מיון נתונים בטווח או בטבלה

מיון נתונים הוא חלק חיוני מניתוח נתונים. ייתכן שתרצה לסדר רשימת שמות בסדר אלפביתי, ליצור רשימה של רמות מלאי מוצרים מהגבוהה ביותר לנמוכה ביותר, או לסדר שורות לפי צבעים או סמלים. מיון נתונים עוזר לך להציג את הנתונים במהירות בצורה חזותית ולהבין אותם טוב יותר, לארגן ולאתר את הנתונים הרצויים ובסופו של דבר לקבל החלטות יעילות יותר.

באפשרותך למיין נתונים לפי טקסט (מא' עד ת' או מת' עד א'), מספרים (מהקטן ביותר לגדול ביותר או מהגדול ביותר לקטן ביותר) ותאריכים ושעות (מהישן ביותר לחדש ביותר ומהחדש ביותר לישן ביותר) בעמודה אחת או יותר. באפשרותך גם למיין לפי רשימה מותאמת אישית שאתה יוצר (כגון גדול, בינוני וקטן) או לפי עיצוב, לרבות צבע תא, צבע גופן או ערכת סמלים.

הערות: 

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו. התקן את Microsoft Silverlight‏, Adobe Flash Player או Internet Explorer 9.

מיון טקסט

 1. בחר תא בעמודה שבה ברצונך לבצע מיון.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה מיין וסנן, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין במהירות בסדר עולה, לחץ על הפקודה 'א' עד ת'' ב- Excel אשר מבצעת מיון מא' עד ת' או מהמספר הנמוך ביותר למספר הגדול ביותר (מיין מא' עד ת').

  • כדי למיין במהירות בסדר יורד, לחץ על הפקודה 'ת' עד א'' ב- Excel אשר מבצעת מיון מת' עד א' או מהמספר הגבוה ביותר למספר הנמוך ביותר (מיין מת' עד א').

הערות: בעיות פוטנציאליות

 • ודא שכל הנתונים מאוחסנים כטקסט    אם העמודה שברצונך למיין מכילה מספרים המאוחסנים כמספרים ומספרים המאוחסנים כטקסט, עליך לעצב את כולם כמספרים או כטקסט. אם לא תחיל עיצוב זה, המספרים המאוחסנים כמספרים ימוינו לפני המספרים המאוחסנים כטקסט. כדי לעצב את כל הנתונים שנבחרו כטקסט, הקש Ctrl+1 כדי להפעיל את תיבת הדו-שיח עיצוב תאים, לחץ על הכרטיסיה מספר ולאחר מכן, תחת קטגוריה, לחץ על כללי, מספר או טקסט.

 • הסר רווחים מובילים    במקרים מסוימים, נתונים המיובאים מיישום אחר עשויים לכלול רווחים מובילים שנוספים לפני הנתונים. הסר את הרווחים המובילים לפני מיון הנתונים. ניתן לעשות זאת באופן ידני או באמצעות הפונקציה TRIM.

 1. בחר תא בעמודה שבה ברצונך לבצע מיון.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה מיין וסנן, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין מהנמוך לגבוה, לחץ על הפקודה 'א' עד ת'' ב- Excel אשר מבצעת מיון מא' עד ת' או מהמספר הנמוך ביותר למספר הגדול ביותר (מיין מהקטן ביותר לגדול ביותר).

  • כדי למיין מהגבוה לנמוך, לחץ על הפקודה 'ת' עד א'' ב- Excel אשר מבצעת מיון מת' עד א' או מהמספר הגבוה ביותר למספר הנמוך ביותר (מיין מהגדול ביותר לקטן ביותר).

