מבוא לטבלאות

טבלאות הן אובייקטים חיוניים במסד נתונים משום שהן מאגדות את כל המידע או הנתונים. לדוגמה, מסד נתונים של עסק יכול להכיל טבלת אנשי קשר המאחסנת את שמות הספקים, כתובות הדואר האלקטרוני ומספרי הטלפון. מאמר זה מספק מבט כולל על טבלאות ב- Access. לפני שתיצור טבלאות, בחן מהם הצרכים שלך וצור את כל הטבלאות שיידרשו לך. לקבלת מבוא לתכנון ועיצוב של מסד נתונים, עיין במאמר יסודות עיצוב של מסדי נתונים.‏‏

במאמר זה

מבט כולל

הוספת טבלה למסד נתונים שולחני של Access

שמירת טבלה

מבט כולל

למסד נתונים יחסי כגון Access יש בדרך כלל כמה טבלאות קשורות. במסד נתונים שעוצב כהלכה, בכל טבלה מאוחסנים נתונים בנושא מסוים, כגון עובדים או מוצרים. טבלה כוללת רשומות (שורות) ושדות (עמודות). השדות מכילים נתונים מסוגים שונים, כגון טקסט, מספרים, תאריכים והיפר-קישורים.

טבלה 'לקוחות' ב- Access מציגה פריסה של רשומות ושדות

 1. רשומה: מכילה נתונים ספציפיים, כגון מידע על עובד או מוצר מסוים.

 2. שדה: מכיל נתונים על היבט מסוים של נושא הטבלה, כגון שם פרטי או כתובת דואר אלקטרוני.

 3. ערך שדה: לכל רשומה יש ערך שדה. לדוגמה, ‎Contoso, Ltd.‎ או someone@example.com.

מאפייני טבלה ושדה

התכונות ואופן הפעולה של טבלאות ושדות מוגדרים ונשלטים על-ידי המאפיינים. מאפייני הטבלה מוגדרים בגליון המאפיינים של הטבלה. לדוגמה, באפשרותך להגדיר את המאפיין תצוגת ברירת מחדל של טבלה כדי לציין כיצד תוצג הטבלה כברירת מחדל. מאפיין של שדה מגדיר היבט מסוים באופן הפעולה של השדה. באפשרותך גם להגדיר מאפייני שדה בתצוגת עיצוב באמצעות החלונית מאפייני שדה. לכל שדה יש סוג נתונים שקובע את סוג המידע המאוחסן בו. לדוגמה, שורות מרובות של טקסט או מטבע הן סוגי נתונים.

קשרי גומלין בין טבלאות

למרות שבכל טבלה במסד הנתונים מאוחסנים נתונים בנושא ספציפי, טבלאות במסד נתונים יחסי כגון Access מאחסנות נתונים בנושאים קשורים. לדוגמה, מסד נתונים עשוי להכיל:

 • טבלת לקוחות המפרטת את לקוחות החברה וכתובותיהם.

 • טבלת מוצרים המפרטת את המוצרים שאתה מוכר, לרבות מחירים ותמונות של כל אחד מהם.

 • טבלת הזמנות העוקבת אחר הזמנות של לקוחות.

כדי לחבר בין הנתונים המאוחסנים בטבלאות השונות, עליך ליצור קשרי גומלין. קשר גומלין הוא קשר לוגי בין שתי טבלאות בעלות שדה משותף.

מפתחות

שדות המהווים חלק מקשר גומלין של טבלה נקראים מפתחות. מפתח מורכב לרוב משדה אחד, אך הוא עשוי להיות מורכב מיותר משדה אחד. קיימים שני סוגי מפתחות:

 • מפתח ראשי: טבלה יכולה להכיל מפתח ראשי אחד בלבד. מפתח ראשי מורכב משדה אחד או מספר שדות המזהים באופן ייחודי כל רשומה שמאוחסנת בטבלה. Access מספק באופן אוטומטי מספר זיהוי ייחודי, שנקרא מספר מזהה, והוא משמש כמפתח ראשי. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספה או שינוי של מפתח ראשי של טבלה.

