מבט כולל על טפסים, פקדי טופס ופקדי ActiveX בגליון עבודה

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

חשוב: תכונה זו אינה זמינה ב- Office במחשבי Windows RT. רוצה לראות באיזו גירסה של Office שבה אתה משתמש?

דוגמאות לטפסי גליון עבודה באמצעות טפסים רבים פקדים ואת אובייקטים, באפשרותך להוסיף אותם, באפשרותך להפוך את הזנת הנתונים בגליונות עבודה שלך בקלות רבה יותר, לשפר את המראה של גליונות העבודה שלך. באפשרותך גם לבצע זאת בעצמך עם מועט או ללא צורך עבור Microsoft Visual Basic קוד Applications (VBA).

טופס גליון העבודה אינה זהה תבנית Excel. תבנית היא קובץ מעוצבים מראש לך ליצור חוברת עבודה אשר נראה באופן שהרצוי לך להתחיל. טופס מכיל פקדים, כגון תיבות או רשימות נפתחות, אשר יכולים להקל על אנשים שמשתמשים בגליון העבודה שלך כדי להזין או לערוך את הנתונים. כדי לקבל פרטים נוספים אודות תבניות שבאפשרותך להוריד, ראה תבניות של Excel.

מהו טופס?

טופס, בין אם הוא מודפס או מקוון, הוא מסמך המעוצב במבנה ובעיצוב סטנדרטיים המאפשרים ללכוד, לארגן ולערוך נתונים בקלות.

 • טפסים מודפסים מכילים הנחיות, עיצוב, תוויות ושטחים ריקים המיועדים לכתיבה או להקלדה של נתונים. באפשרותך להשתמש ב- Excel ובתבניות Excel כדי ליצור טפסים מודפסים.

 • טפסים מקוונים להכיל את אותן תכונות כמו טפסים מודפסים. בנוסף, טפסים מקוונים מכילים פקדים. פקדים הם אובייקטים להציג נתונים או להקל על המשתמשים להזין או לערוך נתונים, לבצע פעולה או לבצע בחירה. באופן כללי, פקדי להקל את הטופס לשימוש. דוגמאות של פקדים נפוצים כוללים תיבות רשימה, לחצני אפשרויות ולחצנים לחצני פקודה. באפשרותך גם להפעיל פקודות מאקרו שהוקצה ופקדי תגובה לאירועי, כגון לחיצות עכבר, על-ידי הפעלת Visual Basic for Applications (VBA) קוד.

באפשרותך להשתמש ב- Excel בכמה דרכים כדי ליצור טפסים מודפסים ומקוונים.

סוגים של טפסי Excel

יש כמה סוגי טפסים שבאפשרותך ליצור ב- Excel: טפסי נתונים, גליונות עבודה המכילים פקדי טופס ופקדי ActiveX ו- VBA UserForms. באפשרותך להשתמש בכל סוג טופס בנפרד או לשלב ביניהם בדרכים שונות כדי ליצור פתרון המתאים לך.

טופס נתונים

טופס נתונים מספק דרך נוחה להזין או להציג שורה אחת שלמה של מידע בטווח או בטבלה ללא גלילה אופקית. ייתכן שתחליט שקל יהיה יותר להזין נתונים באמצעות טופס נתונים מאשר לעבור בין עמודות כאשר יש עמודות נתונים רבות מאשר ניתן להציג במסך. השתמש בטופס נתונים כאשר ניתן להסתפק בטופס פשוט של תיבות טקסט המציינות את כותרות העמודות כתוויות, וכאשר אין לך צורך בתכונות טופס מורכבות או מותאמות אישית, כגון תיבת רשימה או לחצן טווח.

דוגמה לטופס נתונים טיפוסי Excel ליצור אוטומטית טופס נתונים מוכלל עבור טווח או טבלה שלך. טופס הנתונים מציג את כל כותרות העמודה כתוויות בתיבת דו-שיח בודדת. כל תווית ישנה תיבת טקסט ריק סמוכים שבה באפשרותך להזין נתונים עבור כל עמודה, עד 32 עמודות לכל היותר. בטופס נתונים, באפשרותך להזין שורות חדשות, חפש שורות על-ידי ניווט או (בהתבסס על תוכן התא) עדכן שורות ומחיקה של שורות. אם התא מכיל של נוסחה, תוצאת הנוסחה מוצגת בטופס הנתונים, אך אין באפשרותך לשנות את הנוסחה באמצעות טופס נתונים.

