מבוא לשאילתות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כאשר ברצונך לסקור, הוספה, שינוי או מחיקה של נתונים ממסד הנתונים שלך, שקול שימוש בשאילתה.

על-ידי שימוש בשאילתה, באפשרותך לענות על שאלות ספציפיות אודות הנתונים שלך, שיהיה קשה לענות עליהן באמצעות הצגת נתוני טבלה באופן ישיר. באפשרותך להשתמש בשאילתות לסינון הנתונים, לביצוע חישובים עם הנתונים ולסיכום הנתונים. באפשרותך להשתמש בשאילתות גם כדי להפוך משימות ניהול נתונים רבות לאוטומטיות וכדי לסקור שינויים בנתונים לפני שתבצע שינויים אלה.

הערה: פונקציות צבירה של שאילתה, כגון Sum או Count, אינן זמינות בשאילתות אינטרנט.

שימוש בשאילתות הופך משימות מסד נתונים רבות לקלות יותר

במאמר זה

סקירה

מבט על קבוצת משנה של הנתונים בטבלה

סקירת נתונים ממספר טבלאות בו זמנית

שאל וריאציות של שאלה באמצעות פרמטרים

ביצוע חישובים המבוססים על הנתונים

מבט על נתונים מסוכמים או על נתונים שהצטברו

יצירת טבלה חדשה באמצעות נתונים מטבלאות אחרות

הוספת נתונים לטבלה באמצעות נתונים מטבלאות אחרות

שינוי נתונים באופן אוטומטי

מחיקת נתונים באופן אוטומטי

מבט כולל

מאמר זה מספק מידע בסיסי אודות שאילתות ומספק דוגמאות לסוגים שונים של שאילתות.

שאילתה היא בקשה לתוצאות נתונים, לפעולות על נתונים או לשניהם. באפשרותך להשתמש בשאילתה למענה על שאלה פשוטה, לביצוע חישובים, לשילוב נתונים מטבלאות שונות או אפילו להוספה, שינוי או מחיקה של נתונים בטבלה. שאילתות שבהן אתה משתמש לאחזור נתונים מטבלה או לביצוע חישובים, נקראות שאילתות בחירה. שאילתות שמוסיפות, משנות או מוחקות נתונים, נקראות שאילתות פעולה.

באפשרותך להשתמש בשאילתה גם כדי לספק נתונים לטופס או לדוח. במסד נתונים שמעוצב כהלכה, הנתונים שברצונך להציג באמצעות טופס או דוח ממוקמים בדרך כלל במספר טבלאות שונות. באמצעות שאילתה, באפשרותך לאסוף את הנתונים שבהם ברצונך להשתמש לפני עיצוב הטופס או הדוח.

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בשאילתה כדי לספק נתונים עבור טפסים ודוחות, עיין בקישורים שבסעיף 'למידע נוסף', או חפש בעזרה.

פתיחת שאילתה קיימת

אם חלונית הניווט אינה מוכרת לך, ייתכן שלא תדע כיצד לפתוח שאילתה שכבר קיימת. חלונית הניווט היא תכונה המחליפה את חלון מסד הנתונים מהגירסאות שקדמו ל- Access 2007. תוכל לראות את חלונית הניווט לאורך צדו הימני של המסך.

כדי לפתוח אובייקט מסד נתונים כלשהו, כולל שאילתה, באפשרותך ללחוץ פעמיים על האובייקט בחלונית הניווט.

שימוש במסד הנתונים של Northwind למעקב אחר ההסבר בעזרת דוגמאות

הערה: בדוגמאות שבמאמר זה נעשה שימוש במסד נתונים שנוצר באמצעות תבנית מסד הנתונים Northwind 2010.

 1. לחץ על הכרטיסיה קובץ ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. בחלונית האמצעית, תחת תבניות זמינות, לחץ על תבניות לדוגמה ולאחר מכן לחץ על Northwind.

 3. בחלונית השמאלית, סקור את שם קובץ מסד הנתונים בתיבה 'שם הקובץ' ובצע שינויים נדרשים בשם. באפשרותך גם לחפש מיקום קובץ אחר על-ידי לחיצה על סמל התיקיה.

