מחזור חיים של תבנית טופס

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מיועד למעצבי תבנית טופס המעוניינים ברמת הבנה גבוהה של תהליך עיצוב הטופס ב- Microsoft Office InfoPath. הוא מתאר בקווים כלליים את השלבים השונים של יצירת ופריסת תבנית טופס ומספק קישורים למידע נוסף אודות משימות מפתח. למרות שבאפשרותך להתנסות ולעבוד בדרך המתאימה לך ביותר, אם תבצע את תהליך העיצוב המומלץ תוכל לחסוך זמן ומאמצים בטווח הארוך.

במאמר זה

שלב 1: תכנון

שלב 2: עיצוב

שלב 3: פריסה

שלב 4: תחזוקה

שלב 5: אחסון בארכיון

שלב 1: תכנון

כמות הזמן שתשקיע בתכנון תלוי במורכבות של תבנית הטופס, בתפקידך בארגון ובתהליכים ובדרישות של הארגון.

אם תבנית הטופס שלך תשמש רק את חברי הצוות הישיר שלך, ייתכן ששלב התכנון יהיה לא רשמי. אם תבנית הטופס מורכבת יותר, סביר ששלב התכנון יהיה תהליך רשמי ומעורב יותר, וייתכן שיהיה עליך להתייעץ עם בעלי עניין רבים. לדוגמה, אם תבנית הטופס תהיה חלק אחד ממערכת עסקית כלל ארגונית רחבה יותר, כגון דיווח הוצאות או מערכת תכנון של משאבי ארגון, תצטרך ככל הנראה ליצור מסמכי תכנון רשמיים כגון מפרטים פונקציונליים.

בכל מקרה, לפני שתתחיל לעצב את תבנית הטופס, עליך לשקול את הנקודות הבאות:

 • יעדי המשתמשים    מה צריכים המשתמשים לבצע באמצעות תבנית הטופס? באילו תרחישים עליך לתמוך? איך תמדוד הצלחה במתן מענה ליעדי המשתמשים?

 • שיקולי תאימות    האם תבנית הטופס צריכה להיות נגישה למשתמשים מחוץ לארגון, כיום או בעתיד? לדוגמה, האם ברצונך שתבנית הטופס תהיה זמינה באתר האינטרנט החיצוני של הארגון, עבור לקוחות שלא מותקן InfoPath במחשביהם? אם כן, באפשרותך לעצב תבנית טופס תואמת-דפדפן במקום תבנית טופס רגילה של InfoPath-בלבד. האם משתמשים מסוימים בארגון צריכים להיות מסוגלים למלא את הטופס ב- InfoPath 2003? אם כן, ייתכן שתרצה לעצב תבנית טופס תואמת לאחור. האם ברצונך שמשתמשים יוכלו למלא טפסים כשהם בנסיעה או כשהם עובדים באופן לא מקוון? אם כן, באפשרותך להוסיף לתבנית הטופס תכונות שיאפשרו לה לתפקד ביעילות ב מצב לא מקוון.

 • טפסים קיימים של משתמשים    האם אתה משתמש כעת במסמכים של Microsoft Office Word או בחוברות עבודה של Microsoft Office Excel כדע לאסוף נתונים ממשתמשים? אם כן, באפשרותך להמיר בקלות קבצים אלה לתבניות טופס של InfoPath. האם יש לך תבניות טופס קיימות של InfoPath 2003? אם כן, האם ברצונך שתבניות טופס אלה יהיו תואמות לגירסאות קודמות או שברצונך לשדרג אותן לתבנית של Office InfoPath 2007?

 • דרישות שילוב    עם אילו מוצרים וטכנולוגיות נוספים תפעל תבנית הטופס? לדוגמה, ייתכן שיהיה עליך לאחסן את הנתונים שבתבנית הטופס במסד נתונים של Microsoft SQL Server או שייתכן שתחליט לבסס את העיצוב של תבנית הטופס על שירות אינטרנט, כך שתוכל לשלוח נתונים למסד נתונים ש- InfoPath אינו תומך בו באופן ישיר.

 • דרישות של ממשק משתמש    האם עליך לדבוק בהנחיות של הארגון לגבי התאמה למותג? איך ברצונך שתבנית הטופס תיראה? באילו סוגים של פקדים תשתמש ואיך תארגן אותם?

 • דרישות תהליך    תבנית הטופס שלך יהיה חלק תהליך עסקי גדול יותר, כגון התהליך של אישור דוח הוצאות? אם כן, באיזה סוג של תצוגות דרושים לך ויישום כיצד לך הכללים אשר שולטת כיצד הנתונים עוברים בתוך הארגון ועל מעובד על-ידי אנשים שונים ומערכות עסקיות? האם תנצל תכונות של זרימת עבודה בתוכניות אחרות, כגון Microsoft Office SharePoint Server 2007 ? תבנית הטופס ידרשו בקוד מנוהל או קובץ script? אם כן, האם תשתמש מפתחים בתוך הארגון או עבודה זה ניתן למיקור חוץ?

 • דרישות אחסון נתונים    מה ברצונך לעשות עם הנתונים שבטפסי המשתמשים? לדוגמה, אם משתמשים צריכים להיות מסוגלים לשלוח במהירות נתוני טופס הלוך ושוב ואינך צריך לעשות שימוש חוזר בנתונים, ייתכן שתרצה להשתמש בהודעות דואר אלקטרוני כדי לאחסן את הנתונים. אם משתמשים צריכים להיות מסוגלים לגשת אל נתוני הטופס ולשתף אותם, ייתכן שתרצה לאחסן אוספים של טפסי InfoPath קשורים בספריות בשרת שמפעיל את Microsoft Windows SharePoint Services. אם משתמשים צריכים לגשת לנתוני הטופס בעוד יישומים או מערכות עסקיות, כגון יישומי דוח הוצאות או חשבונאות, ייתכן שתרצה לאחסן את הנתונים במסדי נתונים ארגוניים. דרישות אלו מבוצעות לעתים קרובות על-ידי חיבור תבנית הטופס לשירות אינטרנט, המשמש כמתווך בין תבנית הטופס ובין מסד הנתונים או המערכת העסקית.

