מדריך לממשק המשתמש של Access 2007

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה דן בממשק המשתמש החדש (UI) של Microsoft Office Access 2007. ממשק המשתמש החדש הוא תוצאה של מחקר נרחב ובדיקות שמישות והוא מעוצב כדי להקל עליך באיתור הפקודות הדרושות.

תקבל מידע אודות רכיבי ממשק המשתמש החדשים  — מהם וכיצד לעבוד איתם. כמו כן, תקבל מידע אודות האופן שבו תהפוך מסמכים עם לשוניות במסד נתונים לזמינים והאופן שבו תנווט לאובייקטי מסד הנתונים החדש.

בנושא זה

סקירה

תחילת העבודה עם Microsoft Office Access

רצועת הכלים

חלונית הניווט

מסמכים עם לשוניות

שורת המצב

סרגל כלים מצומצם

קבלת עזרה

סקירה כללית

ממשק המשתמש החדש ב- Office Access 2007 כולל מספר רכיבים המגדירים את האופן שבו אתה עובד עם המוצר. רכיבים חדשים אלה נבחרו כדי לסייע לך לרכוש מיומנות ב- Access ולסייע לך למצוא את הפקודות שאתה זקוק להן במהירות. העיצוב החדש גם מקל על מציאת תכונות שאחרת היו נותרות מוסתרות מתחת לשכבות של סרגלי כלים ותפריטים. תוכל להתחיל לעבוד במהירות רבה יותר בזכות הדף החדש תחילת העבודה עם Microsoft Office Access, אשר מספק לך גישה מהירה לחוויית המתחילים החדשה שלנו, לרבות חבילה של תבניות מעוצבות באופן מקצועי.

רכיב הממשק החדש והחשוב ביותר קרוי רצועת הכלים, המהווה חלק מ- ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent. רצועת הכלים היא הרצועה לאורך החלק העליון של חלון התוכנית, המכילה קבוצות של פקודות. רצועת הכלים של Office Fluent מספקת מיקום יחיד עבור פקודות והיא התחליף העיקרי לתפריטים ולסרגלי כלים. ברצועת הכלים יש כרטיסיות אשר משלבות פקודות בדרכים הגיוניות. ב- Office Access 2007, הכרטיסיות הראשיות של רצועת הכלים הן בית, צור, נתונים חיצוניים וכלי מסד נתונים. כל כרטיסיה מכילה קבוצות של פקודות קשורות, וקבוצות אלה חושפות כמה מרכיבי ממשק המשתמש החדשים הנוספים, כגון הגלריה, המהווה סוג חדש של פקד המציג אפשרויות באופן חזותי.

רכיבי ממשק המשתמש החדשים העיקריים ב- Office Access 2007 הם:

 • תחילת העבודה עם Microsoft Office Access    הדף שמוצג בעת הפעלת Access מלחצן התחל של Windows או מקיצור בשולחן העבודה.

 • רצועת הכלים של Office Fluent    האזור בראש חלון התוכנית אשר בו ניתן לבחור פקודות.

  • הכרטיסיה פקודה    פקודות משולבות בצורה הגיונית.

  • הכרטיסיה פקודה הקשרית    כרטיסיית פקודה המופיעה בהתאם להקשר שלך  — האובייקט שעליו אתה עובד או המשימה שאתה מבצע.

  • גלריה    פקד המציג בחירה באופן חזותי כך שתוכל לראות את התוצאות שתקבל.

  • סרגל הכלים גישה מהירה    סרגל כלים סטנדרטי יחיד המופיע ברצועת הכלים ומציע גישה בלחיצה בודדת לפקודות הנחוצות ביותר, כגון שמור ובטל.

 • חלונית הניווט    האזור בצדו השמאלי של החלון אשר מציג את אובייקטי מסד הנתונים שלך. חלונית הניווט מחליפה את חלון מסד הנתונים מהגירסאות הקודמות של Access.

 • מסמכים עם לשוניות    הטבלאות, השאילתות, הטפסים, הדוחות, הדפים ופקודות המאקרו שלך מוצגים כמסמכים עם לשוניות.

 • שורת המצב    השורה בתחתית חלון התוכנית אשר מציגה מידע מצב וכוללת לחצנים אשר מאפשרים לך לשנות את התצוגה שלך.

