מבט כולל על התחברות לנתונים (ייבוא)

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

מאמר זה לעיון דן ייבוא וחיבור של נתונים. תלמד אודות משימות כגון ייבוא, עדכון, אבטחה וניהול נתונים בגליונות העבודה של Excel 2007.

במאמר זה

עבודה עם חיבורי נתונים חיצוניים

רענון נתונים

ייבוא נתונים ממקורות נתונים

הפיכת גישה לנתונים למאובטחת יותר

בעיות אודות התחברות לנתונים

עבודה עם חיבורי נתונים חיצוניים

הסעיפים הבאים דנים חיבורי נתונים חיצוניים כיצד עבודה, וכיצד למצוא עריכה, לנהל ולשתף את פרטי החיבור עם יישומים ומשתמשים אחרים.

לראש הדף

הכרת הבסיס של חיבורי נתונים

נתונים בחוברת עבודה של Excel יכולים להגיע משני מיקומים שונים. ניתן לאחסן את הנתונים ישירות בחוברת העבודה, או ייתכן שהוא מאוחסן במקור נתונים חיצוני, כגון קובץ טקסט, מסד נתונים או בקוביית עיבוד אנליטי מקוון (OLAP). מקור נתונים חיצוני זה מחובר לחוברת העבודה דרך חיבור נתונים, שהוא ערכה של מידע זה מתאר כיצד לאתר, להיכנס, ולגשת מקור הנתונים החיצוני.

היתרון העיקרי של התחברות לנתונים חיצוניים היא כי מעת לעת באפשרותך לנתח נתונים אלה מבלי להעתיק את הנתונים, הוא פעולה אשר יש לשגיאות שוב ושוב. לאחר התחברות לנתונים חיצוניים, באפשרותך גם באופן אוטומטי רענון (או עדכון) את חוברות העבודה של Excel מתוך מקור הנתונים בכל פעם מקור הנתונים מתעדכן במידע חדש.

מידע החיבור מאוחסן בחוברת העבודה וניתן לאחסנו גם בקובץ חיבור, כגון קובץ Office Data Connection‏ (ODC)‏ (‎.odc) או קובץ Data Source Name‏ (‎.dsn).

כדי להעביר נתונים חיצוניים לתוך Excel, דרושה לך גישה לנתונים. אם חיצוניים מקור נתונים שברצונך לגשת אינה במחשב המקומי שלך, ייתכן שתצטרך פנה למנהל מסד הנתונים לקבלת סיסמה, הרשאת משתמש או מידע אחר חיבור. אם מקור הנתונים הוא מסד נתונים, ודא כי מסד הנתונים אינו נפתח במצב בלעדי. אם מקור הנתונים הוא קובץ טקסט או גיליון אלקטרוני, ודא כי משתמש אחר אינה כוללת פתוח עבור גישה בלעדית.

מקורות נתונים רבים דורשים גם מנהל התקן ODBC או ספק OLE DB לתיאום זרימת הנתונים בין Excel, קובץ החיבור ומקור הנתונים.

הדיאגרמה הבאה מסכמת את נקודות המפתח בנוגע לחיבורי נתונים.

התחברות למקורות נתונים חיצוניים

1. קיימות מגוון של מקורות נתונים שבהם באפשרותך להתחבר: Analysis Services, SQL Server, Microsoft Office Access, אחרים OLAP ומסדי נתונים יחסיים, גליונות אלקטרוניים וקבצי טקסט.

2. מקורות נתונים רבים יש ספק OLE DB או מנהל התקן ODBC המשויך.

3. קובץ חיבור מגדיר את כל המידע הדרוש כדי לאחזר נתונים ממקור נתונים וגישה.

4. המידע של חיבור מועתק מקובץ חיבור לחוברת עבודה ולא ניתן לעריכה.

5. הנתונים מועתקת לתוך חוברת עבודה כך באפשרותך להשתמש בו כפי שאתה משתמש בנתונים המאוחסנים ישירות בחוברת העבודה.

לראש הדף

איתור חיבורים

כדי לאתר קבצי חיבור, השתמש בתיבת הדו-שיח חיבורים קיימים. (בכרטיסיה נתונים, בקבוצה קבל נתונים חיצוניים, לחץ על חיבורים קיימים.) באמצעות תיבת דו-שיח זו באפשרותך לראות את סוגי החיבורים הבאים:

 • חיבורי חוברת עבודה   

  רשימה זו מציגה את כל החיבורים הנוכחי בחוברת העבודה. הרשימה נוצרת מחיבורים שהגדרת כבר, שיצרת באמצעות תיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים של אשף חיבורי הנתונים או מחיבורי שבחרת קודם לכן בשם חיבור מתיבת דו-שיח זו.

 • קבצי חיבור במחשב שלך   

  רשימה זו נוצרת מהתיקיה מקורות הנתונים שלי, המאוחסנת בדרך כלל בתיקיה המסמכים שלי ‏(Windows XP) או מסמכים ‏(Windows Vista).

 • קבצי חיבור ברשת   

  רשימה זו יכולה להיווצר מהגורמים הבאים:

  • קבוצה של תיקיות ברשת המקומית, מיקום הקבוצה יכול להיות פרוס ברחבי הרשת כחלק מהפריסה של קווי המדיניות הקבוצתית של Microsoft Office.

  • Excel Services ספריית חיבורי נתונים (DCL) באתר Microsoft Office SharePoint Server 2007. לקבלת מידע נוסף אודות DCLs, ראה פרסם ב- Excel Services.

לראש הדף

עריכת מאפייני חיבורים

באפשרותך להשתמש ב- Excel גם כעורך קבצי חיבור ליצירה ועריכה של חיבורים למקורות נתונים חיצוניים המאוחסנים בחוברת עבודה או בקובץ חיבור. אם אינך מצליח לאתר את החיבור הרצוי, באפשרותך ליצור חיבור על-ידי לחיצה על איתור נוספים להצגת תיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים ולאחר מכן לחיצה על מקור חדש להפעלת 'אשף חיבורי הנתונים'.

לאחר שתיצור את החיבור, באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח מאפייני חיבור (בכרטיסיה נתונים, בקבוצה קבל נתונים חיצוניים, לחץ על מאפיינים.) כדי לקבוע הגדרות שונות עבור חיבורים למקורות נתונים חיצוניים, ו- כדי להשתמש, שימוש חוזר, או עבור קבצי חיבור.

אם אתה משתמש בקובץ חיבור כדי להתחבר למקור נתונים, Excel מעתיק את פרטי החיבור מקובץ החיבור אל חוברת העבודה של Excel. בעת ביצוע שינויים באמצעות תיבת הדו-שיח מאפייני חיבור, אתה עורך את פרטי חיבור הנתונים המאוחסנים בחוברת העבודה הנוכחית של Excel ולא קובץ חיבור הנתונים המקורי, ייתכן נעשה בהם שימוש כדי ליצור את החיבור, אשר מצוין על-ידי שם הקובץ שמוצג במאפיין קובץ חיבור בכרטיסיה הגדרה. לאחר עריכת מידע החיבור (למעט המאפיינים שם חיבור ותיאור חיבור ), יוסר הקישור לקובץ החיבור ואת המאפיין קובץ חיבור אינה מסומנת.

כדי להבטיח שתמיד ייעשה שימוש בקובץ החיבור בעת רענון של מקור נתונים, לחץ על נסה תמיד להשתמש בקובץ זה כדי לרענן נתונים בכרטיסיה הגדרה. בחירה בתיבת סימון זו מבטיחה שתמיד ייעשה שימוש בעדכונים בקובץ החיבור על-ידי כל חוברות העבודה שמשתמשות באותו קובץ חיבור, שגם בו יש לקבוע מאפיין זה.

לראש הדף

ניהול חיבורים

באמצעות תיבת הדו-שיח חיבורי חוברת עבודה , באפשרותך לנהל בקלות חיבורים אלה, כולל יצירה, עריכה ומחיקה שלהם. (בכרטיסיה נתונים, בקבוצה קבל נתונים חיצוניים, לחץ על חיבורים ). באפשרותך להשתמש בתיבת דו-שיח זו כדי לבצע את הפעולות הבאות:

 • ליצור, לערוך, לרענן ולמחוק חיבורים הנמצאים בשימוש בחוברת העבודה.