 • דרישות אבטחה    איזה סוג אתגרי האבטחה וחולשות הניצבים בפניך? האם תבנית הטופס שלך חייבים להיות מותקנים במחשבים של המשתמשים או המשתמשים שלך שיהיה נגיש ממשאב רשת? האם ברצונך שמשתמשים כדי להוסיף חתימה דיגיטלית הטפסים שלהם או קבוצות מסוימות של נתונים בטפסים שלהם? האם תחבר את תבנית הטופס ישירות למסד נתונים או שתשתמש קבצי חיבור נתונים ב ספריות חיבור נתונים, המנוהלים בדרך כלל על-ידי מנהל מערכת?

 • דרישות בדיקה    באיזה תהליך תשתמש כדי לבדוק את המראה וההתנהגות של תבנית הטופס? האם עליך ליצור תוכנית בדיקות רשמית?

 • דרישות פריסה    איך בכוונתך לשתף אנשים אחרים בתבנית הטופס? היכן תפרסם את תבנית הטופס? אם אתה מתכנן לפרסם אותה לשרת המפעיל InfoPath Forms Services, האם ברצונך לפרסם אותה בספריה או כסוג תוכן של אתר? איך תודיע למשתמשים על זמינות תבנית הטופס? מהי תכניתך להוצאת גירסאות חדשות של תבנית הטופס?

 • דרישות תחזוקה    האם ברצונך לאחסן בארכיון תבניות טופס, טפסי משתמשים או שתי האפשרויות כאחת? למשך כמה זמן עליך לשמור את הנתונים? אילו סוגי מדיניות בנוגע לאחסון בארכיון ולשמירת נתונים נדרשים על-ידי הארגון שלך?

לראש הדף

שלב 2: עיצוב

לאחר שהשלמת את שלב התכנון, תוכל להתחיל את שלב העיצוב. מומלץ כי תבצע את המשימות בסדר המפורט להלן בעת עיצוב תבנית הטופס שלך. עם זאת, באפשרותך לסטות מהסדר אם יש בכך צורך. לדוגמה, ייתכן שתעדיף להגדיר אימות נתונים, עיצוב מותנה וכללים עבור פקדים בזמן הוספת פקדים אלה לתבנית הטופס, במקום לעשות זאת מאוחר יותר בתהליך העיצוב.

צעד 1: יצירת תבנית הטופס

צעד 2: יצירת או ציון מקור הנתונים הראשי

שלב 3: הגדרת פריסה

צעד 4: הוספת פקדים

צעד 5: הוספת חיבורי נתונים

צעד 6: הוספת אימות נתונים, כללים ותכונות לוגיקה עסקית נוספות

צעד 7: יצירת תצוגות מותאמות אישית

צעד 8: הפעלת אופן פעולת שליחה

צעד 9: הפעלת תכונות אבטחה

צעד 10: בדיקת מראה ואופן פעולה

שלב 1: יצירת תבנית הטופס

בעת יצירת תבנית הטופס, ייתכן שתצטרך לייבא טופס קיים, כגון מסמך Word או חוברת עבודה של Excel, לתוך InfoPath או לציין הגדרות תאימות עבור תבנית הטופס כך שניתן יהיה למלא את הטפסים הנובעים ממנה ב- InfoPath 2003 או בדפדפן אינטרנט. רוב האפשרויות האלה זמינות בתיבת הדו-שיח עיצוב תבנית טופס. לדוגמה, אם ברצונך לעצב תבנית טופס שניתן יהיה לפתוח ולמלא אותה ב- Microsoft Office InfoPath או בדפדפן, תוכל לבחור בתיבת הסימון הפוך לזמינות רק תכונות המותאמות לשימוש בדפדפן בתיבת הדו-שיח עיצוב תבנית טופס.

המשאבים הבאים מספקים פרטים נוספים אודות תהליך היצירה של תבנית טופס.

לחץ על

לשם

מבוא ל- InfoPath Forms Services

לימוד אודות טכנולוגיית השרת המאפשרת לך ליצור תבנית טופס הניתנת לפתיחה ומילוי בדפדפן.

מבוא לתבניות טפסים תואמות דפדפן

לימוד אודות תבניות טפסים תואמות דפדפן, הניתנות לפתיחה ומילוי ב- InfoPath, בדפדפן או בהתקן נייד. יש אפשרות להפעיל תבנית טופס תואמת דפדפן לשימוש בדפדפן כאשר היא מתפרסמת בשרת המפעיל InfoPath Forms Services, בין אם על-ידך ובין אם על-ידי מנהל חווה עבור השרת.

ציון הגדרות התאימות עבור תבנית טופס

בחירת הגדרת תאימות עבור תבנית טופס או שינוי הגדרת התאימות הקיימת. הגדרה זו קובעת אילו תכונות ופקדים של InfoPath זמינים עבורך בעת עיצוב תבנית הטופס. לדוגמה, אם תבחר בתיבת הסימון הפוך לזמינות רק תכונות המותאמות לשימוש בדפדפן בחלונית המשימות עיצוב תבנית טופס, InfoPath יסתיר או יבטל פקדים ותכונות שאינם פועלים בתבניות טפסים מותאמות לדפדפן.

המרת חוברת עבודה של Excel לתבנית טופס של InfoPath

יצירת תבנית טופס מחוברת עבודה קיימת של Microsoft Office Excel.

המרת מסמך Word לתבנית טופס של InfoPath

יצירת תבנית טופס ממסמך קיים של Microsoft Office Word.

צעד 2: יצירת או ציון מקור הנתונים הראשי

כל תבניות הטפסים מבוססות על מקור נתונים, המאחסן את הנתונים שנאספו בטופס. מקור נתונים זה עשוי להיות מסד נתונים של הארגון, שירות אינטרנט או קובץ XML קיים המשמש בארגון כולו לתיקנון נתונים, כגון קובץ סכימת XML‎(‎.xsd)‎. אם לא קיים ברשותך מקור נתונים, תוכל לתת ל- InfoPath ליצור אותו עבורך בעת הוספת פקדים לתבנית הטופס.

באפשרותך להציג ייצוג של מקור הנתונים עבור תבנית הטופס בחלונית המשימות מקור נתונים:

חלק מחלונית המשימות 'מקור נתונים'

בעת יצירת תבנית הטופס לראשונה, עליך להחליט איזו מבין הגישות הבאות לנקוט:

 • לאפשר ל- InfoPath ליצור את מקור הנתונים    אם אתה יוצר תבנית טופס ריקה, InfoPath יוצר את מקור הנתונים עבורך בעת הוספת פקדים לתבנית הטופס שלך. אפשרות זו שימושית בעת עיצוב תבנית טופס שישמש רשמי על-ידי חברי צוות קטן, כאשר אין לך גישה למקור נתונים קיים בארגון שלך, או כאשר אינך צריך לאחסן את הנתונים שאתה אוסף מחוץ לטופס. אפשרות זו עשויה להיות שימושית גם כאשר אתה משתף טפסים בספריה של SharePoint או בהודעת דואר אלקטרוני Microsoft Office Outlook 2007, וברצונך להציג מידע מהטופס בעמודות בספריה או בתיקיה טפסי InfoPath במקום לאחסן אותו במסד נתונים או במיקום חיצוני אחר.

