מיון כתובות פרוטוקול אינטרנרנט ‏(IP)

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

נושא זה מתאר את תהליך מיון כתובות פרוטוקולי אינטרנט ‏(IP) המאוחסנות במסד נתונים של Microsoft Office Access 2007.

בנושא זה

מבוא

צור את השאילתה

שימושים נוספים לכתובות IP ממוינות

מבוא

אם אתה עובד עם כתובות IP, אתה ודאי יודע כי העבודה אינה פשוטה כמו עבודה עם טקסט או מספרים. זאת מכיוון שכתובת IP היא למעשה אוסף של ארבעה ערכים מספריים המופרדים על-ידי נקודה (.), כאשר כל ערך הוא מספר בין 0 ל- 255. הטבלה הבאה מציגה נתונים לפני שמוחל כל סדר מיון.

מזהה מחשב

עובד

מיקום

כתובת IP

1

...

...

123.4.245.23

2

...

...

104.244.253.29

3

...

...

1.198.3.93

4

...

...

32.183.93.40

5

...

...

104.30.244.2

6

...

...

104.244.4.1


מיון כתובות IP ב- Access הוא אתגר מכיוון ש- Access אינו מספק סוג נתונים מיוחד לאחסון כתובות IP. למרות שכתובת IP היא רק אוסף של מספרים, אין באפשרותך לאחסן כתובות IP בשדה נומרי, מאחר ששדה נומרי תומך בנקודה עשרונית אחת בלבד (.), בעוד כתובת IP מכילה שלוש נקודות (.). לכן עליך לשמור את הכתובות בשדה טקסט.

מכיוון שאתה מאחסן כתובות IP בשדות טקסט, אין באפשרותך להשתמש בלחצני המיון המוכללים ב- Access כדי למיין את הכתובות בדרך בעלת משמעות. לחצני המיון תמיד ממיינים ערכים בשדות טקסט בסדר האלפבית, אפילו אם התווים הם מספרים. כלומר, הכתובות ימוינו לפי הספרה הראשונה, לאחר מכן לפי הספרה השניה, וכן הלאה, במקום לפי הערכים הנומריים שמרכיבים את הכתובת. הטבלה הבאה מציגה את הכתובות מהטבלה הקודמת הממוינות לפי סדר האלפבית בשדה כתובות IP.

מזהה מחשב

כתובת IP

3

1.198.3.93

2

104.244.253.29

6

104.244.4.1

5

104.30.244.2

1

123.4.245.23

4

32.183.93.40


הכתובות שמתחילות ב- 1 מוצגות לפני הכתובות שמתחילות ב- 2, וכן הלאה. הטבלה הבאה מציגה את הכתובות בסדר העולה הנכון.

מזהה מחשב

כתובת IP

3

1.198.3.93

4

32.183.93.40

5

104.30.244.2

6

104.244.4.1

2

104.244.253.29

1

123.4.245.23


כדי להקל על הבנת השלבים במיון כתובות אלה, שוברים את כתובות ה- IP לארבעה חלקים מספריים. על הכתובות להיות ממוינות לפי החלק ראשון, לאחר מכן לפי כל ערך בחלק הראשון, לאחר מכן לפי החלק השני, וכן הלאה. הטבלה מציגה כל חלק בעמודה נפרדת, ומאחר שהעמודות מכילות ערכים מספריים פשוטים, ניתן למיין את הכתובות משמאל לימין בסדר עולה, כפי שמוצג בטבלה הבאה.

חלק I

חלק II

חלק III

חלק IV

1

198

3

93

32

183

93

40

104

30

244

2

104

244

4

1

104

244

253

29

123

4

245

23


מיון ארבעה החלקים באופן נפרד הוא השיטה העומדת מאחורי מיון כתובות IP. בהליך להלן, אתה תיצור שאילתה המכילה, בנוסף לשדה כתובת ה- IP, ארבע עמודות מחושבות בהן כל עמודה מכילה חלק מהערכים המספריים. העמודה המחושבת הראשונה תכיל את החלק המספרי הראשון של הכתובת, העמודה המחושבת השניה תכיל את החלק המספרי השני כל הכתובת, וכן הלאה. במקום למיין את הרשומות לפי השדה כתובת IP, השאילתה תמיין את הרשומות לפי ארבע העמודות המחושבות.

לראש הדף

יצירת השאילתה

אתה תיצור שאילתה הנקראת כתובות IP ממוינות, אשר מציגה את הרשומות בסדר עולה של כתובות IP. הנח כי במסד הנתונים הנוכחי יש טבלה הנקראת 'פרטי מחשב' הכוללת שדה טקסט הנקרא IPAddress.

