מבוא לפקדים

כל טפסי ה- InfoPath שהמשתמשים ממלאים מבוססים על תבנית טופס המשמשת כבסיס. באפשרותך להשתמש ב- Microsoft Office InfoPath כדי לעצב ולפרסם תבניות טופס אינטראקטיביות ידידותיות למשתמש. תבנית הטופס קובעת את המראה ואת אופן הפעולה של הטופס המבוסס עליה.

בעת מילוי טפסים, המשתמשים מזינים מידע על-ידי הקלדה בתיבות טקסט, לחיצה על פריטים ברשימה, בחירה בתיבות סימון ועל-ידי ביצוע פעולות נוספות. האובייקטים הגרפיים של ממשק המשתמש שעמם מקיימים המשתמשים אינטראקציה נקראים פקדים. עליך להשתמש בפקדים כדי להציג נתונים או אפשרויות, כדי לבצע פעולה או כדי לסייע בהפיכת ממשק המשתמש של הטופס לנוח לקריאה.

בנוסף לפקדים רגילים, כגון תיבות טקסט ותיבות רשימה, InfoPath כולל מספר פקדים חדשים, כגון טבלאות חוזרות, קבוצות אפשרויות ומקטעים אופציונליים. סוגי פקדים אלה מאפשרים לך לעצב תבנית טופס גמישה המתאימה למשתמשים שלך. לדוגמה, בתבנית טופס של דוח הוצאות, באפשרותך להשתמש בטבלה חוזרת כדי לאפשר למשתמשים להזין פריטי הוצאות רבים ככל הנדרש.

המידע שהמשתמשים מזינים לתוך פקד מאוחסן במקור נתונים של הטופס. בעת עיצוב תבנית טופס, עליך בדרך כלל להשתמש בחלונית המשימות פקדים כדי להוסיף פקדים, למרות שבאפשרותך גם להוסיף פקדים על-ידי גרירת שדה וקבוצה מחלונית המשימות מקור נתונים אל תבנית הטופס.

באפשרותך להתאים אישית את המראה של הפקד, לרבות הגופן, הצבע ויישור הטקסט בתוך הפקד, את ערך ברירת המחדל ואת סוג נתונים של הפקד ומאפיינים נוספים, כגון תיאור מסך המופיע כאשר המשתמש מניח את מצביע העכבר על הפקד. באפשרותך גם להתאים אישית את אופן הפעולה של הפקד, כגון היכולת שלו לסנן מידע או להגיב לכלל.

עצה: כדי להציג את המאפיינים עבור פקד, לחץ פעמיים על הפקד בתבנית הטופס.

במאמר זה

פקדים ומקור הנתונים

דרכים להוספת פקדים בתבנית טופס

סוגי פקדים

שיקולי תאימות

פקדים ומקור הנתונים

כמעט כל הפקדים בטופס Microsoft Office InfoPath משויכים או איגוד למקור הנתונים של תבנית הטופס. רוב הפקדים, כולל תיבות טקסט, תיבות סימון ותיבות רשימה, מאוגדים לשדות במקור הנתונים. אם פקד אינו מאוגד למקור הנתונים או אם הוא מאוגד בצורה שגויה, אין אפשרות לשמור כהלכה את המידע המוזן לתוך פקד זה בקובץ של הטופס המשמש כבסיס (‎.xml).

בעת עיצוב תבנית טופס של InfoPath, באפשרותך לבחור שבכל פעם שאתה מוסיף פקד, הפעולה תיצור את השדות במקור הנתונים באופן אוטומטי או שתוכל לאגד בעצמך באופן ידני כל פקד לשדה קיים.

בדוגמה הבאה, מעצב הטופס הוסיף תיבת טקסט של שם משפחה בתבנית הטופס. תיבת הטקסט מאוגדת לשדה lastName במקור הנתונים של תבנית הטופס.

Relationship between control on form template and field in data source

בעת מילוי טופס המבוסס על תבנית טופס זו, המשתמש מזין את שמו בתיבת הטקסט שם משפחה. InfoPath שומר נתון זה כ- שפת סימון מורחבת (XML), כמוצג בתמונה הבאה.