 • מפתח זר: טבלה יכולה להכיל גם מפתח זר אחד או יותר. מפתח זר מכיל ערכים שמקבילים לערכים במפתח הראשי של טבלה אחרת. לדוגמה, באפשרותך להגדיר טבלת 'הזמנות' שבה כל הזמנה כוללת מספר מזהה לקוח התואם לרשומה בטבלה 'לקוחות'. השדה של מזהה הלקוח הוא מפתח זר של הטבלה 'הזמנות'.

התאמת הערכים בין שדות מפתח יוצרת את הבסיס של קשר הגומלין של טבלה. קשר גומלין של טבלה משמש לשילוב נתונים מטבלאות קשורות. לדוגמה, נניח שיש לך טבלת 'לקוחות' וטבלת 'הזמנות'. בטבלה 'לקוחות', כל רשומה מזוהה באמצעות שדה המפתח הראשי, 'מזהה'.

כדי לשייך כל הזמנה ללקוח, עליך להוסיף שדה מפתח זר לטבלה 'הזמנות' שמקביל לשדה 'מזהה' של הטבלה 'לקוחות' ולאחר מכן ליצור קשר גומלין בין שני המפתחות. כאשר אתה מוסיף רשומה לטבלה 'הזמנות', עליך להשתמש בערך עבור מזהה הלקוח המגיע מהטבלה 'לקוחות'. בכל פעם שתרצה להציג מידע אודות לקוח של הזמנה, השתמש בקשר הגומלין כדי לזהות התאמות בין הנתונים בטבלה 'לקוחות' לרשומות בטבלה 'הזמנות'.

קשר גומלין של טבלת Access מוצג בחלון 'קשרי גומלין'
 1. מפתח ראשי מזוהה באמצעות סמל המפתח שלצד שם השדה.

 2. מפתח זר – שים לב להיעדרו של סמל המפתח.

יתרונות השימוש בקשרי גומלין

ההפרדה בין נתונים בטבלאות קשורות מספקת את היתרונות הבאים:

 • עקביות    מאחר שכל פריט נתונים נרשם פעם אחת בלבד, בטבלה אחת, קיים סיכוי קטן יותר לאי-בהירות או לחוסר עקביות. לדוגמה, שם לקוח יאוחסן פעם אחת בלבד, בטבלה שמתייחסת ללקוחות, במקום לאחסן אותו שוב ושוב (ייתכן גם שבאופן לא עקבי) בטבלה שמכילה נתוני הזמנות.

 • יעילות    רישום נתונים במקום אחד בלבד פירושו שימוש בשטח דיסק מועט יותר. בנוסף לכך, טבלאות קטנות יותר נוטות לספק נתונים מהר יותר מאשר טבלאות גדולות יותר. אם לא תשתמש בטבלאות נפרדות עבור נושאים נפרדים, תיצור ערכי Null (היעדר נתונים) ומצב של יתירות בטבלאות, אשר עלולים לבזבז שטח ולפגוע בביצועים.

 • יכולת הבנה טובה יותר    קל יותר להבין את עיצוב מסד הנתונים אם הנושאים מופרדים כמו שצריך בטבלאות נפרדות.

לראש הדף

הוספת טבלה למסד נתונים שולחני של Access

צור טבלה חדשה אם יש לך מקור נתונים חדש שאינו שייך לאף אחת מהטבלאות הקיימות. קיימות מספר אפשרויות להוספת טבלה למסד נתונים של Access. למשל, על-ידי יצירת מסד נתונים חדש, על-ידי הוספת טבלה למסד נתונים קיים או על-ידי ייבוא או קישור לטבלה ממקור נתונים אחר- כגון חוברת עבודה של Microsoft Excel, מסמך Microsoft Word, קובץ טקסט, שירות אינטרנט או מסד נתונים אחר. כאשר אתה יוצר מסד נתונים ריק חדש, נוספת עבורך טבלה ריקה חדשה באופן אוטומטי. לאחר מכן באפשרותך להזין נתונים בטבלה כדי להתחיל בהגדרת השדות.

לקבלת מידע נוסף אודות הוספת שדה לטבלה, עיין במאמר הוספת שדה לטבלה.

