מבוא לשליחת נתוני טופס

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

במאמר זה

סקירה

שליחת נתוני טופס למסד נתונים של Access או של SQL Server

שליחת נתוני טופס לשירות אינטרנט

שליחת נתוני טופס לשרת המפעיל Microsoft Windows SharePoint Services

שליחת נתוני טופס בהודעת דואר אלקטרוני

שליחת נתוני טופס ליישום בשרת אינטרנט

שליחת נתוני טופס באמצעות קובץ חיבור נתונים

שליחת נתוני טופס באמצעות קוד

מבט כולל

בעת שימוש בטפסים של Microsoft Office InfoPath כדי לאסוף נתונים כחלק מתהליך עסקי גדול יותר, הנתונים בדרך כלל אינם נשארים בטפסים שמולאו על-ידי המשתמשים. במקום זאת, נתוני הטופס עוברים מהטופס לשלב הבא בתהליך העסקי, בדרך כלל למקור נתונים חיצוני כגון מסד נתונים, שירות אינטרנט או יישום בשרת אינטרנט. לדוגמה, עובד עשוי להשתמש ב- InfoPath כדי למלא טופס דיווח הוצאות ולאחר מכן לשלוח את הטופס לשירות אינטרנט בו יעובד הטופס.

טופס InfoPath הנשלח למקור נתונים חיצוני

שלא כמו במצב של שמירת טופס, בו משתמשים בוחרים במיקום לאחסון הטופס תוך כדי מילוי הטופס, שליחת טופס שולחת את נתוני הטופס למיקום מסוים שהוגדר בעת עיצוב תבנית הטופס המשויכת לטופס. בעת עיצוב תבנית הטופס והפעלה של שליחת הטופס, באפשרותך לבחור לשלוח את הנתונים הממולאים על-ידי המשתמשים למיקומים הבאים:

 • מסד נתונים של Microsoft Office Access או של Microsoft SQL Server

 • שירות אינטרנט

 • שרת המפעיל Microsoft Windows SharePoint Services

 • בהודעת דואר אלקטרוני

 • יישום בשרת אינטרנט

 • יישום מותאם אישית המארח את InfoPath

ציון המיקום אליו ברצונך שנתוני הטופס יישלחו עשוי להגדיל את הדיוק והיעילות של התהליכים העסקיים שלך, כיוון שכך מתאפשר לך לנהל בקרה מוגברת על התהליכים הללו. לפני שמשתמשים יוכלו לשלוח את נתוני הטופס שלהם, InfoPath מוודא שהנתונים בטופס חוקיים ומאפשר למשתמשים לתקן נתונים לא חוקיים. תכונה זו מסייעת להבטיח שיישלחו רק נתונים חוקיים למקור הנתונים החיצוני.

בנוסף לעיצוב תבנית הטופס באופן שיאפשר למשתמשים לשלוח את הנתונים שלהם למיקום יחיד, באפשרותך לעצב את תבנית הטופס כך שנתוני הטופס יישלחו למספר מיקומים בו-זמנית. לדוגמה, תוכל לעצב תבנית טופס לדיווח הוצאות, הבנויה כך שכאשר משתמשים שולחים את הטפסים המלאים שלהם, נתוני הטפסים נשלחים למסד נתונים ובנוסף, עותק מכל טופס מלא נשלח בהודעת דואר אלקטרוני למנהל שלהם.

בכל פעם שתעצב תבנית טופס הניתנת לשליחה למקור נתונים חיצוני, InfoPath יפעיל את הפקודה שלח בתפריט קובץ וגם את לחצן שלח בסרגל הכלים רגיל, כברירת מחדל. בהתאם לצרכים שלך, תוכל לבחור לשנות את שמה של הפקודה שלח. בנוסף, תוכל גם להוסיף לחצן ישירות לתבנית הטופס, עליו המשתמשים יוכלו ללחוץ כדי לשלוח את נתוני הטופס לאחר שיסיימו למלא את הטופס.

באפשרותך גם להגדיר את תבנית הטופס כך שאחד הדברים הבאים יתרחש לאחר שליחת הטופס:

 • הטופס הנוכחי ייסגר.

 • הטופס הנוכחי ייסגר וייפתח טופס חדש ריק.

 • הטופס הנוכחי יישאר פתוח.

בנוסף, באפשרותך לכתוב הודעה שתופיע לאחר שמשתמשים ישלחו את הטופס ותציין אם הטופס נשלח בהצלחה.

