מודל נתונים של 'ניתוח שימוש ב- Microsoft 365'

נתונים עבור טבלאות 'ניתוח שימוש ב- Microsoft 365'

'ניתוח שימוש ב- Microsoft 365' מתחבר ל- API אשר חושף מודל נתונים רב-ממדי. ממשקי ה- API זמינים בגירסת Preview ונגישים בכתובת https://reports.office.com/pbi/v1.0/<tenantid>‎ (החלף את <tenant id> ב- GUID של הדייר שלך).

הערה: לקבלת מידע נוסף, ראה עבודה עם דוחות שימוש של Office 365 ב- Microsoft Graph.

API זה מספק מידע לגבי המגמה החודשית של שימוש במגוון שירותי Office 365. לקבלת הנתונים המדויקים שהוחזרו על-ידי ה- API, עיין בטבלה בסעיף הבא.

טבלאות נתונים שהוחזרו על-ידי ה- API לדיווח של Office 365

שם טבלה

מידע בטבלה

טווח טבלה

Tenant Product Usage

מכילה את המספרים הכוללים של משתמשים זמינים, משתמשים פעילים, משתמשים שנשמרו מחודש לחודש, משתמשים בפעם הראשונה ומשתמשים פעילים מצטברים.

מכילה נתונים צבורים חודשיים עבור תקופה שוטפת של 12 חודשים, כולל החודש החלקי הנוכחי.

Tenant Product Activity

מכילה את המספרים הכוללים של ספירת פעילויות ומשתמשים פעילים עבור פעילות מסוגים שונים במוצרים.

עיין בהגדרת המשתמש הפעיל לקבלת מידע על הפעילויות במוצר שמוחזרות בטבלת נתונים זו.

מכילה נתונים צבורים חודשיים עבור תקופה שוטפת של 12 חודשים, כולל החודש החלקי הנוכחי.

Tenant Office Licenses

מכילה נתונים לגבי מספר מנויי Microsoft Office שהוקצו למשתמשים.

מכילה נתוני מצב של סוף החודש עבור תקופה שוטפת של 12 חודשים, כולל החודש החלקי הנוכחי.

Tenant Mailbox Usage

מכילה נתונים לגבי תיבת הדואר של המשתמש, במונחים של ספירה כוללת של תיבת הדואר ואופן השימוש באחסון.

מכילה נתוני מצב של סוף החודש עבור תקופה שוטפת של 12 חודשים, כולל החודש החלקי הנוכחי.

Tenant Client Usage

מכילה נתונים לגבי מספר המשתמשים שעושים שימוש פעיל בלקוח/מכשירים ספציפיים כדי להתחבר אל Exchange Online‏, Skype for Business ו- Yammer.

מכילה נתונים צבורים חודשיים עבור תקופה שוטפת של 12 חודשים, כולל החודש החלקי הנוכחי.

Tenant SharePoint Online Usage

מכילה נתונים לגבי אתרי SharePoint, כולל אתרי צוות או אתרי קבוצות, כגון מספר האתרים הכולל, מספר המסמכים באתר, ספירת קבצים לפי סוג פעילות ושטח האחסון שנמצא בשימוש.

מכילה נתוני מצב של סוף החודש עבור תקופה שוטפת של 12 חודשים, כולל החודש החלקי הנוכחי.

Tenant OneDrive for Business Usage

מכילה נתונים לגבי חשבונות OneDrive, כגון מספר החשבונות, מספר המסמכים בחשבונות OneDrive, שטח האחסון שנמצא בשימוש, ספירת קבצים לפי סוג פעילות.

מכילה נתוני מצב של סוף החודש עבור תקופה שוטפת של 12 חודשים, כולל החודש החלקי הנוכחי.

Tenant Office 365 Groups Usage

מכילה נתונים לגבי שימוש בקבוצות Office 365, כולל תיבת דואר, SharePoint ו- Yammer.

מכילה נתוני מצב של סוף החודש עבור תקופה שוטפת של 12 חודשים, כולל החודש החלקי הנוכחי.

Tenant Office Activation

מכילה נתונים לגבי מספר ההפעלות של מנוי Office, ספירת ההפעלות לכל מכשיר (Android‏/iOS/‏Mac/‏PC), הפעלות לפי תוכנית שירות. לדוגמה, Office Proplus‏, Visio‏, Project.

