מחיקה אוטומטית של פריטי RSS ישנים יותר

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

עוצמת הקול של תוכן באתר מסוימים הזנות RSS יכול להיות גבוהה מאוד. בעת הוספת הזנות RSS יותר Microsoft Office Outlook 2007, ייתכן שתגלה כי Microsoft Exchange תיבת דואר או קובץ תיקיות אישיות (‎.pst) שלך במהירות גדל בתיבה גודל.

התכונה ' ארכיון אוטומטי ' ב- Microsoft Outlook מספק דרך אוטומטית כדי למחוק פריטים שגילם עולה תאריך מסוים. הזנות RSS רבות כוללות חדשות או מידע רגיש זמן אחר. הצורך לשמור פריטים ישנים חשוב בדרך כלל לא כמו תשמור את הודעות הדואר האלקטרוני שלך.

הערה: ההליכים במאמר זה דורשים את השימוש התכונה ארכיון אוטומטי. ארכיון אוטומטי לא יהיו זמינות אם שלך פרופילים של Outlook במחשב שלך כוללים בחשבון Exchange הודעות מיידיות ניהול רשומות.

במאמר זה

מידע נוסף אודות ארכיון אוטומטי

התאמה אישית של ארכיון אוטומטי עבור פריטי RSS

הפעל ארכיון אוטומטי

ציון הגדרות ארכיון אוטומטי עבור כל תיקיית הזנות RSS

אחסון בארכיון באופן ידני או למחוק

מידע נוסף אודות ארכיון אוטומטי

ארכיון אוטומטי מופעל כברירת מחדל ומופעל באופן אוטומטי במרווחים קבועים מראש, אחסון בארכיון ורישום, אם צוין, הסרת פריטים ישנים מתוך כל התיקיות של Outlook. פריטים ישנים הם אלה עוברים פרק זמן שצוין, האחסון בארכיון.

כברירת מחדל, Outlook יוצר את קבצי הארכיון במיקום הבא:

 • Windows Vista   

  drive:\user\AppData\Local\Microsoft\Outlook\Archive.pst

  אם אינך רואה את התיקיה מקומית, ייתכן שהיא מוסתרת. לקבלת מידע אודות הצגת תיקיות מוסתרות, עיין בעזרה של Microsoft Windows.

 • Microsoft Windows XP או Microsoft Windows Server 2003    

  drive: \Documents and Data\Microsoft\Outlook\Archive.pst Settings\Application קובץ

  אם אינך רואה את התיקיה Local Settings, ייתכן שהיא מוסתרת. לקבלת מידע אודות הצגת תיקיות מוסתרות, עיין בעזרה של Windows.

לאחר Outlook ארכיוני פריטים, באפשרותך לגשת הפריטים ישירות מתוך תיקיות ארכיון בחלונית הניווט ב- Outlook. כדי לראות את תיקיות ארכיון בחלונית הניווט, בתפריט מעבר אל, לחץ על רשימת תיקיות.

בעת פתיחת תיקיות ארכיון, תראה כי Outlook שומר על מבנה התיקיה הקיימת שלך. אם יש תיקיית אב מעל התיקיה שבחרת לאחסן בארכיון, תיקיית האב תיווצר בקובץ הארכיון, אך בתוך תיקיית האב מאוחסנות בארכיון רק פריטים העונים על קריטריונים ארכיון אוטומטי. אם תחליט שברצונך בארכיון פריטים מועבר בחזרה לתוך תיבת הדואר הראשית שלך, שתוכל לייבא כל הפריטים מקובץ הארכיון לתיקיות המקוריות שלהם או לתיקיות אחרות שאתה מציין, או באופן ידני באפשרותך להעביר או להעתיק פריטים, לרבות גורר בין תיקיות .

לראש הדף

התאמה אישית של ארכיון אוטומטי עבור פריטי RSS

קיימות שתי קבוצות של הגדרות ארכיון אוטומטי — הגדרות כלליות והגדרות לכל תיקיה:

 • הגדרות כלליות    הגדרות כלליות, הנקרא גם את הגדרות ברירת המחדל, לקבוע אם הפעלת ארכיון אוטומטי כל ועל הפעולה המבוצעת כברירת מחדל עם הפריטים בכל תיקיה Outlook למעט אנשי קשר, שהוא פטור ארכיון אוטומטי.

 • הגדרות לכל תיקיה    הגדרות אלה לעקוף את הגדרות ברירת המחדל כך באפשרותך לאחסן בארכיון תיקיות בודדות באופן שונה.

אם לא תציין הגדרות ארכיון אוטומטי עבור תיקיה ספציפית, התיקיה לא בארכיון. הגדרות ארכיון אוטומטי חלות על תיבת הדואר הנוכחית בלבד. כלומר, שאם תבחר תיקיה בחשבון Exchange שלך ולאחר מכן הגדר את הגדרות כלליות עבור ארכיון אוטומטי, ההגדרות חלות רק על חשבון Exchange.

