מילוי נתונים אוטומטי בתאי גליון עבודה

מילוי נתונים אוטומטי בתאי גליון עבודה

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

במקום להזין נתונים באופן ידני בגליון עבודה, תוכל להשתמש בתכונה 'מילוי אוטומטי' כדי למלא תאים בנתונים בעלי תבנית מסוימת או המבוססים על נתונים בתאים אחרים.

מאמר זה אינו מסביר כיצד להזין נתונים באופן ידני או להזין נתונים בו-זמנית בגליונות עבודה מרובים. לקבלת מידע אודות הזנה ידנית של נתונים, עיין במאמר הזנת נתונים בתאי גליון העבודה באופן ידני.

חזרה אוטומטית על ערכים שכבר קיימים בעמודה

אם התווים הראשונים שאתה מקליד בתא מתאימים לערך קיים באותה עמודה, Excel מזין באופן אוטומטי את שאר התווים עבורך. Excel משלים באופן אוטומטי רק ערכים המכילים טקסט או שילוב של טקסט ומספרים. ערכים המכילים רק מספרים, תאריכים או שעות לא יושלמו באופן אוטומטי.

לאחר ש- Excel משלים את מה שהתחלת להקליד, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי לקבל ערך מוצע, הקש Enter.

  הערך שהושלם מתאים בדיוק לתבנית האותיות הרישיות והקטנות של הערך הקיים.

 • כדי להחליף את התווים שהוזנו באופן אוטומטי, המשך להקליד.

 • כדי למחוק את התווים שהוזנו באופן אוטומטי, הקש Backspace‏.

הערה: 

 • Excel משלים ערך רק כאשר הסמן נמצא בסוף התוכן של התא הנוכחי.

 • Excel מבסס את הערכים הפוטנציאליים של ההשלמה האוטומטית על העמודה המכילה את תא פעיל. ערכים שחוזרים על עצמם בתוך שורה לא יושלמו באופן אוטומטי.

הפעלה או ביטול של השלמה אוטומטית של ערכי תאים

אם אינך מעוניין ש- Excel ישלים באופן אוטומטי ערכי תאים, תוכל לבטל תכונה זו.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על מתקדם, ולאחר מכן תחת אפשרויות עריכה, בחר או נקה את תיבת הסימון אפשר השלמה אוטומטית של ערכי תאים כדי להפעיל או לבטל השלמה אוטומטית של ערכי תאים.

מילוי נתונים בתאים סמוכים באמצעות נקודת האחיזה למילוי

כדי למלא במהירות כמה סוגים של סדרות נתונים, באפשרותך לבחור תאים ולגרור את נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי . כדי להשתמש בנקודת האחיזה למילוי, בחר את התאים שבהם ברצונך להשתמש כבסיס למילוי תאים נוספים, ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה לרוחב או לאורך התאים שברצונך למלא.

כברירת מחדל, נקודת האחיזה למילוי מוצגת, אך ניתן להסתיר אותה, או להציג אותה אם היא אינה מוסתרת.

אחרי שגררת את נקודת האחיזה למילוי, מופיע לחצן אפשרויות מילוי אוטומטי. אם אינך מעוניין להציג את לחצן אפשרויות מילוי אוטומטי בכל פעם שאתה גורר את נקודת האחיזה למילוי, תוכל לבטל אותו. בדומה, אם לחצן אפשרויות מילוי אוטומטי אינו מופיע כאשר אתה גורר את נקודת האחיזה למילוי, ייתכן שתרצה להפעיל אותו.

הצגה או הסתרה של נקודת האחיזה למילוי

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על מתקדם, ולאחר מכן תחת אפשרויות עריכה, בחר או נקה את תיבת הסימון אפשר גרירה ושחרור של תאים ונקודת אחיזה למילוי כדי להציג או להסתיר את נקודת האחיזה למילוי.

 3. כדי למנוע החלפת נתונים קיימים בעת גרירת נקודת האחיזה למילוי, ודא שתיבת הסימון הזהר לפני כתיבה על תאים נבחרה. אם אין ברצונך לראות הודעה אודות החלפת תאים שאינם ריקים, תוכל לנקות תיבת סימון זו.

גרירת נקודת האחיזה למילוי כדי למלא נתונים בתאים סמוכים

 1. בחר את התאים המכילים את הנתונים שברצונך למלא בתאים סמוכים.

 2. גרור את נקודת האחיזה למילוי על פני התאים שברצונך למלא.

 3. כדי לשנות את האופן שבו ברצונך למלא את הבחירה, לחץ על אפשרויות מילוי אוטומטי תמונת לחצן , ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  לדוגמה, באפשרותך לבחור למלא עיצוב תאים בלבד על-ידי לחיצה על מלא עיצוב בלבד, או לבחור למלא את תוכן התא בלבד על-ידי לחיצה על מלא ללא עיצוב.

הערה: אם אתה גורר את נקודת האחיזה למילוי כלפי מעלה או ימינה בקטע שנבחר ועוצר בתאים שנבחרו מבלי לעבור על פני העמודה הראשונה או השורה העליונה בבחירה, Excel מוחק את הנתונים בתוך הקטע שנבחר. עליך לגרור את נקודת האחיזה למילוי מחוץ לאזור שנבחר לפני שחרור לחצן העכבר.

הפעלה או ביטול של אפשרויות מילוי אוטומטי

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על מתקדם , ולאחר מכן תחת גזירה, העתקה והדבקה, בחר או נקה את תיבת הסימון הצג לחצן אפשרויות הדבקה בעת הדבקת תוכן כדי להפעיל או לבטל אפשרות זו.

מילוי נתונים בתאים סמוכים באמצעות הפקודה 'מילוי'

באפשרותך להשתמש בפקודה מילוי כדי למלא את התא הפעיל או טווח שנבחר בתוכן של התא או הטווח הסמוך.

 1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למלא את התא הפעיל בתוכן של תא סמוך, בחר תא ריק הנמצא מתחת, משמאל, מעל או מימין לתא המכיל את הנתונים שבהם ברצונך להשתמש כדי למלא את התא הריק.

  • כדי למלא תאים סמוכים מרובים, בחר את התא עם התוכן שברצונך למלא ואת התאים הסמוכים שבהם ברצונך למלא את התוכן.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על למטה, ימינה, למעלה או שמאלה.

תמונת רצועת הכלים של excel

קיצור מקשים    כדי למלא תא בתוכן של תא סמוך במהירות, ניתן להקיש Ctrl+D כדי למלא מהתא שמעל או Ctrl+R כדי למלא מהתא שמימין.