 • שימוש במקור נתונים קיים    אם אתה מבסס את עיצוב תבנית הטופס שלך על מקור נתונים קיים, כגון מסד נתונים או שירות אינטרנט, InfoPath יוצר הראשי חיבור נתונים למקור נתונים זה. יכול להיות חיבור נתונים ראשי אחד בלבד בתבנית טופס. בהמשך תהליך העיצוב, באפשרותך ליצור חיבורי נתונים למקורות נתונים משניים כדי לאכלס תיבות רשימה בנתונים חיצוניים או שליחת נתוני טופס למקור נתונים יותר מרשומה אחת. לקבלת מידע נוסף אודות מקורות נתונים משניים, ראה "שלב 5: הוספת חיבורי נתונים" בהמשך מאמר זה.

המשאבים הבאים מספקים פרטים נוספים העשויים לסייע לך לקבוע באיזה סוג של מקור נתונים להשתמש ומתי עליך להוסיף חיבורי נתונים נוספים לתבנית הטופס.

לחץ על

לשם

מבוא למקורות נתונים

לימוד אודות מקורות נתונים עמם יכול InfoPath לפעול וכיצד הם מיוצגים בחלונית המשימות מקור נתונים.

מבוא לחיבורי נתונים

למד אודות חיבורי נתונים, שהם קישורים דינמיים בין טופס למקור נתונים המאחסנים או מספקים נתונים לטופס.

עיצוב תבנית טופס באמצעות הגדרות בספריית חיבור נתונים

ביסוס העיצוב של תבנית הטופס על קובץ נפוץ של חיבור נתונים המאוחסן בספריית חיבור נתונים באתר Office SharePoint Server 2007. קובץ זה מאחסן מידע אודות חיבור למקור נתונים, כגון מסד נתונים של Access, גליון נתונים או קובץ טקסט.

שלב 3: הגדרת פריסה

רוב תבניות הטפסים כוללות לפחות טבלת פריסה אחת, שהיא מסגרת לארגון וסידור תוכן של טופס, לרבות פקדים, מקטעי טופס, סמלים וסוגים נוספים של תמונות.

באפשרותך לחפש טבלאות פריסה מוכנות מראש בחלונית המשימות פריסה:

חלק מחלונית המשימות 'פריסה'

המשאבים הבאים מספקים פרטים נוספים אודות אפשרויות עיצוב חזותי עבור תבנית הטופס שלך.

לחץ על

לשם

מבוא לפריסת תבנית טופס

לימוד אודות טבלאות פריסה, המסייעות לך לסדר בשורה רכיבים בתבנית טופס ואודות פקדים המשמשים למטרות פריסה.

החלת ערכת צבעים

לימוד כיצד להחיל אוטומטית צבעים מתואמים על פריטים מסוימים בתבנית הטופס שלך.

הוספה ומיקום של תמונה

לימוד כיצד להוסיף תמונה, כגון סמל חברה או כותרת רחבה, לתוך תבנית טופס.

צעד 4: הוספת פקדים

פקדי אפשר למשתמשים להזין ולבחור נתונים בתבנית הטופס. הם יכולים לשמש גם כדי להציג נתונים ממקורות נתונים קיימים, כגון מסדי נתונים או שירותי אינטרנט. לאחר יצירת הפריסה של תבנית הטופס שלך, באפשרותך להוסיף כל פקד הדרוש לך לתוך תבנית הטופס שלך. חלונית המשימות פקדים מספקת גישה לכל הפקדים הזמינים ב- InfoPath, כולל כל הפקדים המותאמים אישית שנוספו לחלונית המשימות, כגון פקדי ActiveX או חלקי תבנית.

חלק מחלונית המשימות 'פקדים'

באפשרותך להוסיף פקד לתבנית הטופס על-ידי לחיצה על שמו ברשימה הוסף פקדים או על-ידי גרירת הפקד מחלונית המשימות לסביבת העבודה של תבנית הטופס. בהתאם לסוג הפקדים שתוסיף לתבנית הטופס, משתמשים הממלאים טופס יוכלו להקליד טקסט בתוך שדות טקסט, להציג נתונים בפקדים חוזרים, לבצע בחירות מלחצני אפשרויות ותיבות סימון, לבחור ערכים מרשימות וללחוץ על לחצני פקודות כדי לבצע פקודות. הנתונים שמשתמשים מזינים לתוך פקד מאוחסנים במקור הנתונים של הטופס.

המשאבים הבאים מספקים פרטים נוספים אודות שימוש בפקדים ב- InfoPath.

לחץ על

לשם

מבוא לפקדים

לימוד אודות סוגי הפקדים השונים הזמינים ב- InfoPath.

עיצוב חלק מתבנית לשם שימוש חוזר בתבניות טפסים מרובות

למד כיצד להוסיף ולעדכן חלקי תבניות. חלקי תבניות עשויים לסייע לך בהשגת עיצוב עקבי עבור אוסף של תבניות טפסים. לדוגמה, באפשרותך ליצור חלקי תבניות עבור מקטעי חתימות. בנוסף לשימוש חוזר בפקדים ובפריסות, באפשרותך לעשות שימוש חוזר בכללים, בעיצוב מותנה ובאימות נתונים.

צעד 5: הוספת חיבורי נתונים

לכל תבניות הטפסים יש מקור נתונים עיקרי, הנקרא מקור הנתונים הראשי. אם אתה מעצב תבנית טופס המבוססת על מקור נתונים חיצוני, כגון מסד נתונים או שירות אינטרנט, InfoPath יוצר את מקור הנתונים הראשי בהתבסס על מקור נתונים חיצוני זה. לחלופין, אם תעצב תבנית טופס ריקה, InfoPath יצור את מקור הנתונים הראשי עבורך בעת שתוסיף פקדים לתבנית הטופס.

