מה חדש ב- Microsoft Access

ב- Microsoft Access 2010, באפשרותך לבנות מסדי נתונים של אינטרנט ולפרסם אותם באתר SharePoint.

“התחל לשתף פעולה באופן מיידי.”

המבקרים ב- SharePoint יכולים להשתמש ביישום מסד הנתונים שלך בדפדפן אינטרנט, באמצעות הרשאות SharePoint הקובעות מה כל אחד רשאי לראות. באפשרותך גם להתחיל באמצעות תבנית, כך שתוכל להתחיל לשתף פעולה באופן מיידי. שיפורים רבים אחרים תומכים ביכולת חדשה זו של פרסום באינטרנט, וכן מציעים יתרונות במסדי נתונים מסורתיים של שולחן עבודה.

ממשק המשתמש של Access 2010 השתנה גם הוא. אם אינך מכיר את Office Access 2007, סביר להניח שרצועת הכלים וחלונית הניווט חדשות לך. רצועת הכלים מחליפה את התפריטים וסרגלי הכלים מגירסאות קודמות. חלונית הניווט מחליפה ומרחיבה את הפונקציונליות של חלון מסד הנתונים. תכונה נוספת חדשה ב- Access 2010 היא תצוגת Backstage המעניקה לך גישה לכל הפקודות החלות על מסד הנתונים כולו, כגון דחיסה ותיקון, או לפקודות שהגיעו מתפריט קובץ.

מאמר זה מתאר תכונות המוצגות ב- Office Access 2007 וב- Access 2010. אם אתה זקוק למבוא כללי ל- Access, עיין במאמר תחילת העבודה עם Access 2010.

במאמר זה

מבט כולל

ממשק משתמש חדש

כלים בעלי עוצמה רבה יותר ליצירת אובייקטים

סוגי נתונים ופקדים חדשים

הצגת נתונים משופרת

אבטחה משופרת

דרך טובה יותר לפתרון בעיות

כלי הגהה משופרים

מבט כולל

אם יש לך גישה לאתר SharePoint שנקבעה בו תצורת Access Services, באפשרותך ליצור מסד נתונים באינטרנט באמצעות Access 2010. אנשים יכולים להשתמש במסד הנתונים שלך בחלון דפדפן אינטרנט, אך עליך להשתמש ב- Access 2010 כדי לבצע שינויי עיצוב. אף על פי שתכונות מסוימות של מסד נתונים שולחני אינן פועלות באינטרנט, באפשרותך לבצע רבות מאותן הפעולות באמצעות תכונות חדשות, כגון שדות מחושבים ופקודות מאקרו של נתונים.

שיתוף מסד נתונים באינטרנט

 • שימוש בתבנית    חמש תבניות כלולות ב- Access 2010: אנשי קשר, נכסים, פרוייקטים, אירועים ותרומות לצדקה. באפשרותך גם לשנות כל תבנית, לפני או אחרי הפרסום.

 • התחלה מאפס    בעת יצירת מסד נתונים חדש ריק, אתה בוחר בין מסד נתונים רגיל לבין מסד נתונים של אינטרנט. בחירה זו משפיעה על תכונות העיצוב ועל פקודות העיצוב שתראה, כך שתדע בקלות שהיישום שלך תואם לאינטרנט.

 • המרת מסד נתונים קיים למסד נתונים של אינטרנט    באפשרותך לפרסם יישום קיים לאינטרנט. לא כל תכונות מסד הנתונים השולחני נתמכות באינטרנט, ולכן ייתכן שיהיה עליך להתאים תכונות מסוימות של היישום.

  הערה: באפשרותך להפעיל את בודק התאימות לאינטרנט החדש, אשר יסייע לך לזהות ולתקן כל בעיית תאימות.

 • אינטרא-נט או אינטרנט    באפשרותך לפרסם לשרת SharePoint משלך; לחלופין, באפשרותך להשתמש בפתרון SharePoint מתארח.

לקבלת מידע נוסף אודות מסדי נתונים של אינטרנט, עיין במאמר בניית מסד נתונים לשיתוף באינטרנט.

בונה מאקרו חדש

Access 2010 כולל בונה מאקרו חדש שמציג את IntelliSense וממשק ברור ונקי.

בונה מאקרו

1. בחר פעולה מהרשימה...

2. ...או לחץ פעמיים על פעולה בקטלוג הפעולות כדי להוסיף אותה למאקרו שלך.

3. הכרטיסיה עיצוב מופיעה בעת עבודה על מאקרו.

