מחיקת עמודה ברשימה או בספריה של SharePoint

מחיקת עמודה ברשימה או בספריה של SharePoint

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

SharePoint columns מסייעים לך לקבץ, לחלק לקטגוריות ולעקוב אחר מידע, כגון שם המחלקה או מספר הפרוייקט. קיימות עמודות עבור אתר, בדיוק כמו קיימות עמודות עבור רשימות וספריות. באפשרותך להוסיף עמודת אתר לרשימה או לספריה. אם אינך משתמש עוד ברשימה, בספריה או בעמודת אתר, באפשרותך למחוק אותה.

כדי ליצור עמודת עמוד או אתר, ראה יצירת עמודה ברשימה או בספריה של SharePoint.

כדי למחוק עמודה עבור רשימה או ספריה, דרושות לך לפחות הרשאות הקבוצה SharePoint של מעצבי האתר.

עדכון 5 באוקטובר 2018

מחיקת עמודה מרשימה או מספריה SharePoint Online

 1. ב סמל מפעיל היישומים של Office 365 של מפעיל היישומים, לחץ על SharePoint, אתר ועבור אל האתר ולאחר מכן פתח את הרשימה או את הספריה. אם הרשימה או הספריה של SharePoint עדיין לא פתוחה, לחץ על שמה בעמוד או בהפעלה המהירה.

  אם שם הרשימה או הספריה שלך אינו מופיע בדף, לחץ על הגדרות לחצן ' הגדרות ' מ-SharePoint Online , לחץ על תוכן אתרולאחר מכן לחץ על שם הרשימה או הספריה שלך.

  תפריט ' הגדרות ' עם ' תוכן האתר ' מסומן
 2. לחץ על הגדרות לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 ולאחר מכן לחץ על הגדרות רשימה או הגדרות ספריה.

  תפריט ' הגדרות ' עם הגדרות רשימה מסומנות
 3. בדף הגדרות רשימה או הגדרות ספריה , במקטע עמודות , לחץ על שם העמודה שברצונך למחוק.

  מקטע ' עמודת רשימה ' בהגדרות רשימה
 4. גלול לחלק התחתון של דף עריכת העמודה ולאחר מכן לחץ על מחק.

  לחצן ' מחק עמודת אתר '

  הערה:  רשימות וספריות מכילות עמודות נדרשות שלא ניתן למחוק, כגון הכותרת או השם. אם לא ניתן למחוק את העמודה, לחצן ' מחק ' אינו זמין. אם אינך מצליח למחוק עמודה, אך אינך מעוניין שהעמודה תופיע בתצוגה, באפשרותך להסתיר אותה מהתצוגה.

 5. כאשר תתבקש, לחץ על אישור כדי לשמור.

  תיבת האישור ' מחק ' כדי ללחוץ על ' אישור ' כדי למחוק
 6. כדי לחזור לרשימה או לספריה, לחץ על השם בהפעלה המהירה או בנתיב בחלק העליון של הדף הגדרות.

מחיקת עמודת אתר מ- SharePoint Online

עמודת אתר היא עמודה משותפת, ולא נוצרת בנפרד עבור כל רשימה. כדי למחוק עמודת אתר, עליך להסיר את כל ההפניות לעמודה. פעולה זו כוללת שימוש ברשימות או בספריות מסמכים. רוקן את סל המיחזור של SharePoint כדי לוודא שהוא אינו מופנה לפריט שנמחק. לא ניתן למחוק חלק מהעמודות. אם לא ניתן למחוק עמודה, באפשרותך להסתיר את העמודה.

 1. לחץ על הגדרות לחצן ' הגדרות ' מ-SharePoint Online , לחץ על הגדרות האתר.   אם אינך רואה את הגדרות האתר, לחץ על מידע אודות האתר ולאחר מכן לחץ על הצג את כל הגדרות האתר. דפים מסוימים עשויים לדרוש ממך לבחור תוכן אתרולאחר מכן הגדרות האתר.

 2. תחת גלריות מעצב אתרים, לחץ על עמודות אתר.

