מבוא ל'הגדרות משתתף'

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

אם אתה מנהל אתר או מנהל מערכת, אתה כנראה עובד עם מגוון קבוצות כגון מעצבי אתרים או מחברי תוכן העובדים על היבטים שונים של אתר אינטרנט. עם קבוצות כה רבות העובדות בו-זמנית, אתה ודאי חושש מהאפשרות שמישהו יגרום בשוגג נזק לאתר — לדוגמה, על-ידי שינוי העיצוב של דף הבית, שינוי גליון הסגנונות, שמירת קבצים במיקום שגוי או פגיעה בפונקציונליות הניווט או החיפוש באתר. אם אתה מודאג, החדשות הטובות הן שבאפשרותך למנוע תרחישים אלה על-ידי שימוש ב'הגדרות משתתף' כדי להפעיל ולקבוע תצורה של מצב 'משתתף' ב- Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

'הגדרות משתתף' יכולות לשמש בהיקף רחב בארגונים שיש בהם תהליך של עדכון אתר אינטרנט המערב קבוצות משתמשים מרובות. לדוגמה, באמצעות 'הגדרות משתתף' תוכל:

 • לספק למנהלי אתרים ולמנהלי מערכת שליטה על אופן השימוש ב- Office SharePoint Designer 2007 לשם שינוי אתר.

 • להבטיח עקביות כאשר משתמשים יוצרים ומעדכנים עמודים באתר SharePoint.

 • לאפשר למשתמשים לבצע את פעילויותיהם באופק חלק מבלי לפצל בשוגג דפים עקב שינוי דברים שהם לא צריכים לשנות.

 • להבטיח שמשתמשים יוכלו לנהוג בקלות לפי שיטות העבודה והתהליכים המומלצים בארגון לגבי עדכון אתרים על-ידי הדרכת המשתמשים בכיוון הנכון באופן אוטומטי.

 • להבטיח תהליך חלק ויעיל של עדכון אתר האינטרנט.

מאמר זה מציג את 'הגדרות המשתתף' ומסביר את מושגי המפתח שיסייעו לך להשתמש בתכונה ביעילות.

חשוב: כדי להשתמש ב'הגדרות משתתף', האתר שלך חייב להיות ממוקם בשרת בו פועלים Windows SharePoint Services 3.0 או Microsoft Office SharePoint Server 2007.

בנושא זה

מהו ' הגדרות משתתף '?

הגדרות המשתתף אינה תכונת אבטחה

מהן קבוצות משתתפים?

מהם סוגי אזורים?

מהי חווית המשתמש במצב ' משתתף '?

לשלבים הבאים

מהן 'הגדרות משתתף'?

עליך להשתמש ב'הגדרות משתתף' כדי לקבוע תצורה ולאפשר מצב 'משתתף', שהוא מצב גישה מוגבלת ב- Office SharePoint Designer 2007. למשתמשים הפותחים אתר עבור עריכה ב- Office SharePoint Designer 2007 יש גישה לפקודות או תכונות שונות, בהתאם לקבוצת המשתתפים אליה הם משתייכים ובהתאם להגבלות העריכה שהוקצו לקבוצת משתתפים זו.

מצב 'משתתף' מופעל כברירת מחדל ולא נדרשת התקנה עבור מנהל האתר או מנהל המערכת. רק מנהל מערכת יכול להפעיל מצב 'משתתף' או לבטלו.

'הגדרות משתתף' פועלות ברמת האתר וההגדרות אינן עוברות בירושה מאתר אב לאף אתר משנה.

באמצעות 'הגדרות משתתף', יכול מנהל אתר להגדיר קבוצות משתמשים (או קבוצות משתתפים) בארגון ולאחר מכן להגדיר בדיוק אילו משימות הם יוכלו או לא יוכלו לבצע ב- Office SharePoint Designer 2007. המשמעות היא שבאפשרותך להשתמש ב'הגדרות המשתתף' כדי להגדיר הגבלות עריכה שונות עבור קבוצות שונות. לדוגמה, תוכל לאפשר למעצבי אתרים ליצור סגנונות חדשים אך להגביל את האפשרות של מחברי תוכן לבצע את אותה פעולה. לחלופין תוכל לאפשר למחברי תוכן ליצור דפים חדשים מדף בסיס אך להגביל את האפשרות של קבוצה אחרת לבצע פעולה זו. מנהלי אתרים יכולים לקבוע תצורה של קבוצות משתתפים כך שתהיה למשתמשים גישה רק לאותן פקודות ותכונות ב- Office SharePoint Designer 2007 הנחוצות להם לשם השלמת משימותיהם.

