מהן ניתוב שיחות של מערכת הטלפונים?

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מערכת הטלפונים ב- Office 365 ניתוב ניתן להשתמש כדי ליצור תפריט מערכת עבור הארגון שלך המאפשרת למתקשרים חיצוניים ופנימיים מעבר בין תפריט המערכת כדי לאתר וכדי למקם או להעביר שיחות משתמשים החברה או מחלקות בארגון שלך.

כאשר אנשים להתקשר, הם מוצגים בסידרת ההנחיות הקוליות לעזור להם לבצע שיחה למשתמש או לאתר מישהו בארגון שלך ולאחר מכן מקם שיחה למשתמש זה. מערכת ניתוב הוא סידרה של ההנחיות הקוליות או וקובץ השמע שבו משתמשים שומעים במקום אופרטור אנוש כאשר הם להתקשר אל הארגון. מערכת ניתוב מאפשר מתקשרים לעבור בין תפריט המערכת, לבצע שיחות, או לאתר משתמשים באמצעות מקלדת טלפון (DTMF) או קול קלט באמצעות זיהוי דיבור. כדי להגדיר את מערכת ניתוב עבור מערכת הטלפונים ב- Office 365, עבור לכאן.

ניתוב שיחות מערכת הטלפונים של כולל את התכונות הבאות:

 • הוא יכול לספק ברכות חברה או מידע.

 • הוא יכול לספק תפריטים מותאמים אישית של החברה. באפשרותך להתאים אישית תפריטי אלה שיותר מרמה אחת.

 • מספק חיפוש במדריך הכתובות המאפשר לאנשים אשר לחייג כדי לחפש במדריך הכתובות של הארגון שם.

 • הוא מאפשר מישהו שקוראת ב כדי להגיע או משאיר הודעה עבור אדם בארגון שלך.

כדי להגדיר של מערכת טלפון אוטומטית מערכת ניתוב שיחות, עבור לכאן.

תחילת העבודה

כדי להתחיל להשתמש ניתוב שיחות, חשוב לזכור כי:

 • הארגון שלך חייב להיות (לכל הפחות) רשיון עבור Enterprise E3 וכן מערכת הטלפונים או רשיון Enterprise E5.  מספר רשיונות המשתמשים מערכת הטלפונים המוקצים השפעות מספרים מספר שירות זמינות שישמש עבור מערכות ניתוב שיחות. המספרים של מערכות ניתוב שיכולים להיות לך הוא תלוי הרשיונות מערכת הטלפונים ושיחות ועידה בשמע מספר הרשיונות שהוקצו בארגון שלך. כדי ללמוד עוד אודות הרישוי, עבור לכאן.

  עצה: כדי לנתב מחדש שיחות אופרטור או אפשרות בתפריט שנמצא משתמש מקוון עם מערכת הטלפונים רשיון, יהיה עליך להפוך אותם לזמינים עבור Enterprise Voice או הקצה מתקשר תוכניות להן. ראה הקצאת Skype for Business רשיונות. באפשרותך גם להשתמש ב- Windows PowerShell. הפעל לדוגמה: Set-CsUser -identity "Amos Marble" -EnterpriseVoiceEnabled $true

 • כדי לקבל ולהשתמש מספרי חיוג חינם שירות עבור ניתוב שלך, עליך להגדיר יוצרים תקשורת. ראה זה לעשות מהם יוצרים תקשורת? וכדי להגדיר יוצרים תקשורת.

  חשוב: אין אפשרות להקצות מספרי טלפון של משתמשים (מנוי) ניתוב - באפשרותך להשתמש רק שירות בתשלום או מספרי טלפון חינם.

מבט כולל על תכונה

חיוג לפי שם

חיוג לפי שם היא תכונה של מערכת ניתוב המכונה חיפוש במדריך הכתובות. הוא מאפשר האנשים התקשרות שלך ניתוב לשימוש קול (זיהוי דיבור) או מקלדת הטלפון שלהם (DTMF) להזין שם מלאות או חלקיות כדי לחפש במדריך הכתובות של החברה, אתר את האדם ולאחר מכן שהשיחה שהועברו אליהם. אם יש לך Skype עבור משתמשים עסקיים מקוון, הם אינם שדות נדרשים שמספר טלפון או מתקשר תוכניות שהוקצו להם, אך הם חייב להיות בעל רשיון מערכת הטלפונים עבורם תהיה אפשרות לגשת כשהם מחפשים באמצעות חיוג לפי שם. חיוג לפי שם אפילו תהיה אפשרות למצוא והעברה של שיחות ל- Skype עבור משתמשים עסקיים Online המתארחים בממדינות או אזורים עבור ארגונים רב-לאומיים שונים.