בעת הוספת פעולה, מופיעות אפשרויות נוספות בבונה המאקרו. לדוגמה, בעת הוספת פעולת "If", תראה:

מאקרו עם פעולת If

בנוסף לפקודות מאקרו מסורתיות, ניתן להשתמש בבונה המאקרו החדש כדי ליצור פקודות מאקרו של נתונים, תכונה חדשה.

פקודות מאקרו של נתונים: שינוי נתונים בהתבסס על אירועים

פקודות מאקרו של נתונים מסייעות בתמיכה בצבירות במסדי נתונים של אינטרנט, וכן מספקות דרך להטמעת "גורמים מפעילים" בכל מסד נתונים של Access 2010.

לדוגמה, נניח שיש לך שדה PercentComplete ושדה Status. באפשרותך להשתמש במאקרו של נתונים כדי להגדיר את PercentComplete ל- 100 בעת הגדרת Status להושלם, ול- 0 בעת הגדרת Status ללא התחיל.

בונה ביטויים משופר

בונה הביטויים כולל כעת את IntelliSense, כך שתוכל לראות את האפשרויות שלך בעת ההקלדה. הוא מציג גם עזרה עבור ערך הביטוי הנבחר הנוכחי בחלון בונה הביטויים. לדוגמה, אם תבחר בפונקציה Trim, בונה הביטויים יציג:

Trim(string)‎ החזרת משתנה מסוג מחרוזת המכיל עותק של מחרוזת שצוינה ללא רווחים מובילים ונגררים.

שדות מחושבים

באפשרותך ליצור שדה המציג את התוצאות של חישוב. על החישוב להתייחס לשדות אחרים באותה הטבלה. השתמש בבונה הביטויים כדי ליצור את החישוב.

כללי אימות טבלאות

הערה: תכונה זו הוצגה ב- Access 2007.

באפשרותך ליצור כלל המונע הזנת נתונים אם הרשומה ששונתה היתה מאמתת כלל שצוין. בניגוד לכלל אימות שדה, כלל אימות טבלה יכול לבדוק את הערך של יותר משדה אחד. השתמש בבונה הביטויים כדי ליצור את כלל האימות.

תבניות מסד נתונים לבניית יישומים מלאים

Access 2010 כולל חבילה של תבניות מסד נתונים בעלות עיצוב מקצועי למעקב אחר אנשי קשר, משימות, אירועים, סטודנטים ונכסים, כמו גם סוגים אחרים של נתונים. באפשרותך להשתמש בתבניות אלה באופן מיידי או לשפר וללטש אותן כדי לעקוב אחר מידע בדיוק באופן הרצוי.

תבניות זמינות בתצוגת Backstage

כל תבנית היא יישום מעקב מלא שמכיל טבלאות, טפסים, דוחות, שאילתות, פקודות מאקרו וקשרי גומלין מוגדרים מראש. התבניות מיועדות לשימוש מיידי, כך שיהיה באפשרותך להתחיל לעבוד במהירות. אם עיצוב התבנית עונה על צרכיך, אתה מוכן לעבודה. אחרת, באפשרותך להשתמש בתבנית כדי לקבל נקודת פתיחה טובה ליצירת מסד הנתונים שעונה על הצרכים הספציפיים שלך.

מסד נתונים של נכסים באינטרנט

בנוסף לתבניות הכלולות ב- Access 2010, באפשרותך להתחבר אל Office.com ולהוריד תבניות נוספות.

חלקי יישום להוספת פונקציונליות למסד נתונים קיים

באפשרותך להוסיף בקלות פונקציונליות למסד נתונים קיים באמצעות חלק יישום. חלק יישום הוא תכונה חדשה ב- Access 2010, המהווה תבנית המרכיבה חלק ממסד נתונים  ––– לדוגמה, טבלה לפני עיצובה או טבלה בעלת טופס ודוח משויכים. לדוגמה, הוסף חלק יישום מסוג 'משימות' למסד הנתונים שלך ותקבל טבלת משימות, טופס משימות וכן אפשרות לקשר את טבלת המשימות לטבלה אחרת במסד הנתונים.

חלקי יישום בכרטיסיה 'יצירה'

תצוגת גליון נתונים משופרת

באפשרותך ליצור טבלה ולהתחיל להשתמש בה מבלי להגדיר שדות מראש ––פשוט לחץ על טבלה בכרטיסיה יצירה והתחל להזין נתונים בגליון הנתונים החדש שמופיע. Access 2010 קובע באופן אוטומטי את סוג הנתונים הטוב ביותר עבור כל שדה, וכך אתה מוכן להתחיל לעבוד בן-רגע. העמודה לחץ כדי להוסיף מראה לך בדיוק היכן להוסיף שדה חדש,  ואם עליך לשנות את סוג הנתונים או את תבנית התצוגה של שדה חדש או קיים, באפשרותך להשתמש בפקודות שנמצאות ברצועת הכלים, בכרטיסיה שדות. באפשרותך גם להדביק נתונים מטבלאות של Microsoft Excel בתוך גליון נתונים חדש ––Access 2010 יוצר את כל השדות ומזהה את סוגי הנתונים באופן אוטומטי.