כשתיצור את תבנית הטופס, תוכל גם להוסיף חיבורי נתונים למקור נתונים משני אחד או יותר. מקור נתונים משני הוא קובץ נתונים XML, מסד נתונים או שירות אינטרנט המשמש את הטופס עבור הערכים בתיבת רשימה או עבור פעולות script. מצב זה מאפשר לך לאכלס תיבות רשימה ופקדים נוספים בנתונים שמחוץ לתבנית הטופס, כגון נתונים השוכנים במסד של שרת SQL או ברשימה של SharePoint. באפשרותך גם להוסיף חיבורי נתונים למקורות נתונים משניים כאשר יש צורך שמשתמשים ישלחו נתונים ליותר ממקור נתונים חיצוני אחד.

המשאבים הבאים מספקים פרטים נוספים אודות חיבורי נתונים משניים ושימושיהם ב- InfoPath.

לחץ על

לשם

מבוא לחיבורי נתונים

לימוד מהו חיבור נתונים וכיצד תשתמש באחד מהם כדי לאחזר ולשלוח נתונים ממסד נתונים, שירות אינטרנט או מקור נתונים אחר. לדוגמה, אם צוותי פרוייקטים רשומים באתר SharePoint, באפשרותך ליצור חיבור נתונים לרשימה זו כך ששמות הפרוייקטים יופיעו בתוך פקד תיבת רשימה בטופס.

הוספת חיבור נתונים לספריית מסמכים או רשימה של SharePoint

הוספת חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך היכול לשלוח שאילתה על נתונים לספריה או לרשימה או לשלוח נתונים לספריה בשרת המפעיל שירותי Windows SharePoint.

הוספת חיבור נתונים למסד נתונים של Microsoft SQL Server

הוספת חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך השולח שאילתות למסד נתונים של SQL Server.

הוספת חיבור נתונים לשירות אינטרנט

הוספת חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך היכול לשלוח שאילתות או לשלוח נתונים לשירות אינטרנט.

הוספת חיבור נתונים באמצעות הגדרות בספריית חיבורים

הוספת חיבור נתונים משני לתבנית הטופס שלך באמצעות קובץ חיבור נתונים המאוחסן בספריית חיבור נתונים באתר Office SharePoint Server 2007. קובץ זה מאחסן מידע אודות חיבור למקור נתונים, כגון מסד נתונים של Access, גליון נתונים או קובץ טקסט.

שימוש בערכים משירות אינטרנט כדי לאכלס תיבת רשימה, תיבת רשימה נפתחת או תיבה משולבת

אכלוס תיבת רשימה, תיבת רשימה נפתחת או תיבה משולבת בנתונים מחיבור נתונים משני לשירות אינטרנט.

שימוש בערכים מתוך מסדר נתונים של SQL Server כדי לאכלס תיבת רשימה, תיבת רשימה נפתחת או תיבה משולבת

אכלוס תיבת רשימה, תיבת רשימה נפתחת או תיבה משולבת בנתונים מחיבור נתונים של שאילתה למסד נתונים של Microsoft SQL Server.

קביעת תצורה של חיבור נתונים משני לשימוש לא מקוון

קביעת התצורה של תבנית הטופס כך שטפסים המבוססים על תבנית הטופס יאחסנו ב מטמון נתונים מחיבור נתונים משני כאשר משתמשים ימלאו את הטפסים. תצורה זו שימושית כאשר אין למשתמשים קישוריות לרשת, או כאשר מקור הנתונים החיצוני עבור הטופס לא זמין באופן אחר. בתרחישים אלה, InfoPath מציג את הנתונים המאוחסנים במטמון בטופס והטופס ממשיך לפעול כמצופה עבור המשתמש.

צעד 6: הוספת אימות נתונים, כללים ותכונות לוגיקה עסקית נוספות

חשוב להפחית את עלויות וכדי לשפר את היעילות בעסק שלך בכל מקום אפשרי. באפשרותך להשתמש בתכונות הלוגיקה העסקית בתבנית הטופס שלך כדי לסייע במניעת שגיאות יקרות בהזנת נתונים וכדי להפוך לאוטומטיות פעולות בטופס של המשתמש. בעת שימוש בתכונות InfoPath כמו אימות נתונים, עיצוב מותנה וכללים, באפשרותך להגדיר תנאים ופעולות המבצעים אוטומטית משימות המבוססות על אירועים, כגון פתיחה או סגירה של טופס או על ערכים שהוזנו לתוך תבנית הטופס שלך.

המשאבים הבאים מספקים פרטים נוספים המדגימים את טווח התכונות של הלוגיקה העסקית ב- InfoPath.

לחץ על

לשם

הוספה, שינוי או הסרת אימות נתונים

זיהוי שגיאות אוטומטי בעת שהמשתמש ממלא טופס. על-ידי הוספת אימות נתונים לפקדים בתבנית הטופס, תוכל לסייע להבטיח כי הנתונים הנאספים נכונים ועקביים וכי הם מתאימים לכל התקנים שכבר נמצאים בשימוש בחברה שלך.

החלת עיצוב מותנה על תבנית טופס

הסתרת או החלת עיצוב על פקד, בהתבסס על תנאים המתרחשים בטופס. תוכל להשתמש בעיצוב מותנה כדי להחיל אוטומטית הדגשה, קו תחתון, הטיה, קו חוצה, צבע גופן וצבע רקע על פקדים. תוכל גם להשתמש בעיצוב מותנה כדי לקבוע אם פקד יהיה גלוי בטופס כאשר משתמשים ממלאים אותו, אם הפקד יופעל או אם לאפשר למשתמשים להוסיף או להסיר פקדים מסוימים, כגון מקטעים אופציונליים.

הוספת כלל

הוספת כללים המציגים תיבת דו-שיח, מגדירים ערך של שדה, מציגים שאילתה או שולחים לחיבור נתונים, מחליפים תצוגות או פותחים או סוגרים טופס בתגובה לאירועים מסוימים ותנאים המתרחשים בטופס.

הוספת נוסחה לפקד

הוספת נוסחאות המחשבות נתונים, מציגות תאריכים ושעות ספציפיים בפקד או מציגות את הערכים שמשתמשים מזינים לתוך פקד אחד בפקד אחר.

הצגת הלוגיקה העסקית בתבנית טופס

השתמש בתיבת הדו-שיח מפקח הלוגיקה כדי לסקור את כל הגדרות אימות הנתונים, ערכי ברירת המחדל המחושבים, הכללים ותכונות התכנות המשויכים לתבנית הטופס שלך. פעולה זו תסייע לך להימנע מהתהליך הארוך של פתיחת כל פקד בנפרד כדי לסקור הגדרות אלו.