Data entered in the text box is saved as XML

סוג הפקד והשדה המשויך לו קובעים יחד את סוג המידע שהמשתמשים יכולים להזין לתוך הפקד, וכן גם כיצד המשתמשים יכולים להזין מידע זה. לדוגמה, אם יש פקד בורר תאריכים בתבנית הטופס שלך המאוגד לשדה עם סוג נתונים תאריך, המשתמשים יוכלו להזין תאריכים בלבד לתוך פקד זה. אם הם ינסו להזין נתונים אחרים, כגון השם או הכתובת שלהם, לתוך פקד זה, InfoPath יציג שגיאת אימות נתונים.

הערה: בנוסף למקור הנתונים הראשי עבור תבנית הטופס שלך, באפשרותך ליצור חיבור נתונים למסמכי XML, מסדי נתונים, שירותי אינטרנט וספריות ורשימות של Microsoft Windows SharePoint Services. חיבורי נתונים אלה יוצרים מקור נתונים משניהיכולים לשמש לאכלוס תיבות רשימה ולספק ערכים עבור תיבות טקסט ופקדים נוספים.

לראש הדף

דרכים להוספת פקדים בתבנית טופס

בעת עיצוב תבנית טופס, באפשרותך להשתמש בחלונית המשימות פקדים כדי להוסיף פקדים. באפשרותך לבחור ליצור את מקור הנתונים של תבנית הטופס באופן אוטומטי בעת הוספת פקד, כאשר במקרה כזה, עבור כל פקד שאתה מוסיף נוצרים באופן אוטומטי שדה או קבוצה במקור הנתונים. לחלופין, תוכל לבחור לאגד כל פקד לשדה או קבוצה קיימים במקור הנתונים של תבנית הטופס. אם תבחר באפשרות זו, תתבקש לבחור שדה או קבוצה ממקור הנתונים בעת הוספת פקד.

עצה: כדי לעבור בין יצירת מקור הנתונים באופן אוטומטי ובין איגוד הפקדים לשדה או קבוצה קיימים, השתמש בתיבת הסימון צור מקור נתונים באופן אוטומטי בחלונית המשימות פקדים.

באפשרותך גם להוסיף פקדים על-ידי גרירת שדות וקבוצות מחלונית המשימות מקור נתונים לתוך תבנית הטופס שלך. בכל פעם שאתה גורר שדה או קבוצה לתוך תבנית הטופס שלך, InfoPath מציע את הפקד המתאים ביותר לשדה או לקבוצה. לדוגמה, אם יש לשדה סוג נתונים של תאריך, InfoPath מציע בורר תאריכים.

לראש הדף

סוגי פקדים

חלונית המשימות פקדים כוללת מעל 30 פקדים שונים שבאפשרותך להוסיף לתבנית הטופס שלך. ניתן לקבץ פקדים אלה בקטגוריות הבאות:

 • פקדים רגילים

 • פקדים חוזרים ואופציונליים

 • פקדי קבצים ותמונות

 • פקדים מתקדמים

 • פקדים מותאמים אישית

הטבלאות הבאות מתארות את המטרה של כל פקד.

פקדים רגילים

פקדים רגילים כוללים את הפקדים המשויכים בדרך כלל לאיסוף ולהצגת מידע. פקדים אלה כוללים תיבות טקסט, תיבות רשימה, תיבות סימון ולחצנים.

פקד

סמל

תיאור

תיבת טקסט

תמונת לחצן

הפקד הנפוץ ביותר בטופס. המשתמשים יכולים להזין טקסט לא מעוצב מכל סוג לתוך תיבת טקסט, כגון משפטים, שמות, מספרים, תאריכים ושעות. לתיבות טקסט אין אפשרות להכיל טקסט מעוצב.

תיבת טקסט עשיר

Button image

פקד שיכול להכיל טקסט מעוצב, כולל טקסט מודגש ונטוי ומגוון של גופנים, גדלים של גופנים וצבעי גופנים. בנוסף, המשתמשים יכולים להוסיף תמונות, רשימות וטבלאות לתוך תיבת טקסט עשיר.