מכילה נתוני מצב של סוף החודש עבור תקופה שוטפת של 12 חודשים, כולל החודש החלקי הנוכחי.

User State

מכילה מטה-נתונים לגבי המשתמשים, כולל שם התצוגה של המשתמש, מוצרים שהוקצו, מיקום, מחלקה, תפקיד, חברה. נתונים אלו כוללים משתמשים שהוקצו להם רשיונות במהלך החודש השלם האחרון. כל משתמש מיוצג באמצעות מזהה משתמש ייחודי.

נתונים אלו כוללים משתמשים שהוקצה להם רשיון במהלך החודש השלם האחרון.

User Activity

מכילה מידע ברמת כל משתמש לגבי הפעילות שבוצעה על-ידי משתמשים מורשים.

עיין בהגדרת המשתמש הפעיל לקבלת מידע על הפעילויות במוצר שמוחזרות בטבלת נתונים זו.

נתונים אלו כוללים משתמשים שביצעו פעילות באחד מהשירותים במהלך החודש השלם האחרון.

הרחב את הסעיפים הבאים כדי להציג מידע מפורט עבור כל טבלת נתונים.

טבלה זו מספקת פרטים ברמת המשתמש עבור כל המשתמשים שהוקצה להם רשיון במהלך החודש השלם האחרון. היא מביאה נתונים מ- Azure Active Directory.

שם עמודה

תיאור עמודה

UserId

מזהה משתמש ייחודי שמייצג משתמש ומאפשר צירוף לטבלאות נתונים אחרות בתוך ערכת הנתונים.

Timeframe

ערך חודש שעבורו טבלה זו מכילה נתונים.

UPN

שם ראשי של משתמש, שמזהה את המשתמש באופן ייחודי כדי לאפשר צירוף למקורות נתונים חיצוניים אחרים.

DisplayName

שם התצוגה של המשתמש.

IDType

סוג המזהה מוגדר ל- 1 אם מדובר במשתמש Yammer שמתחבר באמצעות מזהה Yammer שלו, ומוגדר ל- 0 אם הוא מתחבר ל- Yammer באמצעות מזהה Office 365 שלו.

הערך 1 מציין שהמשתמש מתחבר ל- Yammer באמצעות מזהה Yammer שלו, ולא באמצעות מזהה Office 365 שלו

HasLicenseEXO

מוגדר ל- True אם למשתמש הוקצה רשיון, והוא זמין לשימוש ב- Exchange.

HasLicenseODB

מוגדר ל- True אם למשתמש הוקצה רשיון, והוא זמין לשימוש ב- OneDrive for Business.

HasLicenseSPO

מוגדר ל- True אם למשתמש הוקצה רשיון, והוא זמין לשימוש ב- SharePoint Online.

HasLicenseYAM

מוגדר ל- True אם למשתמש הוקצה רשיון, והוא זמין לשימוש ב- Yammer.

HasLicenseSFB

מוגדר ל- True אם למשתמש הוקצה רשיון, והוא זמין לשימוש ב- Skype for Business.

HasLicenseTeams

מוגדר ל- True אם למשתמש הוקצה רשיון, והוא זמין לשימוש ב- Microsoft Teams.

Company

נתוני החברה המיוצגים ב- Azure Active Directory עבור משתמש זה.

Department

נתוני המחלקה המיוצגים ב- Azure Active Directory עבור משתמש זה.

LocationCity

נתוני העיר המיוצגים ב- Azure Active Directory עבור משתמש זה.

LocationCountry

נתוני המדינה המיוצגים ב- Azure Active Directory עבור משתמש זה.

LocationState

נתוני המחוז המיוצגים ב- Azure Active Directory עבור משתמש זה.

LocationOffice

המשרד של המשתמש.

Title

נתוני התפקיד המיוצגים ב- Azure Active Directory עבור משתמש זה.

Deleted

True אם המשתמש נמחק מ- Office 365 בחודש השלם האחרון.

DeletedDate

תאריך מחיקת המשתמש מ- Office 365.