 4. לחץ על צור.

 5. בצע את ההוראות בעמוד Northwind Traders (בכרטיסיית האובייקט של Startup Screen) כדי לפתוח את מסד הנתונים, ולאחר מכן סגור את החלון Login Dialog.

לראש הדף

עיון בקבוצת משנה של הנתונים בטבלה

ייתכן שלעתים תרצה לסקור את כל הנתונים בטבלה, אך בפעמים אחרות ייתכן שתרצה לסקור את הנתונים משדות מסוימים בלבד, או שתרצה לסקור נתונים רק אם שדות מסוימים עונים על קריטריונים מסוימים. כדי לסקור חלק מהנתונים בטבלה, עליך להשתמש בשאילתת בחירה.

נניח שברצונך לסקור רשימת מוצרים ואת המחירים שלהם. באפשרותך ליצור שאילתה שמחזירה מידע אודות מוצרים ומחירים באמצעות הפרוצדורה הבאה:

 1. פתח את מסד הנתונים של Northwind שהגדרת לפני כן על-פי שלבים אלה.

 2. בכרטיסיה צור, בקבוצה שאילתה, לחץ על עיצוב שאילתה.

 3. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, בכרטיסיה טבלאות, לחץ פעמיים על Products.

 4. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

 5. בטבלה Products, לחץ פעמיים על Product Name ועל List Price כדי להוסיף שדות אלה לרשת עיצוב של השאילתה.

 6. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  השאילתה מופעלת ומציגה רשימה של מוצרים עם המחירים שלהם.

לראש הדף

סקירת נתונים ממספר טבלאות בו זמנית

טבלאות במסד נתונים מעוצבים הנושאים קשרי גומלין בין אחד לשני. קשרי גומלין אלה קיים על בסיס שדות המכילים הטבלאות במשותף. כאשר ברצונך לסקור נתונים מטבלאות קשורות, אתה משתמש שאילתת בחירה.

נניח שברצונך לסקור הזמנות עבור לקוחות שמתגוררים בעיר מסוימת. נתונים אודות הזמנות ונתונים אודות לקוחות מאוחסנים בשתי טבלאות באותו מסד נתונים. בכל טבלה מופיע השדה Customer ID, שיוצר את הבסיס לקשר גומלין של יחיד-לרבים בין שתי הטבלאות. באפשרותך ליצור שאילתה שמחזירה הזמנות עבור לקוחות בעיר מסוימת, לדוגמה לאס וגאס, באמצעות ההליך הבא:

 1. פתח את מסד הנתונים של Northwind שהגדרת לפני כן על-פי שלבים אלה.

 2. בכרטיסיה צור, בקבוצה שאילתה, לחץ על עיצוב שאילתה.

 3. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, בכרטיסיה טבלאות, לחץ פעמיים על Customers ועל Orders.

 4. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

  שים לב לקו, שנקרא קו חיבור, ומחבר את השדה ID בטבלה Customers לשדה Customer ID בטבלה Orders. קו זה מציג את קשר הגומלין בין שתי הטבלאות.

 5. בטבלה Customers, לחץ פעמיים על Company ועל City כדי להוסיף שדות אלה לרשת עיצוב השאילתה.

 6. ברשת עיצוב השאילתה, בעמודה עיר, נקה את תיבת הסימון ב- השורה ' הצג '.

 7. בשורה קריטריונים של העמודה City, הקלד Las Vegas.

  ניקוי תיבת הסימון הצג מונעת את הצגת העיר בתוצאות שלה השאילתה ולאחר מכן הקלדת בלאס וגאס בשורה קריטריונים מציין כי ברצונך לראות רק רשומות שבהן הערך בשדה עיר בלאס וגאס. במקרה זה, השאילתה מחזירה רק את הלקוחות שאליהם אתה ממוקם בלאס וגאס — החברה L והחברה AA.

  שים לב שאינך צריך להציג שדה כדי להשתמש בו עם קריטריון.

 8. בטבלה Orders, לחץ פעמיים על Order ID ועל Order Date כדי להוסיף שדות אלה לשתי העמודות הבאות ברשת עיצוב השאילתה.