 • לוודא מהיכן מגיעים הנתונים החיצוניים, מכיוון שלדוגמה, החיבור הוגדר על-ידי משתמש אחר.

 • להציג את המקום בו נעשה שימוש בכל חיבור בחוברת העבודה הנוכחית.

 • לאבחן הודעת שגיאה בנוגע חיבורים לנתונים חיצוניים.

 • לכוון מחדש חיבור לשרת או למקור נתונים אחר או להחליף את קובץ החיבור בחיבור קיים.

 • הקלה על יצירה ושיתוף של קבצי חיבור עם משתמשים.

לראש הדף

שיתוף חיבורים

קבצי חיבור שימושיים במיוחד לשיתוף חיבורים על בסיס עקבי, הפיכתם לגילוי יותר, מסייע בשיפור האבטחה שלהם וטכנולוגיית ניהול מקורות נתונים. הדרך הטובה ביותר לשיתוף קבצי חיבור היא כדי להציב אותם במיקום מאובטח ומהימן, כגון תיקיה רשת או בספריית SharePoint, שבו משתמשים יכולים לקרוא את הקובץ אך ייעודי רק משתמשים יכולים לשנות את הקובץ.

שימוש בקבצי ODC

באפשרותך ליצור קבצי חיבור נתונים של Office (ODC) (. odc) על-ידי התחברות לנתונים חיצוניים באמצעות תיבת הדו-שיח בחירת מקור נתונים או באמצעות אשף חיבורי הנתונים כדי להתחבר למקורות נתונים חדשים. קובץ odc משתמש תגי HTML ו- XML מותאמים אישית כדי לאחסן את פרטי החיבור. באפשרותך להציג או לערוך את התוכן של הקובץ ב- Office Excel בקלות.

באפשרותך לשתף קבצי חיבורים עם אנשים אחרים כדי לספק להם גישה זהה לזו שברשותך למקור נתונים חיצוני מסוים. למשתמשים האחרים אין צורך להגדיר מקור נתונים לפתיחת קובץ החיבור, אך עליהם להתקין את מנהל ההתקן של ODBC או את ספק ה- OLE DB הנחוץ לגישה לנתונים החיצוניים מהמחשבים שלהם.

קבצי ODC הם השיטה המומלצת להתחברות לנתונים ולשיתוף נתונים. באפשרותך להמיר בקלות קבצי חיבור רגילים אחרים (DSN‏, UDL וקבצי שאילתה) לקובץ ODC על-ידי פתיחת קובץ החיבור ולאחר מכן לחיצה על לחצן ייצוא קובץ חיבור בכרטיסיה הגדרה שבתיבת הדו-שיח מאפייני חיבור.

שימוש בקבצי שאילתה

קבצי שאילתה הם קבצי טקסט שמכילים מידע של מקורות נתונים, לרבות שם השרת שבו ממוקמים הנתונים ומידע החיבור שאתה מספק בעת יצירת מקור נתונים. קבצי שאילתה הם דרך רגילה לשיתוף שאילתות עם משתמשי Excel אחרים.

באמצעות קבצי. dqy שאילתה     באפשרותך להשתמש ב- Microsoft Query כדי לשמור קבצי. dqy המכילים שאילתות עבור נתונים ממסדי נתונים יחסיים או קבצי טקסט. בעת פתיחת קבצים אלה ב- Microsoft Query, באפשרותך להציג את הנתונים בשאילתה ולבחור נתונים שונים עבור השאילתה לאחזר. באפשרותך לשמור קובץ. dqy עבור כל שאילתה שאתה יוצר, באמצעות אשף השאילתות או ישירות ב- Microsoft Query.

שימוש בקבצים שאילתה. oqy     באפשרותך לשמור קבצי. oqy כדי להתחבר לנתונים במסד נתונים של OLAP, בשרת או בשל קובץ קוביה לא מקוון (הקוביה). בעת שימוש אשף חיבורי Multi-Dimensional ב- Microsoft Query כדי ליצור מקור נתונים עבור מסד נתונים של OLAP או קוביה, קובץ. oqy נוצר באופן אוטומטי. מאחר מסדי נתונים של OLAP אינם מאורגנים ברשומות או בטבלאות, אין באפשרותך ליצור שאילתות או קבצי. dqy כדי לגשת מסדי נתונים אלה.

שימוש בקבצים שאילתה .rqy     Excel יכול לפתוח קבצי שאילתה בתיעוד לתמיכה מנהלי מקורות נתונים מסוג OLE DB המשתמשים בתבנית זו. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של מנהל ההתקן שלך.

שימוש בקבצים שאילתה אם ברצונך     Microsoft Query באפשרותך לפתוח ולשמור קבצים שאילתה בתבנית אם ברצונך לשימוש עם גירסאות קודמות של Microsoft Query, אין אפשרות לפתוח קבצי. dqy. אם יש לך קובץ שאילתה אם ברצונך בתבנית שבה ברצונך להשתמש ב- Excel, פתח את הקובץ ב- Microsoft Query ולאחר מכן שמור אותו כקובץ. dqy. לקבלת מידע אודות שמירת קבצי. dqy, עיין בעזרה של Microsoft Query.

שימוש בקבצי שאילתת אינטרנט .iqy     Excel יכול לפתוח קבצי שאילתת אינטרנט של .iqy כדי לאחזר נתונים מהאינטרנט.

לראש הדף

שימוש בטווחים ומאפיינים של נתונים חיצוניים

טווח נתונים חיצוני (נקרא גם טבלת שאילתה) הוא שם מוגדר או שם טבלה שמגדיר את מיקום הנתונים שהובאו אל גליון העבודה. בעת התחברות לנתונים חיצוניים, Excel יוצר טווח נתונים חיצוני באופן אוטומטי. יוצא הדופן היחיד הוא דוח PivotTable שמתחבר למקור נתונים ואינו יוצר טווח נתונים חיצוני. ב- Excel, באפשרותך לעצב ולפרוס טווח נתונים חיצוני או להשתמש בו בחישובים, בדומה לכל סוג נתונים אחר.

Excel מעניק שמות באופן אוטומטי לטווח נתונים חיצוני באופן הבא:

 • לטווחי נתונים חיצוניים מקבצי חיבור נתונים של Office‏ (ODC) מוענק שם זהה לשם הקובץ.

 • טווחי נתונים חיצוניים ממסדי נתונים נקראים בשם של השאילתה. כברירת מחדל Query_from_המקור הוא שם מקור נתונים שבו השתמשת כדי ליצור את השאילתה.

 • לטווחי נתונים חיצוניים מקבצי טקסט מוענק השם של קובץ הטקסט.

 • טווחי נתונים חיצוניים משאילתות אינטרנט מכונים לפי שם דף האינטרנט שממנו לאחזר את הנתונים.

אם גליון העבודה כולל מספר טווחי נתונים חיצוניים מאותו מקור, הטווחים ממוספרים. לדוגמה, MyText‏, MyText_1‏, MyText_2 וכן הלאה.

טווח נתונים חיצוני כולל מאפיינים נוספים (להבדיל ממאפייני חיבורים) שבהם באפשרותך להשתמש לשליטה בנתונים, כגון שימור עיצוב התאים ורוחב העמודות. באפשרותך לשנות מאפיינים אלה של טווח הנתונים החיצוני על-ידי לחיצה על מאפיינים בקבוצה חיבורים בכרטיסיה נתונים ולאחר מכן ביצוע השינויים בתיבות הדו-שיח מאפייני טווח נתונים חיצוני או מאפייני נתונים חיצוניים.

הערה: אם ברצונך לשתף סיכום או דוח המבוססים על נתונים חיצוניים, באפשרותך לתת לאנשים אחרים חוברת עבודה המכילה טווח נתונים חיצוני, או באפשרותך ליצור תבנית דוח. תבנית דוח מאפשרת לשמור את הסיכום או הדוח מבלי לשמור את הנתונים החיצוניים, כך שהקובץ קטן יותר. הנתונים החיצוניים מאוחזרים כאשר משתמש פותח את תבנית הדוח.

