מבוא לשאילתות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כאשר ברצונך לסקור, להוסיף, לשנות או למחוק נתונים ממסד הנתונים, שקול שימוש בשאילתה.

על-ידי שימוש בשאילתה, באפשרותך לענות על שאלות ספציפיות אודות הנתונים שלך, שיהיה קשה לענות עליהן באמצעות הצגת נתוני טבלה באופן ישיר. באפשרותך להשתמש בשאילתות לסינון הנתונים, לביצוע חישובים עם הנתונים ולסיכום הנתונים. באפשרותך להשתמש בשאילתות גם כדי להפוך משימות ניהול נתונים רבות לאוטומטיות וכדי לסקור שינויים בנתונים לפני שתבצע שינויים אלה.

שימוש בשאילתות הופך משימות מסד נתונים רבות לקלות יותר

בנושא זה

סקירה

מבט על קבוצת משנה של הנתונים בטבלה

סקירת נתונים ממספר טבלאות בו זמנית

הצגת מגוון שאלות באמצעות פרמטרים עם שאילתה

ביצוע חישובים המבוססים על הנתונים

מבט על נתונים מסוכמים או על נתונים שהצטברו

יצירת טבלה חדשה באמצעות נתונים מטבלאות אחרות

הוספת נתונים לטבלה באמצעות נתונים מטבלאות אחרות

שינוי נתונים באופן אוטומטי

מחיקת נתונים באופן אוטומטי

סקירה

שאילתה היא בקשה לתוצאות נתונים, לפעולות על נתונים או לשניהם. באפשרותך להשתמש בשאילתה למענה על שאלה פשוטה, לביצוע חישובים, לשילוב נתונים מטבלאות שונות או אפילו להוספה, שינוי או מחיקה של נתונים בטבלה. שאילתות שבהן אתה משתמש לאחזור נתונים מטבלה או לביצוע חישובים, נקראות שאילתות בחירה. שאילתות שמוסיפות, משנות או מוחקות נתונים, נקראות שאילתות פעולה.

מאמר זה מספק מידע בסיסי אודות שאילתות ומספק דוגמאות לסוגי השאילתות השונות. לקבלת מידע נוסף אודות כל סוגי השאילתות, חפש בעזרה או לחץ על הקישורים בסעיף למידע נוסף שבמאמר זה.

באפשרותך להשתמש בשאילתה גם כדי לספק נתונים לטופס או לדוח. במסד נתונים שמעוצב כהלכה, הנתונים שברצונך להציג באמצעות טופס או דוח ממוקמים בדרך כלל במספר טבלאות שונות. באמצעות שאילתה, באפשרותך לאסוף את הנתונים שבהם ברצונך להשתמש לפני עיצוב הטופס או הדוח.

לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בשאילתה כדי לספק נתונים עבור טפסים ודוחות, עיין בקישורים שבסעיף 'למידע נוסף', או חפש בעזרה.

הערה: בדוגמאות שבמאמר זה נעשה שימוש במסד נתונים שנוצר באמצעות תבנית מסד הנתונים Northwind 2007.

הראה לי כיצד להתקין את Northwind 2007

 1. לחץ על לחצן Office תמונת לחצן Office ולאחר מכן לחץ על חדש.

 2. בחלונית הימנית, תחת קטגוריות תבניות, לחץ על תבניות מקומיות.

 3. תחת תבניות מקומיות, לחץ על Northwind 2007 ולאחר מכן לחץ על צור.

 4. בצע את ההוראות בעמוד Northwind Traders (בכרטיסיית האובייקט של Startup Screen) כדי לפתוח את מסד הנתונים, ולאחר מכן סגור את החלון Login Dialog.

לראש הדף

מבט על קבוצת משנה של הנתונים בטבלה

ייתכן שלעתים תרצה לסקור את כל הנתונים מטבלה, בפעמים אחרות ייתכן שתרצה לסקור רק את הנתונים משדות מסוימים, או שתרצה לסקור נתונים רק במידה ששדות מסוימים עונים על קריטריונים מסוימים. כדי לסקור נתונים באמצעות קריטריונים, תשתמש בשאילתת בחירה.

נניח שברצונך לסקור רשימת מוצרים ואת המחירים שלהם. באפשרותך ליצור שאילתה שמחזירה מידע אודות מוצרים ומחירים באמצעות ההליך הבא:

 1. פתח את Northwind 2007.

 2. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על שאילתה.