זהירות: פריסות של Skype for Business 2015 או Lync Server 2013 ו- 2010 משתמשים לא מצליח מקומית ' להיות רשום בספריה כאשר מישהו יחפש אותם.

הגודל המרבי של ספריה

אין הגבלה על Active Directory גודל לחייג לפי שם נתמכת בעת שימוש המקשים טלפון כדי לחפש הזנת שם חלקית או מלאה (FirstName + LastName, וגם LastName + FirstName). עם זאת, הגודל המרבי של רשימה שם שניתוב בודד יכולים לתמוך באמצעות שם זיהוי דיבור הוא משתמשים 80,000.

סוג קלט

חיפוש תבנית

מספר מרבי של משתמשים בארגון

DTMF (ערך המקשים)

חלקית

FirstName + LastName

שם משפחה + שם פרטי

ללא הגבלה קשיח

דיבור (קלט קול)

שם פרטי

שם_משפחה

FirstName + LastName

שם משפחה + שם פרטי

משתמשים 80,000

הערה: אם אתה משתמש חיוג לפי שם עם זיהוי דיבור, אך Active Directory של הארגון שלך גדולה יותר ממשתמשים 80,000 טרם מוגבלת היקף חיוג לפי שם באמצעות חיוג טווח תכונה, האם חיוג לפי שם ימשיכו לפעול עבור מתקשרים באמצעות מקלדת טלפון ו- קלט קול יהיו זמינים עבור כל תרחישים אחרים. באפשרותך להשתמש התכונה חיוג טווח כדי לצמצם את השמות הניתנים לגישה על-ידי שינוי היקף חיוג לפי שם עבור ניתוב מסוים.

חיוג לפי שם-ערך מקלדת (DTMF)

אנשים התקשרות יוכלו להשתמש חיוג לפי שם כדי להגיע משתמשים על-ידי ציון שם האדם שהוא מנסה להגיע מלאות או חלקיות. הדבר טוב הוא כי קיימות תבניות שונות שניתן להשתמש בהם בעת הכנסת השם.

בעת חיפוש מדריך הכתובות של הארגון שלך, אנשים יוכלו להשתמש '0' מפתח (אפס) כדי לציין רווח בין השם הפרטי האחרונה או האחרון וכן הראשון. כאשר הם אתה מזין את השם, הם יתבקש כדי לסיים את הערך המקשים שלהם עם המקש # (סולמית). לדוגמה, "לאחר שאתה מזין את שם האדם שאתה מנסה להגיע, הקש #." אם צוינו שמות מרובים הנמצאות, האדם מתקשר תינתן רשימה של שמות כדי לבחור מתוך.

באפשרותך לחפש אנשים שמות בארגון שלך באמצעות תבניות חיפוש הבאות במקלדת הטלפון שלהם:

תבנית שם

סוג חיפוש

דוגמה

תוצאת חיפוש

FirstName + LastName

מלאה

Amos0Marble #

שיש Amos

שם משפחה + שם פרטי

מלאה

Marble0Amos #

שיש Amos

שם פרטי

מלאה

Amos #

הקש על 1 עבור שיש Amos

הקש 2 עבור Amos Marcus

שם_משפחה

מלאה

שיש #

הקש על 1 עבור שיש Amos

הקש 2 עבור שיש Mary

שם פרטי או שם משפחה

חלקית

במרץ #

הקש על 1 עבור שיש Mary

הקש 2 עבור כהן Mary

הקש 3 עבור Amos Marcus

FirsName + LastName

חלקית

Mar0Amos #

הקש על 1 עבור שיש Amos

הקש 2 עבור Amos Marcus

שם משפחה + שם פרטי

חלקית

Mar0Am #

הקש על 1 עבור שיש Amos

הקש 2 עבור Amos Marcus

קיימות כמה תווים מיוחדים המשמשים בעת חיפוש אנשים באמצעות מקלדת טלפון. לדוגמה, האדם יתבקש השתמש במקש סולמית (#), בעוד מפתח אפס (0) משמש עבור רווח בין שמות. הקשה על מקש הכוכב (*) יחזרו רשימת שמות לאדם תואמים.