מילוי נוסחאות בתאים סמוכים

 1. בחר את התא המכיל את הנוסחה שברצונך למלא בתאים סמוכים.

 2. גרור את נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני התאים שברצונך למלא.

 3. כדי לשנות את האופן שבו ברצונך למלא את הבחירה, לחץ על אפשרויות מילוי אוטומטי תמונת לחצן , ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הערה: אם חישוב חוברת עבודה אוטומטי אינו זמין, נוסחאות לא יחושבו מחדש בעת מילוי תאים. כדי לבדוק את אפשרויות החישוב של חוברת העבודה, בצע את הפעולות הבאות:

 4. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 5. תחת ‏Excel, לחץ על אפשרויות, ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה נוסחאות.

 6. תחת אפשרויות חישוב, חפש תחת חישוב חוברת עבודה.

  • אוטומטי    נוסחאות מחושבות מחדש באופן אוטומטי.

  • אוטומטי למעט טבלאות נתונים    נוסחאות מחושבות מחדש, אלא אם כן הנוסחה נמצאת בטבלת נתונים.

  • ידני    נוסחאות לעולם אינן מחושבות באופן אוטומטי.

  • חשב מחדש את חוברת העבודה לפני השמירה    אפשרות זו זמינה רק אם חישוב חוברת עבודה מוגדר כידני. אם תיבת סימון זו נבחרה, נוסחאות לא יחושבו מחדש באופן אוטומטי עד לשמירת חוברת העבודה. שים לב שכמה פעולות אחרות עלולות לגרום לשמירה של חוברת העבודה, כגון השימוש בפקודה שלח אל.

   הערות: 

   • ניתן גם למלא את התא הפעיל בנוסחה של תא סמוך באמצעות הפקודה מילוי (בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה), או על-ידי הקשת Ctrl+D כדי למלא תא מתחת או Ctrl+R כדי למלא תא משמאל לתא המכיל את הנוסחה.

   • באפשרותך למלא נוסחה באופן אוטומטי כלפי מטה, עבור כל התאים הסמוכים שהיא חלה עליהם, על-ידי לחיצה פעמיים על נקודת האחיזה למילוי של התא הראשון המכיל את הנוסחה. לדוגמה, התאים A1:A15 ו- B1:B15 מכילים מספרים, ואתה מקליד את הנוסחה =A1+B1 בתא C1. כדי להעתיק את הנוסחה בתאים C2:C15, בחר את תא C1 ולחץ פעמיים על נקודת האחיזה למילוי.

מילוי סידרה של מספרים, תאריכים או פריטי סידרה מוכללים אחרים

באפשרותך למלא במהירות תאים בטווח בסידרה של מספרים או תאריכים, או בסידרה מוכללת של ימים, ימות השבוע, חודשים או שנים, באמצעות נקודת האחיזה למילוי או הפקודה מילוי.

מילוי תאים בסידרה באמצעות נקודת האחיזה למילוי

 1. בחר את התא הראשון בטווח שברצונך למלא.

 2. הקלד את הערך ההתחלתי עבור הסידרה.

 3. הקלד ערך בתא הבא כדי ליצור תבנית.

  לדוגמה, אם ברצונך להשתמש בסידרה 1, 2, 3, 4, 5..., הקלד 1‏ ו- 2‏ בשני התאים הראשונים. אם ברצונך להשתמש בסידרה 2, 4, 6, 8..., הקלד 2‏ ו- 4‏. אם ברצונך להשתמש בסידרה 2, 2, 2, 2 ... , באפשרותך להשאיר את התא השני ריק.

 4. בחר את התא או התאים המכילים את הערכים ההתחלתיים.

 5. גרור את נקודת האחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני הטווח שברצונך למלא.

  כדי למלא בסדר עולה, גרור מטה או שמאלה. כדי למלא בסדר יורד, גרור מעלה או ימינה.

  הערה: 

 6. ניתן גם לציין את סוג הסידרה באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לגרור את נקודת האחיזה למילוי על פני הטווח, ולאחר מכן ללחוץ על הפקודה המתאימה בתפריט קיצור. לדוגמה, אם הערך ההתחלתי הוא התאריך ינואר-‏2007, לחץ על מילוי חודשים עבור הסידרה פברואר-‏2007, מרץ-‏2007 וכן הלאה; לחלופין, לחץ על מילוי שנים עבור הסידרה ינואר-‏2007, ינואר-‏2008, וכן הלאה.

 7. אם הבחירה מכילה מספרים, באפשרותך לקבוע את סוג הסידרה שברצונך ליצור.

 8. באפשרותך לבטל מילוי אוטומטי של סידרה על-ידי החזקת מקש Ctrl לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה למילוי של בחירה של שני תאים או יותר. הערכים שנבחרו מועתקים לאחר מכן לתאים הסמוכים, ו- Excel אינו יוצר סידרה.

מילוי תאים בסידרה באמצעות הפקודה 'מילוי'

 1. בחר את התא הראשון בטווח שברצונך למלא.

 2. הקלד את הערך ההתחלתי עבור הסידרה.

 3. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על סידרה.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 4. תחת סוג, לחץ על אחת האפשרויות הבאות:

  • ליניארי    יוצר סידרה המחושבת על-ידי הוספת ערך בתיבה ערך פסיעה לכל ערך תא.

  • גידול    יוצר סידרה המחושבת על-ידי הכפלת הערך בתיבה ערך פסיעה בכל ערך תא.

  • תאריך    יוצר סידרה הממלאת ערכי תאריך בהפרשים קבועים לפי הערך המופיע בתיבה ערך פסיעה , ותלויה ביחידה שצוינה תחת יחידת תאריך.

  • מילוי אוטומטי    יוצר סידרה המפיקה אותן תוצאות כמו גרירת נקודת האחיזה למילוי.

 5. כדי ליצור תבנית עבור הסידרה, בתיבות ערך פסיעה וערך סיום, הקלד את הערכים הרצויים.

דוגמאות לסדרות שניתן למלא

בעת מילוי סידרה, הבחירות מורחבות כפי שמוצג בטבלה שלהלן. בטבלה זו, פריטים המופרדים באמצעות פסיקים כלולים בתאים סמוכים בודדים בגליון העבודה.

בחירה התחלתית

סידרה מורחבת

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

ב

ג, ד, ה,...

שני

שלישי, רביעי, חמישי,...

ינו

פבר, מרץ, אפר,...

ינו, אפר

יול, אוק, ינו,...