 • סרגל כלים מצומצם    רכיב על אובייקט אשר מופיע באופן ברור מעל הטקסט אשר בחרת, כך שבאפשרותך להחיל בקלות עיצוב לטקסט.

  עצה: ב- Access 2010, ממשק המשתמש החדש שלה מעודן ולאחר שבוצעו יותר להתאמה אישית.

לראש הדף

תחילת העבודה עם Microsoft Office Access

כאשר אתה מפעיל את Office Access 2007 על-ידי לחיצה על לחצן התחל של Windows או על קיצור בשולחן העבודה או קיצור שולחן עבודה (אבל לא כאשר אתה לוחץ על מסד נתונים), הדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access מופיע. דף זה מציג את מה שניתן לעשות כדי להתחיל לעבוד ב- Office Access 2007.

הדף 'תחילת העבודה עם Microsoft Office Access'

לדוגמה, באפשרותך ליצור מסד נתונים ריק חדש, ליצור מסד נתונים מתבנית, או לפתוח מסד נתונים אחרון (אם פתחת מסדי נתונים מסוימים לפני). באפשרותך גם לעבור ישירות ל- Microsoft Office Online כדי ללמוד עוד אודות Microsoft Office system 2007 ו- Office Access 2007, או לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office והשתמש בתפריט לפתיחת מסד נתונים קיים.

פתיחת מסד נתונים ריק חדש

 1. הפעל את Access מתפריט התחלה או מקיצור דרך.

  הדף 'תחילת העבודה עם Microsoft Office Access' מופיע.

 2. בדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access, תחת מסד נתונים ריק חדש, לחץ על מסד נתונים ריק.

 3. בחלונית Blank Database, בתיבה File Name, הקלד שם קובץ או השתמש בשם הקובץ שניתן לך.

 4. לחץ על צור.

  מסד הנתונים החדש נוצר וטבלה חדשה נפתחה בתצוגת גליון נתונים.

Office Access 2007 מספק מספר תבניות המגיעות יחד עם המוצר ובאפשרותך להוריד תבניות נוספות מ- Microsoft Office Online. מהי תבנית? בהקשר של Office Access 2007, מדובר במסד נתונים מעוצב מראש המכיל טבלאות, טפסים ודוחות המעוצבים באופן מקצועי. תבניות מהוות צעד ראשוני משמעותי בעת יצירת מסד נתונים חדש.

יצירת מסד נתונים חדש מתבנית מובלטת

 1. הפעל את Access מתפריט התחלה או מקיצור דרך.

  הדף 'תחילת העבודה עם Microsoft Office Access' מופיע.

 2. בדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access, תחת תבניות מקוונות מוצגות, לחץ על תבנית.

 3. בתיבה 'שם קובץ', הקלד שם קובץ או השתמש בשם המוצע לך.

 4. אופציונלית, סמן את צור וקשר את מסד הנתונים שלך אל אתר של Windows SharePoint Services אם ברצונך לקשר לאתר של Windows SharePoint Services.

 5. לחץ על צור
  -לחלופין-
  לחץ על הורד

  Access יוצר את מסד הנתונים החדש מהתבנית ופותח אותו.

באפשרותך להוריד תבניות נוספות מ- Office Online ישירות מתוך ממשק המשתמש של Office Access 2007.

יצירת מסד נתונים חדש מתבנית של Microsoft Office Online

 1. הפעל את Access מתפריט התחלה או מקיצור דרך.

  הדף 'תחילת העבודה עם Microsoft Office Access' מופיע.

 2. בדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access, בחלונית קטגוריות תבניות, לחץ על קטגוריה ולאחר מכן, כאשר התבניות בקטגוריה זו מופיעות, לחץ על תבנית.

 3. בתיבה 'שם קובץ', הקלד שם קובץ או השתמש בשם המוצע לך.

 4. לחץ על הורד.

  Access מוריד באופן אוטומטי את התבנית, יוצר מסד נתונים חדש המבוסס על התבנית, מאחסן אותו בתיקיית המסמכים שלך (לדוגמה, התיקיה 'המסמכים שלי') ופותח את מסד הנתונים.

