מחק משתמש מהארגון שלך

עדכון אחרון: 24 ביולי 2018

מעוניין לדעת איך למחוק את חשבון המשתמש שלך ב- Office 365 שבו אתה משתמש בעבודה או בבית ספר? פנה לתמיכה הטכנית במקום העבודה או באוניברסיטה, והם יבצעו שלבים אלה עבורך.

מנהל מערכת כללי: מחיקת משתמש, הפסקת התשלום עבור הרשיון שלו ובחירה מה לעשות עם הדואר האלקטרוני שלו ועם התוכן שלו ב- OneDrive

אם אתה מנהל מערכת כללי, בעת מחיקת משתמש, באפשרותך גם להעניק למשתמש אחר גישה להודעות הדואר האלקטרוני של המשתמש שאתה מוחק וכן ולבחור מה לעשות עם התוכן שלו ב- OneDrive.

פרטים שיש לשקול...

לפני שתתחיל, החלט מה ברצונך לעשות עם הדואר האלקטרוני של המשתמש ועם התוכן שלו ב- OneDrive ואם ברצונך לשמור את הרשיון או להפסיק לשלם עבורו.

רשיונות מוצרים

באפשרותך להסיר את הרשיון מהמשתמש ולהסיר אותו מהמנויים שלך כדי להפסיק לשלם עבור רשיון זה. אם תבחר באפשרות זו, הרשיון יוסר באופן אוטומטי מהמנויים שלך.

לא ניתן להסיר את הרשיון אם קנית אותו דרך שותף או במסגרת רישוי רב משתמשים. אם אתה משלם עבור תוכנית שנתית או אם אתה נמצא באמצע מחזור חיוב, לא תוכל להסיר את הרשיון מהמנוי שלך עד לסיום ההתחייבות.

תוכן ב- OneDrive

אם המשתמש שמר את הקבצים שלו ב- OneDrive, תוכל להעניק למשתמש אחר גישה לקבצים אלה.

תצטרך להעביר את הקבצים שברצונך לשמור במהלך תקופת השמירה שהוגדרה עבור קבצי OneDrive. כברירת מחדל, תקופת השמירה היא 30 יום. אם לא תעביר את הקבצים במהלך תקופת השמירה לאחר מחיקת המשתמש, התוכן ב- OneDrive יימחק לצמיתות. כדי להגדיל את מספר הימים לשמירת קבצי OneDrive עבור חשבונות שנמחקו, ראה הגדרת תקופת השמירה של OneDrive עבור משתמשים שנמחקו.

אזהרה: אם המשתמש שנמחק השתמש במחשב אישי כדי להוריד קבצים מ- SharePoint ומ- OneDrive, לא קיימת עבורך דרך למחוק את הקבצים שהוא אחסן במחשב שלו. הוא ימשיך לקבל גישה לכל הקבצים שסונכרנו מ- OneDrive.

דואר אלקטרוני

כאשר אתה מעניק למשתמש אחר גישה לדואר האלקטרוני של המשתמש שנמחק, המערכת ממירה את תיבת הדואר של המשתמש שנמחק לתיבת דואר משותפת. הבעלים החדש של תיבת הדואר יוכל לגשת לתיבת הדואר ולבדוק אם מגיע דואר אלקטרוני חדש. בנוסף, עומדות לרשותך האפשרויות הבאות:

 • שינוי שם התצוגה – מומלץ לשנות את שם התצוגה כדי שניתן יהיה לזהות בקלות את תיבת הדואר המשותפת ברשימת המשתמשים הפעילים.

 • הפעלת תשובות אוטומטיות – כבר כתבנו תשובה אוטומטית מנומסת עבורך. באפשרותך לשלוח תשובות אוטומטיות שונות לאנשים בתוך הארגון שלך ולאנשים מחוצה לו.

 • ניקוי כינויים – כינויים הם כתובות דואר אלקטרוני נוספות עבור המשתמשים. חלק מהארגונים אינם משתמשים בהם, כך שאם אין לך כינויים, לא תצטרך לבצע פעולה נוספת. אם למשתמש יש כינויים, מומלץ להסיר אותם כדי שתוכל לעשות שימוש חוזר בכתובות דואר אלקטרוני אלה. אם לא תמחק אותם, לא תוכל לעשות שימוש חוזר בכתובות דואר אלקטרוני אלה עד לתום תקופת השמירה עבור דואר אלקטרוני. כברירת מחדל, תקופת השמירה היא 30 יום. כדי להגדיל את מספר הימים לשמירת נתוני דואר אלקטרוני עבור חשבונות שנמחקו, ראה הגדרת תקופת השמירה של פריטים שנמחקו והמיכסות עבור פריטים הניתנים לשחזור.

Active Directory

אם העסק שלך משתמש ב- Active Directory המסתנכרן עם Azure AD, עליך למחוק את חשבון המשתמש מ- Active Directory. לא ניתן לעשות זאת באמצעות Office 365. לקבלת הוראות, עיין במאמר זה: מחיקת חשבון משתמש.

תחילת העבודה

מכיוון שהחוויה המודרכת מנחה אותך בתהליך מחיקת המשתמש, להלן השלבים לתחילת העבודה.

 1. היכנס ל- Office 365 באמצעות חשבון מנהל המערכת הכללי שלך.

 2. עבור אל משתמשים > משתמשים פעילים.

 3. בחר את המשתמש שברצונך למחוק ולאחר מכן, בלוח הנשלף, בחר מחק משתמש.

