מידע אודות סינכרון של פרופילי משתמשים ב- SharePoint Online

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

מבוא

מאמר זה מתאר את משימת שעון עצר ייבוא Directory פעיל של פרופיל משתמש, אשר שמכונה ייבוא AD. משימת שעון עצר הייבוא Active Directory מהווה חלק קו צינור סינכרון גדול יותר של המשתמש ב- Office 365.

הליך

צינור סינכרון המשתמש של office 365

SharePoint Online משתמשת שמשימת שעון עצר ייבוא Directory פעיל (AD ייבוא) כדי לייבא משתמשים וקבוצות לתוך יישום פרופיל המשתמש. ייבוא AD מסנכרן שינויים מחנות ספריית SharePoint Online (SPO) יישום פרופיל המשתמש. משימת שעון עצר מבקש שינויים מחנות Directory SPO ולאחר מכן מעתיק את הערכים במאפייני פרופיל המשתמש המוגדרים עבור סינכרון. ייבוא AD מסנכרן קבוצת משנה של Azure Active Directory התכונות אשר יסונכרנו על-ידי Azure AD Connect. מאפייני הפרופיל אשר יסונכרנו על-ידי ייבוא AD אינם ניתנים להגדרה.

תיאור גרפיקת צינור סינכרון של המשתמש של Office 365

פירוט של התהליכים צבר

קיימים ארבעה תהליכים בצבר סינכרון משתמש ב- Office 365:

תהליך הסינכרון

תיאור

Azure AD Connect

Azure AD Connect מסנכרן את הנתונים מגליון המקומי שלך Active Directory Azure Active Directory. לקבלת מידע נוסף, ראה: שילוב הזהויות המקומי שלך עם Azure Active Directory.

AAD לסינכרון SPO

Azure Active Directory מסנכרן נתונים מ- Azure Active Directory למאגר Directory SPO.

ייבוא AD

ייבוא active Directory מסנכרן נתונים ממאגר Directory SPO יישום פרופיל המשתמש.

סינכרון WSS

סינכרון WSS מסנכרן נתונים מתוך יישום פרופיל המשתמש לאוסף האתרים SharePoint Online.

מאפייני פרופיל אשר יסונכרנו עם ייבוא AD

ייבוא AD מסנכרן את התכונות הבאות של Azure Active Directory כדי יישום פרופיל המשתמש:

התכונה azure Active Directory

מאפיין פרופיל המשתמש SPO

הערות

UserPrincipalName

DisplayName: שם המשתמש
שם: שם משתמש

נעשה שימוש בערך במאפיין זה כדי ליצור את הנתיב של משתמש OneDrive for Business אוסף אתרים.

לדוגמה:
gherrera@contoso.com ו- /gherrera_contoso_com/

מאפיין זה משוכפלת לאוסף האתרים על-ידי סינכרון WSS.

UserPrincipalName

DisplayName: שם חשבון
שם: AccountName

מאפיין זה מאחסן את השם הראשי של המשתמש בקידוד תביעות עבור המשתמש.

לדוגמה: i:0 # .f | חברות | gherrera@contoso.com

מאפיין זה משמש כדי לחפש את פרופיל המשתמש.

UserPrincipalName

DisplayName: מזהה משתמש הדרישות

שם: SPS-ClaimID

מאפיין זה מאחסן המזהה תביעות של המשתמש. המזהה הוא שם ראשי של משתמש.

לדוגמה: gherrera@contoso.com

UserPrincipalName

DisplayName: השם הראשי של המשתמש

שם: SPS-UserPrincipalName

מאפיין זה מאחסן את השם הראשי של המשתמש של המשתמש.

לדוגמה: gherrera@contoso.com

GivenName

DisplayName: מנהל

שם: מנהל

המאפיין מנהל משמשת לקביעת עמיתים וישמשו את פרופיל המשתמש וב-OneDrive עבור תהליך עסקי המחיקה. 

לקבלת מידע נוסף, ראה: 3042522 אופן מחיקת פרופילי משתמשים ב- SharePoint Online וב -OneDrive for Business.

DisplayName

DisplayName: תן שם

שם: PreferredName

מאפיין זה משוכפלת לאוסף האתרים על-ידי סינכרון WSS.

לדוגמה: Gabriela Herrara

telephoneNumber

DisplayName: טלפון בעבודה

שם: WorkPhone

מאפיין זה משוכפלת לאוסף האתרים על-ידי סינכרון WSS.

לדוגמה: (123) 456-7890

proxyAddresses

DisplayName: דואר אלקטרוני בעבודה

שם: WorkEmail

עיבוד בסדר זה בעת הוספתם לפרופיל:

WorkEmail אם הערך בכתובת proxy מופיע בקידומת SMTP: (חייב להיות באותיות רישיות)

WorkEmail אם הערך בכתובת proxy מופיע בקידומת smtp: (חייב להיות באותיות קטנות)


מאפיין זה משוכפלת לאוסף האתרים על-ידי סינכרון WSS.

לדוגמה: gherrera@contoso.com

ProxyAddresses

DisplayName: כתובת SIP

שם: SPS-SIPAddress

SPS-SIPAddress אם הערך בכתובת proxy מופיע בקידומת sip:.

מאפיין זה משוכפלת לאוסף האתרים על-ידי סינכרון WSS.