 9. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  השאילתה מופעלת ומציגה רשימה של הזמנות עבור לקוחות בלאס וגאס.

 10. הקש CTRL+S כדי לשמור את השאילתה.

  מופיעה תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

 11. בתיבה שם שאילתה, הקלד Orders by City ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

שאל וריאציות של שאלה באמצעות פרמטרים

ייתכן שלעתים תרצה להפעיל שאילתה שונה במקצת משאילתה קיימת. באפשרותך לשנות את השאילתה המקורית כך שתשתמש בקריטריונים החדשים, אך אם תרצה להפעיל לעתים קרובות סוגים שונים של שאילתה מסוימת, שקול להשתמש בשאילתת פרמטר. בעת הפעלת שאילתת פרמטר, השאילתה מבקשת ממך ערכי שדה ולאחר מכן משתמשת בערכים שסיפקת כדי ליצור קריטריונים עבור השאילתה.

בדוגמה הקודמת, יצרת שאילתה שמחזירה הזמנות עבור לקוחות שנמצאים בלאס וגאס. באפשרותך לשנות את השאילתה כך שתבקש ממך לציין את העיר בכל פעם שאתה מפעיל את השאילתה באמצעות ההליך הבא:

 1. פתח את מסד הנתונים של Northwind שהגדרת לפני כן על-פי שלבים אלה.

 2. הקש F11 כדי להציג את חלונית הניווט.

  הערה: שלב זה אינו הכרחי אם חלונית הניווט מוצגת.

 3. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השאילתה שנקראת Orders by City (שיצרת בסעיף הקודם) ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 4. ברשת עיצוב השאילתה, בשורה קריטריונים של העמודה City, מחק את Las Vegasולאחר מכן הקלד [עבור איזו city?].

  המחרוזת [עבור איזו city?] היא את בקשת הפרמטר. הסוגריים המרובעים מציין כי ברצונך השאילתה לבקש קלט, לבין הטקסט (במקרה זה, עבור איזו עיר?) הוא השאלה המציג בקשת הפרמטר.

  הערה: לא ניתן להשתמש בנקודה (.) או בסימן קריאה (!) כטקסט בבקשת פרמטר.

 5. בחר בתיבת הסימון בשורה הצג של העמודה City, כך שתוצאות השאילתה יציגו את העיר.

 6. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  השאילתה מבקשת ממך להזין ערך עבור City.

 7. הקלד New York ולאחר מכן הקש ENTER.

  השאילתה נפתחת ומציגה הזמנות עבור לקוחות בניו-יורק.

  אך מה קורה אם אינך יודע אילו ערכים באפשרותך לציין? כדי להפוך את הפרמטר לגמיש יותר, באפשרותך להשתמש בתווים כלליים כחלק מהבקשה:

 8. בכרטיסיה בית, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 9. ברשת עיצוב השאילתה, בשורה קריטריונים של העמודה City, הקלד Like [For what city?]&"*"‎.

  פרמטר זה לבקש, כגון מילת המפתח, האמפרסנד (&), ולאפשר הכוכבית (*) במרכאות מהמשתמש להקליד שילוב של תווים, כולל תווים כלליים, כדי להחזיר מגוון תוצאות. לדוגמה, אם המשתמש מקליד *, השאילתה מחזירה את כל ערים; אם שהמשתמש מקליד L, השאילתה מחזירה כל הערים המתחילות באות "L"; ואם שהמשתמש מקליד * s *, השאילתה מחזירה כל ערים המכילים האות "s".

 10. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  בבקשת השאילתה, הקלד New, ולאחר מכן הקש ENTER.

 11. השאילתה נפתחת ומציגה הזמנות עבור לקוחות בניו-יורק.

ציון סוגי נתונים של פרמטר

באפשרותך גם לציין איזה סוג נתונים על הפרמטר לקבל. באפשרותך להגדיר את סוג הנתונים עבור כל פרמטר, אך חשוב במיוחד להגדיר את סוג הנתונים עבור נתונים מספריים, נתוני מטבע או נתוני תאריך/שעה. כאשר אתה מציין את סוג הנתונים שעל הפרמטר לקבל, מוצגת למשתמשים הודעת שגיאה יעילה יותר אם הם מזינים סוג נתונים שגוי, כגון הזנת טקסט כאשר יש להזין מטבע.