תו מקלדת טלפון מיוחד

מהי משמעות הדבר

# (סולמית מפתח)

תו סיום בעת הזנת שם.

0 (אפס)

רווח בין שמות.

* (כוכב מפתח)

חזור על רשימת שמות תואמים.

חיוג לפי שם – זיהוי שם עם דיבור

אנשים יכולים לחפש אנשים בארגון שלך באמצעות הקוליות שלו (זיהוי דיבור). הם יכולים להגיע שכל אחד ב- Active Directory של החברה על-ידי בשמם של האדם שהוא מנסה לאתר. שימוש קלט קול יכול לזהות את שמות בתבניות שונות, כולל FirstName, שם משפחה, FirstName + LastName, או שם משפחה + FirstName של האדם שהוא מנסה להגיע.

בעת הפעלת זיהוי דיבור עבור אוטומטי מערכת ניתוב שיחות טלפון מקלדת ערך (DTMF) לא מצליח ' ללא זמין, כך ניתן להשתמש בשני סוגים של קלט. ערך מקלדת של טלפון אין אפשרות לבטל, אך ניתן להשתמש בכל עת, גם אם זיהוי דיבור זמינה בדף מערכת ניתוב.

בתור עם ערך במקלדת הטלפון, אם נמצאו שמות מרובים, האדם מתקשר יוצגו עם רשימה של שמות כדי לבחור מתוך.

התקשרות באפשרותך אומרים שמות בתבניות הבאות:

שם עם דיבור

סוג חיפוש

דוגמה

תוצאת חיפוש

FirstName + LastName

מלאה

שיש Amos

שיש Amos

שם משפחה + שם פרטי

מלאה

Amos שיש

שיש Amos

שם פרטי

מלאה

Amos

הקש או אמור 1 עבור שיש Amos

הקש או אמור 2 עבור כהן Amos

שם_משפחה

מלאה

שיש

הקש או אמור 1 עבור שיש Amos

הקש או אמור 2 עבור שיש אורי

הערה: ייתכן שיחלוף עד 36 שעות עבור משתמש חדש ששמו שהיישום יופיע בספריית כשמישהו משתמש חיוג לפי שם זיהוי דיבור.

תמיכה בשפות

השפות הבאות זמינות עבור טקסט לדיבור:

ערבית (EG)

אנגלית (NZ)

קוריאנית (KO)

סינית (HK)

אנגלית (בריטניה)

נורווגית (לא)

סינית (TW)

אנגלית (ארה"ב)

פולנית (מ)

סינית (ZH)

פינית (FI)

פורטוגזית (BR)

דנית (DA)

צרפתית (CA)

פורטוגזית (PT)

הולנדית (שאלות)

צרפתית (FR)

רוסית (הכללים)

אנגלית (AU)

גרמנית (DE)

ספרדית (ES)

אנגלית (CA)

איטלקית (IT)

ספרדית (MX)

אנגלית (אינץ ')

יפנית (JP)

שוודית (SV)

זיהוי דיבור עבור מערכות ניתוב זמין בשפות הבאות:

סינית (ZH)

צרפתית (FR)

אנגלית (AU)

גרמנית (DE)

אנגלית (CA)

איטלקית (IT)

אנגלית (אינץ ')

יפנית (JP)

אנגלית (בריטניה)

פורטוגזית (BR)

אנגלית (ארה"ב)

ספרדית (ES)

צרפתית (CA)

ספרדית (MX)

הפקודות קול הבאות זמינות בשפות ארבע עשרה (14) תמיכה עבור זיהוי דיבור:

פקודת קול

משמעות

כן

כן - תואמת הקשת 1 לציון כן.

לא

לא - תואמת הקשה על 2 עבור לא.

חזור

חזרה על רשימת האפשרויות - תואמת הקשה * חוזרות ברשימת האפשרויות.

אופרטור

מנוחה כדי אופרטור – תואמת הקשת 0 עבור "אופרטור".

התפריט הראשי

התפריט הראשי של מערכת ניתוב מקרב המתקשר.

Zero

הקשה על 0 (כברירת מחדל, זהה ל- "אופרטור") מתאים.

     אחת   

הקשה על 1 תואמת.

שני

הקשה על 2 מתאים.

שלישי

הקשה על 3 מתאים.

ארבע

הקשה על 4 מתאים.

חמישה

הקשה על 5 מתאים.

שש

הקשה על 6 מתאים.

שבעה

הקשה על 7 מתאים.

