מה חדש ב Power View ב- Excel 2013 וב- SharePoint Server

הערה: מאמר זה סיים את עבודתו, ונוציא אותו משימוש בקרוב. כדי למנוע בעיות של "הדף לא נמצא", אנו מסירים את כל הקישורים שאנו מודעים להם. אם יצרת קישורים לדף זה, הסר אותם. ביחד נוכל לשמור על קישוריות תקינה באינטרנט.

חשוב: Power View ו- Power Pivot זמינים במהדורות Office Professional Plus ו- Office 365 Professional Plus, ובמהדורה העצמאית של Excel 2013. קריאת חוברות עבודה של excel 2010 עם Power Pivot אינן פועלות בגירסאות מסוימות של excel 2013. רוצה לראות באיזו גירסה של Office אתה משתמש?

Power View ב- Excel 2013 ו- Power View ב- SharePoint Server מספקים שניהם חוויית חקירה, המחשה והצגה אינטראקטיבית של נתונים עבור כל רמות הכישורים. אסוף יחד את הנתונים שלך בטבלאות, במטריצות, במפות ובמגוון של תרשימים בתצוגה אינטראקטיבית המפיחה חיים בנתונים שלך. רבות מן התכונות כעת ב- Power View ב- Excel 2013 היו ב- Power View ב- SharePoint 2010, וכעת נוספו לשניהם תכונות חדשות.

באפשרותך ליצור Power View בדוחות SharePoint server בהתבסס על מודלים רב-ממדיים של SQL Server Analysis services.

באפשרותך גם לפרסם חוברות עבודה של Excel עם גליונות Power View ב- POWER BI. Power BI שומר את גליונות Power View בחוברת העבודה שלך כדוח Power BI. לא משתמש עדיין ב-Power BI? הירשם לחשבון POWER BIללא תשלום.

קרא אודות כל שאר הדברים שניתן לעשות ב- Power View.

במאמר זה

Power View ב- Excel 2013: תכונות חדשות

גיליונות Power View יכולים להתחבר למודלי נתונים שונים בחוברת עבודה אחת

שינוי מודל הנתונים הפנימי מבלי לצאת מגיליון Power View

Power View ב- Excel Services ו- Excel Web App, וב- Office 365

Power View ב- Excel 2013 ו- SharePoint 2013: תכונות חדשות

תרשימי עוגה

מפות

מחווני ביצועי מפתח (מחווני KPI)

הירארכיות

כינוס והסתעפות

עיצוב דוחות עם סגנונות, ערכות נושא ושינוי גודל טקסט

רקעים ותמונות רקע

היפר-קישורים

הדפסה

תמיכה בשפות הנכתבות מימין לשמאל

Power View משנה את האופן שבו הוא מטפל במספרים שלמים

תאימות לאחור ותאימות לפנים של Power View

Power View ומודלי נתונים

Power View‏ ו- Excel Services

Power View ב- SharePoint Server

דוחות Power View במודלים רב-ממדיים

Power View ב- Excel 2013: תכונות חדשות

Power View ב-Excel 2013 כולל את כל התכונות החדשות בסעיף הבא, Power View ב-Excel 2013 ו-SharePoint Server: תכונות חדשות. בנוסף, התכונות הבאות כוללות את התכונות הבאות, שאין בהן Power View ב-SharePoint.

גיליונות Power View יכולים להתחבר למודלי נתונים שונים בחוברת עבודה אחת

ב- Excel 2013, כל חוברת עבודה יכולה להכיל מודל נתונים פנימי שבאפשרותך לשנות ב- Excel, ב- Power Pivot ואף בגיליון Power View ב- Excel. חוברת עבודה יכולה להכיל מודל נתונים פנימי אחד בלבד, ובאפשרותך לבסס גיליון Power View על מודל הנתונים באותה חוברת עבודה או במקור נתונים חיצוני. חוברת עבודה אחת של Excel יכולה להכיל גיליונות מרובים של Power View, וכל אחד מהגיליונות יכול להיות מבוסס על מודל נתונים אחר.

לכל גיליון Power View יש תרשימים, טבלאות, ופריטים חזותיים אחרים משלו. באפשרותך להעתיק ולהדביק תרשים או פריט חזותי אחר מגיליון אחד לשני, אך רק אם שני הגיליונות מבוססים על אותו מודל נתונים.

