מיון וקיבוץ נתונים בתצוגת נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

באמצעות Microsoft Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך למיין ולקבץ בקלות נתונים בתצוגת נתונים.

בעת מיון נתונים בתצוגת נתונים, אתה משנה את הסדר בו הנתונים מופיעים. מיון הוא שיטה בה באפשרותך להשתמש כדי לסדר מחדש רשומות בדרך שתקל עליך להבין את הנתונים שלך. לדוגמה, סדרי מיון נפוצים כוללים סדר אלף-ביתי או מספרי. באפשרותך גם לבצע מיונים מתקדמים המבוססים על ביטוי.

בעת קיבוץ נתונים בתצוגת נתונים, הנתונים בתצוגת הנתונים מקובצים לפי הקריטריונים שציינת. מיון וקיבוץ קשורים זה לזה, ואין באפשרותך לקבץ שדות אם לא ציינת תחילה סדר מיון. לדוגמה, אם אתה ממיין רשימת מוצרים באופן אלף-ביתי כך שכל המוצרים שמתחילים באות "א" יופיעו יחד, מדובר בצורת קיבוץ בסיסית. ניתן להרחיב או לכווץ כל קבוצה בתצוגת הנתונים באמצעות הכותרת העליונה בקבוצה.

בעת שימוש ב- Office SharePoint Designer 2007 כדי למיין או לקבץ נתונים בתצוגת נתונים, תצוגת הנתונים תציג כברירת מחדל את סדר המיון או את סדר הקיבוץ שציינת. באפשרותך גם להוסיף סרגל כלים לתצוגת הנתונים כך שמבקרים באתר יוכלו למיין או לקבץ נתונים דרך הדפדפן. חפש קישור למידע נוסף אודות אופן הוספת סרגל כלים מסוג זה בסעיף See Also.

כדי ליצור את הנתונים לדוגמה ותצוגת הנתונים הנמצאים בשימוש בדוגמה הבאה, או כדי ללמוד עוד אודות תצוגות נתונים, ראה יצירת תצוגת נתונים.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

מיון נתונים

יצירת סדר מיון מתקדם

הסרת סדר מיון

קיבוץ נתונים

הסרת סדר קיבוץ

מיון נתונים

על-ידי מיון נתונים, אתה מציג את המידע בסדר המתאים לך ביותר, במקום בסדר בו הוזנו הנתונים במקור. לדוגמה, סוחרי הצפון, חברה להפצת מזון גורמה, יצרה תצוגת נתונים של רשימת המוצרים שלה. אתה מציע לחברה למיין את הרשימה באופן אלף-ביתי לפי שם המוצר, כדי להקל את החיפוש של מוצרים ברשימה.

באפשרותך גם לבצע מיון לפי שדות מרובים על-ידי הוספת שדות נוספים לרשימת סדר המיון. לדוגמה, כדי להפוך את חיפוש המוצרים ברשימה לקל יותר, באפשרותך למיין את תצוגת הנתונים כך שתציג את רשימת המוצרים לפי קטגוריה, ולאחר מכן לפי שם המוצר בכל אחת מהקטגוריות.

 1. פתח את הדף המכיל את תצוגת הנתונים שברצונך למיין.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תצוגת הנתונים ולאחר מכן לחץ על הצג משימות בקרה נפוצות בתפריט הקיצור.

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת נתונים ולאחר מכן לחץ על החץ תמונת לחצן בפינה השמאלית העליונה כדי להציג את הרשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים. לחץ על החץ שוב כדי להסתיר את הרשימה.

 3. ברשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים, לחץ על מיון וקיבוץ.

 4. בתיבת הדו-שיח מיון וקיבוץ, תחת שדות זמינים, לחץ על השדה לפיו ברצונך לבצע מיון ולאחר מכן לחץ על הוסף

  אם לא מופיעים שדות תחת שדות זמינים, לחץ פעמיים על שדות נוספים, לחץ על השדה לפיו ברצונך לבצע מיון ולאחר מכן לחץ על אישור.

  בהמשך לדוגמה של סוחרי הצפון וכדי למיין את הנתונים לדוגמה באופן אלף-ביתי לפי שם המוצר, לחץ על ProductName.

 5. תחת מאפייני מיון, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי למיין שדה מהערכים הנמוכים ביותר לגבוהים ביותר (לדוגמה, א, ב, ג או 1, 2, 3), לחץ על בסדר עולה.

