מה קורה לנתונים ולגישה שלי כאשר המנוי שלי ל- Office 365 לעסקים מסתיים?

אם מנוי Office 365 שלך מסתיים – מאחר שתוקפו פג או מכיוון שהחלטת לבטל – הגישה שלך לשירותים, ליישומים ולנתוני הלקוח של Office 365 עוברת מספר שלבים לפני שהמנוי מבוטל באופן מלא, או עובר ביטול הקצאה. המודעות להשתלשלות עניינים זו תעזור לך להחזיר את המנוי למצב פעיל לפני שיהיה מאוחר מדי, או – אם אתה עוזב את Office 365 – לגבות את הנתונים לפני מחיקתם לצמיתות.

Office 365 לעסקים: מחזור חיי המנוי

הגרפיקה הבאה מציגה את המצב שצפוי להתרחש כאשר פג תוקפו של מנוי בתשלום של Office 365 לעסקים.

גרפיקה המציגה את שלושת השלבים שמנוי Office 365 לעסקים עובר לאחר שתוקפו פג: 'פג תוקף', 'לא זמין' ו'ההקצאה בוטלה'.

הערה: מהם "נתוני לקוח"? נתוני לקוח, כפי שהם מוגדרים בתנאי Microsoft Online Services, מתייחסים לכל הנתונים, לרבות כל קבצי הטקסט, הצלילים או התמונות, שסופקו ל- Microsoft על-ידי הלקוח, או מטעמו, במהלך השימוש שעושה הלקוח בשירותי Office 365. לקבלת מידע נוסף אודות ההגנה שמספק Office 365 עבור נתוני לקוח, עיין במרכז יחסי האמון של Microsoft Online Services.

במאמר זה:

מהן האפשרויות העומדות בפניי אם תוקף המנוי שלי עומד לפוג?

מהן האפשרויות העומדות בפניי אם תוקף המנוי שלי עומד לפוג?

מהן האפשרויות העומדות בפניי אם תוקף המנוי שלי עומד לפוג?

מה מתרחש לאחר שתוקף המנוי פג?

מה מתרחש אם אני מבטל מנוי?

מה מתרחש אם המנוי שלי הופך ללא זמין באמצע תקופת המנוי?

מה קורה כאשר גירסת הניסיון שברשותי מסתיימת?

מהן האפשרויות העומדות בפניי אם תוקף המנוי שלי עומד לפוג?

בזמן שהמנוי פעיל, אתה ומשתמשי הקצה שלך מקבלים גישה רגילה לנתונים, לשירותי Office 365 כגון דואר אלקטרוני ו- OneDrive for Business, וליישומי Office. כמנהל המערכת של Office 365, תקבל סידרה של הודעות בדואר אלקטרוני ובמרכז הניהול של Office 365 כאשר המנוי יתקרב לתאריך התפוגה שלו.

לפני שהמנוי יגיע בפועל לתאריך התפוגה, תוכל לבחור בין כמה אפשרויות:

 • חדש את המנוי.   

  • אם חידוש אוטומטי מופעל כבר, אינך צריך לבצע שום פעולה כדי לבצע חידוש. המנוי יתחדש באופן אוטומטי בתאריך החידוש האוטומטי, ותחויב עבור שנה נוספת או חודש נוסף, בהתאם לתדירות התשלומים הנוכחית שלך. אם מסיבה כלשהי ביטלת את החידוש האוטומטי, תוכל תמיד להפעיל את החידוש האוטומטי בחזרה.

  • אם אתה לקוח של רישוי רב-משתמשים מסוג Open בעל מנוי משולם מראש לשנה אחת, פנה לשותף שלך כדי לרכוש מפתח מוצר חדש לצורך חידוש. תקבל הוראות בדואר אלקטרוני להפעלת המפתח שלך במרכז השירות של רישוי-רב משתמשים. כדי ללמוד כיצד תוכל למצוא שותף חדש, או את השותף שעמו עבדת בעבר, ראה איתור השותף או המשווק שלך עבור Office 365.

