מדריך הניהול של Yammer

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

השתמש במדריך הניהול של Yammer כדי לנהל את הרשת שלך כמו מקצוען!

מדריך הניהול של Yammer

הגדרת רשת Yammer

ניהול משתמשי Yammer

ניטור נתוני Yammer

תכונות נוספות של Yammer

שאלות נפוצות בנושא אבטחה ב- Yammer

רשימת פעולות לביצוע עבור המוכנות הטכנית של Yammer

כיצד תוכל לנהל את הרשת שלך כמו מקצוען

ברוך הבא אל הרשת Yammer שלך! אנחנו בכיר שמח שאתה נמצא כאן. שימוש Yammer קורה כדי לשנות את האופן שבו החברה שלך מקבל העבודה שבוצעה (אם הוא לא כבר!) ולאחר מכן, כמנהל מערכת, יהיה חלק גדול סיוע עמיתיך לעבודה לבלתי בנוח האופן שבו Yammer פועל.

אתה קורא מדריך הרשאות ניהול מיוחדים זמינים כעת רק ללקוחות שהופעל Yammer Enterprise (תוכניות ותמחור של Yammer) כגון בעצמך. כמנהל Yammer, כעת יש לך גישה מחבילת יציב כלי, במיוחד שנועדו לסייע לך לקבוע את התצורה ולנהל את הרשת שלך. באפשרותך להפעיל ולבטל תכונות, שילוב Yammer עם יישומים אחרים של ארגון, הקצאת משאבים ולמשתמשי de‐provision, צג פעילות, ייצוא נתונים ועוד.

מדריך זה הוא רק ההתחלה — כפי צצות שאלות, אתה מוזמן להצטרף את Office 365 רשת ופרסם אותם על הקבוצה עזרה חברתי ארגוני (Yammer).

כעת: בוא נתחיל להגדיר את הרשת.

רשתות פנימיות וחיצוניות

Yammer פועלת ללא הרף כדי לסייע למשתמשים לקיים תקשורת ולשתף פעולה עם אנשים שהנחוץ להן להגיע בדרכים נוח ויעילה ביותר האפשריים. אחת הדרכים נוכל לעשות זאת היא על-ידי הפעלת חברות כמו שלך לנצל שני סוגים של רשתות: פנימיים וחיצוניים.

של רשת פנימי, המכונה גם בית רשת, הוא שטח שיתוף פעולה פרטית ומאובטחת שבו באפשרותך לחבר עובדי החברה עם עמיתים שלהם. רק עובדים עם כתובות דואר אלקטרוני של חברה מאומת יכולים להצטרף לרשת בית ולגשת לתוכן ולמשתמשים שלו. משתמשים מרשת אחת בית אין באפשרותך להציג את התוכן או לקיים אינטראקציה עם משתמשים מרשת אחרת, אלא אם הם משויכים בשני ארגונים. הודעות נרשם אליהן ברשת של בית הן בבעלות החברה שלך ואין אפשרות לשתף באופן חיצוני ללא הרשאה. שים לב כי מנהלי מערכת יכולים להזמין משתמשים חיצוניים בתור אורחים לרשת הפנימית, כפי שמתואר בנושא ניהול משתמשי Yammer (מדריך הניהול של Yammer).

של הרשת החיצונית בסיומת שונה של הרשת הביתית שלך, אך כולל משתמשים מוזמנים מחוץ לארגון שלך. הגיע רווח שיתוף פעולה פרטית ומאובטחת עבור החברה שלך להשתתף עם שותפים חיצוניים, כגון לקוחות, ספקים או investors. בזמן לרשתות חיצוניות יכולה להכיל משתמשים בעלי תחומי דואר אלקטרוני שונים, access הוא הזמנה בלבד. ניתן למצוא מידע נוסף אודות אופן הגדרת ושימוש לרשתות חיצוניות תחת רשת בהגדרת שלך Yammer (מדריך הניהול של Yammer).

מעבר בין פנימית ורשתות חיצוניות קל מאוד. הכרטיסיה ' רשימה נפתחת של הרשתות, הנמצא בפינה של מסך הבית, בסרגל הניווט הימני מאפשרת למשתמשים לבחור והם רוצים כדי לגשת לרשת.

האם הארגון שלך כולל יחידות עסקיות מרובות עם תחומי דואר אלקטרוני שונים?

כברירת מחדל, ניתן לגשת לרשת Yammer רק על-ידי עובדים שאת כתובות הדואר האלקטרוני תואמות התחום משמש למתן שם הרשת. אם החברה שלך כולל יחידות עסקיות עם תחומים שונים,Yammer יכול לסייע לך להצטרף אלה לתוך רשת מאוחדים. באפשרותך גם ליצור רשתות חיצוניות עבור כל יחידה עסקית או רשת חיצוניים ביחיד עבור כל העובדים לגשת.

כדי לשקול אפשרויות אלה ולמזג או ליצור רשתות, עיין במאמר שילוב רשתות Yammer מרובות .

דרישות הדפדפן והמערכת

דרישות המערכת של yammer תואמים לאלה של Office 365.

דרישות דפדפן

עיין ברשימת הדפדפנים הנתמכים בדרישות המערכת של Office 365.

