מחיקת אתר או אתר משנה של SharePoint

מחיקת אתר או אתר משנה של SharePoint

כאשר אינך זקוק עוד לאתר או לאתר משנה של SharePoint, כגון אחד שנוצר עבור פרוייקט שהושלם, באפשרותך למחוק אותו כדי לפנות שטח. כדי למחוק אוסף אתרים, עליך להיות מנהל אוסף אתרים. כדי למחוק אתר משנה ב- SharePoint Online או ב- SharePoint Server, עליך להיות בעל הרשאות שליטה מלאה או להיות בעלים של אתר המשנה.

אם אין לך רמת הרשאה זו, דבר עם מנהל האתר או מנהל האתר שלך. ראה הכרת רמות הרשאה ב-SharePoint.

אם אינך בטוח באיזו גירסה של SharePoint אתה משתמש, ראה באיזו גירסה של SharePoint אני משתמש?, או שאל את מנהל המערכת שלך.

לא מומלץ למחוק את אוסף אתרי הבסיס. אם תמחק את אוסף אתרי הבסיס, כל אתרי SharePoint בארגון שלך לא יהיו נגישים עד שתשחזר את האתר או תיצור אתר חדש ב-<Root URL>.

עצה: Check out these YouTube videos from SharePoint community experts to learn more about SharePoint administration.

בעת מחיקת אתר, אתה מוחק גם אתרי משנה, תוכן ופרטי משתמש המהווים חלק מהאתר, כולל מסמכים, ספריות מסמכים, רשימות ונתוני רשימה. אם אתה מוחק קבוצה המחוברת לאתר צוות, אתה מוחק גם את הקבוצה Office 365 המשויכת אליה.

כותרת אתר צוות
 1. נווט אל אתר הצוות המחובר לקבוצה או לאתר התקשורת שברצונך למחוק.

  בעת מחיקת אתר צוות, הוא מוחק גם את קבוצת Office 365 המחוברת לאתר.

 2. לחץ על הגדרות  לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 בחלק העליון של האתר ולאחר מכן לחץ על מידע אודות האתר.

  תפריט ' הגדרות ' עם מידע אודות האתר שנבחר

 3. בחלק התחתון של לוח המידע לעריכת אתר, לחץ על מחק אתר.

  אתר צוות של SharePoint מחיקת מיקום אתר

 4. עבור אתרי צוות, בחלונית הקבוצה מחק את office 365, אשר שברצונך למחוק את הקבוצה של office 365 ואת האתר או הקבצים המשויכים ולחץ על מחק.

  אשר שברצונך למחוק את הקבוצה המשויכת

  בעת מחיקת אתר צוות המחובר לקבוצה, ייתכן שיתבצע עיכוב לפני שהאתר יוסר מ- SharePoint.

  עבור אתרי תקשורת, בתיבת הדו מחיקת אתר זה , לחץ על מחק.

  מחיקת אזהרת אתר ומסך אישור

בעת מחיקת אתר, אתה מוחק גם אתרי משנה, תוכן ופרטי משתמש המהווים חלק מהאתר, כולל מסמכים, ספריות מסמכים, רשימות ונתוני רשימה. עליך להיות בעל הרשאות שליטה מלאה כדי למחוק אתר או אתר משנה. אם אין לך רמת הרשאה זו, דבר עם מנהל האתר או מנהל האתר שלך. ראה הכרת רמות הרשאה ב-SharePoint.

אם אתה בטוח שברצונך למחוק את האתר, וברשותך ההרשאות הנכונות, בצע את ההוראות הבאות:

 1. נווט אל האתר או אל אתר המשנה שברצונך למחוק.

 2. לחץ על הגדרות לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 בחלק העליון של האתר או אתר המשנה, ולאחר מכן לחץ על הגדרות האתר.  

  הרשימה הנפתחת של הגדרת האתר

 3. לחץ על מחק אתר זה תחת הכותרת פעולות אתר בדף הגדרות האתר .

