מדוע Access מבקש שאזין ערך פרמטר?

הערה: אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית.

לעתים, כאשר תפתח אובייקט Access (כגון טבלה, שאילתה, טופס או דוח), Access מציג את תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר. Access מציג תיבת דו-שיח זו בעת פתיחת אובייקט המכיל מזהה או ביטוי אשר Access אין אפשרות לפרש.

במקרים מסוימים, זהו אופן הפעולה הרצויה. לדוגמה, ייתכן היוצר של מסד הנתונים נוצר שאילתה המאפשר לך להזין מידע בכל פעם השאילתה פועלת, כגון תאריך התחלה או מספר מזהה עובד. בקשה כזה עשוי להיראות כך:

הצגת דוגמה תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר הצפוי, עם מזהה התווית "הזן Employee ID", שדה שבו עליך להזין של ערך, והלחצנים אישור וביטול.

עם זאת, במקרים אחרים אינך מעוניין תיבת דו-שיח זו תופיע. לדוגמה, ייתכן ביצעת שינויים בעיצוב מסד הנתונים שלך. כעת, בעת פתיחת אובייקט, Access מציג את תיבת הדו-שיח באופן בלתי צפוי עם הודעה שאינך.

הצגת דוגמה תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר לא צפויה, עם מזהה התווית "SomeIdentifier", שדה שבו עליך להזין של ערך, והלחצנים אישור וביטול.

מאמר זה מספק הליכים כדי לברר מדוע Access ייתכן מבקש ערך פרמטר ואת האופן שבו באפשרותך להפסיק את הבקשות.

הערה: מאמר זה אינו חל על Access web apps סוג מסד הנתונים לך לעצב באמצעות Access ולפרסם באינטרנט ל- Office 365 או SharePoint.

הפסק את הבקשה עבור ערך פרמטר

כדי להפסיק את תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר הופעת, עליך לבחון את כל הביטויים המשויכות האובייקט שעליו אתה עובד עם ולאחר למצוא את מזהה הגורם להופעת תיבת הדו-שיח. לאחר מכן, עליך לתקן את המזהה או התחביר של הביטוי המכיל את המזהה.

חפש קישורים למידע נוסף על תחביר ביטויים בסעיף למידע נוסף.

כאשר מופיעה תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר לא רצויים, שים לב למזהה או לביטוי המופיע בתיבת הדו-שיח. לדוגמה, "SomeIdentifier" כמוצג בצילום המסך הבא.

הצגת דוגמה של לא צפויה הזנת ערך פרמטר בתיבת הדו-שיח, עם קו מיתאר ורוד סביב התווית המזהה "SomeIdentifier", שדה שבו עליך להזין של ערך, והלחצנים אישור וביטול.

לאחר מכן, לחץ על ביטול והמשך אצל אחד מההליכים הבאים, בהתאם לסוג האובייקט שאתה פותח בעת הופעתה של תיבת הדו-שיח. ההליכים מספקים קווים מנחים כלליים עבור בדיקת הביטויים בסוגים שונים של אובייקטים. עם זאת, שינויים ספציפיים עליך לבצע תלויות המבנה של מסד הנתונים שלך.

שגיאות הקלדה בשאילתות הם גורם נפוצים של בקשות פרמטר לא רצויים. כפי שצוין קודם לכן, בעת שאילתה נועדה לבקש ערך פרמטר כאשר הוא יופעל, מופיעה תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר על-ידי עיצוב. עם זאת, אם אתה בטוח כי השאילתה לא אמור להיות המבקשת ערך פרמטר, השתמש בהליך זה כדי לבדוק אם השאילתה עבור ביטויים שגויים.

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השאילתה בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. בחן את מזהי וביטויים בשורה שדה ובחר בשורות הקריטריונים, ובחר אם כל הטקסט תואם לטקסט המוצגת בתיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר. ובמיוחד אם באחד התאים בשורה שדה מכיל ערך כגון Expr1: [המזהה], הדבר עשוי להיות המקור של בקשת הפרמטר.

  שאילתה המכילה ביטוי הגורם להופעת תיבת הדו-שיח 'הזנת ערך פרמטר'

מצא קישורים למידע נוסף אודות יצירת שאילתות פרמטר בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

אם תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר מופיעה בעת פתיחת דוח, בצע את השלבים הבאים כדי לבחון את מאפייני הדוח:

 1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השאילתה בחלונית הניווט ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

  הערה: לפני שתמשיך, קבע אם כל הפקדים בצג דוח משולש ירוק בפינה הימנית העליונה שלהם. המשולש פירושו Access אין אפשרות להעריך מזהה או ביטוי במאפיין מקור הפקד של פקד זה. אם כל הפקדים להציג המשולש הירוק, שים לב במיוחד פקדים אלה בעודך ממשיך שלבים אלה.

  דוח המכיל תיבת טקסט עם מזהה שאינו מאוית כראוי

 2. אם חלונית המשימות גליון מאפיינים אינה מוצגת, הקש F4 כדי להציגו.