ינו-07, אפר-07

יול-07, אוק-07, ינו-08,...

15-ינו, 15-אפר

15-יול, 15-אוק,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-ינו, 1-מרץ

1-מאי, 1-יול, 1-ספט,...

רב3 (או ר3 או רבעון3)

רב4, רב1, רב2,...

טקסט1, טקסטA

טקסט2, טקסטA, טקסט3, טקסטA,...

תקופה ראשונה

תקופה שניה, תקופה שלישית,...

מוצר 1

מוצר 2, מוצר 3,...

מילוי נתונים באמצעות מילוי סידרה מותאם אישית

כדי לאפשר הזנה נוחה יותר של רצף נתונים מסוים (כגון רשימה של שמות או אזורי מכירות), באפשרותך ליצור מילוי סידרה מותאם אישית. מילוי סידרה מותאם אישית יכול להיות מבוסס על רשימה של פריטים קיימים בגליון עבודה; לחלופין, באפשרותך להקליד רשימה מההתחלה. למרות שאין באפשרותך לערוך או למחוק מילוי סידרה מוכלל (כגון מילוי סידרה עבור חודשים וימים), באפשרותך לערוך או למחוק מילוי סידרה מותאם אישית.

הערה: רשימה מותאמת אישית יכולה להכיל טקסט או טקסט משולב עם מספרים בלבד.

שימוש במילוי סידרה מותאם אישית המבוסס על רשימת פריטים קיימת

 1. בגליון העבודה, בחר את רשימת הפריטים שבהם ברצונך להשתמש במילוי הסידרה.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על מתקדם, ולאחר מכן תחת כללי, לחץ על לחצן עריכת רשימות מותאמות אישית.

 4. ודא כי ההפניה לתא של רשימת הפריטים שבחרת מוצגת בתיבה יבא רשימה מהתאים, ולאחר מכן לחץ על יבא.

  הפריטים ברשימה שבחרת נוספים לתיבה רשימות מותאמות אישית.

 5. לחצו פעמיים על אישור.

 6. בגליון העבודה, לחץ על תא ולאחר מכן הקלד את הפריט במילוי הסידרה המותאם אישית שבו ברצונך להשתמש כדי להתחיל את הרשימה.

 7. גרור את נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני התאים שברצונך למלא.

שימוש במילוי סידרה מותאם אישית המבוסס על רשימת פריטים חדשה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על מתקדם, ולאחר מכן תחת כללי, לחץ על עריכת רשימות מותאמות אישית.

 3. בתיבה רשימות מותאמות אישית, לחץ על רשימה חדשה, ולאחר מכן הקלד את הערכים בתיבה ערכי רשימה, החל מהערך הראשון.

 4. הקש Enter לאחר כל ערך.

 5. לאחר השלמת הרשימה, לחץ על הוסף, ולאחר מכן לחץ פעמיים על אישור.

 6. בגליון העבודה, לחץ על תא ולאחר מכן הקלד את הפריט במילוי הסידרה המותאם אישית שבו ברצונך להשתמש כדי להתחיל את הרשימה.

 7. גרור את נקודת האחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני התאים שברצונך למלא.

עריכה או מחיקה של מילוי סידרה מותאם אישית

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על אפשרויות.

 2. לחץ על הקטגוריה מתקדם, ולאחר מכן תחת כללי, לחץ על עריכת רשימות מותאמות אישית.

 3. בתיבה רשימות מותאמות אישית, בחר את הרשימה שברצונך לערוך או למחוק, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך את מילוי הסידרה, בצע את השינויים הרצויים בתיבה ערכי רשימה, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי למחוק את מילוי הסידרה, לחץ על מחק.

מאמר זה אינו מסביר כיצד להזין נתונים באופן ידני או להזין נתונים בו-זמנית בגליונות עבודה מרובים. לקבלת מידע אודות הזנה ידנית של נתונים, עיין במאמר הזנת נתונים בתאי גליון העבודה באופן ידני.

חזרה אוטומטית על ערכים שכבר קיימים בעמודה

אם התווים הראשונים שאתה מקליד בתא מתאימים לערך קיים באותה עמודה, Excel מזין באופן אוטומטי את שאר התווים עבורך. Excel משלים באופן אוטומטי רק ערכים המכילים טקסט או שילוב של טקסט ומספרים. ערכים המכילים רק מספרים, תאריכים או שעות לא יושלמו באופן אוטומטי.

לאחר ש- Excel משלים את מה שהתחלת להקליד, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי לקבל ערך מוצע, הקש Enter.

  הערך שהושלם מתאים בדיוק לתבנית האותיות הרישיות והקטנות של הערך הקיים.

 • כדי להחליף את התווים שהוזנו באופן אוטומטי, המשך להקליד.

 • כדי למחוק את התווים שהוזנו באופן אוטומטי, הקש Backspace‏.

הערות: 

 • Excel משלים ערך רק כאשר הסמן נמצא בסוף התוכן של התא הנוכחי.

 • Excel מבסס את הערכים הפוטנציאליים של ההשלמה האוטומטית על העמודה המכילה את תא פעיל. ערכים שחוזרים על עצמם בתוך שורה לא יושלמו באופן אוטומטי.

ביטול של השלמה אוטומטית של ערכי תאים

אם אינך מעוניין ש- Excel ישלים באופן אוטומטי ערכי תאים, תוכל לבטל תכונה זו.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת Excel, לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על מתקדם, ולאחר מכן תחת אפשרויות עריכה, נקה או בחר את תיבת הסימון אפשר השלמה אוטומטית של ערכי תאים כדי להפעיל או לבטל השלמה אוטומטית של ערכי תאים.

שימוש בנקודת האחיזה למילוי כדי למלא נתונים

כדי למלא במהירות כמה סוגים של סדרות נתונים, באפשרותך לבחור תאים ולגרור את נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי . כדי להשתמש בנקודת האחיזה למילוי, בחר את התאים שבהם ברצונך להשתמש כבסיס למילוי תאים נוספים, ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה לרוחב או לאורך התאים שברצונך למלא.

הסתרה או הצגה של נקודת האחיזה למילוי

כברירת מחדל, נקודת האחיזה למילוי מוצגת, אך ניתן להסתיר אותה, או להציג אותה אם היא אינה מוסתרת.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת Excel, לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על מתקדם, ולאחר מכן תחת אפשרויות עריכה, נקה או בחר את תיבת הסימון אפשר גרירה ושחרור של תאים ונקודת אחיזה למילוי כדי להציג או להסתיר את נקודת האחיזה למילוי.