תיבת רשימה נפתחת

Button Image

פקד המציג למשתמשים רשימה של אפשרויות בתיבה. כדי לבחור פריט מהרשימה, על המשתמשים ללחוץ על חץ כדי לפתוח רשימת אפשרויות. האפשרויות יכולות להגיע מרשימה שתוכל ליצור באופן ידני, מערכים במקור הנתונים של הטופס או מערכים שמקורם בחיבור נתונים למסמך XML, למסד נתונים, לשירות אינטרנט או לספריה או רשימה של Microsoft Windows SharePoint Services.

תיבה משולבת

Button Image

פקד המציג למשתמשים רשימה של אפשרויות בתיבה ממנה על המשתמשים לבחור את הפריט המתאים או להקליד פריט משלהם. האפשרויות יכולות להגיע מרשימה שיצרת באופן ידני, מערכים במקור הנתונים של הטופס או מערכים שמקורם בחיבור נתונים למסמך XML, למסד נתונים, לשירות אינטרנט או לספריה או רשימה של Windows SharePoint Services.

תיבת רשימה

תמונת לחצן

פקד המציג למשתמשים רשימה של אפשרויות בתיבה ממנה עליהם לבחור את הפריט המתאים. האפשרויות יכולות להגיע מרשימה שיצרת באופן ידני, מערכים במקור הנתונים של הטופס או מערכים שמקורם בחיבור נתונים למסמך XML, למסד נתונים, לשירות אינטרנט או לספריה או רשימה של Windows SharePoint Services.

בורר תאריכים

Button image

פקד המכיל תיבה בה יכולים המשתמשים להקליד תאריכים ולחצן לוח שנה המאפשר למשתמשים לבחור תאריך.

תיבת סימון

תמונת לחצן

פקד המאפשר למשתמשים להגדיר ערכי כן/לא או אמת/שקר על-ידי הוספה או הסרה של סימן ביקורת מתיבה מרובעת קטנה.

לחצן אפשרויות

תמונת לחצן

פקד המאפשר למשתמשים לבחור מקבוצה של אפשרויות שבחירה בכל אחת מהן מבטלת את האחרות. בעת בחירה של לחצן אפשרויות אחד בקבוצה, הבחירה בלחצני האפשרויות האחרים מתבטלת. קבוצה של לחצני אפשרויות מאוגדת לשדה אחד במקור הנתונים וכל לחצן אפשרויות שומר ערך אחר בשדה זה.

לחצן

Button image

פקד שיכול לשמש, בין היתר, לשליחת טופס או שאילתה למסד נתונים. באפשרותך גם לשייך לחצן לכללים או לקוד מותאם אישית המופעל כאשר המשתמשים לוחצים על הלחצן.

מקטע

Button Image

פקד שהוא גורם מכיל עבור פקדים אחרים. מקטעים יכולים להכיל כל אחד מהפקדים הרשומים בחלונית המשימות פקדים, לרבות מקטעים אחרים.

פקדים חוזרים ואופציונליים

פקדים חוזרים ואופציונליים כוללים פקדי רשימה, טבלאות חוזרות, מקטעים חוזרים ומקטעים אופציונליים. פקדים אלה מאפשרים למשתמשים להוסיף פריטי רשימה, שורות, קבוצות רשומות ומידע אופציונלי בעת מילוי טופס.

פקד

סמל

תיאור

מקטע אופציונלי

Button image

פקד שהוא גורם מכיל עבור פקדים אחרים ושימושי כדי לכלול מידע נוסף שלא כל המשתמשים צריכים למלא. בעת מילוי טופס הכולל מקטע אופציונלי, המשתמשים יכולים לבחור אם לכלול את המקטע האופציונלי בטופס.

מקטע חוזר

Button Image

פקד שהוא גורם מכיל עבור פקדים אחרים ושימושי כדי להציג נתונים מבוססי רשומות, כגון רשומות מסד נתונים של עובדים. בעת מילוי הטופס הכולל מקטע חוזר, המשתמשים יכולים להוסיף מופעים נוספים של המקטע החוזר.

