מבוא לתצוגות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

על-ידי מעצב תצוגות שונות של תבנית הטופס שלך, באפשרותך להציע משתמשים דרכים שונות כדי לבחון נתונים. לדוגמה, באפשרותך ליצור תצוגה מיוחדת ממוטבת להדפסה, או באפשרותך ליצור תצוגת סיכום ברמה גבוהה כדי לבטל חלק הפרטים בתבנית טופס מורכבים.

במאמר זה

שיקולי עיצוב

חלונית המשימות 'תצוגות'

חווית המשתמש

תרחישים לשימוש בתצוגות

ישנן סיבות רבות ליצירת תצוגות מרובות עבור תבנית טופס. לדוגמה, עם תצוגות מרובות, באפשרותך:

  • לפשט תבנית טופס ארוכה ומורכבת על-ידי פיצול התבנית לתצוגות שונות.    לדוגמה, בתבניות טופס ארוכות של סקרים, מומלץ לחלק את השאלות לתצוגות מרובות כך שהמשתמשים יוכלו לבצע סקרים בסדר רציף והגיוני. בתרחיש זה, באפשרותך למקם כל חלק של הסקר בתצוגה משלו, ולאחר מכן ליצור לחצנים הקודם והבא בתבנית הטופס, כך שהמשתמשים יוכלו לעבור מתצוגה אחת לאחרת.

  • הצגת תצוגה לקריאה בלבד בתבנית טופס    לדוגמה, אם ברצונך למנוע ממשתמשים את האפשרות לשנות נתונים בטופס לאחר ששלחו אותו לשירות אינטרנט, באפשרותך להגדיר תצוגה לקריאה בלבד. כאשר משתמש לוחץ על לחצן שלח בטופס, באפשרותך להורות ל-Microsoft Office InfoPath לעבור מתצוגת קריאה-כתיבה לתצוגת קריאה בלבד.

  • הצגת גירסאות שונות של תבנית טופס לאנשים שונים על בסיס תפקידם בארגון    לדוגמה, בתבנית טופס המשמשת לעיבוד תביעות ביטוח, תוכל ליצור תצוגה אחת לבעלי פוליסות, תצוגה שנייה לסוכני ביטוח ותצוגה שלישית לחברות ביטוח. כל אחת מתצוגות אלה מותאמת אישית כדי להתאים לסוג המשתמש שמזין מידע לתוכה.

  • צור ידידותיות להדפסה תצוגה של הטופס שלך    אם אתה סבור שסביר להניח כי משתמשים יודפסו בטופס שלהם, באפשרותך לעצב תצוגה מיוחדת הנמצא בשימוש רק בעת הדפסת הטופס. תצוגה זו נקראת הצ הדפסהw. באפשרותך ליצור תצוגת הדפסה ייעודי עבור כל תצוגה בתבנית הטופס שלך. לחלופין, באפשרותך להגדיר תצוגת הדפסה יחידה שתחול על כל התצוגות בתבנית הטופס. לדוגמה, אם תבנית הטופס שלך מכילה שלוש תצוגות, ייתכן תיצור תצוגת הדפסה המשלבת מידע מפתח מכל אחד תצוגות אלה לעמוד מודפס אחד.

  • יצירת תצוגות שונות עבור סביבות שונות למילוי טפסים    לדוגמה, תבנית טופס תואמת-דפדפן יחידה, באפשרותך ליצור תצוגה אחת עבור משתמשים הממלאים טפסים ב-InfoPath, ותצוגה שנייה עבור משתמשים הממלאים טפסים בדפדפן אינטרנט. התצוגה המיועדת למשתמשי InfoPath יכולה להכיל תכונות ופקדים שאינם נתמכים בדפדפן אינטרנט.