  • אם ברשותך Office 365 Business, ראה חידוש Office 365 לעסקים.

 • תן לתוקף המנוי לפוג.   

  • אם אתה משלם בכרטיס אשראי או באמצעות חשבונית ואינך מעוניין לחדש את המנוי, בטל את החידוש האוטומטי. תוקפו של המנוי יפוג בתאריך התפוגה שלו, ותוכל להתעלם מכל הודעות הדואר האלקטרוני הקשורות.

  • אם אתה לקוח של רישוי רב משתמשים מסוג Open העובד עם שותף, תוכל לתת לתוקף המנוי לפוג בכך שלא תנקוט שום פעולה לצורך חידוש.

  • אם אתה לקוח של Office 365 Small Business Premium, ושילמת מראש עבור Office 365 והפעלת אותו באמצעות מפתח מוצר, תוכל לתת לתוקף המנוי לפוג בכך שלא תנקוט שום פעולה לצורך חידוש.

 • בטל לפני שתוקף המנוי יפוג.      לקבלת פרטים, ראה ביטול Office 365 לעסקים.

עצה: ניתן לראות את תאריך החידוש האוטומטי של המנוי בדף 'מנויים' במרכז הניהול של Office 365. צילום מסך המציג מנוי פעיל שחידוש אוטומטי הופעל עבורו. תאריך החידוש האוטומטי מוצג.

מהן האפשרויות העומדות בפניי אם תוקף המנוי שלי עומד לפוג?

בזמן שהמנוי פעיל, אתה ומשתמשי הקצה שלך מקבלים גישה רגילה לנתונים, לשירותי Office 365 כגון דואר אלקטרוני ו- OneDrive for Business, וליישומי Office. כמנהל המערכת של Office 365, תקבל סידרה של הודעות בדואר אלקטרוני ובמרכז הניהול של Office 365 כאשר המנוי יתקרב לתאריך התפוגה שלו.

לפני שהמנוי יגיע בפועל לתאריך התפוגה, תוכל לבחור בין כמה אפשרויות:

 • חדש את המנוי.   

  • אם חידוש אוטומטי מופעל כבר, אינך צריך לבצע שום פעולה כדי לבצע חידוש. המנוי יתחדש באופן אוטומטי בתאריך החידוש האוטומטי, ותחויב עבור שנה נוספת או חודש נוסף, בהתאם לתדירות התשלומים הנוכחית שלך. אם מסיבה כלשהי ביטלת את החידוש האוטומטי, תוכל תמיד להפעיל את החידוש האוטומטי בחזרה.

  • אם אתה לקוח של רישוי רב-משתמשים מסוג Open בעל מנוי משולם מראש לשנה אחת, פנה לשותף שלך כדי לרכוש מפתח מוצר חדש לצורך חידוש. תקבל הוראות בדואר אלקטרוני להפעלת המפתח שלך במרכז השירות של רישוי-רב משתמשים. כדי ללמוד כיצד תוכל למצוא שותף חדש, או את השותף שעמו עבדת בעבר, ראה איתור השותף או המשווק שלך עבור Office 365.

  • אם ברשותך Office 365 Business, ראה חידוש Office 365 לעסקים.

 • תן לתוקף המנוי לפוג.   

  • אם אתה משלם בכרטיס אשראי או באמצעות חשבונית ואינך מעוניין לחדש את המנוי, בטל את החידוש האוטומטי. תוקפו של המנוי יפוג בתאריך התפוגה שלו, ותוכל להתעלם מכל הודעות הדואר האלקטרוני הקשורות.

  • אם אתה לקוח של רישוי רב משתמשים מסוג Open העובד עם שותף, תוכל לתת לתוקף המנוי לפוג בכך שלא תנקוט שום פעולה לצורך חידוש.