הערות: 

 • בעיה פוטנציאלית   

 • בדוק שכל המספרים מאוחסנים כמספרים    אם התוצאות אינן כפי שציפית, ייתכן שהעמודה מכילה מספרים המאוחסנים כטקסט במקום כמספרים. לדוגמה, מספרים שליליים המיובאים ממערכות חשבונאות מסוימות או מספר שהוזן עם גרש מוביל (') מאוחסנים כטקסט. לקבלת מידע נוסף, ראה תיקון מספרים המעוצבים כטקסט על-ידי החלת תבנית מספר.

 1. בחר תא בעמודה שבה ברצונך לבצע מיון.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה מיין וסנן, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין מתאריך או שעה מוקדמים יותר לתאריך או שעה מאוחרים יותר, לחץ על הפקודה 'א' עד ת'' ב- Excel אשר מבצעת מיון מא' עד ת' או מהמספר הנמוך ביותר למספר הגדול ביותר (מיין מהישן ביותר לחדש ביותר).

  • כדי למיין מתאריך או שעה מאוחרים למוקדמים, לחץ על הפקודה 'ת' עד א'' ב- Excel אשר מבצעת מיון מת' עד א' או מהמספר הגבוה ביותר למספר הנמוך ביותר (מיין מהחדש ביותר לישן ביותר).

הערות: בעיה פוטנציאלית   

 • ודא שתאריכים ושעות מאוחסנים כתאריכים או שעות    אם התוצאות אינן כפי שציפית, ייתכן שהעמודה מכילה תאריכים או שעות המאוחסנים כטקסט ולא כתאריכים או שעות. כדי ש- Excel ימיין תאריכים ושעות כהלכה, על כל התאריכים והשעות בעמודה להיות מאוחסנים כמספר סידורי של תאריך או שעה. אם אין ל- Excel אפשרות לזהות ערך כתאריך או שעה, התאריך או השעה מאוחסנים כטקסט. לקבלת מידע נוסף, ראה המרת תאריכים המאוחסנים כטקסט לתאריכים.

 • אם ברצונך למיין לפי ימי השבוע, עצב את התאים כך שיציגו את היום בשבוע. אם ברצונך למיין לפי היום בשבוע ללא קשר לתאריך, המר אותם לטקסט באמצעות הפונקציה TEXT. עם זאת, הפונקציה TEXT מחזירה ערך טקסט, ולכן פעולת המיון תתבסס על נתונים אלפאנומריים. לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת תאריכים כימי השבוע.

מומלץ למיין לפי יותר מעמודה או שורה אחת כאשר ברצונך לקבץ נתונים לפי אותו ערך בעמודה או שורה אחת, ולאחר מכן למיין עמודה או שורה אחרת בתוך אותה קבוצה של ערכים זהים. לדוגמה, אם יש לך עמודת 'מחלקה' ועמודת 'עובד', באפשרותך למיין תחילה לפי 'מחלקה' (כדי לקבץ יחד את כל העובדים הנמצאים באותה מחלקה) ולאחר מכן למיין לפי שם (כדי לארגן את השמות בסדר אלפביתי בתוך כל מחלקה). באפשרותך למיין לפי 64 עמודות לכל היותר.

הערה: לקבלת התוצאות הטובות ביותר, טווח התאים שאתה ממיין צריך לכלול כותרות עמודות.

 1. בחר תא כלשהו בטווח הנתונים.

  בחר טווח בשתי עמודות או יותר

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה מיין וסנן, לחץ על מיין.

  הקבוצה 'מיין וסנן' בכרטיסיה 'נתונים'

 3. בתיבת הדו-שיח מיון, תחת עמודה, בתיבה מיין לפי, בחר את העמודה הראשונה שברצונך למיין.

  בחר את העמודה הראשונה למיון

 4. תחת מיין לפי, בחר את סוג המיון. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין לפי טקסט, מספר או תאריך ושעה, בחר ערכים.

  • כדי למיין לפי עיצוב, בחר צבע תא, צבע גופן או סמל תא.