טבלה חוזרת

Button image

פקד המציג מידע חוזר במבנה טבלאי. כל פריט מופיע בשורה חדשה בטבלה החוזרת. בעת מילוי טופס, המשתמשים יכולים להוסיף או למחוק שורות בטבלה חוזרת לפי הצורך. טבלאות חוזרות יכולות להכיל פקדים אחרים.

טבלה חוזרת אופקית

Button image

פקד המציג מידע חוזר במבנה טבלאי. כל פריט מופיע בעמודה חדשה בטבלה החוזרת. בעת מילוי טופס, המשתמשים יכולים להוסיף או למחוק עמודות בטבלה חוזרת לפי הצורך. טבלאות חוזרות אופקיות יכולות להכיל פקדים אחרים.

אב/פירוט

Button image

פקד שהוא למעשה קבוצה של פקדים חוזרים הקשורים ישירות זה לזה. פקד האב הוא תמיד טבלה חוזרת ופקד הפירוט יכול להיות טבלה חוזרת או מקטע חוזר. פקדי אב/פירוט מסייעים למשתמשים לעבוד ביתר יעילות עם כמויות גדולות של נתונים. לדוגמה, אם תבנית הטופס שלך מציגה רשומות מסד נתונים של עובדים, באפשרותך לציין שרק ערכת משנה של מידע אודות כל עובד תופיע בפקד האב. לאחר מכן, כאשר המשתמש בוחר רשומה (שורה) בפקד האב, פקד הפירוט יכול להציג מידע מפורט יותר אודות העובד.

רשימה עם תבליטים

Button image

פקד המאפשר למשתמשים להוסיף או למחוק פריטים של רשימה עם תבליטים בטופס לפי הצורך. פקדי רשימה עם תבליטים הם דרך טובה לכלול טקסט פשוט החוזר על עצמו, כגון רשימה של פריטי פעולות בתבנית טופס של סדר יום של פגישה.

רשימה ממוספרת

Button image

פקד המאפשר למשתמשים להוסיף או למחוק פריטי רשימה ממוספרת בטופס לפי הצורך. פקדי רשימה ממוספרת הם דרך טובה לכלול טקסט פשוט החוזר על עצמו ומציין סוג מסוים של סדר, כגון רשימה של פריטי סדר יום בתבנית טופס של סדר יום של פגישה.

רשימה רגילה

Button image

פקד המאפשר למשתמשים להוסיף או למחוק פריטי רשימה בטופס לפי הצורך. פקדי רשימה רגילה הם דרך טובה לכלול טקסט פשוט החוזר על עצמו, כגון רשימה של שמות נוכחים בתבנית טופס של בקשה לפגישה.

תיבת רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות

Button image

פקד המציג למשתמש רשימת אפשרויות המופיעה כרשימה ניתנת לגלילה של תיבות סימון. המשתמשים יכולים לבחור בתיבות סימון רבות ככל הנדרש ויכולה גם להיות להם אפשרות להוסיף ערכים מותאמים אישית, בהתאם לאופן בו מעוצבת תבנית הטופס.

פקדי קבצים ותמונות

באפשרותך לעצב את תבנית הטופס שלך כך שהמשתמשים יוכלו לצרף קבצים או תמונות בעת מילוי טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך. בנוסף, משתמשים הממלאים טפסים של InfoPath ב- Tablet PC נהנים מיתרון של פקד תמונת דיו מיוחד המאפשר להם ליצור ולשמור ציורי דיו.

פקד

סמל

תיאור

קובץ מצורף

תמונת לחצן

פקד המאפשר למשתמשים לצרף קבצים לטפסים שלהם. כל פקד קובץ מצורף מתיר צירוף של קובץ אחד ובאפשרותך להגביל את סוג הקובץ במידת הצורך. אם המשתמשים מעוניינים לצרף קבצים מרובים, תוכל להוסיף את פקד הקובץ המצורף בתוך פקד חוזר.

תמונה

Button image

פקד שאפשר לכלול אותו בתבנית טופס כרכיב סטטי, כגון כותרת או רקע, או שהוא יכול לאפשר למשתמשים להוסיף תמונה כחלק מהטופס. פקדי תמונה יכולים לאחסן את התמונה בטופס עצמו או לאחסן כתובת (מאתר משאבים אחיד (URL)) המצביעה על המיקום השמור של התמונה.