כאשר אתה פותח (או יוצר ופותח) מסד נתונים, Access מוסיף את שם הקובץ ואת מיקום מסד הנתונים לרשימה פנימית של המסמכים שהיו בשימוש לאחרונה. רשימה זו מוצגת בדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access כך שתוכל לפתוח בקלות את מסדי הנתונים שהיו בשימוש לאחרונה.

פתיחת מסד נתונים שהיה בשימוש לאחרונה

 1. הפעל את Access.

 2. בדף תחילת העבודה עם Microsoft Office Access, תחת פתיחת מסד הנתונים האחרון שהיה בשימוש, לחץ על מסד הנתונים שברצונך לפתוח.

  Access פותח את מסד הנתונים.

פתיחת מסד נתונים באמצעות לחצן Microsoft Office Access

 1. הפעל את Access.

 2. לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על מסד הנתונים שברצונך לפתוח, אם הוא מופיעה בחלונית השמאלית של התפריט.
  -לחלופין-
  לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על פתח. כאשר תיבת הדו-שיח פתיחה מופיעה, הזן שם קובץ ולאחר מכן לחץ על פתח.

  מסד הנתונים נפתח.

לראש הדף

רצועת הכלים

רצועת הכלים של Office Fluent היא התחליף העיקרי עבור תפריטים וסרגלי כלים והיא מספקת את ממשק הפקודות הראשי ב- Office Access 2007. אחד מהיתרונות העיקריים של רצועת הכלים הוא שהיא מאחדת, במקום אחד, משימות ונקודות כניסה אשר הצגתן הצריכה בעבר תפריטים, סרגלי כלים, חלוניות משימות ורכיבי ממשק משתמש אחרים. באופן זה, יש לך מקום אחד בלבד שבו עליך לחפש פקודות, במקום מספר גדול של מקומות.

בעת פתיחת מסד נתונים, רצועת הכלים מופיעה בראש חלון Office Access 2007 הראשי, ושם היא מציגה את הפקודות בכרטיסיית הפקודות הפעילה.

רצועת הכלים של Access

רצועת הכלים מכילה סידרה של כרטיסיות פקודות המכילות פקודות. ב- Office Access 2007, כרטיסיות הפקודות הראשיות הן בית, צור, נתונים חיצוניים וכלי מסד נתונים. כל כרטיסיה מכילה קבוצות של פקודות קשורות, וקבוצות אלה חושפות כמה מרכיבי ממשק המשתמש החדשים הנוספים, כגון הגלריה, המהווה סוג חדש של פקד המציג אפשרויות באופן חזותי.

הפקודות ברצועת הכלים לוקחות בחשבון את האובייקט הפעיל כעת. לדוגמה, אם יש לך טבלה הפתוחה בתצוגת גליון נתונים ואתה לוחץ על טופס בכרטיסיה צור, בקבוצה טפסים, Office Access 2007 יוצר את הטופס בהתבסס על הטבלה הפעילה. כלומר, שם הטבלה הפעילה מוזן במאפיין RecordSource של הטופס.

באפשרותך להשתמש בקיצורי מקשים עם רצועת הכלים. כל קיצורי המקשים מגירסה קודמת של Access ממשיכים לפעול. מערכת הגישה באמצעות לוח המקשים מחליפה את מקשי הקיצור של תפריטים מגירסאות קודמות של Access. מערכת זו משתמשת במחוונים קטנים עם אות בודדת או צירוף אותיות המופיעים ברצועת הכלים ומציינים איזה קיצור מקשים מפעיל את הפקד שמתחתיו.

לאחר שבחרת כרטיסיית פקודה, באפשרותך לדפדף בין הפקודות הזמינות בתוך כרטיסיה זו.

בחירת כרטיסיית פקודה

 1. הפעל את Access.

 2. לחץ על הכרטיסיה הרצויה.

-לחלופין-

 1. הפעל את Access.

 2. הקש על מקש ALT ושחרר אותו.

  כלי לוח המקשים מופיעים.

 3. הקש על המקש או על המקשים המוצגים בכלי לוח המקשים כפועלים או המקשים הקרובים ביותר לכרטיסיית הפקודה הרצויה.

