מבוא לניתוח 'מה-אם'

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באמצעות כלי ניתוח מה-אם ב- Microsoft Excel, באפשרותך להתנסות במספר קבוצות שונות של ערכים בנוסחה אחת או יותר כדי לבחון את כל סוגי התוצאות השונים.

לדוגמה, באפשרותך לבצע ניתוח מה-אם לבניית תקציבים שני כי כל אחד מהם מניח רמה מסוימת ההכנסות. לחלופין, באפשרותך לציין תוצאה שבה ברצונך שנוסחה כדי לייצר ולאחר מכן קבע אילו קבוצות ערכים מפיקים תוצאה זו. Excel מספק כמה כלים שונים כדי לסייע לך לבצע את סוג ניתוח בהתאם לצרכים שלך.

במאמר זה

מבט כולל

תרחישי שימוש לשקול משתנים שונים רבים

השתמש בתכונה חתירה למטרה כדי לגלות כיצד להשיג את התוצאה הרצויה

שימוש בטבלאות נתונים כדי לראות את השפעות במשתנה אחד או שניים על נוסחה

הכנת תחזיות מתקדמות מודלים עסקיים

מבט כולל

ניתוח מה-אם הוא התהליך של שינוי הערכים שבתאים כדי לראות כיצד שינויים אלה ישפיעו את התוצאה של נוסחאות בגליון העבודה.

שלושה סוגים של כלי ניתוח מה-אם מגיעים עם Excel: תרחישים, טבלאות נתונים, וחתירה למטרה. תרחישים וטבלאות נתונים קבוצות של ערכי הקלט וקביעת לקבוע את התוצאות האפשריות. טבלת נתונים פועלת רק עם אחד או שני משתנים, אך הוא יכול לקבל ערכים שונים ורבים עבור משתנים אלה. תרחיש יכולות להיות משתנים מרובים, אך הוא יכול להכיל ערכים רק עד 32. חתירה למטרה ' פועלת בצורה שונה תרחישים וטבלאות נתונים זה מוביל תוצאה וקובעת הערכים האפשריים קלט מפיקים תוצאה זו.

בנוסף שלושה כלים אלה, תוכל להתקין תוספות שעוזרות לך לבצע ניתוח מה-אם, כגון Solver add-in. Solver add-in דומה חתירה למטרה, אך הוא יכול להכיל משתנים נוספים. באפשרותך גם ליצור תחזיות באמצעות נקודת האחיזה למילוי ופקודות שונים המובנות ב- Excel. עבור מודלים מתקדמת יותר, באפשרותך להשתמש את התוספת Analysis ToolPak.

לראש הדף

תרחישי שימוש לבדיקת מספר רב של משתנים שונים

תרחיש הוא בקבוצת ערכים השומר על-ידי Excel ובאפשרותך להחליף באופן אוטומטי בתאים בגליון עבודה. באפשרותך ליצור ולשמור קבוצות שונות של ערכים בגליון עבודה ולאחר מכן לעבור אל כל אחד מהתרחישים החדשים הללו כדי להציג תוצאות שונות.

לדוגמה, נניח שיש לך שני תרחישים תקציב: אירוע הגרוע ביותר ואירועים הטובה ביותר. באפשרותך להשתמש התכונה מנהל התרחישים ליצור שני התרחישים באותו גליון עבודה ולאחר מכן לעבור ביניהן. עבור כל אחד מהתרחישים, עליך לציין התאים השינוי ואת הערכים שבהם יש להשתמש עבור תרחיש זה. כאשר אתה עובר בין תרחישים, בתא התוצאה משתנה כדי לשקף את ערכי התא המשתנים שונים.

תרחיש המקרה הגרוע ביותר
תרחיש המקרה הגרוע ביותר

1. תאים משתנים

2. תא תוצאה

תרחיש המקרה הטוב ביותר
תרחיש המקרה הטוב ביותר

1. תאים משתנים

2. תא תוצאה

אם לכמה אנשים יש מידע ספציפי בחוברות עבודה נפרדות, וברצונך להשתמש במידע הזה בתרחישים, באפשרותך לאסוף את חוברות העבודה האלה ולמזג את התרחישים.

לאחר שיצרת או שנאספו כל בתרחישים הדרוש לך, באפשרותך ליצור דוח סיכום תרחיש המשלב ממידע תרחישים אלה. דוח תרחיש מציג את כל המידע תרחיש בטבלה אחת בגליון עבודה חדש.