 4. כדי למנוע החלפת נתונים קיימים בעת גרירת נקודת האחיזה למילוי, ודא שתיבת הסימון הזהר לפני כתיבה על תאים נבחרה. אם אין ברצונך לראות הודעה אודות החלפת תאים שאינם ריקים, תוכל לנקות תיבת סימון זו.

שימוש באפשרויות מילוי אוטומטי כדי לשנות את אופן המילוי של הקטע הנבחר

לאחר גרירת נקודת האחיזה למילוי, לחצן אפשרויות מילוי אוטומטי תמונת לחצן יופיע כך שתוכל לשנות את אופן מילוי הקטע הנבחר. לדוגמה, באפשרותך לבחור למלא עיצוב תאים בלבד על-ידי לחיצה על מלא עיצוב בלבד, או לבחור למלא את תוכן התא בלבד על-ידי לחיצה על מלא ללא עיצוב.

הפעלה או ביטול של אפשרויות מילוי אוטומטי

אם אינך מעוניין להציג את לחצן אפשרויות מילוי אוטומטי בכל פעם שאתה גורר את נקודת האחיזה למילוי, תוכל לבטל אותו. בדומה, אם לחצן אפשרויות מילוי אוטומטי אינו מופיע כאשר אתה גורר את נקודת האחיזה למילוי, ייתכן שתרצה להפעיל אותו.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת Excel, לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על מתקדם , ולאחר מכן תחת גזירה, העתקה והדבקה, נקה את תיבת הסימון הצג לחצן אפשרויות הדבקה בעת הדבקת תוכן.

מילוי נתונים בתאים סמוכים באמצעות הפקודה 'מילוי'

באפשרותך להשתמש בפקודה מילוי כדי למלא את התא הפעיל או טווח שנבחר בתוכן של התא או הטווח הסמוך, או למלא במהירות תאים סמוכים על-ידי גרירת נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי .

מילוי התא הפעיל בתוכן של תא סמוך

 1. בחר תא ריק הנמצא מתחת, משמאל, מעל או מימין לתא המכיל את הנתונים שבהם ברצונך להשתמש כדי למלא את התא הריק.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על למטה, ימינה, למעלה או שמאלה.

תמונת רצועת הכלים של excel

עצה: כדי למלא תא בתוכן של תא סמוך במהירות, ניתן להקיש Ctrl+D כדי למלא מהתא שמעל או Ctrl+R כדי למלא מהתא שמימין. כדי למלא תא בתוכן של תא שמתחתיו (כלומר, מילוי כלפי מעלה), בכרטיסיה בית בקבוצה עריכה, לחץ על מילוי, ולאחר מכן לחץ על למעלה. כדי למלא תא בתוכן של תא שמימינו (כלומר, מילוי שמאלה), בכרטיסיה בית בקבוצה עריכה, לחץ על מילוי, ולאחר מכן לחץ על לשמאל.

גרירת נקודת האחיזה למילוי כדי למלא נתונים בתאים סמוכים

 1. בחר את התאים המכילים את הנתונים שברצונך למלא בתאים סמוכים.

 2. גרור את נקודת האחיזה למילוי על פני התאים שברצונך למלא.

 3. כדי לשנות את האופן שבו ברצונך למלא את הבחירה, לחץ על אפשרויות מילוי אוטומטי תמונת לחצן , ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

הערה: אם אתה גורר את נקודת האחיזה למילוי כלפי מעלה או ימינה בקטע שנבחר ועוצר בתאים שנבחרו מבלי לעבור על פני העמודה הראשונה או השורה העליונה בבחירה, Excel מוחק את הנתונים בתוך הקטע שנבחר. עליך לגרור את נקודת האחיזה למילוי מחוץ לאזור שנבחר לפני שחרור לחצן העכבר.

מילוי נוסחאות בתאים סמוכים

 1. בחר את התא המכיל את הנוסחה שברצונך למלא בתאים סמוכים.

 2. גרור את נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני התאים שברצונך למלא.

 3. כדי לשנות את האופן שבו ברצונך למלא את הבחירה, לחץ על אפשרויות מילוי אוטומטי תמונת לחצן , ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

  הערה: אם חישוב חוברת עבודה אוטומטי אינו זמין, נוסחאות לא יחושבו מחדש בעת מילוי תאים. כדי לבדוק את אפשרויות החישוב של חוברת העבודה, בצע את הפעולות הבאות:

 4. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 5. תחת ‏Excel, לחץ על אפשרויות, ולאחר מכן לחץ על הקטגוריה נוסחאות.

 6. תחת אפשרויות חישוב, חפש תחת חישוב חוברת עבודה.

  • אוטומטי    נוסחאות מחושבות מחדש באופן אוטומטי.

  • אוטומטי למעט טבלאות נתונים    נוסחאות מחושבות מחדש, אלא אם כן הנוסחה נמצאת בטבלת נתונים.

  • ידני    נוסחאות לעולם אינן מחושבות באופן אוטומטי.

  • חשב מחדש את חוברת העבודה לפני השמירה    אפשרות זו זמינה רק אם חישוב חוברת עבודה מוגדר כידני. אם תיבת סימון זו נבחרה, נוסחאות לא יחושבו מחדש באופן אוטומטי עד לשמירת חוברת העבודה. שים לב שכמה פעולות אחרות עלולות לגרום לשמירה של חוברת העבודה, כגון השימוש בפקודה שלח אל.

עצות

 • ניתן גם למלא את התא הפעיל בנוסחה של תא סמוך באמצעות הפקודה מילוי (בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה), או על-ידי הקשת Ctrl+D כדי למלא תא מתחת או Ctrl+R כדי למלא תא משמאל לתא המכיל את הנוסחה.

 • באפשרותך למלא נוסחה באופן אוטומטי כלפי מטה, עבור כל התאים הסמוכים שהיא חלה עליהם, על-ידי לחיצה פעמיים על נקודת האחיזה למילוי של התא הראשון המכיל את הנוסחה. לדוגמה, התאים A1:A15 ו- B1:B15 מכילים מספרים, ואתה מקליד את הנוסחה ‎=A1+B1 בתא C1. כדי להעתיק את הנוסחה בתאים C2:C15, בחר את תא C1 ולחץ פעמיים על נקודת האחיזה למילוי.

מילוי סידרה של מספרים, תאריכים או פריטי סידרה מוכללים אחרים

באמצעות נקודת אחיזה למילוי, באפשרותך למלא במהירות תאים בטווח בסידרה של מספרים או תאריכים, או בסידרה מוכללת של ימים, ימות השבוע, חודשים או שנים.