YAM_State

מצבי המשתמש במערכת Yammer. יכול להיות 'פעיל', 'נמחק' או 'מושעה'.

YAM_ActivationDate

התאריך שבו המשתמש נכנס למצב 'פעיל' ב- Yammer.

YAM_DeletionDate

התאריך שבו המשתמש נכנס למצב 'נמחק' ב- Yammer.

YAM_SuspensionDate

התאריך שבו המשתמש נכנס למצב 'מושעה' ב- Yammer.

טבלה זו מכילה נתונים לגבי כל משתמש שביצע פעילות באחד מהשירותים בחודש הקודם.

שם עמודה

תיאור עמודה

UserID

מזהה משתמש ייחודי שמייצג משתמש ומאפשר צירוף לטבלאות נתונים אחרות בתוך ערכת הנתונים.

IDType

סוג המזהה מוגדר ל- 1 אם מדובר במשתמש Yammer שמתחבר באמצעות מזהה Yammer שלו, ומוגדר ל- 0 אם הוא מתחבר ל- Yammer באמצעות מזהה Office 365 שלו.

הערך 1 מציין שהמשתמש מתחבר ל- Yammer באמצעות מזהה Yammer שלו, ולא באמצעות מזהה Office 365 שלו

Timeframe

ערך חודש שעבורו טבלה זו מייצגת נתונים.

EXO_EmailSent

מספר הודעות הדואר האלקטרוני שנשלחו.

EXO_EmailReceived

מספר הודעות הדואר האלקטרוני שהתקבלו.

EXO_EmailRead

מספר פעילות הקריאה של הודעות דואר אלקטרוני שהמשתמש ביצע. הוא עשוי לכלול קריאה חוזרת של הודעת דואר אלקטרוני שכבר נקראה או הודעת דואר אלקטרוני שהתקבלה בעבר.

EXO_AppointmentCreated

מספר הפעילויות שנוצרו.

EXO_MeetingAccepted

מספר הפגישות שהתקבלו.

EXO_MeetingCancelled

מספר הפגישות שבוטלו.

EXO_MeetingDeclined

מספר הפגישות שנדחו.

EXO_MeetingSent

מספר הפגישות שנשלחו.

ODB_FileViewedModified

מספר הקבצים שמשתמש זה קיים איתם אינטראקציה ב- OneDrive for Business (לדוגמה, יצר, עדכן, מחק, הציג או הוריד).

ODB_FileSynched

מספר הקבצים שמשתמש זה סנכרן ב-OneDrive for Business.

ODB_FileSharedInternally

מספר הקבצים שמשתמש זה שיתף באופן פנימי מ- OneDrive for Business.

ODB_FileSharedExternally

מספר הקבצים שמשתמש זה שיתף באופן חיצוני מ- OneDrive for Business.

ODB_AccessByOwner

מספר הקבצים שהמשתמש קיים איתם אינטראקציה, אשר נמצאים ב- OneDrive for Business שלו.

ODB_AccessOthers

מספר הקבצים שהמשתמש קיים איתם אינטראקציה, אשר נמצאים ב- OneDrive for Business של משתמש אחר.

SPO_GroupFileViewedModified

מספר הקבצים שמשתמש זה קיים איתם אינטראקציה באתר קבוצה.

SPO_GroupFileSynched

מספר הקבצים שמשתמש זה סנכרן באתר קבוצה.

SPO_GroupFileSharedInternally

מספר הקבצים שמשתמש זה שיתף באופן פנימי מאתר קבוצה.

SPO_GroupFileSharedExternally

מספר הקבצים שמשתמש זה שיתף באופן חיצוני מאתר קבוצה.

SPO_GroupAccessByOwner

מספר הקבצים שהמשתמש קיים איתם אינטראקציה, אשר נמצאים באתר קבוצה בבעלותו.

SPO_GroupAccessByOthers

מספר הקבצים שהמשתמש קיים איתם אינטראקציה, אשר נמצאים באתר קבוצה בבעלות משתמש אחר.

SPO_OtherFileViewedModified

מספר הקבצים שמשתמש זה קיים איתם אינטראקציה באתר אחר.

SPO_OtherFileSynched

מספר הקבצים שמשתמש זה סנכרן מתוך אתר אחר.

