מדריך לקשרי גומלין בין טבלאות

אחת מהמטרות של עיצוב טוב של מסדי נתונים היא להסיר יתירות נתונים (נתונים כפולים). כדי להשיג מטרה זו, עליך לחלק את הנתונים שלך לטבלאות מבוססות נושא רבות, כך שכל עובדה תיוצג רק פעם אחת. לאחר מכן, ספק ל- Microsoft Office Access 2007 את האמצעים לאיחוד מחדש של המידע המחולק  — עליך לעשות זאת על-ידי מיקום שדות משותפים בטבלאות קשורות. עם זאת, כדי לבצע שלב זה בצורה נכונה, עליך להכיר תחילה את קשרי הגומלין בין הטבלאות שלך ולאחר מכן לציין קשרי גומלין אלה במסד הנתונים של Office Access 2007.

במאמר זה

מבוא

סוגים של קשרי גומלין בין טבלאות

מדוע ליצור קשרי גומלין בין טבלאות?

הכרת שלמות ההקשרים

הצגת קשרי גומלין בין טבלאות

יצירת קשרי גומלין בין טבלאות

מחיקת קשרי גומלין בין טבלאות

שינוי קשר גומלין בין טבלאות

אכיפה של שלמות הקשרים

מבוא

לאחר יצירת טבלה עבור כל נושא במסד הנתונים שלך, עליך לספק ל- Office Access 2007 את האמצעים לאיחוד מחדש של מידע זה בעת הצורך. יש לבצע פעולה זו על-ידי מיקום שדות משותפים בטבלאות קשורות ועל-ידי הגדרת קשרי גומלין בין הטבלאות שלך. לאחר מכן, באפשרותך ליצור שאילתות, טפסים ודוחות המציגים מידע ממספר טבלאות בעת ובעונה אחת. לדוגמה, הטופס המוצג כאן כולל מידע שנלקח ממספר טבלאות:

טופס Orders המציג מידע מקושר מחמש טבלאות בעת ובעונה אחת

1. מידע בטופס זה מגיע מהטבלה 'לקוחות'...

2. ...מהטבלה 'הזמנות'...

3. ...מהטבלה 'מוצרים'...

4. ...ומהטבלה 'פרטי הזמנה'.

שם הלקוח בתיבה חייב את מאוחזר מהטבלה 'לקוחות', הערכים 'מזהה הזמנה' ו'תאריך הזמנה' מגיעים מהטבלה 'הזמנות', שם המוצר מגיע מהטבלה 'מוצרים' והערכים 'מחיר יחידה' ו'כמות' מגיעים מהטבלה 'פרטי הזמנה'. טבלאות אלה מקושרות זו לזו במגוון אופנים להבאת מידע מכל אחת מהן אל הטופס.

בדוגמה הקודמת, השדות שבטבלאות חייבים להיות מתואמים כך שיציגו מידע אודות אותה הזמנה. תיאום זה מושג באמצעות קשרי גומלין בין טבלאות. קשר גומלין בין טבלאות פועל על-ידי התאמת נתונים בשדות מפתח  — לרוב שדה בעל שם זהה בשתי הטבלאות. ברוב המקרים, שדות תואמים אלה מהווים מפתח ראשי מטבלה אחת, המספקת מזהה ייחודי לכל רשומה, ומפתח זר בטבלה אחרת. לדוגמה, ניתן לשייך עובדים להזמנות שעליהן הם אחראים על-ידי יצירת קשר גומלין בין טבלאות בין השדות 'מזהה עובד' בטבלאות 'עובדים' ו'הזמנות'.

EmployeeID משמש כמפתח ראשי בטבלת Employees וכמפתח זר בטבלת Order.

1. EmployeeID מופיע בשתי הטבלאות — כמפתח ראשי ...

2. ... וכמפתח זר.

לראש הדף

סוגים של קשרי גומלין בין טבלאות

קיימים שלושה סוגים של קשרי גומלין בין טבלאות.

 • קשר גומלין של יחיד-לרבים

  חשוב על מסד נתונים המבצע מעקב אחר הזמנות הכולל את הטבלה 'לקוחות' ואת הטבלה 'הזמנות'. באפשרות הלקוח להציב כמות הזמנות כלשהי. מכאן שעבור כל לקוח המיוצג בטבלה 'לקוחות', יכולות להיות הזמנות רבות המיוצגות בטבלה 'הזמנות'. לכן, קשר הגומלין שבין הטבלה 'לקוחות' לבין הטבלה 'הזמנות' הוא קשר גומלין של יחיד-לרבים.

  כדי לייצג קשר גומלין של יחיד-לרבים בעיצוב מסד הנתונים שלך, קח את המפתח הראשי בצד "יחיד" של קשר הגומלין והוסף אותו כשדה או כשדות נוספים לטבלה בצד "רבים" של קשר הגומלין. במקרה זה, לדוגמה, הוסף שדה חדש  — השדה 'מזהה' מהטבלה 'לקוחות'  — לטבלה 'הזמנות' והענק לו את השם 'מזהה לקוח'. לאחר מכן, Access יוכל להשתמש במספר מזהה הלקוח שבטבלה 'הזמנות' כדי לאתר את הלקוח המתאים עבור כל הזמנה.

 • קשר גומלין של רבים-לרבים

  חשוב על קשר הגומלין שבין הטבלה 'מוצרים' לטבלה 'הזמנות'. הזמנה בודדת יכולה לכלול יותר ממוצר אחד. מצד שני, מוצר בודד יכול להופיע בהזמנות רבות. . לכן, עבור כל רשומה בטבלה 'הזמנות', יכולות להיות רשומות רבות בטבלה 'הזמנות'. סוג זה של קשר גומלין נקרא קשר גומלין של רבים-לרבים מכיוון שעבור כל מוצר, יכולים להיות הזמנות רבות ועבור כל הזמנה, יכולים להיות מוצרים רבים. שים לב שכדי לזהות קשרי גומלין של רבים-לרבים בין הטבלאות שלך, חשוב לחשוב על שני הצדדים של קשר הגומלין.