הערה: אם פרמטר מוגדר לקבל נתוני טקסט, כל קלט מפורש כטקסט ולא מוצגת הודעת שגיאה.

כדי לציין את סוג הנתונים עבור פרמטרים בשאילתה, השתמש בהליך הבא:

 1. כאשר השאילתה פתוחה בתצוגת עיצוב, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על פרמטרים.

 2. בתיבת הדו-שיח פרמטרים של שאילתה, בעמודה פרמטר, הקלד את הבקשה עבור כל פרמטר שעבורו ברצונך לציין את סוג הנתונים. ודא שכל פרמטר תואם לבקשה שבה אתה משתמש בשורה קריטריונים של רשת עיצוב השאילתה.

 3. בעמודה סוג נתונים, בחר את סוג הנתונים עבור כל פרמטר.

לראש הדף

ביצוע חישובים המבוססים על הנתונים

מרבית הזמן אינך משתמש בטבלאות לאחסון ערכים מחושבים שמבוססים על נתונים באותו מסד נתונים. לדוגמה, הטבלה Order Details ב-Northwind 2007 אינה מאחסנת סכומי ביניים של מוצרים מכיוון שסכום הביניים עבור כל מוצר נתון מחושב באמצעות נתונים שמאוחסנים בשדות Quantity‏, Unit Price ו-Discount בטבלה Order Details.

בחלק מהמקרים, ערכים מחושבים יכולים להפוך ללא מעודכנים מאחר שהערכים שעליהם הם מבוססים משתנים. לדוגמה, לא תרצה לאחסן גיל של אדם בטבלה מכיוון שכל שנה יהיה עליך לעדכן את הערך; במקום זאת תאחסן את תאריך הלידה של האדם ולאחר מכן תשתמש בביטוי בשאילתה כדי לחשב את גילו של האדם.

השתמש בהליך שלהלן כדי ליצור שאילתה שמחשבת סכומי ביניים של מוצרים בהתבסס על נתונים מהטבלה Order Details.

 1. פתח את מסד הנתונים של Northwind שהגדרת לפני כן על-פי שלבים אלה.

 2. בכרטיסיה צור, בקבוצה שאילתה, לחץ על עיצוב שאילתה.

 3. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, בכרטיסיה טבלאות, לחץ פעמיים על Order Details.

 4. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

 5. בטבלה Order Details, לחץ פעמיים על Product ID כדי להוסיף שדה זה לעמודה הראשונה של רשת עיצוב השאילתה.

 6. בעמודה השנייה של הרשת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השורה שדה ולאחר מכן לחץ על שינוי גודל תצוגה בתפריט הקיצור.

 7. בתיבה שנה מרחק מתצוגה, הקלד או הדבק את השורה הבאה:

  Subtotal: ([Quantity]*[Unit Price])-([Quantity]*[Unit Price]*[Discount])‎

  לחץ על אישור.

  זהו השדה המחושב. השדה המחושב מכפילה את הכמות של כל מוצר במחיר ליחידה עבור מוצר זה, יכפיל את הכמות של כל מוצר ב- מחיר יחידה ו- discount עבור מוצר זה, ולאחר מכן מחסירה ההנחה הכוללת מתוך המחיר ליחידה הכולל.

 8. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  השאילתה מופעלת ומציגה רשימה של מוצרים וסכומי ביניים לכל הזמנה.

 9. הקש CTRL + S כדי לשמור את השאילתה ולאחר מכן קרא לשאילתה סכומי ביניים של מוצרים.

לראש הדף

מבט על נתונים מסוכמים או על נתונים שהצטברו

בעת שימוש בטבלאות לרישום טרנזקציות או לאחסון נתונים מספריים שמתרחשים בקביעות, יהיה זה יעיל לסקור נתונים אלה באופן כולל, כגון סכומים או ממוצעים.