יצירת טבלה חדשה במסד נתונים חדש של שולחן עבודה

 1. תחת קובץ, לחץ על חדש >‏ מסד נתונים ריק של שולחן עבודה.

 2. בתיבה שם קובץ, הקלד שם קובץ עבור מסד הנתונים החדש.

 3. כדי לשמור את מסד הנתונים במיקום אחר, לחץ על סמל התיקיה.

 4. לחץ על צור.

מסד הנתונים החדש נפתח עם טבלה חדשה בשם טבלה1. שנה את שם הטבלה בהתבסס על סוג הנתונים המאוחסנים בה.

יצירת טבלה חדשה במסד נתונים קיים

 1. לחץ על קובץ >פתח‏ ולחץ על מסד הנתונים אם הוא רשום תחת לאחרונה. אם הוא אינו מופיע שם, בחר אחת מאפשרויות העיון כדי לאתר את מסד הנתונים.

 2. תחת יצירה, לחץ על טבלה.

טבלה חדשה מתווספת ונפתחת בתצוגת גליון נתונים.

לראש הדף

נתונים חיצוניים

באפשרותך לבצע קישור למגוון מקורות נתונים חיצוניים, כגון מסדי נתונים אחרים, קבצי טקסט וחוברות עבודה של Excel. כאשר אתה מבצע קישור לנתונים חיצוניים, Access יכול להשתמש בקישור בדומה לטבלה. בהתאם לסוג מקור הנתונים החיצוני ולאופן שבו תיצור את הקישור, באפשרותך לערוך את הנתונים בטבלה המקושרת וכן ליצור יחסי גומלין הקשורים לטבלה המקושרת. עם זאת, אין באפשרותך לשנות את העיצוב של הנתונים החיצוניים באמצעות הקישור.

ייבוא או קישור לצורך יצירת טבלה

באפשרותך ליצור טבלה על-ידי ייבוא או קישור לנתונים המאוחסנים במקום אחר. באפשרותך לייבא נתונים או לקשר לנתונים בגליון עבודה של Excel, ברשימת Windows SharePoint Services, בקובץ XML, במסד נתונים אחר של Access, בתיקיה של Microsoft Outlook ועוד.

כאשר אתה מייבא נתונים, אתה יוצר עותק של הנתונים בטבלה חדשה במסד הנתונים הנוכחי. השינויים הבאים שתבצע בנתוני המקור לא ישפיעו על הנתונים שיובאו, ושינויים בנתונים שיובאו לא ישפיעו על נתוני המקור. לאחר שתתחבר למקור נתונים ותייבא ממנו נתונים, תוכל להשתמש בנתונים שיובאו מבלי להתחבר למקור. באפשרותך לשנות עיצוב של טבלה מיובאת.

כאשר אתה מקשר לנתונים, אתה יוצר טבלה מקושרת במסד הנתונים הנוכחי, המייצגת קישור חי למידע הקיים שמאוחסן במקום אחר. כאשר אתה משנה נתונים בטבלה מקושרת, השינויים מתרחשים במקור. בכל פעם שנתונים משתנים במקור, שינוי זה מופיע בטבלה המקושרת. אתה זקוק ליכולת להתחבר למקור הנתונים בכל פעם שאתה משתמש בטבלה מקושרת. אין באפשרותך לשנות עיצוב של טבלה מקושרת.

הערה: אין באפשרותך לערוך נתונים בגליון עבודה של Excel באמצעות טבלה מקושרת. כדי לעקוף את הבעיה, ייבא את נתוני המקור למסד נתונים של Access ולאחר מכן צור קישור למסד הנתונים מתוך Excel. לקבלת מידע נוסף אודות קישור ל- Access מתוך Excel, חפש בעזרה של Excel

יצירת טבלה חדשה על-ידי ייבוא או קישור לנתונים חיצוניים

 1. בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה ייבוא וקישור, לחץ על אחד ממקורות הנתונים הזמינים.

 2. פעל בהתאם להוראות בתיבות הדו-שיח המופיעות בכל שלב.

  Access יוצר את הטבלה החדשה ומציג אותה בחלוניות הניווט.