באפשרותך לבצע פקודה במספר דרכים שונות. הדרך המהירה והישירה ביותר היא להשתמש בקיצור המקשים המשויך לפקודה. אם ידוע לך מהו קיצור המקשים אשר שימש בגירסה קודמת של Access, הוא צריך לפעול גם ב- Office Access 2007.

לקבלת מידע נוסף אודות קיצורי מקשים, ראה קיצורי מקשים עבור Access.

ביצוע פקודה

 1. הפעל את Access.

 2. לחץ על הכרטיסיה המתאימה עבור הפקודה. הטבלה הבאה מציגה מדגם מייצג של הכרטיסיות והפקודות הזמינות בכל כרטיסיה. הכרטיסיות והפקודות הזמינות משתנות בהתאם לפעולות שאתה מבצע.

כרטיסיית הפקודות

דברים נפוצים שניתן לעשות

בית

בחר תצוגה אחרת.

העתק והדבק מהלוח.

הגדר את מאפייני הגופן הנוכחיים.

הגדר את יישור הגופן הנוכחי.

החל עיצוב טקסט עשיר על שדה תזכיר.

עבוד עם רשומות (רענון, חדש, שמירה, מחיקה, סכומים, איות עוד).

מיין וסנן רשומות.

חפש רשומות.

יצירה

צור טבלה ריקה חדשה.

צור טבלה חדשה באמצעות תבנית טבלה.

צור רשימה באתר SharePoint וטבלה במסד הנתונים הנוכחי המקושרת לרשימה החדשה שנוצרה.

צור טבלה ריקה חדשה בתצוגת עיצוב.

צור טופס חדש המבוסס על הטבלה או על השאילתה הפעילה.

צור PivotTable או תרשים חדש.

צור דוח חדש בהתבסס על הטבלה או השאילתה הפעילה.

צור שאילתה, מאקרו, מודול או מודול מחלקה חדשים.

נתונים חיצוניים

ייבא נתונים חיצוניים או קשר אליהם.

יצא נתונים.

אסוף ועדכן נתונים באמצעות דואר אלקטרוני.

עבוד עם רשימות SharePoint לא מקוונות.

צור פריטים מיובאים ופריטים מיוצאים שמורים.

העבר חלק ממסד נתונים או את כולו לאתר חדש או קיים של SharePoint.

כלי מסד נתונים

הפעל את עורך Visual Basic או הפעל מאקרו.

צור והצג קשרי גומלין של טבלה.

הצג/הסתר יחסי תלות בין אובייקטים או את גליון המאפיינים

הפעל את מתעד מסד הנתונים או נתח ביצועים.

העבר נתונים אל Microsoft SQL Server או אל מסד נתונים של Access (טבלאות בלבד).

הפעל את מנהל הטבלאות המקושרות.

נהל את תוספות Access.

יצירה או עריכה של מודול Visual Basic for Applications ‏(VBA).

 1. לחץ על הפקד המייצג את הפקודה. לחלופין, אם אתה מכיר את קיצור המקשים עבור הפקודה מגירסה קודמת של Access, הזן את קיצור המקשים באמצעות לוח המקשים.

  -לחלופין-

  הקש על מקש ALT ושחרר אותו.

  מופיעים מקשי הגישה.

  הקש על המקש או המקשים המוצגים בתיאור לוח המקשים המשויך לפקודה הרצויה.

כרטיסיות פקודה הקשרית

בנוסף לכרטיסיות הפקודה הסטנדרטיות, Office Access 2007 מפעיל רכיב ממשק משתמש חדש ב- Office Professional 2007 הקרוי כרטיסיית הפקודה ההקשרית. בהתאם להקשר שלך (כלומר, האובייקט שאתה עובד איתו והפעולה שאתה מבצע), לפחות כרטיסיית פקודה אחת עשויה להופיע לצד כרטיסיות הפקודה הסטנדרטיות.

כרטיסיות הקשריות

הפעלת כרטיסיית פקודה הקשרית

 • לחץ על כרטיסיית הפקודה ההקשרית.

-לחלופין-

 1. הקש על מקש ALT ושחרר אותו.

  מופיעים מקשי הגישה.

 2. הקש על המקש או על המקשים המוצגים במקש הגישה המופיע כפועל או על המקשים הקרובים ביותר לכרטיסיית הפקודה ההקשרית.