לראש הדף

שליחת נתוני טופס למסד נתונים של Access או של SQL Server

טפסי InfoPath נשלחים לעיתים תכופות למסדי נתונים, בין אם כדי לעדכן טבלה בודדת ברשומה של לקוח ובין אם לצורך תרחישים מורכבים יותר, כגון שינוי של טבלאות מרובות המקושרות בתבנית טופס של דיווח הוצאות. באפשרותך לעצב את תבנית הטופס שלך ב- InfoPath כך שניתן יהיה לשלוח את הטופס ישירות למסד נתונים של Access או של SQL Server מבלי שיידרש שימוש בקוד Script או בקוד מותאם אישית. תוכל גם לשלוח נתוני טופס לסוגים אחרים של מסדי נתונים באמצעות קוד מותאם אישית או על-ידי שליחת הטופס לשירות אינטרנט המקושר למסד הנתונים הזה.

כדי לשלוח טופס למסד נתונים של Access או של SQL Server, עליך לעצב תבנית טופס המבוססת על מסד הנתונים הזה. כך תוודא שמקור נתונים של תבנית הטופס תואם למבנה של מסד הנתונים. אם תוסיף לתבנית טופס קיימת חיבור מסד נתונים, משתמשים לא יוכלו לשלוח את הטפסים המלאים שלהם למסד הנתונים, כיוון שמקור הנתונים של הטופס אינו תואם למבנה מסד הנתונים. אם תבנית הטופס אינה תואמת למבנה מסד הנתונים, ל- InfoPath אין אפשרות לעדכן את השדות הנכונים במסד הנתונים בעת שליחת הנתונים.

כאשר תעצב תבנית טופס של InfoPath המבוססת על מסד נתונים, שים לב לנושאים הבאים:

 • בעת חיבור של תבנית הטופס ליותר מטבלה אחת במסד הנתונים, על הטבלאות להיות מחוברות באמצעות שדות מפתח.

 • על סוגי נתונים ארוכים, כגון תמונות, אובייקטי OLE, קבצים מצורפים וסוגי הנתונים Access Memo או SQ, לא להיות כלולים בחיבור הנתונים. InfoPath אינו תומך בחיבור נתונים לסוגי הנתונים הארוכים האלה. כדי לא לכלול שדות ספציפיים במסד הנתונים, השתמש באשף חיבור הנתונים כדי להגדיר את חיבור הנתונים.

תוכל לקבוע את הרלוונטיות של אחד מנושאים אלה על-ידי קריאת המידע בתיבה תקציר בעמוד האחרון של אשף חיבור הנתונים. התיבה תקציר מציינת אם שליחת טופס זמינה ואם היא אינה זמינה, התיבה תקציר מסבירה את הסיבה לכך.

לאחר שתגדיר את חיבור הנתונים בין תבנית הטופס לבין מסד הנתונים, באפשרותך להתאים אישית כל אפשרות שליחה אחרת. לדוגמה, תוכל לשנות את הטקסט המופיע על לחצן שלח בתבנית הטופס שלך. תוכל גם לשנות את ההודעות שיוצגו למשתמשים ויציינו אם הטופס נשלח בהצלחה ותוכל לציין אם הטופס יישאר פתוח לאחר שליחתו.

לראש הדף

שליחת נתוני טופס לשירות אינטרנט

בין אם תשתמש בשירות אינטרנט כדי ליצור זרימת עבודה עבור תהליך עסקי או שתשתמש בו כרמת ביניים מעל מסד הנתונים שלך, InfoPath מקל על יצירת תבניות טופס המקיימות אינטראקציה עם שירות אינטרנט. ב- InfoPath יש אשף חיבורי נתונים אשר מנחה אותך לאורך התהליך של חיבור תבניות טופס לשירות אינטרנט.

קיימות שתי שיטות נפוצות לעיצוב תבנית טופס השולחת טפסים לשירות אינטרנט:

 • חיבור של תבנית טופס קיימת לשירות אינטרנט

 • עיצוב תבנית טופס חדשה המבוססת על שירות אינטרנט

בשתי השיטות האלה, InfoPath יוצר מקור נתונים המבוסס על הסכימה של שירות האינטרנט. פעולה זו מאפשרת לטפסים המבוססים על תבנית הטופס לשלוח נתונים לשירות האינטרנט.