התכונות אליהן באפשרותך לגשת ב- Office SharePoint Designer 2007 תלויות בתפקידך בארגון. עיין בטבלה הבאה לקבלת פרטים נוספים.

אם אתה …

באפשרותך...

מנהל אתר

אם רמת ההרשאה שלך ב- SharePoint מעניקה לך שליטה מלאה, באפשרותך:

 • ליצור קבוצות משתתפים ולהקצות להן הגבלות עריכה.

 • להוסיף אזורי תוכן בדף בסיס ולציין את סוג התוכן המותר באזור זה.

 • להגביל אפשרות עריכה של אזורים מחוץ לאזורי התוכן בדף בסיס.

 • לשלוט על כיצד ואילו סוגי דפים נוצרים והיכן נשמר תוכן.

 • למנוע ממשתמשים מלשנות את דף הבית המוגדר כברירת מחדל, את דף הבסיס או כל דף אחר הכלול בהגדרת האתר.

 • לאפשר שימוש מלא ובלתי מוגבל ב- Office SharePoint Designer 2007 לקבוצות שתבחר בלבד.

משתמש כגון מעצב אתרים או מחבר תוכן (או כל משתמש מוגבל)

בהתאם להגבלת העריכה עבור קבוצת ההשתתפות שלך, באפשרותך:

 • ליצור דפים חדשים.

 • להחיל סגנונות חדשים ועיצוב על דפים קיימים.

 • להוסיף תמונות וקבצי מדיה.

 • לעבוד עם תוכן של SharePoint כגון Web Parts ותצוגות נתונים.

'הגדרות משתתף' הן דרך של מנהלי האתר לקבוע תצורה של מצב 'משתתף' כך שתוכל לאפשר למשתמשים רמה מתאימה של גישה לתכונות ב- Office SharePoint Designer 2007. מצב 'משתתף' מקל על משתמשים לבצע את משימותיהם ומסייע באכיפת התהליכים הקיימים בארגון בנוגע לעדכון אתר האינטרנט.

לראש הדף

'הגדרות משתתף' הן לא תכונת אבטחה

חשוב: 'הגדרות משתתף' הן לא תכונת אבטחה. מצב 'משתתף' הוא מצב גישה מוגבלת עבור משתמשים הפותחים ועורכים את אתרי SharePoint ב- Office SharePoint Designer 2007. מצב 'משתתף' מיועד לשימוש בסביבה בה מנהלי אתרים בטוחים בכוונות המשתמשים שלהם. מצב 'משתתף' מסייע בהדרכת משתמשים בכיוון מסוים לשם ביצוע משימותיהם והדרכה זו מונעת שינויים מקריים באתרי האינטרנט.

לראש הדף

מהן קבוצות משתתפים?

קבוצות משתתפים הן קבוצות משתמשים שמונו לבצע תפקיד מסוים בתהליך עדכון אתר האינטרנט של ארגון. מנהל האתר או מנהל המערכת יוצר הגבלות עריכה השולטות באופן בו כל קבוצת משתתפים יכולה לשנות אתר של SharePoint באמצעות Office SharePoint Designer 2007.

חשוב להבין כי קבוצות משתתפים מקושרות לרמות ההרשאה של SharePoint. לדוגמה, ב- Office SharePoint Designer 2007 קיימות שלוש קבוצות משתתפים המוגדרות כברירת מחדל: מנהל אתר, מעצבי אתרים ומחברי תוכן. שלוש קבוצות משתתפים אלו מקושרות לרמות הרשאה אלה של SharePoint המוגדרות כברירת מחדל, בהתאמה: שליטה מלאה, עיצוב והשתתפות. הטבלה הבאה מדגימה את הגדרת ברירת המחדל.