התכונות הלוגיקה העסקית ב- InfoPath הן שכל מה שנחוץ לך עבור רוב תבניות הטפסים. עם זאת, אם תבנית הטופס שלך דורשת תכונות נוספות שאינן זמינות ב- InfoPath, באפשרותך להשתמש בקוד כדי ליצור תכונות מותאמות אישית. אם ברצונך לכתוב script, באפשרותך להשתמש ב- Microsoft Script Editor (MSE) כדי ליצור, לערוך ובחר באגים Microsoft JScript או קוד Microsoft Visual Basic Scripting Edition (VBScript). אם ברצונך לכתוב קוד מנוהל, שבאפשרותך להשתמש ב- Microsoft Visual Studio 2005 Tools for Applications (VSTA) כדי ליצור, לערוך, ואיתור באגים קוד Visual Basic או Visual c#. בנוסף, אם יש לך Microsoft Visual Studio 2005, באפשרותך לשלב את תכונות מצב עיצוב InfoPath לסביבת הפיתוח של Visual Studio 2005 על-ידי הורדה והתקנה של Microsoft Visual Studio 2005 Tools עבור Microsoft Office System 2007 במחשב שלך. אתה יכול מכן פתח Visual Studio 2005, ליצור פרוייקט תבנית טופס InfoPath ולאחר להשתמש בתכונות מצב עיצוב כדי לעצב את תבנית הטופס שלך. לקבלת מידע אודות הורדת Microsoft Visual Studio 2005 Tools עבור Microsoft Office System 2007, ראה הפורטל מפתחים InfoPath באתר האינטרנט של Microsoft Developer Network (MSDN).

צעד 7: יצירת תצוגות מותאמות אישית

לכל תבנית טופס של InfoPath יש תצוגת ברירת מחדל המציגה מתי משתמשים פותחים לראשונה טופס המבוסס על תבנית הטופס.

באפשרותך להשתמש בחלונית המשימות תצוגות כדי לעצב תצוגות נוספות של תבנית הטופס:

חלק מחלונית המשימות 'תצוגות'

בעת עיצוב תצוגה חדשה, תחזור בדרך כלל על התהליך של פריסת הטופס, הוספת פקדים והוספת אימות נתונים או תכונות אחרות.

על-ידי יצירת תצוגות שונות של תבנית הטופס, אתה מאפשר למשתמשים לעיין בנתונים שבטופס בדרכים שונות. פעולה זו מונעת את הצורך לעצב תבניות טפסים מרובות עבור אותו תהליך עסקי. לדוגמה, בתבנית טופס המשמשת לעיבוד תביעות ביטוח, תוכל ליצור תצוגה אחת עבור בעלי הפוליסה, תצוגה שניה עבור סוכני ביטוח ותצוגה שלישית עבור מתאמי ביטוח. כל אחת מתצוגות אלו מותאמת אישית כדי להתאים לסוג המשתמש המזין מידע לתוכה. באפשרותך גם לעצב תצוגות הדפסה מותאמות אישית המשמשות רק למטרות של הדפסת הטופס.

תצוגות צריכות להיות פשוטות ומובנות יחסית. עם זאת, אם ברצונך להעביר הוראות מיוחדות למשתמשים, ייתכן שתצטרך לבנות סיוע בתוך התצוגה. לדוגמה, באפשרותך ליצור תצוגת 'עזרה' ייעודית עבור תבנית הטופס ולאחר מכן להוסיף לחצן לתצוגת ברירת המחדל עליו יוכלו משתמשים ללחוץ כדי לגשת לתצוגת 'עזרה'.

המשאבים הבאים מספקים פרטים נוספים אודות תצוגות.

לחץ על

לשם

הוספת או מחיקת תצוגה

לימוד כיצד להוסיף, לנהל ולמחוק תצוגות.

יצירת תצוגה של InfoPath-בלבד של תבנית טופס תואמת דפדפן

לימוד כיצד ליצור שתי תצוגות של תבנית טופס המותאמת לדפדפן עבור שני סוגי משתמשים. תצוגה אחת תיועד למשתמשים הפותחים את תבנית הטופס בדפדפן אינטרנט. התצוגה השניה תשמש באופן בלעדי משתמשים בעלי InfoPath מותקן במחשביהם. תצוגת InfoPath-בלבד זו לא תוצג אף פעם בדפדפן אינטרנט. כתוצאה מכך תוכל להשתמש בתצוגה זו בתכונות InfoPath שתבניות טופס תואמות דפדפן לא תומכות בהן, כגון פקדים של תפקידי משתמש או תבנית אב/פירוט.

עיצוב תצוגה הממוטבת להדפסה

לימוד כיצד לעצב תצוגת הדפסה עבור תבנית הטופס וטכניקות נוספות ליצירת תבניות טפסים ידידותיות להדפסה.

הוספת טקסט 'עזרה' מותאם אישית לתבנית טופס

לימוד כיצד לעצב תצוגת 'עזרה' עבור תבנית הטופס וטכניקות נוספות להצגת טקסט הוראות למשתמשים המותאם אישית.

צעד 8: הפעלת אופן פעולת שליחה

בעת עיצוב תבניות טפסים לשם איסוף נתונים כחלק מתהליך עסקי רחב יותר, נתונים אלה בדרך כלל אינם נשארים בטפסים שמשתמשים ממלאים. במקום זאת, נתוני הטופס עוברים מהטופס לשלב הבא בתהליך העסקי — לרוב למקור נתונים חיצוני כגון מסד נתונים או שירות אינטרנט. לדוגמה, עובד עשוי להשתמש ב- InfoPath כדי למלא טופס דוח הוצאות ולשלוח לאחר מכן את הטופס לשירות אינטרנט בו יעובד הטופס.

ציון המקום אליו ברצונך שיישלחו הנתונים בתבנית הטופס יכול לשפר את הדיוק והיעילות של התהליכים העסקיים, מכיוון שזה מאפשר לך להפעיל יותר בקרה על תהליכים אלה. לפני שמשתמשים יכולים לשלוח את נתוני הטפסים שלהם, InfoPath מבטיח כי הנתונים בטפסים חוקיים ומאפשר למשתמשים לתקן את כל הנתונים הלא חוקיים. תכונה זו עשויה לסייע להבטיח כי נתונים חוקיים בלבד יישלחו למקור הנתונים החיצוני.

המשאבים הבאים מסבירים כיצד לעצב את תבנית הטופס כך שנתוני טופס יישלחו למיקום לפי בחירתך.

