ערכים שונים בנוסחה אחת או יותר. קיימים שני סוגים של טבלאות נתונים: קלט אחד וטבלאות דו-קלט.

טבלת נתונים Dבתרשימים

רשת ניתנים להוספה בתרשימים מסוימים ומכילה את הנתונים המספריים ששימשו ליצירת התרשים. בדרך כלל, טבלת הנתונים מצורפת הציר האופקי של התרשים ומחליף את תוויות שנתות בציר האופקי.

אימות נתונים D

תכונה של Excel שניתן לבצע כדי להגדיר הגבלות על אילו נתונים באפשרותך או יש להזין בתא, וכדי להציג הודעות בקש מהמשתמשים עבור הערכים הנכונים והודעה למשתמשים אודות ערכים שגויים.

Dם

אוסף של נתונים הקשורים לנושא מסוים או למטרה. בתוך מסד נתונים, מידע אודות ישות מסוימת, כגון עובד או הזמנה, ממוין טבלאות, רשומות ושדות.

D DE השיחות

האינטראקציה בין שני היישומים מקיים תקשורת, החלפת נתונים באמצעות פונקציות מיוחדות וקוד המכונה חילופי מידע דינאמיים (DDE).

חוברת עבודה של אתחול מחדל D

חדש, שלא נשמרו חוברת העבודה המוצג בעת הפעלת Excel. חוברת העבודה האתחול ברירת המחדל מוצג רק אם טרם שכללת חוברות עבודה אחרות בתיקיה XLStart.

תבנית חוברת עבודה מחדל D

התבנית book. xlt שאתה יוצר כדי לשנות את תבנית ברירת המחדל של חוברות עבודה חדשות. Excel משתמש בתבנית ליצירת חוברת עבודה ריקה בעת הפעלת Excel או צור חוברת עבודה חדשה מבלי לציין תבנית.

תבנית גליון עבודה מחדל D

התבנית sheet. xlt שאתה יוצר כדי לשנות את תבנית ברירת המחדל של גליונות עבודה חדשים. Excel משתמש בתבנית כדי ליצור גליון עבודה ריק בעת הוספת גליון עבודה חדש בחוברת עבודה.

Dependents

תאים המכילים נוסחאות המפנות לתאים אחרים. לדוגמה, אם תא D10 מכיל את הנוסחה = B5, תא D10 הוא תלוי התא B5.

אזור estination D

טווח התאים שאתה בוחר כדי להשהות את נתונים מסוכמים באיחוד. אזור היעד יכול להיות באותו גליון עבודה כמקור הנתונים או בגליון עבודה אחר. גליון עבודה יכולה להכיל איחוד אחת בלבד.

נתונים etail D

עבור סכומי ביניים אוטומטיים וחלוקה לרמות של גליון עבודה, subtotal שורות או עמודות אשר נסכמו על-ידי נתוני הסיכום. הוא נתוני הפירוט הסמוכות בדרך כלל ולאחר מכן מעל או מימין נתוני הסיכום.

קווים חיתוך D

בתרשימי קו ושטח, קווים הנמתחים נתונים הצבע ציר הקטגוריות (x). מתחיל כ"שימושית בתרשימי אזור כדי להבהיר שבה יסתיים סמן נתונים אחד ולחץ על הבא.

תיבת רשימה נפתחת חיתוך D

פקד תפריט, סרגל הכלים או תיבת דו-שיח שמציגה רשימה של אפשרויות בעת לחיצה על החץ הקטן לצד תיבת הרשימה.

E

לראש הדף

תרשים mbedded E

תרשים שממוקם בגליון עבודה במקום בגליון תרשים נפרד. תרשימים מוטבעים הם מועילים כאשר ברצונך להציג או להדפיס תרשים או דוח PivotChart עם נתוני המקור או מידע אחר בגליון עבודה.

סרגלי שגיאות E

בדרך כלל, נעשה שימוש בנתונים סטטיסטיים או מדעיים, קווי שגיאה מציגים שגיאה פוטנציאלית או מידת אי-ודאות ביחס לכל סמן נתונים בסידרה.

Excel התוספת

רכיבים שניתן להתקין במחשב שלך כדי להוסיף פקודות ופונקציות ל- Excel. תוכניות תוספת אלה הן ספציפיות ל- Excel. התוספת תוכניות אחרות הזמינות עבור Excel או ב- Office הם תוספות Component Object Model (COM).

הטבלה xcel E

נקרא בעבר רשימת Excel, ניתן ליצור, תבנית, ולהרחיב טבלת Excel כדי לארגן את הנתונים בגליון העבודה שלך.

ביטוי

שילוב של אופרטורים, שמות שדות, פונקציות, ליטרלים וקבועים המוערך ערך יחיד. ביטויים באפשרותך לציין קריטריונים (כגון סכום הזמנה > 10000) או לבצע חישובים ערכי שדות (כגון מחיר * כמות).

נתונים חיצוניים E

נתונים המאוחסנים במסד נתונים, כגון Access, dBASE או SQL Server, נפרד מ- Query והתוכנית ממנה הפעלת השאילתה.

