מבוא לפריסה של תבנית טופס

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת עיצוב תבנית טופס של Microsoft Office InfoPath, עליך לשקול כיצד לפרוס או לסדר את הרכיבים בתבנית הטופס.

באופן כללי, עליך לארגן את החלקים השונים של תבנית הטופס שלך כך אנשים שיש למלא אותה שניתן לעבור בין הטופס באופן הגיוני. בנוסף, מומלץ כדי ליישר תיבות טקסט, תיבות סימון, ורכיבי אחרים לאורך הקווים האופקיים והאנכיים של רשת המדומה. באפשרותך להשתמש בטבלאות פריסה כדי להגדיר את הגבולות של הרשת שלך ולסייע ביישור רכיבים בתבנית הטופס.

במאמר זה

טבלאות פריסה וחלונית המשימות פריסה

פקדים הקשורים לפריסה

עצות לפריסה

טבלאות פריסה וחלונית המשימות פריסה

באופן אידיאלי, רצוי לעצב תבנית טופס מושכת מבחינה חזותית וקלה לשימוש. טבלאות פריסה יכולות לסייע לך להשיג שני יעדים אלה.

חלונית המשימות פריסה מציעה אוסף של טבלאות פריסה מעוצבות מראש שבאפשרותך להשתמש בהן בתבנית הטופס כדי להעניק לה מבנה חזותי.

חלונית המשימות פריסה

טבלת פריסה היא כמו כל טבלה אחרת, אלא שהיא משמשת רק לצורכי פריסה ולא לצורך הצגת נתונים. בנוסף, שלא כמו בטבלאות אחרות, כברירת מחדל, הגבולות בטבלאות הפריסה אינם גלויים. בעת עיצוב תבנית הטופס במצב עיצוב, הגבולות של טבלת הפריסה ייוצגו באמצעות קווים מקווקווים, כדי שתוכל לדעת מתי אתה עובד בתוך הטבלה. עם זאת, כאשר משתמשים ימלאו טופס המבוסס על תבנית הטופס, גבולות אלה לא יופיעו.

בנוסף לדברים אחרים, באפשרותך להשתמש בטבלאות פריסה כדי לארגן פקדים, להפריד בין מקטעים, ליצור מקטעי כותרת עליונה וכותרת תחתונה וכדי להכיל סמלים ופריטי גרפיקה אחרים.

בדוגמה הבאה, טבלת פריסה משמשת לארגון תיבות טקסט בתוך מקטע‏ בתבנית טופס.

טבלת פריסה בתוך מקטע בתבנית טופס

1. לטבלת פריסה זו יש שתי שורות.

2. יש שלוש עמודות בשורה השניה. העמודה המרכזית משמשת למטרות מרווח בלבד.

אם ברצונך להוסיף או להסיר שורות ועמודות מטבלת פריסה, לחץ על אחת האפשרויות ברשימה מזג ופצל תאים בחלונית המשימות. אם טבלאות הפריסה בחלונית המשימות פריסה אינן עונות על הצרכים שלך, באפשרותך להוסיף טבלת פריסה מותאמת אישית המכילה את מספר השורות והעמודות המדויק שתרצה.

באפשרותך גם להשתמש בחלונית המשימות פריסה כדי להוסיף במהירות אזורי גלילה ואזורים אופקיים בתבנית הטופס שלך, המתוארים בפירוט בסעיף הבא.

לראש הדף

פקדים הקשורים לפריסה

בנוסף לטבלאות פריסה, באפשרותך להשתמש בפקדים הקשורים לפריסה, כגון מקטעים או מקטעים חוזרים, כדי לסייע לך עיצוב תבנית הטופס שלך. בעת הוספת פקד הקשורים לפריסה אל תבנית הטופס שלך, אתה למעשה מוסיף מיכל ריק שישמש לאחסון פקדים אחרים.

הטבלה הבאה מספקת תיאורים קצרים של הפקדים הנפוצים ביותר המשמשים לצורכי פריסה.

פקד

תיאור

מקטע

פקד המכיל פקדים נוספים. לדוגמה, בתבנית טופס של תביעת ביטוח, ייתכן שתשתמש במקטע כדי לקבץ ערכה של תיבות טקסט המשמשות לאיסוף פרטי איש קשר ממבוטחים.

מקטע אופציונלי

פקד המכיל פקדים אחרים אך אינו מופיע בטופס אלא אם כן המשתמש בוחר להוסיף אותו. לדוגמה, למרות שכל העובדים בחברה עשויים להשתמש במקטע של קביעת יעדים בטפסי סקירת הביצועים שלהם, ייתכן שרק המנהלים יבחרו להוסיף מקטע אופציונלי של יעדי מנהיגות.

פקד חוזר

פקד, כגון מקטע חוזר או טבלה חוזרת, המאפשר למשתמשים להרחיב את התוכן של טופס כאשר הוא מלא ולהציג רק את המספר הדרוש של הערכים בסדרה. לדוגמה, באפשרותך להשתמש בטבלה חוזרת כדי לאסוף הוצאות לפי פריטים בתבנית טופס של דיווח הוצאות.

אזור גלילה

פקד המכיל פקדים אחרים, שומר על גודל קבוע וכולל פסי גלילה כך שהמשתמשים יכולים לגלול כדי לראות מידע שנמצא מחוץ לתצוגה. אזורי גלילה יכולה להיות שימושית כאשר חלק תבנית טופס מכיל נתונים רבים, משתמשים אינם זקוקים לראות את כל הנתונים בבת אחת. לדוגמה, אם אתה משתמש בטבלה חוזרת כדי להציג רשומות רבות מתוך מסד נתונים, באפשרותך להוסיף את הטבלה החוזרת בתוך אזור גלילה כדי להציג את מספר הרשומות בכל פעם. כיוון אזורי גלילה משמשים באופן בלעדי לצורכי פריסה, הם אינם מאוגדים לשדות או לקבוצות במקור הנתונים. אזורי גלילה אינם נתמכים בתבניות טופס תואמות דפדפן.