פרטים טכניים

כאשר משתמשים שולחים טופס לשירות אינטרנט, הטופס נשלח כנתוני שפת סימון מורחבת (XML) במעטפת SOAP. במעטפת SOAP מתפקדת כפרמטר קלט עבור פעולת שירות האינטרנט שצוין. תוכל להשוות זאת לשליחת טופס באמצעות HTTP, שתוצאתה מסמך XML בבקשת HTTP POST.

לפני שתוכל לחבר תבנית טופס של InfoPath לשירות אינטרנט, שקול את הנושאים הבאים:

 • אין ל- InfoPath אפשרות להתחבר לשירות אינטרנט המשתמש בסגנון המקודד קריאה לפרוצדורה מרוחקת (RPC). קיימת תמיכה בקידוד Document Literal בלבד.

 • בעת קביעת התצורה של תבנית טופס כך שהטפסים שלה יוכלו לשלוח נתונים לשירות אינטרנט, באפשרותך לציין שיישלחו רק הנתונים בשדות מסוימים או בקבוצות מסוימות או שיישלחו כל הנתונים בטופס.

לאחר ההגדרה של חיבור הנתונים לשירות האינטרנט, באפשרותך להוסיף לחצן שלח לתבנית הטופס ולהתאים אישית כל אפשרות שליחה אחרת.

לראש הדף

שליחת נתוני טופס לשרת המפעיל Microsoft Windows SharePoint Services

באפשרותך לעצב תבנית טופס שתשלח נתונים לשרת המפעיל Microsoft Windows SharePoint Services. כך תוכל לאחסן ולארגן את כל הטפסים של המשתמשים בספריית מסמכים. בנוסף, המשתמשים יוכלו למלא טפסים המבוססים על תבנית הטופס ישירות מספריית המסמכים. הם יוכלו גם לייצא נתוני טופס ל- Microsoft Office Excel או למזג את הנתונים ממספר טפסים לטופס יחיד. בנוסף, כאשר תפעיל שליחת טפסים ישירות לספריית מסמכים, תוכל להגדיר מראש את שמות הקובץ עבור הטפסים עם ערכים סטטיים, עם ערכים המבוססים על נתונים בטופס או באמצעות נוסחה.

לאחר קביעת התצורה של תבנית הטופס כך שתאפשר שליחת טפסים לספריית מסמכים של SharePoint, באפשרותך להוסיף לחצן שלח לטופס ולהתאים אישית אפשרויות שליחה אחרות, כגון הטקסט בלחצן שלח, ההודעות שיוצגו למשתמש ויציינו אם הטופס נשלח בהצלחה ואם ברצונך שהטופס יישאר פתוח לאחר השליחה.

לראש הדף

שליחת נתוני טופס בהודעת דואר אלקטרוני

שימוש בתוכנית דואר אלקטרוני היא אחת הדרכים הקלות והנפוצות ביותר להגדרת זרימת עבודה עבור תהליך עסקי. באפשרותך לעצב תבנית טופס InfoPath המאפשרת למשתמשים ללחוץ על לחצן שלח בסרגל הכלים רגיל או בתפריט קובץ כדי לשלוח את הטופס המלא כקובץ מצורף או בגוף הודעת דואר אלקטרוני. ניתן להגדיר מראש את כתובות הדואר האלקטרוני, את שורת הנושא ואת שם הקובץ המצורף בעת עיצוב תבנית הטופס — באמצעות ערכים סטטיים, באמצעות ערכים המבוססים על ערכים בטופס או באמצעות נוסחה. לדוגמה, באפשרותך לעצב את תבנית הטופס כך שטפסים מלאים יישלחו באופן אוטומטי בהודעת דואר אלקטרוני בעלת שורת נושא מוגדרת מראש, לכתובת דואר אלקטרוני המבוססת על ערך בטופס. בנוסף, על בסיס נתונים שהמשתמשים מזינים בטופס, באפשרותך להגדיר שמות קובץ דינאמיים עבור הטפסים.

כדי שמשתמשים יוכלו לשלוח טפסים כהודעות דואר אלקטרוני, Microsoft Office Outlook 2003 אוMicrosoft Office Outlook 2007 צריכים להיות מותקנים במחשבים שלהם. משתמשים הממלאים טפסים בדפדפן אינטרנט אינם זקוקים ל- Outlook כדי לשלוח את הטפסים שלהם כהודעת דואר אלקטרוני.