 5. תחת סדר, בחר כיצד ברצונך למיין. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • עבור ערכי טקסט, בחר א' עד ת' או ת' עד א'.

  • עבור ערכי מספרים, בחר מהקטן ביותר לגדול ביותר או מהגדול ביותר לקטן ביותר.

  • עבור ערכי תאריך או שעה, בחר מהישן ביותר לחדש ביותר או מהחדש ביותר לישן ביותר.

  • כדי למיין בהתבסס על רשימה מותאמת אישית, בחר רשימה מותאמת אישית.

 6. כדי להוסיף עמודה נוספת שברצונך למיין לפיה, לחץ על הוסף רמה ולאחר מכן חזור על שלבים 3 עד 5.

  לחץ על 'הוסף רמה'

 7. כדי להעתיק עמודה שלפיה מבוצע מיון, בחר את הערך ולאחר מכן לחץ על העתק רמה.

 8. כדי למחוק עמודה שלפיה יתבצע מיון, בחר את הערך ולאחר מכן לחץ על מחק רמה.

  הערה: עליך להשאיר לפחות ערך אחד ברשימה.

 9. כדי לשנות את הסדר שבו ממוינות העמודות, בחר ערך ולאחר מכן לחץ על החץ למעלה או על החץ למטה לצד לחצן אפשרויות כדי לשנות את הסדר.

  ערכים הנמצאים במקום גבוה יותר ברשימה ממוינים לפני ערכים הנמצאים במקום נמוך יותר ברשימה.

אם עיצבת טווח של תאים או עמודה של טבלה באופן ידני או באמצעות עיצוב מותנה לפי צבע תא או צבע גופן, באפשרותך למיין גם לפי צבעים אלה. ניתן גם למיין לפי ערכת סמלים שיצרת באמצעות עיצוב מותנה.

 1. בחר תא בעמודה שבה ברצונך לבצע מיון.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה מיין וסנן, לחץ על מיין.

  הקבוצה 'מיין וסנן' בכרטיסיה 'נתונים'

 3. בתיבת הדו-שיח מיון, תחת עמודה, בתיבה מיין לפי, בחר את העמודה שברצונך למיין.

  תחת 'עמודה', לחץ על 'מיין לפי' ובחר אפשרות

 4. תחת מיין לפי, בחר צבע תא, צבע גופן או סמל תא.

  תחת 'מיין לפי', בחר אפשרות

 5. תחת סדר, לחץ על החץ לצד הלחצן ולאחר מכן, בהתאם לסוג העיצוב, בחר צבע תא, צבע גופן או סמל תא.

 6. לאחר מכן, בחר כיצד ברצונך למיין. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להעביר את צבע התא, צבע הגופן או הסמל למעלה או שמאלה, בחר למעלה עבור מיון עמודה ומשמאל עבור מיון שורה.

  • כדי להעביר את צבע התא, צבע הגופן או הסמל למטה או ימינה, בחר למטה עבור מיון עמודה ומימין עבור מיון שורה.

   הערה: אין סדר מיון המהווה ברירת מחדל עבור צבע תא, צבע גופן או סמל. עליך להגדיר את הסדר הרצוי עבור כל פעולת מיון.

 7. כדי לציין את צבע התא, צבע הגופן או הסמל הבא שלפיו יש למיין, לחץ על הוסף רמה ולאחר מכן חזור על שלבים 3 עד 5.

  הקפד לבחור באותה עמודה בתיבה לאחר מכן לפי ולבצע את אותה בחירה תחת סדר.

  חזור על התהליך עבור כל צבע תא, צבע גופן או סמל נוסף שברצונך לכלול במיון.

