מטרה: מיטוב תוכנית הפרוייקט לעמידה בתאריך הסיום

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לאחר בניית תוכנית הפרוייקט שלך, עליך לסקור את תאריך הסיום המתוזמן. אם התוכנית אינה עומדת שלך הייעודיים תאריך סיום ולאחר אם שלך תאריך סיום פגישה חשובה להצלחה של הפרוייקט, אתה יכול למטב את התוכנית לעמידה בתאריך זה. בעת שינוי היבטי התוכנית שלך הקשורות תאריך הסיום, עם זאת, זכור שאתה עשוי להשתנות את עלויות והיקף.

עצה: מאמר זה הוא חלק מסידרה של מאמרים במפת הפרוייקט, המתארים מגוון רחב של פעילויות של ניהול פרוייקטים. אנו מכנים פעילויות אלה "מטרות" מכיוון שהן מאורגנות סביב מחזור החיים של ניהול הפרוייקט: בניית תוכנית, ניהול וניהול מעקב אחר פרוייקט וסגירת פרוייקט.

המטרה הקודמת  |  המטרה הבאה

הצגת כל המטרות במפת הפרוייקט

מטב את גרפיקת היעד של תאריך הסיום

מספר 1 ציין וסקור התאריכים של פרוייקט     לסקור את תאריכי פרוייקט יכול לסייע לך כדי לראות שאם הם פגישה הייעודיים סיום ואם יש צורך לבצע התאמות נוספות לעמידה בתאריך זה ותאריך.

לחץ על האפשרויות הרצויות:

מספר 2 התאם התוכנית לעמידה בתאריך הסיום     באפשרותך להשתמש במגוון אסטרטגיות, לרבות כוונון לוחות שנה, היקף, משימות, ואת תאריך הסיום של הקצאות, כדי לענות על הייעודיים.

לחץ על האפשרויות הרצויות:

 • ציין פרוייקט תאריך התחלה או תאריך סיום מתחילה או מסתיימת בתאריך מוקדם יותר מתאריך של התוכנית הנוכחית. אם זוהי אפשרות עבור הפרוייקט שלך, נסה לשנות את תאריך ההתחלה תחילה.

 • לוח שנה

  לחץ על האפשרויות הרצויות:

  • יצירת לוח תאריכים של פעילות אם הן לוחות תאריכים של פעילויות המוחלים על פעילויות הנתיב הקריטי ללא צורך לעכב את תאריך הסיום. שינוי או הסרה של לוח תאריכים של פעילות עשויות לכלול את השפעת שינויים שלושה סוגים של לוחות שנה (פעילות, משאב וגליון project) לכל הפחות Microsoft Office Project 2007.

  • שינוי לוח תאריכים של משאב אם משאבים למעשה עובדים יותר מלוח השנה שלו משקף. לדוגמה, אם מציין לוח תאריכים של משאב של משאב המוקצה לפעילויות הנתיב הקריטי של שבועעבודה בן ארבעה ימים, אך המשאב פועלת למעשה חמישה ימים, כנראה עומד בתקנים את תאריך הסיום.

  • שנה לוח התאריכים של הפרוייקט אם הפרוייקט הוא מתבצעת עבודה על שעות או ימים יותר מאשר משקף את לוח התאריכים של הפרוייקט שלך. לדוגמה, אם מציין לוח תאריכים של פרוייקט סופי שבוע הם זמן שאינו זמן עבודה, אך למעשה אתה מפעיל משמרות סוף שבוע, משנה את לוח התאריכים של הפרוייקט כנראה לעמוד בתאריך הסיום.

 • צמצם את היקף הפרוייקט

  ייתכן שיהיה עליך לצמצם את טווח לעמידה בתאריך הסיום או את תקציב. לחלופין, לאחר בניית תוכנית הפרוייקט שלך, ייתכן שיהיה יותר זמן או כסף מהצפוי. בכל מקרה, באפשרותך לשנות את היקף הפרוייקט. באפשרותך לבחור בין שינוי התוצרים של המוצר או שינוי היקף הפרוייקט.

  לדוגמה, אם תחליט להסיר פעילות מחקר שוק מפרוייקט ולאחר גם להקטין את משך הזמן של המוצר בדיקות כדי מגיעות תאריך הסיום או לתקציב המקורי. במקרה זה, המוצר קצה ותוצרים אינם משתנים. עם זאת, שינית את שיטת לאספקת מוצר קצה זה על-ידי הפחתת היקף הפרוייקט.