גליון עבודה המכיל פקדי טופס ופקדי ActiveX

גליון עבודה הוא סוג של טופס המאפשר לך להזין ולהציג נתונים ברשת. יש כמה תכונות הדומות לפקדים המוכללות מראש בגליונות עבודה של Excel, כגון הערות ואימות נתונים. התאים דומים לתיבות טקסט בכך שניתן להזינם ולעצבם במגוון דרכים. לעתים תאים משמשים כתוויות, ועל-ידי התאמת גובה ורוחב של תא ומיזוג תאים באפשרותך להתאים את אופן הפעולה של גליון עבודה לזה של טופס הזנת נתונים פשוט. תכונות אחרות הדומות לפקדים, כגון הערות לתאים, היפר-קישורים, תמונות רקע, אימות נתונים, עיצוב מותנה, תרשימים מוטבעים וסינון אוטומטי יכולות לדמות את אופן הפעולה של גליון עבודה לזה של טופס מתקדם.

לתוספת גמישות, באפשרותך להוסיף פקדים ואובייקטי ציור אחרים לבד ציור של גליון העבודה ולשלב ולהתאים אותם לתאי גליון העבודה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בפקד תיבת רשימה כדי להקל על המשתמש בבחירה מתוך רשימת פריטים. לחלופין, באפשרותך להשתמש בפקד לחצן טווח כדי להקל על המשתמש בהזנת מספר.

מכיוון שפקדים ואובייקטים מאוחסנים בבד הציור, באפשרותך להציג פקדים ואובייקטים לצד הטקסט המשויך אליהם שאינו תלוי בגבולות השורה או העמודה מבלי לשנות את הפריסה של הרשת או הטבלה של הנתונים בגליון העבודה שלך. ברוב המקרים, ניתן לקשר רבים מפקדים אלה לתאים בגליון העבודה והם אינם דורשים קוד VBA לצורך הפעלתם. באפשרותך להגדיר מאפיינים הקובעים אם הפקד הוא בעל גודל ומיקום בלתי תלויים או אם הוא משנה את מיקומו וגודלו יחד עם התא. לדוגמה, ייתכן שיש לך תיבת סימון שברצונך להזיז יחד עם התא המשמש כבסיס עבורה בעת מיון הטווח. עם זאת, אם יש לך תיבת רשימה שברצונך להשאיר במיקום מסוים בכל עת, ודאי אינך מעוניין שהיא תזוז עם התא המשמש כבסיס עבורה.

Excel כולל שני סוגים של פקדים: טופס ופקדי ActiveX. בנוסף ערכות אלה של פקדים, באפשרותך גם להוסיף אובייקטים מכלי ציור, כגון של צורות אוטומטיות, WordArt, גרפיקת SmartArt או תיבות טקסט.

הסעיפים הבאים מתארים פקדים ואובייקטי ציור אלה, ומסבירים את אופן העבודה עם פקדים ואובייקטים אלה ביתר פירוט.

פקדי טופס

פקדי טופס הם פקדים מקוריים המתאימים לגירסאות קודמות של Excel, החל מגירסה 5.0 של Excel. פקדי טופס מיועדים גם לשימוש בגליונות מאקרו של XLM.

שימוש בפקדי טופס כשברצונך בקלות להפנות ולקיים אינטראקציה עם הנתונים בתא ללא שימוש בקוד VBA, וכאשר שברצונך להוסיף פקדים גליונות התרשים. לדוגמה, לאחר הוספת פקד תיבת רשימה לגליון עבודה ולקשר אותו תא, באפשרותך לחזור ערך מספרי עבור המיקום הנוכחי של הפריט הנבחר בפקד. לאחר מכן, באפשרותך להשתמש בערך מספרי זה יחד עם הפונקציה INDEX כדי לבחור פריטים שונים מהרשימה.