לראש הדף

הבנת התמיכה במקורות נתונים ב- Excel וב- Excel Services

קיימים מספר אובייקטי נתונים (כגון טווח נתונים חיצוני ודוח PivotTable) שבהם באפשרותך להשתמש לצורך התחברות למקורות נתונים שונים. עם זאת, סוג מקור הנתונים שאליו באפשרותך להתחבר שונה עבור כל אובייקט נתונים. באפשרותך גם להשתמש בנתונים מחוברים ב- Excel Services ולרענן אותם, אך ישנן גם מגבלות נוספות ודרכים נוספות לעקיפת בעיות שעליך להיות מודע להם.

תמיכה באובייקטי נתונים ומקורות נתונים ב- Excel

בטבלה שלהלן מסוכמים מקורות הנתונים שנתמכים עבור כל אובייקט נתונים ב- Excel.

מקור נתונים נתמכים

Excel
נתונים
אובייקט

יוצר
חיצוניים
נתונים
טווח?

OLE
DB

ODBC

טקסט
קובץ

HTML
קובץ

XML
קובץ

שיתוף -
נקודת
רשימה

אשף ייבוא טקסט

כן

לא

לא

כן

לא

לא

לא

דוח PivotTable
(לא-OLAP)

לא

כן

כן

כן

לא

לא

כן

דוח PivotTable
‏(OLAP)

לא

כן

לא

לא

לא

לא

לא

טבלה של Excel

כן

כן

כן

לא

לא

כן

כן

מפת XML

כן

לא

לא

לא

לא

כן

לא

שאילתת אינטרנט

כן

לא

לא

לא

כן

כן

לא

אשף חיבורי הנתונים

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

שאילתה של Microsoft

כן

לא

כן

כן

לא

לא

לא

הערה: קבצים אלה, קובץ טקסט מיובאים על-ידי שימוש באשף ייבוא הטקסט, קובץ XML ייבוא באמצעות מפת XML ו- HTML או קובץ XML שיובאו באמצעות שאילתת אינטרנט אל תשתמש מנהל התקן ODBC או ספק OLE DB כדי ליצור את החיבור למקור הנתונים.

Excel Services ותמיכה במקורות נתונים

אם ברצונך להציג חוברת עבודה של Excel ב- Excel Services, שבאפשרותך להתחבר ולרענן נתונים, אך עליך להשתמש דוח PivotTable. Excel Services אינו תומך טווחי נתונים חיצוניים, ומשמעות הדבר היא כי Excel Services אינו תומך טבלת Excel מחובר למקור נתונים, שאילתת אינטרנט, מפת XML או Microsoft Query.

עם זאת, באפשרותך לעקוף את מגבלה זו על-ידי שימוש ב- PivotTable כדי להתחבר מקור הנתונים, ולאחר מכן עיצוב ופריסה PivotTable כטבלה דו-ממדי ללא רמות, קבוצות או סכומי ביניים כך תרצו כל שורה ומוצגות ערכי עמודות. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש דוח PivotTable להפיכת נתוני טבלה חיצוניים לזמינים ב- Excel Services.

לראש הדף

הכרת רכיבי הגישה לנתונים של Microsoft

Microsoft נתוני Access רכיבים (MDAC) 2.8 נכלל עם Microsoft Windows Server 2003, Windows Vista ו- Windows XP SP2. עם MDAC, באפשרותך להתחבר ולהשתמש נתונים ממגוון רחב של מקורות נתונים יחסיים ו- nonrelational. באפשרותך להתחבר מקורות נתונים רבים ושונים באמצעות מנהל התקן של קישוריות מסד נתונים פתוחה (ODBC) או ספקי OLE DB, הם באפשרות שבנית שנשלחו על-ידי Microsoft או שפותחה על-ידי ספקים שונים. בעת התקנת Microsoft Office, מנהלי התקנים נוספים של ODBC וספקי OLE DB נוספים למחשב שלך.

להצגת רשימה מלאה של ספקי ה- OLE DB המותקנים במחשב שלך, הצג את תיבת הדו-שיח מאפייני קישור נתונים מקובץ קישור נתונים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה ספק.

להצגת רשימה מלאה של ספקי ה- ODBC המותקנים במחשב שלך, הצג את תיבת הדו-שיח מנהל מסד נתונים של ODBC ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מנהלי התקנים.

באפשרותך להשתמש גם במנהלי התקן של ODBC ובספקי OLE DB מיצרנים אחרים כדי לקבל מידע ממקורות שאינם מקורות נתונים של Microsoft, לרבות סוגים אחרים של מסדי נתונים מסוג ODBC ו- OLE DB. לקבלת מידע אודות התקנת מנהלי התקנים אלה של ODBC או ספקים אלה של OLE DB, בדוק את התיעוד של מסד הנתונים או פנה לספק מסד הנתונים.

לראש הדף

שימוש ב- ODBC להתחברות למקורות נתונים

במקטעים הבאים מתוארת 'קישוריות מסד נתונים פתוחה' (ODBC) ביתר פירוט.

ארכיטקטורת ODBC

בארכיטקטורת ODBC, יישום (כגון Excel) מתחבר אל מנהל מנהלי ההתקנים של ODBC, אשר בתורו משתמש במנהל התקן ספציפי של ODBC (כגון מנהל ההתקן Microsoft SQL ODBC) להתחברות למקור נתונים (כגון מסד נתונים של Microsoft SQL Server).

הגדרת מידע חיבור

כדי להתחבר למקורות נתונים של ODBC, בצע את הפעולות הבאות:

 1. ודא שמותקן במחשב מנהל התקן ODBC הנכון, שמכיל את מקור הנתונים.

 2. הגדר שם מקור נתונים (DSN) באמצעות מנהל מקור נתוני ODBC לאחסון מידע החיבור במערכת הרישום או בקובץ DSN, או באמצעות מחרוזת חיבורים בקוד Microsoft Visual Basic להעברת מידע החיבור ישירות אל מנהל מנהלי ההתקנים של ODBC.

  כדי להגדיר מקור נתונים ב- Windows Vista, לחץ על לחצן התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. לחץ על מערכת ותחזוקה ולאחר מכן לחץ על כלי ניהול. ב- Windows XP וב- Windows Server, לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה. לחץ על ביצועים ותחזוקה, לחץ על כלי ניהול. לאחר מכן, לחץ על מקורות נתונים ‎(ODBC)‎. לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות השונות, לחץ על הלחצן עזרה בכל תיבת דו-שיח.

מקורות נתוני מחשב

מקורות נתונים מכונה מאחסנים מידע החיבור ברישום, במחשב מסוים, עם שם מוגדרות משתמש. באפשרותך להשתמש מקורות נתונים מכונה רק מחשב שהם הוגדרו. קיימים שני סוגים של מקורות נתונים מכונה-משתמש ומערכת. מקורות נתונים של משתמש יכול לשמש רק על-ידי המשתמש הנוכחי והם גלויים רק למשתמש זה. מקורות נתונים מערכת יכולים לשמש את כל המשתמשים במחשב והם גלויים לכל המשתמשים במחשב.

מקור נתוני מחשב שימושי במיוחד כאשר ברצונך לספק אבטחה מוגברת, מכיוון שהוא מסייע להבטיח שרק משתמשים שנכנסו למערכת יכולים להציג מקור נתוני מחשב ושאין אפשרות שמקור נתוני מחשב יועתק על-ידי משתמש מרוחק למחשב אחר.

מקורות נתוני קובץ

מקורות נתוני קובץ (נקראים גם קבצי DSN) מאחסנים מידע חיבור בקובץ טקסט, ולא במערכת הרישום, ובאופן כללי גמישים יותר לשימוש בהשוואה למקורות נתוני מחשב. לדוגמה, באפשרותך להעתיק מקור נתוני קובץ לכל מחשב שמותקן בו מנהל התקן ODBC הנכון, כך שהיישום יוכל לסמוך על מידע חיבור עקבי ומדויק בכל המחשבים שבהם הוא משתמש. לחלופין, באפשרותך להציב את מקור נתוני הקובץ בשרת יחיד, לשתף אותו בין מספר מחשבים ברשת ולתחזק בקלות את מידע החיבור במיקום אחד.