SPO_OtherFileSharedInternally

מספר הקבצים שמשתמש זה שיתף באופן פנימי מתוך אתר אחר.

SPO_OtherFileSharedExternally

מספר הקבצים שמשתמש זה שיתף באופן חיצוני מתוך אתר אחר.

SPO_OtherAccessedByOwner

מספר האתרים שהמשתמש קיים איתם אינטראקציה, אשר נמצאים באתר אחר בבעלותו.

SPO_OtherAccessedByOthers

מספר האתרים שהמשתמש קיים איתם אינטראקציה, אשר נמצאים באתר אחר בבעלות משתמש אחר.

SPO_TeamFileViewedModified

מספר הקבצים שמשתמש זה קיים איתם אינטראקציה באתר צוות.

SPO_TeamFileSynched

מספר הקבצים שמשתמש זה סנכרן באתר צוות.

SPO_TeamFileSharedInternally

מספר הקבצים שמשתמש זה שיתף באופן פנימי מאתר צוות.

SPO_TeamFileSharedExternally

מספר הקבצים שמשתמש זה שיתף באופן חיצוני מאתר צוות.

SPO_TeamAccessByOwner

מספר הקבצים שהמשתמש קיים איתם אינטראקציה, אשר נמצאים באתר צוות בבעלותו.

SPO_TeamAccessByOthers

מספר הקבצים שהמשתמש קיים איתם אינטראקציה, אשר נמצאים באתר צוות בבעלות משתמש אחר.

Teams_ChatMessages

מספר הודעות הצ'אט שנשלחו.

Teams_ChannelMessage

מספר ההודעות שפורסמו בערוצים.

Teams_CallParticipate

מספר השיחות שבהן השתתף המשתמש.

Teams_MeetingParticipate

מספר הפגישות שאליהן הצטרף המשתמש.

Teams_HasOtherAction

ערך בוליאני שמציין אם המשתמש ביצע פעולות אחרות ב- Microsoft Teams.

YAM_MessagePost

מספר הודעות Yammer שמשתמש זה פרסם.

YAM_MessageLiked

מספר הודעות Yammer שמשתמש זה הוסיף להן הערת 'אהבתי'.

YAM_MessageRead

מספר הודעות Yammer שמשתמש זה קרא.

SFB_P2PSummary

מספר הפעלות עמית לעמית שבהן השתתף משתמש זה.

SFB_ConfOrgSummary

מספר הפעלות שיחת ועידה שמשתמש זה ארגן.

SFB_ConfPartSummary

מספר הפעלות שיחת ועידה שבהן השתתף משתמש זה.

טבלה זו מספקת נתוני אימוץ מחודש לחודש עבור משתמשים זמינים, משתמשים פעילים, משתמשים חוזרים ומשתמשים בפעם הראשונה עבור כל מוצר ב- Office 365. הערך Office 365 מייצג שימוש פעיל באחד מהמוצרים.

שם עמודה

תיאור עמודה

Product

שמות המוצרים שעבורם סוכמו פרטי השימוש. הערך Office 365 בעמודת המוצר מייצג פעילות בכל המוצרים

Timeframe

ערך חודש. תופיע שורה אחת לכל מוצר לחודש עבור 12 החודשים האחרונים, כולל החודש החלקי הנוכחי.

EnabledUsers

מספר המשתמשים הזמינים לשימוש במוצר במהלך ה- Timeframe. אם המשתמש היה זמין במשך חלק מהחודש, הוא עדיין נספר.

ActiveUsers

מספר המשתמשים שביצעו פעילות מכוונת במוצר במהלך ה- Timeframe.

משתמש נספר כפעיל עבור מוצר בחודש מסוים אם הוא ביצע אחת מהפעילויות המרכזיות במוצר. הפעילויות המרכזיות זמינות בטבלה Tenant Product Activity.

CumulativeActiveUsers

מספר המשתמשים הזמינים לשימוש במוצר אשר השתמשו במוצר עד לחודש של ה- Timeframe לפחות פעם אחת מאז תחילת איסוף הנתונים במערכת השימוש החדשה.

MoMReturningUsers

מספר המשתמשים הפעילים בחודש של ה- Timeframe אשר היו פעילים גם בחודש הקודם.