  תפריט ' הגדרות אתר ' עם ' מחק אתר זה ' מסומן

  אם האפשרות מחק אתר זה אינה מופיעה בדף ' הגדרות האתר ', ייתכן שאין לך הרשאה למחיקת אתר זה, או שאתה מנסה למחוק אתר ברמה העליונה המחובר לקבוצת Office 365.

 4. בדף מחק אתר זה , ודא שאתה מוחק את האתר הנכון ולאחר מכן לחץ על מחק.

  מחיקת אזהרת אתר ומסך אישור

מחיקת אתר צוות של SharePoint Server 2019

זהירות: בעת מחיקת אתר, אתה מוחק גם אתרי משנה, תוכן ופרטי משתמש המהווים חלק מהאתר, כולל מסמכים, ספריות מסמכים, רשימות ונתוני רשימה. עליך להיות בעל הרשאות שליטה מלאה כדי למחוק אתר או אתר משנה. אם אין לך רמת הרשאה זו, דבר עם מנהל האתר או מנהל האתר שלך. ראה הכרת רמות הרשאה ב-SharePoint.

 1. נווט אל אתר הצוות שברצונך למחוק.

 2. לחץ על הגדרות לחצן ' הגדרות ' מ-SharePoint Online ולאחר מכן לחץ על הגדרות האתר.   אם אינך רואה את הגדרות האתר, לחץ על מידע אודות האתר ולאחר מכן לחץ על הצג את כל הגדרות האתר. דפים מסוימים עשויים לדרוש ממך לבחור תוכן אתר ולאחר מכן הגדרות האתר.

 3. לחץ על מחק אתר זה תחת הכותרת פעולות אתר בדף הגדרות האתר .

  תפריט ' הגדרות אתר ' עם ' מחק אתר זה ' מסומן

  הערה: אם האפשרות מחק אתר זה אינה מופיעה בדף ' הגדרות האתר ', ייתכן שאין לך הרשאה למחיקת אתר זה.

 4. בדף מחק אתר זה , ודא שאתה מוחק את האתר הנכון ולאחר מכן לחץ על מחק.

  לחץ על מחק אם אתה בטוח שברצונך למחוק אתר צוות זה

הערה: בעת מחיקת אתר, אתה מוחק גם אתרי משנה, תוכן ופרטי משתמש המהווים חלק מהאתר, כולל מסמכים, ספריות מסמכים, רשימות ונתוני רשימה.

 1. נווט אל אתר התקשורת שברצונך למחוק.

 2. לחץ על הגדרות  לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 בחלק העליון של האתר ולאחר מכן לחץ על מידע אודות האתר.

  תפריט ' הגדרות ' עם מידע אודות האתר שנבחר

 3. בחלק התחתון של לוח המידע לעריכת אתר, לחץ על מחק אתר.

  אתר צוות של SharePoint מחיקת מיקום אתר

 4. אם אתה בטוח שברצונך למחוק את האתר, סמן את התיבה ובחר מחק.

  אם אתה בטוח שברצונך למחוק את האתר, לחץ על מחק

הערה: בעת מחיקת אתר, אתה מוחק גם אתרי משנה, תוכן ופרטי משתמש המהווים חלק מהאתר, כולל מסמכים, ספריות מסמכים, רשימות ונתוני רשימה.

 1. נווט אל אתר המשנה שברצונך למחוק.

 2. לחץ על הגדרות  לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 בחלק העליון של האתר ולאחר מכן לחץ על מידע אודות האתר.

  תפריט ' הגדרות ' עם מידע אודות האתר שנבחר

 3. בחלק התחתון של לוח המידע לעריכת אתר, לחץ על מחק אתר.

  אתר צוות של SharePoint מחיקת מיקום אתר

 4. אם אתה בטוח שברצונך למחוק את האתר, בחר מחק.