רמת הרשאה של SharePoint זו …

מקושרת לקבוצת משתתפים זו …

שליטה מלאה

מנהל אתר

עיצוב

מעצבי אתרים

השתתפות

מחברי תוכן

קבוצות משתתפים ורמות הרשאה פועלות בתחומים שונים כדי לספק לך את מרב הגמישות עבור הגדרת גישה לקבוצה. באמצעות רמת הרשאה, באפשרותך להעניק ערכת הרשאות למשתמשים או לקבוצות SharePoint ביישות כגון אתר, ספריה, רשימה, תיקיה, פריט או מסמך. על-ידי קישור רמת הרשאה לקבוצת משתתפים, תוכל לאחר מכן להגדיר הגבלות עריכה לאילו תכונות ופקודות יש למשתמשים אלה גישה ב- Office SharePoint Designer 2007.

רמת ההרשאה גוברת תמיד על קבוצת המשתתפים. בעת קביעת תצורה של קבוצת משתתפים ב- Office SharePoint Designer 2007, אין באפשרותך להרשות לקבוצה זו לבצע משימות שרמת ההרשאה שלה לא מתירה.

לדוגמה, ב- Office SharePoint Designer 2007, קיימות אפשרויות להתיר לקבוצת משתתפים ליצור דפים חדשים. עם זאת, גם אם תאפשר זאת, משתמש לא יוכל ליצור דפים חדשים אלא אם רמת הרשאת ה- SharePoint שלו כוללת את ההרשאה 'הוספה והתאמה אישית של דפים'. למעשה, כברירת מחדל רמת ההרשאה 'השתתפות' אינה כוללת את ההרשאה 'הוספה והתאמה אישית של דפים'. במקום זאת, רמת ההרשאה 'השתתפות' כוללת את ההרשאות 'הוספת פריטים', 'עריכת פריטים' ו'מחיקת פריטים'. רמת ההרשאה 'השתתפות' מקושרת לקבוצת המשתתפים 'מחברי תוכן'. המשמעות היא כי כברירת מחדל, משתמשים בקבוצת מחברי התוכן יכולים לערוך ולשמור דפים בספריות מסמכים בלבד. אם ברצונך להתיר לקבוצת המשתתפים שלהם ליצור דפים חדשים, עליך להוסיף את ההרשאה המבוקשת לרמת ההרשאה בנוסף לכך שתאפשר משימה זו עבור קבוצת המשתתפים שלהם, כמוצג באיור הבא.

הגדרות קבוצת משתתפים מקושרות להגדרות רמת הרשאה

כיצד תוסיף משתמשים לקבוצת משתתפים? התשובה הקצרה היא שלא תוסיף — לפחות לא באופן ישיר. במקום זאת, עליך להקצות משתמשים וקבוצות באתר SharePoint לרמת הרשאה, המקושרת לאחר מכן לקבוצת המשתתפים. החברים בקבוצת משתתפים כוללים את כל המשתמשים והקבוצות המוקצים לרמות ההרשאה המקושרות לקבוצת משתתפים זו. לכן, בעת קביעת תצורה של קבוצת משתתפים, חלקים חשובים של התהליך חייבים תחילה להתבצע בדפדפן ב- Windows SharePoint Services 3.0. לדוגמה, בדפדפן עליך:

 • להוסיף משתמשים וקבוצות לאתר.

 • להקצות משתמשים וקבוצות לרמת הרשאה.

 • ליצור רמות הרשאה חדשות לפי הצורך.

 • לקבוע תצורה של רמות הרשאה על-ידי הוספה או הסרה של הרשאות לפי הצורך.

לאחר מכן, ב- Office SharePoint Designer 2007, רמת ההרשאה מקושרת לקבוצת משתתפים. האיור הבא מראה שמנהל אתר חייב לבצע משימות מסוימות בדפדפן ומשימות אחרות ב- Office SharePoint Designer 2007.

דיאגרמה המציגה כיצד רמות הרשאה קשורות ל'הגדרות משתתף'

ב- Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך להשתמש בקבוצות המשתתפים המוגדרות כברירת מחדל או ליצור קבוצות חדשות ולקשר אותן לרמות הרשאה של SharePoint. קבוצת משתתפים אחת יכולה להיות מקושרת לרמות הרשאה רבות של SharePoint, אך כל רמת הרשאה יכולה להיות מקושרת לקבוצת משתתפים אחת בלבד. לדוגמה, לאחר שתקשר את רמת ההרשאה 'השתתפות' לקבוצת המשתתפים 'מחברי תוכן', אין באפשרותך לקשר אותה לקבוצת המשתתפים 'מעצבי אתרים'. הדיאגרמה הבאה מדגימה קשרי גומלין אלה של אחד-לרבים בין קבוצות משתתפים ובין רמות הרשאה.