באפשרותך גם להפעיל פקודות מאקרו באמצעות פקדי טופס. באפשרותך לצרף פקודת מאקרו קיימת לפקד או לכתוב או להקליט מאקרו חדש. כאשר המשתמש בטופס ילחץ על הפקד, הפקד יפעיל את המאקרו.

עם זאת, לא ניתן להוסיף פקדים אלה ל- UserForms, להשתמש בהם לשליטה על אירועים או לשנותם כך שיפעילו קבצי Script בדפי אינטרנט.

סיכום של פקדי טופס

שם לחצן

דוגמה

תיאור

תמונת לחצן

תווית

דוגמה לפקד תווית בטופס

מזהה את המטרה של תא או של תיבת טקסט או מציג טקסט תיאורי (כגון כותרות, כיתובים, תמונות) או הוראות קצרות.

תמונת לחצן

תיבת קבוצה

דוגמה לפקד תיבת קבוצה של סרגל כלים בטפסים

מקבץ פקדים קשורים ליחידה חזותית אחת במלבן שייתכן שמכיל תווית. בדרך כלל לחצני אפשרויות, תיבות סימון או פריטי תוכן קשורים מקובצים יחד.

תמונת לחצן

לחצן

דוגמה לפקד לחצן של סרגל כלים בטפסים

מפעיל מאקרו המבצע פעולה כאשר המשתמש לוחץ עליו. לחצן מוכר גם בכינוי לחצן המופעל בלחיצה.

תמונת לחצן

תיבת סימון

דוגמה לפקד תיבת סימון בטופס

מפעיל או מבטל ערך המציין בחירה מנוגדת שאינה משתמעת לשתי פנים. באפשרותך לבחור יותר מתיבת סימון אחת בגליון עבודה או בתיבת קבוצה. תיבת סימון יכולה לקבל אחד משלושה מצבים: נבחר (מופעל), לא מסומן (לא מופעל) ומעורב, שמשמעו שילוב בין מצב מופעל ללא מופעל (בבחירה מרובה).

תמונת לחצן

לחצן אפשרויות

דוגמה לפקד לחצן אפשרויות של סרגל כלים בטפסים

מאפשר בחירה יחידה מתוך קבוצה מוגבלת של אפשרויות שלא ניתן להשתמש בהן יחד. לחצן אפשרויות נכלל בדרך כלל בתיבת קבוצות או במסגרת. לחצן אפשרויות יכול לקבל אחד משלושה מצבים: נבחר (מופעל), לא מסומן (לא מופעל) ומעורב, שמשמעו שילוב בין מצב מופעל ללא מופעל (בבחירה מרובה). לחצן אפשרויות נקרא גם לחצן בחירה.

תמונת לחצן

תיבת רשימה

דוגמה לפקד תיבת רשימה בטופס

מציג רשימה של פריט טקסט אחד או יותר שהמשתמש יכול לבחור מתוכה. השתמש בתיבת רשימה כדי להציג מספר רב של אפשרויות המשתנות במספר או בתוכן שלהן. ישנם שלושה סוגים של תיבות רשימה:

 • תיבת רשימה של בחירה יחידה המאפשרת בחירה אחת בלבד. במקרה זה תיבת הרשימה דומה לקבוצה של לחצני אפשרויות, מלבד העובדה שתיבת רשימה יכולה לטפל במספר רב של פריטים ביעילות רבה יותר.

 • תיבת רשימה של בחירה מרובה מאפשרת בחירה אחת או בחירות רציפות (סמוכות).

 • תיבת רשימה של בחירה מורחבת מאפשרת בחירה אחת, בחירות רציפות ובחירות לא רציפות (שאינן סמוכות).

תמונת לחצן

תיבה משולבת

דוגמה לפקד תיבה משולבת בטופס

משלב תיבת טקסט עם תיבת רשימה ליצירת תיבת רשימה נפתחת. תיבה משולבת קטנה יותר מתיבת רשימה, אך היא דורשת מהמשתמש ללחוץ על החץ למטה כדי להציג את רשימת הפריטים. השתמש בתיבה משולבת כדי לאפשר למשתמש להקליד ערך או לבחור פריט אחד בלבד מהרשימה. הפקד מציג את הערך הנוכחי בתיבת הטקסט, ללא קשר לאופן ההזנה של הערך.