נתונים חיצוניים E

נתונים המאוחסנים מחוץ ל- Excel. דוגמאות מסדי נתונים שנוצרו ב- Access, dBASE, SQL Server, או בשרת אינטרנט.

טווח נתונים חיצוניים E

טווח נתונים אשר הוא שהובאו אל גליון עבודה, אך שבה נוצרה מחוץ ל- Excel, כגון בקובץ מסד נתונים או טקסט. ב- Excel, באפשרותך לעצב את הנתונים או להשתמש בו בחישובים כפי שאתה עושה זאת נתונים אחרים.

הפניה חיצוניים E

הפניה לתא או לטווח בגליון בחוברת עבודה אחרת של Excel, או הפניה לשם מוגדר בחוברת עבודה אחרת.

F

לראש הדף

דה F(מסד נתונים)

קטגוריה של מידע, כגון האחרון שם או סדר סכום, המאוחסן בטבלה. כאשר שאילתה מציגה תוצאת בחלונית הנתונים שלו, שדה מיוצגת כעמודה.

דה F(PivotTable)

ב- PivotTable או PivotChart, קטגוריה של נתונים המתקבלת משדה בנתוני המקור. טבלאות Pivottable יש שדות שורה, עמודה, הדף ונתונים. תרשימי Pivotchart להכיל שדות סידרה, קטגוריה, הדף ונתונים.

נקודת אחיזה מילוי F

ריבוע שחור קטן בפינה השמאלית התחתונה של הקטע הנבחר. כאשר אתה מצביע על נקודת האחיזה למילוי, המצביע יהפוך לצלב שחור.

סנן F

כדי להציג רק את השורות ברשימה העונות על התנאים שציינת. השתמש בפקודה סינון אוטומטי להצגת שורות התואמות אחד או יותר ערכים ספציפיים, ערכים מחושבים או תנאים.

גופנים F

עיצוב גרפי המוחל על כל ספרות, סימנים, תווים אלפביתיים. נקרא גם סוג או צורת הגופן. ובסגנונות הן דוגמאות גופנים. גופנים מגיעים בדרך כלל בגדלים שונים, כגון 10 נקודות וסגנונות שונים, כגון הדגשה.

Formula

רצף של ערכים, ההפניות לתאים, שמות פונקציות, או אופרטורים בתא זה יחד להפיק ערך חדש. נוסחה מתחילה תמיד בסימן שוויון (=).

סרגל ormula F

סרגל בחלק העליון של חלון Excel שבה אתה משתמש כדי להזין או לערוך ערכים או נוסחאות בתאים או תרשימים. הצגת ערך קבוע או נוסחה המאוחסן בתא הפעיל.

Ormula Fלוח צבעים

כלי המסייע לך ליצור או לערוך נוסחה וגם מספקת מידע אודות פונקציות והארגומנטים שלהם.

נקציות F(Microsoft Query)

ביטוי שמחזיר ערך בהתבסס על התוצאות של חישוב. שאילתה מניחה כי מקורות נתונים תומך הפונקציות Avg, Count, Max, Min ו- Sum. מקורות נתונים מסוימים אינם תומכים כל אלה, או עשויות לתמוך פונקציות נוספות.

נקציות F(Office Excel)

נוסחה כתובה מראש שמוביל ערך או ערכים, מבצעת פעולה, ומחזירה ערך או ערכים. השתמש בפונקציות כדי לפשט ולקצר נוסחאות בגליון עבודה, במיוחד אלה לבצע חישובים ארוך או מורכבים.

G

לראש הדף

Goal seek

שיטה כדי למצוא ערך מסוים עבור תא על-ידי התאמת הערך של תא אחד. בעת ביצוע חתירה למטרה, Excel משנה את הערך בתא שציינת עד שהנוסחה תלויה מאותו תא מחזירה את התוצאה שהרצויה.

Gלהיפטר

קבוצה של קווים מצטלבים המשמשת ליישור אובייקטים.

Gridlines בתרשימים

באפשרותך להוסיף קווים לתרשים שיש להקל על מסימוני. הרחבת קווי רשת מתוך השנתות על ציר על-פני אזור התוויית הנתונים.

בוצה G

בחלוקה לרמות או PivotTable, אחד או יותר שורות או עמודות הפירוט הסמוכות וניתנות כפופות על שורת סיכום או עמודת.

H

לראש הדף

קווים בוהות-נמוכים H

בתרשימי קו דו-ממדי, קווים הנמתחים הגבוה ביותר כדי הערך הנמוך ביותר בכל קטגוריה. קווי גבוה-נמוך נמצאים בשימוש לעיתים קרובות תרשימי מניות.

גליון עבודה istory H

גליון עבודה נפרד המפרטת את שינויי במעקב בחוברת עבודה משותפת, כולל שם האדם שביצע את השינוי, מתי והיכן הוא בוצע, אילו נתונים נמחק או הוחלף וכיצד היו לפתור התנגשויות.

I

לראש הדף

ניתןdentifier

שם שדה בביטוי. לדוגמה, סכום הזמנה הוא המזהה (שם השדה) עבור שדה המכיל סכומי ההזמנה. באפשרותך להשתמש בביטוי (כגון מחיר * כמות) במקום מזהה.