באפשרותך להשתמש ברשימה מותאמת אישית כדי למיין לפי סדר המוגדר על-ידי המשתמש. לדוגמה, עמודה עשויה להכיל ערכים שלפיהם ברצונך למיין, כגון 'גבוה', 'בינוני' ו'נמוך'. כיצד ניתן למיין כך שהשורות המכילות ערך 'גבוה' יופיעו ראשונות, אחריהן שורות המכילות ערך 'בינוני' ולאחר מכן שורות המכילות ערך 'נמוך'? במיון לפי סדר אלפביתי, מיון מסוג "א' עד ת'" היה מציג את הערך 'בינוני' תחילה ואחריו את הערך 'גבוה'. במיון מסוג "ת' עד א'", הערך 'נמוך' היה מופיע ראשון, אחריו הערך 'גבוה' והערך 'בינוני' אחרון. ללא קשר לסדר, תרצה שהערך 'בינוני' יופיע תמיד באמצע. על-ידי יצירת רשימה מותאמת אישית משלך, תוכל לעקוף את הבעיה.

 1. לחלופין, צור רשימה מותאמת אישית:

  1. בטווח תאים, הזן את הערכים שלפיהם ברצונך למיין, בסדר הרצוי, מלמעלה למטה כמו בדוגמה זו.

   יצירת רשימה מהגבוה לנמוך בטווח תאים

  2. בחר את הטווח שהזנת זה עתה. באמצעות הדוגמה הקודמת, בחר את התאים A1:A3.

  3. עבור אל קובץ > אפשרויות > מתקדם > כללי > עריכת רשימות מותאמות אישית ולאחר מכן, בתיבת הדו-שיח רשימות מותאמות אישית, לחץ על ייבא ולחץ על אישור פעמיים.

   הערות: 

   • ניתן ליצור רשימה מותאמת אישית בהתבסס על ערך בלבד (טקסט, מספר ותאריך או שעה). לא ניתן ליצור רשימה מותאמת אישית בהתבסס על עיצוב (צבע תא, צבע גופן או סמל).

   • האורך המרבי עבור רשימה מותאמת אישית הוא 255 תווים, והתו הראשון אינו יכול להתחיל במספר.

 2. בחר תא בעמודה שבה ברצונך לבצע מיון.

 3. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה מיין וסנן, לחץ על מיין.

  הקבוצה 'מיין וסנן' בכרטיסיה 'נתונים'

 4. בתיבת הדו-שיח מיון, תחת עמודה, בתיבה מיין לפי או לאחר מכן לפי, בחר את העמודה שברצונך למיין לפי רשימה מותאמת אישית.

 5. תחת סדר, בחר רשימה מותאמת אישית.

 6. בתיבת הדו-שיח רשימות מותאמות אישית, בחר את הרשימה הרצויה. באמצעות הרשימה המותאמת אישית שיצרת בדוגמה הקודמת, לחץ על גבוה, בינוני, נמוך.

 7. לחץ על אישור.

 1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה מיין וסנן, לחץ על מיין.

  הקבוצה 'מיין וסנן' בכרטיסיה 'נתונים'

 2. בתיבת הדו-שיח מיון, לחץ על אפשרויות.

  לחץ על 'מיון' כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 'מיון'

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות מיון, בחר תלוי רישיות.

  בתיבת הדו-שיח 'מיון', לחץ על 'אפשרויות'

 4. לחץ על אישור פעמיים.

מקובל יותר למיין מלמעלה למטה, אך ניתן גם למיין מימין לשמאל.

הערה: טבלאות אינן תומכות במיון מימין לשמאל. לשם כך, המר תחילה את הטבלה לטווח על-ידי בחירת תא כלשהו בטבלה ולחיצה על כלי טבלאות > המר לטווח.

 1. בחר תא כלשהו בטווח שברצונך למיין.

 2. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה מיין וסנן, לחץ על מיין.

  הקבוצה 'מיין וסנן' בכרטיסיה 'נתונים'

 3. בתיבת הדו-שיח מיון, לחץ על אפשרויות.