 3. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, בכרטיסיה טבלאות, לחץ פעמיים על Products.

 4. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

 5. בטבלה Products, לחץ פעמיים על Product Name ועל List Price כדי להוסיף שדות אלה לרשת עיצוב של השאילתה.

 6. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  השאילתה מופעלת ומציגה רשימה של מוצרים עם המחירים שלהם.

לראש הדף

סקירת נתונים ממספר טבלאות בו זמנית

טבלאות במסד נתונים מעוצבים הנושאים קשרי גומלין בין אחד לשני. קשרי גומלין אלה קיים על בסיס שדות המכילים הטבלאות במשותף. כאשר ברצונך לסקור נתונים מטבלאות קשורות, אתה משתמש שאילתת בחירה.

נניח שברצונך לסקור הזמנות עבור לקוחות שמתגוררים בעיר מסוימת. נתונים אודות הזמנות ונתונים אודות לקוחות מאוחסנים בשתי טבלאות באותו מסד נתונים. בכל טבלה מופיע השדה Customer ID, שיוצר את הבסיס לקשר גומלין של יחיד-לרבים בין שתי הטבלאות. באפשרותך ליצור שאילתה שמחזירה הזמנות עבור לקוחות בעיר מסוימת, לדוגמה לאס וגאס, באמצעות ההליך הבא:

 1. פתח את Northwind 2007.

 2. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על שאילתה.

 3. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, בכרטיסיה טבלאות, לחץ פעמיים על Customers ועל Orders.

 4. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

  שים לב לקו, שנקרא מחבר, ומחבר את השדה ID בטבלה Customers לשדה Customer ID בטבלה Orders. קו זה מציג את קשרי הגומלין בין שתי הטבלאות.

 5. בטבלה Customers, לחץ פעמיים על Company ועל City כדי להוסיף שדות אלה לרשת עיצוב השאילתה.

 6. ברשת עיצוב השאילתה, בעמודה City, נקה את תיבת הסימון בשורה הצג.

 7. בשורה קריטריונים בעמודה City, הקלד 'Las Vegas' (כלול את סימני הגרש הבודד).

  ניקוי תיבת הסימון הצג מונע מהשאילתה להציג את העיר בתוצאות שלה, והקלדת 'Las Vegas' בשורה קריטריונים מציינת שברצונך להציג רק רשומות שבהן הערך של השדה City הוא Las Vegas. במקרה זה, השאילתה מחזירה רק את הלקוחות שנמצאים ב-Las Vegas‏ — Company L ו-Company AA.

  שים לב שאינך צריך להציג שדה כדי להשתמש בו עם קריטריון.

 8. בטבלה Orders, לחץ פעמיים על Order ID ועל Order Date כדי להוסיף שדות אלה לשתי העמודות הבאות ברשת עיצוב השאילתה.

 9. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  השאילתה מופעלת ומציגה רשימה של הזמנות עבור לקוחות בלאס וגאס.

 10. הקש CTRL+S כדי לשמור את השאילתה.

  מופיעה תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

 11. בתיבה שם שאילתה, הקלד Orders by City ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

הצגת מגוון שאלות באמצעות פרמטרים עם שאילתה

ייתכן שלעתים תרצה להפעיל שאילתה שונה במקצת משאילתה קיימת. באפשרותך לשנות את השאילתה המקורית כך שתשתמש בקריטריונים החדשים, אך אם תרצה להפעיל לעתים קרובות סוגים שונים של שאילתה מסוימת, שקול להשתמש בשאילתת פרמטר. בעת הפעלת שאילתת פרמטר, השאילתה מבקשת ממך ערכי שדה ולאחר מכן משתמשת בערכים שסיפקת כדי ליצור קריטריונים עבור השאילתה.

בדוגמה הקודמת, יצרת שאילתה שמחזירה הזמנות עבור לקוחות שנמצאים בלאס וגאס. באפשרותך לשנות את השאילתה כך שתבקש ממך לציין את העיר בכל פעם שאתה מפעיל את השאילתה באמצעות ההליך הבא:

 1. פתח את Northwind 2007.

 2. לחץ על סרגל הסגירה כדי להציג את חלונית הניווט.

  הערה: שלב זה אינו הכרחי אם חלונית הניווט מוצגת.

 3. בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השאילתה שנקראת Orders by City (שיצרת בסעיף הקודם) ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 4. ברשת עיצוב השאילתה, בשורה קריטריונים של העמודה City, מחק ' בלאס וגאס 'ולאחר מכן הקלד [עבור איזו city?].