FirstTimeUsers

מספר המשתמשים שהפכו לפעילים ב- Timeframe בפעם הראשונה מאז איסוף הנתונים במערכת השימוש החדשה.

משתמש נספר כמשתמש בפעם הראשונה בחודש מסוים אם זיהינו פעילות שלו בפעם הראשונה מאז תחילת איסוף הנתונים במערכת דיווח חדשה זו. לאחר ספירתו כמשתמש בפעם הראשונה, גם אם קיים פער זמן גדול בפעילות המשתמש, הוא לעולם לא ייספר עוד כמשתמש בפעם הראשונה.

Content Date

אם ה- Timeframe מציג את החודש הנוכחי, ערך זה מייצג את התאריך המאוחר ביותר בחודש הנוכחי שבו זמינים נתונים.

אם ה- Timeframe מציג את החודש הקודם, ערך זה מייצג את התאריך האחרון בחודש של Timeframe.

טבלה זו מספקת את המספרים הכוללים של ספירת פעילויות ומשתמשים פעילים עבור פעילות מסוגים שונים במוצרים.

שם עמודה

תיאור עמודה

Timeframe

ערך חודש. תופיע שורה אחת לכל מוצר לחודש עבור 12 החודשים האחרונים, כולל החודש החלקי הנוכחי.

Product

שם המוצר ב- Office 365 שעבורו זמינים נתוני שימוש.

Activity

שם הפעילות במוצר המשמש להצגת שימוש פעיל במוצר.

ActivityCount

זהו המספר הכולל של הפעולות שנספרו עבור כל פעילות שבוצעה במוצר עבור כל המשתמשים הפעילים.

הערה: עבור פעילויות ב- SharePoint Online ו- OneDrive for Business, ערך זה מייצג את מספר המסמכים הייחודיים שהמשתמשים קיימו איתם אינטראקציה.

ActiveUserCount

מספר המשתמשים שביצעו את הפעילות במוצר.

TotalDurationInMinute

משך הזמן בדקות עבור כל המשתמשים הפעילים שהשתמשו בהפעלת שמע או וידאו בפעילות ישימה של Skype for Business.

Content Date

אם ה- Timeframe מציג את החודש הנוכחי, ערך זה מייצג את התאריך המאוחר ביותר בחודש הנוכחי שבו זמינים נתונים.

אם ה- Timeframe מציג את החודש הקודם, ערך זה מייצג את התאריך האחרון בחודש של Timeframe.

טבלה זו מכילה נתוני סיכום עבור כל המשתמשים המורשים של Exchange Online שברשותם תיבות דואר של משתמשים. היא מכילה את המצב בסוף החודש עבור כל תיבות הדואר של המשתמשים. הנתונים בטבלה זו אינם מצטברים עבור חודשים מרובים. הנתונים של החודש האחרון בטבלה זו מייצגים את המצב העדכני ביותר.

שם עמודה

תיאור עמודה

TotalMailboxes

מספר תיבות דואר של משתמשים עבור מנוי Office 365.

IssueWarningQuota

המיכסה הכוללת להצגת אזהרה בכל תיבות הדואר של המשתמשים.

ProhibitSendQuota

המיכסה הכוללת לאיסור על שליחה בכל תיבות הדואר של המשתמשים.

ProhibitSendReceiveQuota

המיכסה הכוללת לאיסור על שליחה וקבלה בכל תיבות הדואר של המשתמשים.

TotalItemBytes

כמות שטח האחסון שנמצא בשימוש בכל תיבות הדואר של המשתמש, בבתים.

MailboxesNoWarning

מספר תיבות דואר של משתמשים מתחת למגבלת האזהרה בנוגע לאחסון.

MailboxesIssueWarning

מספר תיבות דואר של משתמשים שהוצגה להן אזהרה בנוגע למיכסת אחסון.

MailboxesExceedSendQuota

מספר תיבות דואר של משתמשים שחרגו ממיכסת השליחה.

MailboxesExceedSendReceiveQuota

מספר תיבות דואר של משתמשים שחרגו ממיכסת השליחה/קבלה.

DeletedMailboxes

מספר תיבות דואר של משתמשים שנמחקו במהלך ה- Timeframe.