Access מאפשר לך לסקור צבירת נתונים בכל גליון נתונים פשוט על-ידי הוספת שורת סכום. שורת הסכומים היא שורה בתחתית גליון הנתונים שיכולים להציג סכום מצטבר או ערך אחר צבירה.

הערה: אין באפשרותך להוסיף שורת 'סכום' לגליון הנתונים של שאילתת אינטרנט.

באפשרותך להוסיף שורת 'סכום' לשאילתה 'סכומי ביניים של מוצרים' שיצרת בדוגמה הקודמת באמצעות הפרוצדורה הבאה:

 1. פתח את השאילתה Product Subtotals והשאר את התוצאות פתוחות בתצוגת גליון נתונים.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה רשומות, לחץ על סכומים.

  מופיעה שורה חדשה בתחתית גליון הנתונים, עם המילה סכום בעמודה הראשונה.

 3. לחץ על התא בשורה האחרונה של גליון הנתונים שנקרא סכום.

  שים לב שמופיע בתא חץ.

 4. לחץ על החץ כדי להציג את פונקציות הצבירה הזמינות.

  מאחר שהעמודה כוללת נתוני טקסט, ישנן רק שתי אפשרויות: ללא וספירה.

 5. בחר ספירה.

  תוכן התא משתנה מסכום לספירה של ערכי העמודה.

 6. לחץ על התא הסמוך (העמודה השנייה).

  שים לב שמופיע בתא חץ.

 7. לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על סיכום.

  השדה מציג את הסיכום של ערכי העמודה.

 8. השאר את השאילתה פתוחה בתצוגת גליון נתונים.

יצירת שאילתת סכומים עבור סיכומים מורכבים יותר

השורה 'סכום' בגליון נתונים יעילה מאוד, אך לשאלות מורכבות יותר תשתמש בשאילתת סכומים. שאילתת סכומים היא שאילתת בחירה שמאפשרת לך לקבץ ולסכם נתונים. לדוגמה, נניח שברצונך להציג סך הכל מכירות למוצר. בשאילתת סכומים, באפשרותך להשתמש ב'סיכום', פונקציית צבירה, כדי להציג סך הכל מכירות למוצר.

הערה: אין באפשרותך להשתמש בפונקציות צבירה בשאילתה באינטרנט.

השתמש בפרוצדורה שלהלן כדי לשנות את השאילתה 'סכומי ביניים של מוצרים' כך שתסכם סכומי ביניים של מוצרים לפי מוצר.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

  השאילתה Product Subtotals נפתחת בתצוגת עיצוב.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על סכומים.

  השורה סכומים מוצגת ברשת עיצוב השאילתה.

  הערה: למרות שלשתיהן יש שם דומה, השורה סכומים ברשת העיצוב והשורה סכום בגליון נתונים אינן זהות:

  • באפשרותך לקבץ לפי ערכי שדה באמצעות השורה סכומים ברשת העיצוב.

  • באפשרותך להוסיף שורת סכום של גליון נתונים לתוצאות של שאילתת סכומים.

  • בעת שימוש בשורה סכומים ברשת העיצוב, עליך לבחור פונקציית צבירה עבור כל שדה. אם אין ברצונך לבצע חישוב בשדה, באפשרותך לקבץ לפי השדה.

 3. בעמודה השנייה ברשת העיצוב, בשורה סכום, בחר סכום מהרשימה הנפתחת.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  השאילתה מופעלת ומציגה רשימה של מוצרים עם סכומי ביניים.

 5. הקש CTRL+S כדי לשמור את השאילתה. השאר את השאילתה פתוחה.

יצירה של שאילתת הצלבות להוספה של רמת קיבוץ

כעת, נניח שברצונך לסקור סכומי ביניים של מוצרים, אך ברצונך גם לצבור לפי חודש כך שכל שורה תציג סכומי ביניים עבור מוצר, וכל עמודה תציג סכומי ביניים של מוצרים עבור חודש. כדי להציג סכומי ביניים עבור מוצר ולהציג סכומי ביניים של מוצרים עבור חודש, השתמש בשאילתת הצלבות.