'לחץ כדי להוסיף' בתצוגת גליון נתונים

החלונית רשימת שדות

החלונית רשימת שדות, שהוצגה ב- Access 2007, מאפשרת לך להוסיף שדות מטבלאות אחרות. באפשרותך לגרור שדות מהטבלה במקור הרשומה, מטבלאות קשורות או מטבלאות לא קשורות במסד הנתונים. אם יש צורך בקשר גומלין בין טבלאות, הוא נוצר באופן אוטומטי או שמוצגת בקשה לכך במשך התהליך.

החלונית 'רשימת שדות'

תצוגת פריסה מסייעת בהאצת תהליך העיצוב של טפסים ודוחות

השתמש בתצוגת פריסה כדי לבצע שינויי עיצוב בזמן שאתה מציג את הנתונים בטופס או דוח.

תצוגת פריסה כוללת מספר שיפורים לעומת Access 2007, והיא נדרשת לשם עיצוב טופס או דוח עבור האינטרנט.

טופס בתצוגת פריסה להצגת נתונים חיים

לדוגמה, באפשרותך להוסיף שדה לרשת העיצוב על-ידי גרירת שדה מהחלונית רשימת שדות, או לשנות מאפיינים באמצעות גליון המאפיינים.

שימוש בפריסות פקדים לשם שמירה על הסדר

פריסות, המוצגות ב- Office Access 2007, הן קבוצות פקדים שבאפשרותך להזיז ולשנות את גודלן כיחידה. ב- Access 2010, הפריסות שופרו כדי לאפשר הצבת פקדים גמישה יותר בטפסים ובדוחות. באפשרותך לפצל או למזג תאים באופן אופקי או אנכי, דבר המאפשר לך לסדר מחדש שדות, עמודות או שורות בקלות.

עליך להשתמש בתצוגת פריסה בעת עיצוב מסדי נתונים באינטרנט, אך תצוגת עיצוב עדיין נשארת זמינה עבור עבודת עיצוב של מסדי נתונים שולחניים.

לראש הדף

ממשק משתמש חדש

ממשק המשתמש החדש — שהוצג ב- Office Access 2007 ושופר ב- Access 2010 , נועד להקל עליך באיתור פקודות ותכונות שלפני כן היו קבורות לעתים קרובות בתפריטים ובסרגלי כלים מורכבים.

רצועת הכלים

רצועת הכלים היא אוסף של כרטיסיות המכילות קבוצות של פקודות המאורגנות לפי תכונה ופונקציונליות. רצועת הכלים מחליפה את שכבות התפריטים ואת סרגלי הכלים שהיו קיימים בגירסאות קודמות של Access.

התכונות המרכזיות של רצועת הכלים כוללות:

 • כרטיסיות פקודות — כרטיסיות שמציגות פקודות שנמצאות בשימוש נפוץ יחדיו, כך שבאפשרותך למצוא את הפקודות הנחוצות ברגע הנכון.

 • כרטיסיות פקודות הקשריות — כרטיסיית פקודות שמופיעה בהתאם להקשר — כלומר, האובייקט שעליו אתה עובד או המשימה שאתה מבצע. כרטיסיית פקודות הקשרית מכילה את הפקודות שסביר להניח כי הן חלות על הפעולה שאתה מבצע.

 • גלריות — פקדים חדשים שמציגים תצוגה מקדימה של סגנון או אפשרות כך שבאפשרותך לראות את התוצאות לפני שאתה מתחייב לבחירה.

תצוגת Backstage

תצוגת Backstage, תכונה חדשה ב- Access 2010, מכילה פקודות שאתה מחיל על מסד הנתונים כולו, כגון דחיסה ותיקון, או פתיחת מסד נתונים חדש. פקודות מסודרות בכרטיסיות בצד הימני של המסך, וכל כרטיסיה מכילה קבוצה של פקודות או קישורים קשורים. לדוגמה, אם תלחץ על חדש, תראה קבוצת לחצנים המאפשרים לך ליצור מסד נתונים חדש מאפס או על-ידי בחירה מתוך ספריה של תבניות מסדי נתונים בעלות עיצוב מקצועי.