  בצע את הפריטים הבאים החלים:

  • שינוי משך לעמידה בתאריך הסיום על-ידי הפחתת כמות הזמן המתוכנן עבור פעילויות נתיב קריטי. ודא כי עדיין משקף המשך מופחת המציאות המינימלי. גם הקפד להתאים את כמות העבודה המוקצית למשאבים.

  • הסרת פעילות לעמידה בתאריך סיום. הסרת משימות באפשרותך להקטין את איכות המימוש הפרוייקט הכולל. עדיין יש יבואו לידי ביטוי משימות שיש לבצע בתוכנית ולאחר יש להסיר רק בפעילויות הנחשבים אופציונלי.

  • החלפה של הקצאת משאב לעמידה בתאריך סיום. באפשרותך להחליף משאב איטי יותר עם תבנית מהיר יותר, כגון אדם עם חוויית יותר, ציוד בעל קיבולת גבוהה יותר או חומר עם זמן הגדרה מהר יותר.

 • התאמת פעילות בנתיב הקריטי

  לחץ על האפשרויות הרצויות:

  • הצגת הנתיב הקריטי כדי להשגיח על הנתיב הקריטי ולעמוד בתאריך הסיום.

  • שינוי ההגדרה פעילות קריטית אם ברצונך לשנות את ההגדרה של פעילות קריטית משותף, לדוגמה, משימה עם יום או יומיים של מרווח. כברירת מחדל, Project 2007 מחשיב פעילות להיות קריטיות אם הוא כולל אפס ימים המרווח.

  • שנה את תאריך ההתחלה או תאריך סיום עבור פעילות אם אילוצי תאריך בלתי גמיש (כגון חייב להתחיל בתאריך או חייב להסתיים בתאריך) הוגדרו על פעילויות. בעת ביצוע אילוצי פעילות בנתיב הקריטי גמישות יותר, Project 2007 יכול לחשב את לוח הזמנים לזמינים עם מגבלות פחות וייתכן שתוכל לעמידה בתאריך סיום.

  • שינוי משך של פעילות בנתיב הקריטי לעמוד הפרוייקט מתאריך הסיום.

  • פיצול פעילות אם הפעילות יחיד מורכב מרובים רכיבים שאינם יכולים להיות עבדת בו-זמנית על-ידי משאבים שונים. אם אתה מבטל פעילות הנתיב הקריטי לתוך רכיבים שונים אלה עם הקצאות שונים, אתה עשוי להיות מסוגל לעמידה בתאריך סיום.

  • שינוי הקשר בין פעילויותכדי לסקור את קשרי הגומלין (או יחסי תלות) בין הפעילויות בנתיב הקריטי וכדי לבדוק אם ישנם קישורים שגויות או מיותרים שבאפשרותך לשנות.

  • הגדר חפיפה או השהיה של פעילויות כדי להתאים את זמן חפיפה וזמן השהיה בין פעילויות מקושרות. הוספת זמן ביצוע בין פעילויות מקושרות יכולה לסייע לעמידה בתאריך סיום. הוספת זמן השהיה במקרה הצורך יכולה להפוך את לוח הזמנים מציאותית יותר.

 • התאמת הקצאה לעמידה בתאריך הסיום

  לחץ על האפשרויות הרצויות:

  • הקצאת משאב נוספים כדי להקטין את המשך של פעילות בנתיב הקריטי. הקצאת משאבים נוספים כדי להקטין את משך של פעילות פועלת כל עוד היא מונחה מאמץ לא בעלות משך קבוע.

   הוספת משאבים נוספים לפעילויות נקראת "קריסת" או "דחיסת" הפרוייקט. דרך מסוכנת כדי להשלים פרוייקט עקב עלויות הנוספים ואת inefficiencies העלול לגרום לקריסה באמצעי אלי קיצוניות, יכול להיות. אם אתה מוסיף פעילויות רבות מדי, משך הפרוייקט באפשרותך להגדיל במקום הקטן בשל מורכבות הנוספים.

  • החלפה של הקצאת משאב כדי לענות את תאריך הסיום אם המשאב (אדם, ציוד או חומר) יכולים לעבוד מהר יותר או בצורה יעילה יותר או ניתן להקצות יותר יחידות עבור הפעילויות בנתיב הקריטי.