PhysicalDeliveryOfficeName

DisplayName: Office

שם: Office

מאפיין זה משוכפלת לאוסף האתרים על-ידי סינכרון WSS.

כותרת

DisplayName: כותרת

שם: כותרת

מאפיין זה משוכפלת לאוסף האתרים על-ידי סינכרון WSS

כותרת

DisplayName: תפקיד

שם: SPS-שם משרה

שם משרה-SPS מכיל ערך זהה לזה של הכותרת. שם משרה-SPS מחובר ערכת מונחים.

מאפיין זה אינה משוכפלת לאוסף האתרים.

Department

DisplayName: מחלקה

שם: מחלקה

מאפיין זה משוכפלת לאוסף האתרים על-ידי סינכרון WSS.

Department

DisplayName: מחלקה

שם: SPS-מחלקה

למחלקת ה-SPS מכיל ערך זהה לזה של המחלקה. למחלקת ה-SPS מחובר ערכת מונחים.

מאפיין זה אינו משוכפלות אוספי האתרים.

WWWHomePage

DisplayName: ניתוב מחדש של אתר ציבורי

שם: PublicSiteRedirect

PreferredLanguage

DisplayName: העדפות שפה

שם: SPS-MUILanguages

SPS-MUILangauges משמש SPO כדי לקבוע באיזו שפה ההצגה של אתר בעבור המשתמש כאשר MUI זמין.

msExchHideFromAddressList

DisplayName: SPS-HideFromAddressLists

שם: SPS-HideFromAddressLists

msExchRecipientTypeDetails

DisplayName: SPS-RecipientTypeDetails

שם: SPS-RecipientTypeDetails

ObjectGuid

DisplayName: מזהה Active Directory

שם: ADGuid

פנימית

DistinguishedName

DisplayName: שם ייחודי

שם: SPS-DistinguishedName

פנימית

ObjectId

DisplayName: msonline-ObjectId

שם: msOnline-ObjectId

פנימית

UserType

DisplayName: SPS-UserType

שם: SPS-UserType

פנימית

שאלות נפוצות (Faq)

Q1. מתי עליי לצפות לראות את השינויים שלי ביישום פרופיל המשתמש?

A1. ייבוא AD מסנכרן שינויים ממדריך הכתובות של SPO. השינויים מעובדים באצוות ומפעיל משימת שעון עצר עד שהשינויים מהספריה SPO יסונכרנו כדי יישום פרופיל המשתמש. הזמן הנדרשת תלוי מספר שינויים (עבודה) שצריכים משימת הייבוא AD תהליך. אם קיימים שינויים רבים, משימת שעון עצר יש כמות גדולה של עבודה לביצוע וכן קריאתה תימשך זמן רב יותר השינויים שבוצעו יבואו לידי ביטוי יישום פרופיל המשתמש. אם המשימה שעון עצר אמצעי קטנה של עבודה, השינויים ישתקפו ביישום פרופיל המשתמש במהירות רבה יותר.

ייבוא AD היא אחת סינכרונים המרכיבים את הזמן הכולל עבור משתמש לסינכרון מלא. משימת שעון עצר הייבוא AD מעבד שינויים מהספריה SPO ברציפות. ייבוא AD מעבד שינויים עבור כל דיירים ב- SharePoint Online חוות שרתים.

הסכם רמת שירות (SLA) מציין כי שינוי למשתמש בספריה SPO יבואו לידי ביטוי ביישום פרופיל המשתמש ב- 24 שעות. זהו משך הזמן בתנאים רגילים, אנו מצפה לו שינוי לנקוט כדי סינכרון עם יישום פרופיל המשתמש המרבי. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול SharePoint Online פרופילי משתמשים מתוך מרכז הניהול של SharePoint.

שים לב דיירים בעלי SKU הדרכה של Office 365 לא תהיה כל המשתמשים שלהם שיובאו כברירת מחדל. פרופיל שארית עבור המשתמש ייווצר בעת גישה הראשונה ל- SharePoint Online. לאחר יצירת הפרופיל שארית, הפרופיל תייבא כחלק משימת הייבוא AD הבא.

Q2. האם סינכרון ייבוא AD להחליף תמיד המאפיינים בפרופיל המשתמש SharePoint Online?

A2. עבור המאפיינים אשר יסונכרנו על-ידי ייבוא AD, הצפויים אפשרות להחליף את הערכים מ- Azure Active Directory.

ורבעון3. ייבוא AD לעדכן רק את המאפיינים שהשתנו?

A3. ייבוא AD הוא מונחי בעיקר על-ידי השינויים המתרחשים upstream. אך ייתכן שהפונקציה ייבוא מלא לפי הצורך. קיימת אפשרות היתה אפשרות לסנכרן את כל המאפיינים עבור דייר או משתמש.

מאושרות עבור רבעון 4. מדוע לא ניתן למפות מאפיינים נוספים עבור ייבוא AD לסינכרון מ- Azure Active Directory יישום פרופיל המשתמש?

A4. ייבוא AD מוגבל ערכה מוגדרת מראש של מאפיינים כדי להבטיח ביצועים עקביים של משימת שעון עצר.


עדיין זקוק לעזרה? מעבר קהילת Microsoft.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×