ההצטלבות mplicit ניתן

הפניה לטווח תאים, במקום תא בודד, המחושב כגון תא בודד. אם תא C10 מכיל את הנוסחה = b5: b15 * 5, Excel מכפילה את הערך בתא B10-5 מכיוון התאים B10 ו- C10 נמצאים באותה שורה.

ניתןndex

רכיב מסד הנתונים מאיץ את החיפוש עבור הנתונים. כאשר טבלה יש אינדקס, ניתן למצוא את הנתונים בטבלה על-ידי חיפוש אותו באינדקס.

צירוף קסט עבור כרזת אני

בשאילתה, המהווים ברירת מחדל סוג הצירוף בין שתי טבלאות שבו נבחרו רק את הרשומות הכוללות את אותם ערכים בשדות המצורפים. שתי הרשומות תואמים מכל טבלה משולבים ומוצג כרשומת אחד בערכת התוצאות.

תא nput ניתן

מחליף את התא שבה כל אחד מהם להזין ערך מטבלת נתונים. תא כלשהו בגליון עבודה יכול להיות תא הקלט. על אף תא הקלט צריך להיות חלק טבלת הנתונים, בנוסחאות טבלאות נתונים להפנות לתא הקלט.

השורה הוסף אני

בטבלת Excel, שורה מיוחדת המקל על הזנת נתונים. הוסף שורה מצוין באמצעות כוכבית.

ניתןבאי Explorer

דפדפן אינטרנט מפרש קבצי HTML, מעצבת אותם כדפי אינטרנט ומציגה אותם למשתמש. באפשרותך להוריד מאתר האינטרנט של Microsoft שכתובתו http://www.microsoft.com Internet Explorer.

ניתןפריט

קטגוריית משנה של שדה טבלאות Pivottable ורכיבי Pivotchart. לדוגמה, השדה "Month" היתה כוללות פריטים כגון "ינואר", "פברואר", וכן הלאה.

ניתןteration

חישוב חוזר של גליון עבודה עד מתקיים תנאי מספרי ספציפי.

J

לראש הדף

Join

חיבור בין טבלאות מרובות כאשר רשומות קשורות שדות התואמים הם משולבים וכאפשרות רשומה אחת. ייתכן רשומות שאינן תואמות ייכללו או לא נכלל, בהתאם לסוג הצירוף.

קו oin J

ב- Query קו המחבר בין שתי טבלאות מציגה שדות שאילתה כיצד הנתונים קשורים. סוג הצירוף מציינת אילו רשומות נבחרות עבור ערכת התוצאות של השאילתה.

קו oin J

ב- Query קו המחבר שדות בין שתי טבלאות מציגה כיצד הנתונים קשורים. סוג הצירוף מציינת אילו רשומות נבחרות עבור ערכת התוצאות של השאילתה.

Justify

כדי להתאים מרווח אופקי כך טקסט מיושר באופן שווה לאורך שני השוליים השמאליים והימניים. יישור טקסט יוצר קצה חלק לשני הצדדים.

L

לראש הדף

מקרא L

תיבה המזהה את התבניות או את הצבעים שהוקצו לסדרות הנתונים או לקטגוריות בתרשים.

מפתחות מקרא L

סימנים במקראים המציגות את התבניות והצבעים שהוקצו לסדרות נתונים (או קטגוריות) בתרשים. מפתחות מקרא מופיעים מימין ערכי מקרא. עיצוב מפתח מקרא גם עיצובי סמן הנתונים המשויך אותו.

Locked שדה או רשומה

התנאי של רשומה, שדה או אובייקט אחר במסד נתונים מתיר זאת שיוצג אך לא לשנות (קריאה בלבד) בשאילתה.

M

לראש הדף

טווח apped M

טווח ברשימת XML שקושרו לרכיב ב מפת XML.

Matrix

מערך מלבני של ערכים או טווח תאים משולב עם אחרים המערכים או טווחים להפקת סכומים או מוצרים מרובים. Excel כולל מראש פונקציות מטריצה שניתן ליצור סכומים או מוצרים.

תא erged M

תא יחיד שנוצר על-ידי שילוב שני תאים או יותר שנבחרו. ההפניה לתא עבור תא ממוזג היא התא הימני העליון בטווח שנבחר המקורי.

Mעות פקד Excel

פקד Excel מקורית מלבד פקד ActiveX.

עזרה של Visual Basic עות M

לקבלת עזרה עבור Visual Basic ב- Excel, בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה קוד, לחץ על Visual Basic ולאחר מכן, תחת תפריט עזרה, לחץ על עזרה של Microsoft Visual Basic.

ממוצע oving M

רצף של ממוצעים שחושב חלקים של סדרת נתונים. בתרשים, ממוצע נע מחליק תנודות בנתונים, וכך המציג התבנית או המגמה עוד את בבירור.

גבול oving M

גבול מונפש המופיע מסביב טווח גליון העבודה אשר שנגזר או הועתק. כדי לבטל גבול נע, הקש ESC.

תוויות קטגוריה אחיד ברמת M

תוויות קטגוריה בתרשים, שבו, בהתבסס על נתוני גליון עבודה, מוצגים באופן אוטומטי יותר משורה אחת בהירארכיה. לדוגמה, ייתכן יופיעו הכותרת יוצרות מעל שורה עם כותרות טופו Apples וכן אגסים.