  כדי לייצג קשר גומלין של רבים-לרבים, עליך ליצור טבלה שלישית, הנקראת לעתים קרובות טבלת הסתעפויות, המפרקת את קשרי הגומלין של רבים-לרבים לשני קשרי גומלין של יחיד-לרבים. הוסף את המפתח הראשי מכל אחת משתי הטבלאות לטבלה השלישית. כתוצאה מכך, הטבלה השלישית תתעד כל התרחשות או מופע של קשר הגומלין. לדוגמה, הטבלה 'הזמנות' והטבלה 'מוצרים' הן בעלות קשר גומלין של רבים-לרבים המוגדר על-ידי יצירה של שני קשרי גומלין של יחיד-לרבים לטבלה 'פרטי הזמנה'. הזמנה אחת יכולה להכיל מוצרים רבים וכל מוצר יכול להופיע בהזמנות רבות.

 • קשר גומלין של יחיד-ליחיד

  בקשר גומלין של יחיד-ליחיד, כל רשומה בטבלה הראשונה תוכל להכיל רק רשומה תואמת אחת בטבלה השניה וכל רשומה בטבלה השניה תוכל להכיל רק רשומה תואמת אחת בטבלה הראשונה. סוג זה של קשר גומלין אינו נפוץ מכיוון שלרוב המידע הקשור באופן זה מאוחסן באותה טבלה. ייתכן שתשתמש בקשר גומלין של יחיד-ליחיד כדי לחלק טבלה אחת באמצעות הרבה שדות, כדי לבודד חלק מטבלה מסיבות אבטחה או כדי לאחסן מידע החל רק על קבוצת משנה של הטבלה הראשית. בעת זיהוי קשר גומלין מסוג זה, שתי הטבלאות חייבות לחלוק שדה משותף.

לראש הדף

מדוע ליצור קשרי גומלין בין טבלאות?

באפשרותך ליצור קשרי גומלין בין טבלאות באופן מפורש באמצעות החלון 'קשרי גומלין' או על-ידי גרירת שדה מהחלונית רשימת שדות. Office Access 2007 משתמש בקשרי גומלין בין טבלאות כדי לצרף טבלאות כאשר אתה זקוק להן באובייקט של מסד נתונים. קיימות מספר סיבות ליצירת קשרי גומלין בין טבלאות לפני יצירת אובייקטים אחרים של מסד נתונים, כגון טפסים, שאילתות, פקודות מאקרו ודוחות.

 • קשרי גומלין בין טבלאות משפרים את עיצובי השאילתות שלך

  כדי לעבוד עם רשומות מיותר מטבלה אחת, לעתים קרובות עליך ליצור שאילתה המצרפת את הטבלאות. השאילתה פועלת על-ידי התאמת הערכים בשדה המפתח הראשי של הטבלה הראשונה עם שדה המפתח הזר שבטבלה השניה. לדוגמה, כדי להחזיר שורות בהן רשומות כל ההזמנות עבור כל לקוח, בנה שאילתה המצרפת את הטבלה 'לקוחות' לטבלה 'הזמנות' בהתבסס על השדה 'מזהה לקוח'. בחלון 'קשרי גומלין', באפשרותך לציין באופן ידני את השדות שיצורפו. עם זאת, אם יש כבר ברשותך קשר גומלין שהוגדר בין הטבלאות, Office Access 2007 יספק את צירוף ברירת המחדל, בהתבסס על קשר הגומלין הקיים בין הטבלאות. בנוסף, אם תשתמש באחד מאשפי השאילתות, Access ישתמש במידע שהוא יאסוף מקשרי הגומלין שבין הטבלאות שכבר הגדרת כדי להציג בחירות מושכלות וכדי לאכלס מראש הגדרות מאפיינים עם ערכי ברירת מחדל מתאימים.

 • קשרי גומלין בין טבלאות משפרים את עיצובי הטפסים והדוחות שלך

  בעת עיצוב טופס או דוח, Office Access 2007 ישתמש במידע שנאסף מקשרי הגומלין שבין טבלאות שכבר הגדרת כדי להציג בחירות מושכלות וכדי לאכלס מראש הגדרות מאפיינים עם ערכי ברירת מחדל מתאימים.

 • קשרי גומלין בין טבלאות הם היסוד שעליו באפשרותך לאכוף שלמות הקשרים כדי לסייע למנוע רשומות מיותמות במסד הנתונים שלך. רשומה מיותמת היא רשומה עם הפניה לרשומה אחרת שאינה קיימת  — לדוגמה, רשומת הזמנה עם הפניה לרשומת לקוח שאינה קיימת.

  בעת עיצוב מסד נתונים, חלק את המידע שלך לטבלאות, שכל אחת מהן תכיל מפתח ראשי. לאחר מכן, הוסף מפתחות זרים לטבלאות הקשורות המכילות הפניה למפתחות ראשיים אלה. זיווגים אלה של מפתח זר-מפתח ראשי יוצרים בסיס לקשרי גומלין בין טבלאות ולשאילתות מרובות טבלאות. לכן, חשוב שהפניות אלה של מפתח זר-מפתח ראשי יישארו מסונכרנות. שלמות ההקשרים מסייעת להבטיח שהפניות יישארו מסונכרנות והיא תלויה בקשרי גומלין בין טבלאות.