שמונה

הקשה על 8 מתאים.

תשע

הקשה על 9 מתאים.

שימוש באפשרות אופרטור

שימוש באופרטור עבור מערכת ניתוב הוא הגדרה של אופציונלי המספק האדם מתקשר אפשרות לדבר לאדם חי.

מפתח 0 ואת הפקודה קול "אופרטור" (בכל השפות הנתמכות עבור זיהוי דיבור) מוקצים אופרטור כברירת מחדל.

הערה: באפשרותך להגדיר את לחצן נמשכת עבור אופרטור מקשים שונים באמצעות תפריט אפשרויות.

באפשרותך להגדיר את האפשרויות הבאות כאופרטור:

 • Skype for Business Online משתמש המתנגש רשיון מערכת הטלפונים מופעלת Enterprise Voice או בעל תוכניות התקשרות שהוקצו להם. תוכל להגדיר אותו כך האדם התקשרות ניתן לשלוח דואר קולי. לשם כך, בחר אדם בחברה שלך והגדר השיחות של אדם זה יועברו באופן אוטומטי ישירות לדואר הקולי.

  הערה: משתמשים המתארח מקומי ב- Skype for Business Server 2015 או Lync Server 2013 ו- 2010 לא ניתן להשתמש בשם אופרטור.

 • ניתוב שיחות אחרת הוגדרה עבור הארגון שלך.

 • כל קיים שיחה תור הוגדרה בארגון שלך. כדי לראות מידע נוסף אודות תורים שיחות, ראה יצירת תור שיחה.

שעות העבודה וטיפול שיחה

שעות העבודה מוגדרות כל ניתוב. אם לא תואמות של שעות העבודה, ימי כל ואת כל שעות העבודה ביום נחשבים שעות העבודה מכיוון לוח זמנים 24/7 מוגדר כברירת מחדל. באפשרותך להגדיר את שעות העבודה עם מעברי בזמן במהלך היום ואת כל הזמן שבו לא מוגדרים שעות העבודה נחשבים לאחר שעות. באפשרותך להגדיר שונים שיחה נכנסת טיפול options ואת ברכות שונים (שהן אופציונלי). ושניהם יכולים להיות מוגדרים עבור שעות העבודה ואחרי שעות.

ניתוב כל מכיל אפשרויות שניתן להגדיר של טיפול בשיחות:

 • ניתן לקבל את השיחה התנתק רק לאחר ברכה.

 • תוכל לבצע גם את הפעולות הבאות:

  • לנתב את השיחה לדואר Skype for Business Online משתמש המתנגש שרשיון מערכת הטלפונים מופעלת Enterprise Voice או מכיל מתקשר תוכניות שהוקצו להם. תוכל להגדיר אותו כך האדם התקשרות ניתן לשלוח דואר קולי. לשם כך, בחר אדם בחברה שלך והגדר השיחות של אדם זה יועברו באופן אוטומטי ישירות לדואר הקולי.

   הערה: משתמשים המתארח המקומי באמצעות Skype for Business Server 2015, Lync Server 2013 ו- 2010 שאינן נתמכות.

  • לנתב את השיחה לדואר תור להתקשר. כדי לראות מידע נוסף אודות תורים שיחות, ראה יצירת תור שיחה.

  • לנתב את השיחה לדואר ניתוב שיחות אחרת שמותקנת אחת הגדרת.

 • אפשרויות תפריט ליצור ולהפעיל הנחיה תפריט עבור האדם מתקשר. לדוגמה: "Press 1 עבור מכירות, הקש 2 עבור שירותים. לדבר האופרטור, הקש 0 בכל עת."

אפשרויות תפריט

טלפון מערכת ניתוב שיחות מאפשרים לך ליצור תפריט לפי ההנחיות ("Press 1 עבור מכירות, הקש 2 עבור שירותי") ולהגדיר אפשרויות תפריט לשיחות לנתב בהתבסס על מה המשתמש בוחר. הגדרת אפשרויות תפריט עבור מערכת ניתוב מאפשרת לארגון לאחסן מספקים הנחיות אינטראקטיביים כדי לקבל את האדם ליעד שלהם מהיר יותר, מבלי להסתמך על אופרטור אנוש יטפל בשיחות נכנסות. תפריט לפי ההנחיות שניתן ליצור באמצעות טקסט לדיבור (מערכת שנוצרו לפי ההנחיות) או על-ידי העלאת קובץ שמע אשר נרשמו. זיהוי דיבור עושה שימוש בפקודות קוליות לניווט ידיים, אך אנשים התקשרות באפשרותך גם להשתמש המקשים טלפון כדי לנווט בתפריטים.