הערה: לא ניתן להציג שאילתת הצלבות בדפדפן אינטרנט.

באפשרותך לשנות שוב את השאילתה Product Subtotals כך שהשאילתה תחזיר שורות של סכומי ביניים של מוצרים ועמודות של סכומי ביניים חודשיים.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. בקבוצה הגדרת שאילתה, לחץ על הצגת טבלה.

 3. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על Orders ולאחר מכן לחץ על סגור.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על הצלבות.

  ברשת העיצוב, השורה הצג מוסתרת והשורה טבלת הצלבות מוצגת.

 5. בעמודה השלישית ברשת העיצוב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השורה שדה ולאחר מכן לחץ על שינוי גודל תצוגה בתפריט הקיצור. התיבה שנה מרחק מתצוגה נפתחת.

 6. בתיבה שנה מרחק מתצוגה, הקלד או הדבק את השורה הבאה:

  Month: "Month " & DatePart("m", [Order Date])‎

 7. לחץ על אישור.

 8. בשורה טבלת הצלבות, בחר את הערכים הבאים מהרשימה הנפתחת: כותרת שורה עבור העמודה הראשונה, ערך עבור העמודה השנייה וכותרת עמודה עבור העמודה השלישית.

 9. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  השאילתה מופעלת ומציגה סכומי ביניים של מוצרים שנצברו לפי חודש.

 10. הקש CTRL+S כדי לשמור את השאילתה.

לראש הדף

יצירת טבלה חדשה באמצעות נתונים מטבלאות אחרות

באפשרותך להשתמש בשאילתת יצירת טבלה כדי ליצור טבלה חדשה מנתונים שמאוחסנים בטבלאות אחרות.

הערה: לא ניתן להפעיל שאילתת יצירת טבלה בדפדפן אינטרנט.

לדוגמה, נניח שברצונך לשלוח נתונים עבור הזמנות משיקאגו לשותף עסקי בשיקאגו שמשתמש ב- Access להכנת דוחות. במקום לשלוח את כל נתוני ההזמנות, ברצונך להגביל את הנתונים שנשלחים לנתונים ספציפיים להזמנות משיקאגו.

באפשרותך לבנות שאילתת בחירה שמכילה נתוני הזמנות משיקאגו, ולאחר מכן להשתמש בשאילתת הבחירה כדי ליצור את הטבלה החדשה באמצעות הפרוצדורה הבאה:

 1. פתח את מסד הנתונים של Northwind שהגדרת לפני כן על-פי שלבים אלה.

 2. כדי להפעיל שאילתת יצירת טבלה, ייתכן שיהיה עליך להפוך את תוכן מסד הנתונים לזמין באמצעות סרגל ההודעות המופיע מתחת לרצועת הכלים, אם מסד הנתונים אינו מהימן בעת פתיחתו.

  הראה לי כיצד להפוך את מסד הנתונים לזמין

  • בסרגל ההודעות, לחץ על הפוך תוכן לזמין.

  אם מסד הנתונים שלך נמצא במיקום מהימן, סרגל ההודעות לא יופיע ולא יהיה צורך להפוך את התוכן לזמין.

 3. סגור את תיבת הדו-שיח Login Dialog.

 4. בכרטיסיה צור, בקבוצה שאילתה, לחץ על עיצוב שאילתה.

 5. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על Order Details ועל Orders.

 6. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

 7. בטבלה Orders, לחץ פעמיים על Customer ID ועל Ship City כדי להוסיף שדות אלה לרשת העיצוב.

 8. בטבלה Order Details, לחץ פעמיים על Order ID, Product ID, Quantity, Unit Price ו-Discount כדי להוסיף שדות אלה לרשת העיצוב.

 9. בעמודה Ship City ברשת העיצוב, נקה את התיבה בשורה הצג. בשורה קריטריונים, הקלד 'Chicago' (כלול את סימני הגרש הבודד).

  אמת את תוצאות השאילתה לפני שתשתמש בהן ליצירת הטבלה.

 10. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

 11. הקש CTRL+S כדי לשמור את השאילתה.