לראש הדף

הכרת שלמות ההקשרים

בעת עיצוב מסד נתונים, חלק את המידע שלך לטבלאות מבוססות נושא רבות כדי לצמצם יתירות נתונים. לאחר מכן, ספק ל- Office Access 2007 את האמצעים לאיחוד הנתונים מחדש על-ידי מיקום שדות משותפים בטבלאות קשורות. לדוגמה, כדי לייצג קשר גומלין של יחיד-לרבים קח את המפתח הראשי מהטבלה "יחיד" והוסף אותו כשדה נוסף לטבלה "רבים". כדי לאחד מחדש את הנתונים, Access ייקח את הערך בטבלה "רבים" ויבדוק את הערך התואם בטבלה "יחיד". באופן זה הערכים בטבלה "רבים" יכילו הפניה לערכים התואמים בטבלה "יחיד".

נניח שיש לך קשר גומלין של יחיד-לרבים בין הטבלה 'מובילים' לטבלה 'הזמנות' וברצונך למחוק רשומה של מוביל מהטבלה 'מובילים'. אם למוביל שברצונך למחוק יש הזמנות בטבלה 'הזמנות', הן "יתייתמו" כאשר תמחק את רשומת המוביל בטבלה 'מובילים'. ההזמנות יכילו עדיין מזהה מוביל, אך המזהה לא יהיה עוד חוקי, מכיוון שהרשומה שאליה הוא מכיל הפניה אינה קיימת עוד.

מטרת שלמות ההקשרים היא למנוע רשומות מיותמות ולשמור על תיאום בין הפניות כך שמצב היפותטי זה לא יתרחש לעולם.

עליך לאכוף שלמות הקשרים על-ידי הפיכתה לזמינה עבור קשר גומלין שבין טבלאות (ראה אכיפת שלמות הקשרים לקבלת הוראות שלב אחר שלב). לאחר אכיפת שלמות ההקשרים, Access ידחה כל פעולה שתפר את שלמות ההקשרים עבור קשר גומלין בין טבלאות זה. משמעות הדבר היא ש- Access ידחה עדכונים המשנים את היעד של הפניה ואת המחיקות המסירות את היעד של הפניה. עם זאת, ייתכן שיהיה צורך הגיוני לשנות את המפתח הראשי עבור רשומה של מוביל בעל הזמנות בטבלה 'הזמנות'. במקרים אלה, יש צורך ש- Access יעדכן באופן אוטומטי את כל השורות המושפעות כחלק מפעולה אחת. באופן זה, Access מבטיח שהעדכון יושלם במלואו כך שמסד הנתונים שלך לא יישאר במצב לא עקבי, עם מספר שורות מעודכנות ומספר שורות לא מעודכנות. מסיבה זו Access תומך באפשרות 'עדכן שדות קשורים זה לזה בהתאם להיררכיית הקשרים'. לאחר אכיפת שלמות הקשרים ובחירה באפשרות 'עדכן שדות קשורים זה לזה בהתאם להיררכיית הקשרים' ולאחר מכן, עדכון המפתח הראשי, Access יעדכן באופן אוטומטי את כל השדות המכילים הפניה למפתח הראשי.

ייתכן גם שיהיה לך צורך הגיוני למחוק שורה ואת כל הרשומות הקשורות אליה  — לדוגמה, רשומה של מוביל מהרשימה 'מובילים' וכל ההזמנות הקשורות אל מוביל זה. מסיבה זו, Access תומך באפשרות 'מחק רשומות קשורות זו לזו בהתאם להיררכיית הקשרים'. לאחר אכיפת שלמות הקשרים ובחירה באפשרות 'מחק רשומות קשורות זו לזו בהתאם להיררכיית הקשרים' ולאחר מכן, מחיקת רשומה מהצד של המפתח הראשי בקשר הגומלין, Access ימחק באופן אוטומטי את כל הרשומות המכילות הפניה למפתח הראשי.

לראש הדף

הצגת קשרי גומלין בין טבלאות

כדי להציג את קשרי הגומלין בין הטבלאות שלך, לחץ על קשרי גומלין בכרטיסיה כלי מסד נתונים. החלון 'קשרי גומלין' ייפתח ויציג את כל קשרי הגומלין הקיימים. אם טרם הוגדרו קשרי גומלין והחלון 'קשרי גומלין' נפתח בפעם הראשונה, Access יציג בפניך בקשה להוסיף טבלה או שאילתה לחלון.

פתיחת החלון 'קשרי גומלין'

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

 4. אם מסד הנתונים מכיל קשרי גומלין, החלון 'קשרי גומלין' יופיע. אם מסד הנתונים אינו מכיל קשרי גומלין כלשהם והחלון 'קשרי גומלין' נפתח בפעם הראשונה, תיבת הדו-שיח הצגת טבלה תופיע. לחץ על סגור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח.

 5. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

  פעולה זו מציגה את כל קשרי הגומלין שהוגדרו במסד הנתונים שלך. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות שעבורן נבחרה תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם תיבת הסימון הצג אובייקטים מוסתרים נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים', עיין במאמר מדריך לחלונית הניווט.

חלון קשרי גומלין

1. המפתח הראשי

2. קו זה מייצג את קשר הגומלין

3. המפתח הזר

קשר גומלין בין טבלאות מיוצג על-ידי קו קשר גומלין הנמתח בין טבלאות בחלון 'קשרי גומלין'. קשר גומלין שאינו אוכף שלמות הקשרים מופיע כקו דק בין השדות המשותפים התומכים בקשר הגומלין. בעת בחירה בקשר הגומלין על-ידי לחיצה על הקו שלו, הקו יתעבה כדי לציין שהוא נבחר. אם תאכוף שלמות הקשרים על קשר גומלין זה, הקו יופיע עבה יותר בכל קצה. בנוסף, המספר 1 יופיע מעל החלק העבה של הקו בצד אחד של קשר הגומלין וסימן האינסוף () יופיע מעל החלק העבה של הקו בצד השני.