לחץ על

לשם

מבוא לשליחת נתוני טפסים

קריאה אודות שליחת נתוני טופס למיקום ספציפי, כגון מסד נתונים או שירות אינטרנט.

שליחת נתוני טופס למספר מיקומים

עיצוב חיבורי נתונים משניים וכללים השולחים נתוני טופס למספר מיקומים כאשר משתמשים לוחצים על לחצן שלח בטופס שלהם.

צעד 9: הפעלת תכונות אבטחה

עליך להשתמש במדיניות האבטחה הקיימת של הארגון שלך כבסיס לכל הבחירות שתבצע לגבי אבטחת תבניות הטפסים שלך והטפסים הקשורים אליהן.

אם אתה יוצר תבניות טפסים תואמות דפדפן, שים לב כי מספר גורמים משפיעים על אבטחת מידע המאוחסן בשרתים המפעילים InfoPath Forms Services. חלקם נשלטים על ידיך ואחרים נשלטים על-ידי מנהל המערכת שלך, שהוא האדם המתקין ומנהל חשבונות משתמשים, מקצה הרשאות ומסייע למשתמשים עם בעיות רשת או גישה לשרת. ייתכן שתצטרך לתאם עם מנהל המערכת כדי להגדיר את האפשרויות המתאימות עבור תבנית הטופס שלך.

המשאבים הבאים מסבירים כיצד לעצב את תבנית הטופס עם תשומת לב לאבטחה.

לחץ על

לשם

שיקולי אבטחה עבור תבניות טופס וטפסים

קריאה אודות שיטות עבודה מומלצות לסיוע באבטחת תבניות טפסים וטפסים ואודות שיקולים לגבי אבטחת שרת.

רמות אבטחה של טפסי InfoPath

לימוד אודות שלוש רמות האבטחה השונות עבור טפסים: 'מוגבל', 'תחום' ו'אמון מלא'. רמות אבטחה קובעות אם טופס יכול לגשת לנתונים בתחומים אחרים או לגשת לקבצים והגדרות במחשב של משתמש.

הגדרת רמת אבטחה נדרשת עבור תבנית טופס

עקיפת הגדרת ברירת המחדל של אבטחה ש- InfoPath בוחר אוטומטית בהתבסס על התכונות בתבנית הטופס שלך.

מבוא לחתימות דיגיטליות

לימוד אודות חתימות דיגיטליות ב- InfoPath ואודות שיקולים להשתמש בהן בתבניות טפסים תואמות דפדפן. חתימה על טופס מסייעת באימות של המשתמש כאדם שמילא את הטופס ומסייעת להבטיח כי תוכן הטופס לא ישונה.

צעד 10: בדיקת מראה ואופן פעולה

תוכנית הבדיקה שלך תלויה במורכבות של תבנית הטופס ובפרטי מדיניות קיימת בתוך הארגון שלך לגבי פריסת תבניות טפסים. תוכנית הבדיקה שלך יכולה להיות פשוטה כמו הצגת תבנית הטופס בתצוגה מקדימה לשם בדיקת אופן הפעולה והמראה של הטפסים המבוססים על תבנית הטופס. בעת פריסת תבנית טופס בקנה מידה גדול יותר, ייתכן שתידרש בדיקה יותר יסודית ופורמלית. לדוגמה, ייתכן שתרצה לבצע בדיקת שמישות או לקבוע לוח זמנים לפריסות ניסוי באמצעות מדגם של משתמשים.

הבדיקה הבסיסית ביותר דורשת בדרך כלל הצגה של תבנית הטופס בתצוגה מקדימה בחלון ה'תצוגה המקדימה' ב- InfoPath. חלון ה'תצוגה המקדימה' מאפשר לך להציג את הטופס כפי שהוא יופיע למשתמשים ולהזין נתונים בפקדים כדי לבדוק את הפונקציונליות שלהם. פעולה זו מאפשרת לך לבדוק את היישור והעיצוב של פקדים. באפשרותך גם לבדוק את הפונקציונליות של הפקדים בטופס שלך. לדוגמה, באפשרותך להזין נתונים בתוך פקדים כדי לוודא שאימות הנתונים, הנוסחאות, הכללים וחיבורי הנתונים פועלים לפי ציפיותיך. בחלון ה'תצוגה המקדימה', עליך גם לוודא כי תבנית הטופס נקיה משגיאות הקלדה ומחוסר עקביות בעריכה ולוודא כי היא נראית טוב מבחינה חזותית.

עצה: באפשרותך גם להשתמש בחלון ה'תצוגה מקדימה' לשם בדיקה פשוטה חוזרת של פקדים ואופן פעולת טופס בזמן עיצוב תבנית הטופס.

בעוד שבאפשרותך לבצע חלק גדול מהבדיקה בעצמך, לפני פרסום והפצת תבנית הטופס, עליך לבדוק אותה באמצעות משתמשים כדי לוודא שהיא עומדת בציפיותיהם. באופן אידיאלי, עליך לפרסם תבנית טופס כניסוי ולהפיץ אותה למדגם קטן של משתמשים. בדרך זו, תוכל לבקש משוב ממשתמשים אמיתיים אודות השימושיות הכוללת של תבנית הטופס שלך. לאחר מכן תוכל לבצע את כל השינויים הנחוצים לפני פרסום תבנית הטופס לקהל רחב יותר.

המקור הבא מסביר כיצד להשתמש בחלונית המשימות בודק העיצוב כדי לבדוק את תבנית הטופס.

לחץ על

לשם

מבוא לחלונית המשימה 'בודק עיצוב'

לימוד אודות חלונית המשימה בודק העיצוב וכיצד תוכל להשתמש בה כדי לבדוק את הפונקציונליות של תבנית הטופס שלך.

לראש הדף

שלב 3: פריסה

תהליך הפריסה של תבנית טופס כרוך בפרסום תבנית הטופס, הפיכתה לזמינה לשימוש באינטרנט (עבור תבניות טפסים תואמות דפדפן בלבד) והודעה למשתמשים על זמינותה של תבנית הטופס. אם אתה מתכנן להתקין את תבנית הטופס שלך במחשבים של משתמשים, ייתכן שבתהליך הפרסום תהיה מעורבת יצירה של קובץ התקנה מיוחד. באפשרותך לפרסם תבניות טפסים במיקומים רבים, כולל רשימות תפוצה של דואר אלקטרוני, שרתים המפעילים InfoPath Forms Services או Windows SharePoint Services.