רבות מהפקודות הנמצאות בתצוגת Backstage היו זמינות בתפריט קובץ בגירסאות קודמות של Access, בנוסף למסדי נתונים שפתחת לאחרונה וקישורים (אם אתה מחובר לאינטרנט) למאמרי office.com.

הכרטיסיה 'חדש' בתצוגת Backstage

חלונית הניווט

חלונית הניווט, המוצגת לראשונה ב- Access 2007, מפרטת ומספקת גישה נוחה לכל האובייקטים במסד הנתונים הפתוח הנוכחי. השתמש בחלונית הניווט כדי לארגן את האובייקטים לפי סוג אובייקט, תאריך יצירה, תאריך שינוי, טבלה קשורה (בהתבסס על יחסי תלות בין אובייקטים), או בקבוצות מותאמות אישית שאתה יוצר. האם נחוץ לך שטח עבודה גדול יותר בעיצוב הטופס? באפשרותך לכווץ בקלות את חלונית הניווט כך שתתפוס פחות שטח, אך עדיין תישאר זמינה. חלונית הניווט מחליפה את חלון מסד הנתונים שהיה בשימוש בגירסאות Access שקדמו ל- Access 2007.

חלונית ניווט - Northwind 2007

אובייקטים בכרטיסיות

כברירת מחדל, הטבלאות, השאילתות, הטפסים, הדוחות ופקודות המאקרו מוצגים כאובייקטים בכרטיסיות בחלון של Access.

הערה: באפשרותך לשנות הגדרה זו לכל מסד נתונים ולהשתמש בחלונות אובייקטים במקום בכרטיסיות.

אובייקט בכרטיסיות ב-Access 2007

על-ידי לחיצה על כרטיסיות האובייקט, באפשרותך לעבור בקלות בין אובייקטים שונים.

חלון העזרה

Access 2010 מציע גישה נוחה הן לתוכן העזרה של Access והן לחומר העזר למפתחים מאותו חלון עזרה. באפשרותך לשנות את טווח החיפוש בקלות לתוכן של חומר עזר למפתחים בלבד, לדוגמה. ללא קשר להגדרות שתקבע בחלון העזרה, כל תוכן העזרה של Access וחומר העזר למפתחים זמינים תמיד באינטרנט, ב- Office.com או ב- MSDN.

לראש הדף

כלים בעלי עוצמה רבה יותר ליצירת אובייקטים

Access 2010 מספק סביבה אינטואיטיבית ליצירת אובייקטים של מסדי נתונים.

הכרטיסיה 'יצירה'

השתמש בכרטיסיה יצירה כדי ליצור במהירות טפסים, דוחות, טבלאות, שאילתות ואובייקטים חדשים אחרים של מסדי נתונים. אם תבחר טבלה או שאילתה בחלונית הניווט, תוכל ליצור טופס או דוח חדש המבוסס על אובייקט זה בלחיצה אחת באמצעות הפקודה טופס או דוח.

הטפסים והדוחות החדשים הנוצרים באמצעות תהליך זה, המתבצע בלחיצה אחת, משתמשים בעיצוב מעודכן המסייע להפוך אותם למושכים יותר מבחינה חזותית ולשימושיים באופן מיידי. טפסים ודוחות המופקים באופן אוטומטי מקבלים עיצוב בעל מראה מקצועי עם כותרות עליונות שכוללות סמל חברה וכותרת. בנוסף, דוח המופק באופן אוטומטי כולל גם מידע תאריך ושעה, כמו גם כותרות תחתונות וסכומים.

תצוגת דוח ותצוגת פריסה

תצוגות אלה, שהוצגו ב- Office Access 2007 ושופרו ב- Access 2010, מאפשרות לך לעבוד עם טפסים ודוחות באופן אינטראקטיבי. באמצעות תצוגת דוח, באפשרותך לעיין בעיבוד מדויק של הדוח ללא צורך להדפיסו או להציגו ב'הצגה לפני הדפסה'. כדי להתמקד ברשומות מסוימות, השתמש בתכונת הסינון או השתמש בפעולת חיפוש כדי לחפש טקסט תואם. באפשרותך להשתמש בפקודה העתק כדי להעתיק טקסט ללוח, או ללחוץ על ההיפר-קישורים הפעילים המוצגים בדוח כדי להפעיל קישור בדפדפן.

תצוגת פריסה מאפשרת לך לבצע שינויי עיצוב בעת עיון בנתונים שלך. באפשרותך להשתמש בתצוגת פריסה כדי לבצע שינויי עיצוב נפוצים רבים בשעה שאתה מציג נתונים בטופס או בדוח. לדוגמה, הוסף שדה על-ידי גרירת שם שדה מהחלונית החדשה רשימת שדות, או שנה מאפיינים באמצעות גליון המאפיינים.