  • אם אתה לקוח של Office 365 Small Business Premium, ושילמת מראש עבור Office 365 והפעלת אותו באמצעות מפתח מוצר, תוכל לתת לתוקף המנוי לפוג בכך שלא תנקוט שום פעולה לצורך חידוש.

 • בטל לפני שתוקף המנוי יפוג.      לקבלת פרטים, ראה ביטול Office 365 לעסקים.

עצה: ניתן לראות את תאריך החידוש האוטומטי של המנוי בדף 'מנויים' במרכז הניהול של Office 365. צילום מסך המציג מנוי פעיל שחידוש אוטומטי הופעל עבורו. תאריך החידוש האוטומטי מוצג.

מהן האפשרויות העומדות בפניי אם תוקף המנוי שלי עומד לפוג?

בזמן שהמנוי פעיל, אתה ומשתמשי הקצה שלך מקבלים גישה רגילה לנתונים, לשירותי Office 365 כגון דואר אלקטרוני ו- OneDrive for Business, וליישומי Office. כמנהל המערכת של Office 365, תקבל סידרה של הודעות בדואר אלקטרוני ובמרכז הניהול של Office 365 כאשר המנוי יתקרב לתאריך התפוגה שלו.

לפני שהמנוי יגיע בפועל לתאריך התפוגה, תוכל לבחור בין כמה אפשרויות:

 • חדש את המנוי.      אם חידוש אוטומטי מופעל כבר, אינך צריך לבצע כל פעולה כדי לבצע חידוש. המנוי יתחדש באופן אוטומטי בתאריך החידוש האוטומטי, ותחויב עבור שנה נוספת או חודש נוסף, בהתאם לתדירות התשלומים הנוכחית שלך. אם מסיבה כלשהי ביטלת את החידוש האוטומטי, תוכל תמיד להפעיל שוב את החידוש האוטומטי.

 • תן לתוקף המנוי לפוג.      אם אתה משלם בכרטיס אשראי או באמצעות חשבונית ואינך מעוניין לחדש את המנוי, בטל את החידוש האוטומטי. תוקפו של המנוי יפוג בתאריך התפוגה שלו, ותוכל להתעלם מכל הודעות הדואר האלקטרוני הקשורות.

 • בטל לפני שתוקף המנוי יפוג.      לקבלת פרטים, ראה ביטול Office 365 לעסקים.

עצה: ניתן לראות את תאריך החידוש האוטומטי של המנוי בדף מנויים במרכז הניהול של Office 365. צילום מסך המציג מנוי פעיל שחידוש אוטומטי הופעל עבורו. תאריך החידוש האוטומטי מוצג.

מה מתרחש לאחר שתוקף המנוי פג?

אם תיתן לתוקף המנוי לפוג, הוא יעבור מספר שלבים לפני מחיקתו לצמיתות. הודות לכך, כמנהל המערכת של Office 365, תקבל זמן להפעלה מחדש אם ברצונך להמשיך את השירות, או לגיבוי הנתונים אם תחליט שאינך מעוניין עוד במנוי.

זה מה שצפוי לך בכל שלב שאליו המנוי שלך יגיע.

מצב:    תקופת חסד

למה לצפות:      מצב התפוגה נמשך 30 יום עבור רוב המנויים, ברוב המדינות והאזורים. עבור מוצרי רישוי רב משתמשים, מצב התפוגה נמשך 90 יום.

למה לצפות:      מצב התפוגה נמשך 30 יום עבור רוב המנויים, ברוב המדינות והאזורים. עבור מוצרי רישוי רב משתמשים, מצב התפוגה נמשך 90 יום.

למה לצפות:    אורך תקופת התפוגה הוא 30 יום עבור רוב המנויים, ברוב המדינות והאזורים.