  לחץ על מחק אם אתה בטוח שברצונך למחוק את אתר המשנה

מחיקת אתר או אתר משנה של SharePoint Server

בעת מחיקת אתר, אתה מוחק גם אתרי משנה, תוכן ופרטי משתמש המהווים חלק מהאתר, כולל מסמכים, ספריות מסמכים, רשימות ונתוני רשימה.

הערה: עליך להיות בעל הרשאות שליטה מלאה כדי למחוק אתר או אתר משנה. אם אין לך רמה זו, דבר עם מנהל האתר או מנהל האתר שלך. ראה הכרת רמות הרשאה ב-SharePoint.

אם אתה בטוח שברצונך למחוק את האתר, וברשותך ההרשאות הנכונות, בצע את ההוראות הבאות:

 1. נווט אל האתר או אל אתר המשנה שברצונך למחוק.

 2. לחץ על הגדרות לחצן 'הגדרות' של SharePoint 2016 בפס הכותרת בחלק העליון של האתר או אתר המשנה ולאחר מכן לחץ על הגדרות האתר.  

  האפשרות ' הגדרות אתר ' תחת לחצן ' הגדרות '

  אם אתה משתמש ב- SharePoint Server 2010, לחץ על פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' ולאחר מכן לחץ על הגדרות האתר.

  הגדרות האתר בתפריט ' פעולות אתר '

 3. לחץ על מחק אתר זה תחת הכותרת פעולות אתר בדף הגדרות האתר .

  תפריט ' הגדרות אתר ' עם ' מחק אתר זה ' מסומן

  הערה: אם האפשרות מחק אתר זה אינה מופיעה בדף ' הגדרות האתר ', ייתכן שאין לך הרשאה למחיקת אתר זה, או שאתה מנסה למחוק אתר ברמה העליונה המחובר לקבוצת Office 365.

 4. בדף מחק אתר זה , ודא שאתה מוחק את האתר הנכון ולאחר מכן לחץ על מחק.

  מחיקת אזהרת אתר ומסך אישור

מחיקת אתר או אתר משנה '

אם אתה מנוסה ב- SharePoint, כך תוכל למחוק אתר או אתר משנה בגירסה כלשהי.

 • אתר הצוות של SharePoint Online — הגדרות לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 > פרטי האתר > מחיקתאתר — תיבת הסימון כדי למחוק את הקבוצה ולאחר מכן לחץ על מחק

 • אתר תקשורת של SharePoint Online או SharePoint Server 2019 — הגדרות לחצן 'הגדרות' ב- Office 365 > מידע אודותהאתר > מחיקת אתר – לחץ על מחק

 • SharePoint Server 2019 אתר צוות- הגדרות לחצן 'הגדרות' של SharePoint 2016 בפס הכותרת > מידע אודות האתר > הצגת כל הגדרות האתר> פעולות > מחיקת אתר זה – לחץ על מחק

 • החוויה הקלאסית של SharePoint Online או גירסאות קודמות של SharePoint Online — הגדרות לחצן 'הגדרות' של SharePoint 2016 בפס הכותרת > הגדרות אתר> פעולות אתר > מחק אתר זה – לחץ על מחק

 • SharePoint Server 2016, 2013 — הגדרות לחצן 'הגדרות' של SharePoint 2016 בפס הכותרת > הגדרות אתר> פעולות האתר > מחק אתר זה – לחץ על מחק

 • SharePoint Server 2010 – פעולות אתר תפריט 'פעולות אתר' _GT_ הגדרות האתר > פעולות האתר > מחק אתר זה – לחץ על מחק

מחקת אתר בטעות?

אם תמחק בטעות אתר ב- SharePoint, ניתן בדרך כלל לשחזר אותו מסל המיחזור של אוסף האתרים על-ידי מנהל אוסף אתרים. ראה שחזור של פריטים שנמחקו מסל המיחזור של אוסף האתרים.

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×