  לחץ על 'מיון' כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח 'מיון'

 4. בתיבת הדו-שיח אפשרויות מיון, תחת כיוון, לחץ על מיין מימין לשמאל ולאחר מכן לחץ על אישור.

  בתיבה 'אפשרויות מיון', לחץ על 'מימין לשמאל'

 5. תחת שורה, בתיבה מיין לפי, בחר את השורה שברצונך למיין. בדרך כלל מדובר בשורה 1 אם ברצונך למיין לפי שורת הכותרת.

  בחר את השורה שברצונך למיין

  עצה: אם שורת הכותרת מכילה טקסט, אך ברצונך לסדר עמודות לפי מספרים, באפשרותך להוסיף שורה חדשה מעל טווח הנתונים ולהוסיף מספרים בסדר הרצוי.

 6. כדי למיין לפי ערך, בחר אחת מהאפשרויות מהרשימה הנפתחת 'סדר':

  1. עבור ערכי טקסט, בחר א עד ת או ת עד א.

  2. עבור ערכי מספרים, בחר מהקטן ביותר לגדול ביותר או מהגדול ביותר לקטן ביותר.

  3. עבור ערכי תאריך או שעה, בחר מהישן ביותר לחדש ביותר או מהחדש ביותר לישן ביותר.

 7. כדי למיין לפי צבע תא, צבע גופן או סמל תא, בצע את הפעולות הבאות:

  1. תחת מיין לפי, בחר צבע תא, צבע גופן או סמל תא.

  2. תחת סדר, בחר צבע תא, צבע גופן או סמל תא ולאחר מכן בחר משמאל או מימין.

הערה: בעת מיון שורות שהן חלק מחלוקה לרמות של גליון עבודה, Excel ממיין את הקבוצות ברמה הגבוהה ביותר (רמה 1) כך ששורות או עמודות הפירוט יישארו יחד, גם אם שורות או עמודות הפירוט מוסתרות.

כדי למיין לפי חלק של ערך בעמודה, כגון קוד מק"ט (‎789-WDG-34), שם משפחה (נויה שטיינברג), או שם פרטי (שטיינברג, נויה), עליך לפצל תחילה את העמודה לשתי עמודות או יותר, כדי שהערך שלפיו ברצונך למיין יימצא בעמודה משלו. לשם כך, באפשרותך להשתמש בפונקציות טקסט כדי להפריד בין חלקי התאים, או להשתמש באשף המרת טקסט לעמודות. לקבלת דוגמאות ומידע נוסף, ראה פיצול טקסט לתאים שונים ופיצול טקסט בין עמודות באמצעות פונקציות.

אזהרה: ניתן למיין טווח בתוך טווח, אך הדבר אינו מומלץ, מכיוון שהתוצאה מפרידה בין הטווח הממוין לנתונים המקוריים שלו. אם תמיין את הנתונים הבאים כמוצג להלן, העובדים שנבחרו ישויכו למחלקות שונות מהמחלקות שבהן היו לפני כן.

דוגמה של מיון טווח קטן בתוך טווח גדול יותר.

למרבה המזל, Excel יזהיר אותך אם הוא יזהה שאתה עומד לנסות זאת:

בחר 'להמשיך עם הבחירה הנוכחית'

אם לא התכוונת למיין כך, לחץ על האפשרות להרחיב את הבחירה. אחרת, בחר להמשיך עם הבחירה הנוכחית.

אם התוצאות אינן התוצאות הרצויות, לחץ על בטל לחצן 'בטל' .

הערה: לא ניתן למיין בדרך זו בטבלה.

אם קיבלת תוצאות בלתי צפויות בעת מיון נתונים, בצע את הפעולות הבאות:

בדוק אם הערכים המוחזרים על-ידי נוסחה השתנו    אם הנתונים שמיינת מכילים נוסחה אחת או יותר, ערכי ההחזרה של נוסחאות אלה עשויים להשתנות כאשר גליון העבודה מחושב מחדש. במקרה כזה, הקפד להחיל מחדש את המיון כדי לקבל תוצאות מעודכנות.