כרטיסיות הפקודות ההקשריות מכילות פקודות ותכונות הנדרשות לך לעבודה בהקשר מסוים. לדוגמה, בעת פתיחת טבלה בתצוגת עיצוב, הכרטיסיות ההקשריות מכילות פקודות אשר חלות רק בעת עבודה עם טבלה בתצוגה זו. כדוגמה נוספת, בעת פתיחת טבלה בתצוגת עיצוב, כרטיסיית פקודות הקשרית בשם עיצוב מופיעה לצד הכרטיסיה כלים מתקדמים. בעת לחיצה על הכרטיסיה עיצוב, רצועת הכלים מציגה את הפקודות הזמינות עבורך רק כאשר האובייקט נמצא בתצוגת עיצוב.

גלריות   

חידוש נוסף המהווה חלק מממשק המשתמש החדש של Office Access 2007 הוא פקד חדש בשם גלריה. פקד הגלריה נועד לפעול עם רצועת הכלים ולסייע לך להתמקד בהשגת התוצאות הרצויות. במקום להציג פקודות בלבד, פקד הגלריה מציג את התוצאה של שימוש בפקודות אלה. הרעיון הוא לספק לך דרך חזותית לעיון ולצפייה בפעולות ש- Office Access 2007 יכול לבצע, עם דגש על התוצאות, במקום להתמקד בפקודות עצמן בלבד.

גלריית שוליים

גלריות מגיעות בצורות ובגדלים שונים. קיימת פריסת רשת, ייצוג דמוי תפריט אשר נפתח, ואף פריסה ברצועת הכלים אשר ממקמת את תוכן הגלריה עצמה ברצועת הכלים.

הסתרת רצועת הכלים

לעתים, ייתכן שיהיה עליך להקדיש שטח נוסף לאזור העבודה שלך. מסיבה זו, ניתן לכווץ את רצועת הכלים כך שרק השורה עם כרטיסיות הפקודות תישאר. כדי לסגור את רצועת הכלים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כרטיסיית הפקודות הפעילה. כדי לפתוח אותה שוב, לחץ פעמיים על כרטיסיית הפקודות הפעילה שוב.

הסתרה ושחזור של רצועת הכלים

 1. לחץ פעמיים על כרטיסיית הפקודה הפעילה (הכרטיסיה הפעילה היא הכרטיסיה המודגשת).

  הכרטיסיה 'יצירה'

 2. לחץ פעמיים על כרטיסיית הפקודות הפעילה כדי לשחזר את רצועת הכלים.

סרגל הכלים גישה מהירה   

סרגל הכלים לגישה מהירה הוא, כברירת מחדל, אזור קטן הסמוך לרצועת הכלים אשר מאפשר גישה בלחיצה אחת לפקודות. ערכת הפקודות המשמשת כברירת מחדל היא הערכה אשר עליה אתה מסתמך לעתים קרובות, כגון שמור, בטל ובצע שוב. עם זאת, באפשרותך להתאים אישית את סרגל הכלים לגישה מהירה כך שיכלול את הפקודות שבהן אתה משתמש לעתים קרובות ביותר. באפשרותך גם לשנות את מיקום סרגל הכלים ולשנות את גודלו מגודל קטן, המהווה ברירת מחדל, לגדול. סרגל הכלים הקטן מופיע לצד כרטיסיות הפקודות ברצועת הכלים. בעת מעבר לגודל הגדול, סרגל הכלים מופיע מתחת לרצועת הכלים ומגיע לרוחבו המלא.

סרגל הכלים לגישה מהירה

התאמה אישית של סרגל הכלים גישה מהירה

 1. לחץ על החץ הנפתח הימני ביותר בסרגל הכלים.

 2. לחץ על התאמה אישית של סרגל הכלים גישה מהירה ולאחר מכן לחץ על פקודת נוספות.

 3. בתיבת הדו-שיח אפשרויות Access, בחר את הפקודה או הפקודות שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על הוסף.

 4. כדי להסיר פקודה, סמן אותה ברשימה מצד שמאל ולאחר מכן לחץ על הסר. לחלופין, לחץ פעמיים על הפקודה ברשימה.

 5. לחץ על אישור כשתסיים.