דיאגרמה המציגה קשרי גומלין של אחד-לרבים בין קבוצות משתתפים ובין רמות הרשאה

אם תיצור קבוצות משתתפים חדשות רבות, תצטרך ככל הנראה ליצור גם רמות הרשאה חדשות כדי לקשרן לקבוצות אלו ולאחר מכן להקצות משתמשים וקבוצות לרמות ההרשאה החדשות.

לראש הדף

מהם סוגי אזורים?

באמצעות קבוצות המשתתפים המוגדרות כברירת מחדל, יכול מנהל אתר או מנהל מערכת — ללא שנדרשת התקנה— לקבוע במהירות מי יכול לבצע שינויים באתר ואילו סוגי שינויים מותרים. בנוסף, באמצעות סוגי אזורים יחד עם אזורי תוכן בדף בסיס, מנהל אתר יכול לקבוע לא רק את ה"מי" ואת ה"מה" אלא גם את ה"היכן".

ב- Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך להוסיף מצייני מיקום של תוכן לדף בסיס ולסדרם לפי רצונך. כל מציין מיקום של תוכן מגדיר אזור תוכן. אזור תוכן בדף בסיס מגדיר היכן משתמשים יכולים להוסיף תוכן בכל דפי התוכן המצורפים לדף בסיס זה. על-ידי הקצאת סוג אזור לאזור תוכן, תוכל לשלוט בסוגי התוכן (כגון טקסט ותמונות) שמשתמשים יכולים להוסיף לאזור תוכן.

סוגי אזורים מגדירים את סוגי התוכן שמשתמשים יכולים להוסיף לאזור תוכן בדף. ב- Office SharePoint Designer 2007 קיימים שלשה סוגי אזורים המוגדרים כברירת מחדל: טקסט ותמונות, טקסט בלבד וטקסט, פריסה ותמונות. כמנהל אתר, תוכל להוסיף מצייני מיקום חדשים של תוכן לדף הבסיס, ליצור סוגי אזורים ולהקצות סוגי אזורים לאזורי תוכן. לאחר מכן, כאשר משתמשים בקבוצות משתתפים ייצרו או יערכו דפי תוכן המבוססים על דף בסיס זה, הם יוכלו להוסיף בקלות רק סוגי תוכן ספציפיים לאותם אזורים בלבד מבלי להפריע לרכיבי עיצוב אחרים או לפריסת הדף.

מציין מיקום תוכן מציג את סוג האזור

הטבלה הבאה מפרטת ומתארת את סוגי האזורים המשמשים כברירת מחדל.

סוג אזור זה …

מאפשר סוג תוכן זה …

טקסט ותמונות

הן טקסט והן תמונות מותרים באזור זה. משתמשים יכולים להקליד או להדביק כאן טקסט והם יכולים להוסיף תמונות מתיקיית התמונות באתר. קיימת תמיכה בכל סוגי התמונות, אולם קבצי וידאו, שמע וסוגים נוספים של קבצים אינם מותרים.

טקסט בלבד

טקסט בלבד מותר באזור זה. משתמשים אינם יכולים להחיל עיצוב או להוסיף תמונות, קבצים או היפר-קישורים.

טקסט, פריסה ותמונות

משתמשים יכולים להקליד או להדביק טקסט באזור זה ובאפשרותם להחיל עיצוב על הטקסט. תמונות מותרות גם הן וקיימת תמיכה בכל סוגי התמונות.

בנוסף לסוגי האזורים המוגדרים כברירת מחדל, באפשרותך ליצור סוגי אזורים רבים ככל שיידרש. באמצעות סוגי אזורים, מנהלי אתרים יכולים להגדיר הגבלות עריכה פרטניות עבור אזורים בדף. בעת יצירת סוגי אזורים, באפשרותך לרשת את ההגדרות מקבוצת המשתתפים של המשתמש או לעקוף את ההגדרות של קבוצת המשתתפים.

