מבוא לפרסום תבנית טופס

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לאחר סיום עיצוב תבנית טופס, עליך לשמור ולפרסם את תבנית הטופס כדי שמשתמשים אחרים יוכלו למלא טפסים המבוססים עליה.

בנושא זה

אופן הפעולה של פרסום

פרסום תבנית טופס תואמת דפדפן

פרסום תבנית טופס עם אמון מלא

שליחת תבנית טופס בהודעת דואר אלקטרוני

שינוי או העברה של תבנית טופס שפורסמה

כיצד פרסום פועל

לאחר פרסום תבנית טופס, עליך לשמור אותה תחילה ולאחר מכן להשתמש באשף הפרסום כדי להפיצה בקרב משתמשים. אשף הפרסום משנה את תבנית הטופס להפצה על-ידי הוספת מיקום הפרסום והוראות עיבוד, כדי שמשתמשים יוכלו לפתוח טפסים המבוססים על תבנית טופס זו. הוראות העיבוד מאפשרות לטפסים המבוססים על תבנית טופס זו להתעדכן באופן אוטומטי אם נערכים שינויים בתבנית הטופס לאחר פרסומה. כאשר משתמש פותח לראשונה את הטופס, Microsoft Office InfoPath מוריד את תבנית הטופס מהמיקום שצוין בהוראות העיבוד למחשב של המשתמש ולאחר מכן, InfoPath יוצר טופס המבוסס על תבנית טופס זו. אם המשתמש שומר את הטופס ופותח אותו במועד מאוחר יותר, InfoPath משווה את גירסת תבנית הטופס במחשב המשתמש לגירסת תבנית הטופס שצוינה בהוראות העיבוד. אם הגירסה במיקום שצוין בהוראות העיבוד חדשה יותר מהגירסה הנמצאת במחשב של המשתמש, InfoPath מוריד את הגירסה החדשה יותר של תבנית הטופס ולאחר מכן מעדכן את הטופס בגירסה החדשה.

לאחר שינוי תבנית הטופס עם מיקום הפרסום והוראות העיבוד, האשף שומר את תבנית הטופס ששונתה במיקום הפרסום שאותו ציינת. באפשרותך לפרסם תבנית טופס במיקומים הבאים:

 • בשרת בו פועל Microsoft Windows SharePoint Services    בעת פרסום תבנית טופס בשרת בו פועל Microsoft Windows SharePoint Services, באפשרותך לעשות אחד משני דברים: באפשרותך לפרסם את תבנית הטופס בספריית מסמכים בה ייעשה שימוש בתבנית הטופס כתבנית עבור כל המסמכים שימולאו על-ידי משתמשים בספריית מסמכים זו. לחלופין, באפשרותך לפרסם את תבנית הטופס כסוג תוכן אתר. פירוש הדבר הוא שניתן להשתמש בתבנית הטופס כתבנית בכמה אוספי אתרים.

 • בשרת בו פועל InfoPath Forms Services    באפשרותך לפרסם תבנית טופס תואמת-דפדפן בשרת בו פועל InfoPath Forms Services. תבניות טופס תואמות דפדפן מאפשרות למשתמשים שאין ברשותם InfoPath למלא טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך באמצעות דפדפן אינטרנט.

 • כחלק מהודעת דואר אלקטרוני    באפשרותך לפרסם תבנית טופס על-ידי שליחתה בהודעת דואר אלקטרוני למשתמשים. לאחר מכן, משתמשים יכולים לפתוח את הודעת הדואר האלקטרוני ולמלא את הטופס.

 • בתיקיית רשת משותפת    באפשרותך לפרסם תבנית טופס בתיקיית רשת משותפת שלמשתמשים יש גישה אליה. המשתמשים יכולים לעבור אל התיקיה המשותפת וליצור טופס המבוסס על תבנית הטופס.

  הערה: תכונה זו מחליפה את הפונקציונליות ב- Microsoft Office InfoPath 2003 SP1 שאיפשרה לפרסם תבנית טופס בשרת אינטרנט.