  • התאם השעה שמשקיעה משאב עבודה על פעילות על-ידי שינוי של המשאב יחידות הקצאה על פעילות קריטית או נתקל המשאב להתחיל בהקצאה בחלק תאריך מוקדם יותר.

מספר 3 התאם התוכנית לנצל זמן נוסף   

 עוד . . .

לאחר בניית התוכנית שלך Project 2007 מחשבת את לוח זמנים ואת עלות עבור הפרוייקט, ייתכן זמן רב יותר או של מוגברת תקציב. באפשרותך לבחור לסיים את הפרוייקט מקדים את לוח הזמנים או במסגרת התקציב. לחלופין, באפשרותך להגדיל את טווח ולהוסיף איכות כדי התוצרים של הפרוייקט.

 • בדוק עם הלקוחות     במידת הצורך, בדוק עם לקוחות או בעלי עניין כדי לראות כיצד הם מעדיף להשתמש השעה או תקציב. ייתכן שתעדיף להשאיר את התוכנית כפי ושיש הפרוייקט מגיעים מקדים את לוח הזמנים או במסגרת התקציב.

 • בדוק את החוזה שלך     ראה אם קיימות תמריצים חוזי (או, במקרים מסוימים, משמעותיים זוגי) עבור המגיעות מקדים את לוח הזמנים או במסגרת התקציב. סוג חוזה (קבועות price, ניתן להוציא כספים עלות או מחיר יחידה) באפשרותך לסייע לך לקבוע כיצד תוכל ליהנות מהיישום של הזמן הפנוי או תקציב.

 • הוסף תחום     אם יש לך זמן נוסף או תקציב זמין, באפשרותך להוסיף פעילויות או רמות תרצה ליישם אך מחשבה שהייתה לך מספיק זמן או כסף עבור. באפשרותך להגדיל את משך זמן על פעילויות קיימות, כך שתהיה משאבים זמן רב יותר ימלאו אותם. שים לב כי הוספת טווח סביר להוסיף זמן ועלות לתוכנית שלך. שינוי טווח תוצרים ייתכן ההשלכות חוזי, לכן הקפד לבדוק את החוזה והשגת אישור לקוח בעת הצורך.

 • להעלות הסטנדרטית של איכות     באפשרותך להשתמש זמן עודף או תקציב כדי להוסיף פעילויות או רמות להוסיף או בדיקת איכות. באפשרותך להגדיל את משך זמן בכרטיסיה פעילויות קיימות, כך שתהיה המשאבים זמן רב יותר לביצוע עבודה באיכות גבוהה יותר. דרך נוספת כדי להעלות את האיכות היא להוסיף צוות מיומנים מאוד, ציוד יעיל יותר או חומרים higher-grade יותר. אלו סוגי משאבים ניתן יקרה יותר, אך הם יכולים להיות גם שימוש תקציב עודף טוב.

מספר 4 הזן הערה אודות שינויים בלוח הזמנים     רישום המידע לגבי שינויים שביצעת לעמידה בתאריך סיום. הערות מסוג יכול להועיל בעת מעקב אחר התקדמות בפועל, סגירת הפרוייקט, או אוסף נתונים עבור הפרוייקט הבא.

מספר 5 יש להעריך את התוצאות של מיטוב לוח הזמנים     הערכה זה מבטיח כי אכן תעמוד את תאריך הסיום כי עלויות, עומס העבודה ופרוייקטים אחרים היו לא לרעה המושפעות שינויים אלה.

לחץ על האפשרויות הרצויות:

מספר 6 עדכון המשתמשים לגבי השינויים הקצאה את המשאבים     אם שהוקצו פעילויות חדשות משאבים או לשנות או להסיר הקצאות קיימות כתוצאה פגישה לפי תאריך הסיום, באפשרותך לקיים תקשורת ששינויים אלה המשאבים המושפעים, מקוונת או על-ידי הדפסת דוחות הקצאה.

מספר 7 להוסיף מידע תמיכה אודות פעילות או משאב לאחר השינויים מידע פרוייקט     הוסף מידע נוסף בצורת הערות, מסמכים וקישורים לדפי אינטרנט. 

לחץ על האפשרויות הרצויות:

המטרה הקודמת  |  המטרה הבאה

הצגת כל המטרות במפת הפרוייקט

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×