לראש הדף

חלונית הניווט

כאשר אתה פותח מסד נתונים או יוצר מסד נתונים חדש, שמות אובייקטי מסד הנתונים מופיעים בחלונית הניווט. אובייקטי מסד הנתונים כוללים את הטבלאות, הטפסים, הדוחות, הדפים, פקודות המאקרו והמודולים שלך. חלונית הניווט מחליפה את חלון מסד הנתונים אשר שימש בגירסאות קודמות של Access —— אם השתמשת בחלון מסד הנתונים כדי לבצע משימה בגירסה קודמת, כעת תבצע את המשימה באמצעות חלונית הניווט ב- Office Access 2007. לדוגמה, אם ברצונך להוסיף שורה לטבלה בתצוגת גליון נתונים, פתח את הטבלה מחלונית הניווט.

חלונית ניווט - Northwind 2007

כדי לפתוח אובייקט מסד נתונים או להחיל פקודה על אובייקט מסד נתונים, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט ובחר פריט תפריט מתפריט ההקשר. הפקודות בתפריט ההקשר משתנות לפי סוג האובייקט.

פתיחת אובייקט מסד נתונים, כגון טבלה, טופס או דוח

 • בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על האובייקט.

  -לחלופין-

  בחלונית הניווט, בחר באובייקט ולאחר מכן הקש ENTER.

  -לחלופין-

 • בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אובייקט.

 • בתפריט ההקשר, לחץ על פריט תפריט.

שים לב שבאפשרותך להגדיר אפשרות לפתיחת אובייקטים עם לחיצה יחידה בתיבת הדו-שיח אפשרויות ניווט.

חלונית הניווט מחלקת את אובייקטי מסד הנתונים שלך לקטגוריות וקטגוריות אלה מכילות קבוצות. חלק מהקטגוריות מוגדרות מראש עבורך ובאפשרותך גם ליצור קבוצות מותאמות אישית משלך.

כברירת מחדל, חלונית הניווט מופיעה כאשר אתה פותח מסד נתונים ב- Office Access 2007, לרבות מסדי נתונים שנוצרו בגירסאות קודמות של Access. באפשרותך למנוע את הופעתה של חלונית הניווט כברירת מחדל על-ידי הגדרת אפשרות תוכנית. סדרת השלבים הבאים מסבירה כיצד לבצע כל פעולה.

כדי להציג או להסתיר את חלונית הניווט   

 • לחץ על הלחצן בפינה השמאלית העליונה של חלונית הניווט ( לחצן פתיחה/סגירה של סרגל סגירה עבור חלונית הניווט ב- Access ) או הקש F11.

מניעת הופעת חלונית הניווט כברירת מחדל

 • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות Access מופיעה.

 • בחלונית הימנית, לחץ על מסד נתונים נוכחי.

 • תחת ניווט, נקה את תיבת הסימון הצג חלונית ניווט ולאחר מכן לחץ על אישור.

לקבלת מידע נוסף אודות חלונית הניווט, עיין במאמר מדריך לחלונית הניווט.

לראש הדף

מסמכים עם לשוניות

החל מגירסת Office Access 2007 באפשרותך להציג את אובייקטי מסד הנתונים שלך במסמכים עם לשוניות במקום בחלונות חופפים. לשימוש אינטראקטיבי יומיומי, ייתכן שתעדיף את ממשק המסמך עם לשוניות. באפשרותך להפוך מסמכים עם לשוניות לזמינים או ללא זמינים על-ידי הגדרת אפשרויות Access (עיין בהצגה או הסתרה של מסמכים עם לשוניות בהמשך מאמר זה). עם זאת, אם תשנה את הגדרות המסמכים עם לשוניות, עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים שלך כדי שההגדרות החדשות ייכנסו לתוקפן.

אובייקט בכרטיסיות ב-Access 2007

הצגה או הסתרה של לשוניות מסמך

 • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות Access מופיעה.

 • בחלונית הימנית, לחץ על מסד נתונים נוכחי.

 • במקטע אפשרויות יישום, תחת אפשרויות חלון מסמך, בחר במסמכים עם לשוניות.

 • בחר או נקה את תיבת הסימון הצג לשוניות מסמך. ניקוי תיבת הסימון מבטל את לשוניות המסמך.