  המחרוזת [For what city?‎] היא בקשת הפרמטר שלך. הסוגריים המרובעים מציינים שברצונך שהשאילתה תבקש פרמטר והטקסט (במקרה זה For what city?‎) הוא השאלה שמציגה הבקשה.

  הערה: לא ניתן להשתמש בנקודה (.) או בסימן קריאה (!) כטקסט בבקשת פרמטר.

 5. בחר בתיבת הסימון בשורה הצג של העמודה City, כך שתוצאות השאילתה יציגו את העיר.

 6. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  השאילתה מבקשת ממך להזין ערך עבור City.

 7. הקלד New York ולאחר מכן הקש ENTER.

  השאילתה נפתחת ומציגה הזמנות עבור לקוחות בניו-יורק.

  אך מה קורה אם אינך יודע אילו ערכים באפשרותך לציין? כדי להפוך את הפרמטר לגמיש יותר, באפשרותך להשתמש בתווים כלליים כחלק מהבקשה:

 8. בכרטיסיה בית, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 9. ברשת עיצוב השאילתה, בשורה קריטריונים של העמודה City, הקלד Like [For what city?]&"*"‎.

  בבקשת פרמטר זו, מילת המפתח Like, האמפרסנד (&) והכוכבית (*) המוקפים במרכאות מאפשרים למשתמש להקליד שילוב של תווים, לרבות תווים כלליים, להחזרת מגוון תוצאות. לדוגמה, אם המשתמש מקליד *, השאילתה מחזירה את כל הערים; אם המשתמש מקליד L, השאילתה מחזירה את כל הערים המתחילות באות "L"; ואם המשתמש מקליד *s*, השאילתה מחזירה את כל הערים ששמן מכיל את האות "s".

 10. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  בבקשת השאילתה, הקלד New, ולאחר מכן הקש ENTER.

 11. השאילתה נפתחת ומציגה הזמנות עבור לקוחות בניו-יורק.

ציון סוגי נתונים של פרמטר

באפשרותך גם לציין איזה סוג נתונים על הפרמטר לקבל. באפשרותך להגדיר את סוג הנתונים עבור כל פרמטר, אך חשוב במיוחד להגדיר את סוג הנתונים עבור נתונים מספריים, נתוני מטבע או נתוני תאריך/שעה. כאשר אתה מציין את סוג הנתונים שעל הפרמטר לקבל, מוצגת למשתמשים הודעת שגיאה יעילה יותר אם הם מזינים סוג נתונים שגוי, כגון הזנת טקסט כאשר יש להזין מטבע.

הערה: אם פרמטר מוגדר לקבל נתוני טקסט, כל קלט מפורש כטקסט ולא מוצגת הודעת שגיאה.

כדי לציין את סוג הנתונים עבור פרמטרים בשאילתה, השתמש בהליך הבא:

 1. כאשר השאילתה פתוחה בתצוגת עיצוב, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על פרמטרים.

 2. בתיבת הדו-שיח פרמטרים של שאילתה, בעמודה פרמטר, הקלד את הבקשה עבור כל פרמטר שעבורו ברצונך לציין את סוג הנתונים. ודא שכל פרמטר תואם לבקשה שבה אתה משתמש בשורה קריטריונים של רשת עיצוב השאילתה.

 3. בעמודה סוג נתונים, בחר את סוג הנתונים עבור כל פרמטר.

לראש הדף

ביצוע חישובים המבוססים על הנתונים

מרבית הזמן אינך משתמש בטבלאות לאחסון ערכים מחושבים שמבוססים על נתונים באותו מסד נתונים. לדוגמה, הטבלה Order Details ב-Northwind 2007 אינה מאחסנת סכומי ביניים של מוצרים מכיוון שסכום הביניים עבור כל מוצר נתון מחושב באמצעות נתונים שמאוחסנים בשדות Quantity‏, Unit Price ו-Discount בטבלה Order Details.

בחלק מהמקרים, ערכים מחושבים יכולים להפוך ללא מעודכנים מאחר שהערכים שעליהם הם מבוססים משתנים. לדוגמה, לא תרצה לאחסן גיל של אדם בטבלה מכיוון שכל שנה יהיה עליך לעדכן את הערך; במקום זאת תאחסן את תאריך הלידה של האדם ולאחר מכן תשתמש בביטוי בשאילתה כדי לחשב את גילו של האדם.