N

לראש הדף

ם

מילה או מחרוזת תווים המייצגת תא, טווח תאים, נוסחה או ערך קבוע. השתמש שמות קלות להבנה, כגון מוצרים, כדי להפנות אל קשה להבין טווחים, כגון Sales! C20:C30.

Nתיבת שם

התיבה בקצה השמאלי של שורת הנוסחאות המזהה את התא הנבחר, פריט תרשים או אובייקט ציור. כדי לתת שם לתא או לטווח, הקלד את השם בתיבה שם ולאחר מכן הקש ENTER. כדי להעביר ולאחר מכן בחר תא בעל שם, לחץ על שמה בתיבה שם.

בחירה onadjacent N

בחירה של לפחות שני תאים או טווחים לא הנוגעים זה בזה. כאשר מתווה הקטעים הנבחרים בתרשים, ודא כי הבחירות המשולב טופס של צורת מלבן.

נתוני מקור OLAP על N

הנתונים המשמשים כבסיס עבור PivotTable או PivotChart המגיעים ממקור שאינו מסד נתונים של OLAP. מקורות אלה כוללים מסדי נתונים יחסיים, טבלאות בגליונות עבודה של Excel, לבין מסדי נתונים של קובץ טקסט.

O

לראש הדף

ObjectLink

תבנית נתוני OLE המתארים אובייקט מקושר, המזהה את הכיתה, שם המסמך ושם של אובייקט. כל אחד מהפריטים נתונים אלה הוא מחרוזת המסתיימת ב- null.

קובץ קוביה של Oעבוד במצב לא מקוון

קובץ תיצור בדיסק הקשיח שלך או משותף ברשת לאחסון נתוני מקור OLAP עבור PivotTable או PivotChart. קבצי קוביה לא מקוונים מאפשרים לך להמשיך לעבוד כאשר אינך מחובר לשרת OLAP.

O LAP

טכנולוגיה מסד נתונים הותאם עבור שאילתות ודיווח, במקום עיבוד תנועות. נתוני OLAP מאורגנים בצורה הירארכית ומאוחסנים בקוביות במקום בטבלאות.

O ספק LAP

ערכה של התוכנה המספק גישה סוג מסוים של מסד נתונים של OLAP. התקן של מקור נתונים ותוכנות אחרות של לקוח מה שדרוש כדי להתחבר למסד נתונים, באפשרותך לכלול שתוכנה זו.

Operand

פריטים בכל צד באופרטור בנוסחה. ב- Excel, אופרנדים יכול להיות ערכים, הפניות לתאים, שמות, תוויות ופונקציות.

Operator

סימן או סמל המציין את סוג החישוב שיש לבצע בתוך ביטוי. קיימים אופרטורים מתמטיים, השוואה, אופרטורים לוגיים ואופרטורים של הפניה.

צירוף uter O

בשאילתה, צירוף שבו כל הרשומות מטבלה אחת נבחרות, גם אם קיימות רשומות לא תואמות בטבלה אחרת. הרשומות התואמות משולבים ומוצג כאחד. רשומות שאין להן התאמות בטבלה האחרת מוצגות ריק.

צירוף uter O

צירוף נבחרו אילו כל הרשומות מטבלה אחת, גם אם קיימות רשומות לא תואמות בטבלה אחרת. הרשומות התואמות משולבים ומוצג כאחד. רשומות שאין להן התאמות בטבלה האחרת מוצגות באופן ריק.

סמלי O

נתוני גליון עבודה באילו שורות או עמודות הפירוט נתונים מקובצים כך באפשרותך ליצור דוחות הסיכום. באפשרותך לסכם את החלוקה לרמות גליון עבודה שלם או חלק נבחר שלה.

נתונים סמלי O

הנתונים הנכלל חלוקה לרמות של גליון עבודה. חלוקה לרמות של נתונים כולל סיכום ושורות פירוט או עמודות של חלוקה לרמות.

Oחלוקה לרמות

סימנים שבה אתה משתמש כדי לשנות את התצוגה של גליון עבודה של מיתאר. באפשרותך להציג או להסתיר את נתוני מפורט על-ידי לחיצה על סימן החיבור, סימן חיסור ומספרים את 1, 2, 3 או 4, המציין את רמת חלוקה לרמות.

OwnerLink

תבנית נתוני OLE המתארים אובייקט מוטבע, המזהה את הכיתה, שם המסמך ושם של אובייקט. כל אחד מהפריטים נתונים אלה הוא מחרוזת המסתיימת ב- null.

P

לראש הדף

מעבר גיל P

קו מפריד אשר מחלק בגליון עבודה נפרד העמודים להדפסה. Excel מוסיף מעברי עמוד אוטומטיים בהתבסס על גודל הנייר, הגדרות שוליים, שינוי קנה מידה, ואפשרויות המיקומים של כל מעברי העמוד הידניים שאתה מוסיף.