שינוי מודל הנתונים הפנימי מבלי לצאת מגיליון Power View

כעת, כשיש לך אפשרות ליצור גיליונות Power View ומודל נתונים פנימי בחוברת עבודה של Excel 2013, אם אתה מבסס את גיליון Power View שלך על מודל הנתונים הפנימי, באפשרותך לבצע שינויים מסוימים במודל הנתונים בזמן שאתה נמצא בגיליון Power View. לדוגמה:

Power View ב-Excel Services ו- Excel Online, וב-Office 365

בעת יצירת גיליונות Power View ב- Excel, באפשרותך להציג ולקיים איתם אינטראקציה מקומית ב- Excel Services וב- Office 365. באפשרותך לערוך רק גיליונות Power View ב- Excel 2013 במחשב לקוח.

ב-Office 365, אתה מציג גליונות Power View עם מרכז הנתונים של Excel Online, חלק מ-SharePoint Online, ולא עם Excel Services.

קרא עוד אודות Power View ב- Excel ב- SharePoint Server או SharePoint Online ב- Office 365.

הערות: 

  • גיליונות Power View אינם ניתנים להצגה ב- OneDrive.

  • אם אתה שומר חוברת עבודה של Excel עם גיליונות Power View בגלריה של Power Pivot, גיליונות Power View בחוברת העבודה לא יוצגו בגלריה, אבל עדיין יופיעו בקובץ. אתה תראה אותם כאשר תפתח את חוברת העבודה.

  • קרא אודות דרישות תוכנה עבור בינה עסקית (SharePoint 2013).

  • בעת פרסום חוברות עבודה של Excel עם גליונות Power View ל- POWER BI. Power BI שומר את גליונות Power View בחוברת העבודה שלך כדוח Power BI. הירשם לחשבון POWER BIללא תשלום.

Power View ב- Excel 2013 ו- SharePoint 2013: תכונות חדשות

תרשימי עוגה

תרשימי עוגה הנם פשוטים או מתוחכמים ב- Power View. באפשרותך ליצור תרשים עוגה מסתעף בעת לחיצה כפולה על פרוסה, או תרשים עוגה המציג פרוסות משנה בתוך פרוסות הצבע הגדולות יותר. באפשרותך לבצע סינון צולב של תרשים עוגה עם תרשים אחר. נניח שאתה לוחץ על עמודה בתרשים עמודות. החלק של תרשים העוגה החל על אותה עודה מסומן, ושאר העוגה מופיע באפור.

תרשים עוגה של Power View המציג מכירות לפי יבשת, כאשר נבחרו נתונים של 2007

קרא עוד אודות תרשימי עוגה ב- Power View.

מפות

מפות ב- Power View משתמשות באריחי מפה של Bing, כך שתוכל לבצע הגדלה ותנועה פנורמית כפי שהיית עושים עבור כל מפה אחרת של Bing. מיקומים ושדות הם נקודות במפה: ככל שהערך גדול יותר, כך תגדל הנקודה. בעת הוספת סדרות מרובות ערכים, תקבל תרשימי עוגה במפה.

מפה של Power View המציגה את ארצות הברית עם תרשימי עוגה

קרא עוד אודות מפות ב- Power View.

מחווני ביצועי מפתח (KPI)

באפשרותך להוסיף מחווני ביצועי מפתח (KPI) לדוח Power View שלך כדי להציג התקדמות לקראת מטרות אם מודל הנתונים שעליו מבוסס דוח Power View מכיל אותם.

טבלה של Power View עם מחווני KPI המציגים עיכובים בטיסות

מידע נוסף אודות מחווני ביצועי מפתח (kpi) ב-Power Pivot.

הירארכיות

אם מודל הנתונים שלך מכיל הירארכיה, באפשרותך להשתמש בו ב- Power View. לדוגמה, מודל הנתונים יכול להכיל הירארכיה הנקראת 'מיקום', המכילה את השדות 'יבשת' > 'מדינה/אזור' > 'מחוז' > 'עיר'. ב- Power View באפשרותך להוסיף כל שדה אחד בכל פעם למשטח העיצוב, או להוסיף 'מיקום' ולקבל את כל השדות בהירארכיה בבת אחת.

אם מודל הנתונים שלך אינו כולל הירארכיה, באפשרותך ליצור אותו גם ב Power View. באפשרותך למקם שדות בכל סדר בהירארכיה.

באפשרותך גם להשתמש בהירארכיות ממודלים טבלאיים של SQL Server Analysis Services.

כינוס והסתעפות

הוסף כינוס/הסתעפות לתרשים או למטריצה ב- Power View כך שהיא מציגה רמה אחת בלבד בכל פעם. קוראי דוחות מסתעפים לקבלת פרטים או מתכנסים לקבלת נתוני סיכום.