מנהל משתמשים: מחיקת משתמש אחד או יותר מ- Office 365

חשוב: אין למחוק חשבון של משתמש אם המרת אותו לתיבת דואר משותפת או אם הגדרת העברת דואר אלקטרוני בחשבון. פונקציות אלה צריכות את החשבון שם. אם המרת את החשבון לתיבת דואר משותפת, באפשרותך להסיר ממנו את הרשיון כדי שלא תשלם עבורו. אם תגדיר העברת דואר אלקטרוני, לא תוכל להסיר את הרשיון. פעולה זו תפסיק את העברת הדואר האלקטרוני ותהפוך את תיבת הדואר ללא פעילה.

 1. עבור אל לחץ כאן כדי לעבור אל מרכז הניהול של Office 365. .

  עבור אל מרכז הניהול של Office 365.

  עבור אל מרכז הניהול של Office 365.

 2. במרכז הניהול, בחר משתמשים.

  לחץ על 'משתמש'.
 3. בדף משתמשים פעילים, בחר את שמות המשתמשים שברצונך למחוק ולאחר מכן בחר מחק משתמש.

  המסך שלך עשוי להיראות כמו אחד מצילומי המסך הבאים:

  מחק משתמש ב- Office 365.

  מחק משתמש ב- Office 365.

  על אף שמחקת את חשבון המשתמש, אתה עדיין משלם עבור הרשיון. עיין בהליך הבא כדי להפסיק לשלם עבור הרשיון.

  לחלופין, באפשרותך להקצות את הרשיון למשתמש אחר. החשבון לא יוקצה לאף משתמש באופן אוטומטי.

הפסקת התשלום עבור הרשיון

אם אתה מנהל משתמשים, הפחתת מספר הרשיונות מתבצעת כשלב נפרד שרק מנהל מערכת כללי או מנהל חיובים יכול לבצע:

 1. במרכז הניהול של Office 365, בחר חיוב > מנויים. אם אינך רואה אפשרות זו, אינך מנהל מערכת כללי ואינך יכול לבצע שלב זה. 

 2. בחר את המנוי (אם יש לך יותר ממנוי אחד) ולאחר מכן בחר הוסף/הסר רשיונות כדי למחוק את הרשיון ולא לשלם עבורו עד שתעסיק אדם אחר.

  השתמש בחצים כדי למחוק רשיונות מהמנוי שלך.

  מאוחר יותר, כשתבצע את השלבים להוספת אדם אחר לעסק שלך, תתבקש לקנות רשיון בו-זמנית, בלחיצה אחת בלבד!

מחיקת משתמשים רבים בבת אחת

עיין ב- cmdlet של PowerShell בשם Remove-MsolUser.

המידע שעליך לדעת על מחיקת משתמשים

 • רק משתמשים בעלי הרשאות מנהל מערכת כללי של Office 365 או 'ניהול משתמשים' עבור העסק או בית הספר יכולים למחוק חשבונות משתמש.

 • עומדים לרשותך 30 יום לשחזר את החשבון לפני שנתוני המשתמש נמחקים לצמיתות.

 • אם ברצונך לשמור את נתוני OneDrive של המשתמש, העבר אותם למיקום אחר. ניתן לעשות זאת גם עד 30 יום ממועד מחיקת החשבון. ראה קבלת גישה לנתונים של משתמש לשעבר וגיבוי הנתונים. אין צורך להעביר את קבצי SharePoint שלו; עדיין תהיה לך גישה אליהם.

 • אם ברצונך לשמור את הדואר האלקטרוני של המשתמש, לפני מחיקת החשבון, העבר את הדואר האלקטרוני למיקום אחר. במקרה ככבר מחקת את החשבון: אם חלפו פחות מ- 30 יום תוכל לשחזר אותו, להעביר את נתוני הדואר האלקטרוני ולאחר מכן למחוק את החשבון. ראה קבלת גישה לנתונים של משתמש לשעבר וגיבוי הנתונים.

 • אם יש לך מנוי Enterprise, כגון Office 365 Enterprise E3, באפשרותך לשמור את נתוני תיבת הדואר של חשבון משתמש של Office 365 שנמחק על-ידי הפיכתו לתיבת דואר לא פעילה. לקבלת מידע נוסף, ראה ניהול תיבות דואר לא פעילות ב- Exchange Online.

פתרון בעיות של מחיקת משתמש

להלן הבעיות הנפוצות ביותר שבהן נתקלים המשתמשים:

 • אתה מקבל הודעת שגיאה בנוסח "אין אפשרות למחוק את המשתמש. נסה שוב מאוחר יותר." בדוק שוב אם מוגדרת העברת דואר אלקטרוני עבור החשבון או אם הוא הומר לתיבת דואר משותפת. שני מצבים אלה יגרמו לשגיאה זו. אל תמחק את החשבון אם מוגדרת עבורו העברת דואר אלקטרוני או אם הוא הומר לתיבת דואר משותפת.

 • אין לך הרשאות מתאימות למחיקת משתמש. רק אנשים המוגדרים כמנהלי מערכת כלליים או מנהלי משתמשים של Office 365 יכולים למחוק משתמשים. בדרך כלל מדובר באנשי התמיכה הטכנית בבית הספר או בעסק שלך.

 • אתה מוחק את המשתמש, אך שמו ממשיך להופיע בפנקס הכתובות הכללי שלך. מצב זה מתרחש כאשר העסק משתמש ב- Active Directory. עליך למחוק את חשבון המשתמש מ- Active Directory. לקבלת הוראות, עיין במאמר TechNet זה: מחיקת חשבון משתמש.

האם ברצונך למחוק את Office 365 מהמחשב שלך? עבור אל ביטול המנוי שלך.

מאמרים קשורים

שחזור משתמש

מחיקת תיבת דואר לצמיתות

מחיקת חשבון משתמש: השתמש בהוראות אלה אם העסק שלך משתמש ב- Active Directory שמסתנכרן עם Azure AD. לא ניתן לעשות זאת באמצעות Office 365.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×