אזור אופקי

פקד המכיל פקדים אחרים ושניתן למקם אותו במבנה אופקי בתבנית טופס. לדוגמה, כאשר מספר אזורים אופקיים ממוקמים זה לצד זה, האזורים יגלשו או יזרמו לשורה הבאה בהתאם לשינוי בגודל המסך. כיוון שאזורים אופקיים משמשים לצורכי פריסה באופן בלעדי, הם אינם מאוגדים לשדות או לקבוצות במקור הנתונים. פקדי אזורים אופקיים אינם נתמכים בתבניות טופס תואמות דפדפן.

קבוצת בחירה

פקד המציג סדרת המבטלות למשתמשים. קבוצת בחירה מכילה מקטעי בחירה, שאחד מהם מופיע כאפשרות ברירת המחדל בטופס. מקטעי הבחירה הללו מכילים פקדים אחרים. לדוגמה, ניתן לעצב פרטי כתובת בתבנית טופס של פרטי עובד כקבוצת בחירה המכילה מקטעי בחירה. כל מקטע בחירה מכיל פקדים עם תחביר הכתובת הנכון עבור מדינה או אזור. כאשר עובדים ממלאים טופס המבוסס על תבנית הטופס, באפשרותם להחליף את המקטע כתובת ברירת מחדל עם אחד שמחיל המדינה או האזור שלהם.

לראש הדף

עצות לפריסה

השתמש בעצות הבאות כדי לסייע בליטוש המראה, הגודל והיבטים אחרים של טבלאות פריסה ופקדים הקשורים פריסה.

  • אם אתה מעצב תבנית טופס חדשה וריקה, כדאי תחילה לקבוע כיצד ברצונך לפרוס את תבנית הטופס לפני שתתחיל לעצב אותה. אם קשה לך לדמיין פריסה, נסה לשרטט תחילה את הרעיונות שלך בדף נייר. באפשרותך גם להשתמש בתוכנית כגון Microsoft Office Visio כדי ללטש את הרעיונות שלך וליצור דוגמאות של ממשק המשתמש בתבנית הטופס. אחרי שתגבש לעצמך תוכנית, תוכל להוסיף טבלה שעוצבה מראש מחלונית המשימות פריסה ולהתאים אותה אישית כנדרש.

  • במצב עיצוב, הגבולות של טבלאות הפריסה ייוצגו באמצעות קווים מקווקווים כדי שתוכל לראות שורות ועמודות בודדות. כאשר משתמשים ממלאים טופס המבוסס על תבנית הטופס, קווי הרשת הללו מוסתרים. כתוצאה מכך, העיצוב הוא ברור ופחות צפוף. אם אתה מעדיף להסתיר את קווי הרשת במצב עיצוב, באפשרותך לבטל אותם על-ידי לחיצה על הסתר קווי רשת בתפריט טבלה.

  • כברירת מחדל, InfoPath מוסיף טבלאות פריסה ופקדים הקשורים לפריסה, כגון מקטעים ואזורי גלילה, ברוחב המתאים לרוחב של דף מודפס. כדי לשנות הגדרת ברירת מחדל זו, בתפריט תצוגה, לחץ על מאפייני תצוגה. בכרטיסיה כללי, תחת הגדרות פריסה, בחר בתיבת הסימון השתמש ברוחב פריסה מותאם אישית עבור תבנית טופס זה ולאחר מכן הקלד מספר אחר בתיבה רוחב פריסה מותאם אישית.

  • אם תציין רוחב פריסה מותאם אישית עבור טבלאות פריסה ופקדי פריסה, ודא שהרוחב אינו גדול יותר מהשטח הניתן להדפסה של תבנית הטופס. כדי לברר במהירות מהו רוחב הדף המודפס שלך — ואם התוכן בתבנית הטופס יתאים לדף — לחץ על קו יישור של רוחב עמוד בתפריט תצוגה. בעת לחיצה על פקודה זו, מופיע קו יישור אנכי מקווקו בצד השמאלי של המסך. קו יישור זה מציין את השוליים השמאליים של הדף המודפס, על בסיס מדפסת ברירת המחדל של המחשב.

  • כדי לשנות את הגבולות או את הצבע של פקדי הפריסה או טבלאות הפריסה, בחר בפקדים או בטבלאות שברצונך לשנות. בתפריט עיצוב, לחץ על גבולות והצללה ולאחר מכן בצע את השינויים הדרושים.

  • כברירת מחדל, טבלת פריסה מיושרת לצד ימין של תבנית הטופס. כדי למרכז או ליישר לשמאל את הטבלה בשלמותה, בחר את הטבלה. בתפריט טבלה, לחץ על מאפייני טבלה ולאחר מכן לחץ על מרכז או על שמאל בכרטיסיה טבלה.

  • מרווח התא הוא כמות הרווח המקיפה את התוכן של תא. אפשר להתייחס אליו כאל שטח מאגר הנמצא בין התא לבין הטקסט שבתוכו. שינוי המרווח בדרך כלל נותן לך יותר שליטה על קביעת הרווח ממה שמאפשרת הקשה על ENTER כדי להוסיף רווח. כדי לכוונן את מרווח התא בתא מסוים, בחר באפשרויות בכרטיסיה תא בתיבת הדו-שיח מאפייני טבלה.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×