תצוגה מקדימה של מעברי גיל P

תצוגת גליון עבודה המציג את אזורי להדפסה ואת המיקומים של מעברי עמוד. האזור להדפסה מוצג בלבן, מעברי עמוד אוטומטיים להופיע כבקווים ומופיעים מעברי עמוד ידניים בתור קווים מלאים.

Parameter

ב- Excel, באפשרותך להוסיף, לשנות או להסיר פרמטרים כדי לציין תאים הניתנים לעריכה בנתוני גליון עבודה הניתנת להצגה של Excel Services. בעת שמירת חוברת העבודה, השינויים משתקפים באופן אוטומטי בשרת.

שאילתה arameter P

הגדרת סוג של שאילתה שמבקש, בעת הפעלתה, ערכים (קריטריון) להשתמש כדי לבחור את הרשומות עבור התוצאה להגדיר כך ניתן להשתמש באותה השאילתה כדי לאחזר תוצאות שונים.

יסמה

דרך הגנה על גליון עבודה או חוברת עבודה. בעת הגנה על רכיבי גליון עבודה או חוברת עבודה באמצעות סיסמה, חשוב מאד לזכור סיסמה זו. בלעדיה, אין דרך כדי לבטל את ההגנה על חוברת העבודה או גליון העבודה. עליך להשתמש תמיד סיסמאות חזקות המשלבות אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים וסימנים. סיסמאות חלשים אין לערבב בין גירסאות של רכיבים אלה. סיסמה חזקה: Y6dh! et5. סיסמה חלשה: House27. השתמש בסיסמה חזקה שתוכל לזכור כך שלא תצטרך לרשום אותה.

אזור aste P

היעד עבור הנתונים לגזור או להעתיק על-ידי שימוש בלוח של Office.

אזור ivot P

אזור גליון העבודה שאליו אתה גורר שדות PivotTable או PivotChart כדי לשנות את הפריסה של הדוח. בדוח חדש, קווי מיתאר מקווקו כחול מציינים את האזור pivot בגליון העבודה.

שדה קטגוריה ivotChart P

שדה המוקצה עבור הכיוון של קטגוריה ב- PivotChart. בתרשים, קטגוריות מופיעות בדרך כלל על ה-x או הציר האופקי של התרשים.

PivotChart

תרשים המספק ניתוח אינטראקטיבית של נתונים, כגון PivotTable. באפשרותך לשנות תצוגות נתונים, ראה רמות שונות של פירוט, או לארגן מחדש את פריסת התרשים על-ידי גרירת שדות ועל -ידי הצגה או הסתרה של פריטים בשדות.

שדה סדרה של ivotChart P

שדה המוקצה סידרת הנתונים PivotChart. בתרשים, סדרות מיוצגות במקרא.

נתונים ivotTable P

ב- PivotTable, הנתונים המסוכמים המחושב מתוך שדות הנתונים של רשימת המקור או טבלה.

PivotTable סכומים כוללים

סיכום ערכים עבור כל התאים בשורה או כל התאים בעמודה של PivotTable. ערכים שורת הסכום הכולל או בעמודה מחושבים באמצעות פונקציית הסיכום באותו המשמשת באזור הנתונים של ה-PivotTable.

רשימת ivotTable P

Microsoft Office Web Component המאפשרת לך ליצור מבנה דומה ל- PivotTable של Excel. באפשרותך להציג את רשימת PivotTable בדפדפן אינטרנט ומשתמשים לשנות את הפריסה שלו באופן דומה ל- PivotTable של Excel.

PivotTable

אינטראקטיבי, מרובת-ייערכו בטבלה דוח Excel אשר מסכמת וניתוח של נתונים, כגון רשומות מסד נתונים, ממקורות שונים, כולל כאלה מחוץ ל- Excel.

PivotTable סכומי ביניים

שורה או עמודה המשתמשת בפונקציה סיכום כדי להציג את הסכום של פריטים הפירוט בשדה PivotTable.

אזור רבים P

בתרשים דו-ממדי, האזור המאוגד על-ידי הצירים, כולל כל סדרות הנתונים. בתרשים תלת-ממדי, האזור המאוגד על-ידי הצירים, כולל את סידרת הנתונים, שמות הקטגוריות, תוויות שנתות כותרות צירים.

Point

יחידת מידה שווה ל- 1/72 אינץ.

Precedents

התאים שאליהם יש על-ידי נוסחה בתא אחר. לדוגמה, אם תא D10 מכיל את הנוסחה = B5, תא B5 מזין את תא D10 הוא.

מפתח rimary P

שדה אחד או יותר לזהות באופן ייחודי כל רשומה בטבלה. באותו אופן כי מספר לוחית הרישוי מזהה רכב, המפתח הראשי מזהה באופן ייחודי רשומה.

אזור הדפס P

אחד או יותר טווחי תאים שאתה מייעד להדפסת כאשר אינך מעוניין להדפיס את גליון העבודה כולו. אם גליון עבודה כולל אזור הדפסה, רק את אזור ההדפסה יודפס.

Pהדפס כותרות

תוויות שורה או עמודה המודפסים בחלק העליון של או בצד הימני של כל עמוד מודפס לגליון עבודה.