  מופיעה תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

 12. בתיבה שם שאילתה, הקלד Chicago Orders Query ולאחר מכן לחץ על אישור.

 13. בכרטיסיה בית, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 14. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על צור טבלה.

  מופיעה תיבת הדו-שיח יצירת טבלה.

 15. בתיבת הדו-שיח יצירת טבלה, בתיבה שם הטבלה, הקלד הזמנות משיקאגו ולאחר מכן לחץ על אישור.

 16. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

 17. בתיבת הדו-שיח של האישור, לחץ על כן לאישור.

  הטבלה החדשה נוצרת והטבלה מופיעה בחלונית הניווט.

  הערה: אם כבר קיימת טבלה בשם שציינת, טבלה זו תימחק לפני פעולת השאילתה.

 18. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  מאחר שהטבלה 'הזמנות משיקאגו' קיימת, מופיעה תיבת דו-שיח של אזהרה.

 19. לחץ על לא כדי לבטל את הפעולה ולסגור את תיבת הדו-שיח.

לראש הדף

הוספת נתונים לטבלה באמצעות נתונים מטבלאות אחרות

באפשרותך להשתמש בשאילתת הוספה כדי לאחזר נתונים מטבלה אחת או יותר ולהוסיף נתונים אלה לטבלה אחרת.

הערה: לא ניתן להפעיל שאילתת הוספה בדפדפן אינטרנט.

נניח שיצרת טבלה לשיתוף עם שותף עסקי משיקגו, אך אתה מגלה שהשותף עובד גם עם לקוחות באזור מילווקי. ברצונך להוסיף לטבלה שורות שכוללות נתונים של אזור מילווקי, לפני שתשתף את הטבלה עם השותף.

באפשרותך להוסיף נתונים של אזור מילווקי לטבלה Chicago Orders שיצרת בדוגמה הקודמת באמצעות ההליך הבא:

 1. פתח את השאילתה שנקראת "Chicago Orders Query" בתצוגת עיצוב.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על הוספה. פתיחת תיבת הדו-שיח הוספה.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספה, לחץ על החץ שבתיבה שם הטבלה ולאחר מכן בחר Chicago Orders מהרשימה הנפתחת.

 4. לחץ על אישור.

  תיבת הדו-שיח הוספה נסגרת. ברשת העיצוב, השורה הצג נעלמת והשורה הוסף ל מופיעה.

 5. ברשת העיצוב, בשורה קריטריונים בעמודה Ship City, מחק את 'Chicago' ולאחר מכן הקלד 'Milwaukee'.

 6. בשורה הוסף ל, בחר את השדה המתאים עבור כל עמודה.

  בדוגמה זו, ערכי השורה הוסף ל אמורים להתאים לערכי השורה שדה, אך הדבר אינו נדרש כדי ששאילתות הוספה יפעלו.

 7. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

הערה:  בעת הפעלת שאילתה המחזירה כמות גדולה של נתונים, ייתכן שתקבל הודעת שגיאה המציינת כי אין אפשרות לבטל את השאילתה. נסה להגדיל את המגבלה של מקטע הזיכרון ל- 3MB‏ כדי לאפשר לשאילתה לפעול.

לראש הדף

שינוי נתונים באופן אוטומטי

באפשרותך להשתמש בשאילתת עדכון כדי לשנות את הנתונים בטבלאות, ובאפשרותך להשתמש בשאילתת עדכון כדי להזין קריטריונים לציון השורות שאותן יש לעדכן. שאילתת עדכון מאפשרת לך לסקור את הנתונים המעודכנים לפני ביצוע העדכון.

חשוב: שאילתת פעולה לא ניתנת לביטול. עליך לשקול יצירת גיבוי של הטבלאות שתעדכן באמצעות שאילתת עדכון.

הערה: לא ניתן להפעיל שאילתת עדכון בדפדפן אינטרנט.

בדוגמה הקודמת, הוספת שורות לטבלה Chicago Orders. בטבלה Chicago Orders, השדה Product ID מציג את מזהה המוצר המספרי. כדי להפוך את הנתונים לשימושיים יותר עבור דוחות, ייתכן שתרצה להחליף את מזהי המוצרים בשמות מוצרים. כדי להחליף את מזהי המוצרים, עליך לשנות תחילה את סוג הנתונים של השדה Product ID בטבלה Chicago Orders מ'מספר' ל'טקסט' כך שהשדה Product ID יוכל לקבל שמות מוצרים.