במצב זה, למשתמשים יש גישה רגילה לפורטל Office 365, ליישומי Office ולשירותים כגון דואר אלקטרוני ו- SharePoint Online. כמנהל מערכת, עדיין תהיה לך גישה למרכז הניהול של Office 365. אל דאגה – כמנהל מערכת כללי או כמנהל חיובים, תוכל להפעיל מחדש את המנוי ולהמשיך להשתמש ב- Office 365. אם לא תפעיל מחדש, הקפד לגבות את הנתונים.

מצב:    לא זמין

למה לצפות:    אם לא תפעיל מחדש את המנוי במהלך מצב התפוגה, הוא יעבור למצב אי-זמינות, שנמשך 90 יום עבור רוב המנויים, ברוב המדינות והאזורים. עבור מוצרי רישוי רב משתמשים, מצב אי-הזמינות נמשך 30 יום.

למה לצפות:    אם לא תפעיל מחדש את המנוי במהלך מצב התפוגה, הוא יעבור למצב אי-זמינות, שנמשך 90 יום עבור רוב המנויים, ברוב המדינות והאזורים. עבור מוצרי רישוי רב משתמשים, מצב אי-הזמינות נמשך 30 יום.

למה לצפות:    אם לא תפעיל מחדש את המנוי במהלך מצב התפוגה, הוא יעבור למצב אי-זמינות, שנמשך 90 יום עבור רוב המנויים, ברוב המדינות והאזורים.

במצב זה, יכולת הגישה שלך תפחת באופן משמעותי. המשתמשים שלך לא יוכלו להיכנס, או לגשת לשירותי Office 365 כגון דואר אלקטרוני או SharePoint Online. יישומי Office יעברו בסופו של דבר למצב פונקציונליות מופחתת, לקריאה בלבד, ויציגו הודעות מוצר ללא רשיון. עדיין תוכל להיכנס ולהגיע למרכז הניהול של Office 365, אך לא תוכל להקצות רשיונות למשתמשים. נתוני הלקוח, לרבות כל נתוני המשתמש, הדואר האלקטרוני והקבצים באתרי צוותים, יהיו זמינים רק לך ולמנהלי מערכת אחרים.

כמנהל מערכת כללי או כמנהל חיובים, תוכל להפעיל מחדש את המנוי ולהמשיך להשתמש ב- Office 365, כאשר כל נתוני הלקוחות שלך נשמרים. אם תבחר לא להפעיל מחדש, הקפד לגבות את הנתונים.

כמנהל מערכת כללי או כמנהל חיובים, תוכל להפעיל מחדש את המנוי ולהמשיך להשתמש ב- Office 365, כאשר כל נתוני הלקוחות שלך נשמרים. אם תבחר לא להפעיל מחדש, הקפד לגבות את הנתונים.

כמנהל מערכת כללי או כמנהל חיובים, תוכל להפעיל מחדש את המנוי ולהמשיך להשתמש ב- Office 365, כאשר כל נתוני הלקוח נשמרים. אם תבחר לא להפעיל מחדש, הקפד לגבות את הנתונים.

מצב:    ההקצאה בוטלה

למה לצפות:    אם אינך מפעיל מחדש את המנוי במהלך תקופת החסד או אי-הזמינות, הקצאת המנוי מבוטלת.

למנהלי מערכת ולמשתמשים אין עוד גישה לשירותים או ליישומי Office שהגיעו עם המנוי. כל נתוני הלקוח – מנתוני המשתמשים ועד למסמכים והדואר האלקטרוני – נמחקים לצמיתות ולא ניתן לשחזר אותם בשום דרך.

בנקודה זו, אין באפשרותך להפעיל מחדש את המנוי. עם זאת, כמנהל מערכת כללי או כמנהל חיובים, תוכל עדיין לגשת אל מרכז הניהול של Office 365 כדי לנהל מנויים אחרים או כדי לקנות מנויים חדשים שיספקו מענה לצרכים העסקיים שלך.