מקור נתוני קובץ יכול להיות גם בלתי ניתן לשיתוף. מקור נתוני קובץ שלא ניתן לשיתוף שוכן במחשב אחד ומצביע על מקור נתוני מחשב. באפשרותך להשתמש במקורות נתוני קובץ שאינם ניתנים לשיתוף לצורך גישה למקורות נתוני מחשב קיימים ממקורות נתוני קובץ.

לראש הדף

שימוש ב- OLE DB להתחברות למקורות נתונים

הסעיפים הבאים מתארים קישור אובייקטים והטבעת מסד נתונים (OLE DB) ביתר פירוט.

ארכיטקטורת OLE DB

בארכיטקטורת OLE DB, היישום שניגש לנתונים (כגון Excel) נקרא צרכן נתונים, והתוכנית שמאפשרת גישה טבעית לנתונים (כגון Microsoft OLE DB Provider for SQL Server) נקראת ספק מסד נתונים.

הגדרת מידע חיבור

קובץ Universal Data Link‏ (‎.udl) מכיל את מידע החיבור שבו משתמש צרכן נתונים לגישה אל מקור נתונים באמצעות ספק ה- OLE DB של אותו מקור נתונים. באפשרותך ליצור את מידע החיבור על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

 • באשף חיבורי הנתונים, השתמש בתיבת הדו-שיח מאפייני קישור נתונים להגדרת קישור נתונים עבור ספק OLE DB. לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא נתונים באמצעות אשף חיבורי הנתונים.

 • צור קובץ טקסט ריק עם סוג קובץ .udl ולאחר מכן ערוך את הקובץ, אשר מציגה את תיבת הדו-שיח מאפייני קישור נתונים.

לראש הדף

רענון נתונים

כאשר אתה מחובר למקור נתונים חיצוני, באפשרותך לבצע גם פעולת רענון כדי לאחזר את הנתונים המעודכנים. בכל פעם שאתה מרענן נתונים, תראה את הגירסה האחרונה של הנתונים, לרבות כל השינויים שנערכו בהם מאז פעולת הרענון האחרונה.

האיור הבא מסביר את התהליך הבסיסי של מה שמתרחש בעת רענון נתונים שמחוברים אל מקור נתונים חיצוני.

התהליך הבסיסי של רענון נתונים חיצוניים

1. פעולת רענון מקבלת נתונים מעודכנים.

2. את קובץ החיבור מגדיר את כל המידע הדרוש כדי לגשת ולאחזר נתונים ממקור נתונים חיצוני.

3. קיימות מגוון של מקורות נתונים שניתן לרענן: קבצים OLAP, SQL Server, Access, ספק OLE DB, ODBC, גליונות אלקטרוניים וטקסט.

4. נתונים מעודכנים נוספים לחוברת העבודה הנוכחית.

Excel מספק אפשרויות רבות לרענון נתונים מיובאים, לרבות רענון הנתונים עם כל פתיחה של חוברת העבודה ורענון נתונים אוטומטי במרווחי זמן מתוזמנים. באפשרותך להמשיך לעבוד ב- Excel במהלך רענון הנתונים, ובאפשרותך גם לבדוק את מצב הרענון במהלך רענון הנתונים.

אם מקור הנתונים החיצוני שלך דורשת סיסמה כדי לקבל גישה לנתונים, באפשרותך לדרוש כי את הזנת הסיסמה בכל פעם שרענון את טווח נתונים חיצוני.

לראש הדף

ייבוא נתונים ממקורות נתונים

Windows XP, Windows Vista ו- Microsoft Office לספק את מנהלי ההתקנים של ODBC ואת ספקי OLE DB שבהם באפשרותך להשתמש כדי לאחזר נתונים ממקורות נתונים הנפוצים הבאים: Microsoft Office Access, קבצי HTML ב- World Wide Web, קבצי טקסט, Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Analysis Services, XML וקבצי. באמצעות אשף חיבורי הנתונים ו- Microsoft Query, באפשרותך גם לגשת אחרים מקורות נתונים רבים הכוללים את ספקי OLE DB המתאים ומנהלי ODBC, כולל אחרים Excel גליונות עבודה, Microsoft FoxPro, dBASE, Paradox, Oracle ו- DB2.

לראש הדף

ייבוא נתונים ממסד נתונים של Access

קיימות מספר דרכים להחלפת נתונים בין Microsoft Office Access ו- Microsoft Office Excel.

 • כדי להעביר נתונים לתוך Excel מ- Access, באפשרותך להעתיק נתונים מגליון נתונים של Access ולהדביק אותם לתוך גליון עבודה של Excel, להתחבר אל מסד נתונים של Access מגליון עבודה של Excel, או לייצא נתוני Access אל גליון עבודה של Excel.

 • כדי להעביר נתונים לתוך Access מ- Excel, באפשרותך להעתיק נתונים מגליון עבודה של Excel ולהדביק אותם לתוך גליון נתונים של Access, לייבא גליון עבודה של Excel לתוך טבלת Access, או ליצור קישור אל גליון עבודה של Excel מטבלת Access.

הערה: לייבוא של מילים יש שתי משמעויות שונות Excel ו- Access. ב- Excel, בייבוא מילים פירושו ליצור חיבור קבוע לנתונים הניתנת לרענון. ב- Access, הדבר ייבוא מילים להביא נתונים לתוך Access פעם אחת, אך ללא חיבור נתונים.

עבודה עם נתונים של Access ב- Excel

ייתכן שתרצה לעבוד עם נתוני Access בחוברת עבודה של Excel כדי לנצל את ניתוח נתונים ותכונות של יצירת תרשימים, הגמישות סידור הנתונים ואת הפריסה או פונקציות שאינן זמינות ב- Access.

התחברות לנתונים של Access מתוך Excel

כדי להביא ל- Excel נתונים של Access הניתנים לרענון, באפשרותך ליצור חיבור למסד הנתונים של Access ולאחזר את כל הנתונים מטבלה או שאילתה. לדוגמה, ייתכן שתרצה לעדכן דוח תקציבי מסכם של Excel שאתה מפיץ מדי חודש כך שהוא יכלול את הנתונים של החודש הנוכחי.

ייצוא נתונים של Access ל- Excel

באמצעות אשף הייצוא ב- Access, באפשרותך לייצא אובייקט מסד נתונים של Access, כגון טבלה, שאילתה, טופס או רשומות נבחרות בתצוגה לתוך גליון עבודה של Excel. בעת ביצוע פעולת ייצוא, באפשרותך לשמור את הפרטים עבור שימוש בעתיד ומתזמן הזוגי פעולת הייצוא לפעול באופן אוטומטי במרווחי זמן שצוין.

התרחישים הבאים הם תרחישים נפוצים לייצוא נתונים מ- Access ל- Excel:

 • המחלקה או קבוצת העבודה שלך משתמשות הן ב- Access והן ב- Excel לעבודה עם נתונים. אחסון הנתונים נעשה במסדי נתונים של Access, אך אתם משתמשים ב- Excel לניתוח הנתונים ולהפצה של תוצאות הניתוחים. כיום הצוות שלך מייצא נתונים ל- Excel כאשר יש צורך בכך, אך ברצונך לייעל את התהליך.

 • אתה משתמש ותיק ב- Access, אך המנהל שלך מעדיף לצפות בדוחות ב- Excel. במרווחי זמן קבועים, אתה מעתיק את הנתונים ל- Excel, אך אתה רוצה להפוך את התהליך לאוטומטי כדי לחסוך בזמן.

לקבלת מידע נוסף אודות ייצוא נתונים מ- Access ל- Excel, עיין במערכת העזרה של Access.

עבודה עם נתונים של Excel ב- Access

ייתכן שברצונך לעבוד עם נתוני Excel במסד נתונים של Access כדי ליהנות מהיתרונות של תכונות Access כגון ניהול נתונים, אבטחה או משתמשים מרובים. למרות ש- Access כולל תכונות יעילות רבות, קיימות בו שתי תכונות שמשתמשים מוצאים כיעילות במיוחד עבור נתונים של Excel:

 • דוחות     אם אתה מכיר את עיצוב הדוחות של Access וברצונך לסכם ולארגן את נתוני Excel שלך בסוג זה של דוח, באפשרותך ליצור דוח של Access. לדוגמה, באפשרותך ליצור דוחות גמישים יותר, כגון קבוצה ולדוחות הסיכום, תוויות מודפס ודוחות גרפיים.

