מבוא לעדכון תבניות טופס קיימות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

בעת פרסום תבנית טופס ששינית, InfoPath יכול לעדכן את תבנית הטופס (קובץ. xsn) ואת כל הטפסים הקיימים (קבצי. xml) המבוססים על תבנית טופס זו. כברירת מחדל, InfoPath מחליף באופן אוטומטי את הגירסה הקודמת של תבנית הטופס בגירסה העדכנית ביותר. באפשרותך לבחור את שיטת עדכון המועדף עבור טפסים קיימים של משתמשים.

במאמר זה

כיצד InfoPath מעדכן תבניות טופס

שיקולים עבור עדכון תבניות טופס מותאמות הדפדפן

סייע במניעת אובדן נתונים בטפסים קיימים של משתמשים

אפשרויות לעדכון טפסים קיימים של משתמשים

כיצד InfoPath מעדכן תבניות טופס

כאשר משתמשים פותחים בפעם הראשונה טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך, הקובץ הבסיסי של תבנית הטופס מאוחסן במיקום זמני במחשבים שלהם. מיקום זמני זה נקרא מטמון. בין השאר, מיקום האחסון במטמון מאפשר למשתמשים העובדים באופן לא מקוון לעבוד עם עותק מקומי של תבנית הקובץ.

InfoPath מעדכן את הגירסה המאוחסנת במטמון של תבנית טופס בכל פעם שגירסה חדשה הופכת לזמינה. עדכון זה מתרחש באופן אוטומטי בכל פעם שמשתמשים פותחים גירסה חדשה של הטופס. במקרה שמשתמשים עובדים באופן לא מקוון כאשר אתה מפרסם תבנית טופס מעודכנת, העדכון יתבצע בפעם הבאה שהם יתחברו לרשת.

באופן טיפוסי, המשתמשים לא יבחינו שמתבצע עדכון, אם כי באפשרותך לציין אחרת בעת עיצוב תבנית הטופס שלך.

הערה: A custom installed form template is a form template that is installed on users' computers by means of a Microsoft Windows Installer (MSI) package or other Setup program. With this type of form template, you must manually reinstall the form template on users' computers each time you update it. The installation may happen automatically, through a program such as Microsoft Systems Management Server (SMS) 2003, through a desktop-to-desktop deployment, or through some kind of installation script.

לראש הדף

שיקולים עבור עדכון תבניות טופס מותאמות הדפדפן

כל תבניות טפסים המותאמות לשימוש בדפדפן מתארחים בשרת שבו פועל InfoPath Forms Services, שהוא טכנולוגיית שרת מבוססת על Windows SharePoint Services 3.0. קיימים שני מצבי פריסה עבור אירוח תבניות טופס בשרת שבו פועל InfoPath Forms Services: אחד עבור פריסת משתמש קצה ואחד עבור פריסה ניהולית. בעת עדכון תבנית טופס תואמת דפדפן, שקול את הנקודות הבאות:

  • אם אתה מתכנן לעדכן תבנית טופס שאושרה על-ידי מנהל מערכת, עליך לפרסם את תבנית הטופס המעודכנת ולאחר מכן לתת אותה למנהל חוות ה- Windows SharePoint Services 3.0 שלך לשם פריסה בספריית טפסים באוסף אתרים. אוסף אתרים הוא קבוצה של אתרי אינטרנט בשרת וירטואלי שיש להם אותם בעלים והם חולקים את אותן הגדרות ניהול. כאשר מנהל חווה פורס תבנית טופס מעודכנת, באפשרותו לציין אפשרות שדרוג "בו-זמנית", המאפשרת לגירסה המעודכנת של הטופס לפעול לצד הגירסה המקורית. אפשרות שדרוג זו מאפשרת למשתמשים המצויים במהלך מילוי טופס כשגירסה חדשה נפרסת, לסיים את מילוי הטופס מבלי לאבד את העבודה.

  • אם תפרסם עדכונים לתבנית טופס שפרסת בעצמך לספרייה או רשימה של Windows SharePoint Services 3.0, משתמשים שבמקרה מצויים בעיצומו של מילוי טופס המבוסס על תבנית טופס זו יראו הודעת שגיאה כאשר ינסו לשמור או לשלוח את הטופס שלהם. מסיבה זו, ייתכן שתרצה להציג התראה בפני המשתמשים אודות עדכונים העומדים לקרות ואולי להסיר מהרשת את תבנית הטופס מחוץ לשעות השיא של השימוש כדי לבצע את העדכונים.

