מבנה של אתר פרסום ב- Office SharePoint Server 2007

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה מיועד למעצבי אינטרנט העובדים עם Microsoft Office SharePoint Designer 2007, מכירים את Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ומעוניינים ללמוד עוד אודות אתרי פרסום של Microsoft Office SharePoint Server 2007. באתר פרסום, משתמשים יוצרים דפים על-ידי עבודה בדפדפן. דפים אלה מבוססים על פריסות דף, שמעצבים יכולים ליצור ולהתאים אישית ב- Office SharePoint Designer 2007 אך לא בדפדפן. מסיבה זו, סקירה קצרה זו של אתר פרסום כוללת הוראות לפתיחת האתר ב- Office SharePoint Designer 2007.

Office SharePoint Server 2007 כולל תכונות ניהול תוכן המסייעות לך לפשט את היצירה של תוכן אינטרנט. אפשרות אתר הפרסום מופיעה כשאתה יוצר את האתר שלך באמצעות הדפדפן או ב- Office SharePoint Designer 2007, כפי שמוצג בדוגמה הבאה. (שים לב שרשימת התבניות הזמינות עשויה להשתנות משרת לשרת, בתלות בתבניות שמנהל השרת פרס והפך לזמינות עבורך.)

בחר דף תבנית

תיבת דו-שיח חדשה המציגה כרטיסיה של אתר אינטרנט כשאתר הפרסום נבחר

מאמר זה מספק סקירה חזותית כוללת של אתר פרסום Office SharePoint Server 2007 המשתמש בתבנית Corporate Intranet Site. מאמר זה גם מראה לך היכן למצוא רכיבים חשובים של אתר פרסום כשאתה פותח אותו ב- Office SharePoint Designer 2007.

בנושא זה

מה שאתה רואה בדפדפן

מה שאתה רואה ב- Office SharePoint Designer 2007

עריכת דפי פרסום

לשלבים הבאים

מה אתה רואה בדפדפן

אתרי Office SharePoint Server 2007 חולקים מספר הבדלים ניכרים המבחינים ביניהם לבין אתרים של Office SharePoint Portal Server 2003. הבדלים אלה מצוינים בהדגמה הבאה.

אתר של Office SharePoint Server 2007 המציג הבדלים

1. כתובת ה- URL עבור אתר דוגמה זה שונה מהצפוי. בדוגמה זו, כתובת ה- URL היא http://sharepoint /sites/fabrikam/pages/default.aspx. כתובת ה- URL כוללת /pages מאחר שדף הבית שנקבע כברירת המחדל ממוקם בספריית המסמכים Pages באתר. ספריית המסמכים Pages משמשת לאחסון דפים שנוצרו מפריסות דף פרסום על-ידי דפדפן אינטרנט.

2. טאבים מעבר לקצה העליון מקשרים לאתרי משנה באופן אוטומטי.

הערה: הכרטיסיות המוצגות (אם ישנן) נקבעות על-ידי הגדרת האתר שממנה האתר נוצר. ההדגמה מציגה את פריסת ברירת המחדל עבור אתר פרסום.

3. הקישורים מסמכים ורשימות, צור והגדרות האתר, שבמצב רגיל נמצאים בקצה העליון של אתרי SharePoint, הועברו לתפריט פעולות אתר.

4. ההפעלה המהירה כוללת קישורים למסמכים, תמונות, רשימות, דיונים וסקרים, וכן קישורים לחדשות ולדוחות. כשדפים מתפרסמים, הקישורים אליהם מתווספים אוטומטית באזורים אלה.

5. סל מיחזור חדש מאפשר למשתמשים לשחזר פריטים שנמחקו מאתר זה או לרוקן פריטים שנמחקו.

בנוסף, כשאתה יוצר אתר פרסום, תכונת הפרסום יוצרת שלוש ספריות מסמכים באופן אוטומטי, כפי שמוצג בהדגמה הבאה: דפים, מסמכים ותמונות. ספריות מסמכים אלו מופיעות ברשימת התיקיות כשאתה פותח את האתר לעריכה ב- Office SharePoint Designer 2007.

רשימת כל תוכן האתר מציגה ספריות מסמכים

לכל אתר פרסום יש ספריית מסמכים מסוג Pages, בה מאוחסנים כל הדפים באתר אשר נוצרו מפריסת דף. בנוסף, כל אתר פרסום משתמש בדפים ראשיים המאוחסנים בגלריית הדפים הראשיים. גלריה זו היא גם המקום שבו אתה מחפש אילו פריסות דף זמינות לכל אתרי המשנה באוסף האתרים.

כל פריסות הדף והדפים הראשיים מאוחסנים באתר ה- SharePoint הראשי עבור אוסף אתרים, בספריית מסמכים הנקראת 'גלריית הדפים הראשיים ופריסות הדף'. ספריית מסמכים זו תומכת בניהול גירסאות וזרימות עבודה, כך שבאפשרותך, לדוגמה, ליצור זרימות עבודה לשם אישור של פריסות דף ודפים ראשיים.