השתמש בהליך שלהלן כדי ליצור שאילתה שמחשבת סכומי ביניים של מוצרים בהתבסס על נתונים מהטבלה Order Details.

 1. פתח את Northwind 2007.

 2. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על שאילתה.

 3. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, בכרטיסיה טבלאות, לחץ פעמיים על Order Details.

 4. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

 5. בטבלה Order Details, לחץ פעמיים על Product ID כדי להוסיף שדה זה לעמודה הראשונה של רשת עיצוב השאילתה.

 6. בעמודה השנייה של הרשת, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השורה שדה ולאחר מכן לחץ על שינוי גודל תצוגה בתפריט הקיצור.

 7. בתיבה שנה מרחק מתצוגה, הקלד או הדבק את השורה הבאה:

  Subtotal: ([Quantity]*[Unit Price])-([Quantity]*[Unit Price]*[Discount])‎

  לחץ על אישור.

  זהו השדה המחושב. השדה המחושב מכפיל את הכמות של כל מוצר במחיר ליחידה עבור מוצר זה, מכפיל את הכמות של כל מוצר במחיר ליחידה ובהנחה עבור מוצר זה, ולאחר מכן מפחית את ההנחה הכוללת מסך כל המחיר ליחידה.

 8. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  השאילתה מופעלת ומציגה רשימה של מוצרים וסכומי ביניים לכל הזמנה.

 9. הקש CTRL+S כדי לשמור את השאילתה ולאחר מכן קרא לשאילתה בשם Product Subtotals.

לראש הדף

מבט על נתונים מסוכמים או על נתונים שהצטברו

בעת שימוש בטבלאות לרישום טרנזקציות או לאחסון נתונים מספריים שמתרחשים בקביעות, יהיה זה יעיל לסקור נתונים אלה באופן כולל, כגון סכומים או ממוצעים.

Microsoft Office Access 2007 מספק תכונה חדשה, השורה 'סכום', שמאפשרת סקירה של נתונים מצטברים פשוטים בכל גליון נתונים. הוסף את השורה 'סכום' לשאילתה Product Subtotals שיצרת בדוגמה הקודמת באמצעות ההליך הבא:

 1. פתח את השאילתה Product Subtotals והשאר את התוצאות פתוחות בתצוגת גליון נתונים.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה רשומות, לחץ על סכומים.

  מופיעה שורה חדשה בתחתית גליון הנתונים, עם המילה סכום בעמודה הראשונה.

 3. לחץ על התא בשורה האחרונה של גליון הנתונים שנקרא סכום.

  שים לב שמופיע בתא חץ.

 4. לחץ על החץ כדי להציג את פונקציות הצבירה הזמינות.

  מאחר שהעמודה כוללת נתוני טקסט, ישנן רק שתי אפשרויות: ללא וספירה.

 5. בחר ספירה.

  תוכן התא משתנה מסכום לספירה של ערכי העמודה.

 6. לחץ על התא הסמוך (העמודה השנייה).

  שים לב שמופיע בתא חץ.

 7. לחץ על החץ ולאחר מכן לחץ על סיכום.

  השדה מציג את הסיכום של ערכי העמודה.

 8. השאר את השאילתה פתוחה בתצוגת גליון נתונים.

יצירת שאילתת סכומים עבור סיכומים מורכבים יותר

השורה 'סכום' בגליון נתונים יעילה מאוד, אך לשאלות מורכבות יותר תשתמש בשאילתת סכומים. שאילתת סכומים היא שאילתת בחירה שמאפשרת לך לקבץ ולסכם נתונים. לדוגמה, נניח שברצונך להציג סך הכל מכירות למוצר. בשאילתת סכומים, באפשרותך להשתמש ב'סיכום', פונקציית צבירה, כדי להציג סך הכל מכירות למוצר.

השתמש בהליך שלהלן כדי לשנות את השאילתה Product Subtotals כך שתסכם סכומי ביניים של מוצרים לפי מוצר.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

  השאילתה Product Subtotals נפתחת בתצוגת עיצוב.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה הצג/הסתר, לחץ על סכומים.

  השורה סכומים מוצגת ברשת עיצוב השאילתה.

  הערה: למרות שלשתיהן יש שם דומה, השורה סכומים ברשת העיצוב והשורה סכום בגליון נתונים אינן זהות:

  • באפשרותך לקבץ לפי ערכי שדה באמצעות השורה סכומים ברשת העיצוב.