הערה: הוספת מנוי חדש מאותו סוג של המנוי שההקצאה שלו בוטלה אינה משחזרת את הנתונים שהיו משויכים למנוי שההקצאה שלו בוטלה.

מה מתרחש אם אני מבטל מנוי?

אזהרה: אם תבטל לפני סוף תקופת המנוי, ייתכן שייגבו ממך דמי סיום מוקדם.

אם תבטל את מנוי Office 365 שלך לפני תאריך סיום התקופה, המנוי ידלג על מצב התפוגה ויעבור ישירות למצב אי-הזמינות, שנמשך 90 יום עבור רוב המנויים, ברוב המדינות והאזורים. מומלץ לגבות את הנתונים לפני הביטול; עם זאת, כמנהל מערכת, תוכל עדיין לגשת לנתונים של הארגון שלך ולגבות אותם במצב אי-הזמינות. כל נתוני הלקוחות שאתה משאיר מאחור עשויים להימחק לאחר 90 יום, והם יימחקו תוך 180 יום לכל היותר ממועד הביטול.

זה מה שצפוי לך ולמשתמשים שלך אם תבטל מנוי.

 • גישת מנהלי מערכת    מנהלי מערכת עדיין יוכלו להיכנס ולגשת למרכז הניהול של Office 365, ולקנות מנויים אחרים של Office 365 לפי הצורך. כמנהל מערכת כללי או מנהל חיובים, עומדים לרשותך 90 יום כדי להפעיל מחדש את המנוי, כשכל הנתונים נשארים כפי שהם.

 • גישת משתמשים    המשתמשים שלך לא יוכלו להשתמש בשירותי Office 365 כגון OneDrive for Business, או לגשת לנתוני לקוח – לדוגמה, דואר אלקטרוני או מסמכים באתרי צוות. יישומי Office, כגון Word ו- Excel, יעברו בסופו של דבר למצב פונקציונליות מופחתת, לקריאה בלבד, ויציגו הודעות מוצר ללא רשיון.

כדי ללמוד כיצד לבטל, ראה ביטול מנוי Office 365 לעסקים.

חשוב:    אם ברצונך שנתוני המנוי יימחקו לפני שתקופת אי-הזמינות האופיינית תסתיים, באפשרותך לבקש ביטול הקצאה מזורז. כשתבקש ביטול הקצאה מזורז, נתוני המנוי יימחקו תוך 3 ימים ממועד הביטול. כדי להשתמש בביטול הקצאה מזורז, התקשר לתמיכה של Microsoft.

חשוב:    אם ברצונך שנתוני המנוי יימחקו לפני שתקופת אי-הזמינות האופיינית תסתיים, באפשרותך לבקש ביטול הקצאה מזורז. כשתבקש ביטול הקצאה מזורז, נתוני המנוי יימחקו תוך 3 ימים ממועד הביטול. כדי להשתמש בביטול הקצאה מזורז, התקשר לתמיכה של Microsoft.

חשוב:    אם ברצונך שנתוני המנוי יימחקו לפני שתקופת אי-הזמינות האופיינית תסתיים, באפשרותך לבקש ביטול הקצאה מזורז. כשתבקש ביטול הקצאה מזורז, נתוני המנוי יימחקו תוך 3 ימים ממועד הביטול. כדי להשתמש בביטול הקצאה מזורז, התקשר לתמיכה של 21Vianet.

מה קורה למנוי שלי אם אני מחמיץ תשלום?

אם אתה משלם באמצעות המחאה או העברת כספים אלקטרונית והחמצת תשלום, המנוי שלך יעבור ישירות למצב תפוגה, ותראה את הטקסט פג עקב אי-תשלום בדף ’מנויים'. תראה גם את ההודעה לא התקבל תשלום תחת החיוב שלי.