כברירת מחדל, Office SharePoint Server 2007 יוצר גלריית דפים ראשיים עבור כל אתר. עם זאת, פריסות דף מאוחסנות תמיד בגלריית הדפים הראשיים באתר הראשי. כדי לנווט באתר הראשי, בתפריט פעולות אתר, הצבע על הגדרות האתר ולאחר מכן לחץ על שינוי כל הגדרות האתר. לאחר מכן, בדף 'הגדרות האתר', תחת ניהול אוסף אתרים, לחץ על עבור להגדרות אתר ברמה העליונה.

רשימות גלריה מתוך אתר משנה של פרסום ואתר פרסום ראשי

לראש הדף

מה אתה רואה ב- Office SharePoint Designer 2007

Office SharePoint Designer 2007 הוא כלי ההתאמה האישית עבור אתרי Office SharePoint Server 2007, לרבות אתרי פרסום. כשאתה פותח אתר פרסום ב- SharePoint Designer, אתה רוצה שתהיה לך אפשרות לאתר את הדפים להם אתה מבצע התאמה אישית בתדירות הגבוהה ביותר: דפים (לרבות default.aspx, דף הבית של האתר), פריסות דף ודפים ראשיים.

אתר פרסום ב- Office SharePoint Designer 2007

1. כשאתה פותח אתר פרסום, דף הבית אינו נפתח לעריכה ואינו גלוי ברשימת התיקיות מאחר שהוא ממוקם בספריית המסמכים Pages במקום בבסיס האתר. תצוגת תיקיות נפתחת כברירת מחדל במקום דף הבית.

2. מאחר שזהו אתר פרסום ראשי, הספריה ‎_catalogs ברשימת התיקיות מכילה תיקיון מפתח, כגון גלריית תבניות הרשימה, גלריית הדפים הראשיים, רשימת פרטי המשתמש, גלריית Web Part וגלריית תבניות האתר. בניגוד לכך, ההדגמה הבאה מציגה אתר פרסום המהווה אתר משנה.

ההדגמה הבאה מציגה כיצד תיקיות נבנות באתר פרסום.

רשימת תיקיות המציגה קבצים ותיקיות באתר פרסום

1. הדף הראשי שנקבע כברירת מחדל, ששמו default.master, ממוקם בספריה ‎_catalogs/masterpage.

2. כשאתה פותח אתר פרסום, דף הבית לא נפתח לעריכה ואינו גלוי ברשימת התיקיות מאחר שהוא ממוקם ברשימת המסמכים Pages במקום בבסיס האתר, ומאחר שדפים שנוצרו מפריסת דף פרסום ניתנים לעריכה רק בדפדפן.

3. פריסות דף ממוקמות בספריה ‎_catalogs/masterpage.

4. אתרי פרסום מכילים שלוש ספריות מסמכים ייחודיות להם: מסמכים, דפים ותמונות פרסום. הספריה 'מסמכים' משמשת לאחסון מסמכים המצורפים לדפי פרסום או קשורים אליהם. ספריית המסמכים 'דפים' היא המקום שבו מאוחסנים דפים שנוצרו בדפדפן. 'תמונות פרסום' משמשת לאחסון גרפיקה ותמונות המצורפות או קשורות לדפי פרסום.

לראש הדף

עריכת דפי פרסום

אתרי פרסום מעוצבים עבור צוותים עם אתרי אינטרנט אותם מעדכנים חברי צוות מורשים מדפדפני האינטרנט שלהם. Office SharePoint Designer 2007 הוא הכלי המשמש ליצירת התבניות שמתוכן דפי פרסום נוצרים (נקראות פריסות דף), אך הדפדפן הוא הכלי המשמש לעריכת התוכן בדפי הפרסום. מסיבה זו, אם תנסה לפתוח דף פרסום — כגון default.aspx — לעריכה ב- Office SharePoint Designer 2007, תראה את ההודעה הבאה.

הודעה שאין באפשרותך לערוך את הדף, אך באפשרותך לערוך את פריסת הדף המתאימה

הודעה זו מודיעה לך כי באפשרותך לערוך את תוכן הדף בדפדפן או לערוך את פריסת הדף שמתוכה הדף נוצר ב- Office SharePoint Designer 2007. לקבלת מידע נוסף אודות עריכה של פריסות דף, עיין בקישורים שבסעיף הבא.

לראש הדף

השלבים הבאים המוצעים

כעת, כשאתה מתמצא באתר פרסום ב- Office SharePoint Designer 2007, ייתכן שתרצה ללמוד כיצד לבצע את הפעולות הבאות:

  • יצירת פריסת דף פרסום    אין אפשרות ליצור פריסת דף באמצעות הדפדפן, אך באפשרותך להשתמש Office SharePoint Designer 2007. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר יצירת פריסת דף פרסום.

  • התאמה אישית פריסת דף פרסום   Office SharePoint Designer 2007 הוא הכלי לבחירה עבור התאמה אישית של פריסות דף פרסום. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר התאמה אישית פריסת דף פרסום

  • יצירה וניהול של דפי פרסום    עם Office SharePoint Designer 2007, יצירה והתאמה אישית של פריסות דף. באפשרותך גם לערוך דפי פרסום, אך רק אם תנתק אותם מפריסת דף שבו הם מבוססים. לקבלת מידע נוסף, עיין במאמר יצירה וניהול של דפי פרסום.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×