  • באפשרותך להוסיף שורת סכום של גליון נתונים לתוצאות של שאילתת סכומים.

  • בעת שימוש בשורה סכומים ברשת העיצוב, עליך לבחור פונקציית צבירה עבור כל שדה. אם אין ברצונך לבצע חישוב בשדה, באפשרותך לקבץ לפי השדה.

 3. בעמודה השנייה ברשת העיצוב, בשורה סכום, בחר סכום מהרשימה הנפתחת.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  השאילתה מופעלת ומציגה רשימה של מוצרים עם סכומי ביניים.

 5. הקש CTRL+S כדי לשמור את השאילתה. השאר את השאילתה פתוחה.

יצירה של שאילתת הצלבות להוספה של רמת קיבוץ

כעת, נניח שברצונך לסקור סכומי ביניים של מוצרים, אך ברצונך גם לצבור לפי חודש כך שכל שורה תציג סכומי ביניים עבור מוצר, וכל עמודה תציג סכומי ביניים של מוצרים עבור חודש. כדי להציג סכומי ביניים עבור מוצר ולהציג סכומי ביניים של מוצרים עבור חודש, השתמש בשאילתת הצלבות.

באפשרותך לשנות שוב את השאילתה Product Subtotals כך שהשאילתה תחזיר שורות של סכומי ביניים של מוצרים ועמודות של סכומי ביניים חודשיים.

 1. בכרטיסיה בית, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 2. בקבוצה הגדרת שאילתה, לחץ על הצגת טבלה.

 3. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על Orders ולאחר מכן לחץ על סגור.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על הצלבות.

  ברשת העיצוב, השורה הצג מוסתרת והשורה טבלת הצלבות מוצגת.

 5. בעמודה השלישית ברשת העיצוב, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על השורה שדה ולאחר מכן לחץ על שינוי גודל תצוגה בתפריט הקיצור. התיבה שנה מרחק מתצוגה נפתחת.

 6. בתיבה שנה מרחק מתצוגה, הקלד או הדבק את השורה הבאה:

  Month: "Month " & DatePart("m", [Order Date])‎

 7. לחץ על אישור.

 8. בשורה טבלת הצלבות, בחר את הערכים הבאים מהרשימה הנפתחת: כותרת שורה עבור העמודה הראשונה, ערך עבור העמודה השנייה וכותרת עמודה עבור העמודה השלישית.

 9. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  השאילתה מופעלת ומציגה סכומי ביניים של מוצרים שנצברו לפי חודש.

 10. הקש CTRL+S כדי לשמור את השאילתה.

לראש הדף

יצירת טבלה חדשה באמצעות נתונים מטבלאות אחרות

באפשרותך להשתמש בשאילתת יצירת טבלה כדי ליצור טבלה חדשה מנתונים שמאוחסנים בטבלאות אחרות.

לדוגמה, נניח שברצונך לשלוח נתונים עבור הזמנות של שיקגו לשותף עסקי משיקגו שמשתמש ב-Access להכנת דוחות. במקום לשלוח את כל נתוני ההזמנה, ברצונך להגביל את הנתונים שנשלחים לנתונים ספציפיים להזמנות משיקגו.

באפשרותך לבנות שאילתת בחירה שכוללת נתוני הזמנה של שיקגו, ולאחר מכן להשתמש בשאילתת הבחירה כדי ליצור את הטבלה החדשה באמצעות ההליך הבא:

 1. פתח את Northwind 2007.

 2. להפעלה של שאילתת יצירת טבלה, ייתכן שיהיה עליך להפוך את תוכן מסד הנתונים לזמין באמצעות שורת ההודעות, שמופיעה מתחת לרצועת הכלים (חלק מ-ממשק המשתמש של Microsoft Office Fluent) אם מסד הנתונים אינו מהימן בעת פתיחתו.

  הראה לי כיצד להפוך את מסד הנתונים לזמין

  1. בסרגל ההודעות, לחץ על אפשרויות.

   תיבת הדו-שיח אפשרויות אבטחה ב-Microsoft Office מופיעה.

  2. לחץ על הפוך תוכן זה לזמין ולאחר מכן לחץ על אישור.

  הערה: אם מסד הנתונים שלך נמצא במיקום מהימן, שורת ההודעות לא תופיע והפיכת התוכן לזמין אינה הכרחית.