שדות אפיין P

תכונות תלויות המשויך פריטים או חברים, בקוביית OLAP. לדוגמה, אם פריטים עיר יש מאפייני גודל והאוכלוסיה המאוחסנים בקוביה שרת, PivotTable באפשרותך להציג את הגודל ואת האוכלוסיה של כל עיר.

Protect

כדי להפוך הגדרות עבור גליון עבודה או חוברת עבודה זו מונעת ממשתמשים להציג או קבלת גישה על רכיבי גליון עבודה או חוברת עבודה שצוין.

Q

לראש הדף

שאילתה Q

שאילתה או Access, אמצעי מוצא את הרשומות להשיב על שאלה מסוימת תבקש אודות הנתונים המאוחסנים במסד נתונים.

ערוץ שאילתה Q

שימוש ערוץ שאילתה בשיחת DDE בין היישום היעד שאילתה ספציפית (לדוגמה, Query1) שאילתה. כדי להשתמש ערוץ שאילתה, עליך שכבר פתחת חלון השאילתה באמצעות ערוץ מערכת.

עיצוב שאילתה Q

כל הרכיבים הכלולים בחלון שאילתה, כגון טבלאות, קריטריונים, הסדר שבו שדות מסודרים, וכן הלאה. העיצוב גם מציין אם השאילתה אוטומטי מופעל, אם באפשרותך לערוך את נתוני המקור.

R

לראש הדף

ה R

שני תאים או יותר בגיליון. התאים בטווח יכול להיות סמוכים או שאינם סמוכים.

Rלקריאה בלבד

הגדרה המאפשרת לקרוא או להעתקה אך לא לשנות או לשמור קובץ.

הקלט R

אוסף של מידע אודות אדם מסוים, מקום, אירוע או הדבר. כאשר שאילתה מציגה תוצאת בחלונית הנתונים, רשומה מיוצגת כשורה.

ענן R(טווח נתונים חיצוני)

כדי לעדכן נתונים ממקור נתונים חיצוני. בכל פעם שרענון נתונים, תראה את הגירסה העדכנית ביותר של המידע במסד הנתונים, לרבות כל השינויים שבוצעו לנתונים.

ענן R(PivotTable)

כדי לעדכן את התוכן של PivotTable או PivotChart כדי לשקף שינויים בנתוני המקור המשמש כבסיס. אם הדוח מבוסס על נתונים חיצוניים, רענון מפעיל את אותה השאילתה כדי לאחזר נתונים חדשים או ששונו.

ניתוח egression R

טופס של ניתוח סטטיסטי בשימוש לחיזוי. ניתוח רגרסיה מעריכה את קשרי הגומלין בין משתנים כך באפשרותך חיזוי משתנה נתון ממשתנים אחרים אחד או יותר.

הפניה יחסית R

בנוסחה, הכתובת של תא בהתבסס על המיקום היחסי של התא המכיל את הנוסחה לבין התא שאליו. אם תעתיק את הנוסחה, ההפניה משתנה באופן אוטומטי. הפניה יחסית מקבלת את הטופס A1.

Rהבעה הפניה

הפניה לנתונים המאוחסנים במסמך מתוכנית אחרת.

מסנן וח R

שדה המשמש לסינון קבוצת משנה של נתונים ב- PivotTable או PivotChart לתוך דף אחד לצורך פריסת להמשיך וניתוח. באפשרותך להציג סיכום של כל הפריטים במסנן הדוח, או הצגת פריט אחד בכל פעם, אשר מסנן החוצה את הנתונים עבור כל הפריטים אחרים.

תבנית וח R

תבנית Excel (קובץ. xlt) הכולל שאילתות או טבלאות Pivottable המבוססים על נתונים חיצוניים אחת או יותר. בעת שמירת תבנית דוח, Excel שומר את ההגדרה של השאילתה, אך לא לאחסן את הנתונים המאוחזרים בתבנית.

הגדרת esult R

ערכת הרשומות הוחזרו בעת הפעלת שאילתה. תוכל לראות את התוצאה ערכה של שאילתה בשאילתה, או שתוכל לחזור תוצאת לגליון עבודה של Excel לצורך ניתוח נוסף.

Rצג כותרת

האזור האפור ממוספרת מימין לכל שורה. לחץ על כותרת השורה כדי לבחור שורה שלמה. כדי להגדיל או להקטין את הגובה של שורה, גרור את הקו מתחת לכותרת השורה.

Rצג תווית

שדה המוקצה עבור הכיוון של שורה ב- PivotTable.

R-ערך בריבוע

מספר בין 0 ל- 1 החושפת כמה קרוב הערכים המוערכים של קו המגמה מתאימים הנתונים בפועל. קו מגמה היא הגבוהה ביותר כאשר ערך R בריבוע שלו הוא 1. נקרא גם המקדם של קביעת.

S

לראש הדף

Scenario

ערכה בעלת שם של ערכי הקלט שבה באפשרותך להחליף מודל של גליון עבודה.

נעל croll S

עם מקש scroll lock מופעל, מקשי החצים לגלול הגיליון הפעיל במקום להפוך לפעילה תא אחר. כדי לבטל את scroll lock ביטול או הפעלה, הקש על מקש SCROLL LOCK.