חשוב: Internet Explorer 9 התמיכה הסתיימה ב- 30 אפריל 2015. לקבלת מידע נוסף, ראה Yammer מחזור חיי התמיכה מידע עבור Internet Explorer 8 ו- Internet Explorer 9.

דרישות למכשירים ניידים ולשולחן העבודה

  • iOS 9 ומעלה

  • Android v4.4 ומעלה

  • Windows 7 SP1 ואילך

  • MAC OS 10.10 ואילך

  • טלפון של Windows 10

רשימות נמענים בטוחים עבור חומת אש/Proxy/סינון ורשימות נמענים בטוחים עבור דואר אלקטרוני

ראה טווחי כתובות ה- IP וכתובות ה- URL של Office 365 כדי למצוא מידע אודות רשימות נמענים בטוחים של כתובות IP ו- URL עבור Yammer.

כדי להבטיח את חוויית משתמש הקצה החלקה ביותר בעת שימוש Yammer באמצעות לקוח דואר אלקטרוני, מומלץ כי SPF ו/או DKIM הוגדר בתוך מערכת הדואר האלקטרוני. אם תצורות אלה אינן מקום, ייתכן שתידרש משתמשים כדי לבצע שלבים נוספים כדי לאמת את כל ההודעות שנשלחו Yammer בדואר אלקטרוני.

עליך לפנות אל מנהל הדואר האלקטרוני הפנימי שלך כדי לבצע שינויים אלה כפי Yammer אינו יכול לסייע קביעת התצורה של מערכות הדואר שלך. השתמש DKIM לאימות דואר אלקטרוני שנשלח מהתחום שלך ב- Office 365 ו- הגדרת SPF ב- Office 365 כדי לסייע במניעת התחזות לקבלת הוראות.

הרשאות גישה ניהוליות

פונקציות ניהול Yammer נוחים access. במסך הבית, בסרגל הניווט הימני של אתר ולחץ על ניהול. תראה תפריט נפתח שבו ניתן לגשת ולהתאים הגדרות הרשת שלך.

מנהלי קבוצות

כמנהל המערכת של רשת בתשלום, יש לך גישה ניהוליות בתוך כל הקבוצות ברשת שלך, בין אם אתה חבר אותם או לא. ניתן למצוא רשימה מלאה של קבוצת ניהול זכויות והגדרות עם תחת המקטע הרשאות מנהלי קבוצות של מדריך זה.

מנהלי רשת ומנהלי מערכת מאומתים

Yammer מציע שתי רמות של network‐wide ניהוליות: מנהל רשת ולמנהל מאומת. שתיהן באפשרותך לקבוע תצורה של הגדרות שאינם ניתנים משתמשים רגילים. למנהל מאומת היא הרמה הגבוהה ביותר של בקרת ניהול שניתן להקצות למשתמש. שים לב זה Office 365 שמנהלי מערכת כלליים מוקצים זכויות למנהל מאומת Yammer באופן אוטומטי. כמתואר בטבלה הבאה, למנהלי מערכת מאומתים יכולים לבצע כל הפעולות שמנהל הרשת יכול ועוד. מנהלי רשת מקבלים הודעה אם לא קיבלת את ההרשאות המתאימות לביצוע פעולה.

מאומת מנהלי מערכת יכולים להעניק הרשאות מנהל רשת ולמנהל מאומת לאחרים. הענק או ביטול תוקף של הרשאות ניהול על-ידי מעבר אל הדף מנהלי מערכת של הגדרות רשת. עבור אל הגדרות > מנהל רשת ולאחר מכן בחר מנהלים.

זכויות ברמת מנהל מערכת

זכות

מנהל רשת

מנהל מערכת מאומת

קביעת התצורה של הגדרות רשת, תכונות ויישומים

X

X

הגדרת תכנון הרשת, כולל סמל וערכת צבעים

X

X

יצירת מדיניות שימוש ודרישה מכל המשתמשים לקבל אותה

X

X

קביעת התצורה של ברירות מחדל עבור משתמשים שייכנסו בעתיד

X

X

קביעת התצורה של שדות פרופיל משתמש

X

X

הזמנת כל משתמש, כולל אורחים חיצוניים

X

X

הצגת כל הקבוצות שאינן מפורטות

X

X

מחיקת הודעות

X

X

פרסום הכרזות

X

X

הענקה וביטול של הרשאות 'מנהל רשת'

X

X

הסרה או חסימה של משתמשים

X

X

ניהול הפעילות בחשבונות משתמשים

X

עדכון משתמשים בצובר

X

ביצוע שילובים (SharePoint, AD Sync, וכן הלאה.)

X

ניטור מילות מפתח

X

הגדרת מדיניות שמירת נתונים

X

ייצוא נתונים

X

קריאת הודעות בקבוצות פרטיות

X

קביעת התצורה של הגדרות אבטחה

X

פיקוח על תוכן פרטי ב- Yammer

X

לאורך מדריך זה, אנו מציינים הרשאות הזמינות למנהלי מערכת מאומתים בלבד.

המאמר הבא: הגדרת רשת Yammer (מדריך הניהול של Yammer)

נושאים קשורים

מרכז הניהול של Yammer

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×