הערה: בנוסף להגדרות ארכיון אוטומטי, פריטים בתיבת הדואר שלך עשויים להיות כפופים מדיניות שמירה או העברת הודעות ניהול רשומות אשר אוכף הארגון שלך. מדיניות שמירה וניהול רשומות העברת הודעות להגביל את המשתמשים שמירה של פריטים עבור פרק זמן קבוע כמוגדר על-ידי מדיניות הארגון. פריטי מדיניות אלה מקבלים עדיפות על הגדרות ארכיון אוטומטי. ארכיון אוטומטי תוסר לחלוטין מתיבת לכל פרופיל Outlook במחשב שלך כאשר העברת הודעות ניהול רשומות זמינה בכרטיסיה לכל חשבון Exchange בפרופיל Outlook כלשהו במחשב שלך.

לראש הדף

הפעל ארכיון אוטומטי

למרות ארכיון אוטומטי מופעל כברירת מחדל, באפשרותך לבטל ולבטל את תכונת בעת הצורך. ארכיון אוטומטי חייב להיות מופעל לקבלת מידע אודות הליכי המפורטים במאמר זה כדי לעבוד.

אם ברצונך להשתמש ארכיון אוטומטי עבור תיקיות הזנות RSS בלבד, אנו ממליצים לך לשנות את הגדרות ברירת המחדל כך ארכיון אוטומטי מופעל, אך ללא פעולה למעט בתיקיות ספציפיות תקבע את התצורה. פעולה זו מסייעת למנוע בארכיון מקריים או המחיקה מתיקיות אשר שלא התכוונת כדי להשפיע.

 1. בתפריט כלים, לחץ על אפשרויות.

 2. בכרטיסיה אחר, לחץ על ' ארכיון אוטומטי '.

  הגדרות ארכיון אוטומטי

 3. בחר את תיבת הסימון הפעל ארכיון אוטומטי כל n ימים.

 4. הזן מספר בין 1 ל- 60 בתיבה עבור התדירות שבה ברצונך להפעיל ארכיון אוטומטי.

  כדי להשתמש ביעילות ארכיון אוטומטי עם תיקיות הזנות RSS, אנו ממליצים להשתמש ערך בין 1 ל- 7 ימים. זהו אינו מספר הימים שבהם הפריטים נשמרים, אך התדירות שבה פועל ארכיון אוטומטי. לעתים קרובות יותר הפעלה של ארכיון אוטומטי, הם שלך תקופות השמירה מדויק יותר.

 5. תחת במהלך ארכיון, נקה את תיבות הסימון מחק פג פריטים (תיקיות דואר אלקטרוני בלבד)ופריטים ישנים בארכיון או מחק.

  ניקוי של תיבות סימון אלה עוזר למנוע ממך בטעות ביצוע פעולות ארכיון אוטומטי עבור תיקיות שבכוונתך לא משפיע. בהמשך מאמר זה, תוכל לציין את הגדרות ארכיון אוטומטי על בסיס לכל תיקיה.

  אם אתה כבר משתמש ארכיון אוטומטי חלק מתיקיות שלך השתמש בהגדרות ברירת המחדל כללי, אין צורך עבורך לשנות את ההגדרות.

לראש הדף

ציון הגדרות ארכיון אוטומטי עבור כל תיקיית הזנות RSS

עליך לציין את הגדרות ארכיון אוטומטי עבור כל התיקיה הזנות RSS. ארכיון אוטומטי המאפיינים אינם רקורסיבי — מאפיינים אינן מועברות בירושה מתיקיית אב.

 1. בחלונית הניווט, באמצעות לחצן העכבר הימני על התיקיה הזנות RSS שברצונך לציין הגדרות עבור ולאחר מכן לחץ על מאפיינים בתפריט הקיצור.

 2. לחץ על הכרטיסיה ארכיון אוטומטי.

  הגדרות ארכיון אוטומטי עבור תיקיית הזנות RSS

 3. לחץ על אחסן בארכיון תיקיה זו באמצעות הגדרות אלה.

 4. נקה פריטים שגילם עולה תקופת n , כאשר n מייצג את הערך המספרי של 1 ל- 999 ותקופת שווה חודשים, ימים או שבועות, הזן את משך הזמן הרצוי פריטי RSS תישמר המרבי.

 5. לחץ על מחק לצמיתות פריטים ישנים.

 6. לחץ על אישור.

 7. חזור על כל התיקיה הזנות RSS המכילה את הפריטים שברצונך למחוק באופן אוטומטי.

לראש הדף

אחסון בארכיון באופן ידני או למחוק

 1. בתפריט קובץ, לחץ על ארכיון.

 2. ציין אם לאחסן בארכיון את כל התיקיות באמצעות הגדרות הארכיון האוטומטי שלהן (כלומר, הגדרות ברירת המחדל או הגדרות לכל תיקיה שציינת עבור תיקיות בודדות) או אם לאחסן בארכיון תיקיה בודדת באמצעות האפשרויות שתציין ב תיבת דו-שיח זו.

הערה: כדי לאחסן בארכיון קובץ ברירת המחדל, ציין שם קובץ אחר בתיבה קובץ הארכיון. Outlook יוצר באופן אוטומטי קובץ ארכיון אחר עבור פריטים בתיקיה שנבחרה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×