 1. בחר את התא הראשון בטווח שברצונך למלא.

 2. הקלד את הערך ההתחלתי עבור הסידרה.

 3. הקלד ערך בתא הבא כדי ליצור תבנית.

  לדוגמה, אם ברצונך להשתמש בסידרה 1, 2, 3, 4, 5..., הקלד 1‏ ו- 2‏ בשני התאים הראשונים. אם ברצונך להשתמש בסידרה 2, 4, 6, 8..., הקלד 2‏ ו- 4‏. אם ברצונך להשתמש בסידרה 2, 2, 2, 2 ... , באפשרותך להשאיר את התא השני ריק.

דוגמאות נוספות לסדרות שניתן למלא

בעת מילוי סידרה, הבחירות מורחבות כפי שמוצג בטבלה שלהלן. בטבלה זו, פריטים המופרדים באמצעות פסיקים כלולים בתאים סמוכים בודדים בגליון העבודה.

בחירה התחלתית

סידרה מורחבת

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

ב

ג, ד, ה,...

שני

שלישי, רביעי, חמישי,...

ינו

פבר, מרץ, אפר,...

ינו, אפר

יול, אוק, ינו,...

ינו-07, אפר-07

יול-07, אוק-07, ינו-08,...

15-ינו, 15-אפר

15-יול, 15-אוק,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-ינו, 1-מרץ

1-מאי, 1-יול, 1-ספט,...

רב3 (או ר3 או רבעון3)

רב4, רב1, רב2,...

טקסט1, טקסטA

טקסט2, טקסטA, טקסט3, טקסטA,...

תקופה ראשונה

תקופה שניה, תקופה שלישית,...

מוצר 1

מוצר 2, מוצר 3,...

 1. בחר את התא או התאים המכילים את הערכים ההתחלתיים.

 2. גרור את נקודת האחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני הטווח שברצונך למלא.

  כדי למלא בסדר עולה, גרור מטה או שמאלה. כדי למלא בסדר יורד, גרור מעלה או ימינה.

עצות

 • ניתן גם לציין את סוג הסידרה באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לגרור את נקודת האחיזה למילוי על פני הטווח, ולאחר מכן ללחוץ על הפקודה המתאימה בתפריט קיצור. לדוגמה, אם הערך ההתחלתי הוא התאריך ינואר-‏2007, לחץ על מילוי חודשים עבור הסידרה פברואר-‏2007, מרץ-‏2007 וכן הלאה; לחלופין, לחץ על מילוי שנים עבור הסידרה ינואר-‏2007, ינואר-‏2008, וכן הלאה.

 • אם הבחירה מכילה מספרים, באפשרותך לקבוע את סוג הסידרה שברצונך ליצור.

מילוי תאים בסידרה של מספרים

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על סידרה.

  תמונת רצועת הכלים של excel

 2. תחת סוג, לחץ על אחת האפשרויות הבאות:

  • ליניארי    יוצר סידרה המחושבת על-ידי הוספת ערך בתיבה ערך פסיעה לכל ערך תא.

  • גידול    יוצר סידרה המחושבת על-ידי הכפלת הערך בתיבה ערך פסיעה בכל ערך תא.

  • תאריך    יוצר סידרה הממלאת ערכי תאריך בהפרשים קבועים לפי הערך המופיע בתיבה ערך פסיעה , ותלויה ביחידה שצוינה תחת יחידת תאריך.

  • מילוי אוטומטי    יוצר סידרה המפיקה אותן תוצאות כמו גרירת נקודת האחיזה למילוי.

 3. באפשרותך לבטל מילוי אוטומטי של סידרה על-ידי החזקת מקש Ctrl לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה למילוי של בחירה של שני תאים או יותר. הערכים שנבחרו מועתקים לאחר מכן לתאים הסמוכים, ו- Excel אינו יוצר סידרה.

מילוי נתונים באמצעות מילוי סידרה מותאם אישית

כדי לאפשר הזנה נוחה יותר של רצף נתונים מסוים (כגון רשימה של שמות או אזורי מכירות), באפשרותך ליצור מילוי סידרה מותאם אישית. מילוי סידרה מותאם אישית יכול להיות מבוסס על רשימה של פריטים קיימים בגליון עבודה; לחלופין, באפשרותך להקליד רשימה מההתחלה. למרות שאין באפשרותך לערוך או למחוק מילוי סידרה מוכלל (כגון מילוי סידרה עבור חודשים וימים), באפשרותך לערוך או למחוק מילוי סידרה מותאם אישית.

הערה: רשימה מותאמת אישית יכולה להכיל טקסט או טקסט משולב עם מספרים בלבד. עבור רשימה מותאמת אישית המכילה מספרים בלבד, כגון 0 עד 100, תחילה עליך ליצור רשימה של מספרים המעוצבים כטקסט.

עיצוב מספרים כטקסט

 1. בחר מספיק תאים עבור רשימת המספרים שברצונך לעצב כטקסט.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה מספר, לחץ על החץ שליד התיבה תבנית מספר ולאחר מכן לחץ על טקסט.

תמונת רצועת הכלים של Excel

עצה: ייתכן שתצטרך ללחוץ על תבניות מספר נוספות כדי לראות את התבנית טקסט ברשימה.

 1. בתאים המעוצבים, הקלד את רשימת המספרים.

שימוש במילוי סידרה מותאם אישית המבוסס על רשימת פריטים קיימת

 1. בגליון העבודה, בחר את רשימת הפריטים שבהם ברצונך להשתמש במילוי הסידרה.

 2. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 3. תחת Excel, לחץ על אפשרויות.

 4. לחץ על מתקדם, ולאחר מכן תחת כללי, לחץ על עריכת רשימות מותאמות אישית.

 5. ודא כי ההפניה לתא של רשימת הפריטים שבחרת מוצגת בתיבה יבא רשימה מהתאים, ולאחר מכן לחץ על יבא.

  הפריטים ברשימה שבחרת נוספים לתיבה רשימות מותאמות אישית.

 6. לחצו פעמיים על אישור.

 7. בגליון העבודה, לחץ על תא ולאחר מכן הקלד את הפריט במילוי הסידרה המותאם אישית שבו ברצונך להשתמש כדי להתחיל את הרשימה.

 8. גרור את נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני התאים שברצונך למלא.

שימוש במילוי סידרה מותאם אישית המבוסס על רשימת פריטים חדשה

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת Excel, לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על מתקדם, ולאחר מכן תחת כללי, לחץ על עריכת רשימות מותאמות אישית.

