מדריך לתפריטים תלויי הקשר של Power Query

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

הערה: Power Query ידוע בשם קבלה והמרה ב- Excel 2016. המידע המסופק כאן חל על שניהם. לקבלת מידע נוסף, ראה קבלה והמרה ב- Excel 2016.

תפריטים תלויי הקשר הם תפריטים המותאמים ספציפית לרכיב מסוים, כגון תא בטבלה, בחלונית העורך. תפריט תלוי הקשר מגדיר פעולות לביצוע לגבי הרכיב או הרכיבים שנבחרו.

במאמר זה

תפריט תלוי הקשר של תא

סוג מספר או תאריך/שעה

החלפת ערכי מספר או תאריך/שעה

סוג טקסט

החלפת ערכי טקסט

סוג לוגי

החלפת ערכים לוגיים

סוג טבלה או קישור

תפריט תלוי הקשר של עמודה

בחירת עמודה בודדת

שינוי סוג עם תרבות

בחירת עמודות מרובות

תפריט תלוי הקשר של טבלה

תפריט תלוי הקשר של שלב בשאילתה

חיפוש מקוון

תפריט תלוי הקשר של תא

כדי להחיל פעולה על תא, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תא כלשהו. לכל סוג תא יש תפריט תלוי הקשר.

סוג מספר או תאריך/שעה

פעולה

תיאור

מסנני מספרים

סינון טבלה בהתבסס על אופרטור:

 • שווה

 • לא שווה

 • גדול מ-

 • גדול מ- או שווה ל-

 • קטן מ-

 • קטן מ- או שווה ל-

החלפת ערכים

החלף ערך אחד בערך אחר בעמודות שנבחרו. כדי להחליף ערכי מספר או תאריך/שעה, עיין החלפת ערכי מספר או תאריך/שעה.

בצע הסתעפות

ניווט אל תוכן התא. פעולה זו מוסיפה שלב חדש לשאילתה הנוכחית לביצוע ניווט. ניתן לבטלה על-ידי הסרת שלב זה בחלונית שלבים.

הוסף כשאילתה חדשה

יצירת שאילתה חדשה עם התוכן של תא זה בתור ערכי השאילתה. שם השאילתה החדשה זהה לכותרת העמודה של התא שנבחר.

החלפת ערכי מספר או תאריך/שעה

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תא המכיל מספר או תאריך/שעה.

 2. לחץ על החלפת ערכים.

 3. בתיבת הדו-שיח החלפת ערכים, הזן ערך לחיפוש והחלפה.

 4. לחץ על אישור.

לראש הדף

סוג טקסט

פעולה

תיאור

מסנני טקסט

סינון טבלה בהתבסס על אופרטור:

 • שווה

 • לא שווה

 • מתחיל ב-

 • מסתיים ב-

 • מכיל

 • לא מכיל

החלפת ערכים

החלף ערך אחד בערך אחר בעמודות שנבחרו. כדי להחליף ערכי טקסט, ראה החלפת ערכי טקסט.

בצע הסתעפות

ניווט אל תוכן התא. פעולה זו מוסיפה שלב חדש לשאילתה הנוכחית לביצוע ניווט. ניתן לבטלה על-ידי הסרת שלב זה בחלונית שלבים.

הוסף כשאילתה חדשה

יצירת שאילתה חדשה עם התוכן של תא זה בתור ערכי השאילתה. שם השאילתה החדשה זהה לכותרת העמודה של התא שנבחר.

החלפת ערכי טקסט

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תא טקסט.

 2. לחץ על החלפת ערכים.

 3. בתיבת הדו-שיח החלפת ערכים, הזן ערך לחיפוש והחלפה.

 4. לחץ על האפשרות התאמת תוכן התא כולו כדי להחליף תאים מכל התוכן; אחרת, האפשרות החלפת ערכים תחליף כל התאמה של ערך לחיפוש.

 5. לחץ על אישור.

לראש הדף

סוג לוגי

פעולה

תיאור

החלפת ערכים

החלפת ערך אחד בערך אחר בעמודות שנבחרו. כדי להחליף ערכים לוגיים, ראה 'החלפת ערכים לוגיים'.

בצע הסתעפות

ניווט אל תוכן התא. פעולה זו מוסיפה שלב חדש לשאילתה הנוכחית לביצוע ניווט. ניתן לבטלה על-ידי הסרת שלב זה בחלונית שלבים.

הוסף כשאילתה חדשה

יצירת שאילתה חדשה עם התוכן של תא זה בתור ערכי השאילתה. שם השאילתה החדשה זהה לכותרת העמודה של התא שנבחר.

החלפת ערכים לוגיים

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על תא לוגי.

 2. לחץ על החלפת ערכים.

