מדוע איני מצליח להחליף תוכניות של Office 365 לעסקים?

אם אינך רואה את לחצן החלף תוכניות, לא ניתן להחליף את תוכנית Office 365 לעסקים שלך באופן אוטומטי. ייתכן שבמקרים מסוימים תוכל לפתור את הבעיה, כך שתוכל להשתמש בלחצן החלף תוכניות, או שתוכל להחליף תוכניות באופן ידני במקום זאת. מקם את העכבר מעל סמל המידע כדי להציג הודעה שמסבירה מדוע לחצן החלף תוכניות אינו זמין. השתמש במידע הכלול במאמר זה כדי לפתור את הבעיה.

ההודעה מציינת שהתוכנית אינה עומדת בתנאים להחלפת תוכניות באופן אוטומטי.

זקוק למשהו אחר? קניית מנוי נוסף עבור Office 365 לעסקים | ביטול Office 365 לעסקים | חיוב ב- Office 365 לעסקים - עזרה למנהלי מערכת | פנייה לתמיכה של Microsoft

זקוק למשהו אחר? קניית מנוי נוסף עבור Office 365 לעסקים | ביטול Office 365 לעסקים | פנייה לתמיכה של Microsoft

זקוק למשהו אחר? קנייה או ניסיון של מנויים של Office 365 המופעל על-ידי 21Vianet | ביטול המנוי ל- Office 365 המופעל על-ידי 21Vianet | פנייה לתמיכה של 21Vianet

מדוע לחצן 'החלף תוכניות' אינו זמין עבור המנוי שלי?

כדי להשתמש בלחצן החלף תוכניות להחלפה אוטומטית של תוכניות, לכל אחד מהמשתמשים צריך להיות מוקצה רשיון תקף. אם הקצית מספר רשיונות רב יותר מזה שרכשת, תופיע התראה בדף רשיונות שתציין כי יש לך התנגשות רשיונות שעליך לפתור. למד כיצד לפתור התנגשויות של רשיונות. לאחר שתפתור את התנגשויות הרישוי, לחצן החלף תוכניות אמור להופיע. אם לא, תוכל להחליף תוכניות באופן ידני או לפנות לתמיכה של Microsoft.

כדי להשתמש בלחצן החלף תוכניות להחלפה אוטומטית של תוכניות, לכל אחד מהמשתמשים צריך להיות מוקצה רשיון תקף. אם הקצית מספר רשיונות רב יותר מזה שרכשת, תופיע התראה בדף רשיונות שתציין כי יש לך התנגשות רשיונות שעליך לפתור. למד כיצד לפתור התנגשויות של רשיונות. לאחר שתפתור את התנגשויות הרישוי, לחצן החלף תוכניות אמור להופיע. אם לא, תוכל להחליף תוכניות באופן ידני או לפנות לתמיכה של Microsoft.

כדי להשתמש בלחצן החלף תוכניות להחלפה אוטומטית של תוכניות, לכל אחד מהמשתמשים צריך להיות מוקצה רשיון תקף. אם הקצית מספר רשיונות רב יותר מזה שרכשת, תופיע התראה בדף רשיונות שתציין כי יש לך התנגשות רשיונות שעליך לפתור. למד כיצד לפתור התנגשויות של רשיונות. לאחר שתפתור את התנגשויות הרישוי, לחצן החלף תוכניות אמור להופיע. אם לא, תוכל להחליף תוכניות באופן ידני או לפנות לתמיכה של 21Vianet.

לדוגמה, בתמונה הבאה, בשירות Skype for Business קיים מקרה פעיל, כאשר כל השירותים האחרים תקינים כעת.

דף תקינות השירות מציג שירותים שכוללים מקרים והודעות ייעוץ.
המצב הנוכחי של תקינות השירות שמראה כי ל- Skype for Business יש מקרה שירות

כדי לבדוק אם יש בעיות בהקצאת משאבים או בתקינות השירות, ב- מרכז הניהול של Office 365, עבור אל דף תקינות השירות, או בחר תקינות > תקינות השירות.

כדי לבדוק אם יש בעיות בהקצאת משאבים או בתקינות השירות, ב- מרכז הניהול של Office 365, עבור אל דף תקינות השירות, או בחר תקינות > תקינות השירות.

כדי לבדוק אם יש בעיות בהקצאת משאבים או בתקינות השירות, ב- מרכז הניהול של Office 365, עבור אל דף תקינות השירות, או בחר תקינות > תקינות השירות.

אם תגלה שלשירות כלשהו לא הוקצו משאבים מלאים או שקיימת בעיית תקינות שירות, המתן כמה שעות עד שהשירות יהפוך לזמין ונסה שוב. אם עדיין קיימת בעיה, פנה לתמיכה של Microsoft.

אם תגלה שלשירות כלשהו לא הוקצו משאבים מלאים או שקיימת בעיית תקינות שירות, המתן כמה שעות עד שהשירות יהפוך לזמין ונסה שוב. אם עדיין קיימת בעיה, פנה לתמיכה של Microsoft.