תצוגת פריסה מציעה כעת פריסות עיצוב משופרות ––קבוצות פקדים שבאפשרותך לכוונן כיחידה אחת כך שיהיה באפשרותך לסדר מחדש שדות, עמודות, שורות או פריסות שלמות בקלות. באפשרותך גם להסיר שדה או להוסיף עיצוב בקלות בתצוגת פריסה.

דוח בתצוגת פריסה

יצירה יעילה יותר של קיבוץ ומיון בדוחות

Office Access 2007 הציג דרך טובה ונגישה יותר לקיבוץ ולמיון בדוחות ולהוספת סיכומים. קל יותר לנווט בממשק החדש ולהבינו, ובעת השימוש בו עם תצוגת הפריסה החדשה, באפשרותך לראות את השפעת השינויים באופן מיידי.

החלונית 'קיבוץ, מיון וסיכום'

נניח שברצונך להציג דוח מכירות כוללות לפי אזור. השתמש בתצוגת פריסה ובחלונית קיבוץ, מיון וסיכום כדי להוסיף רמת קבוצה ולבקש סיכום ––והשינויים יוצגו בדוח בזמן אמת. שורת הסכום מקלה עליך בהוספת סכום, ממוצע, ספירה, מקסימום או מינימום לכותרות העליונות או התחתונות של הדוח. סיכומים פשוטים אינם מצריכים עוד יצירה ידנית של שדה מחושב. כעת, כל שעליך לעשות הוא להצביע וללחוץ.

יצירת סיכום בדוח

פריסות פקדים משופרות שמסייעות ביצירת טפסים ודוחות מרהיבים

לעתים קרובות, טפסים ודוחות מכילים מידע טבלאי, כגון עמודה המכילה שמות לקוחות או שורה המכילה את כל השדות עבור לקוח. באפשרותך לקבץ פקדים אלה בפריסה הניתנת לטיפול מהיר כיחידה אחת, כולל התווית.

פקודות בקבוצה 'פריסת פקדים' בכרטיסיה 'עיצוב'

מכיוון שבאפשרותך לבחור פקדים ממקטעים שונים, כגון התווית בכותרת עליונה או תחתונה של המקטע, קיימת גמישות משמעותית. באפשרותך לבצע את הפעולות הבאות בקלות:

 • הזזה או שינוי גודל של פריסה. לדוגמה, הזזת עמודה שמאלה או ימינה.

 • עיצוב פריסה. לדוגמה, הגדרת עמודה של שם לקוח בגופן מודגש לצורך הבלטה.

 • הוספת עמודה (שדה) לפריסה.

 • מחיקת עמודה (שדה) מפריסה.

 • מיזוג או פיצול תאים (Access 2010 בלבד)

הזזת עמודות בתצוגת פריסה

הפריסות נשמרות עם העיצוב שלך, כך שהן נותרות זמינות.

טפסים מפוצלים לעיון מהיר בנתונים

הערה: תכונה זו הוצגה ב- Access 2007.

השתמש בטופס מפוצל כדי ליצור טופס המשלב תצוגת גליון נתונים ותצוגת טופס. באפשרותך להגדיר מאפיין שינחה את Access להציב את גליון הנתונים בחלק העליון, התחתון, הימני או השמאלי.

טופס מפוצל

הערה: טפסים מפוצלים אינם זמינים במסדי נתונים של אינטרנט.

פקודות מאקרו מוטבעות בטפסים ובדוחות

פקודות מאקרו מוטבעות הוצגו ב- Office Access 2007.

השתמש בפקודות מאקרו מוטבעות כדי להימנע מהצורך לכתוב קוד. מאקרו מוטבע מאוחסן במאפיין ומהווה חלק מהאובייקט שאליו הוא שייך. באפשרותך לשנות את העיצוב של מאקרו מוטבע מבלי לחשוש לגבי פקדים אחרים העשויים להשתמש במאקרו — כל מאקרו מוטבע הוא עצמאי. פקודות מאקרו מוטבעות הן מהימנות מכיוון שבאופן אוטומטי נמנעת מהן האפשרות לבצע פעולות העלולות להיות לא בטוחות.