 4. בתיבה רשימות מותאמות אישית, לחץ על רשימה חדשה, ולאחר מכן הקלד את הערכים בתיבה ערכי רשימה, החל מהערך הראשון.

 5. הקש Enter לאחר כל ערך.

 6. לאחר השלמת הרשימה, לחץ על הוסף, ולאחר מכן לחץ פעמיים על אישור.

 7. בגליון העבודה, לחץ על תא ולאחר מכן הקלד את הפריט במילוי הסידרה המותאם אישית שבו ברצונך להשתמש כדי להתחיל את הרשימה.

 8. גרור את נקודת האחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני התאים שברצונך למלא.

עריכה או מחיקה של מילוי סידרה מותאם אישית

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ.

 2. תחת Excel, לחץ על אפשרויות.

 3. לחץ על הקטגוריה מתקדם, ולאחר מכן תחת כללי, לחץ על עריכת רשימות מותאמות אישית.

 4. בתיבה רשימות מותאמות אישית, בחר את הרשימה שברצונך לערוך או למחוק, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך את מילוי הסידרה, בצע את השינויים הרצויים בתיבה ערכי רשימה, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי למחוק את מילוי הסידרה, לחץ על מחק.

לראש הדף

במקום להזין נתונים באופן ידני בגליון עבודה, תוכל להשתמש בתכונה 'מילוי אוטומטי' כדי למלא תאים בנתונים בעלי תבנית מסוימת או המבוססים על נתונים בתאים אחרים. מאמר זה אינו מסביר כיצד להזין נתונים באופן ידני או כיצד להזין נתונים בו-זמנית בגליונות עבודה מרובים. לקבלת מידע אודות אופן הזנת הנתונים באופן ידני, עיין במאמר הזנת נתונים באופן ידני.

חזרה אוטומטית על ערכים שכבר קיימים בעמודה

אם התווים הראשונים שאתה מקליד בתא מתאימים לערך קיים באותה עמודה, Excel מזין באופן אוטומטי את שאר התווים עבורך. Excel משלים באופן אוטומטי רק ערכים המכילים טקסט או שילוב של טקסט ומספרים. ערכים המכילים רק מספרים, תאריכים או שעות לא יושלמו באופן אוטומטי.

לאחר ש- Excel משלים את מה שהתחלת להקליד, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי לקבל ערך מוצע, הקש Enter.

  הערך שהושלם מתאים בדיוק לתבנית האותיות הרישיות והקטנות של הערך הקיים.

 • כדי להחליף את התווים שהוזנו באופן אוטומטי, המשך להקליד.

 • כדי למחוק את התווים שהוזנו באופן אוטומטי, הקש Backspace‏.

הערות: 

 • Excel משלים ערך רק כאשר הסמן נמצא בסוף התוכן של התא הנוכחי.

 • Excel מבסס את הערכים הפוטנציאליים של ההשלמה האוטומטית על העמודה המכילה את תא פעיל. ערכים שחוזרים על עצמם בתוך שורה לא יושלמו באופן אוטומטי.

ביטול של השלמה אוטומטית של ערכי תאים

אם אינך מעוניין ש- Excel ישלים באופן אוטומטי ערכי תאים, תוכל לבטל תכונה זו.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. לחץ על מתקדם, ולאחר מכן תחת אפשרויות עריכה, נקה או בחר את תיבת הסימון אפשר השלמה אוטומטית של ערכי תאים כדי להפעיל או לבטל השלמה אוטומטית של ערכי תאים.

שימוש בנקודת האחיזה למילוי כדי למלא נתונים

כדי למלא במהירות כמה סוגים של סדרות נתונים, באפשרותך לבחור תאים ולגרור את נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי . כדי להשתמש בנקודת האחיזה למילוי, בחר את התאים שבהם ברצונך להשתמש כבסיס למילוי תאים נוספים, ולאחר מכן גרור את נקודת האחיזה לרוחב או לאורך התאים שברצונך למלא.

הסתרה או הצגה של נקודת האחיזה למילוי

כברירת מחדל, נקודת האחיזה למילוי מוצגת, אך ניתן להסתיר אותה, או להציג אותה אם היא אינה מוסתרת.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. לחץ על מתקדם, ולאחר מכן תחת אפשרויות עריכה, נקה או בחר את תיבת הסימון אפשר גרירה ושחרור של תאים ונקודת אחיזה למילוי כדי להציג או להסתיר את נקודת האחיזה למילוי.

 3. כדי למנוע החלפת נתונים קיימים בעת גרירת נקודת האחיזה למילוי, ודא שתיבת הסימון הזהר לפני כתיבה על תאים נבחרה. אם אין ברצונך לראות הודעה אודות החלפת תאים שאינם ריקים, תוכל לנקות תיבת סימון זו.

שימוש באפשרויות מילוי אוטומטי כדי לשנות את אופן המילוי של הקטע הנבחר

לאחר גרירת נקודת האחיזה למילוי, לחצן אפשרויות מילוי אוטומטי תמונת לחצן יופיע כך שתוכל לשנות את אופן מילוי הקטע הנבחר. לדוגמה, באפשרותך לבחור למלא עיצוב תאים בלבד על-ידי לחיצה על מלא עיצוב בלבד, או לבחור למלא את תוכן התא בלבד על-ידי לחיצה על מלא ללא עיצוב.

הפעלה או ביטול של אפשרויות מילוי אוטומטי

אם אינך מעוניין להציג את לחצן אפשרויות מילוי אוטומטי בכל פעם שאתה גורר את נקודת האחיזה למילוי, תוכל לבטל אותו. בדומה, אם לחצן אפשרויות מילוי אוטומטי אינו מופיע כאשר אתה גורר את נקודת האחיזה למילוי, ייתכן שתרצה להפעיל אותו.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. לחץ על מתקדם , ולאחר מכן תחת גזירה, העתקה והדבקה, נקה את תיבת הסימון הצג לחצן אפשרויות הדבקה.

מילוי נתונים בתאים סמוכים באמצעות הפקודה 'מילוי'

באפשרותך להשתמש בפקודה מילוי כדי למלא את התא הפעיל או טווח שנבחר בתוכן של התא או הטווח הסמוך, או למלא במהירות תאים סמוכים על-ידי גרירת נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי .

מילוי התא הפעיל בתוכן של תא סמוך

 1. בחר תא ריק הנמצא מתחת, משמאל, מעל או מימין לתא המכיל את הנתונים שבהם ברצונך להשתמש כדי למלא את התא הריק.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על למטה, ימינה, למעלה או שמאלה.