אם תגלה שלשירות כלשהו לא הוקצו משאבים מלאים או שקיימת בעיית תקינות שירות, המתן כמה שעות עד שהשירות יהפוך לזמין ונסה שוב. אם עדיין קיימת בעיה, פנה לתמיכה של 21Vianet.

המתן עד לסיום בדיקת מצב האשראי לפני החלפת התוכניות. בדיקות מצב האשראי עשויות להימשך עד שני ימי עבודה.

סיבות נוספות לכך שלחצן 'החלף תוכניות' אינו זמין

אם שילמת עבור המנוי שלך מראש, ייתכן שתוכל להחליף תוכניות באופן ידני. עם זאת, אם תחליף תוכניות לפני תאריך פקיעת התוקף של התוכנית הנוכחית, לא תקבל זיכוי עבור הזמן שנותר ללא שימוש במנוי הנוכחי.

תוכל גם לפנות לתמיכה של Microsoft לקבלת עזרה.

תוכל גם לפנות לתמיכה של Microsoft לקבלת עזרה.

תוכל גם לפנות לתמיכה של 21Vianet לקבלת עזרה.

אם יש לך תוכנית שמיועדת לארגונים ממשלתיים או למוסדות ללא כוונת רווח, באפשרותך להחליף תוכניות באופן ידני או לפנות לתמיכה של Microsoft לקבלת עזרה.

אם יש לך תוכנית שמיועדת לארגונים ממשלתיים או למוסדות ללא כוונת רווח, באפשרותך להחליף תוכניות באופן ידני או לפנות לתמיכה של Microsoft לקבלת עזרה.

אם יש לך תוכנית שמיועדת לארגונים ממשלתיים או למוסדות ללא כוונת רווח, באפשרותך להחליף תוכניות באופן ידני או לפנות לתמיכה של 21Vianet לקבלת עזרה.

לחצן החלף תוכניות אינו זמין עבור מנויים שבהם הוקצו למשתמשים 3,000 רשיונות או יותר. עם זאת, ייתכן שתוכל להחליף תוכניות באופן ידני. תוכל גם לפנות לתמיכה של Microsoft לקבלת עזרה.

לחצן החלף תוכניות אינו זמין עבור מנויים שבהם הוקצו למשתמשים 3,000 רשיונות או יותר. עם זאת, ייתכן שתוכל להחליף תוכניות באופן ידני. תוכל גם לפנות לתמיכה של Microsoft לקבלת עזרה.

לחצן החלף תוכניות אינו זמין עבור מנויים שבהם הוקצו למשתמשים 3,000 רשיונות או יותר. עם זאת, ייתכן שתוכל להחליף תוכניות באופן ידני. תוכל גם לפנות לתמיכה של 21Vianet לקבלת עזרה.

לחצן החלף תוכניות עשוי להפוך ללא זמין באופן זמני מאחר שהשירות נמצא בתהליך החלפה של מספר רב של תוכניות. נסה שוב כשעה לאחר הניסיון הראשון.

בעת החלפת התוכניות, התוכניות הזמינות שאליהן תוכל לעבור מוצגות על סמך השירותים בתוכנית הנוכחית שלך. תוכל להחליף רק לתוכנית שכוללת את אותם שירותים הקשורים לנתונים, כגון Exchange Online או SharePoint Online, או גירסה מתקדמת יותר שלהם. כך מובטח שהמשתמשים לא יאבדו נתונים הקשורים לשירותים אלה במהלך ההחלפה.

אם התוכנית שלך לא עומדת בדרישות להחלפה אוטומטית של תוכניות, ייתכן שבמקום זאת תוכל להחליף תוכניות באופן ידני. תוכל גם לפנות לתמיכה של Microsoft לקבלת עזרה.

אם התוכנית שלך לא עומדת בדרישות להחלפה אוטומטית של תוכניות, ייתכן שבמקום זאת תוכל להחליף תוכניות באופן ידני. תוכל גם לפנות לתמיכה של Microsoft לקבלת עזרה.

אם התוכנית שלך לא עומדת בדרישות להחלפה אוטומטית של תוכניות, ייתכן שבמקום זאת תוכל להחליף תוכניות באופן ידני. תוכל גם לפנות לתמיכה של 21Vianet לקבלת עזרה.

הערה: החלפה ידנית מתוכנית Office 365 Small Business,‏ ‎Office 365 Small Business Premium או Office 365 Midsize Business‏ אינה נתמכת.

ספק לנו משוב

האם שלבים אלה הועילו לך? אם כן, אנא ספר לנו על כך בחלק התחתון של נושא זה. אם הם לא הועילו, ואתה עדיין נתקל בבעיות, ספר לנו מה אתה מנסה לעשות ובאילו בעיות אתה נתקל.

התקשר לתמיכה לקבלת סיוע בהחלפת תוכניות

טלפון התקשר לתמיכה של Microsoft

טלפון התקשר לתמיכה של Microsoft

טלפון התקשר לתמיכה של 21Vianet

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×