מבוא לניתוח 'מה-אם'

כלי ניתוח 'מה-אם' ב- Excel מאפשרים לך להשתמש בכמה קבוצות שונות של ערכים בנוסחה אחת או יותר כדי לחקור את כל התוצאות השונות.

לדוגמה, באפשרותך לבצע ניתוח 'מה-אם' כדי לבנות שני תקציבים שכל אחד מהם מבוסס על הנחה של רמת הכנסה מסוימת. לחלופין, באפשרותך לציין תוצאה שברצונך לקבל מהנוסחה ולאחר מכן לבדוק אילו קבוצות ערכים יניבו את התוצאה הזו. Excel מספק כמה כלים שונים כדי לעזור לך לבצע את סוג הניתוח המתאים לצרכים שלך.

לתשומת לבך, זהו רק מבט כולל על הכלים האלה. קיימים קישורים לנושאי עזרה עבור כל אחד מהכלים באופן ספציפי.

ניתוח 'מה-אם' הוא התהליך של שינוי הערכים בתאים כדי לראות כיצד שינויים אלה ישפיעו על התוצאה של נוסחאות בגליון העבודה.

Excel כולל שלושה סוגים של כלי ניתוח 'מה-אם': תרחישים, חתירה למטרה וטבלאות נתונים. תרחישים וטבלאות נתונים מקבלים קבוצות של ערכי קלט וקובעים את התוצאות האפשריות. טבלת נתונים פועלת עם משתנה אחד או שניים בלבד, אבל היא יכולה לקבל הרבה ערכים שונים עבור משתנים אלה. לתרחיש יכולים להיות משתנים מרובים, אבל הוא יכול להכיל רק עד 32 ערכים. חתירה למטרה פועלת בצורה שונה מתרחישים ומטבלאות נתונים. היא מקבלת תוצאה וקובעת ערכי קלט אפשריים שמניבים את התוצאה הזו.

בנוסף לשלושת הכלים הללו, ניתן להתקין תוספות שעוזרות לבצע ניתוח 'מה-אם', כגון התוספת Solver. התוספת Solver דומה לחתירה למטרה, אבל היא יכולה להכיל יותר משתנים. באפשרותך גם ליצור תחזיות באמצעות נקודת האחיזה למילוי ופקודות שונות המוכללות ב- Excel.

למודלים מתקדמים יותר, באפשרותך להשתמש בתוספת Analysis ToolPak.

תרחיש הוא קבוצה של ערכים ש- Excel שומר ויכול להחליף אוטומטית בתאים בגליון עבודה. באפשרותך ליצור ולשמור קבוצות שונות של ערכים בגליון עבודה ולאחר מכן לעבור אל כל אחד מהתרחישים החדשים הללו כדי להציג תוצאות שונות.

לדוגמה, נניח שיש לך שני תרחישים של תקציב: הגרוע ביותר והטוב ביותר. באפשרותך להשתמש במנהל התרחישים כדי ליצור את שני התרחישים באותו גליון עבודה ולאחר מכן לעבור ביניהם. עבור כל תרחיש, עליך לציין את התאים שמשתנים ואת הערכים שבהם יש להשתמש עבור תרחיש זה. כאשר אתה עובר בין תרחישים, תא התוצאה משתנה כדי לשקף את ערכי התאים המשתנים השונים.

תרחיש המקרה הגרוע ביותר
תרחיש המקרה הגרוע ביותר

1. תאים משתנים

2. תא תוצאה

תרחיש המקרה הטוב ביותר
תרחיש המקרה הטוב ביותר

1. תאים משתנים

2. תא תוצאה

אם לכמה אנשים יש מידע ספציפי בחוברות עבודה נפרדות, וברצונך להשתמש במידע הזה בתרחישים, באפשרותך לאסוף את חוברות העבודה האלה ולמזג את התרחישים.

אחרי שתיצור או תאסוף את כל התרחישים הנחוצים לך, תוכל ליצור דוח סיכום תרחישים שמשלב מידע מתרחישים אלה. דוח תרחישים מציג את כל פרטי התרחישים בטבלה אחת בגליון עבודה חדש.

דוח סיכום תרחיש של Excel
דוח סיכום תרחישים

הערה: דוחות תרחישים אינם מחושבים מחדש באופן אוטומטי. אם תשנה את הערכים של תרחיש, שינויים אלה לא יופיעו בדוח סיכום קיים. במקום זאת, יהיה עליך ליצור דוח סיכום חדש.

אם אתה יודע את התוצאה שברצונך לקבל מנוסחה, אבל אינך בטוח איזה ערך קלט הנוסחה דורשת כדי לקבל את התוצאה הזו, באפשרותך להשתמש בתכונה חתירה למטרה. לדוגמה, נניח שעליך ללוות סכום כסף מסוים. אתה יודע כמה כסף ברצונך ללוות, במשך כמה זמן ברצונך להחזיר את ההלוואה ואיזה סכום אתה מסוגל לשלם בכל חודש. באפשרותך להשתמש ב'חתירה למטרה' כדי לקבוע על איזה שיעור ריבית עליך לשמור כדי לעמוד ביעד שהצבת לעצמך לגבי ההלוואה.