 • טפסים     אם ברצונך להשתמש בטופס כדי למצוא או כדי להציג נתונים ב- Excel, באפשרותך ליצור טופס של Access. לדוגמה, באפשרותך ליצור טופס של Access כדי להציג שדות בסדר שונה מזה של סדר העמודות בגליון העבודה שלך, או באפשרותך להציג שורת נתונים ארוך בקלות רבה יותר במסך אחד.

לקבלת מידע נוסף אודות עבודה עם טפסים ודוחות של Access, עיין במערכת העזרה של Access.

קישור לנתונים של Excel מתוך Access

באפשרותך לקשר טווח של Excel לתוך מסד נתונים של Access כטבלה. השתמש בגישה זו כאשר אתה מתכנן להמשיך לתחזק את הטווח ב- Excel, אך ברצונך גם את הטווח יהיה זמין מ- Access. יצירת סוג זה של קישור מתוך מסד הנתונים של Access, לא מתוך Excel.

כשאתה יוצר קישור אל גליון עבודה של Excel או אל טווח בעל שם, Access יוצר טבלה חדשה המקושרת אל תאי המקור. כל שינוי שתערוך בתאי המקור ב- Excel יבוא לידי ביטוי בטבלה המקושרת. עם זאת, אין באפשרותך לערוך את התוכן של הטבלה המתאימה ב- Access. אם ברצונך להוסיף, לערוך או למחוק נתונים, עליך לבצע שינויים אלה בקובץ המקור.

התרחישים הבאים הם תרחישים נפוצים לקישור אל גליון עבודה של Excel מתוך Access:

 • ברצונך להמשיך לשמור את הנתונים שלך בגליונות עבודה של Excel, אך גם להיות מסוגל להשתמש בתכונות ביצוע השאילתות והדיווח רבות העוצמה של Access.

 • המחלקה או קבוצת העבודה שלך משתמשות ב- Access, אך הנתונים ממקורות חיצוניים שאתה עובד איתן בגליונות עבודה של Excel. אינך מעוניין לשמור עותקים של נתונים חיצוניים, אך אתה מעוניין לאפשר למשתמשים לעבוד איתו ב- Access.

לקבלת מידע נוסף אודות קישור נתונים מ- Access ל- Excel, עיין במערכת העזרה של Access.

ייבוא נתונים של Excel ל- Access

כדי לאחסן נתונים מתוך Excel במסד נתונים של Access ולאחר מכן להשתמש בהם ולתחזק אותם ב- Access, באפשרותך לייבא את הנתונים. כשאתה מייבא נתונים, Access מאחסן אותם בטבלה חדשה או קיימת מבלי לשנות את הנתונים ב- Excel. באפשרותך לייבא רק גליון עבודה אחד בכל פעם במהלך פעולת ייבוא. כדי לייבא נתונים מגליונות עבודה מרובים, חזור על פעולת הייבוא עבור כל גליון עבודה.

התרחישים הבאים הם תרחישים נפוצים לייבוא נתוני Excel לתוך Access:

 • אתה משתמש ותיק ב- Excel, אך, במבט קדימה, ברצונך להשתמש ב- Access כדי לעבוד עם נתונים אלה. ברצונך להעביר את הנתונים בגליונות העבודה של Excel לתוך מסד נתונים חדש אחד או יותר של Access.

 • המחלקה או קבוצת העבודה שלך משתמשות ב- Access, אך אתה מקבל מדי פעם נתונים בתבנית Excel שיש למזג אותם עם מסדי הנתונים של Access. ברצונך לייבא גליונות עבודה אלה של Excel לתוך מסד הנתונים בעת קבלתם.

 • אתה משתמש ב- Access לניהול הנתונים שלך, אך הדוחות השבועיים שאתה מקבל משאר חברי הצוות הם חוברות עבודה של Excel. ברצונך לייעל את תהליך הייבוא כדי להבטיח שהנתונים מיובאים בכל שבוע בזמן קבוע לתוך מסד הנתונים.

לקבלת מידע נוסף אודות ייבוא נתונים מתוך Excel אל Access, עיין במערכת העזרה של Access.

לראש הדף

ייבוא נתונים מהאינטרנט

לעתים קרובות, דפי אינטרנט מכילים מידע המתאים ביותר לניתוח ב- Excel. לדוגמה, באפשרותך לנתח מחירי מניות ב- Excel באמצעות מידע שמגיע ישירות מהאינטרנט. בהתאם לצרכיך, באפשרותך לאחזר נתונים שניתנים לרענון (כלומר, באפשרותך לעדכן את הנתונים ב- Excel בעזרת הנתונים העדכניים ביותר שנמצאים בדף האינטרנט), או להשיג נתונים מדף האינטרנט ולשמור אותם כנתונים סטטיים בגליון העבודה.

באפשרותך להשתמש בשאילתת אינטרנט לאחזור הנתונים המאוחסנים ברשת האינטרא-נט או האינטרנט, כגון טבלה יחידה, טבלאות מרובות, או כל הטקסט שנמצא בדף אינטרנט, ולנתח את הנתונים באמצעות הכלים והתכונות של Excel. בלחיצה אחת, באפשרותך לרענן את הנתונים בקלות עם המידע העדכני ביותר מדף האינטרנט. לדוגמה, באפשרותך לאחזר ולעדכן מחירי מניות מדף אינטרנט ציבורי, או לאחזר ולעדכן טבלה של מידע מכירות מדף אינטרנט של החברה.

באפשרותך לייבא נתונים שמגיעים מדף אינטרנט באמצעות תיבת הדו-שיח שאילתת אינטרנט חדשה. (בכרטיסיה נתונים, בקבוצה קבל נתונים חיצוניים, לחץ על מהאינטרנט ). דרושה לך גישה ל- World Wide Web דרך באינטרא-נט של החברה שלך או דרך של המודם במחשב או ברשת שלך, או לבצע שאילתה מול קבצי HTML או XML מקומיים.

לראש הדף

ייבוא קבצי טקסט

באפשרותך להשתמש ב- Excel כדי לייבא נתונים מקובץ טקסט לגליון עבודה. (בכרטיסיה נתונים, בקבוצה קבל נתונים חיצוניים, לחץ על מטקסט). 'אשף ייבוא הטקסט' בוחן את קובץ הטקסט שאתה מייבא ומסייע לך לוודא שהנתונים מיובאים באופן הרצוי.

קיימות שתי דרכים לייבוא נתונים מקובץ טקסט באמצעות Excel: באפשרותך לפתוח את קובץ הטקסט ב- Excel (פעולה שלא יוצרת חיבור לקובץ הטקסט), או לייבא את קובץ הטקסט כטווח נתונים חיצוני (פעולה שיוצרת חיבור לקובץ הטקסט).

קיימות שתי תבניות נפוצות של קבצי טקסט:

 • קבצי טקסט מופרד (קבצי ‎.txt), שבהם התו TAB (קוד תו ASCII 009) מפריד בדרך כלל בין שדות טקסט.

 • קבצי טקסט מסוג ערכים המופרדים באמצעות פסיק (CSV)‏ (‎.csv), שבהם התו פסיק (,) מפריד בדרך כלל בין שדות טקסט.

באפשרותך גם לשנות את התו המפריד המשמש הן בקבצי טקסט מופרד והן בקבצי csv. ייתכן שהדבר נדרש כדי לוודא שפעולת הייבוא או הייצוא פועלת בצורה הרצויה.

לראש הדף

ייבוא נתונים מ- Microsoft SQL Server

‏Microsoft SQL Server הוא מסד נתונים יחסי מלא המיועד עבור פתרונות נתונים הפרוסים ברחבי הארגון, אשר מחייבים ביצועים, זמינות, מדרגיות ואבטחה מיטביים. ב- Excel, באפשרותך להתחבר בקלות אל מסד נתונים של Microsoft SQL Server. (בכרטיסיה נתונים, בקבוצה קבל נתונים חיצוניים, לחץ על ממקורות אחרים ולאחר מכן לחץ על מתוך SQL Server.)