תמונת לחצן

פס גלילה

דוגמה לפקד פס גלילה של סרגל כלים בטפסים

מבצע גלילה בטווח ערכים בעת לחיצה על חצי הגלילה או בעת גרירת תיבת הגלילה. בנוסף, באפשרותך לעבור על-פני עמוד (מרווח מוגדר מראש) של ערכים על-ידי לחיצה על האזור שבין תיבת הגלילה לכל אחד מחצי הגלילה. לרוב, המשתמש יכול גם להקליד ערך טקסט ישירות בתא או בתיבת הטקסט המשויכים.

תמונת לחצן

לחצן טווח

דוגמה לפקד לחצן טווח של סרגל כלים בטפסים

מגדיל או מקטין ערך, כגון תוספת מספר, שעה או תאריך. כדי להגדיל את הערך, לחץ על החץ למעלה; כדי להקטין את הערך, לחץ על החץ למטה. לרוב, המשתמש יכול גם להקליד ערך טקסט ישירות בתא או בתיבת הטקסט המשויכים.

הערה: הפקדים הבאים אינם זמינים בכל חוברות העבודה Office Excel 2007. ניתן להשתמש בפקדים אלה ב- Excel גירסה 5.0 גליונות דו-שיח של בלבד.

שם לחצן

תמונת לחצן שדה טקסט

תמונת לחצן שילוב רשימה - עריכה

תמונת לחצן רשימה משולבת - נפתחת עריכה

תמונת לחצן הפעל דו-שיח

פקדי ActiveX

ניתן להשתמש בפקדי ActiveX בטפסי גליון עבודה, תוך שימוש בקוד VBA או בלעדיו, ובתוך VBA UserForms. ככלל, השתמש בפקדי ActiveX כאשר אתה זקוק לדרישות עיצוב גמישות יותר מאלה שפקדי טופס מספקים. פקדי ActiveX כוללים מאפיינים נרחבים שבאפשרותך להשתמש בהם להתאמה אישית של המראה, אופן הפעולה, הגופנים ומאפיינים אחרים של הפקדים.

באפשרותך גם לשלוט באירועים שונים המתרחשים בעת אינטראקציה עם פקד ActiveX. לדוגמה, באפשרותך לבצע פעולות שונות, בהתאם לאפשרות שהמשתמש בוחר מפקד תיבת רשימה. לחלופין, באפשרותך לבצע שאילתה במסד נתונים כדי למלא מחדש תיבה משולבת בפריטים כאשר משתמש לוחץ על לחצן. באפשרותך גם לכתוב פקודות מאקרו המגיבות לאירועים המשויכים לפקדי ActiveX. כאשר המשתמש בטופס מקיים אינטראקציה עם הפקד, קוד ה- VBA מופעל לעיבוד האירועים המתרחשים עבור פקד זה.

המחשב שלך מכיל גם פקדי ActiveX רבים שהותקנו באמצעות Excel ובאמצעות תוכניות אחרות, כגון Calendar Control 12.0 ו- Windows Media Player.

חשוב: לא כל פקדי ActiveX ניתנים לשימוש ישירות בגליונות עבודה; חלקם ניתנים לשימוש רק ב- UserForms של Visual Basic for Applications ‏(VBA). אם תנסה להוסיף אחד מפקדי ActiveX מסוימים אלה לגליון עבודה, Excel יציג את ההודעה "אין אפשרות להוסיף אובייקט."

עם זאת, לא ניתן להוסיף פקדי ActiveX לגליונות תרשים מתוך ממשק המשתמש או לגליונות מאקרו של XLM. כמו כן' אין באפשרותך להגדיר מאקרו שיפעל ישירות מתוך פקד ActiveX באותו אופן שבאפשרותך לעשות זאת מתוך פקד טופס.