  • כדי למיין שדה מהערכים הגבוהים ביותר לנמוכים ביותר (לדוגמה, ת, ש, ר או 3, 2, 1), לחץ על בסדר יורד.

   כדי לשנות את סדר המיון של שדה מסדר עולה לסדר יורד, או להיפך, לחץ פעמיים על השדה ברשימה סדר מיון. שים לב כי המשולש לצד שם השדה מציין אם השדה ממוין בסדר עולה או בסדר יורד.

 6. לחץ על אישור

  תצוגת נתונים המציגה את המוצרים בסדר אלף-ביתי לפי שם מוצר

  רשימת המוצרים של סוחרי הצפון ממוינת כעת לפי שדה אחד, ProductName. בשלב הבא, ברצונך למיין את הרשימה לפי שדות מרובים.

 7. כדי לבצע מיון לפי שדות מרובים, הוסף שדות נוספים לרשימה סדר מיון.

  לדוגמה, כדי למיין את רשימת המוצרים לפי קטגוריה ולאחר מכן לפי שם מוצר בתוך כל קטגוריה, עליך להוסיף את השדה CategoryID לסדר המיון. תחת שדות זמינים, לחץ על השדה CategoryID ולאחר מכן לחץ על הוסף.

  כעת, הן השדה CategoryID והן השדה ProductName מופיעים ברשימה סדר מיון.

 8. לחץ על אישור

 9. באפשרותך גם לשנות את הסדר בו השדות ממוינים. כדי לשנות את סדר השדות, לחץ על שדה ברשימה סדר מיון ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה או על הזז למטה.

  לדוגמה, מיינת זה עתה את רשימת המוצרים של סוחרי הצפון לפי ProductName תחילה ולאחר מכן לפי CategoryID. כדי למיין את רשימת המוצרים לפי CategoryID תחילה ולאחר מכן לפי ProductName, ברשימה סדר מיון, לחץ על CategoryID ולאחר מכן לחץ על הזז למעלה.

  תיבת הדו-שיח מיון וקיבוץ, המציגה את השדה CategoryID תחילה ולאחר מכן את השדה ProductName

  התוצאה היא רשימה הממוינת לפי CategoryID ולאחר מכן ממוינת לפי ProductName.

  תצוגת נתונים המציגה את המוצרים ממוינים תחילה לפי קטגוריה ולאחר מכן לפי שם מוצר

לראש הדף

יצירת סדר מיון מתקדם

לעתים, תצטרך ליצור סדר מיון העושה שימוש בקריטריונים מורכבים יותר מהקריטריונים שבאפשרותך לציין בתיבת הדו-שיח מיון וקיבוץ. לדוגמה, נניח שחברת סוחרי הצפון מעוניינת למיין תצוגת נתונים כך שתציג מוצרים לפי הערך הכולל של המוצר הנמצא כעת במלאי. במקרה כזה, באפשרותך לבצע מיון לפי ביטוי XPath שתיצור באמצעות האפשרויות בתיבת הדו-שיח מיון מתקדם.

ב- Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך להשתמש ב- XPath כדי ליצור סדרי מיון מתקדמים. XPath היא שפה המשמשת לאיתור ולעיבוד מידע במסמך XML. בונה ביטויי XPath מספק את IntelliSense for XPath, ומאפשר למשתמשים חדשים ומתקדמים ליצור ביטויי XPath המבצעים סדרי מיון מורכבים בנתונים.

מיון XPath מתבצע ב- XML המהווה בסיס עבור הנתונים. אם תבצע שאילתת XPath מתקדמת במקור נתוני SQL, כגון רשימה או ספריה של Microsoft SharePoint או מסד נתונים של SQL, הנתונים יעובדו תחילה כ- XML לפני החלת סדר המיון של XPath, ולכן הביצועים של סדר המיון עשויים להיות איטיים מהצפוי.

 1. בתיבת הדו-שיח מיון וקיבוץ, תחת מאפייני מיון, לחץ על עריכת ביטוי מיון.

  באפשרותך גם לפתוח את בונה ביטויי XPath על-ידי לחיצה כפולה על הוספת ביטוי מיון תחת שדות זמינים בתיבת הדו-שיח מיון וקיבוץ.

  בתיבת הדו-שיח מיון מתקדם, תחת בחר שדה להוספה, לחץ פעמיים על השדה שברצונך להוסיף לביטוי. כדי להוסיף את הנתיב המלא של השדה, החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה כפולה על השדה.