תמונת דיו

Button image

פקד המאפשר למשתמשים שברשותם Tablet PC להוסיף ציורי דיו לטפסים שלהם, בין אם בתוך הפקד עצמו ובין אם על-גבי תמונת רקע.

פקדים מתקדמים

פקדים מתקדמים הם פקדים המשמשים בתדירות קטנה מזו של פקדים רגילים או בנסיבות מיוחדות בלבד.

פקד

סמל

תיאור

היפר-קישור

תמונת לחצן

פקד המשמש לקישור לכתובת URL. לדוגמה, תבנית טופס המציגה מידע אודות רשימת מוצרים יכולה לכלול היפר-קישורים למידע אודות מוצרים בדפי אינטרנט. פקד היפר-קישור יכול להצביע על כל שרת אינטרנט באינטרא-נט או באינטרנט.

תיבת ביטוי

Button image

פקד טקסט לקריאה בלבד. באפשרותך להשתמש בתיבות ביטויים כדי להציג טקסט לקריאה בלבד, להציג את הערך של פקד אחר בטופס או ליצור נוסחאות המבוססות על ביטויי שפת נתיב XML‏ (XPath).

תווית אנכית

Button image

תווית טקסט לקריאה בלבד המופיעה בזווית של 90 מעלות בתבנית הטופס שלך. תוויות אנכיות משמשות בדרך כלל ככותרות עמודות בטבלאות חוזרות.

אזור גלילה

Button image

פקד המכיל פקדים אחרים, שומר על גודל קבוע וכולל פסי גלילה כך שהמשתמשים יכולים לגלול כדי לראות מידע הנמצא מחוץ לתצוגה. אזורי גלילה שימושיים במיוחד כאשר מקטע של טופס מכיל נתונים רבים והמשתמשים אינם צריכים לראות את כולם בבת אחת.

אזור אופקי

Button Image

פקד המכיל פקדים אחרים ואשר יכול לשמש כדי למקם פקדים אחרים זה לצד זה בתבנית טופס.

קבוצת בחירה

Button image

פקד המכיל שני מקטע בחירה או יותר אשר מכילים פקדים אחרים. כל מקטע אפשרויות בקבוצת אפשרויות משמש כאפשרות יחידה בקבוצה של אפשרויות שבחירה בכל אחת מהן מבטלת את האחרות. בעת מילוי טופס, המשתמשים יכולים להחליף את מקטע האפשרויות המהווה ברירת מחדל במקטע אפשרויות שונה. לדוגמה, בתבנית טופס של הגשת מועמדות לעבודה, באפשרותך להשתמש בקבוצת אפשרויות כדי לאפשר למשתמשים להזין או מספר טלפון בבית או מספר טלפון בעבודה עבור פניות אליהם.

קבוצת בחירה חוזרת

Button image

פקד המציג שני מקטעי אפשרויות או יותר במבנה חוזר. בעת מילוי טופס, המשתמשים יכולים להוסיף, למחוק או להחליף קבוצות אפשרויות חוזרות נוספות במידת הצורך. לדוגמה, בתבנית טופס של פרטי עובדים, תוכל להשתמש בקבוצת בחירה חוזרת כדי לאפשר למשתמשים להזין אנשי קשר מרובים למקרי חירום. עבור כל איש קשר, המשתמש יוכל להחליף את פרטי כתובת הבית בפרטי כתובת העבודה.

מקטע בחירה

Button image

פקד המכיל פקדים אחרים ואשר חייב תמיד להופיע בתוך קבוצות בחירה או קבוצות בחירה חוזרת. מקטעי בחירה שימושיים כאשר עליך להוסיף אפשרויות נוספות לקבוצת בחירה קיימת. אם תוסיף מקטע בחירה לא אל קבוצת בחירה, InfoPath יוסיף באופן אוטומטי את מקטע הבחירה בתוך קבוצת בחירה חדשה.