בטל את ההסתרה של שורות ועמודות לפני המיון    עמודות מוסתרות אינן מוזזות בעת מיון עמודות, ושורות מוסתרות אינן מוזזות בעת מיון שורות. לפני מיון נתונים, מומלץ לבטל את ההסתרה של עמודות ושורות מוסתרות.

בדוק את הגדרת האזור    סדרי מיון משתנים לפי הגדרת אזור. ודא שהגדרת האזור המתאימה נקבעה בהגדרות אזוריות או באפשרויות אזור ושפה בלוח הבקרה במחשב שלך. לקבלת מידע אודות שינוי הגדרת האזור, עיין במערכת העזרה של Windows.

הזן כותרות עמודות בשורה אחת בלבד    אם יש צורך בתוויות מרובות שורות, הגדר גלישת טקסט בתוך התא.

הפעל או בטל את שורת הכותרת    בדרך כלל מוטב לכלול שורת כותרת בעת מיון עמודה, כדי שניתן יהיה להבין את משמעות הנתונים ביתר קלות. כברירת מחדל, הערך שבכותרת אינו נכלל בפעולת המיון. לפעמים, ייתכן שתצטרך להפעיל או לבטל את הכותרת כדי שהערך בכותרת ייכלל או לא ייכלל בפעולה המיון. בצע אחת מהפעולות הבאות:

 • כדי לא לכלול את שורת הנתונים הראשונה במיון מפני שמדובר בכותרת עמודה, בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מיין וסנן, לחץ על מיון מותאם אישית ולאחר מכן בחר באפשרות הנתונים שלי כוללים כותרות.

 • כדי לכלול את שורת הנתונים הראשונה במיון מפני שלא מדובר בכותרת עמודה, בכרטיסיה בית, בקבוצה עריכה, לחץ על מיין וסנן, לחץ על מיון מותאם אישית ולאחר מכן נקה את האפשרות הנתונים שלי כוללים כותרות.

אם הנתונים שלך מעוצבים כטבלת Excel, באפשרותך למיין ולסנן אותה במהירות באמצעות לחצני הסינון בשורת הכותרת.

 1. אם הנתונים שלך אינם נמצאים עדיין בטבלה, עצב אותם כטבלה. פעולה זו תוסיף באופן אוטומטי לחצן סינון בחלק העליון של כל עמודת טבלה.

 2. לחץ על לחצן הסינון בחלק העליון של העמודה שברצונך למיין, ובחר את סדר המיון הרצוי.

  השתמש במסנן הטבלה של Excel כדי לבצע מיון בסדר עולה או יורד

 3. כדי לבטל מיון, השתמש בלחצן בטל בכרטיסיה בית.

  השתמש בלחצן 'בטל' בכרטיסיה 'בית' ב- Excel עבור האינטרנט כדי לבטל מיון קודם

 1. בחר תא כדי למיין לפיו:

  • אם הנתונים שלך מכילים שורת כותרת, בחר את הכותרת שברצונך למיין לפיה, כגון אוכלוסייה.

   מיון נתונים עם שורת כותרת

  • אם הנתונים שלך אינם מכילים שורת כותרת, בחר את הערך העליון ביותר שברצונך למיין לפיו, כגון 634535.

   מיון נתונים ללא שורת כותרת

 2. בכרטיסיה נתונים, בחר אחת משיטות המיון:

  • מיין בסדר עולה כדי למיין מהאות א' עד ת', מהערך הקטן ביותר לערך הגדול ביותר או מהתאריך המוקדם ביותר לתאריך המאוחר ביותר.

  • מיין בסדר יורד כדי למיין מהאות ת' עד א', מהערך הגדול ביותר לערך הקטן ביותר, או מהתאריך המאוחר ביותר לתאריך המוקדם ביותר.