סיכום של פקדי ActiveX

שם לחצן

דוגמה

תיאור

תמונת לחצן

תיבת סימון

דוגמה לפקד תיבת סימון של ActiveX

מפעיל או מבטל ערך המציין בחירה מנוגדת שאינה משתמעת לשתי פנים. באפשרותך לבחור יותר מתיבת סימון אחת בגליון עבודה או בתיבת קבוצה. תיבת סימון יכולה לקבל אחד משלושה מצבים: נבחר (מופעל), לא מסומן (לא מופעל) ומעורב, שמשמעו שילוב בין מצב מופעל ללא מופעל (בבחירה מרובה).

תמונת לחצן

תיבת טקסט

דוגמה לפקד ActiveX מסוג תיבת טקסט

מאפשר לך להציג, להקליד או לערוך בתיבה מלבנית טקסט או נתונים המאוגדים לתא. תיבת טקסט גם עשויה להיות שדה טקסט סטטי המציג מידע לקריאה בלבד.

תמונת לחצן

לחצן פקודה

דוגמה לפקד ActiveX מסוג לחצן פקודה

מפעיל מאקרו המבצע פעולה כאשר המשתמש לוחץ עליו. לחצן פקודה מוכר גם בכינוי לחצן.

תמונת לחצן

לחצן אפשרויות

דוגמה לפקד ActiveX מסוג לחצן אפשרויות

מאפשר בחירה יחידה מתוך קבוצה מוגבלת של אפשרויות שלא ניתן לבחור בהן יחד הנכללות בדרך כלל בתיבת קבוצות או במסגרת. לחצן אפשרויות יכול לקבל אחד משלושה מצבים: נבחר (מופעל), לא מסומן (לא מופעל) ומעורב, שמשמעו שילוב בין מצב מופעל ללא מופעל (בבחירה מרובה). לחצן אפשרויות נקרא גם לחצן בחירה.

תמונת לחצן

תיבת רשימה

דוגמה לפקד ActiveX מסוג תיבת רשימה

מציג רשימה של פריט טקסט אחד או יותר שהמשתמש יכול לבחור מתוכה. השתמש בתיבת רשימה כדי להציג מספר רב של אפשרויות המשתנות במספר או בתוכן שלהן. ישנם שלושה סוגים של תיבות רשימה:

 • תיבת רשימה של בחירה יחידה המאפשרת בחירה אחת בלבד. במקרה זה תיבת הרשימה דומה לקבוצה של לחצני אפשרויות, מלבד העובדה שתיבת רשימה יכולה לטפל במספר רב של פריטים ביעילות רבה יותר.

 • תיבת רשימה של בחירה מרובה מאפשרת בחירה אחת או בחירות רציפות (סמוכות).

 • תיבת רשימה של בחירה מורחבת מאפשרת בחירה אחת, בחירות רציפות ובחירות לא רציפות (שאינן סמוכות).

תמונת לחצן

תיבה משולבת

דוגמה לפקד ActiveX מסוג תיבה משולבת

משלב תיבת טקסט עם תיבת רשימה ליצירת תיבת רשימה נפתחת. תיבה משולבת קטנה יותר מתיבת רשימה, אך היא דורשת מהמשתמש ללחוץ על החץ למטה כדי להציג את רשימת הפריטים. השתמש בתיבה משולבת כדי לאפשר למשתמש להקליד ערך או לבחור פריט אחד בלבד מתוך רשימה. הפקד מציג את הערך הנוכחי בתיבת הטקסט, ללא קשר לאופן ההזנה של הערך.

תמונת לחצן

לחצן דו-מצבי

דוגמה לפקד ActiveX מסוג לחצן דו-מצבי

מציין מצב כגון כן/לא או פעיל/לא פעיל. הלחצן משנה את מצבו בין זמין ללא זמין בעת הלחיצה עליו.

תמונת לחצן

לחצן טווח

דוגמה לפקד ActiveX מסוג לחצן טווח

מגדיל או מקטין ערך, כגון תוספת מספר, שעה או תאריך. כדי להגדיל את הערך, לחץ על החץ למעלה; כדי להקטין את הערך, לחץ על החץ למטה. לרוב, המשתמש יכול גם להקליד ערך טקסט ישירות בתא או בתיבת הטקסט המשויכים.