כאשר אתה מתחבר למסד נתונים של Microsoft SQL Server, 'אשף חיבורי הנתונים' מציג שלושה עמודים:

 • עמוד 1: חיבור לשרת מסד נתונים     השתמש בדף זה כדי לציין השרת ואת האופן שבו אתה נכנס לשרת מסד הנתונים.

 • עמוד 2: בחירת מסד נתונים וטבלה    השתמש בדף זה כדי לציין את מסד הנתונים, וטבלה או שאילתה.

 • עמוד 3: שמירת הנתונים בקובץ וחיבור    השתמש בדף זה כדי לציין תאר את החיבור קובץ וחיפוש צירופי מילים לאיתור הקובץ.

לראש הדף

ייבוא נתונים מתוך Microsoft SQL Server Analysis Services

Analysis Services (רכיב של Microsoft SQL Server) שאינו תומך בינה עסקית והוא בסיס עבור מערכות ניתוח של עיבוד אנליטי מקוון (OLAP), כרטיסי ניקוד מחוון ביצועי מפתח (KPI), כריית נתונים דיווח מערכות לוח מחוונים . ב- Excel, באפשרותך להתחבר בקלות מסד נתונים של OLAP של Analysis Services באמצעות ספק OLAP. (בכרטיסיה נתונים, בקבוצה קבל נתונים חיצוניים, לחץ על ממקורות אחרים ולאחר מכן לחץ על מתוך Analysis Services.) ספק OLAP הוא ערכה של התוכנה המספק גישה סוג מסוים של מסד נתונים של OLAP. התקן של מקור נתונים ותוכנות אחרות של לקוח מה שדרוש כדי להתחבר למסד נתונים, באפשרותך לכלול שתוכנה זו. עליך להשתמש דוח PivotTable כדי להתחבר אל ספק OLAP.

באפשרותך גם לגשת נתוני OLAP כאשר אינך מחובר מקור נתונים של OLAP. קובץ קוביה לא מקוון הוא קובץ עם סיומת הקוביה המאחסן חלק נתוני מקור ממסד נתונים של שרת OLAP. השתמש קובץ קוביה לא מקוון כדי להמשיך ולבצע שינויים בדוח PivotTable ובדוחות PivotChart כאשר השרת אינו זמין או כאשר אינך מחובר לרשת.

כאשר אתה מתחבר Microsoft SQL Server Analysis Services, אשף חיבורי הנתונים מציגה שלושה דפי:

 • עמוד 1: חיבור לשרת מסד נתונים     השתמש בדף זה כדי לציין השרת ואת האופן שבו אתה נכנס לשרת מסד הנתונים.

 • עמוד 2: בחירת מסד נתונים וטבלה    השתמש בדף זה כדי לציין את מסד הנתונים ואת הקוביה.

 • עמוד 3: שמירת הנתונים בקובץ וחיבור    השתמש בדף זה כדי לציין תאר את החיבור קובץ וחיפוש צירופי מילים לאיתור הקובץ.

לראש הדף

ייבוא נתוני XML

Office Excel מקל עליך לייבא נתונים שפת סימון מורחבת (XML) שנוצרו מתוך מסדי נתונים ויישומים אחרים, מיפוי רכיבי XML מתוך סכימת XML לתאי גליון עבודה, ועדכון ייצוא נתוני XML לאינטראקציה עם מסדי נתונים אחרים ו- יישומים. חשוב על תכונות חדשות אלה XML בתור מלהפוך מחולל קובץ נתונים של XML עם ממשק המשתמש המוכר של Excel.

באמצעות מפות XML, באפשרותך בקלות להוסיף, לזהות ולאחר לחלץ רכיבים ספציפיים של נתונים עסקיים ממסמכים Excel. לדוגמה, חשבונית המכילה את השם והכתובת של לקוח או דוח המכיל את התוצאות הפיננסיות של הרבעון האחרון אינם דוחות סטטיים פשוט. באפשרותך בקלות לייבא מידע זה מתוך מסדי נתונים ויישומים, תקן אותו ולאחר לייצא אותם לזהה או מסדי נתונים ויישומים אחרים.

תרחישי XML נפוצים

להלן תרחישים עיקריים שתכונות XML נועדו לטפל בהם:

 • הרחבת הפונקציונליות של תבניות Excel קיימות על-ידי מיפוי רכיבי XML אל תאים קיימים. פעולה זו מקלה על הכנסה והוצאה של נתוני XML בתבניות מבלי לעצב אותן מחדש.

 • שימוש בנתוני XML כקלט עבור דגמי החישוב הקיימים, על-ידי מיפוי רכיבי XML לגליונות אלקטרוניים קיימים.

 • ייבוא קבצי נתוני XML לחוברת עבודה חדשה.

 • ייבוא נתוני XML משירות אינטרנט לגליון העבודה שלך ב- Excel.

 • ייצוא נתונים בתאים ממופים לקבצי נתוני XML נפרדים מנתונים אחרים בחוברת העבודה.

תהליך השימוש הבסיסי בנתוני XML ב- Excel

הדיאגרמה הבאה מראה כיצד הפעולות והקבצים השונים פועלים ביחד בעת שימוש ב- XML עם Excel. בעיקרון, התהליך כולל חמישה שלבים.

מבט כולל על האופן שבו excel עובד עם נתוני xml

הסבר 1 הוספת קובץ של סכימת XML (. xsd) לחוברת עבודה.

הסבר 2 מיפוי רכיבים של סכימת XML לתאים בודדים או XML פירוט.

הסבר 3 ייבוא קובץ נתוני XML (. xml) ואיגוד רכיבי ה-XML תאים ממופים.

הסבר 4 הזנת נתונים, העברת תאים ממופים וניצול הפונקציונליות של Excel, תוך שימור המבנה XML וההגדרות.

הסבר 5 ייצוא נתונים מתוקנים מתוך תאים ממופים לקובץ נתוני XML.

שימוש בנתוני XML

כאשר אתה מייבא את התוכן של קובץ נתוני XML למפת XML קיימת בחוברת העבודה, אתה מאגד את הנתונים מהקובץ למפת XML המאוחסנת בחוברת העבודה. משמעות הדבר שלכל רכיב נתונים בקובץ נתוני ה- XML יש רכיב תואם בסכימת ה- XML שמיפית מקובץ סכימת XML או מסכימה נגזרת. כל מפת XML יכולה לכלול איגוד נתוני XML אחד בלבד, ואיגוד נתוני XML מאוגד לכל המיפויים שנוצרו ממפת XML יחידה.

באפשרותך להציג את תיבת הדו-שיח מאפייני מפת XML (בכרטיסיה מפתחים, בקבוצה XML, לחץ על מאפייני מפת.), כאשר יש שלוש אפשרויות, תוך שימוש כברירת מחדל, באפשרותך להגדיר או נקה כדי לקבוע את אופן הפעולה של נתונים של XML איגוד:

 • אמת נתונים כנגד סכימה לייצוא וייבוא    קביעה אם Excel מאמת נתונים כנגד מפת ה-XML בעת ייבוא נתונים. להגדיר אפשרות זו כאשר ברצונך לוודא כי נתוני ה-XML שאתה מייבא תואם סכימת ה-XML.

 • החלף את הנתונים הקיימים בנתונים חדשים    מציין אם הנתונים מוחלפת בעת ייבוא נתונים. הגדר אפשרות זו כאשר ברצונך להחליף את הנתונים הנוכחיים בנתונים חדשים, לדוגמה, כאשר נתונים מעודכנים כלול קובץ נתוני ה-XML החדש.

 • צרף נתונים חדשים xml קיימות רשימות    מציין אם התוכן של מקור הנתונים יצורפו לנתונים הקיימים בגליון העבודה. להגדיר אפשרות זו, לדוגמה, כאשר אתה משלב מהנתונים כמה קבצי נתוני XML דומה לתוך רשימת XML או אינך מעוניין להחליף את התוכן של תא המכיל פונקציה.

לראש הדף

ייבוא נתונים באמצעות 'אשף חיבורי הנתונים'

באפשרותך להשתמש באשף חיבורי הנתונים כדי להתחבר למקור נתונים חיצוני OLE DB ו- ODBC כבר הוגדר. כדי לפתוח את אשף חיבורי הנתונים, בכרטיסיה נתונים, בקבוצה קבל נתונים חיצוניים, לחץ על ממקורות אחרים ולאחר מכן לחץ על מתוך אשף חיבורי הנתונים.