אין זה משנה את מספר התצוגות לך בתבנית הטופס שלך, הם כל לשתף את אותו מקור נתונים. כדי להדגים כה, דמיין כי תבנית הטופס שלך יש שתי תצוגות. אם יש לך של תיבת טקסט של כתובת דואר אלקטרוני בתצוגת ברירת המחדל, באפשרותך להעתיק אותו לתוך התצוגה השניה. כאשר משתמשים הקלד את כתובת הדואר האלקטרוני שלו בתצוגה אחת, כתובת הדואר האלקטרוני באופן אוטומטי שמופיע בתצוגה האחרת. באפשרותך להעתיק את הפקדים בין תצוגות מבלי לגרום בעיות איגוד. לדוגמה, אם תעתיק תיבת הטקסט כתובת דואר אלקטרוני מהתצוגה הראשונה, ולאחר מכן הדבק אותו לתוך התצוגה השניה, לא תראה את ההודעה איגוד פקד מאחסן נתונים כפולים אשר יציג אם היית כדי להעתיק ולהדביק את תיבת הטקסט באותה תצוגה.

לראש הדף

שיקולי עיצוב

כאשר אתה מעצב תצוגה חדשה, בדרך כלל תבצע את המשימות הבאות:

  1. תכנון התצוגה    כמה תצוגות דרושות לך? האם תצוגה כלשהי צריכה להיות מוגדרת לקריאה בלבד? איזו מהתצוגות תופיע כאשר הטופס ייפתח? האם קיימת סבירות שהמשתמשים ידפיסו טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך? אם כן, האם ברצונך לעצב תצוגה מיוחדת של הטופס, הממוטבת לדף המודפס? אם אתה מעצב תבנית טופס תואמת לדפדפן, האם דרושה לך תצוגה שתאפשר תכונות של InfoPath בלבד?

  2. אכלוס התצוגה    כאשר תוסיף תצוגה חדשה לתבנית טופס, היא תתחיל ריקה. באפשרותך להעתיק פקדים מתצוגות קיימות לתצוגה החדשה הריקה, אם יש צורך, או להוסיף פקדים לתצוגה באמצעות חלוניות המשימות פקדים או מקור נתונים.

  3. התאמה אישית של מראה התצוגה    האם ברצונך להוסיף צבע רק או תמונה לתצוגה מסוימת? אם סביר להניח שמשתמשים ידפיסו את התצוגה, שקול להתאים אישית את הגדרות המדפסת, הנייר או השוליים, או להוסיף כותרות עליונות או תחתונות.

  4. התאמה אישית של אופן הפעולה של התצוגה    כיצד משתמשים יעברו בין תצוגות שונות של תבנית הטופס שלך? האם פקודות התפריט המשמשות כברירת מחדל עבור החלפת תצוגות מתאימות, או האם אתה מעוניין שמשתמשים יוכלו לעבור בין תצוגות באמצעות לחצן או פקד אחר שיופיע ישירות בטופס? אם ברצונך להשתמש בפקד, יהיה עליך ליצור כלל להחלפת תצוגות בתיבת הדו-שיח כללים. עבור תצוגות הדפסה, האם ברצונך שהמשתמשים ידפיסו את כל התצוגות בו-זמנית, או רק את התצוגה הפעילה? באפשרותך להתאים אישית אופן פעולה זה בתיבת הדו-שיח הדפסת תצוגות מרובות.

לראש הדף

חלונית המשימות 'תצוגות'

השתמש בחלונית המשימות תצוגות כדי להוסיף או למחוק תצוגות, או כדי לעבור בין תצוגות.

חלק מחלונית המשימות 'תצוגות'

מתוך חלונית המשימות, באפשרותך ללחוץ על לחצן מאפייני תצוגה כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה, שבה ניתן להתאים אישית את ההגדרות ואופן הפעולה של התצוגה הנבחרת.

באפשרותך גם להשתמש בחלונית המשימות תצוגות כדי ליצור ולשייך תצוגת הדפסה לתצוגה קיימת. לאחר שתיצור תצוגת הדפסה, תעצב אותה כך שתשקף את הדרך שבה ברצונך שתבנית הטופס תופיע בעת הדפסתה. פעולה זו כוללת בדרך כלל העתקה והדבקה של פקדים מהתצוגה הראשונה לתצוגת ההדפסה. באפשרותך גם להשתמש בתיבת הדו-שיח מאפייני תצוגה כדי לציין אפשרויות הדפסה מותאמות אישית, כגון כותרות עליונות, כותרות תחתונות ושולי הדף.