כאשר החלון 'קשרי גומלין' פעיל, באפשרותך לבחור מתוך הפקודות הבאות ברצועת הכלים, המהווה חלק מ- ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent:

בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים:

 • עריכת קשרי גומלין    פתיחת תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין . בעת בחירה בקו קשר גומלין, באפשרותך ללחוץ על עריכת קשרי גומלין כדי לשנות את קשר הגומלין שבין הטבלאות. ניתן גם ללחוץ פעמיים על קו קשר הגומלין.

 • ניקוי פריסה    הסרת כל הטבלאות וקשרי הגומלין מהתצוגה בחלון 'קשרי גומלין'. שים לב שפקודה זו רק מסתירה את הטבלאות וקשרי הגומלין  — אך אינה מוחקת אותם.

 • דוח קשרי גומלין    יצירת דוח המציג את הטבלאות וקשרי הגומלין שבמסד הנתונים שלך. הדוח מציג רק את הטבלאות וקשרי הגומלין שאינם מוסתרים בחלון 'קשרי גומלין'.

בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין:

 • הצגת טבלה    פתיחת תיבת הדו-שיח הצגת טבלה כדי שתוכל לבחור טבלאות ושאילתות להצגה בחלון 'קשרי גומלין'.

 • הסתרת טבלה    הסתרת הטבלה הנבחרת בחלון 'קשרי גומלין'.

 • קשרי גומלין ישירים    הצגת כל קשרי הגומלין והטבלאות הקשורות עבור הטבלה שנבחרה בחלון 'קשרי גומלין', אם הם טרם הוצגו.

 • כל קשרי הגומלין    הצגת כל קשרי הגומלין והטבלאות הקשורות במסד הנתונים שלך בחלון 'קשרי גומלין'. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות שעבורן נבחרה תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג טבלאות מוסתרות' נבחרה בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות ניווט'.

  לקבלת מידע נוסף אודות האפשרות 'הצג טבלאות מוסתרות', עיין במאמר מדריך לחלונית הניווט.

 • סגור    סגירת החלון 'קשרי גומלין'. אם ערכת שינויים כלשהם בפריסה של החלון 'קשרי גומלין'. תישאל האם לשמור שינויים אלה.

לראש הדף

יצירת קשר גומלין בין טבלאות

באפשרותך ליצור קשר גומלין בין טבלאות באמצעות החלון 'קשרי גומלין' או על-ידי גרירת שדה אל גליון הנתונים מהחלונית רשימת שדות. בעת יצירת קשר גומלין בין טבלאות, השדות המשותפים לא יידרשו להכיל את אותם שמות, למרות שלעתים קרובות נדרש ששדות אלה יכילו שמות שונים. במקום זאת, שדות אלה חייבים להכיל סוג נתונים זהה. עם זאת, אם השדה של המפתח הראשי הוא שדה של מספור אוטומטי, השדה של המפתח הזר יוכל להיות שדה של מספור אם המאפיין FieldSize יהיה זהה בשני השדות. לדוגמה, באפשרותך להתאים שדה של מספור אוטומטי ושדה של מספור אם המאפיין FieldSize של שני השדות הוא מספר שלם ארוך. כאשר שני השדות הם שדות של מספור, הם חייבים להכיל הגדרה זהה של המאפיין FieldSize.

יצירת קשר גומלין של טבלה באמצעות החלון 'קשרי גומלין'

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

 4. אם עדיין לא הגדרת קשרי גומלין כלשהם, תיבת הדו-שיח הצגת טבלה תופיע באופן אוטומטי. אם היא אינה מופיעה, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על הצגת טבלה.

  תיבת הדו-שיח הצגת טבלה מציגה את כל הטבלאות והשאילתות במסד הנתונים. כדי לראות טבלאות בלבד, לחץ על טבלאות. כדי לראות שאילתות בלבד, לחץ על שאילתות. כדי לראות טבלאות ושאילתות, לחץ על שתיהן.

 5. בחר טבלה או שאילתה אחת או יותר ולאחר מכן לחץ על הוסף. לאחר סיום הוספת טבלאות ושאילתות לחלון 'קשרי גומלין', לחץ על סגור.

 6. גרור שדה (בדרך כלל המפתח הראשי) מטבלה אחת לשדה המשותף (המפתח הזר) בטבלה האחרת. כדי לגרור שדות מרובים, הקש על מקש CTRL, לחץ על כל שדה ולאחר מכן גרור אותם.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 7. ודא ששמות השדות המוצגים הם השדות המשותפים עבור קשר הגומלין. אם שם של שדה שגוי, לחץ על שם השדה ובחר שדה חדש מהרשימה.

  כדי לאכוף שלמות הקשרים עבור קשר גומלין זה, בחר את תיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים. לקבלת מידע נוסף אודות שלמות הקשרים, עיין במקטעים הכרת שלמות ההקשרים ובאכיפה של שלמות הקשרים.

 8. לחץ על צור.

  קו קשר הגומלין נמתח בין שתי הטבלאות. אם בחרת את תיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים, הקו יופיע עבה יותר בכל קצה. בנוסף, שוב, רק אם בחרת את תיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים, המספר 1 יופיע מעל החלק העבה של הקו בצד אחד של קשר הגומלין וסימן האינסוף () יופיע מעל החלק העבה בצד השני.

גרירת שדה מטבלה לשדה המתאים בטבלה אחרת

הערות: 

 • כדי ליצור קשר גומלין של יחיד-ליחיד    שני השדות המשותפים (לרוב שדות המפתח הראשי והמפתח הזר) חייבים להכיל אינדקס ייחודי. משמעות הדבר היא שיש להגדיר את המאפיין סדור באינדקס עבור שדות אלה לכן (ללא כפילויות). אם שני השדות מכילים אינדקס ייחודי, Access ייצור קשר גומלין של יחיד-ליחיד.