 • כקובץ הניתן להתקנה    אם במחשב שלך מותקנים Microsoft Visual Studio .NET 2003 או Microsoft Visual Studio 2005, באפשרותך לפרסם תבנית טופס כקובץ הניתן להתקנה המאוחסן בתיקיית רשת משותפת. משתמשים יוכלו להוריד ולהפעיל את הקובץ הניתן להתקנה כדי להתקין ולרשום את תבנית הטופס במחשבים שלהם. אם אין לך Visual Studio, באפשרותך לפרסם את תבנית הטופס אל מיקום רשת משותף וש- InfoPath ייצור קובץ Script שרושם את תבנית הטופס. לאחר מכן באפשרות משתמש להוריד את תבנית הטופס ואת קובץ ה- Script, ולאחר מכן להפעיל את קובץ ה- Script כדי לרשום את תבנית הטופס.

כאשר משתמש רוצה למלא טופס בפעם הראשונה, עליו לעבור אל המיקום בו פורסמה תבנית הטופס ולפתוח את הטופס המבוסס עליה. לכן, חשוב שמשתמשים יקבלו גישה למיקום בו פרסמת את תבנית הטופס. כאשר משתמש יוצר טופס חדש, InfoPath מאחסן (או מאחסן במטמון) את תבנית הטופס במחשב המשתמש. פעולה זו מאפשרת למשתמש למלא את הטופס גם בעת עבודה במצב לא מקוון. אם המשתמש שומר את הטופס ופותח אותו במועד מאוחר יותר כדי לסיים למלאו או לחלופין, אם הוא פותח טופס ריק אחר המבוסס על תבנית הטופס, InfoPath בודק אם מחשב המשתמש מחובר למיקום בו פורסמה תבנית הטופס. אם יש חיבור, InfoPath בודק אם קיימים עדכונים כלשהם, מחיל עדכונים אלה ולאחר מכן פותח את הטופס. אם אין חיבור, InfoPath פותח את הטופס המבוסס על תבנית הטופס המאוחסנת במחשב המשתמש.

פרסום תבנית טופס אינו זהה לשמירת תבנית טופס. שמירת תבנית טופס נעשית כדי לשמר את עבודתך, בדיוק באותו אופן בו נשמר קובץ במחשב. הטבלה הבאה מתארת בקווים כלליים את הבחירות הקיימות בפניך כדי לשמור תבנית טופס.

פקודה

תיאור

מתי להשתמש

שמור

שמירת תבנית הטופס במיקומה הנוכחי תוך שימוש באותו שם. אם שינית תבנית טופס שכבר פורסמה בספריית מסמכים בשרת בו פועל Microsoft Windows SharePoint Services,‏ InfoPath מאפשר לשמור את תבנית הטופס רק במיקום שונה ממיקום הפרסום.

לחץ על פקודה זו כדי לשמור את השינויים בעת עיצוב תבנית טופס. אם שינית תבנית טופס שפורסמה, לחץ על הפקודה שמירה בשם כדי לשמור את תבנית הטופס במיקום חדש.

שמירה בשם

שמירת תבנית הטופס במיקום חדש או באותו מיקום אך תחת שם חדש. אם שינית תבנית טופס שכבר פורסמה, לחיצה על שמירה בשם לא תעדכן את תבנית הטופס שפורסמה.

לחץ על פקודה זו כאשר יש צורך לשנות עותק של תבנית הטופס.

שמירה כקבצי מקור

שמירת תבנית הטופס במיקום חדש כקבוצה של קבצי טפסים במקום כקובץ ‎.xsn בודד.

לחץ על פקודה זו כאשר יש צורך לשנות את קבצי הטופס הבודדים של תבנית הטופס; לדוגמה, אם ברצונך לעדכן את אחד מקבצי המשאבים הכלולים בתבנית הטופס. ברוב המקרים, לא תצטרך לעבוד עם קבצי טופס בודדים של תבנית טופס.

הערה: עליך להשתמש תמיד באשף הפרסום כאשר ברצונך להפיץ את תבנית הטופס למשתמשים.