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על שאילתה.

 2. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, בכרטיסיה טבלאות, לחץ על פרטי מחשב ולאחר מכן לחץ על הוסף. סגור את תיבת הדו-שיח.

 3. גרור את השדות MachineID ו- IPAddress לרשת עיצוב השאילתה.

 4. כעת אתה מוכן להוסיף את עמודות מחושבות. בעמודה הריקה הראשונה בצד שמאל, הקלד את הביטוי חלק i: Val(Left([IPAddress],(InStr(1,[IPAddress],".") -1))) בשורה שדה. הביטוי מחזיר את התווים שלפני התקופה הראשונה (.) בשדה כתובת Ip.

  כעת, סקור את הביטוי. מאחר שאינך יודע כמה ספרות מרכיבים את החלק הראשון של הכתובת, תשתמש הפונקציה InStr כדי למצוא את המיקום של התקופה הראשונה. הפחתת 1 (כדי להוציא את הנקודה) מחזירה את מספר הספרות בחלק הראשון. לאחר מכן השתמש במספר זה עם בפונקציה Left כדי לחלץ מספר זה של תווים, החל מהתו השמאלי ביותר, השדה כתובת Ip. לבסוף, קרא בפונקציה Val כדי להמיר את התווים המוחזרים על-ידי הפונקציה Left למספר. השלב האחרון זו נדרשת מאחר סוג הנתונים המשמש כבסיס הוא טקסט.

 5. שמור את השאילתה על-ידי לחיצה על שמור בסרגל הכלים לגישה מהירה. מומלץ לעשות זאת לאחר כל שלב ביניים.

 6. הוסף את העמודה עבור החלק השני של הכתובת. בעמודה שמשמאל חלק i, הקלד PartII: Val(Mid([IPAddress],InStr(1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(1,[IPAddress],".") -1)) בשורה שדה. הביטוי מחזיר את התווים הממוקמים בין התקופות הראשונה והשניה בשדה כתובת Ip.

  שוב, סקור את הביטוי. מאחר שאינך מכיר כמה ספרות מרכיבים את החלק השני של הכתובת או היכן בדיוק מתחיל החלק השני (כי אינך יודע משך הזמן החלק הראשון הוא), השתמש בפונקציה InStr כדי למצוא את מיקומי הנקודות. לאחר מכן השתמש הפונקציה Mid כדי לחלץ את התווים הבאים אחרי הנקודה הראשונה אך לפני הנקודה השניה. לבסוף, קרא לפונקציה Val כדי להמיר את התווים המוחזרים על-ידי הפונקציה Mid למספר. השלב האחרון זו נדרשת מאחר סוג הנתונים המשמש כבסיס הוא טקסט.

 7. הוסף את העמודה עבור חלק הכתובת השלישי. בעמודה שמשמאל PartII, הקלד PartIII: Val(Mid([IPAddress],InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") -1)) בשורה שדה. הביטוי מחזיר את התווים הממוקמים בין התקופות השני והשלישי בשדה כתובת Ip.

  שוב, סקור את הביטוי. מאחר שאינך יודע כמה ספרות מרכיבות את החלק השלישי של הכתובות או היכן בדיוק מתחיל החלק השלישי (כי אינך יודע מה אורכם של שני החלקים הראשונים), השתמש בפונקציה InStr כדי למצוא את מיקומי הנקודות. לאחר מכן השתמש בפונקציה Mid כדי לחלץ את התווים הנמצאים לאחר הנקודה השניה אך לפני הנקודה השלישית. לבסוף, קרא לפונקציה Val כדי להמיר את התווים המוחזרים על-ידי הפונקציה Mid למספר. שלב אחרון זה הוא הכרחי מאחר שסוג נתוני הבסיס הוא טקסט.

 8. הוסף את העמודה עבור החלק הרביעי והאחרון של הכתובת. בעמודה שמשמאל PartIII, הקלד PartIV: Val(Right([IPAddress],Len([IPAddress])-InStr(InStr(InStr(1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],".") +1,[IPAddress],"."))) בשורה שדה. הביטוי מחזיר את התווים הבאים אחרי הנקודה האחרונה.