 3. בתיבת הדו-שיח החלפת ערכים, הזן ערך לחיפוש והחלפה.

 4. לחץ על אישור.

לראש הדף

סוג טבלה או קישור

פעולה

תיאור

בצע הסתעפות

ניווט אל תוכן התא. פעולה זו מוסיפה שלב חדש לשאילתה הנוכחית לביצוע ניווט. ניתן לבטלה על-ידי הסרת שלב זה בחלונית שלבים.

הוסף כשאילתה חדשה

יצירת שאילתה חדשה עם התוכן של תא זה בתור ערכי השאילתה. שם השאילתה החדשה זהה לכותרת העמודה של התא שנבחר.

תפריט תלוי הקשר של עמודה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרות העמודות שנבחרו כדי להחיל פעולה על כל התאים בעמודות אלה. לכל סוג עמודה יש תפריט תלוי הקשר.

בחירת עמודה בודדת

פעולה

חלה על סוג

תיאור

הסר

כל הסוגים

הסרת העמודה שנבחרה מהתצוגה ומהמשך שימוש.

הסר עמודות אחרות

כל הסוגים

הסרת כל העמודות שלא נבחרו מהתצוגה ומהמשך שימוש.

השתמש בשורה ראשונה ככותרות

כל הסוגים

כל שם של כותרת טבלה מוחלף בכל ערך תא בשורה הראשונה של הטבלה.

שכפל עמודה

כל הסוגים

יצירת עותק של העמודה שנבחרה בצדו הימני של הטבלה. השם שניתן לעמודה חדשה הוא עותק של < שם עמודה >.

פצל עמודה

(זמין ב- עורך השאילתות r ibbon)

סוג טקסט

ניתן לפצל עמודת טקסט לעמודות מרובות בשתי דרכים:

 • לפי מפריד

 • לפי מספר תווים

לקבלת מידע נוסף אודות פיצול עמודת טקסט, ראה פיצול עמודת טקסט.

הסר כפילויות

(זמין ב- עורך השאילתות r ibbon )

הסוגים טקסט, מספר, תאריך/שעה

ולוגי

הסרת כל השורות מהטבלה שבו קודמות ערכים כפולים של הערכים בעמודות שנבחרו. השורה עם המופע הראשון של סידרת ערך אינו מוסר. לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההסרה של פריטים כפולים, ראה הסרת ערכים כפולים.

החלפת ערכים

(זמין ב- עורך השאילתות r ibbon )

הסוגים טקסט, מספר, תאריך/שעה

ולוגי

החלף פריט בעמודה ערך אחר. לקבלת מידע נוסף אודות החלפת ערכים, ראה תפריט תלוי הקשר של תא.

שנה סוג

(זמין ב- עורך השאילתות r ibbon )

הסוגים טקסט, מספר, תאריך/שעה

ולוגי

לא זמינה עבור הסוגים טבלה, קישור וערך

שינוי הסוג של העמודה שנבחרה לסוג חדש:

 • לוגי

 • מספר

 • תאריך

 • תאריך/שעה

 • תאריך/שעה/אזור זמן

 • שעה

 • משך

 • בינארי

 • טקסט

 • סוג עם תרבות. לקבלת מידע נוסף אודות אופן שינוי סוג עם תרבות המקור, ראה שינוי סוג עם תרבות.

המר

הסוגים טקסט ותאריך/שעה

לא זמינה עבור כל שאר הסוגים

עבור ערך טקסט, שינוי האופן שבו ערכים בעמודה מעובדים:

 • אותיות קטנות

 • אותיות רישיות

 • הפוך את האות הראשונה של כל מילה לאות רישית

 • חתוך

 • נקה

 • JSON

 • XML

עבור ערך תאריך/שעה, שינוי האופן שבו ערכים בעמודה מעובדים:

 • תאריך

 • שעה

 • יום

 • חודש

 • שנה

 • יום בשבוע

הוסף עמודה

כל הסוגים

הוספת עמודה חדשה לאחר העמודה האחרונה בטבלה. הערכים בעמודה החדשה נקבעים על-ידי בחירת סוג העמודה להוספה:

 • מותאם אישית (אתה מגדיר את הנוסחה המחשבת את הערכים החדשים)

 • אינדקס

לקבלת מידע נוסף אודות הוספת עמודה, ראה הוספת עמודה מותאמת אישית לטבלה.

קיבוץ לפי

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon )

הסוגים טקסט, מספר, תאריך/שעה

ולוגי

סיכום נתונים לפי ערכי השורה. לדוגמה, בהינתן העמודות הבאות בטבלה, 'מדינה', 'עיר', 'אוכלוסיה', באפשרותך:

 • לקבץ לפי מדינה ולספור את הערים בכל מדינה או לסכם את האוכלוסיה בערים כדי לקבל את האוכלוסיה בכל מדינה.