עצה:  באפשרותך גם לייבא או לקשר לרשימת SharePoint. לקבלת מידע נוסף, ראה ייבוא נתונים מרשימת SharePoint או קישור נתונים לרשימת SharePoint.

לראש הדף

שימוש בשירות אינטרנט ליצירת טבלה

באפשרותך ליצור במסד הנתונים טבלה המקושרת לנתונים באתר אינטרנט אשר מספק ממשק שירות אינטרנט.

הערה: טבלאות שירות אינטרנט הן לקריאה בלבד.

 1. בכרטיסיה נתונים חיצוניים, בקבוצה ייבוא וקישור, לחץ על עוד ולאחר מכן לחץ על שירותי נתונים.

 2. אם החיבור שבו ברצונך להשתמש כבר הותקן, דלג לשלב 5. אחרת, המשך לשלב הבא.

 3. לחץ על התקנת חיבור חדש.

 4. בחר את קובץ החיבור שבו ברצונך להשתמש ולאחר מכן לחץ על אישור.

 5. בתיבת הדו-שיח יצירת קישור לנתוני שירות אינטרנט, הרחב את החיבור שבו ברצונך להשתמש.

 6. בחר את הטבלה שאליה ברצונך לקשר. Access מציג את השדות בצד השמאלי של תיבת הדו-שיח.

 7. אם תרצה, הקלד שם עבור הטבלה המקושרת בתיבה ציין שם קישור. Access ישתמש בשם זה עבור הטבלה המקושרת בחלונית הניווט.

 8. לחץ על אישור. Access יוצר את הטבלה המקושרת.

לראש הדף

הגדרת מאפייני טבלה במסד נתונים של שולחן עבודה

באפשרותך להגדיר מאפיינים שחלים על הטבלה כולה או על רשומות שלמות.

 1. בחר את הטבלה שברצונך להגדיר את המאפיינים שלה.

 2. בכרטיסיה בית, בקבוצה תצוגות, לחץ על תצוגה ולאחר מכן לחץ על תצוגת עיצוב.

 3. בכרטיסיה 'עיצוב', בקבוצה 'הצגה/הסתרה', לחץ על 'גליון מאפיינים'.

  הקבוצה 'הצגה/הסתרה' בכרטיסיה 'עיצוב' ב- Access .

 4. בגליון המאפיינים, לחץ על הכרטיסיה כללי.

 5. לחץ על התיבה שמימין למאפיין שברצונך להגדיר ולאחר מכן הזן הגדרה עבור המאפיין. כדי להציג רשימה של מאפייני טבלה, לחץ על מאפייני טבלה זמינים.

 6. הקש CTRL+S כדי לשמור את השינויים.

  השתמש במאפיין טבלה זה

  לשם

  הצגת תצוגות באתר SharePoint

  ציין אם ניתן יהיה להציג תצוגות המבוססות על הטבלה באתר SharePoint.

  הערה: ההשפעות של הגדרה זו תלויות בהגדרה של מאפיין מסד הנתונים הצג את כל התצוגות באתר SharePoint.

  גליון נתונים משני מורחב

  הרחב את כל גליונות הנתונים המשניים בעת פתיחת הטבלה.

  גובה גליון נתונים משני

  בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • אם ברצונך לגרום לכך שחלון גליון הנתונים המשני יתרחב כדי להציג את כל השורות, השאר את הגדרת מאפיין זה כ- ‎0"‎.

  • אם ברצונך לשלוט בגובה גליון הנתונים המשני, הזן את הגובה הרצוי בס"מ.

  כיוון הדפסה

  ציין את כיוון התצוגה, בהתאם לכיוון השפה - משמאל לימין או מימין לשמאל.

  תיאור

  ציין תיאור של הטבלה. תיאור זה יופיע בתיאורי הכלים עבור הטבלה.

  תצוגת ברירת מחדל

  הגדר את תצוגת גליון נתונים, PivotTable או PivotChart כתצוגת ברירת המחדל בעת פתיחת הטבלה.

  כלל אימות

  הזן ביטוי שחייב להיות נכון בכל פעם שאתה מוסיף או משנה רשומה.

  טקסט אימות

  הזן הודעה שתוצג כאשר רשומה מפרה את הביטוי שבמאפיין כלל אימות.