מקטע S

כל שילוב של גליון עבודה, תצוגת ותן תרחיש שבחרת בעת יצירת דוח. דוח יכולה להכיל מספר מקטעים.

Sבחר

כדי לסמן תא או טווח תאים בגליון עבודה. תהיה לכך השפעה על הפריטים שנבחרו על-ידי הפקודה הבאה או הפעולה.

Sלבחור לחצן הכל

המלבן האפור בפינה הימנית העליונה של גליון נתונים שבו כותרות השורה והעמודה נפגשות. לחץ על לחצן זה כדי לבחור את כל התאים בגליון.

ציר eries S

ציר תרשים המייצג את הממד עומק בתרשים תלת-ממדי true. הוא מציג את שמות סדרות כערכי טקסט שרירותי; שאין אפשרות להציג ערכים מספריים עם קנה מידה.

שדה eries S

שדה המוצג באזור הסידרה של PivotChart. פריטים בשדה סידרה רשומים במקרא ומציגים את השמות של סידרת נתונים נפרדת.

קווים eries S

בעמודות מוערמות דו-ממדיות ותרשימי טורים, הקווים המחברים סמני הנתונים בכל הסדרות נתונים שבהם נעשה שימוש כדי להדגיש את ההפרש בתיבה מידה בין כל סידרה.

Shared חוברת עבודה

חוברת עבודה הגדרת כדי לאפשר למשתמשים מרובים ברשת כדי להציג שינויים בו-זמנית. כל משתמש שיש שומר את חוברת העבודה יראה את השינויים שבוצעו על-ידי משתמשים אחרים.

תא ממופה באופן ingle S

תא שקושרו לרכיב שאינם חוזרים במפת XML.

סדר יין S

דרך לארגן נתונים לפי ערך או סוג נתונים. באפשרותך למיין נתונים לפי סדר אלפביתי, לפי מספרים או לפי תאריך. השתמש סדרי מיון בסדר עולה (1 עד 9, א' עד ת') או בסדר יורד (9 ל- 1, ת' עד א') סדר.

אזורים מקור S

טווחי התאים שבהם אתה מאחד באזור היעד שאתה מציין. אזורי המקור יכול להיות כל גליון עבודה בחוברת עבודה, בחוברות עבודה אחרות פתוחה או סגורה או בגליונות עבודה של Lotus 1-2-3.

Sמקור נתונים

ברשימה או בטבלה המשמשת ליצירת PivotTable או PivotChart. ניתן להעביר נתוני מקור של טבלת Excel או טווח, מסד נתונים חיצוני או קוביה או PivotTable אחר.

S QL

שפה המשמשת לאחזור, עדכון וניהול נתונים. בעת יצירת שאילתה, Query משתמש SQL כדי לבנות את משפט ה-SQL select המתאים. אם ידוע לך SQL, באפשרותך להציג או לשנות את המשפט SELECT של SQL.

גופן קן S

גופן טקסט ברירת המחדל עבור גליונות עבודה. בגופן הרגיל קובע את גופן ברירת המחדל עבור סגנון התא רגילה.

נתונים ערסל S

עבור סכומי ביניים אוטומטיים וחלוקה לרמות של גליון עבודה, כל השורות או העמודות המסכמים פרטי נתונים. נתוני הסיכום היא בדרך כלל סמוכים את נתוני הפירוט ומתחת.

הפונקציה ערסל S

סוג חישוב המשלב נתוני המקור ב- PivotTable או טבלה איחוד, או כאשר אתה מוסיף סכומי ביניים אוטומטיים ברשימה או מסד נתונים. דוגמאות של פונקציות סיכום כוללים Sum, Count ו- Average.

ערוץ ידי המערכת S

שימוש בשיחת DDE בין יישומים כדי לקבל מידע אודות המערכת, כגון החיבורים הנוכחי, פתח שאילתות ומצב של יישום היעד.

T

לראש הדף

חלונית אפשרות T

האזור של חלון שאילתה המציגה את הטבלאות בשאילתה. כל טבלה מציגה את השדות שממנו תוכל לאחזר נתונים.

Template

חוברת עבודה ליצור ולהשתמש בו כבסיס עבור חוברות עבודה אחרות דומה. באפשרותך ליצור תבניות עבור חוברות עבודה וגליונות עבודה. תבנית ברירת המחדל עבור חוברות עבודה מכונה book. xlt. תבנית ברירת המחדל עבור גליונות עבודה נקראת sheet.

תיבת הרחבת T

בעצם מלבני בגליון עבודה או תרשים, שבה באפשרותך להקליד טקסט.

סימוני ick Tותוויות שנתות

סימוני שנתות הם מסמנים את יחידות המידה, בדומה לחלוקה בסרגל, מצטלבים ציר. תוויות שנתות לזהות את קטגוריות, ערכים או סדרות בתרשים.

Titles בתרשימים

טקסט תיאורי באופן אוטומטי מיושר לציר או ממורכז בחלק העליון של תרשים.

שורה otal T

שורה מיוחדת בטבלת Excel מספק מבחר של פונקציות צבירה שימושיות לעבודה עם נתונים מספריים.

Tכומים כוללים של עמודות

אחד מסוגי חישוב חמש השאילתה מגדיר עבורך: Sum, Avg, Count, Min ו- Max.