  האפשרות ' עמודת אתר ' בדף ' הגדרות אתר '
 3. גלול אל עמודת האתר שברצונך למחוק ולחץ על השם.

  חיפוש עמודת האתר ולחיצה על השם
 4. לחץ על מחק בחלק השמאלי התחתון של הדף.

  לחצן ' מחק עמודת אתר '
 5. אם אתה בטוח שברצונך למחוק את העמודה לצמיתות, לחץ על אישור .

  אישור מחיקה על-ידי לחיצה על אישור

  אם אתה מקבל הודעה המציינת לך להסיר את כל ההפניות, ייתכן שהוא עדיין מופנה אליה, או שלא ניתן למחוק אותה.

  הודעת שגיאה כאשר לא ניתן למחוק עמודה

לראש הדף

מחיקת עמודה מרשימה או מספריה של SharePoint 2016 או 2013

חשוב:  הליך זה מוחק את העמודה ואת כל הנתונים בעמודה. לאחר מחיקת עמודה, אין באפשרותך לשחזר את העמודה מסל המיחזור.

 1. אם הרשימה או הספריה של SharePoint עדיין לא פתוחה, לחץ על שמה בעמוד או בהפעלה המהירה.

  אם שם הרשימה או הספריה שלך אינו מופיע בדף, לחץ על הגדרות לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 , לחץ על תוכן אתרולאחר מכן לחץ על שם הרשימה או הספריה שלך.

 2. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה רשימה או ספריה . שם הכרטיסיה עשוי להשתנות בהתאם לסוג הרשימה או הספריה. לדוגמה, אם הרשימה שלך היא לוח שנה, שם הכרטיסיה הוא לוח שנה.

  הכרטיסיה ' ספריה ועיון ' ברצועת הכלים
 3. בקבוצה הגדרות , לחץ על הגדרות רשימה או הגדרות ספריה.

  לחצני הגדרות ספריית SharePoint ברצועת הכלים
 4. בדף הגדרות רשימה או הגדרות ספריה , במקטע עמודות , לחץ על שם העמודה שברצונך למחוק.

 5. גלול לחלק התחתון של דף שינוי העמודה ולאחר מכן לחץ על מחק.

  לחצן ' מחק עמודת אתר '

  הערה:  רשימות וספריות מכילות עמודות נדרשות שלא ניתן למחוק, כגון הכותרת או השם. אם לא ניתן למחוק את העמודה, לחצן ' מחק ' אינו זמין. אם אינך מצליח למחוק עמודה, אך אינך מעוניין שהעמודה תופיע בתצוגה, באפשרותך להסתיר אותה מהתצוגה.

 6. כאשר תתבקש, לחץ על אישור כדי לשמור.

  תיבת האישור ' מחק ' כדי ללחוץ על ' אישור ' כדי למחוק
 7. כדי לחזור לרשימה או לספריה, לחץ על השם בהפעלה המהירה או בנתיב בחלק העליון של הדף הגדרות.

מחיקת עמודת אתר מ- SharePoint 2016 או 2013

כדי למחוק עמודת אתר, עליך להסיר את כל ההפניות לעמודה. פעולה זו כוללת שימוש ברשימות או בספריות מסמכים. רוקן את סל המיחזור של SharePoint כדי לוודא שהוא אינו מופנה לפריט שנמחק. לא ניתן למחוק חלק מהעמודות. אם לא ניתן למחוק עמודה, באפשרותך להסתיר את העמודה.

 1. לחץ על הגדרות לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 , לחץ על הגדרות האתר.

 2. תחת גלריות מעצב אתרים, לחץ על עמודות אתר.

  האפשרות ' עמודת אתר ' בדף ' הגדרות אתר '
 3. גלול אל עמודת האתר שברצונך למחוק ולחץ על השם.

  חיפוש עמודת האתר ולחיצה על השם
 4. לחץ על מחק בחלק השמאלי התחתון של הדף.

  לחצן ' מחק עמודת אתר '
 5. אם אתה בטוח שברצונך למחוק את העמודה לצמיתות, לחץ על אישור .