  תמונת רצועת הכלים של excel

עצה: כדי למלא תא בתוכן של תא סמוך במהירות, ניתן להקיש Ctrl+D כדי למלא מהתא שמעל או Ctrl+R כדי למלא מהתא שמימין. כדי למלא תא בתוכן של תא שמתחתיו (כלומר, מילוי כלפי מעלה), בכרטיסיה בית בקבוצה עריכה, לחץ על מילוי, ולאחר מכן לחץ על למעלה. כדי למלא תא בתוכן של תא שמימינו (כלומר, מילוי שמאלה), בכרטיסיה בית בקבוצה עריכה, לחץ על מילוי, ולאחר מכן לחץ על לשמאל.

גרירת נקודת האחיזה למילוי כדי למלא נתונים בתאים סמוכים

 1. בחר את התאים המכילים את הנתונים שברצונך למלא בתאים סמוכים.

 2. גרור את נקודת האחיזה למילוי על פני התאים שברצונך למלא.

 3. כדי לשנות את האופן שבו ברצונך למלא את הבחירה, לחץ על אפשרויות מילוי אוטומטי תמונת לחצן , ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

הערה: אם אתה גורר את נקודת האחיזה למילוי כלפי מעלה או ימינה בקטע שנבחר ועוצר בתאים שנבחרו מבלי לעבור על פני העמודה הראשונה או השורה העליונה בבחירה, Excel מוחק את הנתונים בתוך הקטע שנבחר. עליך לגרור את נקודת האחיזה למילוי מחוץ לאזור שנבחר לפני שחרור לחצן העכבר.

מילוי נוסחאות בתאים סמוכים

 1. בחר את התא המכיל את הנוסחה שברצונך למלא בתאים סמוכים.

 2. גרור את נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני התאים שברצונך למלא.

 3. כדי לשנות את האופן שבו ברצונך למלא את הבחירה, לחץ על אפשרויות מילוי אוטומטי תמונת לחצן , ולאחר מכן לחץ על האפשרות הרצויה.

הערה: אם חישוב חוברת עבודה אוטומטי אינו זמין, נוסחאות לא יחושבו מחדש בעת מילוי תאים. כדי לבדוק את אפשרויות החישוב של חוברת העבודה, בצע את הפעולות הבאות:

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office , לחץ על אפשרויות Excelולאחר מכן לחץ על הקטגוריה נוסחאות.

 2. תחת אפשרויות חישוב, חפש תחת חישוב חוברת עבודה.

  • אוטומטי    נוסחאות מחושבות מחדש באופן אוטומטי.

  • אוטומטי למעט טבלאות נתונים    נוסחאות מחושבות מחדש, אלא אם כן הנוסחה נמצאת בטבלת נתונים.

  • ידני    נוסחאות לעולם אינן מחושבות באופן אוטומטי.

  • חשב מחדש את חוברת העבודה לפני השמירה    אפשרות זו זמינה רק אם חישוב חוברת עבודה מוגדר כידני. אם תיבת סימון זו נבחרה, נוסחאות לא יחושבו מחדש באופן אוטומטי עד לשמירת חוברת העבודה. שים לב שכמה פעולות אחרות עלולות לגרום לשמירה של חוברת העבודה, כגון השימוש בפקודה שלח אל.

עצות

 • ניתן גם למלא את התא הפעיל בנוסחה של תא סמוך באמצעות הפקודה מילוי (בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה), או על-ידי הקשת Ctrl+D כדי למלא תא מתחת או Ctrl+R כדי למלא תא משמאל לתא המכיל את הנוסחה.

 • באפשרותך למלא נוסחה באופן אוטומטי כלפי מטה, עבור כל התאים הסמוכים שהיא חלה עליהם, על-ידי לחיצה פעמיים על נקודת האחיזה למילוי של התא הראשון המכיל את הנוסחה. לדוגמה, התאים A1:A15 ו- B1:B15 מכילים מספרים, ואתה מקליד את הנוסחה ‎=A1+B1 בתא C1. כדי להעתיק את הנוסחה בתאים C2:C15, בחר את תא C1 ולחץ פעמיים על נקודת האחיזה למילוי.

מילוי סידרה של מספרים, תאריכים או פריטי סידרה מוכללים אחרים

באמצעות נקודת אחיזה למילוי, באפשרותך למלא במהירות תאים בטווח בסידרה של מספרים או תאריכים, או בסידרה מוכללת של ימים, ימות השבוע, חודשים או שנים.

 1. בחר את התא הראשון בטווח שברצונך למלא.

 2. הקלד את הערך ההתחלתי עבור הסידרה.

 3. הקלד ערך בתא הבא כדי ליצור תבנית.

  לדוגמה, אם ברצונך להשתמש בסידרה 1, 2, 3, 4, 5..., הקלד 1‏ ו- 2‏ בשני התאים הראשונים. אם ברצונך להשתמש בסידרה 2, 4, 6, 8..., הקלד 2‏ ו- 4‏. אם ברצונך להשתמש בסידרה 2, 2, 2, 2 ... , באפשרותך להשאיר את התא השני ריק.

  דוגמאות נוספות לסדרות שניתן למלא

  בעת מילוי סידרה, הבחירות מורחבות כפי שמוצג בטבלה שלהלן. בטבלה זו, פריטים המופרדים באמצעות פסיקים כלולים בתאים סמוכים בודדים בגליון העבודה.

בחירה התחלתית

סידרה מורחבת

1, 2, 3

4, 5, 6,...

9:00

10:00, 11:00, 12:00,...

ב

ג, ד, ה,...

שני

שלישי, רביעי, חמישי,...

ינו

פבר, מרץ, אפר,...

ינו, אפר

יול, אוק, ינו,...

ינו-07, אפר-07

יול-07, אוק-07, ינו-08,...

15-ינו, 15-אפר

15-יול, 15-אוק,...

2007, 2008

2009, 2010, 2011,...

1-ינו, 1-מרץ

1-מאי, 1-יול, 1-ספט,...

רב3 (או ר3 או רבעון3)

רב4, רב1, רב2,...

טקסט1, טקסטA

טקסט2, טקסטA, טקסט3, טקסטA,...

תקופה ראשונה

תקופה שניה, תקופה שלישית,...

מוצר 1

מוצר 2, מוצר 3,...

 1. בחר את התא או התאים המכילים את הערכים ההתחלתיים.

 2. גרור את נקודת האחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני הטווח שברצונך למלא.