הקצאת מאקרו מוטבע לאירוע מסוג 'בעת לחיצה כפולה'

לראש הדף

סוגי נתונים ופקדים חדשים

שדות מחושבים, תכונה חדשה ב- Access 2010, מאפשרים לך לאחסן את תוצאת החישוב. Office Access 2007 הציג את סוגי הנתונים והפקדים החדשים והמשופרים הבאים:

 • שדות מרובי ערכים

 • סוג הנתונים 'קובץ מצורף'

 • שדות תזכיר משופרים

 • פקד לוח שנה מוכלל עבור שדות תאריך/שעה

שדות מחושבים

באפשרותך ליצור שדה שמציג ערך המחושב מנתונים אחרים באותה טבלה. באפשרותך להשתמש בבונה הביטויים כדי ליצור את החישוב, כך שתיהנה מ- IntelliSense ומגישה נוחה לעזרה עבור ערכי הביטוי.

אין אפשרות להשתמש בנתונים מטבלאות אחרות כמקור עבור הנתונים המחושבים. ביטויים מסוימים אינם נתמכים על-ידי שדות מחושבים.

שדות מרובי ערכים

שדה מרובה ערכים, שהוצג ב- Office Access 2007, יכול לאחסן יותר מערך אחד לכל רשומה. נניח שעליך להקצות משימה לאחד מהעובדים או הקבלנים שלך, אך ברצונך להקצותה ליותר מאדם אחד. ברוב המערכות לניהול מסדי נתונים ובגירסאות של Access שקדמו ל- Office Access 2007, היה עליך ליצור קשר גומלין מסוג רבים-לרבים כדי לעשות זאת כהלכה.

הערה: Access יוצר טבלה מוסתרת כדי לנהל את קשר הגומלין הדרוש מסוג רבים-לרבים עבור כל שדה מרובה ערכים.

שדות מרובי ערכים מתאימים במיוחד לעבודה עם רשימת SharePoint המכילה את אחד מסוגי השדות מרובי הערכים שנעשה בהם שימוש ב- Windows SharePoint Services‏. Access 2010 תואם לסוגי נתונים אלה.

שדה מרובה ערכים

שדות קבצים מצורפים עבור קבצים

סוג הנתונים 'קובץ מצורף' מאפשר לך לאחסן בקלות את כל סוגי המסמכים והקבצים הבינאריים במסד הנתונים שלך, מבלי להוסיף גודל מיותר למסד הנתונים. Access דוחס קבצים מצורפים באופן אוטומטי ככל הניתן, כדי לצמצם את השימוש בשטח. האם ברצונך לצרף מסמך Word לרשומה או לשמור סידרה של תמונות דיגיטליות במסד הנתונים? השימוש בקבצים מצורפים מקל באופן ניכר על הביצוע של פעולות אלה. באפשרותך גם להוסיף קבצים מצורפים מרובים לרשומה בודדת.

תיבת הדו-שיח 'קבצים מצורפים'

הערה: באפשרותך להשתמש בשדות מסוג קובץ מצורף במסדי נתונים של אינטרנט, אך כל טבלת אינטרנט יכולה להכיל שדה קובץ מצורף אחד לכל היותר.

כעת שדות תזכיר מאחסנים טקסט עשיר ותומכים בהיסטוריית מהדורות

שדות תזכיר של טקסט עשיר, שהוצגו ב- Office Access 2007, משמעותם שאינך מוגבל עוד לשימוש בטקסט רגיל ברשומות. באפשרותך לעצב טקסט עם אפשרויות שונות (כגון מודגש ונטוי, בנוסף לגופנים ולצבעים שונים, כמו גם אפשרויות עיצוב נפוצות אחרות) ולאחסן את הטקסט במסד הנתונים. טקסט בעיצוב עשיר מאוחסן בשדה תזכיר בתבנית מבוססת HTML התואמת לסוג הנתונים של טקסט עשיר ב- Windows SharePoint Services. עליך להגדיר את המאפיין החדש TextFormat כ- RichText או כ- PlainText ולאחר מכן המידע יעוצב כראוי בפקדי תיבות טקסט ובתצוגת גליון נתונים.

שדות תזכיר שימושיים לאחסון כמויות גדולות של מידע. באפשרותך לקבוע את תצורת המאפיין צרף בלבד לשמירת היסטוריה של כל השינויים המתבצעים בשדה תזכיר. לאחר מכן באפשרותך להציג היסטוריה של שינויים אלה. תכונה זו תומכת גם בתכונת המעקב ב- Windows SharePoint Services כך שבאפשרותך להשתמש ב- Access גם להצגת היסטוריית התוכן של רשימת SharePoint.

לוח שנה לבחירת תאריכים

הערה: תכונה זו הוצגה ב- Access 2007.