לראש הדף

פרסום תבנית טופס תואמת דפדפן

בגירסאות קודמות של Microsoft Office InfoPath, משתמשים היו חייבים ש- InfoPath יהיה מותקן במחשבים שלהם כדי למלא טפסים שהתבססו על תבנית טופס. ב- Office InfoPath 2007, באפשרותך לעצב תבנית טופס תואמת דפדפן שאת הטפסים שלה ניתן למלא בדפדפן אינטרנט או ב- InfoPath. כדי לאפשר למשתמשים למלא טופס בדפדפן אינטרנט, פרסם את תבנית הטופס בשרת בו פועל InfoPath Forms Services.

הערה: לא ניתן לפרסם ישירות תבנית טופס המכילה קוד בשרת בו פועל InfoPath Forms Services. מסיבות רבות הכוללות את יכולת ניהול השרת, אבטחתו ויכולת הביצוע שלו, תבנית טופס המכילה קוד מותאם אישית דורשת אישור של מנהל המערכת לפני שניתן יהיה לשייכה לספריית מסמכים או להפכה לזמינה באופן כללי כיישום אינטרנט. פרסם את תבנית הטופס המכילה קוד במיקום משותף ברשת ולאחר מכן, מנהל המערכת יעלה את תבנית הטופס לשרת.

לראש הדף

פרסום תבנית טופס בעלת אמון מלא

טפסים שמתאפשרת להם גישה מלאה למשאבי מערכת, כגון קבצים במחשב או הגדרות אחרות, נקראים טפסים בעלי אמון מלא. טופס עם אמון מלא נוצר מתבנית טופס שנוספה לה חתימה דיגיטלית עם אישור מהימן או לחלופין, מתבנית טופס שהותקנה במחשב המשתמש. אין צורך להתקין או לרשום במחשב המשתמש תבנית טופס שנוספה לה חתימה דיגיטלית עם אישור מהימן. ניתן להפיץ סוג זה של תבנית טופס כקובץ מצורף בהודעת דואר אלקטרוני או לחלופין, משתמשים יכולים להוריד תבנית טופס זו מספריית מסמכים או מתיקיית רשת משותפת.

טפסים בעלי אמון יכולים לקבל גישה למידע המאוחסן בטופס עצמו וגם למידע מכל אחד מהמיקומים הבאים:

 • מאותו תחום בו נמצא הטופס

 • מכל התחומים האחרים שאליהם הטופס יכול לקבל גישה

 • מכל הקבצים וההגדרות במחשב שאליהם יכול האדם הממלא את הטופס לקבל גישה

כדי לפרסם תבנית טופס בעלת אמון מלא, באפשרותך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

 • באפשרותך להוסיף חתימה דיגיטלית לתבנית הטופס עם אישור מרשות אישורים מהימנה ולאחר מכן לפרסם את תבנית הטופס במיקום משותף ברשת. לאחר מכן, המשתמשים יוכלו לפתוח את תבנית הטופס מהמיקום המשותף ברשת.

 • אם יש ברשותך Visual Studio .NET 2003 או Visual Studio 2005, באפשרותך להשתמש באשף הפרסום כדי ליצור חבילת התקנה המתקינה ורושמת את תבנית הטופס במחשבי המשתמשים. לאחר מכן, משתמש בעל זכויות של מנהל מערכת במחשב יוכל להפעיל את חבילת ההתקנה כדי להתקין ולבצע רישום של תבנית הטופס.

 • אם אין ברשותך Visual Studio .NET 2003 או Visual Studio 2005, באפשרותך להשתמש באשף הפרסום כדי לפרסם את תבנית הטפסים במיקום רשת משותף וכדי ליצור Script לרישום תבנית הטופס במחשבי המשתמשים. משתמש עם זכויות משתמש מתאימות במחשב יוכל להעתיק את שני הקבצים למחשב ולאחר מכן להפעיל את ה- Script כדי לבצע רישום של תבנית הטופס.