לדוגמה, כברירת מחדל מותר לקבוצת המשתתפים 'מחברי תוכן' לערוך לא רק טקסט אלא גם רכיבי דף כגון טבלאות והיפר-קישורים. באפשרותך, עם זאת, ליצור סוג אזור שעוקף את ההגדרות של קבוצת המשתתפים ומתיר למחברי תוכן לערוך טקסט בלבד בסוג אזור בדף. כאשר מנהל אתר משתמש בדפי בסיס כדי לנעול את השינויים שמשתמשים יכולים לבצע באתר, סוגי אזורים מספקים למנהל האתר גמישות גבוהה ושליטה מעולה על היכן בדיוק ואילו סוגים של שינויים יכולים להתבצע בדפי תוכן.

לראש הדף

מהי חווית המשתמש במצב 'משתתף'?

אתה עובד עם Office SharePoint Designer 2007 באתר בו מופעל מצב 'משתתף' ואתה משתייך לקבוצת משתתפים כמשתמש מוגבל. למה עליך לצפות?

בעת הפעלת Office SharePoint Designer 2007 במצב 'משתתף' קיימים מספר מחוונים המאפשרים לך לדעת מייד שמשהו כאן שונה. דבר ראשון, אתה רואה חלונית משימות 'משתתף' המגלה לך באיזו קבוצת משתתפים אתה חבר וגם מציגה קישור ל'הגדרות המשתתף' שלך, ביחד עם קישורים שימושיים נוספים.

הערה: אם אתה משתמש של קבוצת משתתפים, מומלץ שתציג את 'הגדרות המשתתף' שלך לפני שתתחיל לעבוד במצב 'משתתף'. בדרך זו תוכל לוודא מהן התכונות אליהן תוכל או לא תוכל לגשת. באפשרותך לחפש קישור לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההצגה של הגדרות המשתתף שלך בסעיף למידע נוסף.

האיור הבא מציג כיצד מופיעה חלונית המשימות 'משתתף' עבור חבר בקבוצת ההשתתפות 'מחברי תוכן'. אם אינך רואה את חלונית המשימות 'משתתף', לחץ על משתתף בתפריט חלוניות משימות.

חלונית המשימות 'משתתף' כפי שמופיעה עבור קבוצת המשתתפים 'מחברי תוכן'

1. במקטע זה מוצג השם של קבוצת המשתתפים שלה אתה שייך.

2. לחץ על קישור זה כדי להציג את ההגדרות של קבוצת המשתתפים שלה אתה שייך.

3. לחץ על קישור זה כדי לפתוח הודעת דואר אלקטרוני שממוענת אל מנהל האתר.

4. כאן באפשרותך למצוא רשימה של הקבצים שפתחת בהפעלה הקודמת של Office SharePoint Designer 2007.

5. לחץ על קישור זה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח חדש וליצור קבצים חדשים.

6. לחץ על קישור זה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח פתיחה, בה באפשרותך לדפדף אל קבצים ולפתוח אותם.

בעת הפעלת Office SharePoint Designer 2007, תקבל גם הודעת 'מצב משתתף' בשורת המצב בפינה הימנית התחתונה של החלון. הודעה זו מציגה את השם של קבוצת המשתתפים שלך. בעת לחיצה כפולה על אזור זה בשורת המצב, מופיעה חלונית המשימות 'מצב משתתף', אם היא אינה פתוחה כבר.

הודעה על 'מצב משתתף' בשורת המצב

מחוון נוסף הוא שורת הכותרת, המאפשרת לך לדעת שאתה במצב 'משתתף'.

הודעה על 'מצב משתתף' בפס הכותרת

תכונות מסוימות תמיד מבוטלות במצב 'משתתף', כגון הפקודה הסר עיצוב בתפריט עיצוב. תכונות מסוימות תמיד מופעלות ב'מצב משתתף', כגון הפקודה שמור והתפריטים עזרה וחלון. עם זאת, רוב התכונות ניתנות להפעלה או ביטול ב'מצב משתתף'.

חשוב: קיצורי מקשים המשויכים לתכונות שאינן זמינות אינם מגיבים בעת הקשה עליהם.

