מבוא לחתימות דיגיטליות

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

במאמר זה

מהי חתימה דיגיטלית?

שיקולי תאימות

כיצד להשתמש בחתימות דיגיטליות ב- InfoPath

מהי חתימה דיגיטלית?

באפשרותך להשתמש בחתימה דיגיטלית עבור רבות מהסיבות בהם תשתמש כדי לחתום על מסמך מנייר. חתימה דיגיטלית משמשת כדי אימות מידע דיגיטלי — כגון תבניות טופס, הודעות דואר אלקטרוני ומסמכים — באמצעות קריפטוגרפיה של מחשב. חתימות דיגיטליות מסייעות ליצור את ההבטחות הבאות:

 • מקוריות    החתימה הדיגיטלית מסייעת לוודא שהחותם הוא מי שהוא טוען שהוא.

 • תקינות    החתימה הדיגיטלית מסייעת לוודא שהתוכן לא שונה או טופל שלא כדין מאז שנוספה לו חתימה דיגיטלית.

 • אי-התכחשות    החתימה הדיגיטלית מסייעת להוכיח את מקור התוכן החתום לכל הצדדים. "התכחשות" מתייחסת לפעולה של החותם להתכחש לשיוך כלשהו של התוכן החתום.

כדי לבצע אבטחות אלה אודות תבנית טופס, עליך להוסיף חתימה דיגיטלית לתבנית הטופס שלך. באפשרותך גם להפוך חתימות דיגיטליות לזמינות עבור תבנית הטופס שלך כך שהמשתמשים שלך יוכלו לבצע את אותן אבטחות אודות הטפסים שהם ימלאו. בכל מקרה אחר, יש לעמוד בדרישות הבאות כדי להוסיף חתימה דיגיטלית לטופס או לתבנית טופס:

 • החתימה הדיגיטלית היא חוקי.

 • האישור המשויך לחתימה הדיגיטלית הוא מעודכן (לא פג תוקפו).

 • הארגון או האדם החותמים, הידועים כמפרסם, חייבים להיות מהימנים.

 • האישור המשויך לחתימה הדיגיטלית הונפק למפרסם על-ידי רשות אישורים מהימנה (CA).

לראש הדף

שיקולי תאימות

בעת יצירת תבנית טופס, באפשרותך להפעיל חתימות דיגיטליות כך משתמשים יכולים להוסיף אותם לטופס כולו או חלקים מסוימים של הטופס. ב- Microsoft Office InfoPath 2007, באפשרותך לבחור גם העיצוב של תבנית טופס תואמת דפדפן. תבנית טופס תואמת דפדפן היא תבנית טופס המיועדת ב- InfoPath באמצעות מצב תאימות ספציפי. תבנית טופס תואמת דפדפן יכול להיות המותאמות לשימוש בדפדפן כאשר היא מפורסמת לשרת המפעיל InfoPath Forms Services. בתבניות טפסים המותאמות לשימוש בדפדפן, באפשרותך להפוך רק חתימות דיגיטליות תתווסף חלקים מסוימים של טפסים שמשתמשים ממלאים. בעת הפעלת חתימות דיגיטליות עבור חלקים בטופס, החתימות חלות רק על הנתונים אלה חלקים מסוימים של הטופס.

לראש הדף

כיצד להשתמש בחתימות דיגיטליות ב- InfoPath

בעת עיצוב תבנית טופס, באפשרותך לציין אם משתמשים יוכלו להוסיף חתימות דיגיטליות בעת מילוי טופס המבוסס על תבנית הטופס שלך. באפשרותך גם לציין אם משתמשים יוכלו להוסיף חתימה לכל הטופס או רק לחלק מהטופס. אם תהפוך חתימות דיגיטליות לזמינות כך שניתן יהיה להוסיף אותן לחלק מהטופס, עליך לקבוע לאילו נתונים בטופס ניתן להוסיף חתימה. באפשרותך בנוסף לשייך את הנתונים למקטע שתוסיף לתבנית הטופס. לאחר שנוספה חתימה דיגיטלית לטופס , לא ניתן לשנות את הטופס או חלק מהטופס שאליו נוספה חתימה ללא ביטול תוקף החתימה.

בעת עיצוב תבנית טופס, באפשרותך גם לציין אם מותר למשתמשים להוסיף חתימות דיגיטליות מרובות לטופס, ואם חתימות אלה צריכות להיחתם בשיתוף עם אחרים (במקרה זה כל חתימה אינה תלויה בחתימות האחרות) או שיש להוסיף חתימה נגדית (במקרה זה כל חתימה חותמת את הטופס, וכך גם החתימות שלפניה).

הערה: אם תבנית טופס עוצבה תוך התבססות על סכימת XML, באפשרותך להפעיל חתימות דיגיטליות עבור תבנית טופס זו בלבד אם סכימת XML היא בעלת צומת הנמצא החתימה הדיגיטלית XML World Wide Web Consortium (W3C) מרחב שמות.

בנוסף להפיכת חתימות דיגיטליות לזמינות כך שמשתמשים יוכלו להוסיף חתימות דיגיטליות לטפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך, באפשרותך גם להוסיף חתימה דיגיטלית לתבניות הטופס שתעצב. Digitally signing a form template authenticates you as the designer of the form template in the same way that a digital signature on a form authenticates the user who filled out the form. Adding a digital signature to a form template also enables the form template to operate at the Full Trust level. For example, a form template that contains managed code that uses the Full Trust level of security must either be installed on a user's computer or digitally signed by the form template designer so that it can be used.