אם תבחר את האפשרות של מקור נתונים אחר/מתקדם ב'אשף חיבורי הנתונים', באפשרותך להציג רשימה של ספקי OLE DB זמינים בתיבת הדו-שיח מאפייני קישור נתונים. בנוסף, ספק ה- OLE DB של Microsoft OLE DB עבור מנהלי התקנים של ODBC מאפשר גם הוא גישה למקורות נתונים של ODBC. לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בכל כרטיסיה בתיבת דו-שיח זו, לחץ על עזרה בתיבת הדו-שיח מאפייני קישור נתונים.

באופן כללי, כדי לשנות מידע חיבור בתיבת הדו-שיח מאפייני קישור נתונים, בצע את הפעולות הבאות:

 • לחץ על הכרטיסיה ספק, בחר את ספק OLE DB ולאחר מכן לחץ על הבא, כדי להציג את הכרטיסיה ' חיבור ', כדי להזין מידע חיבור ספציפיים לאותו ספק OLE DB.

  לכל ספק OLE DB מגדיר מידע חיבור מסוים. לדוגמה, Microsoft ספק OLE DB עבור SQL Server דורש שם שרת, מיקום השרת ושם המשתמש של ולאחר כדאי להגדיר פרטים נוספים, כגון סיסמה או אם ברצונך להשתמש באבטחה משולבת של Microsoft Windows.

 • לחץ על הכרטיסיה מתקדם כדי לספק מידע נוסף, כגון הגדרות רשת והרשאות גישה.

 • לחץ על הכרטיסיה הכל כדי להגדיר מאפייני אתחול עבור ספק OLE DB זה.

הערה: לא ניתן לסנן או לצרף נתונים ב'אשף חיבורי הנתונים'.

לראש הדף

ייבוא נתונים באמצעות Microsoft Query

באפשרותך גם להשתמש Microsoft Query לייבוא הנתונים. (בכרטיסיה נתונים, בקבוצה קבל נתונים חיצוניים, לחץ על ממקורות אחרים ולאחר מכן לחץ על מתוך Microsoft Query ). השתמש ב- Microsoft Query כדי להגדיר מקורות נתונים של ODBC לאחזור נתונים. ב- Microsoft Query, באפשרותך להשתמש באשף השאילתות כדי ליצור פשוטה של שאילתה, או באפשרותך להשתמש בקריטריונים מתקדמים ב- Query כדי ליצור שאילתה מורכבת יותר ובצע את הפעולות הבאות:

 • סינון שורות או עמודות של נתונים לפני הבאתם ל- Excel.

 • יצירה של שאילתת פרמטר.

 • מיון נתונים לפני הבאתם ל- Excel.

 • צירוף טבלאות מרובות.

Microsoft Query מספק חזית פשוטה, שניתן לגשת אליה בקלות מתוך Excel, לביצוע משימות שאילתה מותאמות אלה.

לראש הדף

ייבוא נתונים על-ידי תיכנות ובאמצעות פונקציות

אם אתה מפתח, קיימות ב-Excel מספר גישות שבאפשרותך לנקוט לצורך ייבוא נתונים:

 • באפשרותך להשתמש Visual Basic for Applications כדי לקבל גישה למקור נתונים חיצוני. בהתאם למקור הנתונים, באפשרותך להשתמש באפשרות אובייקטי נתונים של ActiveX או אובייקטי גישה לנתונים כדי לאחזר את הנתונים. באפשרותך גם להגדיר מחרוזת חיבור בקוד המציין את פרטי החיבור. באמצעות מחרוזת חיבור שימושי, לדוגמה, כאשר ברצונך הימנע מדרישת מנהלי מערכת או משתמשים תחילה יצירת קובץ חיבור, או כדי לפשט את ההתקנה של היישום שלך.

 • אם אתה מייבא נתונים ממסד נתונים של SQL Server, שקול להשתמש לקוח מקורי של SQL, שהוא גישה לנתונים עצמאי תיכנות היישומים ממשק (API) המשמש עבור ספק OLE DB ו- ODBC. הוא משלב SQL ספק OLE DB ו- SQL מנהל התקן ODBC ספריית קישור דינאמי, מקוריות אחד (DLL) גם מספק פונקציונליות חדשה נפרד וניתן ייחודית מתוך רכיבי Access של נתונים Microsoft (MDAC). באפשרותך להשתמש SQL Client מקורית כדי ליצור יישומים חדשים או לשפר קיים שיישומי לנצל תכונות חדשות של SQL Server 2005, כגון תמיכה סוג נתונים מרובים הפעיל התוצאה ערכות (במצב), סוגי ידי (UDT) ו- XML.

 • הפונקציה RTD אחזור נתונים בזמן אמת מתוכנית התומכת באוטומציית COM. RTD אוטומציה תוספת COM חייב להיות שנוצרו ורשום במחשב המקומי.

 • ה-SQL. בקשה הפונקציה התחברות למקור נתונים חיצוני והפעלת שאילתה מגליון עבודה. SQL. REQUEST מחזירה את התוצאה כמערך ללא צורך בתיכנות מאקרו. אם פונקציה זו אינה זמינה, עליך להתקין את Microsoft Excel ODBC תוכנית תוספת (XLODBC. XLA). באפשרותך להתקין את התוספת מאתר האינטרנט Microsoft Office Online.

לקבלת מידע נוסף אודות יצירת Visual Basic for Applications, עיין בעזרה של Visual Basic.

לראש הדף

הפיכת הגישה לנתונים לבטוחה יותר

בעת התחברות למקור נתונים חיצוני או לרענן את הנתונים, חשוב להיות מודע לבעיות אבטחה פוטנציאליות לדעת מה ניתן לעשות בנושא בעיות אבטחה אלה. השתמש בקווים המנחים הבאים שיטות עבודה מומלצות כדי לעזור לאבטח הנתונים שלך.

לראש הדף

אחסון חיבורי נתונים במיקום מהימן

קובץ חיבור נתונים מכיל בדרך כלל שאילתה אחת או יותר, המשמשות לרענון נתונים חיצוניים. על-ידי החלפת קובץ זה, משתמש בעל כוונה זדונית יכול לעצב שאילתה כדי לקבל גישה למידע סודי ולהפיץ אותו למשתמשים אחרים או לבצע פעולות מזיקות אחרות. לפיכך, חשוב לוודא את העובדות הבאות:

 • קובץ החיבור נכתב על-ידי אדם מהימן.

 • קובץ החיבור בטוח ומגיע ממיקום מהימן.

כדי לעזור לשפר את האבטחה, חיבורים לנתונים חיצוניים עשוי להפוך ללא זמין במחשב שלך. כדי להתחבר לנתונים בעת פתיחת חוברת עבודה, עליך להפעיל חיבורי נתונים באמצעות סרגל מרכז יחסי האמון, או על-ידי העברת חוברת העבודה במיקום מהימן. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירה, הסרה, או שינוי של מיקום מהימן עבור הקבצים שלך, להוסיף, להסיר, או הצגה של מפרסם מהימןוהצג את הגדרות האבטחה שלי במרכז יחסי האמון.

לראש הדף

שימוש באישורים באופן בטוח

עבור גישה למקור נתונים חיצוניים נדרשים בדרך כלל אישורים (כגון שם משתמש וסיסמה) המשמשים לאימות המשתמש. ודא שאישורים אלה מסופקים לך באופן בטוח ומאובטח והקפד שלא לחשוף את הפרטים בשוגג בפני אחרים.

השתמש בסיסמאות חזקות המשלבות אותיות רישיות ואותיות קטנות, מספרים וסמלים. סיסמאות חלשות אינן מערבבות רכיבים אלה. סיסמה חזקה: Y6dh!et5. סיסמה חלשה: House27. סיסמאות צריכות להכיל 8 תווים או יותר. ביטוי סיסמה המשתמש ב- 14 תווים או יותר עדיף.