  אישור מחיקה על-ידי לחיצה על אישור

  אם אתה מקבל הודעה המציינת לך להסיר את כל ההפניות, ייתכן שהוא עדיין מופנה אליה, או שלא ניתן למחוק אותה.

  הודעת שגיאה כאשר לא ניתן למחוק עמודה

לראש הדף

מחיקת עמודה מרשימה או מספריה של SharePoint 2010

חשוב:  הליך זה מוחק את העמודה ואת כל הנתונים בעמודה. אין באפשרותך לשחזר את העמודה מסל המיחזור.

 1. אם הרשימה או הספריה של SharePoint עדיין לא פתוחה, לחץ על שמה בהפעלה המהירה.

  אם שם הרשימה או הספריה שלך אינו מופיע, לחץ על פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על הצג את כל תוכן האתרולאחר מכן לחץ על שם הרשימה או הספריה שלך.

  הצגת כל תוכן האתר בתפריט ' פעולות אתר '
 2. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה רשימה או ספריה . שם הכרטיסיה עשוי להשתנות בהתאם לסוג הרשימה או הספריה. לדוגמה, אם הרשימה שלך היא לוח שנה, שם הכרטיסיה הוא לוח שנה.

 3. בקבוצה הגדרות , לחץ על הגדרות רשימה או הגדרות ספריה.

  הגדרות רשימה

 4. בדף הגדרות רשימה או הגדרות ספריה , במקטע עמודות , לחץ על שם העמודה שברצונך למחוק.

  המקטע 'עמודות' של הגדרות רשימה

 5. גלול לחלק התחתון של דף שינוי העמודה ולאחר מכן לחץ על מחק.

  לחצן ' מחק עמודה ' בחלק התחתון של הדף

  הערה:  רשימות וספריות מכילות עמודות נדרשות שלא ניתן למחוק, כגון הכותרת או השם. אם לא ניתן למחוק את העמודה, לחצן ' מחק ' אינו זמין. אם אין באפשרותך למחוק עמודה, אך אינך מעוניין שהעמודה תופיע בתצוגה, באפשרותך להסיר אותה מהתצוגה.

 6. כאשר תתבקש, לחץ על אישור.

לראש הדף

מחיקת עמודת אתר מ- SharePoint 2010

כדי למחוק עמודת אתר, עליך להסיר את כל ההפניות לעמודה. פעולה זו כוללת שימוש ברשימות או בספריות מסמכים. רוקן את סל המיחזור של SharePoint כדי לוודא שהוא אינו מופנה לפריט שנמחק. לא ניתן למחוק חלק מהעמודות. אם לא ניתן למחוק עמודה, באפשרותך להסתיר את העמודה.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן ולאחר מכן לחץ על הגדרות האתר.

  הגדרות האתר בתפריט ' פעולות אתר '
 2. תחת גלריות, לחץ על עמודות אתר.

 3. תחת עמודת אתר, לחץ על העמודה שברצונך למחוק.

 4. לחץ על מחק בחלק השמאלי התחתון של הדף.

  לחצן ' מחק עמודה ' בחלק התחתון של הדף
 5. אם אתה בטוח שברצונך למחוק את העמודה לצמיתות, לחץ על אישור .

  אישור מחיקה על-ידי לחיצה על אישור

  אם אתה מקבל הודעה המציינת לך להסיר את כל ההפניות, ייתכן שהוא עדיין מופנה אליה, או שלא ניתן למחוק אותה.

  הודעת שגיאה כאשר לא ניתן למחוק עמודה

לראש הדף

מחיקת עמודה ברשימה או בספריה של SharePoint 2007

חשוב: הליך זה מוחק את העמודה ואת כל הנתונים בעמודה.

 1. אם הרשימה או הספריה של SharePoint עדיין לא פתוחה, לחץ על שמה בהפעלה המהירה.

  אם שם הרשימה או הספריה שלך אינו מופיע, לחץ על הצג את כל תוכן האתרולאחר מכן לחץ על שם הרשימה או הספריה שלך.

  1. בצע אחת מהפעולות הבאות:

   • ב תפריט הגדרות תפריט הגדרות, לחץ על הגדרות רשימה או על אפשרות ההגדרות הרצויה.