כאשר מטריצה מכילה שדות מרובים בשורות או בעמודות, באפשרותך להגדיר אותה להציג רמות, ופעולה זו מכווצת את המטריצה כך שהיא מציגה רק את הרמה העליונה או הקיצונית ביותר. לחץ פעמיים על ערך אחד ברמה זו להרחבה כדי להציג את הערכים מתחת לאותו ערך בהירארכיה. אתה לוחץ על החץ למעלה כדי להסתעף שוב.

טורים, עמודות, ותרשימי עוגה פועלים באותו אופן. אם תרשים כולל שדות מרובים בתיבה 'ציר', הגדר אותו כך שיציג רמות ותראה רק רמה אחת בכל פעם, החל מהרמה העליונה. החץ למעלה בפינה ינתב אותך חזרה למעלה לרמה הקודמת.

תרשים טורים של Power View עם הסתעפות למדינה/אזור באירופה

הערה: הסתעפות בתרשים או במטריצה פועלת כמסנן באובייקט זה. בחלונית 'מסנן', תראה שהוא מסנן את הערכים באובייקט בעת ההסתעפות, ומסיר את המסנן בעת הכינוס חזרה.

קרא עוד אודות כינוס והסתעפות בתרשים או במטריצה ב- Power View.

עיצוב דוחות עם סגנונות, ערכות נושא ושינוי גודל טקסט

Power View מכיל ערכות נושא חדשות של דוח. כאשר תשנה את ערכת הנושא, ערכת הנושא החדשה תחול על כל תצוגות Power View בדוח או בגיליונות בחוברת העבודה.

Power View עבור SharePoint Server 2010 התאפיין בשמונה ערכות נושא בסיסיות להדגשה שקבעו את צבעי התרשים.

Power View ב- Excel 2013 וב- SharePoint Server מתאפיין ב- 39 ערכות נושא נוספות עם לוחות צבעים מגוונים של תרשימים, וכן צבעי גופנים ורקעים.

באפשרותך גם לשנות את גודל הטקסט עבור כל רכיבי הדוח.

רקעים ותמונות רקע

באפשרותך להגדיר את הרקע של כל תצוגה מלבן לשחור, עם כמה אפשרויות הדרגה. ברקעים כהים יותר הטקסט משתנה משחור ללבן כך שהוא בולט טוב יותר.

באפשרותך גם להוסיף תמונות רקע לכל גיליון או תצוגה. דפדף לקובץ תמונה במחשב המקומי שלך או במקום אחר והחל אותו כתמונת הרקע עבור גיליון או תצוגה. לאחר מכן תוכל להגדיר אותה להתאמה, למתיחה, לפרישה, או למרכוז, ולהגדיר את השקיפות שלה מ- 0% (בלתי נראה) ל- 100% (ללא שקיפות). חוברת העבודה או הדוח מאחסנים עותק של התמונה.

באפשרותך לשלב רקע ותמונה למגוון של אפקטים.

קרא עוד אודות השימוש בתמונות ב- Power View.

היפר-קישורים

הוסף היפר-קישור לתיבת טקסט בגיליון או בתצוגה. אם שדה במודל הנתונים שלך מכיל היפר-קישור, הוסף את השדה לגיליון או לתצוגה. הוא יכול ליצור קישור לכל כתובת אינטרנט או כתובת דואר אלקטרוני

ב- Power View ב- Excel ובמצב עריכה עבור דוח Power View ב- SharePoint, עליך לעקוב אחר ההיפר-קישור על-ידי לחיצה עליו תוך החזקת מקש Ctrl.

פשוט לחץ על הקישור לחוברת עבודה של Excel ב- Excel Services או ב- Office 365, או ל- Power View בדוח SharePoint במצבי קריאה ומסך מלא.

הדפסה

באפשרותך להדפיס גיליונות Power View ב- Excel ותצוגות ב- SharePoint. בשני המקרים, מה שאתה מדפיס הוא מה שאתה רואה בגיליון או בתצוגה בעת שליחתו למדפסת. אם הגיליון או התצוגה מכילים אזור עם פס גלילה, הדף המודפס מכיל את החלק באזור הגלוי על המסך. אם גיליון או תצוגה מכילים אזור עם אריחים, האריח שנבחר הוא האריח שיודפס.

תמיכה בשפות הנכתבות מימין לשמאל

Power View ב- Excel וב- SharePoint תומך כעת בשפות הנכתבות מימין לשמאל.