  לדוגמה, כדי לבצע מיון לפי הערך הכולל של המוצר במלאי, לחץ פעמיים על UnitsInStock. הביטוי UnitsInStock יופיע בתיבה ערוך את ביטוי ה- XPath.

 2. בתיבה ערוך את ביטוי ה- XPath, מקם את נקודת הכניסה מיד לאחר שם השדה ולאחר מכן הקש על מקש הרווח.

  רשימת IntelliSense של האופרטורים של XPath מופיעה. IntelliSense for XPath מסייע לך על-ידי מתן רשימה של שדות או פונקציות זמינים, הנחשבים לחוקיים בהקשר של הביטוי.

 3. ברשימת האופרטורים של IntelliSense, לחץ פעמיים על האופרטור הרצוי.

  בדוגמה זו, לחץ פעמיים על הכוכבית (*). רשימת IntelliSense של השדות הזמינים מופיעה כעת.

 4. ברשימת השדות הזמינים, לחץ פעמיים על השדה הרצוי.

  כדי ליצור את סדר המיון המתקדם בדוגמה של סוחרי הצפון, לחץ פעמיים על UnitPrice. הביטוי הסופי נראה כדלקמן.

  ביטוי XPath עבור עמודות מחושבות כפי שהוא מופיע בתיבה ערוך את ביטוי ה- XPath

  בחלק התחתון של בונה ביטויי XPath, באפשרותך לראות תצוגה מקדימה של תוצאות המסנן בעת בניית הביטוי בתיבה ערוך את ביטוי ה- XPath.

לראש הדף

הסרת סדר מיון

 1. פתח את הדף המכיל את תצוגת הנתונים ממנה ברצונך להסיר את סדר המיון.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תצוגת הנתונים ולאחר מכן לחץ על הצג משימות בקרה נפוצות בתפריט הקיצור.

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת נתונים ולאחר מכן לחץ על החץ תמונת לחצן בפינה השמאלית העליונה כדי להציג את הרשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים. לחץ על החץ שוב כדי להסתיר את הרשימה.

 3. ברשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים, לחץ על מיון וקיבוץ.

 4. בתיבת הדו-שיח מיון וקיבוץ, תחת סדר מיון, לחץ על השדה שברצונך להסיר מסדר המיון ולאחר מכן לחץ על הסר.

  כדי להסיר את המיון כולו מתצוגת הנתונים, הסר את כל השדות מסדר המיון.

לראש הדף

קיבוץ נתונים

כדי לקבץ נתונים, עליך ליצור תחילה סדר מיון. עיין בסעיף הקודם מיון נתונים.

בעת קיבוץ נתונים בתצוגת נתונים, באפשרותך לבחור להציג כותרת עליונה או כותרת תחתונה עבור הקבוצה ולבחור אם הקבוצה תורחב או תכווץ כברירת מחדל. באפשרותך גם לבחור לשמור על הקבוצות יחד בעת מעבר בין עמודים בתצוגת הנתונים ולהציג את שמות העמודות או את הסכומים הכוללים עבור כל קבוצה.

הנתונים מקובצים באמצעות השדה הראשון בסדר המיון. לדוגמה, בסעיף הראשון של מאמר זה, מיינת את תצוגת הנתונים של מוצרי סוחרי הצפון לפי CategoryID ולאחר מכן לפי ProductName. מכיוון שהשדה הראשון בסדר המיון הוא CategoryID, כאשר הנתונים מקובצים, הם מקובצים לפי Category ID.

כדי להפוך את הדפדוף בתצוגת הנתונים לקל אף יותר, כעת ברצונך לקבץ את המוצרים לפי קטגוריה כך שתהיה אפשרות להרחיב או לכווץ כל אחת מהקטגוריות.

 1. פתח את הדף המכיל את תצוגת הנתונים שברצונך לקבץ.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תצוגת הנתונים ולאחר מכן לחץ על הצג משימות בקרה נפוצות בתפריט הקיצור.

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת נתונים ולאחר מכן לחץ על החץ תמונת לחצן בפינה השמאלית העליונה כדי להציג את הרשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים. לחץ על החץ שוב כדי להסתיר את הרשימה.

 3. ברשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים, לחץ על מיון וקיבוץ.

  אם יצרת לפני כן את סדר המיון עבור הדוגמה של סוחרי הצפון, תחת סדר מיון, תוכל לראות את השדה CategoryID ואחריו את השדה ProductName. אם אין בתצוגת הנתונים סדר מיון, עליך ליצור תחילה סדר מיון כדי שהאפשרויות תחת מאפייני קבוצה יהיו זמינות.