Timeframe

ערך חודש.

Content Date

אם ה- Timeframe מציג את החודש הנוכחי, ערך זה מייצג את התאריך המאוחר ביותר בחודש הנוכחי שבו זמינים נתונים.

אם ה- Timeframe מציג את החודש הקודם, ערך זה מייצג את התאריך האחרון בחודש של Timeframe.

טבלה זו מספקת נתוני סיכום מחודש לחודש לגבי הלקוחות שבהם המשתמשים עושים שימוש כדי להתחבר אל Exchange Online‏, Skype for Business ו- Yammer. טבלה זו אינה כוללת עדיין נתוני שימוש בלקוח עבור SharePoint Online ו- OneDrive for Business.

שם עמודה

תיאור עמודה

Product

שם המוצר ב- Office 365 שעבורו זמינים נתוני שימוש בלקוח.

ClientId

השם של כל מכשיר ששימש להתחברות למוצר.

UserCount

מספר המשתמשים שהשתמשו בכל אחד מהלקוחות עבור כל מוצר.

Timeframe

ערך חודש.

Content Date

אם ה- Timeframe מציג את החודש הנוכחי, ערך זה מייצג את התאריך המאוחר ביותר בחודש הנוכחי שבו זמינים נתונים.

אם ה- Timeframe מציג את החודש הקודם, ערך זה מייצג את התאריך האחרון בחודש של Timeframe.

טבלה זו מכילה נתוני סיכום מחודש לחודש לגבי השימוש או הפעילות באתרי SharePoint Online. הם כוללים אתרי צוות ואתרי קבוצה בלבד. המצב בסוף החודש של אתרי SharePoint Online מיוצג בעמודה זו. לדוגמה, אם משתמש יצר 5 מסמכים והשתמש ב- ‎10 MB משטח האחסון הכולל, ולאחר מכן מחק כמה קבצים והוסיף קבצים נוספים, כך שבסוף החודש המצב עבור הקבצים היה 7 בסה"כ שהשתמשו בשטח אחסון של ‎5 MB, הערך המיוצג בטבלה זו הוא המצב בסוף החודש. טבלה זו מוסתרת כדי למנוע ספירה כפולה של צבירות ומשמשת כמקור ליצירת שתי טבלאות הפניות.

שם עמודה

תיאור עמודה

SiteType

ערך סוג האתר (any‏/team‏/group) (הערך any מייצג סוג כלשהו משני סוגי אתרים אלו).

TotalSites

מספר האתרים שהיו קיימים בסוף ה- Timeframe.

DocumentCount

המספר הכולל של מסמכים שהיו קיימים באתר בסוף ה- Timeframe.

DiskQuota

מיכסת האחסון הכוללת שהוקצתה בכל האתרים בסוף ה- Timeframe.

DiskUsed

שטח האחסון הכולל שהיה בשימוש בכל האתרים בסוף ה- Timeframe.

ActivityType

מספר האתרים שתיעדו את הסוגים השונים של פעילות קובץ (any/‏active files‏/files shared EXT‏/INT‏/files synched).

הערך any מציין שפעילות קובץ כלשהי בוצעה.

SitesWithOwnerActivities

מספר האתרים הפעילים שבהם בעלי האתר ביצע פעילות קובץ ספציפית באתרים שלו.

SitesWithNonOwnerActivities

מספר האתרים הפעילים עבור החודש כולו, שבהם משתמשים שאינם בעלי האתר ביצעו פעילות קובץ ספציפית באתרים.

ActivityTotalSites

מספר האתרים שתיעדו פעילות כלשהי במהלך ה- Timeframe. אם היתה פעילות באתר מוקדם יותר ב- Timeframe, אך האתר נמחק עד סוף ה- Timeframe, הוא עדיין נכלל במספר האתרים הפעילים עבור ה- Timeframe.

Timeframe

עמודה זו כוללת ערך תאריך. משמש כקשרי גומלין של רבים ליחיד עבור טבלת לוח השנה.

Content Date

אם ה- Timeframe מציג את החודש הנוכחי, ערך זה מייצג את התאריך המאוחר ביותר בחודש הנוכחי שבו זמינים נתונים.