חצים racer T

חצים המציגים את קשרי הגומלין בין התא הפעיל ותאים קשורות שלו. חיצי יוצגו בצבע כחול כאשר המצביע מתא המספק נתונים אחר תא ואדום אם התא מכיל ערך שגיאה, כגון #DIV/0!.

Trendline

ייצוג גרפי של מגמות של סידרת נתונים, כגון קו sloping כלפי מעלה כדי לייצג מכירות מוגברות במשך פרק חודשים. קווי מגמה משמשים את המחקר של בעיות חיזוי, הנקרא גם ניתוח רגרסיה.

תווית rendline T

טקסט אופציונלי עבור קו מגמה, כולל הרגרסיה או ערך R בריבוע, או שניהם. תווית קו מגמה שניתן לאתחל ושאליו ניתן להעביר; אין אפשרות להיות בגודל אותו.

U

לראש הדף

P U-מטה

בתרשימי קו עם סדרות נתונים מרובות, סרגלי המציינים את ההפרש בין נקודות נתונים בסידרת פרטי ושם משפחה.

V

לראש הדף

Vרך

הטקסט, התאריך, המספר או הקלט הלוגי המשלים תנאי ששדה צריך לקיים לשם חיפוש או סינון. לדוגמה, השדה ' מחבר ' עם התנאי < b > שווה </b > חייב לכלול ערך, כגון < b > John </b >, יש להשלים.

ציר רך V

ערכים מספריים קנה המידה של ציר של תרשים המציג.

שדה רך V

שדה מתוך רשימת המקור, טבלה או מסד נתונים המכילה נתונים מסוכמת ב- PivotTable או PivotChart. שדה ערך מכיל בדרך כלל נתונים מספריים, כגון נתונים סטטיסטיים או סכומי מכירות.

אזור ערכים ומספרים V

החלק של PivotTable המכיל את נתוני הסיכום. הערכים בכל תא באזור הערכים מייצגות סיכום של נתונים מתוך מקור רשומות או שורות.

Vertexes

נקודות שחור, ריבוע, לגרירה המופיעים ובנקודות של קווים או עיקולים צורות אוטומטיות מסוימות (כגון צורות חופשיות, שרבוטים ועיקולים) בעת עריכת נקודות בצורה האוטומטית.

Vertexes

שחור, ריבוע, לגרירה נקודות מופיעים בחלק מסתיימת הצטלבויות של קווים או עיקולים צורות אוטומטיות מסוימות, כגון צורות חופשיות, שרבוטים עיקולים.

לפני הדפסה של V

ערכה של התצוגה והגדרות הדפסה שבאפשרותך שם ולהשתמש החל על חוברת עבודה. באפשרותך ליצור תצוגה יותר מרשומה אחת באותה חוברת עבודה מבלי לשמור עותקים נפרדים של חוברת העבודה.

W

לראש הדף

Wשאילתת אינטרנט

שאילתה מאחזרת נתונים המאוחסנים לאינטרא-נט או באינטרנט.

Wכובע-אם ניתוח

התהליך של שינוי הערכים שבתאים כדי לראות כיצד שינויים אלה משפיעים על התוצאה של נוסחאות בגליון העבודה. לדוגמה, משתנה שיעור הריבית הנמצא בשימוש בטבלת פחת כדי לקבוע את כמות התשלומים.

Workbook

קובץ תוכנית גיליון אלקטרוני שאתה יוצר ב- Excel. חוברת עבודה מכילה גליונות עבודה השורות והעמודות שבו באפשרותך להזין ולחשב נתונים.

Worksheet

המסמך הראשי שבה אתה משתמש ב- Excel כדי לאחסן ועבודה עם נתונים. נקרא גם גיליון אלקטרוני. גליון עבודה מורכבת תאים המאורגנים בעמודות ושורות; גליון עבודה מאוחסן תמיד בחוברת עבודה.

Wקובץ orkspace

קובץ השומר מציגים מידע אודות חוברות העבודה הפתוחות, כך תוכל מאוחר יותר לחדש את עבודתך באותו חלון גדלים, אזורי הדפסה, ההגדלה מסך, ולהציג הגדרות. קובץ סביבת עבודה אינו מכיל את חוברות העבודה עצמם.

World באינטרנט

במערכת לניווט באינטרנט או באמצעות אוסף של חוברות עבודה ומסמכים אחרים של Office המחוברות באמצעות היפר-קישורים ואת הממוקם במיקום משותף ברשת, אינטרא-נט של חברה או באינטרנט. בעת שימוש בדפדפן אינטרנט, האינטרנט מופיע כאוסף של טקסט, תמונות, צלילים וסרטים דיגיטליים.

Wrap

טקסט, כדי להוסיף מעבר שורת טקסט באופן אוטומטי בעת הגעה של השוליים או אובייקט ולהמשיך הטקסט בשורה חדשה.

X

לראש הדף

X מ

Extensible Markup Language (XML): דחוס טופס של רגיל מוכללת סימונים השפה (SGML) המאפשרת למפתחי ליצור תגים מותאמים אישית המציעות גמישות לארגון ולהצגה של מידע.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×