הערה: When Microsoft Office Outlook 2007 users send a copy of an InfoPath form as an e-mail message to other Office Outlook 2007 users, and that form is set to run at the Full Trust security level, the associated form template must be signed with a digital signature in order to work properly.

כדי להוסיף חתימה דיגיטלית לטופס או תבנית טופס, נדרש אישור דיגיטלי. באפשרותך להשיג אישור דיגיטלי באמצעות רשות אישורים מסחרית או ממנהל האבטחה הפנימית שלך. ההחלטה לרכוש אישור דיגיטלי תלוי הפיזור בכוונת הארגון שלך פריסת תבניות טופס.

אישורים דיגיטליים

בעת הוספת חתימה דיגיטלית של תבנית טופס, InfoPath עושה שימוש רק באישורים שיש להם מפתח פרטי וערך חתימה דיגיטלית או שניהם עבור שימוש במפתח . בנוסף, מטרת האישור להיות אישור חתימת קוד .

מאחר ש- InfoPath עושה שימוש בחתימות XML כדי להוסיף חתימה דיגיטלית לטפסים, כאשר משתמש נכנס טופס עם אישור דיגיטלי, הקווים המנחים הבאים חלים אישור של המשתמש:

 • על האישור להכיל ערכים חוקיים עבור התאריך והשעה שבה האישור הונפק, ואת התאריך והשעה שבה תוקפו פג.

 • על האישור להיות מותקן במחשב המשתמש ומשויך למפתח פרטי.

 • על מאפייני השימוש במפתח המוכלים באישור לכלול ערכי digitalSignature או nonRedpudiation. השימוש במפתח מגדיר עבור מה מפתח האישור ישמש.

הערה: מכיוון שאישור דיגיטלי שתיצור אינו מונפק על ידי רשות אישורים רשמית, תבניות טופס החתומות באמצעות אישור שתיצור נחשבות לתבניות טופס בחתימה עצמית. אישורי חתימה עצמית אלה נחשבים אישורים שאינם מאומתים ויצרו התראת אבטחה אם רמת האבטחה של תבנית הטופס מוגדרת ל'אמון מלא'. InfoPath נותן אמון באישור בחתימה עצמית רק במחשבים שיש להם גישה למפתח פרטי עבור אישור זה. ברוב המקרים, המשמעות היא ש- InfoPath נותן אמון באישורים בחתימה עצמית רק במחשבים שיצרו את האישור, אלא אם המפתח הפרטי הוא משותף למחשבים אחרים.

ישנם שני סוגים של רשויות אישורים, רשויות אישורים מסחריות ורשויות אישורים פנימיות.

רשויות אישורים מסחריות

אם אתה מפתח וברצונך להשיג אישור דיגיטלי מרשות אישורים מסחרית, כגון VeriSign, ‏Inc.‎, עליך או על הארגון שלך לשלוח בקשה לרשות זו.

תלוי במצבך כמפתח, עליך להגיש בקשה עבור אישר דיגיטלי דרגה 2 או דרגה 3 עבור מפרסמי תוכנה:

 • אישור דיגיטלי דרגה 2    אישור דיגיטלי שתוכנן עבור אנשים שמפרסמים תוכנה כאנשים פרטיים. דרגה זו של אישור דיגיטלי מסייעת לספק אבטחה אודות הזהות של המפרסם היחיד.

 • אישור דיגיטלי דרגה 3    אישור דיגיטלי שתוכנן עבור חברות וארגונים אחרים המפרסמים תוכנה. דרגה זו של אישור דיגיטלי מסייעת לספק אבטחה רבה יותר אודות זהות הארגון המפרסם. אישורים דיגיטליים דרגה 3 תוכננו כדי לייצג את רמת האבטחה המסופקת על ידי ערוצים מסחריים עבור תוכנה. על המבקש אישור דיגיטלי דרגה 3 להיות בעל רמת יציבות כלכלית מינימלית המבוססת על דירוגים של Dun & Bradstreet Financial Services.

בעת קבלת האישור הדיגיטלי שלך, תקבל הוראות כיצד להתקין אותו במחשב שבו אתה משתמש כדי להוסיף חתימה לתבניות הטופס שלך ב- InfoPath.

רשויות אישורים פנימיות

חברות וארגונים מסוימים ייתכן של מנהל או קבוצת אבטחה הפועל רשות אישורים משלהם. מנהל או קבוצה זו יכולים להפיק או להפיץ אישורים דיגיטליים באמצעות כלים רשות אישורים כגון Microsoft Certificate Server. בהתאם השימוש בתכונות החתימה הדיגיטלית של Microsoft Office בארגון שלך, ייתכן שתוכל להיכנס לתבניות הטופס שלך באמצעות אישור דיגיטלי מרשות אישורים הפנימי של הארגון שלך. לחלופין, ייתכן שיהיה עליך לצאת לתבניות הטופס שלך עבורך באמצעות אישור מאושר שמנהל מערכת. לקבלת מידע אודות מדיניות הארגון שלך, פנה למנהל הרשת או מחלקת ה-IT שלך.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×