 • כדי ליצור קשר גומלין של יחיד-לרבים    השדה בצד "יחיד" (לרוב המפתח הראשי) של קשר הגומלין חייב להכיל אינדקס ייחודי. משמעות הדבר היא שיש להגדיר את המאפיין סדור באינדקס עבור שדה זה לכן (ללא כפילויות). השדה בצד "רבים" אינו אמור להכיל אינדקס ייחודי. הוא יכול להכיל אינדקס, אך הוא חייב לאפשר כפילויות. משמעות הדבר היא שיש להגדיר את המאפיין סדור באינדקס עבור שדה זה ללא או לכן (כפילויות מאושרות). כאשר שדה אחד מכיל אינדקס ייחודי והשדה השני אינו מכיל אינדקס ייחודי, Access ייצור קשר גומלין של יחיד-לרבים.

יצירת קשר גומלין של טבלה באמצעות החלונית 'רשימת שדות'

ב- Office Access 2007, באפשרותך להוסיף שדה לטבלה קיימת הפתוחה בתצוגת גליון נתונים על-ידי גרירתו מהחלונית רשימת שדות. החלונית רשימת שדות מציגה שדות זמינים בטבלאות קשורות וגם שדות זמינים בטבלאות אחרות. בעת גרירת שדה מטבלה "אחרת" (שאינה קשורה) ולאחר השלמת אשף בדיקת המידע, קשר גומלין חדש של יחיד-לרבים ייווצר באופן אוטומטי בין הטבלה בחלונית רשימת שדות לטבלה שאליה גררת את השדה. קשר גומלין זה, שנוצר על-ידי Access, אינו אוכף שלמות הקשרים בברירת המחדל. כדי לאכוף שלמות הקשרים, עליך לערוך את קשר הגומלין. לקבלת מידע נוסף, עיין במקטע שינוי קשר גומלין בין טבלאות.

פתיחת טבלה בתצוגה 'גליון נתונים'

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה שאליה ברצונך להוסיף את השדה ובה ברצונך ליצור את קשר הגומלין ולחץ על תצוגת גליון נתונים בתפריט הקיצור.

פתיחת חלונית רשימת השדות

 • בכרטיסיה גליון נתונים, בקבוצה שדות ועמודות, לחץ על הוסף שדות קיימים.

  תמונה של רצועת הכלים של Access

  מופיעה החלונית רשימת שדות.

החלונית רשימת שדות מציגה את כל הטבלאות האחרות במסד הנתונים שלך, מקובצות בקטגוריות. בעת עבודה עם טבלה בתצוגת גליון נתונים, Access יציג שדות באחת משתי קטגוריות בחלונית רשימת שדות: שדות זמינים בטבלאות קשורות ושדות זמינים בטבלאות אחרות. בקטגוריה הראשונה רשומות כל הטבלאות בעלות קשר גומלין עם הטבלה שעליה אתה עובד כרגע. בקטגוריה השניה רשומות כל הטבלאות שאיתן הטבלה שלך אינה עומדת בקשר גומלין.

בחלונית רשימת שדות, בעת לחיצה על סימן החיבור (+) בסמוך לשם הטבלה, תראה רשימה של כל השדות הזמינים בטבלה זו. כדי להוסיף שדה לטבלה שלך, גרור את השדה הרצוי מהחלונית רשימת שדות לטבלה בתצוגת גליון נתונים.

הוספת שדה ויצירת קשר גומלין מהחלונית 'רשימת שדות'

 1. בכרטיסיה גליון נתונים, בקבוצה שדות ועמודות, לחץ על הוסף שדות קיימים.

  תמונה של רצועת הכלים של Access

  מופיעה החלונית רשימת שדות.

 2. תחת שדות זמינים בטבלאות אחרות, לחץ על סימן החיבור (+) לצד שם טבלה כדי להציג את רשימת השדות בטבלה זו.

 3. גרור את השדה הרצוי מהחלונית רשימת שדות לטבלה הפתוחה בתצוגת גליון נתונים.

 4. כאשר מופיע קו ההוספה, שחרר את השדה במיקום הרצוי.

  אשף בדיקת המידע מופעל.

 5. עקוב אחר ההוראות כדי להשלים את אשף בדיקת המידע.

  השדה יופיע בטבלה בתצוגת גליון נתונים.

בעת גרירה מטבלה "אחרת" (שאינה קשורה) ולאחר השלמת אשף בדיקת המידע, קשר גומלין חדש של יחיד-לרבים יווצר באופן אוטומטי בין הטבלה ברשימת השדות לטבלה שאליה גררת את השדה. קשר גומלין זה, שנוצר על-ידי Access, אינו אוכף שלמות הקשרים בברירת המחדל. כדי לאכוף שלמות הקשרים, עליך לערוך את קשר הגומלין. לקבלת מידע נוסף, עיין במקטע שינוי קשר גומלין בין טבלאות.

לראש הדף

מחיקת קשר גומלין בין טבלאות

כדי להסיר קשר גומלין בין טבלאות, עליך למחוק את קו קשר הגומלין בחלון 'קשרי גומלין'. מקם בזהירות את הסמן כך שיצביע על קו קשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על הקו. קו קשר הגומלין מופיע עבה יותר בעת בחירתו. לאחר בחירה בקו קשר הגומלין, הקש DELETE. שים לב שבעת הסרה של קשר גומלין, מוסרת גם התמיכה בשלמות ההקשרים עבור קשר גומלין זה אם הוא זמין. כתוצאה מכך, Access לא ימנע עוד באופן אוטומטי את יצירתן של רשומות מיותמות בצד "רבים" של קשר גומלין.