 3. סגור את תיבת הדו-שיח Login Dialog.

 4. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על שאילתה.

 5. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על Order Details ועל Orders.

 6. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

 7. בטבלה Orders, לחץ פעמיים על Customer ID ועל Ship City כדי להוסיף שדות אלה לרשת העיצוב.

 8. בטבלה Order Details, לחץ פעמיים על Order ID, Product ID, Quantity, Unit Price ו-Discount כדי להוסיף שדות אלה לרשת העיצוב.

 9. בעמודה Ship City ברשת העיצוב, נקה את התיבה בשורה הצג. בשורה קריטריונים, הקלד 'Chicago' (כלול את סימני הגרש הבודד).

  אמת את תוצאות השאילתה לפני שתשתמש בהן ליצירת הטבלה.

 10. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

 11. הקש CTRL+S כדי לשמור את השאילתה.

  מופיעה תיבת הדו-שיח שמירה בשם.

 12. בתיבה שם שאילתה, הקלד Chicago Orders Query ולאחר מכן לחץ על אישור.

 13. בכרטיסיה בית, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 14. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על צור טבלה.

  מופיעה תיבת הדו-שיח יצירת טבלה.

 15. בתיבת הדו-שיח יצירת טבלה, בתיבה שם הטבלה, הקלד הזמנות משיקאגו ולאחר מכן לחץ על אישור.

 16. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

 17. בתיבת הדו-שיח של האישור, לחץ על כן לאישור.

  הטבלה החדשה נוצרת והטבלה מופיעה בחלונית הניווט.

  הערה: אם כבר קיימת טבלה בשם שציינת, טבלה זו תימחק לפני פעולת השאילתה.

 18. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  מאחר שהטבלה 'הזמנות משיקאגו' קיימת, מופיעה תיבת דו-שיח של אזהרה.

 19. לחץ על לא כדי לבטל את הפעולה ולסגור את תיבת הדו-שיח.

לראש הדף

הוספת נתונים לטבלה באמצעות נתונים מטבלאות אחרות

באפשרותך להשתמש בשאילתת הוספה כדי לאחזר נתונים מטבלה אחת או יותר ולהוסיף נתונים אלה לטבלה אחרת.

נניח שיצרת טבלה לשיתוף עם שותף עסקי משיקגו, אך אתה מגלה שהשותף עובד גם עם לקוחות באזור מילווקי. ברצונך להוסיף לטבלה שורות שכוללות נתונים של אזור מילווקי, לפני שתשתף את הטבלה עם השותף.

באפשרותך להוסיף נתונים של אזור מילווקי לטבלה Chicago Orders שיצרת בדוגמה הקודמת באמצעות ההליך הבא:

 1. פתח את השאילתה שנקראת "Chicago Orders Query" בתצוגת עיצוב.

 2. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על הוספה. פתיחת תיבת הדו-שיח הוספה.

 3. בתיבת הדו-שיח הוספה, לחץ על החץ שבתיבה שם הטבלה ולאחר מכן בחר Chicago Orders מהרשימה הנפתחת.

 4. לחץ על אישור.

  תיבת הדו-שיח הוספה נסגרת. ברשת העיצוב, השורה הצג נעלמת והשורה הוסף ל מופיעה.

 5. ברשת העיצוב, בשורה קריטריונים בעמודה Ship City, מחק את 'Chicago' ולאחר מכן הקלד 'Milwaukee'.

 6. בשורה הוסף ל, בחר את השדה המתאים עבור כל עמודה.

  בדוגמה זו, ערכי השורה הוסף ל אמורים להתאים לערכי השורה שדה, אך הדבר אינו נדרש כדי ששאילתות הוספה יפעלו.

 7. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

לראש הדף

שינוי נתונים באופן אוטומטי

באפשרותך להשתמש בשאילתת עדכון כדי לשנות את הנתונים בטבלאות, ובאפשרותך להשתמש בשאילתת עדכון כדי להזין קריטריונים לציון השורות שאותן יש לעדכן. שאילתת עדכון מאפשרת לך לסקור את הנתונים המעודכנים לפני ביצוע העדכון.

חשוב: שאילתת פעולה לא ניתנת לביטול. עליך לשקול יצירת גיבוי של הטבלאות שתעדכן באמצעות שאילתת עדכון.