Power View ב-SharePoint כולל    אפשרויות כדי להגדיר את כיוון ברירת המחדל עבור תצוגות חדשות וכיוון עבור תצוגה קיימת ספציפית. אלא אם תשנה אותו, הכיוון יהיה זהה לכיוון עבור SharePoint.

Power View ב- Excel    לוקח את ההגדרה לכיוון ברירת המחדל מ- Excel. באפשרותך לשנות הגדרות אלו. ב- Excel, עבור אל קובץ > אפשרויות > מתקדם וחפש כיוון ברירת המחדל. באותה תיבת דו-שיח ניתן גם לשנות את הכיוון של גיליון ספציפי, מבלי לשנות את כיוון ברירת המחדל.

קרא עוד אודות תמיכה בשפה הנכתבת מימין לשמאל ב- Excel וב- Office 2013.

Power View משנה את האופן שבו הוא מטפל במספרים שלמים

ב- Power View, כדי להמיר טבלה לתרשים יש לצבור עמודת נתונים אחת לפחות.

כברירת מחדל, Power View עבור SharePoint 2010 צבר מספרים עשרוניים, אך טיפל במספרים שלמים כקטגוריות במקום לצבור אותם. למעצב מודל נתונים ב- Power Pivot או ב- SQL Server Data Tools היתה אפשרות להגדיר מספרים שלמים כברירות מחדל, אך זה היה אופן הפעולה שהוגדר כברירת מחדל.

ב- Power View ב- Excel 2013 וב- SharePoint Server‏, Power View צובר הן מספרים עשרוניים והן מספרים שלמים כברירת מחדל. מעצב מודל נתונים יכול עדיין לציין אופן פעולה אחר המהווה ברירת מחדל, אך זוהי ברירת המחדל.

קרא עוד אודות שדות מספריים ושדות שאינם מספריים ב- Power View.

תאימות לאחור ותאימות לפנים של Power View

קבצי RDLX ב- Power View ב- SharePoint תואמים לאחור, כלומר שאם שמרת קובץ Power View עם התוספת SQL Server 2012 Reporting Services, תוכל לפתוח ולשמור אותו ב- Power View ב- SharePoint 2010 או SharePoint 2013 עם התוספת SQL Server 2012 Service Pack 1 (SP 1) Reporting Services. ההיפך לא נכון: לא תוכל לפתוח קובץ Power View RDLX בגירסה מתקדמת יותר בגירסה של SharePoint עם גירסה ישנה יותר של התוספת SQL Server Reporting Services.

Power View ומודלי נתונים

מודלי נתונים ב- Power View וב- SQL Server Analysis Services תואמים לאחור ולפנים זה עם זה:

באפשרותך לבסס קובץ Power View ב- SharePoint 2010 עם התוספת SQL Server Reporting Services במודל נתונים של Excel 2013 או במודל טבלאי של SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services, ולהיפך. עם זאת, תכונות מסוימות כגון הירארכיות ומחווני KPI זמינות רק אם אתה מבסס דוח Power View ב- SharePoint Server עם התוספת SQL Server 2012 SP 1 Reporting Services במודל נתונים של Excel 2013 או במודל טבלאי של SQL Server 2012 SP 1 Analysis Services.

Power View‏ ו- Excel Services

Power View ו- Excel Services תואמים לאחור, אך אינם תואמים לפנים:

  • SharePoint 2013 תואם לאחור לחוברות עבודה של Power Pivot ב- Excel 2010. אם תעלה חוברת עבודה של Power Pivot ב- Excel 2010 ל- SharePoint 2013, תוכל לפתוח אותה ב- Excel Services ואף לבסס עליה דוח Power View.

  • SharePoint 2010 אינו תואם לפנים למודלי נתונים של חוברת עבודה ב- Excel 2013. אם תעלה חוברת עבודה של Excel 2013 עם מודל נתונים ל- SharePoint 2010, ייתכן שהיא לא תפעל כראוי ב- Excel Services ולא תוכל לבסס עליה דוח Power View.

קרא עוד אודות שדרוג מודלי נתונים של Power Pivot מגירסה קודמת.

Power View ב- SharePoint Server

דוחות Power View במודלים רב-ממדיים

באפשרותך להשתמש ב-Power View ב-SharePoint Server כדי לחקור את הנתונים באופן אינטראקטיבי וליצור פריטים חזותיים דינאמיים דרך מודלים רב-ממדיים של Analysis Services.

הכרת אובייקטי מודל רב-ממדי ב- Power View

גלה את המודל הרב-ממדי של Adventure Works באמצעות Power View

הערה:  דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. תוכל לספר לנו אם המידע היה מועיל? הנה המאמר באנגלית לעיונך.​

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×