לראש הדף

חווית המשתמש

כברירת מחדל, משתמשים יכולים לעבור בין תצוגות על-ידי לחיצה על תפריט תצוגה. השמות של פקודות התפריט מתאימים לשמות שבחרת עבור התצוגות כאשר עיצבת אותן. התצוגה הפעילה מסומנת באמצעות סימן ביקורת לצד פריט התפריט.

פקודות בתפריט 'תצוגה' למעבר בין תצוגות

כדי שהזמינות של תצוגות מרובות תהיה ברורה יותר למשתמשים שעלולים לא להבחין בפקודות התפריט, באפשרותך להוסיף לתבנית הטופס לחצנים לעבר בין תצוגות. לאחר שתוסיף את הלחצן לתבנית הטופס, באפשרותך לשייך כלל ללחצן שיגרום למעבר בין תצוגות בעת לחיצה על הלחצן. לדוגמה, בתבנית טופס של תביעת ביטוח, תוכל ליצור לחצן הצג סיכום הפותח תצוגה ברמה גבוהה יותר של נתוני התביעה בעת לחיצה עליו. בתצוגת הסיכום, המשתמשים יכולים ללחוץ על לחצן הצג פרטים כדי לחזור לתצוגה מפורטת יותר.

ייתכן שמדי פעם שברצונך להסתיר את פקודות תפריט ברירת המחדל למעבר בין תצוגות ממשתמשים. פעולה זו שימושית בתרחישים כאשר אינך מעוניין שמשתמשים יוכלו לגשת תצוגות מזה שבו אתה מתכוון לו למלא. לדוגמה, תבנית טופס הנמצא בשימוש כדי לאסוף משוב אודות מועמדים לעבודה יצטרכו שלושה תפקידים משתמש ייחודית משויכת — אחד עבור למגייסי, אחת עבור interviewers ואחת עבור העסקת מנהלי. עבור כל תפקיד משתמש, באפשרותך לעצב תצוגה שונה במקצת של תבנית הטופס. כדי לעזור למנוע interviewers לעבור ללוח מגייס או העסקת תצוגות manager, בעת עיצוב המגייס את העסקת תצוגות מנהל, באפשרותך לפתוח את תיבת הדו-שיח הצג מאפיינים ולאחר נקה את תיבת הסימון הצג בתפריט תצוגה בעת מילוי הטופס.

עצה: אם אתה מתכנן להציע למשתמשים תצוגות מרובות שמהן יוכלו לבחור, באפשרותך לשקול להציג אפשרויות אלה כערכים בתיבת רשימה נפתחת בטופס. המשתמשים יוכלו ללחוץ על התצוגה הרצויה להם ברשימה.

שימוש בכללים למעבר בין תצוגות

תצוגות מיועדות בדרך כלל לעבודה עם כללים. הכללים מאפשרים לך לבצע באופן אוטומטי משימות מסוימות בתבנית טופס בתגובה לאירועים או לפעולות שהופעלו על-ידי האדם שממלא את הטופס. לדוגמה, באפשרותך להוסיף לחצן לתבנית הטופס, ולאחר מכן ליצור כלל להחלפת תצוגות בעת לחיצה על לחצן זה. בנוסף, באפשרותך להשתמש בכלל כדי לעבור בין תצוגות כאשר הטופס נפתח. מצב זה יכול להיות שימושי כאשר ברצונך להציג תצוגות שונות לקטגוריות שונות של משתמשים, המבוססות על הקצאות תפקידי המשתמשים.

באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח כלל כדי לשייך כללים לרוב הפקדים ב-InfoPath, כולל לחצנים. בדוגמה הבאה, מעצב הטופס יצר כלל בתיבת הדו-שיח כלל שמעביר את המשתמש לתצוגת הסיכום. כלל זה פועל בכל פעם שהמשתמש לוחץ על לחצן בטופס.

חלק מתיבת הדו-שיח 'כלל'

עצה: השימוש בכלל לצורך מעבר בין תצוגות כאשר המשתמש לוחץ על לחצן, שימושי גם כאשר ברצונך שמשתמשים ינווטו מתצוגה אחת לאחר בצורה רציפה. במקרה זה, עליך להוסיף שני לחצנים לכל תצוגה, ולהשתמש בתוויות כגון < הקודם והבא >.

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×