בדוגמה הקודמת, הוספת שורות לטבלה Chicago Orders. בטבלה Chicago Orders, השדה Product ID מציג את מזהה המוצר המספרי. כדי להפוך את הנתונים לשימושיים יותר עבור דוחות, ייתכן שתרצה להחליף את מזהי המוצרים בשמות מוצרים. כדי להחליף את מזהי המוצרים, עליך לשנות תחילה את סוג הנתונים של השדה Product ID בטבלה Chicago Orders מ'מספר' ל'טקסט' כך שהשדה Product ID יוכל לקבל שמות מוצרים.

באפשרותך לעדכן את הערכים בטבלה Chicago Orders באמצעות ההליך הבא:

 1. פתח את הטבלה Chicago Orders בתצוגת עיצוב.

 2. בשורה Product ID, שנה את סוג הנתונים ממספר לטקסט.

 3. שמור את הטבלה Chicago Orders וסגור אותה.

 4. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על שאילתה.

 5. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על Chicago Orders ועל Products.

 6. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

 7. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על עדכן.

  ברשת העיצוב, השורות מייןוהצג נעלמות, והשורה עדכן ל מופיעה.

 8. בטבלה Chicago Orders, לחץ פעמיים על Product ID כדי להוסיף שדה זה לרשת העיצוב.

 9. ברשת העיצוב, בשורה עדכן ל שבעמודה Product ID, הקלד או הדבק את השורה הבאה:

  ‎[Products].[Product Name]‎

  עצה: באפשרותך להשתמש בשאילתת עדכון כדי למחוק ערכי שדה באמצעות מחרוזת ריקה ("") או באמצעות NULL בשורה עדכן ל.

 10. בשורה קריטריונים, הקלד או הדבק את השורה הבאה:

  ‎[Product ID] Like ([Products].[ID])‎

  מילת המפתח Like נחוצה מאחר שהשדות שאתה משווה כוללים סוגי נתונים שונים (השדה Product ID הוא נתוני טקסט והשדה ID הוא נתונים מספריים).

 11. באפשרותך לסקור אילו ערכים תשנה שאילתת העדכון על-ידי הצגת השאילתה בתצוגת גליון נתונים.

  בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת גליון נתונים.

  השאילתה מחזירה רשימה של מזהי מוצרים שיתעדכנו.

 12. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

  כאשר תפתח את הטבלה 'הזמנות משיקאגו', תבחין שהערכים המספריים בשדה Product ID הוחלפו בשמות המוצרים מהטבלה Products.

לראש הדף

מחיקת נתונים באופן אוטומטי

באפשרותך להשתמש בשאילתת מחיקה כדי למחוק נתונים מהטבלאות, ובאפשרותך להשתמש בשאילתת מחיקה כדי להזין קריטריונים לציון השורות שאותן יש למחוק. שאילתת מחיקה מאפשרת לך לסקור את השורות שיימחקו לפני ביצוע המחיקה.

נניח שאתה מתכנן לשלוח את הטבלה Chicago Orders (שעודכנה בדוגמה הקודמת) לשותף העסקי שלך משיקגו, ואתה שם לב שחלק מהשורות כוללות מספר שדות ריקים. ברצונך להסיר שורות אלה שכוללות שדות ריקים לפני שליחת הטבלה. באפשרותך פשוט לפתוח את הטבלה ולמחוק את השורות באופן ידני, אך אתה עשוי לגלות שיעיל יותר להשתמש בשאילתת מחיקה אם ברצונך למחוק מספר שורות או יותר וברשותך קריטריונים ברורים המציינים את השורות שיש למחוק.

באפשרותך להשתמש בשאילתה כדי למחוק שורות בטבלה Chicago Orders שאין להן ערך עבור Order ID באמצעות ההליך הבא:

 1. בכרטיסיה יצירה, בקבוצה אחר, לחץ על שאילתה.

 2. בתיבת הדו-שיח הצגת טבלה, לחץ פעמיים על Chicago Orders.

 3. סגור את תיבת הדו-שיח הצגת טבלה.

 4. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה סוג שאילתה, לחץ על מחק.

  ברשת העיצוב, השורות מיין והצג נעלמות והשורה מחק מופיעה.

 5. בטבלה Chicago Orders, לחץ פעמיים על Order ID כדי להוסיף אותו לרשת.

 6. ברשת העיצוב, בשורה קריטריונים בעמודה Order ID, הקלד Is Null.

 7. בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה תוצאות, לחץ על הפעל.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×