 • לקבץ לפי עיר ולספור את המופעים של שמות ערים.

לקבלת מידע נוסף אודות קיבוץ שורות, ראה קיבוץ שורות בטבלה.

בטל הגדרת ציר של עמודות

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon )

כל הסוגים

המרת העמודות שנבחרו לזוגות של ערך-תכונה. לקבלת מידע נוסף אודות ביטול הגדרת ציר של עמודות, ראה ביטול הגדרת ציר של עמודות.

העברה

כל הסוגים

העברת העמודה שנבחרה למיקום אחר בטבלה. העברת העמודה שנבחרה:

 • לשמאל

 • לימין

 • להתחלה

 • לסוף

לחלופין, באפשרותך ללחוץ על עמודות ולאחר מכן לגרור ולשחרר אותן מימין או משמאל לעמודה שנבחרה.

שנה שם

כל הסוגים

שינוי שם העמודה שנבחרה.

בצע הסתעפות

כל הסוגים

ניווט אל תוכן העמודה. פעולה זו מוסיפה שלב חדש לשאילתה הנוכחית כדי לבצע ניווט זה. ניתן לבטלה על-ידי הסרת שלב זה בחלונית 'שלבים'.

הוסף שאילתה חדשה

כל הסוגים

יצירת שאילתה חדשה עם התוכן של עמודה זו בתור ערכי השאילתה. הדבר נעשה על-ידי הפניה לשאילתה המקורית מהשאילתה החדשה. שם השאילתה החדשה זהה לכותרת העמודה הנבחרת.

שינוי סוג עם תרבות

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על עמודה שנבחרה.

 2. לחץ על שנה סוג > סוג עם תרבות.

 3. בתיבת הדו-שיח שינוי סוג עם תרבות, בחר סוג נתונים לשינוי ובחר את התרבות.

 4. לחץ על אישור.

לראש הדף

בחירת עמודות מרובות

בחר (Ctrl+לחיצה או Shift+לחיצה) שתי עמודות או יותר ולאחר מכן לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אחת מהעמודות שנבחרו כדי להחיל פעולה מהתפריט תלוי ההקשר של עמודות מרובות על העמודות שנבחרו.

הערה:  עבור בחירות מסוימות של עמודות מרובות, פריטים מסוימים בתפריט תלוי ההקשר לא יהיו זמינים.

פעולה

תיאור

הסרת עמודות

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon )

הסרת העמודות שנבחרו מהתצוגה ומהמשך שימוש.

הסר עמודות אחרות

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

הסרת כל העמודות שלא נבחרו מהתצוגה ומהמשך שימוש.

הסר כפילויות

הסרת כל השורות מהטבלה שבו קודמות ערכים כפולים של הערכים בעמודות שנבחרו. השורה עם המופע הראשון של סידרת ערך אינו מוסר. לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההסרה של פריטים כפולים, ראה הסרת ערכים כפולים.

החלפת ערכים

החלף פריט בעמודה ערך אחר. לקבלת מידע נוסף אודות החלפת ערכים, ראה תפריט תלוי הקשר של תא.

שנה סוג

שינוי הסוג של העמודה שנבחרה לסוג חדש:

 • לוגי

 • מספר

 • תאריך

 • תאריך/שעה

 • תאריך/שעה/אזור זמן

 • שעה

 • משך

 • בינארי

 • טקסט

 • סוג עם תרבות. לקבלת מידע נוסף אודות אופן שינוי סוג עם תרבות המקור, ראה שינוי סוג עם תרבות.

המר

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

עבור ערך טקסט, שינוי האופן שבו ערכים בעמודה מעובדים:

 • אותיות קטנות

 • אותיות רישיות

 • הפוך את האות הראשונה של כל מילה לאות רישית

 • חתוך

 • נקה

 • JSON

 • XML

עבור ערך תאריך/שעה, שינוי האופן שבו ערכים בעמודה מעובדים:

 • תאריך

 • שעה

 • יום

 • חודש

 • שנה

 • יום בשבוע

מזג עמודה

קיבוץ לפי

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

סיכום נתונים לפי ערכי השורה. לדוגמה, בהינתן העמודות הבאות בטבלה, 'מדינה', 'עיר', 'אוכלוסיה', באפשרותך:

 • לקבץ לפי מדינה ולספור את הערים בכל מדינה או לסכם את האוכלוסיה בערים כדי לקבל את האוכלוסיה בכל מדינה.

 • לקבץ לפי עיר ולספור את המופעים של שמות ערים.