הלחצנים 'מיין בסדר עולה' ו'מיין בסדר יורד' בכרטיסיה 'נתונים'

נניח שיש לך טבלה הכוללת עמודת 'מחלקה' ועמודת 'עובד'. באפשרותך למיין תחילה לפי 'מחלקה' כדי לקבץ יחד את כל העובדים הנמצאים באותה מחלקה, ולאחר מכן למיין לפי שם כדי לארגן את השמות בסדר אלפביתי בתוך כל מחלקה. 

בחר תא כלשהו בטווח הנתונים.

 1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה מיין וסנן, לחץ על מיון מותאם אישית.

  האפשרות 'מיון מותאם אישית' בכרטיסיה 'נתונים' ב- Excel

 2. בתיבת הדו-שיח מיון מותאם אישית, תחת עמודה, בתיבה מיין לפי, בחר את העמודה הראשונה שברצונך למיין.

  תיבת הדו-שיח 'מיון מותאם אישית' שבה עמודת המיון לפי שורה נבחרה בעמודה 'שם'

  הערה: תפריט מיין לפי אינו זמין מכיוון שהוא אינו נתמך עדיין. בשלב זה, באפשרותך לשנות אותו ביישום שולחן העבודה של Excel.

 3. תחת סדר, בחר כיצד ברצונך למיין:

  • מיין בסדר עולה כדי למיין מהאות א' עד ת', מהערך הקטן ביותר לערך הגדול ביותר או מהתאריך המוקדם ביותר לתאריך המאוחר ביותר.

  • מיין בסדר יורד כדי למיין מהאות ת' עד א', מהערך הגדול ביותר לערך הקטן ביותר, או מהתאריך המאוחר ביותר לתאריך המוקדם ביותר.

 4. כדי להוסיף עמודה נוספת שברצונך למיין לפיה, לחץ על הוסף ולאחר מכן חזור על שלבים חמש ושש.

  לאחר לחיצה על 'הוסף', תופיע רמת מיון נוספת ברשימה ליד 'לאחר מכן לפי'

 5. כדי לשנות את הסדר שבו ממוינות העמודות, בחר ערך ולאחר מכן לחץ על החץ למעלה או למטה לצד לחצן אפשרויות.

 1. בכרטיסיה נתונים, בקבוצה מיין וסנן, לחץ על מיון מותאם אישית.

  האפשרויות של 'מיון מותאם אישית' בכרטיסיה 'נתונים' ב- Excel

 2. בתיבת הדו-שיח מיון מותאם אישית, לחץ על אפשרויות.

  תיבת הדו-שיח 'מיון מותאם אישית' שבה לחצן האפשרויות נבחר

 3. בתפריט אפשרויות, בחר תלוי רישיות.

  תיבת הדו-שיח 'מיון מותאם אישית' כאשר האפשרות 'תלוי רישיות' נבחרת

 4. לחץ על אישור.

פשוט הבט על כיוון החץ.

במצב מיין בסדר עולה, החץ מצביע כלפי מעלה.

האפשרות 'מיין בסדר עולה' מצוינת על-ידי חץ למעלה בלחצן 'סנן'

במצב מיין בסדר יורד, החץ מצביע כלפי מטה.

האפשרות 'מיין בסדר יורד' מצוינת על-ידי חץ למטה בלחצן 'סנן'

עצה: בעת הוספת תאריכים חדשים לטבלה, בחר את העמודה והחל מחדש את סדר המיון.

אם ברצונך למיין רשימת שמות לפי שם משפחה, אך הם מתחילים בשם פרטי (כגון "טלי כספי"), תצטרך לשנות אותם כך שיתחילו בשם המשפחה (כגון "כספי, טלי"). לשם כך, נשתמש בכמה נוסחאות.

אפשרות זו מציגה חלק מהנוסחאות בתאים B2,‏ C2 ו- D2 שנאחד בתא E2.