חיוני שתזכור את הסיסמה שלך. אם תשכח את הסיסמה שלך, Microsoft לא תוכל לאחזר אותה. שמור את הסיסמאות שאתה כותב במקום בטוח הרחק מהמידע המוגן באמצעות סיסמאות אלה.

הימנע שמירת פרטי כניסה בעת חיבור למקורות נתונים. ניתן לאחסן מידע זה כטקסט רגיל בחוברת העבודה וייתכן את קובץ החיבור ולאחר שמשתמש זדוני באפשרותך לגשת לפרטי ולחשוף את האבטחה של מקור הנתונים.

במידת האפשר, השתמש אימות Windows (מכונה גם חיבור מהימן), אשר משתמשת חשבון משתמש Windows כדי להתחבר ל- SQL Server. כאשר משתמש מתחבר באמצעות חשבון משתמש Windows, SQL Server משתמש מידע במערכת ההפעלה Windows כדי לאמת את שם החשבון והסיסמה שלך. לפני שתוכל להשתמש באימות של Windows, מנהל שרת צריך להגדיר את SQL Server כדי להשתמש במצב אימות זה. אם אימות Windows אינה זמינה, הימנע שמירת פרטי כניסה של משתמשים. הגיע למאובטחת יותר ממשתמשים להזין את פרטי הכניסה שלהם בכל פעם שייכנסו.

לראש הדף

פרסום מאובטח ל- Excel Services

כאשר אתה מתחבר למקור נתונים, באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח הגדרות אימות Excel Services לבחירת שיטה לאימות בעת גישה למקור הנתונים ב-Excel Services. באפשרותך לבחור אחת מהאפשרויות הבאות לכניסה למקור הנתונים:

 • אימות של Windows    בחר אפשרות זו כדי להשתמש בשם המשתמש ובסיסמה של Windows של המשתמש הנוכחי. זוהי השיטה הבטוחה ביותר, אך היא עלולה להשפיע על הביצועים כאשר קיימים משתמשים רבים.

 • SSO    בחר באפשרות זו כדי להשתמש בכניסה יחידה ולאחר מכן הזן את מחרוזת הזיהוי המתאימה בתיבת הטקסט מזהה SSO. מנהל אתר באפשרותך לקבוע את התצורה של אתר SharePoint כדי להשתמש במסד נתונים כניסה יחידה שבו ניתן לאחסן שם משתמש וסיסמה. שיטה זו עשויה להיות היעילה ביותר כאשר קיימים משתמשים רבים.

 • אף אחד    בחר באפשרות זו כדי לשמור את שם המשתמש והסיסמה בקובץ החיבור.

הערה: הגדרת האימות משמשת רק את Excel Services ולא את Microsoft Office Excel. אם ברצונך לוודא שמתבצעת גישה לאותם נתונים בעת פתיחת חוברת העבודה ב- Excel או ב- Excel Services, ודא שהגדרת האימות ב- Excel זהה.

כדי לשפר את האבטחה של החיבורים, השתמש ספריית חיבורי נתונים (DCL). DCL הוא מיוחד בספריית מסמכים של SharePoint שבה ניתן להגדיר ספריה מיקום מהימן ולאחר מכן אשר מקל עליך לאחסן, מאובטח, לשתף ולנהל קבצים ODC. לדוגמה, מנהל מערכת, ייתכן שיהיה עליך להעביר מסד נתונים משרת בדיקות אל שרת ייצור או לעדכן שאילתה שניגשת אל הנתונים. באמצעות קובץ. ODC אחד שנשמר ב- DCL, ניהול של מידע חיבור זה קל הרבה יותר והוא הגישה של המשתמש לנתוני נוחה יותר, מכיוון כל חוברות העבודה משתמשות באותו קובץ חיבורים ופעולת רענון (אם מחשב לקוח או שרת) מקבל שינויים מעודכנים של קובץ חיבורים זה. באפשרותך גם להגדיר את Office SharePoint Server ומחשב לקוח של משתמש כדי לזהות באופן אוטומטי את השינויים לחיבור קבצים ולהשתמש בגירסה העדכנית ביותר של קובץ חיבורים זה. לקבלת מידע נוסף, ראה Office SharePoint Server 2007 העזרה של הניהול המרכזי.

לראש הדף

בעיות הקשורות בהתחברות לנתונים

בסעיפים הבאים נדון במספר בעיות שבהן אתה עשוי להיתקל בעת התחברות לנתונים חיצוניים.

לראש הדף

בעיה: בעת ניסיון לייבוא נתונים, נגמר המקום בדיסק.

אם נגמר המקום בדיסק כאשר אתה מתחבר לנתונים חיצוניים, שקול לבצע את הפעולות הבאות:

בדיקת ותכונות העלאה זמינה שטח דיסק     כדי לפנות מקום בדיסק הקשיח, נסה לרוקן את סל המיחזור, לגבות קבצים בלתי נחוצים ולאחר מכן להסיר אותם מתוך הדיסק הקשיח או הסרה של רכיבי Windows שאינם נמצאים בשימוש. לקבלת מידע נוסף אודות פינוי שטח דיסק קשיח, עיין בעזרה של Windows.

אסטרטגיות שתוכל לנסות כאשר שטח הדיסק מוגבל     אם יש לך כמות מוגבלת של שטח זמין רק בדיסק הקשיח שלך, נסה את הפעולות הבאות:

Microsoft Query    בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

 • פישוט השאילתה שלך     הקפד לכלול רק את הטבלאות והשדות הנדרשים עבור השאילתה. אם השאילתה מכילה טבלאות או שדות, מחק אותם מהשאילתה כדי להקטין את הגודל של קובץ השאילתה הזמני.

 • השתמש בקריטריונים כדי להקטין את הגודל של התוצאה להגדיר     להשתמש בקריטריונים כדי לאחזר רק רשומות ספציפיות במקום לאחזר את כל הרשומות ממסד נתונים. לקבלת מידע נוסף, עיין בעזרה של Microsoft Query.

 • הגדרת מגבלה על מספר הרשומות שמחזירה השאילתה     הגבל את מספר הרשומות שהשאילתה מחזירה. ב- Microsoft Query, לחץ על אפשרויות בתפריט עריכה, בחר בתיבת הסימון הגבל את מספר הרשומות שהוחזרו תחת הגדרות משתמש ולאחר מכן הזן את המספר המרבי של רשומות להחזרת בתיבת רשומות.

אשף חיבורי הנתונים     למרות אי אפשר להגביל את הנתונים באמצעות אשף חיבורי הנתונים, ייתכן שתוכל להגביל את הנתונים ממקור הנתונים על-ידי הגדרת שאילתה במקור הנתונים. אם אין לך את היכולת או הרשאה כדי להגדיר שאילתה במקור הנתונים, פנה למנהל נתונים.

לראש הדף

בעיה: היכן נמצא אשף OLAP Cube?

אשף קוביות OLAP ב- Microsoft Query, שבו נוצר בקוביית OLAP ממסד נתונים Jet, זמין עוד ב- Office Excel.

לראש הדף

בעיה: מה קרה לשירותי אחזור הנתונים?

שירותי אחזור הנתונים שנכללו ב- Microsoft Office 2003, משתמשים בקובץ Universal Data Connection‏ (UDC)‏ (‎.udcx) לגישה ל-Web Services ולהפעלת שאילתות על מקורות נתונים שונים.

באשף חיבורי הנתונים בדף ברוך הבא אל אשף חיבורי הנתונים, באפשרותך לבחור את האפשרויות של מקור נתונים Microsoft Business Solutions או שירותי אחזור נתונים. האפשרות שירותי אחזור נתונים מאפשר לך לבחור שני שירותי אחזור נתונים: רשימות Windows SharePoint Services, אשר מאחזרת נתונים מרשימות ומספריות מסמכים בשרת שבו פועל Windows SharePoint Services ו- Microsoft SQL Server , אשר מאחזרת נתונים מ- Microsoft SQL Server 2000 או גירסה מתקדמת יותר.

אף על פי ש'אשף חיבורי הנתונים' אינו תומך עוד בעריכת קבצי חיבור מסוג UDP‏, Excel ממשיך לתמוך בחיבורים קיימים לשירותי אחזור נתונים, ובאפשרותך עדיין לרענן חיבורים אלה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×