לראש הדף

סייע במניעת אובדן נתונים בטפסים קיימים של משתמשים

אם עליך לעדכן תבנית טופס קיימת, באפשרותך לשנות אותה, לפרסם אותו מחדש ולאחר להפיץ אותו מחדש משתמשים. עם זאת, סוגים מסוימים של שינויים עלולה למנוע גישה לנתוני בטפסים שהושלמו המבוססים על תבנית הטופס המקורית.

אם אתה מבצע שינוי תבנית טופס שעלולות להוביל לאובדן נתונים או שגיאות בטפסים שמולאו כבר, תופיע הודעה. תראה את ההודעה לעתים קרובות בעת הוספת חדשות, שדות נדרשים לתבנית טופס, או בעת שינוי שם או הסרה של שדות או קבוצות מתבנית הטופס.

הודעת שגיאה המזהירה את מעצבי הטפסים על אובדן נתונים אפשרי

בעת קבלת הודעה זו, אם תלחץ על כן להמשיך בשינויים שלך, ייתכן אותו שלא תהיה אפשרות לגשת לנתונים בטפסים קיימים לאחר פרסום תבנית הטופס המעודכנת. בתרחישים מסוימים, ייתכן שהסיבה קביל. יהיה עליך להחליט מה מתאים למצבך.

כדי לעזור להבטיח לך גישה הנתונים שאספת כבר ממשתמשי, פעל בהתאם להנחיות הבאות בעת ביצוע שינויים בתבנית הטופס המקורי שלך:

  • אין לשנות שמות שדות קיימים וקבוצות במקור הנתונים.

  • אל תעביר את שדות קיימים וקבוצות סביב במקור הנתונים.

  • אל תמחק את שדות קיימים והקבוצות ממקור הנתונים. באפשרותך למחוק פקדים מתבנית הטופס מבלי לגרום בעיות, כל עוד תשאיר שדה מתאים או קבוצה של הפקד במקור הנתונים.

לראש הדף

אפשרויות לעדכון טפסים קיימים של משתמשים

בעת עריכת שינויים בתבנית טופס קיימת, הטפסים הקיימים (קבצי ‎.xml) ייתכן שהטפסים הקיימים המבוססים על אותה תבנית טופס יצטרכו להתעדכן כך שהם יוכלו לפעול עם הגירסה האחרונה של תבנית הטופס. דבר זה מסייע להבטיח שהמשתמשים יוכלו להמשיך לעבוד עם הטפסים הקיימים שלהם ללא בעיות כלשהן, ושאתה תוכל להמשיך לגשת לכל נתון הנאסף בטפסים אלה. כאשר אתה מעדכן את הטפסים הקיימים שלך עבור משתמשים, קיימות שלוש שיטות מהן באפשרותך לבחור:

  • עדכון הטפסים באופן אוטומטי    באפשרותך לתת ל- InfoPath לעדכן באופן אוטומטי את הטפסים הקיימים - זוהי הגדרת ברירת המחדל. במקרה זה, טפסים קיימים כלשהם יהיו תואמים לתבנית הטופס שזה עתה עודכנה. לדוגמה, אם תסיר פקד של תיבת רשימה בתבנית הטופס ולאחר מכן תפרסם את תבנית הטופס שעברה שינוי, InfoPath יסיר באופן אוטומטי את פקד תיבת הרשימה מטפסים קיימים כלשהם.

  • עדכון הטפסים באמצעות קוד     באפשרותם של בעלי מומחיות טכנית לכתוב קוד כדי לטפל באירוע OnVersionUpgrade, המתרחש כאשר מספר הגירסה של הטופס שנפתח ישן יותר ממספר הגירסה של תבנית הטופס עליה הוא מבוסס. לדוגמה, בטופס של דוח הוצאות, באפשרותך להשתמש במטפל באירועי OnVersionUpgrade כדי לקבוע אם טופס בעל מספר גירסה מוקדם יותר מכיל שדה הקרוי דואר_אלקטרוני, ואם לא, להוסיף שדה זה לטופס. אירוע OnVersionUpgrade הינו שימושי עבור התאמת שינויים לסכימת XML עליה מבוססת תבנית הטופס שלך.

  • בחירה שלא לעדכן את הטפסים     באפשרותך לבחור לא לעדכן את הטפסים הקיימים. כאשר אפשרות זו נבחרת, משתמשים יכולים למלא טפסים המבוססים על תבנית הטופס המעודכנת, אך ייתכן שהם לא יוכלו לפתוח טפסים קיימים. אם הם יכולים לפתוח טפסים קיימים, הם לא יוכלו לערוך שדות חדשים שנוספו.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×