 4. בתיבת הדו-שיח מיון וקיבוץ, ברשימה סדר מיון, לחץ על השדה לפיו ברצונך לבצע קיבוץ. בהמשך לדוגמה של סוחרי הצפון, לחץ על CategoryID.

  הערה: ניתן להחיל על כל שדה בסדר המיון מאפייני קבוצה נפרדים. ודא שבחרת את השדה הרצוי לפי החלת מאפייני הקבוצה.

 5. תחת מאפייני קבוצה, כדי להציג את הכותרת העליונה בתחילת כל קבוצה, בחר בתיבת הסימון הצג כותרת עליונה בקבוצה ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי שהקבוצות בתצוגת הנתונים יופיעו כמורחבות כברירת מחדל, לחץ על הרחב קבוצה כברירת מחדל. בהמשך לדוגמה של סוחרי הצפון, בחר להציג כותרת עליונה בקבוצה ולאחר מכן לחץ על אפשרות זו.

  • כדי שהקבוצות בתצוגת הנתונים יופיעו כמכווצות כברירת מחדל, לחץ על כווץ קבוצה כברירת מחדל.

 6. כדי להציג בסוף כל קבוצה כותרת תחתונה המציגה כמה רשומות מופיעות בקבוצה, בחר בתיבת הסימון הצג כותרת תחתונה בקבוצה.

  לאחר הבחירה בתיבת הסימון הצג כותרת עליונה בקבוצה או בתיבת הסימון הצג כותרת תחתונה בקבוצה, לחצן קיבוץ מתקדם יהפוך לזמין.

 7. לחץ על קיבוץ מתקדם ולאחר מכן בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי להסתיר את הרשומות הנפרדות ברשימה, בחר בתיבת הסימון הסתר פרטי קבוצות תמיד.

  • כדי להציג את כל הפריטים בקבוצה בדף אחד, אף אם המספר הכולל עולה על המספר שצוין של פריטים שיש להציג ברשימה, בחר בתיבת הסימון שמר קבוצות בעת עימוד. בהמשך לדוגמה של סוחרי הצפון, לחץ על אפשרות זו.

   באפשרותך להציג את אפשרויות העימוד העומדות בפניך בכרטיסיה עימוד בתיבת הדו-שיח מאפייני תצוגת נתונים. ברשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים, לחץ על מאפייני תצוגת נתונים.

  • כדי להוסיף לכל קבוצה שורה שתציג את שמות העמודות, בחר בתיבת הסימון הצג שמות עמודות לכל קבוצה.

  • כדי להוסיף לכל קבוצה שורה שתציג את המספר הכולל של רשומות בתוך כל קבוצה, בחר בתיבת הסימון הצג סכומים כוללים של עמודות לכל קבוצה.

   תצוגת נתונים הממוינת לפי CategoryID ו- ProductName ולאחר מכן מקובצת לפי CategoryID

   בדוגמה של סוחרי הצפון, כעת ברשותך תצוגת נתונים הממוינת לפי CategoryID ו- ProductName ולאחר מכן מקובצת לפי CategoryID. כל קבוצה בעלת כותרת עליונה, וכל קבוצה תופיע תמיד באותו דף בתצוגת הנתונים מכיוון שבחרת את האפשרות שמר קבוצות בעת עימוד.

לראש הדף

הסרת סדר קיבוץ

 1. פתח את הדף המכיל את תצוגת הנתונים ממנה ברצונך להסיר את סדר הקיבוץ.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תצוגת הנתונים ולאחר מכן לחץ על הצג משימות בקרה נפוצות בתפריט הקיצור.

  באפשרותך גם ללחוץ על תצוגת נתונים ולאחר מכן לחץ על החץ תמונת לחצן בפינה השמאלית העליונה כדי להציג את הרשימה משימות נפוצות של תצוגת נתונים. לחץ על החץ שוב כדי להסתיר את הרשימה.

 3. בתיבת הדו-שיח מיון וקיבוץ, תחת סדר מיון, לחץ על השדה ממנו ברצונך להסיר סדר קיבוץ.

 4. תחת מאפייני קבוצה, נקה את תיבות הסימון הצג כותרת עליונה בקבוצה והצג כותרת תחתונה בקבוצה.

  הערה: כל שדה בסדר המיון יכול להיות בעל אפשרויות קבוצה משלו. כדי להסיר את כל סדרי הקיבוץ מתצוגת נתונים, סמן כל אחד מהשדות בסדר המיון.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×