אם בכוונתך לפרסם תבנית טופס תואמת דפדפן בשרת המפעיל InfoPath Forms Services, עליך להתאים את תבנית הטופס לדפדפן בנוסף לפרסומה. במקרים רבים, באפשרותך לבצע צעד זה במהלך תהליך הפרסום, על-ידי בחירה בתיבת סימון ב'אשף הפרסום'. עם זאת, אם תבנית הטופס כוללת תכונות מסוימות, כגון קוד מנוהל, אין באפשרותך להתאים את תבנית הטופס לדפדפן בעצמך. במקום זאת, עליך לשמור את תבנית הטופס במיקום משותף ולהודיע למנהל חווה שהיא זמינה לסקירה. מנהל החווה יוכל לאחר מכן לוודא כי תבנית הטופס נקיה משגיאות ומאזהרות, להעלות אותה למיקום בחוות האינטרנט ולאחר מכן להפעיל אותה ב אוסף אתרים בשרת.

המשאבים הבאים מתארים את תהליך הפרסום ובמה הוא כרוך.

לחץ על

לשם

מבוא לפרסום תבנית טופס

קביעה כיצד והיכן לפרסם את תבנית הטופס.

פרסום של תבנית טופס אל שרת בו פועל InfoPath Forms Services

פרסום תבנית טופס תואמת דפדפן הניתנת למילוי ב- InfoPath או באינטרנט. על-ידי קריאת מאמר זה, תוכל גם לקבוע אם באפשרותך להתאים תבנית טופס לדפדפן או שיש צורך שמנהל חווה יבצע צעד זה עבורך.

פרסום תבנית טופס לשרת בו פועל Microsoft Windows SharePoint Services

פרסום תבנית טופס לספריה, שהיא מיקום באתר SharePoint בו מנוהל אוסף של קבצים. באפשרותך גם לפרסם תבנית טופס כסוג תוכן אתר, מה שמאפשר לך להקצות תבניות טפסים מרובות לספריה אחת או להקצות את תבנית הטופס לספריות מרובות לרוחב אוסף אתרים.

פרסום תבנית טופס לרשימת נמענים של הודעת דואר אלקטרוני

הפצת תבנית הטופס בהודעת דואר אלקטרוני למשתמשים. אשף הפרסום יוצר הודעת דואר אלקטרוני הכוללת עותק מתבנית הטופס ואת הטופס המבוסס על תבנית הטופס. כאשר משתמשים יפתחו את הודעת הדואר האלקטרוני, הם יוכלו למלא את הטופס ישירות בגוף הודעת הדואר האלקטרוני.

פרסום תבנית טופס עם אמון מלא

שימוש באשף הפרסום כדי ליצור קבצי התקנה, כך שתוכל להתקין במחשבים של משתמשים תבניות טופס שניתן בהן אמון מלא. טופס יכול לפעול עם 'אמון מלא' רק אם תבנית הטופס המשויכת שלו חתומה דיגיטלית באמצעות אישור בסיס אמין או אם תבנית הטופס הותקנה במחשב המשתמש באמצעות תוכנית התקנה כגון Microsoft Windows Installer (קובץ ‎.msi).

לראש הדף

שלב 4: תחזוקה

תחזוקת תבנית טופס כרוכה בעדכון תבנית הטופס בעת הצורך ובהוצאת גירסאות חדשות. כדאי גם מזמן לזמן לבקש משוב ממשתמשים אודות שימושיות העיצוב שלך. האם תבנית הטופס עדיין עונה על צרכיהם או שצרכים אלה השתנו?

בעת פרסום תבנית טופס ששינית, InfoPath יכול לעדכן הן את תבנית הטופס ( קובץ ‎.xsn) והן את כל הטפסים הקיימים (קבצי ‎.xml) המבוססים על תבנית טופס זו. כאשר משתמשים יפתחו טופס קיים, הם יורידו באופן אוטומטי את העותק העדכני ביותר של תבנית הטופס ונתוני הטופס שלהם יעודכנו כדי להתאים לגירסה זו. כברירת מחדל, InfoPath מחליף אוטומטית את הגירסה הישנה של תבנית הטופס בגירסה העדכנית ביותר. באפשרותך לבחור את שיטת העדכון העדיפה בעיניך לשם עדכון טפסים קיימים של משתמשים.

אם אתה מנהל חווה עבור שרת המפעיל InfoPath Forms Services, ועליך להעלות גירסה חדשה של תבנית טופס שאושרה על-ידי מנהל מערכת, באפשרותך לקבוע כיצד יתבצע המעבר בין הגירסה הקיימת ובין הגירסה המשודרגת. לדוגמה, באפשרותך לבחור להחליף את תבנית הטופס בגירסה מתקדמת יותר מבלי לגרום לאיבוד נתונים למשתמשים הממלאים כרגע את הטופס שלך בדפדפן. לחלופין, אם קיימת סיבה דחופה, כגון תקלת אבטחה, תוכל לבחור להחליף מיידית את תבנית הטופס.

אם עליך לעדכן חלק תבנית קיים, עליך לפתוח אותו, לבצע את השינויים הנחוצים, לשמור את חלק התבנית ולאחר מכן להפיץ אותו מחדש למעצבי טפסים. לאחר שמעצבי טפסים יוסיפו את הגירסה העדכנית ביותר של חלק התבנית לחלונית המשימות Controls, הם יוכלו להשתמש בו בתבניות הטפסים שלהם. אם הם יפתחו תבנית טופס המכילה גירסה ישנה יותר של חלק התבנית, InfoPath יבקש מהם לעדכן חלק תבנית זה באמצעות הגירסה העדכנית ביותר.

המשאבים הבאים מתארים ביתר פירוט כיצד לשנות ולעדכן תבניות טפסים וחלקי תבניות.

לחץ על

לשם

מבוא לעדכון תבניות טפסים קיימות

גלה כיצד InfoPath מעדכן תבנית טופס ואת כל טפסי המשתמשים התואמים. קרא אודות שיקולים עבור עדכון תבניות טפסים תואמות דפדפן ואודות טכניקות למניעת איבוד נתונים בטפסים קיימים של משתמשים.

שינוי של תבנית טופס שפורסמה

לימוד כיצד לבצע שינויים בתבנית טופס שפורסמה, לשנות עותק לעבודה של תבנית הטופס ולאחר מכן לפרסם מחדש את העותק לעבודה במיקום של הפרסום המקורי.