באפשרותך לעדכן את הערכים בטבלה Chicago Orders באמצעות ההליך הבא:

 1. פתח את הטבלה Chicago Orders בתצוגת עיצוב.

 2. בשורה Product ID, שנה את סוג הנתונים ממספר לטקסט.

 3. שמור את הטבלה Chicago Orders וסגור אותה.

 4. בכרטיסיה צור, בקבוצה שאילתה, לחץ על עיצוב שאילתה.

 5. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על Chicago Orders ועל Products.

 6. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

 7. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על עדכן.

  ברשת העיצוב, השורות מייןוהצג נעלמות, והשורה עדכן ל מופיעה.

 8. בטבלה Chicago Orders, לחץ פעמיים על Product ID כדי להוסיף שדה זה לרשת העיצוב.

 9. ברשת העיצוב, בשורה עדכן ל שבעמודה Product ID, הקלד או הדבק ביצוע:

  ‎[Products].[Product Name]‎

  עצה: באפשרותך להשתמש בשאילתת עדכון כדי למחוק ערכי שדה באמצעות מחרוזת ריקה ("") או באמצעות NULL בשורה עדכן ל.

 10. בשורה קריטריונים, הקלד או הדבק את השורה הבאה:

  ‎[Product ID] Like ([Products].[ID])‎

  מילת המפתח Like נדרשת מאחר השדות משווים להכיל סוגי נתונים שונים (מזהה המוצר הוא נתוני טקסט, מזהה נתונים מספריים).

 11. באפשרותך לסקור אילו ערכים תשנה שאילתת העדכון על-ידי הצגת השאילתה בתצוגת גליון נתונים.

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת גליון נתונים.

  השאילתה מחזירה רשימה של מזהי מוצרים שיתעדכנו.

 12. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  כאשר תפתח את הטבלה 'הזמנות משיקאגו', תבחין שהערכים המספריים בשדה Product ID הוחלפו בשמות המוצרים מהטבלה Products.

לראש הדף

מחיקת נתונים באופן אוטומטי

באפשרותך להשתמש בשאילתת מחיקה כדי למחוק נתונים מהטבלאות, ובאפשרותך להשתמש בשאילתת מחיקה כדי להזין קריטריונים לציון השורות שאותן יש למחוק. שאילתת מחיקה מאפשרת לך לסקור את השורות שיימחקו לפני ביצוע המחיקה.

הערה: לא ניתן להפעיל שאילתת מחיקה בדפדפן אינטרנט.

נניח שאתה מתכנן לשלוח את הטבלה Chicago Orders (שעודכנה בדוגמה הקודמת) לשותף העסקי שלך משיקגו, ואתה שם לב שחלק מהשורות כוללות מספר שדות ריקים. ברצונך להסיר שורות אלה שכוללות שדות ריקים לפני שליחת הטבלה. באפשרותך פשוט לפתוח את הטבלה ולמחוק את השורות באופן ידני, אך אתה עשוי לגלות שיעיל יותר להשתמש בשאילתת מחיקה אם ברצונך למחוק מספר שורות או יותר וברשותך קריטריונים ברורים המציינים את השורות שיש למחוק.

באפשרותך להשתמש בשאילתה כדי למחוק שורות בטבלה Chicago Orders שאין להן ערך עבור Order ID באמצעות ההליך הבא:

 1. בכרטיסיה צור, בקבוצה שאילתה, לחץ על עיצוב שאילתה.

 2. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על Chicago Orders.

 3. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על מחק.

  ברשת העיצוב, השורות מיין והצג נעלמות והשורה מחק מופיעה.

 5. בטבלה Chicago Orders, לחץ פעמיים על Order ID כדי להוסיף אותו לרשת.

 6. ברשת העיצוב, בשורה קריטריונים בעמודה Order ID, הקלד Is Null.

 7. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×