שדות ופקדים המשתמשים בסוג הנתונים 'תאריך/שעה' נתמכים באופן אוטומטי עבור לוח שנה אינטראקטיבי מוכלל, שהוצג ב- Access 2007. לחצן לוח השנה מופיע באופן אוטומטי משמאל לתאריך. מעוניין לדעת מה יהיה התאריך ביום שישי הקרוב? לחץ על הלחצן ולוח השנה יופיע באופן אוטומטי כדי לאפשר לך לאתר ולבחור את התאריך. באפשרותך לבחור לבטל את לוח השנה עבור שדה או פקד באמצעות מאפיין.

לראש הדף

הצגת נתונים משופרת

תכונות חדשות של הצגת נתונים מסייעות לך ליצור אובייקטי מסד נתונים במהירות רבה יותר ולאחר מכן לנתח את הנתונים ביתר קלות.

כלים משופרים למיון וסינון

נניח שעליך לאתר במהירות ערך תואם או למיין עמודה של נתונים. התכונה 'סינון אוטומטי' שהוצגה ב- Office Access 2007 מרחיבה יכולות סינון שכבר היו רבות-עוצמה כשלעצמן, כך שיהיה באפשרותך להתמקד במהירות בנתונים הנחוצים לך. באפשרותך לבחור בקלות מבין הערכים הייחודיים בעמודה, אפשרות שימושית עבור מצבים שבהם אינך מצליח להיזכר בשם הדרוש, או למיין את הערכים באמצעות האפשרויות של תפריט תלוי הקשר בשפה פשוטה, כגון 'מיין מהישן ביותר לחדש ביותר' או 'מיין מהקטן ביותר לגדול ביותר'.

סינון אוטומטי

אפשרויות הסינון הנפוצות ביותר גלויות בפקודות התפריט לנוחותך; לחלופין, באפשרותך להשתמש במסננים מהירים כדי להגביל את המידע בהתבסס על הנתונים שאתה מזין. אפשרויות הסינון המהיר משתנות באופן אוטומטי בהתבסס על סוג הנתונים, כך שתוכל לראות אפשרויות מתאימות עבור טקסט, תאריך ומידע מספרי.

תפריט 'מסנני תאריכים'

סכומים וצבעי רקע מתחלפים בגליונות נתונים

תצוגת גליון נתונים מציעה שורת סכום, שבה באפשרותך להציג סכום, ספירה, ממוצע, מקסימום, מינימום, סטיית תקן או שונות. לאחר הוספת שורת הסכום, עליך להצביע על החץ בתא העמודה ולבחור את החישוב הרצוי.

שורת סכום בגליון נתונים

גליונות נתונים, דוחות וטפסים רציפים תומכים בצבע רקע מתחלף עבור שורות, שבאפשרותך להגדיר ללא תלות בצבע הרקע המוגדר כברירת מחדל. הצללת כל שורה שניה היא פעולה פשוטה, ובאפשרותך לבחור כל צבע.

גליון נתונים המשתמש בצבע שורה מתחלף

עיצוב מותנה

Access 2010 מוסיף תכונות חדשות של עיצוב מותנה, המאפשרות לך להשיג כמה מסגנונות העיצוב הזמינים ב- Excel. לדוגמה, כעת באפשרותך להוסיף סרגלי נתונים כדי להפוך עמודת מספרים לקריאה יותר, כפי שמוצג באיור הבא:

עיצוב מותנה בדוח Access

הערה: עיצוב מותנה אינו זמין במסדי נתונים של אינטרנט.

לראש הדף

אבטחה משופרת

תכונות אבטחה משופרות ושילוב מלא עם Windows SharePoint Services מסייעים לך לנהל באופן יעיל יותר יישומים למעקב אחר מידע ולהפוך אותם למאובטחים יותר מאי פעם. על-ידי אחסון הנתונים של יישומי המעקב ברשימות ב- Windows SharePoint Services, באפשרותך לערוך ביקורת של היסטוריית מהדורות, לשחזר מידע שנמחק ולקבוע תצורה של הרשאות גישה לנתונים.

Office Access 2007 הציג מודל אבטחה חדש שנמשך ב-- Access 2010 בתוספת שיפורים. החלטות אמון אחידות משולבות במרכז יחסי האמון של Microsoft Office‏. מיקומים מהימנים מקלים על מתן אמון בכל מסדי הנתונים בתיקיות מאובטחות. באפשרותך לטעון יישום של Office Access 2007 המכיל קוד או פקודות מאקרו המוגדרים כלא זמינים כדי לספק חוויית ארגז חול (Sandbox) מאובטחת יותר (כלומר, אין אפשרות להפעיל פקודות לא בטוחות). פקודות מאקרו מהימנות מופעלות במצב ארגז חול.