העברת תבנית טופס שפורסמה לספריית מסמכים חדשה

העברה יעילה של תבנית טופס ושל כל הטפסים הקיימים מספריה אחת לאחרת. לדוגמה, לאחר פריסת תבנית הטופס שלך ייתכן שתצטרך להעביר את תבנית הטופס לשרת עם קיבולת גדולה יותר, כך שמשתמשים רבים יותר יוכלו למלא טפסים באותו זמן.

שינוי או הסרה של חיבור נתונים

שינוי או הסרה של חיבורי נתונים מתבנית הטופס שלך. ייתכן שתצטרך לעשות זאת אם מקור הנתונים החיצוני עבור תבנית הטופס שלך ישתנה.

הוספה, הסרה או עדכון של קבצי משאבים בתבנית טופס

ניהול קבצים הנוספים לתבנית טופס כדי לתמוך בפונקציונליות של הטפסים המשויכים אליה. לדוגמה, ייתכן שיהיה עליך להוסיף קובץ HTML המשמש להצגת מידע בחלונית משימות מותאמת אישית או לשנות קובץ XML המשמש להצגת פריטים ברשימה.

שינוי חלק תבנית קיים

שינוי העיצוב של חלק תבנית קיים.

לראש הדף

שלב 5: אחסון בארכיון

ארגונים מאחסנים לעיתים קרובות תבניות טפסים וטפסים כשלב האחרון במחזור החיים של עיצוב הטופס. אם אין לך עוד צורך בתבנית טופס מסוימת, ייתכן שתרצה להוציאה משימוש ולשמור עותק דיגיטלי של תבנית הטופס עבור הרשומות שלך. בנוסף, ייתכן שברצונך לשמר את הנתונים שנאספו בטפסים המבוססים על תבנית טופס זו.

ארגונים רבים ממלאים אחר הנחיות קפדניות בנוגע לאחסון ארוך הטווח ולשימור של נתונים בארכיונים. לדוגמה, ייתכם שארגון יידרש לשמור רשומות של עסקאות לקוח בקובץ למשך מספר מסוים של שנים. ייתכן שהנחיות האחסון בארכיון בארגון שלך מונעות על-ידי מדיניות פנימית, ציות לחוקים או שניהם. כחלק מתהליך התכנון, עליך לברר מהי המדיניות שלך.

אחסון תבנית הטופס בארכיון

אם אתה מנהל מערכת של שרת המפעיל InfoPath Forms Services, באפשרותך להוציא תבניות טופס שזמינות לדפדפן משימוש כאשר הן הופכות מיושנות. לדוגמה, ייתכן שתרצה להוציא משימוש תבנית טופס של סקר כאשר הסקר יושלם. למען שמירת הספריות מעודכנות ומסודרות, ודא כי תבניות טופס שאינן עוד בשימוש יוצאו משימוש ושיש לך מדיניות מסודרת בנוגע לבקרה ושדרוג של תבניות טפסים קיימות.

אם בכוונתך להוציא משימוש תבנית טופס תואמת דפדפן הנמצאת עדיין בשימוש, עליך לתכנן לבצע שדרוג הדרגתי או השבתה הדרגתית את תבנית הטופס כדי למנוע סיום של הפעלות נוכחיות, העלול לגרום לאיבוד נתונים ולניתוק פתאומי של משתמשים הממלאים את הטופס.

כדאי גם לאחסן בארכיון את קובץ המקור של תבנית הטופס (קובץ ה- ‎.xsn) בתוכנית בקרת גירסאות או בסוג אחר של פתרון ניהול קבצים המשמש בארגון שלך. ביצוע פעולה זו מסייע להבטיח שלך ולארגון שלך יהיה רישום של תבנית הטופס שתוכלו להשתמש בה בעת פנייה לארכיון טפסים ונתוני טפסים ובמקרה שתרצו לשחזר או לעדכן את תבנית הטופס.

אחסון טפסים ונתוני טפסים בארכיון

אם הארגון שלך משתמש ב- Office SharePoint Server 2007, באפשרותך לאחסן בארכיון טפסים שלמים המבוססים על שרת (קבצי ‎.xml) על-ידי המרה שלהם לדפי אינטרנט. הטופס המאוחסן בארכיון ניתן לאחסון באותה ספריה בה ממוקם הטופס המקורי או שאפשר להעבירו למיקום אחר בהתאם להנחיות הארגון.

הערה: בהמרה טופס לדף אינטרנט, הקובץ שנוצר עשוי להיות שונה במקצת מהקובץ המקורי. עליך לאמת את תוצאות ההמרה כדי לוודא שהן עונות על הדרישות. לדוגמה, אם נעשה שימוש בחיבור נתונים אל מקור נתונים משני כדי לאכלס תיבת רשימה בטופס, לא תראה את כל הערכים של תיבת הרשימה בטופס שמאוחסן בארכיון. במקום זאת, תראה רק את הערך שהמשתמש ציין כשהוא מילא את הטופס.

ב- InfoPath, באפשרותך לאחסן בארכיון טופס על-ידי פתיחת הטופס וייצוא שלו לאחת מהתבניות הבאות:

 • Portable Document Format (PDF)‎    PDF היא תבנית קובץ אלקטרונית של פריסה קבועה המשמרת עיצוב של מסמכים ומאפשרת שיתוף קבצים. תבנית ה- PDF מבטיחה כי בעת הצגת קובץ כשהוא מקוון או מודפס, תישמר התבנית המדויקת אליה התכוונת ושלא תהיה אפשרות להעתיק או לשנות בקלות את הנתונים בקובץ.

 • XML Paper Specification (XPS)‎    XPS היא תבנית קובץ אלקטרונית המשמרת עיצוב של מסמכים ומאפשרת שיתוף קבצים. תבנית ה- XPS מבטיחה כי בעת הצגת קובץ כשהוא מקוון או מודפס, הוא ישמור על התבנית המדויקת אליה התכוונת וכי לא תהיה אפשרות להעתיק או לשנות בקלות את הנתונים בקובץ.

באפשרותך לשמור כקובץ PDF או XPS מתוכנית Microsoft Office system 2007 רק לאחר התקנת תוספת. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת תמיכה עבור תבניות קובץ אחרות, כגון PDF ו- XPS.

באפשרותך גם לייצא טופס שהושלם כדף אינטרנט, בתבנית של דף אינטרנט קובץ יחיד (MHTML). סוג קובץ זה מאפשר לאנשים להציג (אך לא לשנות) את תוכן הטופס בדפדפן.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×