אם ה- Timeframe מציג את החודש הקודם, ערך זה מייצג את התאריך האחרון בחודש של Timeframe.

טבלה זו מספקת נתונים לגבי חשבונות OneDrive, כגון מספר החשבונות, מספר המסמכים בחשבונות OneDrive, שטח האחסון שנמצא בשימוש, ספירת קבצים לפי סוג פעילות. המצב בסוף החודש של חשבונות OneDrive for Business מיוצג בטבלה זו. לדוגמה, אם משתמש יצר 5 מסמכים שהשתמשו ב- ‎10 MB משטח האחסון ולאחר מכן מחק כמה קבצים והוסיף קבצים נוספים, כך שבסוף החודש היו לו 7 קבצים שהשתמשו בשטח אחסון של ‎5 MB, הערך בסוף החודש מיוצג בטבלה זו בסוף החודש.

שם עמודה

תיאור עמודה

SiteType

הערך הוא OneDrive.

TotalSites

מספר חשבונות OneDrive for Business שהיו קיימים בסוף ה- Timeframe.

DocumentCount

המספר הכולל של מסמכים שהיו קיימים בכל חשבונות OneDrive for Business בסוף ה- Timeframe.

DiskQuota

מיכסת האחסון הכוללת שהוקצתה בכל חשבונות OneDrive for Business בסוף ה- Timeframe.

DiskUsed

שטח האחסון הכולל שהיה בשימוש בכל חשבונות OneDrive בסוף ה- Timeframe.

ActivityType

מספר החשבונות שתיעדו את הסוגים השונים של פעילות קובץ (any/‏active files‏/files shared EXT‏/INT‏/files synched).

הערך any מציין שפעילות קובץ כלשהי בוצעה.

SitesWithOwnerActivities

מספר חשבונות OneDrive for Business הפעילים שבהם בעלי החשבון ביצע פעילות קובץ ספציפית בחשבון שלו.

SitesWithNonOwnerActivities

ספירת חשבונות OneDrive for Business שבהם בוצעה פעילות קובץ על-ידי משתמשים שאינם בעלי החשבון.

ActivityTotalSites

מספר חשבונות OneDrive for Business שתיעדו פעילות במהלך ה- Timeframe. אם היתה פעילות בחשבון OneDrive for Business מוקדם יותר ב- Timeframe, אך החשבון נמחק עד סוף ה- Timeframe, הוא עדיין נכלל במספר חשבונות OneDrive for Business הפעילים עבור ה- Timeframe.

Timeframe

עמודה זו כוללת ערך תאריך. משמש כקשרי גומלין של רבים ליחיד עבור טבלת לוח השנה.

Content Date

אם ה- Timeframe מציג את החודש הנוכחי, ערך זה מייצג את התאריך המאוחר ביותר בחודש הנוכחי שבו זמינים נתונים.

אם ה- Timeframe מציג את החודש הקודם, ערך זה מייצג את התאריך האחרון בחודש של Timeframe.

טבלה זו מספקת נתונים לגבי אופן השימוש בקבוצות Office 365 ברחבי הארגון.

שם עמודה

תיאור עמודה

TimeFrame

ערך חודש. תופיע שורה אחת לכל מוצר לחודש עבור 12 החודשים האחרונים, כולל החודש החלקי הנוכחי.

GroupType

סוג הקבוצה (פרטית/ציבורית/כלשהי).

TotalGroups

מספר הקבוצות בכל סוג קבוצה.

ActiveGroups

מספר הקבוצות הפעילות.

MBX_TotalGroups

מספר קבוצות תיבת הדואר.

MBX_ActiveGroups

מספר קבוצות תיבת הדואר הפעילות.

MBX_TotalActivities

מספר פעילויות תיבת הדואר.

MBX_TotalItems

מספר פריטי תיבת הדואר.

MBX_StorageUsed

כמות שטח האחסון של תיבת הדואר שנמצא בשימוש.

SPO_TotalGroups

מספר קבוצות SharePoint.

SPO_ActiveGroups

מספר קבוצות SharePoint הפעילות.

SPO_FileAccessedActiveGroups

מספר קבוצות SharePoint הכוללות פעילויות של גישה לקובץ.