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

החלון 'קשרי גומלין' מופיע.

אם לא הגדרת עדיין קשרי גומלין וזו הפעם הראשונה שאתה פותח את החלון 'קשרי גומלין', מופיעה תיבת הדו-שיח הצגת טבלה. אם תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על סגור.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

מוצגות כל הטבלאות בעלות קשרי גומלין ומציגות קווים של קשרי גומלין.

 1. לחץ על קו קשר הגומלין של קשר הגומלין שברצונך למחוק. קו קשר הגומלין מופיע עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 2. הקש DELETE.

  -לחלופין-

  לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על מחק.

 3. ייתכן ש- Access יציג את ההודעה האם אתה בטוח שאתה רוצה למחוק לתמיד את קשרי הגומלין שנבחרו ממסד הנתונים שלך?. אם הודעת אישור זו מופיעה, לחץ על כן.

הערה: אם אחת מהטבלאות המופעלות בקשר הגומלין בין הטבלאות נמצאת בשימוש, הן על-ידי אדם אחר או תהליך והן באובייקט פתוח של מסד נתונים (כגון טופס), לא תוכל למחוק את קשר הגומלין. עליך לסגור תחילה את כל האובייקטים הפתוחים בהם נעשה שימוש בטבלאות אלה בטרם תוכל להסיר את קשר הגומלין.

לראש הדף

שינוי קשר גומלין בין טבלאות

שנה קשר גומלין בין טבלאות על-ידי בחירה בו בחלון 'קשרי גומלין' ולאחר מכן על-ידי עריכתו. מקם בזהירות את הסמן כך שיצביע על קו קשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על הקו כדי לבחור בו. קו קשר הגומלין מופיע עבה יותר בעת בחירה בו. לאחר בחירה בקו קשר הגומלין, לחץ עליו פעמיים או לחץ על עריכת קשרי גומלין בקבוצה כלים בכרטיסיה עיצוב. תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין תופיע.

עריכת השינויים בתיבת הדו-שיח ’עריכת קשרי גומלין’

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

החלון 'קשרי גומלין' מופיע.

אם לא הגדרת עדיין קשרי גומלין וזו הפעם הראשונה שאתה פותח את החלון 'קשרי גומלין', מופיעה תיבת הדו-שיח הצגת טבלה. אם תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על סגור.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות עבורן תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים', עיין במאמר מדריך לחלונית הניווט.

 1. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. הקו של קשר הגומלין מופיע עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 2. לחץ פעמיים על קו קשר הגומלין.

  -לחלופין-

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על עריכת קשרי גומלין.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

  תיבת הדו-שיח 'עריכת קשרי גומלין'

 3. ערוך את השינויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין מאפשרת לך לשנות קשרי גומלין בין טבלאות. באופן ספציפי, באפשרותך לשנות טבלאות או שאילתות בכל צד של קשר הגומלין או את השדות בכל צד. תוכל גם להגדיר סוג צירוף או לאכוף שלמות הקשרים ולבחור אפשרות דירוג. לקבלת מידע נוסף אודות סוג הצירוף וכיצד להגדירו, עיין בסעיף הגדרת סוג הצירוף. לקבלת מידע נוסף אודות הדרך לאכיפת שלמות הקשרים ולבחירת אפשרות דירוג, עיין במקטע אכיפת שלמות הקשרים.

הגדרת סוג הצירוף

בעת הגדרת קשר גומלין של טבלה, העובדות בנוגע לקשר הגומלין משפרות את עיצובי השאילתה שלך. לדוגמה, אם תגדיר קשר גומלין בין שתי טבלאות ולאחר מכן תיצור שאילתה שתשתמש בטבלאות אלה, Access ייבחר באופן אוטומטי את השדות התואמים המהווים ברירת מחדל בהתבסס על השדות שצוינו בקשר הגומלין. באפשרותך לעקוף ערכי ברירת מחדל התחלתיים אלה בשאילתה שלך, אך הערכים שיסופקו על-ידי קשר הגומלין יהיו לרוב הערכים הנכונים. מכיוון שהתאמה ואיחוד נתונים מיותר מטבלה אחת היא פעולה המתבצעת לעתים תכופות בכל מסדי הנתונים מלבד מסדי הנתונים הפשוטים ביותר, הגדרת ברירות המחדל על-ידי יצירת קשרי גומלין יכולה לחסוך זמן ולהיות מועילה.

שאילתה מרובת טבלאות משלבת מידע מיותר מטבלה אחת על-ידי התאמת הערכים בשדות המשותפים. הפעולה שמבצעת את ההתאמה והשילוב נקראת צירוף. לדוגמה, נניח שברצונך להציג הזמנות של לקוח. אתה יוצר שאילתה המצרפת את הטבלה 'לקוחות' לטבלה 'הזמנות' בשדה 'מזהה לקוח'. תוצאת השאילתה תכיל מידע לקוח ומידע הזמנה רק עבור השורות בהן התגלתה התאמה.

אחד מהערכים שבאפשרותך לציין עבור כל קשר גומלין הוא סוג צירוף. סוג הצירוף מורה ל- Access אילו רשומות לכלול בתוצאת השאילתה. לדוגמה, חשוב שוב על שאילתה המצרפת את הטבלה 'לקוחות' ואת הטבלה 'הזמנות' בשדות המשותפים המייצגים את השדה 'מזהה לקוח'. באמצעות סוג הצירוף המהווה ברירת מחדל (הנקרא צירוף פנימי), השאילתה מחזירה רק את השורות של הטבלה 'לקוחות' ואת השורות של הטבלה 'הזמנות' בהן השדות המשותפים (הנקראים שדות מצורפים) שווים בערכם.