לאחר קביעת התצורה של תבנית הטופס כדי לאפשר שליחת טפסים בהודעות דואר אלקטרוני, באפשרותך להוסיף לחצן שלח לסרגל הכלים רגיל ופקודה שלח לתפריט קובץ בתבנית הטופס ולהתאים אישית כל אפשרות שליחה אחרת, כגון הטקסט המופיע בלחצן שלח, ההודעות שיוצגו למשתמש ויציינו אם הטופס נשלח בהצלחה ואם ברצונך להשאיר את הטופס פתוח לאחר שליחתו.

לראש הדף

שליחת נתוני טופס ליישום בשרת אינטרנט

אם ברשותך דף קיים של Active Server Pages (ASP) או קוד אחר בשרת אינטרנט ניתן לעבד נתוני XML, באפשרותך לעצב את תבנית הטופס שלך כך שמשתמשים יוכלו לשלוח טפסים מלאים לשרת האינטרנט הזה באמצעות שיטת HTTP POST. אם תקבע את התצורה של תבנית הטופס שלך כדי לאפשר למשתמשים לשלוח את הטפסים שלהם בדרך זו, InfoPath יוצר הודעה כולל את נתוני הטופס ולאחר מכן שולח הודעה זו אל שרת האינטרנט. בעת עיצוב תבנית טופס לשליחת נתונים לשרת אינטרנט, באפשרותך להוסיף לחצן שלח אל תבנית הטופס שלך, לציין את הטקסט המופיע על לחצן שלח, להתאים אישית את ההודעות שיוצגו למשתמשים לציין אם הטופס נשלח בהצלחה ולציין אם להשאיר הטופס פתוח לאחר השליחה.

לראש הדף

שליחת נתוני טופס באמצעות קובץ חיבור נתונים

ב- Microsoft Office InfoPath 2007, באפשרותך גם ליצור קובץ XML המכונה קובץ חיבור נתונים, הכולל את כל ההגדרות הדרושות לחיבור נתונים. באפשרותך לאחסן קובץ זה בספריית חיבור נתונים באתר Microsoft Office SharePoint Server 2007 ולאחר מכן לעצב מספר תבניות טופס המשתמשות בקובץ XML זהה כדי לקבוע תצורה של חיבור נתונים. שימוש בקובץ חיבור נתונים משמעו שאם דבר מה משתנה בחיבור הנתונים — לדוגמה, אם המיקום של מקור הנתונים החיצוני משתנה — באפשרותך לעדכן את קובץ חיבור הנתונים פעם אחת, במקום לעדכן את חיבור הנתונים בכל תבנית טופס נפרדת. כל תבניות הטופס המשתמשות בקובץ חיבור הנתונים יתעדכנו באופן אוטומטי עם ההגדרות החדשות.

קובץ חיבור נתונים עשוי להכיל הגדרות הקובעות כיצד המשתמשים יוכלו לשלוח את נתוני הטופס שלהם. באפשרותך לעצב תבנית טופס שתשתמש בהגדרות בקובץ חיבור הנתונים הזה. לאחר קביעת התצורה של תבנית הטופס כדי לאפשר שליחת טפסים, באפשרותך להוסיף פקודה שלח לתפריט קובץ ולחצן שלח לסרגל הכלים רגיל בטופס המבוסס על תבנית הטופס ולהתאים אישית כל אפשרות שליחה אחרת, כגון הטקסט בלחצן שלח, ההודעות שיוצגו למשתמש ויציינו אם הטופס נשלח בהצלחה ואם ברצונך להשאיר את הטופס פתוח לאחר שליחתו.

לראש הדף

שליחת נתוני טופס באמצעות קוד

כדי לייצר פונקציונליות מתקדמת בתבנית הטופס שלך לצורך שליחת נתוני טופס, באפשרותך לכתוב קוד מנוהל באמצעות Microsoft Visual Basic .NET‏, Microsoft Visual C# .NET או Script. לדוגמה, באפשרותך להוסיף פונקציונליות לתבנית הטופס המאפשרת שליחת טפסים ליותר ממיקום אחד בו-זמנית או למקור נתונים חיצוני שאינו נתמך בדרך כלל על-ידי InfoPath.

עצה: אם אין באפשרותך לקבוע את התצורה של תבנית הטופס כדי לאפשר למשתמשים לשלוח טפסים למקור נתונים חיצוני באמצעות אפשרויות חיבור הנתונים של InfoPath, תוכל להשתמש בתכונה זו כדי לכתוב יישום משלך של חיבור נתונים למקור הנתונים החיצוני.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×