SPO_FileSyncedActiveGroups

מספר קבוצות SharePoint הכוללות פעילויות של סינכרון קובץ.

SPO_FileSharedInternallyActiveGroups

מספר קבוצות SharePoint הכוללות פעילויות של שיתוף פנימי.

SPO_FileSharedExternallyActiveGroups

מספר קבוצות SharePoint הכוללות פעילויות של שיתוף חיצוני.

SPO_TotalActivities

מספר פעילויות SharePoint.

SPO_FileAccessedActivities

מספר פעילויות של גישה לקובץ ב- SharePoint.

SPO_FileSyncedActivities

מספר פעילויות של סינכרון קובץ ב- SharePoint.

SPO_FileSharedInternallyActivities

מספר פעילויות של שיתוף פנימי של קובץ ב- SharePoint.

SPO_FileSharedExternallyActivities

מספר פעילויות של שיתוף חיצוני של קובץ ב- SharePoint.

SPO_TotalFiles

מספר קבצי SharePoint.

SPO_ActiveFiles

מספר קבצי SharePoint הפעילים.

SPO_StorageUsed

כמות שטח האחסון של SharePoint שנמצא בשימוש.

YAM_TotalGroups

מספר קבוצות Yammer.

YAM_ActiveGroups

מספר קבוצות Yammer הפעילות.

YAM_LikedActiveGroups

מספר קבוצות Yammer הכוללות פעילויות של הוספת הערת 'אהבתי'.

YAM_PostedActiveGroups

מספר קבוצות Yammer הכוללות פעילויות של פרסום.

YAM_ReadActiveGroups

מספר קבוצות Yammer הכוללות פעילויות של קריאה.

YAM_TotalActivities

מספר פעילויות Yammer.

YAM_LikedActivities

מספר פעילויות של הוספת הערת 'אהבתי' ב- Yammer.

YAM_PostedActivties

מספר פעילויות של פרסום ב- Yammer.

YAM_ReadActivites

מספר פעילויות של קריאה ב- Yammer.

הטבלה מספקת נתונים לגבי מספר ההפעלות של מנוי Office בכל תוכניות השירות. לדוגמה, Office Proplus‏, Visio‏, Project. בנוסף, היא מספקת נתונים לגבי מספר ההפעלות לכל מכשיר (Android‏/iOS/‏Mac/‏PC).

שם עמודה

תיאור עמודה

ServicePlanName

רשימה של ערכי שמות תוכניות השירות וספירות ההפעלות לפי מכשירים, כמתואר בעמודות הבאות.

TotalEnabled

מספר המשתמשים הזמינים לכל שם תוכנית שירות עד סוף ה- Timeframe.

TotalActivatedUsers

מספר המשתמשים שהפעילו כל תוכנית שירות עד סוף ה- Timeframe.

AndroidCount

מספר ההפעלות לכל תוכנית שירות עבור מכשיר Android עד סוף ה- Timeframe.

iOSCount

מספר ההפעלות לכל תוכנית שירות עבור מכשיר iOS עד סוף ה- Timeframe.

MacCount

מספר ההפעלות לכל תוכנית שירות עבור מכשיר MAC עד סוף ה- Timeframe.

PcCount

מספר ההפעלות לכל תוכנית שירות עבור מכשיר PC עד סוף ה- Timeframe.

WinRtCount

מספר ההפעלות לכל תוכנית שירות עבור מכשיר Windows Mobile עד סוף ה- Timeframe.

Timeframe

עמודה זו כוללת ערך תאריך. משמש כקשרי גומלין של רבים ליחיד עבור טבלת לוח השנה.

Content Date

אם ה- Timeframe מציג את החודש הנוכחי, ערך זה מייצג את התאריך המאוחר ביותר בחודש הנוכחי שבו זמינים נתונים.

אם ה- Timeframe מציג את החודש הקודם, ערך זה מייצג את התאריך האחרון בחודש של Timeframe.

נושאים קשורים

ניתוח שימוש ב- Microsoft 365

הפיכת 'ניתוח שימוש ב- Microsoft 365' לזמין

ניווט ושימוש בדוחות ב'ניתוח שימוש ב- Microsoft 365'

התאמה אישית של הדוחות ב'ניתוח שימוש ב- Microsoft 365'

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×