מקטע רקורסיבי חוזר

Button image

פקד המכיל פקדים אחרים ואשר אפשר להוסיפו בתוך עצמו. באפשרותך להשתמש במקטעים רקורסיביים חוזרים כדי ליצור תוכן הירארכי, כגון חלוקה לרמות.

פקדים מותאמים אישית

באפשרותך להשתמש באשף הוספת פקד מותאם אישית כדי ליצור פקדים מותאמים אישית, לרבות פקד ActiveX של Microsoft וחלקי תבניות, הזמינים ב- InfoPath. פקד מותאם אישית הוא פקד שאינו כלול ב- InfoPath כברירת מחדל.

פקד

תיאור

חלק תבנית

ערכה מותאמת אישית של פקדים הכוללת פריסה, הגדרות מאפיינים והיבטים אחדים של אופן פעולה של פקדים, הניתנים לשמירה לשם שימוש חוזר בתבניות טפסים מרובות. לאחר יצירת חלק תבנית, באפשרותך להשתמש באשף הוספת פקד מותאם אישית כדי לייבא את חלק התבנית לתוך מצב עיצובכך שתוכל להשתמש בו בתבנית הטופס שלך.

פקד ActiveX

פקד שאינו כלול ב- InfoPath אך שניתן להוסיפו לחלונית המשימות פקדים. באפשרותך לבחור מפקדי ActiveX קיימים הרשומים במחשב שלך או שתוכל להשתמש בפקדים מותאמים אישית שעליך לפתח בהתאם לצרכים העסקיים הספציפיים שלך. לדוגמה, אם אתה מפתח תבניות טופס עבור שימוש בהקשר פיננסי, באפשרותך לפתח פקד ActiveX המאפשר להציג מידע אודות נתוני מניות בתבנית טופס. לאחר יצירה או איתור של פקד ActiveX, עליך להשתמש באשף הוספת פקד מותאם אישית כדי לייבא את הפקד לתוך מצב עיצוב כך שתוכל להשתמש בו בתבנית הטופס שלך.

לראש הדף

שיקולי תאימות

כאשר אתה מעצב תבנית טופס ב-InfoPath, אתה בוחר במצב תאימות מסוים לעיצוב תבנית טופס התואמת לדפדפן. כאשר תבנית טופס התואמת לדפדפן מפורסמת לשרת בו פועל InfoPath Forms Servicesולאחר מכן הופכת לזמינה לדפדפן, ניתן להציג בדפדפן אינטרנט טפסים המבוססים על תבנית הטופס. כאשר אתה מעצב תבנית טופס התואמת לדפדפן, מספר פקדים אינם זמינים בחלונית המשימות פקדים כיוון שהם אינם ניתנים להצגה בדפדפן אינטרנט. הפקדים הבאים אינם נתמכים בתבניות טופס תואמות דפדפן:

 • תיבה משולבת

 • תיבות רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות

 • פקדי אב/פירוט

 • פקדי רשימה עם תבליטים, רשימה ממוספרת ורשימה רגילה

 • פקדי תמונה ותמונת דיו

 • פקדי תמונת דיו

 • תוויות אנכיות

 • אזורי גלילה

 • אזורים אופקיים

 • טבלאות חוזרות אופקיות

 • פקדי קבוצת בחירה, קבוצת בחירה חוזרת ומקטע בחירה

 • מקטעים רקורסיביים חוזרים

 • פקדי ActiveX

באפשרותך גם לבחור לעצב חלק תבנית ותבניות טופס של Microsoft Office InfoPath 2007 התואמות ל- Microsoft Office InfoPath 2003. בחלקי תבניות, פקדי ActiveX אינם נתמכים ולכן הם מוסתרים בחלונית המשימות פקדים. בתבניות טופס תואמות לאחור, תיבות משולבות ותיבות רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות אינן נתמכות. כאשר המשתמשים פותחים את תבנית הטופס ב- InfoPath 2003, תיבות משולבות מופיעות כתיבות רשימה נפתחת, ותיבות רשימה עם אפשרויות בחירה מרובות מופיעות כרשימות עם תבליטים.

לראש הדף

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×