עם זאת, נניח שברצונך לכלול את כל הלקוחות שבטבלה 'לקוחות'  — גם אלה שטרם הציבו הזמנות כלשהן. כדי לבצע פעולה זו, עליך לשנות את סוג הצירוף מצירוף פנימי למה שנקרא צירוף חיצוני שמאלי. צירוף חיצוני שמאלי מחזיר את כל שורות הטבלה מהצד השמאלי של קשר הגומלין ורק את השורות התואמות מהצד הימני של הטבלה. צירוף חיצוני ימני מחזיר את כל השורות מימין ורק את השורות התואמות את השורות מצד שמאל.

הערה: במקרה זה, "שמאל" ו"ימין" מתייחסים למיקום של הטבלאות בתיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין ולא לחלון 'קשרי גומלין'.

חשוב על התוצאה שלרוב תצפה לה משאילתה המצרפת את הטבלאות בקשר גומלין זה ולאחר מכן הגדר את סוג הצירוף בהתאם.

הגדרת סוג הצירוף

 1. בתיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין , לחץ על סוג צירוף.

  תיבת הדו-שיח מאפייני הצירוף תופיע.

 2. לחץ על בחירתך ולאחר מכן לחץ על אישור.

הטבלה הבאה (באמצעות הטבלאות 'לקוחות' ו'הזמנות') מציגה את שלוש הבחירות המוצגות בתיבת הדו-שיח מאפייני צירוף, סוג הצירוף בו הן משתמשות ואם כל השורות או השורות התואמות כלולות עבור כל טבלה.

בחירה

צירוף יחסי

טבלה שמאלית

טבלה ימנית

1. נכללות רק שורות כאשר השדות המצורפים משתי הטבלאות הם שווים.

צירוף פנימי

שורות תואמות

שורות תואמות

2. נכללות כל הרשומות מ'לקוחות' ורק הרשומות מ'הזמנות' שבהן השדות המצורפים שווים.

צירוף חיצוני שמאלי

כל השורות

שורות תואמות

3. נכללות כל הרשומות מ'הזמנות' ורק הרשומות מ'לקוחות' שבהן השדות המצורפים הם שווים.

צירוף חיצוני ימני

שורות תואמות

כל השורות

כאשר תבחר באפשרות 2 או באפשרות 3, מוצג חץ בקו קשר הגומלין. חץ זה מצביע לצד בקשר הגומלין שמראה שורות תואמות בלבד.

עריכת שינויים בתיבת הדו-שיח 'מאפייני הצירוף'

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

החלון 'קשרי גומלין' מופיע.

אם לא הגדרת עדיין קשרי גומלין וזו הפעם הראשונה שאתה פותח את החלון 'קשרי גומלין', מופיעה תיבת הדו-שיח הצגת טבלה. אם תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על סגור.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

מוצגות כל הטבלאות בעלות קשרי גומלין ומציגות קווי קשר גומלין. שים לב שכל הטבלאות המוסתרות (טבלאות שעבורן נבחרה תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח 'אפשרויות ניווט'.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים', עיין במאמר מדריך לחלונית הניווט.

 1. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. הקו של קשר הגומלין מופיע עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 2. לחץ פעמיים על קו קשר הגומלין.

  -לחלופין-

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על עריכת קשרי גומלין.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 3. לחץ על סוג צירוף

 4. בתיבת הדו-שיח מאפייני צירוף, לחץ על אפשרות ולאחר מכן לחץ על אישור.

  תיבת הדו-שיח 'מאפייני צירוף'

 5. בצע שינויים נוספים בקשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

אכיפת שלמות הקשרים

מטרת השימוש בשלמות הקשרים היא למנוע רשומות מיותמות ולשמור על הפניות מסונכרנות כך שלא יהיו רשומות המפנות לרשומות אחרות שכבר אינן קיימות. שלמות הקשרים נאכפת על ידי הפיכתה לזמינה עבור קשר גומלין בין טבלאות. כאשר שלמות הקשרים נאכפת, Access דוחה כל פעולה שעלולה להפר שלמות הקשרים עבור אותו קשר גומלין בין טבלאות. Access ידחה עדכונים המשנים את היעד של הפניה ואת המחיקות המסירות את היעד של הפניה. כדי ש- Access יפיץ עדכונים ומחיקות של הקשרים כך שכל השורות הקשורות ישתנו בהתאם, עיין בסעיף הגדרת אפשרויות הירארכיית ההקשרים.

הפעלה או ביטול של שלמות הקשרים

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

החלון 'קשרי גומלין' מופיע.

אם לא הגדרת עדיין קשרי גומלין וזו הפעם הראשונה שאתה פותח את החלון 'קשרי גומלין', מופיעה תיבת הדו-שיח הצגת טבלה. אם תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על סגור.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות עבורן תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים', עיין במאמר מדריך לחלונית הניווט.

 1. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. הקו של קשר הגומלין מופיע עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 2. לחץ פעמיים על קו קשר הגומלין.

  -לחלופין-

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על עריכת קשרי גומלין.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 3. בחר בתיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות.

 4. בצע את כל השינויים הנוספים בקשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

לאחר אכיפת שלמות הקשרים, יחולו הכללים הבאים:

 • אין באפשרותך להזין ערך בשדה מפתח זר של טבלה קשורה אם ערך זה אינו קיים בשדה המפתח הראשי של הטבלה הראשית — פעולה זו יוצרת רשומות מיותמות.

 • אין באפשרותך למחוק רשומה מטבלה ראשית אם קיימות רשומות תואמות בטבלה קשורה. לדוגמה, אין באפשרותך למחוק רשומת עובד מהטבלה 'עובדים' אם קיימות הזמנות המוקצות לעובד זה בטבלה 'הזמנות'. עם זאת, באפשרותך לבחור למחוק רשומה ראשית ואת כל הרשומות הקשורות בפעולה אחת על-ידי בחירה בתיבת הסימון מחק רשומות קשורות בהתאם להירארכיית הקשרים.