  סנן

  הגדר קריטריונים להצגת שורות תואמות בלבד בתצוגת גליון נתונים.

  סדר לפי

  בחר שדה אחד או מספר שדות כדי לציין את סדר מיון השורות המוגדר כברירת מחדל בתצוגת גליון נתונים.

  שם גליון נתונים משני

  ציין אם גליון נתונים משני יופיע בתצוגת גליון נתונים, ואם כן, איזו טבלה או שאילתה תספק את השורות בגליון הנתונים המשני.

  קישור שדות צאצא

  ערוך ברשימה את השדות בטבלה או בשאילתה המשמשים עבור גליון הנתונים המשני, אשר מתאימים למאפיין קישור שדות אב שצוין עבור הטבלה.

  קישור שדות אב

  ערוך ברשימה את השדות בטבלה שמתאימים למאפיין קישור שדות צאצא שצוין עבור הטבלה.

  סינון בעת טעינה

  החל אוטומטית את קריטריוני המסנן במאפיין מסנן (על-ידי הגדרת האפשרות לכן) כאשר הטבלה נפתחת בתצוגת גליון נתונים.

  סדר לפי בעת טעינה

  החל אוטומטית את קריטריוני המיון במאפיין סדר לפי (על-ידי הגדרת האפשרות לכן) כאשר הטבלה נפתחת בתצוגת גליון נתונים.

  עצה: כדי ליצור שטח נוסף להזנה או עריכה של הגדרה בתיבת המאפיין, הקש SHIFT+F2 כדי להציג את התיבה שנה מרחק מתצוגה. אם אתה מגדיר את המאפיין כלל אימות בביטוי מסוים וברצונך לקבל סיוע בבנייתו, לחץ על לחצן 'בונה' לצד תיבת המאפיין ValidationRule כדי להציג את 'בונה הביטויים'.

לראש הדף

הוספת שדה לטבלה במסד נתונים שולחני של Access

באפשרותך לאחסן בשדה כל חלק מהנתונים שברצונך לעקוב אחריו. לדוגמה, בטבלת אנשי קשר תוכל ליצור שדות עבור 'שם משפחה', 'שם פרטי', 'מספר טלפון' ו'כתובת'. בטבלת מוצרים תוכל ליצור שדות עבור 'שם מוצר', 'מזהה מוצר' ו'מחיר'.

לפני שתיצור שדות, נסה להפריד את הנתונים לחלקים השימושיים הקטנים ביותר. קל יותר לשלב נתונים במועד מאוחר יותר מאשר להפריד ביניהם. לדוגמה, במקום שדה 'שם מלא', שקול ליצור שדות נפרדים עבור 'שם משפחה' ו'שם פרטי'. לאחר מכן תוכל לבצע חיפוש או מיון בקלות לפי 'שם פרטי', 'שם משפחה' או שניהם. אם אתה מתכונן לבצע דיווח, מיון, חיפוש או חישוב של פריט מידע, מקם פריט זה בשדה משלו.

לאחר שתיצור שדה, תוכל להגדיר גם מאפייני שדה כדי לשלוט במראה ובאופן הפעולה שלו.

באפשרותך ליצור שדה חדש ב- Access על-ידי הזנת נתונים בעמודה חדשה בתצוגת גליון נתונים. בעת יצירת שדה על-ידי הזנת נתונים בתצוגת גליון נתונים, Access מקצה באופן אוטומטי סוג נתונים עבור השדה, בהתאם לערך שתזין. אם לא משתמע כל סוג נתונים אחר מהקלט שלך, Access מגדיר את סוג הנתונים ל'טקסט' אך ניתן לשנות את סוג הנתונים

הוספת שדה על-ידי הזנת נתונים

כאשר אתה יוצר טבלה חדשה או פותח טבלה קיימת בתצוגת גליון נתונים, באפשרותך להוסיף שדה לטבלה על-ידי הזנת נתונים בעמודה הוסף שדה חדש של גליון הנתונים.

גליון נתונים ב- Access עם העמודה 'הוסף שדה חדש'

1. הזן נתונים בעמודה הריקה הוסף שדה חדש.