השאלה אם תכונה זמינה או לא משתנה עם המיקום של הסמן בדף, לכך שתכונות מסוימות יהפכו לזמינות או ללא זמינות בזמן שתנוע בתוך המסמך. הכלל הוא שאם פונקציה אינה מותרת, התכונה אינה זמינה. לדוגמה, אם לא מותר לך להוסיף Web Parts ואזורי Web Part, חלונית המשימות Web Parts אינה זמינה.

תכונות מופעלות שוב כאשר הדף משתנה באופן כזה שהן מותרות. לדוגמה, אם אזור תוכן מתיר תמונה אחת, הפקודה תמונה בתפריט הוספה זמינה. עם זאת, לאחר הוספת תמונה, הפקודה תמונה בתפריט הוספה הופכת ללא זמינה. אם תמחק את התמונה, הפקודה תהפוך שוב לזמינה.

בנוסף לתכונות שאינן זמינות, יש גם חלקים של הדף שעשוי להיות לא זמין עבורך — אלה הם אזורים שאינם ניתנים לעריכה. אלה יהיו מוכרים לך אם השתמשת דפי בסיס שבו שמוגדרים אזורי תוכן. הסמן משתנה מראה סמן באזור שלא ניתן לעריכה , ומשמעות הדבר היא שם לך כי אין באפשרותך לבצע שינויים. תראה את אותו סמן אם תנסה לגרור תוכן לתוך אזור שאינו ניתן לעריכה. אם תנסה לגרור תוכן לתוך אזור תוכן, יחולו הכללים העתקה והדבקה. אינך מורשה להדביק תוכן בתוך אזור שאינו ניתן לעריכה. בעת הדבקת לאזור תוכן, מודבקות רק התכונות המותרות באזור זה. לדוגמה, בעת הדבקת טקסט בתוך אזור תוכן המוגדר כטקסט בלבד, כל העיצוב מבוטל מהטקסט המודבק.

לראש הדף

השלבים הבאים המוצעים

'הגדרות משתתף' הן דרך רבת עוצמה לניהול משתמשים של אתר SharePoint. כעת משהבנת את היסודות של 'הגדרות משתתף', ייתכן שתרצה ללמוד עוד, בהתאם לתפקידך.

עבור מנהלי אתרים

אם אתה מנהל אתר ייתכן שתרצה ללמוד על:

 • השתמש בהגדרות ' משתתף ' כמנהל אתר    למד כיצד מנהלי אתרים יכולים לשנות ' הגדרות משתתף ' כדי ליצור בדיוק את חוויית המשתמש המתאימה. לקבלת מידע נוסף, ראה שימוש ' הגדרות משתתף ' כמנהל אתר.

 • יצירת קבוצת משתתפים    למד כיצד מנהלי אתרים יכולים ליצור קבוצות משתתפים חדשות ולקשר אותם אל רמות הרשאה של SharePoint. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת קבוצת משתתפים.

 • יצירת סוג אזור    למד כיצד מנהלי אתרים יכולים ליצור סוגי אזורים חדשים ולהקצות אותם לאזורי תוכן בדף בסיס.

עבור משתמשים בקבוצות משתתפים

אם אתה משתמש בקבוצת משתתפים כגון מחבר תוכן או מעצב אתרים, עליך לדעת כיצד לעבוד ב- Office SharePoint Designer 2007 עם ההגבלות המוקצות לקבוצה. ייתכן שתרצה כעת ללמוד על:

 • הצגת הגדרות המשתתף שלך    אמת את הגדרות הקבוצה שלך במצב ' משתתף ' כדי להבין מה ניתן או לא ניתן לבצע ב- Office SharePoint Designer 2007. באפשרותך למצוא קישור למידע נוסף אודות אופן הצגת הגדרות המשתתף שלך בסעיף למידע נוסף.

 • יצירת דפים במצב ' משתתף '    למד כיצד ליצור דפים חדשים במצב ' משתתף '. לקבלת מידע נוסף, ראה יצירת דפים במצב ' משתתף '.

 • עבודה במצב 'משתתף' כמחבר תוכן    למד אודות חווית המשתמש של מחבר תוכן במצב משתתף. באפשרותך לחפש קישור לקבלת מידע נוסף אודות עבודה במצב משתתף בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×