תמונת לחצן

פס גלילה

דוגמה לפקד ActiveX מסוג פס גלילה

מבצע גלילה בטווח ערכים בעת לחיצה על חצי הגלילה או בעת גרירת תיבת הגלילה. בנוסף, באפשרותך לעבור על-פני עמוד (מרווח מוגדר מראש) של ערכים על-ידי לחיצה על האזור שבין תיבת הגלילה לכל אחד מחצי הגלילה. לרוב, המשתמש יכול גם להקליד ערך טקסט ישירות בתא או בתיבת הטקסט המשויכים.

תמונת לחצן

תווית

דוגמה לפקד ActiveX מסוג תווית

מזהה את המטרה של תא או של תיבת טקסט, מציג טקסט תיאורי (כגון כותרות, כיתובים, תמונות) או מספק הוראות קצרות.

תמונת לחצן

תמונה

דוגמה לפקד ActiveX מסוג תמונה

הטבעת תמונה, כגון מפת סיביות,‏ JPEG או GIF.

פקד מסגרת

דוגמה לפקד ActiveX מסוג תיבת קבוצה

אובייקט מלבני שעשוי לכלול תווית, המקבץ פקדים קשורים ליחידה חזותית אחת. בדרך כלל לחצני אפשרויות, תיבות סימון או פריטי תוכן קשורים, מקובצים בפקד מסגרת.

הערה: פקד מסגרת ה-ActiveX אינה זמינה במקטע פקדי ActiveX של הפקודה הוסף. עם זאת, באפשרותך להוסיף את הפקד מתיבת הדו-שיח פקדים נוספים על-ידי בחירת מסגרת של Microsoft Forms 2.0.

תמונת לחצן

פקדים נוספים

מציג רשימה של פקדי ActiveX נוספים הזמינים במחשב שלך שבאפשרותך להוסיפם לטופס מותאם אישית, כגון Calendar Control 12.0 ו- Windows Media Player. באפשרותך גם לרשום פקד מותאם אישית בתיבת דו-שיח זו.

אובייקטים של כלי ציור

דוגמאות לצורות ייתכן שתרצה לכלול בטופס שלך גם גרפיקת SmartArt, צורות, WordArt ותיבות טקסט. באפשרותך לשנות את הגודל של אובייקטים אלה, לסובב, להפוך, לצבוע ולשלב אותם כדי ליצור צורות מורכבות יותר. בעת הקלדת טקסט ישירות באובייקט מסוג צורה או תיבת טקסט, הטקסט הופך לחלק מהאובייקט - אם תסובב או תהפוך את האובייקט, הטקסט יסתובב או יתהפך יחד אתו. בשונה מפקדי ActiveX, באפשרותך להקצות מאפיינים שונים, כגון גודל גופן וסגנון גופן, למילים ולתווים נפרדים באובייקט. באפשרותך גם להקצות פקודות מאקרו והיפר-קישורים לאובייקטים אלה. באפשרותך אפילו לקשר טקסט באובייקט מסוג צורה או תיבת טקסט לתא של גליון עבודה ולהציג באופן דינאמי ערכים מעודכנים באובייקטים אלה.

עבודה עם פקדים ואובייקטים בטופס גליון עבודה

לאחר הוספת פקדי טופס ופקדי ActiveX לטופס גליון עבודה, סביר שתרצה לכוונן ולארגן מחדש את הפקדים בדרכים שונות כדי ליצור טופס מעוצב כהלכה וידידותי למשתמש. להלן משימות נפוצות:

 • שליטה בתצוגת קווי רשת בעת עבודה עם הפקדים וקביעה אם קווי הרשת יוצגו למשתמש בטופס גליון העבודה הסופי.

 • בחירה וביטול בחירה של פקדים כדי לאפשר לך לציין מאפיינים או לבצע התאמות נוספות.

 • עריכת טקסט בתוך פקד, כגון כיתוב או תווית.