 3. בחלונית המשימות גליון מאפיינים, בחר את הכרטיסיה הכל.

 4. בחר את פקד המציג נתונים בדוח (כגון תיבת טקסט, תיבת סימון או תיבה משולבת). אם כל הפקדים להציג המשולש הירוק המוזכרות בשלב 1, לחץ על אחד פקדים אלה תחילה.

 5. בחלונית המשימות גליון מאפיינים, בדוק את המאפיין מקור פקד עבור המזהה שהוצג בתיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר ולאחר מכן שנה את הביטוי במידת הצורך.

 6. חזור על שלבים 4 ו- 5 עבור פקדים אחרים בדוח, עד שתמצא את ביטוי שגורם לבעיה.

 7. אם עדיין אינך מוצא את הבעיה, חפש ביטויים שגויים בחלונית קיבוץ, מיון וסיכום:

  • אם חלונית קיבוץ, מיון וסיכום אינה מוצגת, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה קיבוץ וסכומים, בחר קבץ ומיין.

  • אם "קבץ לפי ביטוי" או "מיון לפי הביטוי" מוצג על קו בחלונית קיבוץ, מיון וסיכום, בחר את המילה "הביטוי" כדי לפתוח את בונה הביטויים, שבו באפשרותך לבדוק את הביטוי ולשנות אותו במידת הצורך.

לראש הדף

אם תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר מופיעה בכל פעם שאתה פותח טופס, הביטוי השגוי עשוי להיות בשאילתה המשמשת כבסיס. בדוק את שאילתת הבסיס כדי למצוא את הביטוי השגוי.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן בחר תצוגת עיצוב.

 2. אם חלונית המשימות גליון מאפיינים אינה מוצגת, הקש F4 כדי להציגו.

 3. ודא שהאפשרות טופס נבחרה ברשימה בראש חלונית המשימות גליון מאפיינים ולאחר מכן בחר את הכרטיסיה הכל.

 4. בדוק את המאפיין מקור רשומה. אם הוא מכיל את השם של שאילתה או של SQL משפט ולאחר מכן על אחת מזהים במשפט עשויים להיות שגויים, ותיבת לשגיאת תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר תופיע. בחר את תיבת המאפיין מקור רשומה ולאחר מכן לחץ על לחצן בנה לחצן 'בונה' .

 5. השתמש בהליך במקטע בדיקת ביטויים בשאילתה לאיתור הביטוי השגוי.

  חשוב: כדי לשמור את השינויים על השאילתה כאשר תסיים, סגור את השאילתה ולאחר מכן שמור את הטופס לפני החלפת חזרה לתצוגת טופס. אחרת, כל השינויים שביצעת לשאילתה יאבדו.

לראש הדף

ביטוי שגוי במאפיין מקור שורה של פקד תיבה משולבת תיבת או רשימה עלולות לגרום תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר תופיע. במקרים מסוימים, תיבת הדו-שיח לא תופיע עד אתה מנסה להשתמש בפקד. השתמש בהליך זה כדי לבדוק אם המאפיין מקור שורה של הפקד:

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטופס בחלונית הניווט ולאחר מכן בחר תצוגת עיצוב.

 2. לחץ על התיבה המשולבת או תיבת הרשימה שברצונך לבדוק.

 3. אם חלונית המשימות גליון מאפיינים אינה מוצגת, הקש F4 כדי להציגו.

 4. בחר בכרטיסיה נתונים, ולאחר מכן בדוק את המאפיין מקור שורה וקבע אם כל הטקסט תואם לטקסט בתיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר.

לראש הדף

אם Access מציג את תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר בכל פעם שאתה פותח טבלה, קיימת סבירות גבוהה לכך שהביטוי השגוי נמצא במאפיין מקור שורה של שדה 'בדיקת מידע' בטבלה זו.

 1. באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה בחלונית הניווט ולאחר מכן בחר תצוגת עיצוב.

 2. כדי לקבוע אם שדה הוא שדה בדיקת מידע, בחר את שם השדה ולאחר מכן, תחת מאפייני שדה, בחר בכרטיסיה בדיקת מידע. אם הכרטיסיה מכיל תיבת המאפיין מקור שורה, שהשדה הוא שדה בדיקת מידע. בדוק את המאפיין מקור שורה. אם הוא מכיל משפט SQL ולאחר מכן על אחת מזהים במשפט עשויים להיות שגויים, ותיבת לשגיאת תיבת הדו-שיח הזנת ערך פרמטר תופיע.

הערה: טבלה יכולה להכיל שדות מרובים מסוג 'בדיקת מידע', לכן הקפד לבדוק את הכרטיסיה 'בדיקת מידע' עבור כל שדה.

לראש הדף

למידע נוסף

מדריך לתחביר של ביטויים

הוספת פונקציות לביטויים ב- Access

שימוש בפרמטרים כדי לבקש קלט בעת הפעלת שאילתה

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×