אם אתה משלם באמצעות המחאה או העברת כספים אלקטרונית והחמצת תשלום, המנוי שלך יעבור ישירות למצב תפוגה, ותראה את הטקסט פג עקב אי-תשלום בדף ’מנויים'. תראה גם את ההודעה לא התקבל תשלום תחת החיוב שלי.

אם אתה משלם באמצעות המחאה או העברת כספים אלקטרונית והחמצת תשלום, המנוי שלך יעבור ישירות למצב תפוגה, ותראה את הטקסט פג עקב אי-תשלום בדף ’מנויים'. תראה גם את ההודעה לא התקבל תשלום תחת החיוב שלי.

אם לא התקבל תשלום בתוך 30 יום (ברוב המדינות והאזורים), המנוי שלך לא יהיה זמין, והמשתמשים יאבדו גישה לשירותי Office 365, כגון דואר אלקטרוני ו- SharePoint Online. יישומי Office יעברו בסופו של דבר למצב פונקציונליות מופחתת, לקריאה בלבד, ויציגו הודעות מוצר ללא רשיון.

כדי למנוע הפרעות בשירות, בצע את ההוראות לתשלום בחשבונית שלך. כאשר נקבל את התשלום שלך, המנוי שלך יחזור למצב פעיל.

הערה    אם חלפו 5 ימים מאז ששילמת את החשבונית ואתה עדיין רואה את ההודעה פג עקב אי-תשלום, פנה לתמיכה.

הערה    אם חלפו 5 ימים מאז ששילמת את החשבונית ואתה עדיין רואה את ההודעה פג עקב אי-תשלום, פנה לתמיכה.

הערה    אם חלפו 5 ימים מאז ששילמת את החשבונית ואתה עדיין רואה את ההודעה פג עקב אי-תשלום, פנה לתמיכה של 21Vianet.

מה יקרה בתום תקופת הניסיון?

כאשר גירסת הניסיון של Office 365 לעסקים מסתיימת, לא ניתן להמשיך להשתמש ב- Office 365 ללא תשלום. תוכל לבחור בין כמה אפשרויות:

 • לקנות Office 365.      כאשר תוקף גירסת הניסיון שלך פג, היא עוברת לתקופת חסד, שבמסגרתה ניתנים לך 30 ימים נוספים (עבור רוב גירסאות הניסיון, ברוב המדינות והאזורים) לרכישת Office 365.

  כדי ללמוד כיצד להמיר את גירסת הניסיון למנוי בתשלום, ראה קניית גירסת הניסיון של Office 365 לעסקים.

  כדי ללמוד כיצד להמיר את גירסת הניסיון למנוי בתשלום, ראה קניית גירסת הניסיון של Office 365 לעסקים.

  כדי ללמוד כיצד להמיר את גירסת הניסיון למנוי בתשלום, ראה קנייה או התנסות במנויים עבור Office 365 המופעל על-ידי 21Vianet.

 • להאריך את תקופת הניסיון   . זקוק ליותר זמן כדי להעריך את Office 365? במקרים מסוימים, ייתכן שתוכל להאריך את תקופת הניסיון.

 • לבטל את גירסת הניסיון או לתת לה לפוג.    אם תחליט שלא לקנות את Office 365, תוכל לתת לגירסת הניסיון לפוג או לבטל אותה. הקפד לגבות את כל הנתונים שברצונך להשאיר. מיד לאחר תקופת החסד בת 30 הימים, הפרטים והנתונים של חשבון הניסיון שלך יימחקו לצמיתות.

הערה: המידע בדף זה כפוף להודעה בדבר שינויים וכתב הוויתור של מדיניות Microsoft. חזור לאתר זה מעת לעת כדי לסקור שינויים אלה.

קבלת תמיכה

קבל עזרה בפורומי הקהילה של Office 365 מנהלי מערכת: היכנס וצור בקשת שירות מנהלי מערכת: התקשר למחלקת התמיכה

למידע נוסף

חיובים ב- Office 365 לעסקים – עזרה למנהלי מערכת

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×