לראש הדף

שליחת תבנית טופס בהודעת דואר אלקטרוני

באפשרותך להשתמש באשף הפרסום כדי להפיץ את תבנית הטופס למשתמשים בהודעת דואר אלקטרוני. משתמשים שבמחשביהם מותקנים Microsoft Office Outlook 2007 ו- InfoPath יכולים למלא את הטופס ישירות בהודעת הדואר האלקטרוני כאשר הם פותחים אותה לראשונה. משתמשים בעלי גירסאות קודמות של Outlook או בעלי יישומי דואר אלקטרוני אחרים מקבלים הודעת דואר אלקטרוני המכילה את תבנית הטופס ואת הטופס כקבצים מצורפים. משתמשים אלה חייבים ללחוץ תחילה על הקובץ המצורף של תבנית הטופס כדי להתקין את תבנית הטופס במחשבים שלהם. לאחר התקנת תבנית הטופס, משתמשים יכולים ללחוץ על הקובץ המצורף של הטופס בהודעת הדואר האלקטרוני כדי למלא את הטופס ב- InfoPath.

אם תבנית הטופס דורשת גישה למשאבי המערכת במחשב המשתמש או לחלופין, אם שלחת תבנית טופס למשתמשים הנמצאים בתחום אחר, עליך להוסיף לתבנית הטופס חתימה דיגיטלית עם אישור מרשות אישורים מהימנה לפני הפרסום. המשתמשים בתחום האחר עשויים להיתקל בשגיאות אם הם יפתחו תבנית טופס שאינה בעלת אישור.

לראש הדף

שינוי או העברה של תבנית טופס שפורסמה

אם תשנה תבנית טופס לאחר פרסומה וקיימים טפסים המבוססים עליה, השינויים שערכת בתבנית הטופס ישתקפו בטפסים קיימים אלה. לדוגמה, אם תמחק מקטע המכיל טבלה מתבנית הטופס, טבלה זו וכל הנתונים שבתוכה יימחקו בכל הטפסים הקיימים המבוססים על תבנית טופס זו. פעולה זו עלולה לגרום לאיבוד נתונים. לכן, עליך לבדוק את כל השינויים הנערכים בתבנית הטופס כדי לקבוע את ההשפעות על הטפסים הקיימים.

כדי לשנות תבנית טופס שפורסמה, שנה את העותק לעבודה שלה. העותק לעבודה הוא הגירסה המאוחסנת במחשב שלך או בתוכנית בקרת גירסאות, כגון Microsoft Visual SourceSafe. לאחר שינוי העותק לעבודה, באפשרותך לפרסמו במיקום הפרסום. אם אין ברשותך עותק לעבודה של תבנית הטופס, ייתכן שתוכל להשיגו ממיקום הפרסום ולאחר מכן לשמור עותק זה במיקום השונה ממיקום הפרסום. לאחר שינוי העותק לעבודה של תבנית הטופס, השתמש באשף הפרסום כדי לפרסם בשנית את תבנית הטופס במיקום הפרסום המקורי. אשף הפרסום מחליף את הגירסה הקיימת של תבנית הטופס בגירסה ששונתה, במיקום הפרסום. כיוון ש- InfoPath קובע את זהות תבנית הטופס בהתבסס על שמה ועל מיקומה, חשוב לא לשנותם בעת פרסום תבנית הטופס בשנית.

אם ברצונך להעביר תבנית טופס שפורסמה למיקום אחר, באפשרותך לפרסם את העותק לעבודה של תבנית הטופס במיקום החדש. לפני שתפרסם את תבנית הטופס במיקומה החדש, ייתכן שתצטרך לשנותה כדי לשקף את המיקום החדש. לדוגמה, מיקומי מקורות הנתונים החיצוניים בהם נעשה שימוש על-ידי הטופס עשויים להשתנות. עליך לעדכן את חיבורי הנתונים במיקומים החדשים עבור מקורות הנתונים החיצוניים לפני פרסום תבנית הטופס במיקומה החדש.

אם קיימים טפסים המבוססים על תבנית הטופס שפורסמה, תצטרך גם לקשר את הטפסים הקיימים לתבנית הטופס שפרסמת במיקום החדש. אם לא תעשה זאת, ייתכן שמשתמשים לא יוכלו לפתוח את טפסיהם הקיימים.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×