 • אין באפשרותך לשנות ערך של מפתח ראשי בטבלה הראשית אם בעקבות ביצוע פעולה זו ייווצרו רשומות מיותמות. לדוגמה, אין באפשרותך לשנות מספר הזמנה בטבלה 'הזמנות' אם קיימים פריטי קו שהוקצו לרשומת הזמנה זו בטבלה 'פרטי הזמנה'. עם זאת, באפשרותך לבחור לעדכן רשומה ראשית ואת כל הרשומות הקשורות בפעולה אחת על-ידי בחירה בתיבת הסימון עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים.

  הערות: אם אתה מתקשה להפוך את שלמות ההקשרים לזמינה, שים לב שהתנאים הבאים נדרשים כדי לאכוף שלמות הקשרים:

  • השדה המשותף מהטבלה הראשית חייב להיות מפתח ראשי או להכיל אינדקס ייחודי.

  • השדות המשותפים חייבים להכיל סוג נתונים זהה. יוצא הדופן היחיד הוא שניתן לקשר שדה של מספור אוטומטי לשדה מספור המכיל את הגדרת המאפיין FieldSize של מספר שלם ארוך.

  • שתי הטבלאות חייבות להתקיים באותו מסד נתונים של Access. לא ניתן לאכוף שלמות הקשרים בטבלאות מקושרות. עם זאת, אם טבלאות המקור נמצאות בתבנית של Access, באפשרותך לפתוח את מסד הנתונים בו הן מאוחסנות ולהפוך את שלמות ההקשרים לזמינה במסד נתונים זה.

הגדרת אפשרויות היררכייית ההקשרים

ייתכן שתיתקל במצב בו יהיה לך צורך הגיוני לשנות את הערך בצד "יחיד" של קשר גומלין. במקרה כזה, יש צורך ש- Access יעדכן באופן אוטומטי את כל השורות המושפעות כחלק מפעולה אחת. באופן זה, העדכון יושלם במלואו כך שמסד הנתונים שלך לא יישאר במצב לא עקבי  — עם מספר שורות מעודכנות ומספר שורות לא מעודכנות. Access מסייע לך להימנע מבעיה זו על-ידי תמיכה באפשרות 'עדכן שדות קשורים זה לזה בהתאם להיררכיית הקשרים'. בעת אכיפת שלמות הקשרים ובחירה באפשרות 'עדכן שדות קשורים זה לזה בהתאם להיררכיית הקשרים' ולאחר מכן, עדכון מפתח ראשי, Access יעדכן באופן אוטומטי את כל השדות המכילים הפניה למפתח הראשי.

ייתכן שתצטרך גם למחוק שורה ואת כל הרשומות הקשורות אליה  — לדוגמה, רשומה של מוביל וכל ההזמנות הקשורות עבור מוביל זה. מסיבה זו , Access תומך באפשרות 'מחק רשומות קשורות זו לזו בהתאם להיררכיית הקשרים'. בעת אכיפת שלמות הקשרים ובחירה באפשרות 'מחק רשומות קשורות זו לזו בהתאם להיררכיית הקשרים', Access ימחק באופן אוטומטי את כל הרשומות המכילות הפניה למפתח הראשי בעת מחיקת הרשומה המכילה את המפתח הראשי.

הפעלה וביטול של עדכון היררכיית הקשרים ו/או מחיקת היררכיית הקשרים

 1. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח.

 2. בתיבת הדו-שיח פתיחה, בחר את מסד הנתונים ופתח אותו.

 3. בכרטיסיה כלי מסד נתונים, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על קשרי גומלין.

החלון 'קשרי גומלין' מופיע.

אם לא הגדרת עדיין קשרי גומלין וזו הפעם הראשונה שאתה פותח את החלון 'קשרי גומלין', מופיעה תיבת הדו-שיח הצגת טבלה. אם תיבת הדו-שיח מופיעה, לחץ על סגור.

 1. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קשרי גומלין, לחץ על כל קשרי הגומלין.

כל הטבלאות הכוללות קשרי גומלין מוצגות עם קווים של קשרי גומלין. שים לב שטבלאות מוסתרות (טבלאות עבורן תיבת הסימון מוסתר בתיבת הדו-שיח מאפיינים של הטבלה נבחרה) וקשרי הגומלין שלהן לא יוצגו אלא אם האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים' נבחרה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

לקבלת מידע נוסף אודות האפשרות 'הצג אובייקטים מוסתרים', ראה מדריך לחלונית הניווט.

 1. לחץ על הקו של קשר הגומלין עבור קשר הגומלין שברצונך לשנות. הקו של קשר הגומלין מופיע עבה יותר כאשר הוא נבחר.

 2. לחץ פעמיים על קו קשר הגומלין.

  -לחלופין-

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה כלים, לחץ על עריכת קשרי גומלין.

  מופיעה תיבת הדו-שיח עריכת קשרי גומלין.

 3. בחר בתיבת הסימון אכוף שלמות הקשרים בין הטבלאות.

 4. בחר את תיבת הסימון עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים או את תיבת הסימון מחק רשומות קשורות בהתאם להירארכיית הקשרים או בחר את שתיהן.

 5. בצע את כל השינויים הנוספים בקשר הגומלין ולאחר מכן לחץ על אישור.

הערה: אם המפתח הראשי הוא שדה של מספור אוטומטי, לבחירה בתיבת הסימון עדכן שדות קשורים בהתאם להירארכיית הקשרים לא תהיה כל השפעה, מכיוון שאין באפשרותך לשנות את הערך בשדה של מספור אוטומטי.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×