ניתן להקצות מקשי 0 עד 9 אפשרויות תפריט ב- ניתוב שיחות באמצעות Skype for Business מרכז הניהול. ניתן ליצור קבוצות שונות של אפשרויות תפריט עבור שעות העבודה ואחרי שעות וניתן להפעיל או לבטל חיוג לפי שם אפשרויות תפריט. כדי להעביר את השיחות שניתן למפות מפתחות:

 • אופרטור, הממופה מרכזיות 0 כברירת מחדל. עם זאת, שניתן להקצות מחדש למפתח אחרים, או להסיר את האופרטור מהתפריט.

 • תור שיחה.

 • ניתוב שיחות אחרת. ניתן להגדיר את תפריטי מרובת רמות על-ידי הצבעה על אפשרות התפריט בניתוב אחד ניתוב שיחות אחרת בזוג משלו של אפשרויות תפריט, המכונה 'מקונן' ניתוב.

 • Skype for Business Online משתמש המתנגש רשיון מערכת הטלפונים מופעלת Enterprise Voice או בעל מתקשר תוכניות שהוקצו להם.. תוכל להגדיר אותו כך האדם התקשרות ניתן לשלוח דואר קולי. לשם כך, בחר אדם בחברה שלך והגדר השיחות של אדם זה באופן אוטומטי לנמענים ישירות לדואר הקולי.

  הערה: משתמשים המתארח המקומי באמצעות Skype for Business Server 2015, Lync Server 2013 ו- 2010 לא ניתן להשתמש באפשרויות תפריט.

השם של כל אפשרות התפריט הופך מילת מפתח זיהוי דיבור, אם זיהוי דיבור הפך לזמין. לדוגמה, מתקשרים באפשרותך לומר "אחד" כדי לבחור באפשרות תפריט ממופה למפתח 1, או שהם פשוט, באפשרותך לומר "Sales" כדי לבחור באפשרות תפריט באותו בשם "Sales".

כדי להגדיר את מערכת ניתוב ולחץ על אפשרויות תפריט, עבור לכאן.

קבלת מספרי שירות ניתוב שיחות עבור באופן אוטומטי

לפני שתוכל ליצור או להגדיר ניתוב שלך, יהיה עליך לקבל או להעביר שלך בתשלום קיים או שירות חינם מספרים. לאחר שתקבל את בתשלום או מספרי טלפון של שירות חיוג חינם, הם יופיעו ב- Skype for Business מרכז הניהול > קול > מספרי טלפון ובכרטיסיה מספר סוג המפורטים יופיע כשירות – חינם. כדי לקבל את מספרי השירות שלך, ראה תחילת Skype for Business מספרי טלפון של שירות או אם ברצונך לבצע העברה ומספר שירות קיימת, ראה העברת מספרי טלפון ל- Skype for Business Online.

הערה: אם אתה נמצא מחוץ לארצות הברית, לא תוכל להשתמש Skype for Business מרכז הניהול לקבלת שירות מספרים. עבור כאן במקום זאת כדי לראות כיצד לעשות זאת מתוך מחוץ לארצות הברית

שינוי מזהה המתקשר של המשתמש להיות מספר הטלפון של תור שיחה

באפשרותך להגן על זהות המשתמש על-ידי שינוי שלהם מזהה המתקשר לשיחות יוצאות אל תור שיחה במקום זאת על-ידי יצירת מדיניות באמצעות ה-cmdlet New-CallingLineIdentity .

כדי לבצע הפעלה זו:

New-CsCallingLineIdentity -Identity "UKSalesQueue" -CallingIdSubstitute "Service" -ServiceNumber 14258828080 -EnableUserOverride $False -Verbose

לאחר מכן החל את המדיניות המשתמש באמצעות ה-cmdlet Grant-CallingLineIdentity . כדי לבצע הפעלה זו:

Grant-CsCallingLineIdentity -PolicyName UKSalesQueue -Identity "AmosMarble@contoso.com"

באפשרותך לקבל מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן לבצע שינויים בהגדרות מזהה המתקשר בארגון שלך כאן.

נושאים קשורים

כאן הוא מה שאתה מקבל עם מערכת הטלפונים ב- Office 365
הגדרת מתקשר תוכניות

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×