   • באתר בלוג, תחת קישורי מנהל, לחץ על ניהול רשומות כדי להציג את רשימת ההצבות. בתפריט הגדרות , לחץ על הגדרות רשימה.

 2. תחת עמודות, לחץ על שם העמודה שברצונך למחוק.

 3. גלול לחלק התחתון של המסך ולחץ על מחק.

  לחצן ' מחק עמודה ' בחלק התחתון של הדף ' הגדרות עמודה '
 4. כאשר תתבקש לעשות זאת, אם אתה בטוח שברצונך למחוק את העמודה, לחץ על אישור.

הערה: רשימות וספריות מכילות עמודות נדרשות מסוימות שלא ניתן למחוק, כגון העמודה כותרת או שם . אם לא ניתן למחוק את העמודה, לחצן ' מחק ' אינו זמין. אם אין באפשרותך למחוק עמודה, אך אינך מעוניין שהעמודה תופיע בתצוגה, באפשרותך להסתיר אותה. חפש קישורים למידע נוסף אודות הסתרת עמודות בסעיף למידע נוסף .

לראש הדף

מחיקת עמודת אתר מ- SharePoint 2007

כדי למחוק עמודת אתר, עליך להסיר את כל ההפניות לעמודה. פעולה זו כוללת שימוש ברשימות או בספריות מסמכים. רוקן את סל המיחזור של SharePoint כדי לוודא שהוא אינו מופנה לפריט שנמחק. לא ניתן למחוק חלק מהעמודות. אם לא ניתן למחוק עמודה, באפשרותך להסתיר את העמודה.

 1. בתפריט פעולות אתר תמונת לחצן , לחץ על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על שנה את כל הגדרות האתר.

  האפשרות ' שנה את כל הגדרות האתר ' תחת ' הגדרות אתר '

  הערה: באתר שעבורו התפריט ' פעולות אתר ' מותאם אישית, הצבע על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על ההגדרות שברצונך להציג.

 2. תחת גלריות, לחץ על עמודות אתר.

 3. תחת עמודת אתר, לחץ על העמודה שברצונך למחוק.

 4. לחץ על מחק בחלק השמאלי התחתון של הדף.

  לחצן ' מחק עמודה ' בחלק התחתון של הדף ' הגדרות עמודה '
 5. אם אתה בטוח שברצונך למחוק את העמודה לצמיתות, לחץ על אישור .

  אישור מחיקה על-ידי לחיצה על אישור

  אם אתה מקבל הודעה המציינת לך להסיר את כל ההפניות, ייתכן שהוא עדיין מופנה אליה, או שלא ניתן למחוק אותה.

  הודעת שגיאה כאשר לא ניתן למחוק עמודה

איני מצליח למחוק עמודה שיצרתי

למרות שקיימות עמודות מערכת שלא ניתן למחוק, עם ההרשאות המתאימות, באפשרותך למחוק עמודה שיצרת כאשר אין לה עוד הפניה. עם זאת, כאשר אתה מוצא עמודה שאתה אמור להיות מסוגל למחוק ולא ניתן למחוק אותה או להסתיר אותה ברשימה או בספריה, ייתכן שהיא נפגמה. מאחר שזהו מופע נדיר, אין כרגע דרך להסיר קובץ פגום ב- SharePoint. הוצבו פתרונות לא נתמכים ב- social.msdn.microsoft.com שעשויים לפעול כאשר הם מבוצעים על-ידי מנהל רשת או מנהל מערכת של SharePoint. שאל את מנהל המערכת לקבלת סיוע.

אנחנו מקשיבים!

האם מאמר זה היה שימושי? אם כן, ספר לנו על כך בתחתית הדף. ספר לנו מה היה מבלבל או חסר. אם הגעת לכאן מתוך חיפוש ולא המידע שרצית, יידע אותנו מה חיפשת. נא כלול את גירסאות SharePoint, מערכת ההפעלה וגירסאות הדפדפן שלך. אנו נשתמש במשוב שלך כדי לבדוק שוב את השלבים ולעדכן מאמר זה.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×