  כדי למלא בסדר עולה, גרור מטה או שמאלה. כדי למלא בסדר יורד, גרור מעלה או ימינה.

עצות

 • ניתן גם לציין את סוג הסידרה באמצעות לחצן העכבר הימני כדי לגרור את נקודת האחיזה למילוי על פני הטווח, ולאחר מכן ללחוץ על הפקודה המתאימה בתפריט קיצור. לדוגמה, אם הערך ההתחלתי הוא התאריך ינואר-‏2007, לחץ על מילוי חודשים עבור הסידרה פברואר-‏2007, מרץ-‏2007 וכן הלאה; לחלופין, לחץ על מילוי שנים עבור הסידרה ינואר-‏2007, ינואר-‏2008, וכן הלאה.

 • אם הבחירה מכילה מספרים, באפשרותך לקבוע את סוג הסידרה שברצונך ליצור.

  מילוי תאים בסידרה של מספרים

  1. בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מילוי ולאחר מכן לחץ על סידרה.

   תמונת רצועת הכלים של excel

  2. תחת סוג, לחץ על אחת האפשרויות הבאות:

   • ליניארי    יוצר סידרה המחושבת על-ידי הוספת ערך בתיבה ערך פסיעה לכל ערך תא.

   • גידול    יוצר סידרה המחושבת על-ידי הכפלת הערך בתיבה ערך פסיעה בכל ערך תא.

   • תאריך    יוצר סידרה הממלאת ערכי תאריך בהפרשים קבועים לפי הערך המופיע בתיבה ערך פסיעה , ותלויה ביחידה שצוינה תחת יחידת תאריך.

   • מילוי אוטומטי    יוצר סידרה המפיקה אותן תוצאות כמו גרירת נקודת האחיזה למילוי.

 • באפשרותך לבטל מילוי אוטומטי של סידרה על-ידי החזקת מקש Ctrl לחוץ בעת גרירת נקודת האחיזה למילוי של בחירה של שני תאים או יותר. הערכים שנבחרו מועתקים לאחר מכן לתאים הסמוכים, ו- Excel אינו יוצר סידרה.

מילוי נתונים באמצעות מילוי סידרה מותאם אישית

כדי לאפשר הזנה נוחה יותר של רצף נתונים מסוים (כגון רשימה של שמות או אזורי מכירות), באפשרותך ליצור מילוי סידרה מותאם אישית. מילוי סידרה מותאם אישית יכול להיות מבוסס על רשימה של פריטים קיימים בגליון עבודה; לחלופין, באפשרותך להקליד רשימה מההתחלה. למרות שאין באפשרותך לערוך או למחוק מילוי סידרה מוכלל (כגון מילוי סידרה עבור חודשים וימים), באפשרותך לערוך או למחוק מילוי סידרה מותאם אישית.

הערה: רשימה מותאמת אישית יכולה להכיל טקסט או טקסט משולב עם מספרים בלבד. עבור רשימה מותאמת אישית המכילה מספרים בלבד, כגון 0 עד 100, תחילה עליך ליצור רשימה של מספרים המעוצבים כטקסט.

עיצוב מספרים כטקסט

 1. בחר מספיק תאים עבור רשימת המספרים שברצונך לעצב כטקסט.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה מספר, לחץ על החץ שליד התיבה תבנית מספר ולאחר מכן לחץ על טקסט.

  תמונת רצועת הכלים של excel

  עצה: ייתכן שתצטרך ללחוץ על יותר כדי לראות את התבנית טקסט ברשימה.

 3. בתאים המעוצבים, הקלד את רשימת המספרים.

שימוש במילוי סידרה מותאם אישית המבוסס על רשימת פריטים קיימת

 1. בגליון העבודה, בחר את רשימת הפריטים שבהם ברצונך להשתמש במילוי הסידרה.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 3. לחץ על פופולרי, ולאחר מכן תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם Excel, לחץ על עריכת רשימות מותאמות אישית.

 4. ודא כי ההפניה לתא של רשימת הפריטים שבחרת מוצגת בתיבה יבא רשימה מהתאים, ולאחר מכן לחץ על יבא.

  הפריטים ברשימה שבחרת נוספים לתיבה רשימות מותאמות אישית.

 5. לחצו פעמיים על אישור.

 6. בגליון העבודה, לחץ על תא ולאחר מכן הקלד את הפריט במילוי הסידרה המותאם אישית שבו ברצונך להשתמש כדי להתחיל את הרשימה.

 7. גרור את נקודת אחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני התאים שברצונך למלא.

שימוש במילוי סידרה מותאם אישית המבוסס על רשימת פריטים חדשה

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. לחץ על פופולרי, ולאחר מכן תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם Excel, לחץ על עריכת רשימות מותאמות אישית.

 3. בתיבה רשימות מותאמות אישית, לחץ על רשימה חדשה, ולאחר מכן הקלד את הערכים בתיבה ערכי רשימה, החל מהערך הראשון.

  הקש Enter לאחר כל ערך.

 4. לאחר השלמת הרשימה, לחץ על הוסף, ולאחר מכן לחץ פעמיים על אישור.

 5. בגליון העבודה, לחץ על תא ולאחר מכן הקלד את הפריט במילוי הסידרה המותאם אישית שבו ברצונך להשתמש כדי להתחיל את הרשימה.

 6. גרור את נקודת האחיזה למילוי נקודת אחיזה למילוי על-פני התאים שברצונך למלא.

עריכה או מחיקה של מילוי סידרה מותאם אישית

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Excel.

 2. לחץ על הקטגוריה פופולרי, ולאחר מכן תחת האפשרויות המובילות לעבודה עם Excel, לחץ על עריכת רשימות מותאמות אישית.

 3. בתיבה רשימות מותאמות אישית, בחר את הרשימה שברצונך לערוך או למחוק, ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לערוך את מילוי הסידרה, בצע את השינויים הרצויים בתיבה ערכי רשימה, ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  • כדי למחוק את מילוי הסידרה, לחץ על מחק.

לראש הדף

הידעת?

אם אין לך מנוי ל- Office 365 או אם אינך מחזיק בגירסה העדכנית ביותר של Office, תוכל לנסות אותה כעת:

נסה את Office 365 או את הגירסה העדכנית ביותר של Excel

האם יש לך שאלה בנושא פונקציה ספציפית?

פרסם שאלה בפורום הקהילה של Excel

עזור לנו לשפר את Excel

האם יש לך הצעות לשיפור הגירסה הבאה של Excel? אם כן, עיין בנושאים תחת User Voice עבור Excel

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×