  שוב, סקור את הביטוי. המפתח הוא כדי לאתר את המיקום של הנקודה השלישית ולאחר מכן לחלץ את התווים אחריה. מאחר אינך יודע בדיוק שבו הנקודה השלישית ממוקם, קרא את הפונקציה InStr שלוש פעמים כדי למצוא את מיקום הנקודה השלישית. לאחר מכן השתמש הפונקציה Len כדי לחשב את מספר הספרות בחלק הרביעי. מספר הספרות המוחזר משמש עם בפונקציה Right כדי לחלץ מספר זה של תווים מחלקו הימני של השדה כתובת Ip. לבסוף, קרא לפונקציה Val כדי להמיר את התווים המוחזרים על-ידי הפונקציה Mid למספר. השלב האחרון זו נדרשת מאחר סוג הנתונים המשמש כבסיס הוא טקסט.

 9. הגדר את השורה מיין של כל ארבע העמודות המחושבות כ- סדר עולה.

  חשוב    על השורה מיין של העמודה IPAddress להישאר ריקה.

  אם ברצונך למיין לפי ערכי שדה אחרים בנוסף לכתובות, הצב את השדות מימין או משמאל לכל ארבע העמודות המחושבות. אין למקם את שדות המיון האחרים בין העמודות המחושבות.

 10. השלב הבא הוא להסתיר את ארבע העמודות המחושבות מגליון הנתונים. אך לפני כן, עבור לתצוגת גליון נתונים כדי לראות את התוצאות של הביטויים בעמודות המחושבות. הטבלה הבאה מציגה את העמודות שתראה בתצוגת גליון נתונים.

מזהה מחשב

כתובת IP

חלק I

חלק II

חלק III

חלק IV

3

1.198.3.93

1

198

3

93

4

32.183.93.40

32

183

93

40

5

104.30.244.2

104

30

244

2

6

104.244.4.1

104

244

4

1

2

104.244.253.29

104

244

253

29

1

123.4.245.23

123

4

245

23

 1. עבור חזרה לתצוגת עיצוב ונקה את תיבת הסימון בשורה הצג של כל ארבע העמודות המחושבות. פעולה זו מונעת את הצגת העמודות המחושבות בתצוגת גליון נתונים.

 2. באפשרותך להגדיר קריטריונים להוצאת רשומות מהשאילתה.

 3. עבור לתצוגת גליון נתונים כדי לראות את הרשומות בסדר ממוין. תראה את הרשומות ממוינות לפי הסדר הנכון בסדר עולה של כתובות ה- IP.

לראש הדף

שימושים נוספים לכתובות IP ממוינות

אימות כתובות IP בעת הזנת נתונים

אם ברצונך לאמת כתובות מבלי לכתוב קוד, באפשרותך לעשות זאת במידה מצומצמת יותר על-ידי הגדרת המאפיין מסיכת קלט של שדה #. ## #. # # #. # # #; 0; " " ואת המאפיין תבנית של שדה כתובת IP & & & & & & & & & & & &.

למה משמשת מסיכת הקלט? בעת התחלת ההקלדה בשדה הכתובת, מסיכת הקלט מונעת ממך להקליד בין שלוש הנקודות תווים שאינם ספרות או רווחים. אם חלק מספרי הוא מספר דו-ספרתי, השאר את הספרה השלישית ריקה או הקלד רווח. שים לב שמסיכת הקלט אינה מזהירה את המשתמש אם הוא מדלג על הקלדת חלק אחד או יותר מהכתובת, או מקליד רווחים בלבד במקום ערך מספרי. לדוגמה, הכתובת ‎"345. .3."‎ תתקבל ככתובת חוקית.

מה עושה תבנית התצוגה? בעת סיום ההקלדה ועזיבת השדה, תבנית התצוגה מסירה את הרווחים בכתובת ומציגה רק את המספרים והנקודות. כך שאם הקלדת ‎"354.35 .2 .12 "‎, הכתובת תוצג כ- ‎"354.35.2.12"‎. שים לב שאם תלחץ בתוך הכתובת או תקיש F2 (כדי להיכנס למצב עריכה) כשהכתובת מסומנת, הרווחים יופיעו מחדש.

עצה: אם ברצונך להעתיק כתובת, עבור לעמודה או לפקד הקודם, הקש TAB כדי לבחור את הכתובת המעוצבת ולאחר מכן לחץ על העתק. כך תימנע מהעתקה של מחרוזת כתובת הכוללת רווחים.

מיון רשומות לפי כתובות IP בטופס או בדוח

אם עליך ליצור טופס או דוח בו הרשומות ממוינות לפי כתובות IP, בסס את האובייקט החדש על שאילתה הממיינת כתובות כמתואר לעיל, במקום על טבלה המאחסנת את הכתובות.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×