 • קיבוץ, העתקה, הזזה ויישור של פקדים לצורך ארגון הפריסה של טופס גליון העבודה.

 • שינוי גודל ועיצוב של פקדים לקבלת המראה הרצוי לך.

 • מיקום הפקד בתא או התאמת גודלו לגודל התא.

 • הגנה על פקדים ועל תאים מקושרים בהתאם לצרכים של אבטחת נתונים הספציפיים לך.

 • הפיכת הדפסת הפקדים לזמינה או ללא זמינה בעת הדפסת טופס גליון העבודה.

 • מחיקת פקדים שאינם בשימוש.

באפשרותך לעצב טופס גליון עבודה כך שיוצגו או לא יוצגו ברקע קווי רשת של תאים. לדוגמה, ייתכן שתרצה לבטל את קווי הרשת של תאים ולאחר מכן לעצב את כל התאים באותו צבע או תבנית, או אף להשתמש בתמונה כרקע לגיליון. כדי להציג או להסתיר את קווי הרשת, בכרטיסיה תצוגה, בקבוצה הצג/הסתר, בחר בתיבת הסימון קווי רשת או נקה אותה.

קביעת סוג הפקד הנמצא בגליון העבודה

מאחר שקיימים שלושה סוגים שונים של פקדים ואובייקטים שבאפשרותך לשנות באופן ייחודי, ייתכן שלא תדע בוודאות מהו סוג הפקד ממבט בלבד. כדי לקבוע את סוג הפקד (טופס או ActiveX), בחר את הפקד ולחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן הצג את תפריט הקיצור:

 • אם תפריט הקיצור מכיל את הפקודה מאפיינים, הפקד הוא פקד ActiveX ואתה נמצא במצב עיצוב.

 • אם תפריט הקיצור מכיל את הפקודה הקצאת מאקרו, הפקד הוא פקד טופס.

  עצה: כדי להציג את תפריט הקיצור הנכון עבור פקד הטופס של תיבת קבוצה, הקפד לבחור את היקף תיבת הקבוצה, ולא את חלקה הפנימי.

 • אם תפריט הקיצור מכיל את הפקודה ערוך טקסט, האובייקט הוא אובייקט ציור.

VBA UserForms

גמישות מרבית, באפשרותך ליצור UserForms, אשר נתמכות תיבות דו-שיח מותאמות אישית, הכוללים בדרך כלל פקד ActiveX אחד או יותר. ביצוע UserForms וחומרי קוד VBA שאתה יוצר ב- Visual Basic Editor. השלבים ברמה גבוהה ליצירת UserForm מפורטות להלן:

 1. הוסף של UserForm ל- VBAProject של חוברת העבודה שלך. עליך לגשת VBAProject של חוברת עבודה על-ידי הצגת העורך של Visual Basic (הקש ALT + F11) ולאחר מכן, בתפריט הוספה, לחיצה על UserForm.

 2. כתוב פרוצדורה להצגת ה- UserForm.

 3. הוסף פקדי ActiveX.

 4. שנה את המאפיינים של פקדי ActiveX.

 5. כתוב פרוצדורות של מטפל באירועים עבור פקדי ה- ActiveX.

באמצעות UserForms, אתה יכול גם בפונקציונליות טופס מתקדמים. לדוגמה, באפשרותך להוסיף באופן תיכנותי לחצן האפשרות נפרדת עבור כל אות האלף-בית או באפשרותך להוסיף תיבת סימון עבור כל פריט ברשימה גדולה של מספרים ותאריכים.

בטרם תיצור UserForm, שקול להשתמש בתיבות דו-שיח מוכללות הזמינות ב- Excel ועשויות להתאים לצרכיך. תיבות דו-שיח מוכללות אלה כוללות את הפונקציות InputBox ו- MsgBox של VBA, את פעולות השירות InputBox, GetOpenFilename ו- GetSaveAsFilename של Excel ואת אובייקט תיבות הדו-שיח של האובייקט Application, הכולל את כל תיבות הדו-שיח המוכללות של Excel.

לקבלת מידע נוסף, סייר במרכז למפתחים של Microsoft Office Excel.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×