דגם עם תשלום התלוי בריבית

הערה: 'חתירה למטרה' פועלת עם ערך קלט אחד בלבד של משתנה. אם ברצונך לבדוק יותר מערך קלט אחד, לדוגמה, סכום ההלוואה וסכום התשלום החודשי עבור הלוואה מסוימת, עליך להשתמש במקום זאת בתוספת Solver. לקבלת מידע נוסף אודות התוספת Solver, עיין בסעיף הכנת תחזיות ומודלים עסקיים מתקדמים, והיכנס לקישורים שבסעיף למידע נוסף.

אם יש לך נוסחה שכוללת משתנה אחד או שניים, או נוסחאות מרובות שכולן משתמשות במשתנה אחד משותף, באפשרותך להשתמש בטבלת נתונים כדי להציג את כל התוצאות במקום אחד. השימוש בטבלאות נתונים מאפשר לבחון בקלות מגוון אפשרויות במבט מהיר. מכיוון שאתה מתמקד במשתנה אחד או שניים בלבד, קל לקרוא את התוצאות ולשתף אותן בצורת טבלה. אם חישוב מחדש אוטומטי זמין עבור חוברת העבודה, הנתונים בטבלאות נתונים מחושבים מחדש באופן מיידי; כתוצאה מכך, הנתונים תמיד עדכניים.

טבלת נתונים עם משתנה אחד
טבלת נתונים עם משתנה אחד

טבלת נתונים אינה יכולה להכיל יותר משני משתנים. אם ברצונך לנתח יותר משני משתנים, באפשרותך להשתמש בתרחישים. על-אף שטבלת נתונים מוגבלת למשתנה אחד או שניים בלבד, היא יכולה לכלול מספר בלתי מוגבל של ערכי משתנים שונים. תרחיש יכול להכיל עד 32 ערכים שונים, אבל אפשר ליצור מספר בלתי מוגבל של תרחישים.

אם ברצונך להכין תחזיות, באפשרותך להשתמש ב- Excel כדי ליצור באופן אוטומטי ערכים עתידיים המבוססים על נתונים קיימים, או ליצור באופן אוטומטי ערכים משוערים המבוססים על חישובים של מגמה ליניארית או של מגמת גידול.

באפשרותך למלא סידרת ערכים התואמים למגמה ליניארית פשוטה או למגמת גידול מעריכי באמצעות ידית האחיזה למילוי או הפקודה סידרה. כדי להרחיב נתונים מורכבים ונתונים שאינם ליניאריים, באפשרותך להשתמש בפונקציות של גליון העבודה או בכלי ניתוח הרגרסיה הכלול בתוספת Analysis ToolPak.

אמנם, בחתירה למטרה אפשר לכלול משתנה אחד בלבד, אבל ניתן לבצע חיזוי לאחור עבור משתנים נוספים באמצעות התוספת Solver. באמצעות Solver, ניתן למצוא ערך אופטימלי עבור נוסחה בתא אחד - שנקרא תא היעד - בגליון עבודה.

Solver פועל עם קבוצת תאים הקשורים לנוסחה בתא היעד. Solver משנה את הערכים בתאים המשתנים שאתה מציין - המכונים תאים הניתנים לכוונון - כדי להניב את התוצאה שאתה מציין מנוסחת תא היעד. באפשרותך להחיל אילוצים כדי להגביל את הערכים שבהם Solver יכול להשתמש במודל, והאילוצים יכולים להפנות לתאים אחרים שמשפיעים על נוסחת תא היעד.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

ניתן לשאול תמיד מומחה ב- Excel Tech Community, לקבל תמיכה בקהילת Answers או להציע תכונה חדשה או שיפור ב- Excel User Voice.

למידע נוסף

תרחישים

חתירה למטרה

טבלאות נתונים

שימוש ב- Solver לתקצוב הון

שימוש ב- Solver לתכנון פיננסי

שימוש ב- Solver לקביעת תמהיל המוצרים האופטימלי

ביצוע ניתוח 'מה-אם' באמצעות הכלי Solver

הגדרה ופתרון של בעיה באמצעות Solver

התוספת Analysis ToolPak

מבט כולל על נוסחאות ב- Excel

איך למנוע שיבושים בנוסחאות

שימוש בבדיקת שגיאות כדי לזהות שגיאות בנוסחאות

קיצורי מקשים ב- Excel 2016 עבור Windows

קיצורי מקשים ב- Excel 2016 עבור Mac

פונקציות Excel (בסדר אלפביתי)

פונקציות Excel (לפי קטגוריה)

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×