כדי להוסיף שדה חדש:

 1. צור או פתח טבלה בתצוגת גליון נתונים.

 2. בעמודה הוסף שדה חדש, הזן את שם השדה שברצונך ליצור. השתמש בשם תיאורי כדי שניתן יהיה לזהות את השדה ביתר קלות.

 3. הזן נתונים בשדה החדש.

לראש הדף

הגדרת מאפייני שדה

לאחר שתיצור שדה, תוכל להגדיר מאפייני שדה כדי לשלוט במראה ובאופן הפעולה שלו.

לדוגמה, על-ידי הגדרת מאפייני שדה, באפשרותך:

 • לשלוט במראה הנתונים בשדה

 • לסייע במניעת הזנה לא נכונה של נתונים בשדה

 • לציין ערכי ברירת מחדל עבור שדה

 • לסייע בהאצת החיפוש והמיון בשדה

באפשרותך להגדיר להגדיר את חלק ממאפייני השדה הזמינים בתצוגת גליון נתונים. כדי שתהיה לך גישה לרשימה המלאה של מאפייני השדה וכדי שתוכל להגדירם, עליך להשתמש בתצוגת עיצוב.

הגדרת מאפייני שדה בתצוגת גליון נתונים

באפשרותך לשנות את שם השדה, את סוג הנתונים שלו, את מאפיין העיצוב שלו ומספר מאפייני שדה נוספים בזמן העבודה בתצוגת גליון נתונים.

 • כדי לפתוח טבלה בתצוגת גליון נתונים:    בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה ולחץ על תצוגת גליון נתונים בתפריט הקיצור.

 • כדי לשנות שם שדה:    בעת הוספת שדה על-ידי הזנת נתונים בתצוגת גליון נתונים, Access מקצה אוטומטית שם כללי לשדה. Access מקצה את השם 'שדה1' לשדה החדש הראשון, 'שדה2' לשדה החדש השני וכן הלאה. כברירת מחדל, שם השדה משמש בתור התווית שלו בכל מקום שבו השדה מוצג, כגון כותרת העמודה בגליון נתונים. שינוי שם של שדות לשמות תיאוריים יותר מסייע בהפיכתם לקלים יותר לשימוש בעת הצגה או עריכה של רשומות.

 • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על כותרת השדה שאת שמו ברצונך לשנות (לדוגמה, 'שדה1').

 • בתפריט קיצור, לחץ על שנה שם עמודה.

 • הזן את השם החדש בכותרת השדה.

שמות שדות יכולים לכלול 64 תווים לכל היותר (אותיות או מספרים), כולל רווחים.

שינוי סוג הנתונים של שדה

כאשר תיצור שדה על-ידי הזנת נתונים בתצוגת גליון נתונים, Access יבדוק נתונים אלה כדי לקבוע את סוג הנתונים המתאים עבור השדה. לדוגמה, אם תזין 01/01/06,‏ Access יזהה נתונים אלה כתאריך ויגדיר את סוג הנתונים עבור השדה ל'תאריך/שעה'. אם Access אינו יכול לקבוע בוודאות את סוג הנתונים, סוג הנתונים מוגדר כברירת מחדל כ'טקסט'.

סוג הנתונים של השדה קובע את יתר מאפייני השדה שניתן להגדיר. לדוגמה, באפשרותך להגדיר רק את המאפיין צרף בלבד עבור שדה שסוג הנתונים שלו הוא 'היפר-קישור' או 'תזכיר'.

ייתכנו מקרים שבהם תרצה לשנות את סוג הנתונים של שדה באופן ידני. לדוגמה, נניח שיש לך מספרי חדרים שדומים לתאריכים, כגון 10/2001. אם תקליד 10/2001 בשדה חדש בתצוגת גליון נתונים, תכונת הזיהוי האוטומטי של סוג הנתונים תבחר את סוג הנתונים 'תאריך/שעה' עבור השדה. מכיוון שמספרי חדרים הם תוויות, ולא תאריכים, עליך להשתמש בסוג הנתונים 'טקסט'. השתמש בהליך הבא כדי לשנות את סוג הנתונים של שדה.