נוסחאות שממירות שם מלא לשם משפחה, שם פרטי

להלן תיאור של הנוסחאות המוצגות לעיל:

תא

נוסחה

תיאור

תוצאה

B2

‎=FIND(" ",A2)‎

איתור המיקום של הרווח הראשון ב"טלי כספי".

4

C2

‎=MID("A2,B2+1,30)‎

איתור 30 התווים האחרונים ב"טלי כספי" החל במיקום הראשון (5) לאחר הרווח (זו האות כ' ב"כספי"). אין בעיה לבקש הרבה יותר תווים מהנדרש.

כספי

D2

‎=RIGHT(A2,B2-1)‎

איתור השם הפרטי ב"טלי כספי" על-ידי החזרת מספר התווים הימניים ביותר שנמצאו לפני הרווח הראשון (במיקום 4). כך, 3 התווים הראשונים (מיקום 4 פחות 1) מוחזרים – "טלי".

טלי

E2

‎=D2 & ", " & C2

שילוב של "כספי", פסיק עם רווח (", ") ו"טלי" כדי להחזיר את "כספי, טלי".

כספי, טלי

בתא E2, המרנו את "טלי כספי" ל"כספי, טלי". כעת, גרור את הנוסחה בתא E2 כלפי מטה דרך התאים שמתחתיה כדי להעתיק את הנוסחה ולהמיר את שאר השמות מעמודה A.

לפני שתנסה למיין את השמות, יהיה עליך להמיר אותם מתוצאות הנוסחאות לערכים:

 1. בחר את התאים החל מתא E2 והקש Ctrl+C כדי להעתיק אותם.

 2. בכרטיסיה בית, לחץ על החץ מתחת להדבק ולחץ על הדבקת ערכים.

לבסוף, כדי למיין את השמות, בחר את התאים ולחץ על מיין בסדר עולה או מיין בסדר יורד.

'מיין בסדר עולה' ו'מיין בסדר יורד'

ב- Excel Online, באפשרותך להשתמש בפקודה בטל בכרטיסיה בית כדי לבטל מיון שהחלת על רשימה או טבלה. דוגמה זו מציגה נתונים ברשימה שסודרו במקור לפי עיר בסדר עולה ולאחר מכן מוינו לפי אוכלוסיה בסדר יורד. פעולת הביטול שחזרה את הסדר המקורי (עיר).

ביטול מיון בטווח

בטבלה, לעמודות יש חצי סינון, לכן ניתן להשתמש בהם למיון בנוסף לסינון. בדוגמה שלהלן, שים לב לחץ למטה לצד המסנן עבור העמודה 'אוכלוסייה' המציג שהיא ממוינת בסדר יורד. לאחר מיון העמודה 'עיר', שים לב לחץ למעלה לצד המסנן עבור 'עיר'.

בדיוק כמו בטווח, באפשרותך לבטל מיון בטבלה באמצעות הפקודה בטל בכרטיסיה בית. דוגמה זו מציגה הן את התוצאה של פעולת הביטול המשחזרת את הסדר המקורי, והן את השימוש במסנן כדי לסנן לפי עיר.

ביטול מיון בטבלה

ב- Excel Online, ניתן למיין טבלאות וטווחים, אך לא ניתן לשמור את סדר המיון או לעשות בו שימוש חוזר בטווח אחר או בטבלת נתונים. פעולה זו אינה אפשרית גם ביישום שולחן העבודה של Excel.

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- קהילת Tech Community עבור Excel, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- User Voice עבור Excel.

למידע נוסף

וידאו: מיון נתונים בטבלה

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel

כיצד להימנע מנוסחאות שגויות

חיפוש ותיקון שגיאות בנוסחאות

קיצורי מקשים ומקשים ייעודיים ב- Excel

פונקציות של Excel (בסדר אלפביתי)

פונקציות של Excel (לפי קטגוריה)

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×