דוח סיכום תרחיש של Excel
דוח סיכום תרחישים

הערה: דוחות תרחישים אינם מחושבים מחדש באופן אוטומטי. אם תשנה את הערכים של תרחיש, שינויים אלה לא יופיעו בדוח סיכום קיים. במקום זאת, יהיה עליך ליצור דוח סיכום חדש.

לראש הדף

השתמש ב'חתירה למטרה' כדי לגלות איך לקבל תוצאה רצויה

אם ידוע לך התוצאה הרצויה של נוסחה, אך אינך בטוח הנוסחה ערך הקלט אילו דורש לשם השגת אותה תוצאה, באפשרותך להשתמש בתכונה חתירה למטרה. לדוגמה, נניח שאתה צריך לווה כסף מסוימים. ידוע לך כמה כסף הרצוי, כיצד זמן בנקודה שהרצויה בשבו להחזר ההלוואה ובאיזו מידה יכולה להרשות לשלם מדי חודש. באפשרותך להשתמש חתירה למטרה כדי לקבוע אילו שיעור הריבית עליך לאבטח כדי לענות המטרה שלך הלוואה.

דגם עם תשלום התלוי בריבית

הערה: חתירה למטרה פועל עם ערך קלט משתנה אחד בלבד. אם ברצונך לדעת יותר מאחד קלט ערך, לדוגמה, סכום ההלוואה ואת סכום התשלום החודשי עבור הלוואה, עליך להשתמש במקום זאת את התוספת Solver. לקבלת מידע נוסף אודות Solver add-in, עיין בסעיף תחזיות הכן ומודלים business מתקדםובצע את הקישורים בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

שימוש בטבלאות נתונים כדי לראות את השפעות במשתנה אחד או שניים על נוסחה

אם יש לך נוסחה המשתמשת במשתנה אחד או שניים או נוסחאות מרובות המשמשת כל משתנה נפוצות אחד, באפשרותך להשתמש בטבלת נתונים כדי לראות את כל התוצאות במקום אחד. שימוש בטבלאות נתונים מקל עליך לבחון טווח אפשרויות במבט חטוף. מאחר לך להתמקד רק אחד או שני משתנים, תוצאות נוחים לקרוא ולשתף בצורת טבלה. אם חישוב מחדש אוטומטי זמין עבור חוברת העבודה, הנתונים טבלאות נתונים חישוב מחדש באופן מיידי; כתוצאה מכך, תמיד יש לך רענן נתונים.

טבלת נתונים עם משתנה אחד
טבלת נתונים עם משתנה אחד

טבלת נתונים אין אפשרות להכיל יותר משני משתנים. אם ברצונך לנתח משתנים יותר משני, באפשרותך להשתמש תרחישים. למרות מוגבלת משתנים רק אחת או שתיים, טבלת נתונים באפשרותך להשתמש כמה ערכים משתנה שונים ככל שתרצה. תרחיש יכולה להכיל עד 32 ערכים שונים, אך באפשרותך ליצור תרחישים רבים ככל שתרצה.

לראש הדף

הכנת תחזיות ומודלים עסקיים מתקדמים

אם ברצונך להכין תחזיות, באפשרותך להשתמש ב- Excel כדי ליצור באופן אוטומטי ערכים עתידיים המבוססים על נתונים קיימים, או ליצור באופן אוטומטי ערכים משוערים המבוססים על חישובים של מגמה ליניארית או של מגמת גידול.

באפשרותך למלא סידרת ערכים התואמים פשוט מגמה ליניארית או מגמת גידול מעריכי של באמצעות נקודת האחיזה למילוי או הפקודה סידרה. כדי להרחיב נתונים מורכבים ולא ליניאריים, באפשרותך להשתמש בפונקציות גליון העבודה או בכלי ניתוח הרגרסיה בתוספת Analysis ToolPak. לקבלת מידע נוסף, הפעל את הקישורים בסעיף למידע נוסף.

למרות חתירה למטרה יכולה להכיל משתנה אחד בלבד, ניתן לחזות אחורה עבור משתנים נוספים באמצעות Solver add-in. באמצעות Solver, ניתן למצוא ערך מיטבית עבור נוסחה בתא אחד — הנקרא תא המטרה — בגליון עבודה.

Solver עובד עם קבוצת תאים הקשורות הנוסחה בתא המטרה. Solver משנה את הערכים בתאים המשתנים שאתה מציין — המכונים תאים משתנים — כדי להשיג את התוצאה שאתה מציין מנוסחת תא היעד. באפשרותך להחיל הגבלות כדי להגביל את הערכים בהם Solver יכול להשתמש במודל, האילוצים ויכול להפנות לתאים אחרים המשפיעים על נוסחת תא המטרה.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×