 1. לחץ על הכרטיסיה גליון נתונים.

 2. ברשימה סוג נתונים, בקבוצה סוג נתונים ועיצוב, בחר את סוג הנתונים הרצוי לך.

  תמונה של רצועת הכלים של Access של הקבוצה סוג נתונים ועיצוב

שינוי עיצוב שדה

בנוסף לקביעת סוג הנתונים של שדה חדש, Access יכול להגדיר את המאפיין עיצוב עבור השדה בהתאם להזנות שתבצע. לדוגמה, אם תקליד 10:50‎ am‏, Access יגדיר את סוג הנתונים כ'תאריך/שעה' ואת המאפיין עיצוב כ- Medium Time. כדי לשנות את המאפיין עיצוב של שדה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

 1. ברצועת הכלים, לחץ על הכרטיסיה גליון נתונים.

 2. ברשימה עיצוב, בקבוצה סוג נתונים ועיצוב, הזן את העיצוב הרצוי לך.

  הערה: ייתכן שהרשימה עיצוב לא תהיה זמינה עבור שדות מסוימים (לדוגמה, 'טקסט'), בהתאם לסוג הנתונים של השדה.

הגדרת מאפייני שדה אחרים

 1. בתצוגת גליון נתונים, לחץ על השדה שעבורו ברצונך להגדיר את המאפיין.

 2. בכרטיסיה גליון נתונים, בקבוצה סוג נתונים ועיצוב, בחר את המאפיינים הרצויים לך.

  תמונה של רצועת הכלים של Access של הקבוצה סוג נתונים ועיצוב

לראש הדף

הגדרת מאפייני שדה

באפשרותך להגדיר מאפיין שדה על-ידי פתיחת הטבלה בתצוגת עיצוב.

 • כדי לפתוח טבלה בתצוגת עיצוב   : בחלונית הניווט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטבלה ולחץ על תצוגת עיצוב בתפריט הקיצור.

 • כדי לשנות את סוג הנתונים של שדה   : אתר את שם השדה שעבורו ברצונך להגדיר את סוג הנתונים, לחץ על השדה סוג נתונים ולאחר מכן בחר סוג נתונים מהרשימה.

 • כדי להגדיר מאפייני שדה אחרים   : ברשת העיצוב של הטבלה, בחר את השדה שעבורו ברצונך להגדיר מאפיינים. בחלונית מאפייני שדה, הזן את ההגדרות הרצויות עבור כל מאפיין. הקש CTRL+S כדי לשמור את השינויים.

  הערה: סוג הנתונים של שדה קובע אילו מאפיינים באפשרותך להגדיר.

לראש הדף

שמירת טבלה

לאחר יצירה או שינוי של טבלה, במסד נתונים שולחני עליך לשמור את העיצוב שלה. בעת שמירת טבלה בפעם הראשונה, תן לה שם המתאר את הנתונים שהיא מכילה. באפשרותך להשתמש ב- 64 תווים אלפאנומריים לכל היותר, כולל רווחים. לדוגמה, תוכל לתת לטבלה את השם 'לקוחות', 'מלאי חלפים' או 'מוצרים'.

Access מספק גמישות רבה בנוגע למתן שמות לטבלאות, אך עליך להיות מודע לכמה הגבלות. שם טבלה יכול להכיל עד 64 תווים, לכלול כל שילוב של אותיות, מספרים, רווחים ותווים מיוחדים למעט נקודה (.), סימן קריאה (!), סוגריים מרובעים ([]), רווח מוביל, סימן שוויון (=) מוביל או תווים שאינם ניתנים להדפסה כגון החזרת גררה. בנוסף, השם אינו יכול להכיל את התווים הבאים: :` / \ : ; * ? " ' < > | # <TAB> { } % ~ &.

עצה: עליך להחליט על מוסכמה למתן שמות עבור האובייקטים במסד הנתונים שלך ולהשתמש בה בצורה עקבית.

 1. לחץ על שמור בסרגל הכלים לגישה מהירה או הקש CTRL+S.

 2. אם אתה שומר את הטבלה בפעם הראשונה, הקלד שם עבור הטבלה ולאחר מכן לחץ על אישור.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×