 • לחץ על אישור.

  הערות: 

  • ההגדרה הצג לשוניות מסמך היא הגדרה הנקבעת לפי מסד נתונים. עליך לקבוע אותה באופן נפרד עבור כל מסד נתונים.

  • לאחר שאתה משנה את ההגדרה הצג לשוניות מסמך, עליך לסגור ולפתוח מחדש את מסד הנתונים שלך כדי לראות שהשינוי נכנס לתוקפו.

  • מסדי נתונים חדשים הנוצרים באמצעות Office Access 2007 מציגים כרטיסיות מסמך כברירת מחדל.

  • מסדי נתונים הנוצרים באמצעות גירסה קודמת של Access משתמשים בחלונות חופפים כברירת מחדל.

לראש הדף

שורת המצב

כמו בגירסאות הקודמות של Access, ב- Office Access 2007, באפשרותך להציג שורת מצב בתחתית החלון. רכיב ממשק משתמש סטנדרטי זה ממשיך להיות המקום שבו ניתן לחפש הודעות מצב, רמזי מאפיינים, מחווני התקדמות וכן הלאה. ב- Office Access 2007, שורת המצב גם מכילה שתי פונקציות סטנדרטיות אשר תראה גם בשורת המצב בתוכניות Office Professional 2007 אחרות: הצגה/מעבר בין חלונות ושינוי גודל תצוגה.

באפשרותך להעביר במהירות את החלון הפעיל בין התצוגות הזמינות באמצעות הפקדים הזמינים בשורת המצב. אם אתה מציג אובייקט התומך בגודל תצוגה משתנה, באפשרותך להתאים את רמת שינוי גודל התצוגה לקרובה יותר או רחוקה יותר באמצעות המחוון בשורת המצב.

ניתן להפוך את שורת המצב לזמינה או ללא זמינה בתיבת הדו-שיח אפשרויות Access.

הצגה או הסתרה של שורת המצב

 • לחץ על לחצן Microsoft Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על אפשרויות Access.

  תיבת הדו-שיח אפשרויות Access מופיעה.

 • בחלונית הימנית, לחץ על מסד נתונים נוכחי.

 • תחת אפשרויות יישום, בחר או נקה את תיבת הסימון הצג שורת מצב. ניקוי תיבת הסימון מבטל את תצוגת שורת המצב.

 • לחץ על אישור.

לראש הדף

סרגל כלים מצומצם

אחת הפעולות הנפוצות ביותר המבוצעות בכל תוכנית של Office Professional 2007 היא עיצוב טקסט. בגירסאות קודמות של Access, עיצוב טקסט דרש בדרך כלל שימוש בתפריט או הצגת סרגל הכלים עיצוב. באמצעות Office Access 2007 באפשרותך לעצב טקסט בקלות רבה יותר באמצעות סרגל הכלים המצומצם. כאשר אתה בוחר טקסט עבור עיצוב, סרגל הכלים המצומצם מופיע באופן אוטומטי מעל הטקסט שנבחר. אם תזיז את מצביע העכבר קרוב יותר לסרגל הכלים המצומצם, סרגל הכלים המצומצם יובלט ותוכל להשתמש בו כדי להחיל גופן מודגש, גופן נטוי, גודל גופן, צבע וכן הלאה. כאשר אתה מזיז את המצביע הרחק מסרגל הכלים המצומצם, סרגל הכלים מתעמעם. אם אין ברצונך להשתמש בסרגל הכלים המצומצם כדי להחיל עיצוב טקסט על בחירה, הזז את המצביע רק כמה פיקסלים וסרגל הכלים המצומצם ייעלם.

סרגל כלים מצומצם

עיצוב טקסט באמצעות סרגל הכלים המצומצם

 1. בחר בטקסט המיועד לעיצוב.

  סרגל הכלים המצומצם מופיע באופן ברור מעל הטקסט.

 2. החל עיצוב באמצעות סרגל הכלים המצומצם.

לראש הדף

קבלת סיוע

כאשר יש לך שאלה, באפשרותך לקבל עזרה על-ידי הקשת F1 או על-ידי לחיצה על סמל סימן השאלה בצדה השמאלי של רצועת הכלים.

נקודת ערך עזרה

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×