לקבלת מידע נוסף אודות קיבוץ שורות, ראה קיבוץ שורות בטבלה.

בטל הגדרת ציר של עמודות

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

המר עמודות שנבחרו לזוגות תכונה-ערך. לקבלת מידע אודות אופן ביטול הגדרת ציר של עמודות, ראה ביטול הגדרת ציר של עמודות.

העברה

העברת העמודה שנבחרה למיקום אחר בטבלה. העברת העמודה שנבחרה:

 • לשמאל

 • לימין

 • להתחלה

 • לסוף

לחלופין, באפשרותך ללחוץ על עמודות ולאחר מכן לגרור ולשחרר אותן מימין או משמאל לעמודה שנבחרה.

לראש הדף

תפריט תלוי הקשר של טבלה

התפריט תלוי ההקשר טבלה, המיוצג על-ידי סמל טבלה ( סמל הטבלה ), מבצע פעולות בטבלה כולה.

פעולה

תיאור

השתמש בשורה ראשונה ככותרות

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

קידום הערכים בשורה הראשונה של טבלה לכותרות העמודות.

הסר כפילויות

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

הסרת כל השורות מטבלת Power Query שבהן הערכים בעמודות שנבחרו מהווים שכפול של ערכים קודמים. השורה עם המופע הראשון של קבוצת ערכים לא תוסר.

הסר שגיאות

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

הסרת שורות המכילות שגיאות בעמודות שנבחרו כעת.

הוסף עמודה

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

הוספת עמודה חדשה לאחר העמודה האחרונה בטבלה. הערכים בעמודה החדשה נקבעים על-ידי בחירת סוג העמודה להוספה:

 • מותאם אישית (אתה מגדיר את הנוסחה המחשבת את הערכים החדשים)

 • אינדקס

לקבלת מידע נוסף אודות הוספת עמודה, ראה הוספת עמודה מותאמת אישית לטבלה.

שמירה על שורות עליונות

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

ציון מספר השורות העליונות שיש להשאיר בטבלה.

שמירה על 100 השורות העליונות

השארת 100 השורות העליונות בטבלה.

שמירה על טווח שורות

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

ציון טווח שורות החל משורה ראשונה ועד מספר שורות לשמירה בטבלה.

הסרת שורות עליונות

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

הסרת n השורות העליונות מהטבלה.

הסרת שורות חלופיות

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

הסרת שורות חלופיות מהטבלה החל משורה ראשונה להסרה תוך ציון מספר שורות להסרה ומספר שורות לשמירה.

מיזוג

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

ברשת התצוגה המקדימה, צור שאילתה חדשה משתי שאילתות קיימות. תוצאת שאילתה אחת מכילה את כל העמודות מטבלה ראשית, עמודה אחת הפיכה עמודה בודדת המכילה קישור ניווט טבלה קשורה. לקבלת מידע נוסף אודות אופן מיזוג שאילתות, ראה מיזוג שאילתות.

צרף

(זמין ניתן n עורך השאילתות r ibbon)

ברשת התצוגה המקדימה, צור שאילתה חדשה המכילה את כל השורות משאילתה ראשונה ואחריה כל השורות משאילתה שניה. לקבלת מידע נוסף אודות שאילתות הוספה, ראה צירוף שאילתות.

לראש הדף

תפריט תלוי הקשר של שלב בשאילתה

לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שלב בשאילתה כדי לשנות שלב בשאילתה ולשנות מיקום של שלב בשאילתה.

פעולה

תיאור

עריכת הגדרות

עריכת הערכים בפונקציה המגדירים את השלב שנבחר.

שנה שם

מתן שם חדש לשלב. פעולה זו שימושית אם ברצונך להעניק לשלבים שמות בעלי משמעות או ליצור הבחנה בין מופעים מרובים של אותה פעולה - כגון הוספת עמודה.

מחק

הסרת שלב זה מהזרם. הערה: פעולה זו עשויה ליצור שגיאות בשלבים הבאים אם השלבים הבאים תלויים בשלב זה.

מחק עד הסוף

הסרת השלב הנוכחי והשלבים הבאים בזרם זה.

עבור למעלה

הזזת השלב שנבחר מיקום אחד קרוב יותר להתחלת הזרם.

עבור למטה

הזזת השלב שנבחר מיקום אחד רחוק יותר מהתחלת הזרם.

לראש הדף

חיפוש מקוון

בחלונית חיפוש מקוון, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על פריט סיכום של מקור נתונים.

פעולה

תיאור

עבור אל מקור

עבור אל דף האינטרנט המהווה את המקור של פריט מקור נתונים שנבחר.

תנאי שימוש

עבור לדף 'תנאי שימוש' של פריט מקור נתונים שנבחר.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×