לראש הדף

איסוף נתונים באמצעות טפסי InfoPath ו- Outlook

התכונה 'איסוף נתונים' של Office Access 2007 מסייעת לך לאסוף משוב באמצעות Outlook, ובאופן אופציונלי גם באמצעות InfoPath. באפשרותך להפיק באופן אוטומטי טופס InfoPath או טופס HTML ולהטביע אותו בגוף הטקסט של הודעת דואר אלקטרוני. לאחר מכן באפשרותך לשלוח את הטופס לנמענים שנבחרו מבין אנשי הקשר של Outlook, או לשמות הנמענים המאוחסנים בשדה במסד הנתונים של Access.

שימוש בהודעת דואר אלקטרוני לאיסוף נתונים

עליך לבחור אם לאסוף מידע חדש או לעדכן מידע קיים. לאחר מכן, הנמענים ממלאים את הטופס ומחזירים אותו. Outlook מזהה את הטפסים הנכנסים ושומר את הנתונים במסד הנתונים של Access באופן אוטומטי , ללא צורך בהקלדה חוזרת.

ייצוא ל- PDF ו- XPS

ב- Access 2010, באפשרותך לייצא נתונים לתבנית קובץ מסוג PDF‏ (Portable Document Format) או XPS‏ (XML Paper Specification) לצורך הדפסה, פרסום, והפצה בדואר אלקטרוני, בתנאי שהתקנת תחילה את התוספת 'פרסום כ- PDF או XPS'. ייצוא של טופס, דוח או גליון נתונים לקובץ ‎.pdf או ‎.xps מאפשר לך ללכוד מידע בטופס קל להפצה שמשמר את כל מאפייני העיצוב שלך, אך אינו מאלץ אחרים להתקין את Access במחשבים שלהם או להדפיס או לסקור את הפלט.

 • Portable Document Format    PDF היא תבנית קובץ אלקטרונית עם פריסה קבועה המשמרת עיצוב של מסמכים ומסייעת בשיתוף קבצים. תבנית PDF מבטיחה שכאשר הקובץ מוצג במצב מקוון או מודפס, הוא משמר את התבנית הרצויה לך בדיוק, ואין אפשרות להעתיק או לשנות בקלות את הנתונים בקובץ. תבנית PDF שימושית גם עבור מסמכים שישוכפלו באמצעות שיטות הדפסה מסחריות.

 • XML Paper Specification    XPS היא תבנית קובץ אלקטרונית המשמרת עיצוב של מסמכים ומסייעת בשיתוף קבצים. תבנית XPS מבטיחה שכאשר הקובץ מוצג במצב מקוון או מודפס, הוא משמר את התבנית הרצויה בדיוק, ואין אפשרות להעתיק או לשנות בקלות את הנתונים בקובץ.

עבודה קלה יותר עם נתונים חיצוניים

באפשרותך להתחבר כעת לשירות אינטרנט כמקור נתונים חיצוני. תזדקק לקובץ הגדרת שירות אינטרנט שמספק מנהל שירות האינטרנט. לאחר התקנת קובץ ההגדרה, תוכל ליצור קישור אל נתוני שירות אינטרנט כטבלה מקושרת.

תכונות חדשות המוצגות ב- Office Access 2007 מקלות עליך בייבוא ובייצוא של נתונים. באפשרותך לשמור פעולת ייבוא או ייצוא ולאחר מכן לעשות שימוש חוזר בפעולה השמורה בפעם הבאה שיהיה ברצונך לבצע את אותה משימה. אשף ייבוא הגליונות האלקטרוניים מאפשר לך לדרוס את סוג הנתונים שנבחר על-ידי Access, ובאפשרותך לייבא, לייצא ולקשר אל קבצים בתבניות הקובץ של Office Excel 2007 לכל הפחות‏.

לראש הדף

דרך טובה יותר לפתרון בעיות

הכלי 'אבחונים של Microsoft Office' הוא סידרת בדיקות אבחון המוצגת ב- Office Access 2007, שיכולה לסייע לך לגלות את הגורמים לקריסת המחשב שלך. בדיקות האבחון יכולות לפתור מספר בעיות באופן ישיר ולזהות דרכים לפתרון בעיות אחרות. הכלי 'אבחונים של Microsoft Office' מחליף את התכונות הבאות של Microsoft Office 2003: 'זיהוי ותיקון' ו'שחזור יישום Microsoft Office'.

לראש הדף

כלי הגהה משופרים

להלן מספר תכונות חדשות של בודק האיות.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×