מבוא לחלונית המשימות בודק העיצוב

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

ב- Microsoft Office InfoPath 2007, באפשרותך לעצב תבנית טופס שניתן לפתוח באמצעות InfoPath או בדפדפן אינטרנט. אם ניתן לפתוח את תבנית הטופס באמצעות דפדפן, היא נקראת תבנית טופס תואמת דפדפן. באפשרותך גם לעצב תבניות טופס שפועלים ב- InfoPath 2003 בנוסף Office InfoPath 2007, או להמיר טפסים שנוצרו ב- Microsoft Office Word או תוכניות אחרות לתבניות טופס Office InfoPath 2007.

בעת ביצוע פעולות אלה, עם זאת, ייתכן שתיתקל בעיות תאימות או בעיות אחרות. לדוגמה, תכונות מסוימות של InfoPath שאינן נתמכות בתבניות טופס תואמות דפדפן ולאחר זו עלולה להוביל לבעיות במהלך תהליך הפרסום. באופן דומה, יתכן שתכונות מסוימות Office InfoPath 2007 אינם פועלים בתבניות טופס של InfoPath 2003 ותכונות מסוימות של Word שאינן נתמכות ב- InfoPath ולאחר יימחקו בעת InfoPath מייבא את הטופס Word.

הדרך המהירה ביותר לזהות סוגים אלה של בעיות בתבנית הטופס שלך היא באמצעות חלונית המשימות בודק העיצוב. לאחר מכן באפשרותך לתקן את הבעיות לפני פרסום תבנית הטופס שלך.

במאמר זה

חלונית המשימות בודק העיצוב

שגיאות והודעות: מה ההבדל?

נסיבות בהן InfoPath בודק אם קיימות בעיות

חלונית המשימות בודק העיצוב

הדרך הטובה ביותר להבטיח שתבנית הטופס עובדת כראוי היא להשתמש בחלונית המשימות בודק העיצוב כדי לסקור בעיות אפשריות.

חלונית המשימות בודק העיצוב מאפשרת לך:

  • לאתר בעיות תאימות פוטנציאליות בתבנית הטופס שלך. במקרים מסוימים, InfoPath פותר באופן אוטומטי את הבעיה ומעדכן אותך אודות התיקון. במקרים אחרים, תצטרך לפתור את הבעיה בצורה ידנית. לדוגמה, כדי לפרסם תבנית טופס תואמת דפדפן בצורה מוצלחת, ייתכן שתצטרך להסיר פקד שאינו נתמך או להחליפו בפקד אחר. אם אתה מפרסם תבנית טופס תואמת דפדפן, באפשרותך לבחור להציג מידע אודות השרת בחלונית המשימות בודק העיצוב.

  • לשנות את הגדרות התאימות עבור תבנית הטופס. לדוגמה, נניח כי רק משתמשים אשר במחשבים שלהם מותקן InfoPath יוכלו להציג ולמלא טפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך. אם ברצונך שתבנית הטופס תעבוד גם בדפדפן אינטרנט, באפשרותך ללחוץ על שינוי הגדרות תאימות בחלונית המשימות בודק העיצוב כדי לגשת אל אפשרויות יצירה של תבנית טופס תואמת דפדפן במקום תבנית טופס תואמת InfoPath בלבד. בעת שינוי של הגדרות התאימות עבור תבנית טופס, השגיאות וההודעות בחלונית המשימות בודק העיצוב מתעדכנות בהתאם.

חלק מחלונית המשימות 'בודק העיצוב'

1. הטקסט בחלק העליון של חלונית המשימות מציין שתבנית הטופס תואמת כעת גם ל- Office InfoPath 2007 וגם לשרת המפעיל את InfoPath Forms Services. אם ברצונך לשנות הגדרה זו, לחץ על הקישור שינוי הגדרות תאימות.

2. שגיאות מופיעות בחלונית המשימות כיוון שתבנית טופס תואמת דפדפן מכילה פקדים שאינם נתמכים. כדי לפרסם בהצלחה תבנית טופס תואמת דפדפן, עליך להסיר פקדים אלה.

InfoPath בודק באופן אוטומטי אם קיימות בעיות בכל פעם שתבצע את הפעולות הבאות:

  • פתיחת תבנית טופס

  • שינוי הגדרות התאימות עבור תבנית טופס

  • שמירה או פרסום של תבנית טופס

  • ייבוא מסמך Microsoft Office Word ל- InfoPath

באפשרותך לעדכן את רשימת השגיאות וההודעות בחלונית המשימות בודק העיצוב על-ידי לחיצה על לחצן רענן בחלונית המשימות. פעולה זו שימושית כאשר ברצונך להסיר פריטים מהרשימה תוך כדי פתרון בעיות בתבנית הטופס.

הערה: לחיצה על לחצן רענן לא יעדכן הודעות המופיעות כתוצאה ייבוא מסמך Word אל InfoPath. אם ברצונך להסיר ייבוא הודעות מתוך חלונית המשימות בודק העיצוב, עליך לפתוח את תיבת הדו-שיח של קבצי משאבים (תפריטכלים ), ולאחר מכן להסיר את הקובץ בשם ImportErrors.xml. קובץ זה נוצר באופן אוטומטי בעת ייבוא מסמך Word ל- InfoPath. לאחר שתסיר את הקובץ ImportErrors.xml, לחץ על רענן בחלונית המשימות בודק העיצוב כדי למחוק לצמיתות את ההודעות ייבוא. הקובץ ImportErrors.xml אינו נדרש עבור תבנית הטופס יפעל כהלכה. למעשה, מטעמי אבטחה, מומלץ להסיר קובץ זה לפני פרסום תבנית הטופס שלך.

לראש הדף

שגיאות והודעות: מה ההבדל?

בעת עיצוב של תבנית טופס, ייתכן שתיתקל הן בהודעות והן בשגיאות. ברוב המקרים, עליך לתקן שגיאות כדי לפרסם את תבנית הטופס בהצלחה. אם תרצה, באפשרותך להגיב להודעות.

The following table describes the difference between errors and messages in the Design Checker task pane.

Icon

Type

תיאור

תמונת סמל

Error

The form template will not function correctly. You should fix the errors before you publish the form template.

תמונת סמל

Message

The form template may not function as expected. Messages are less serious than errors. You can choose whether to address the messages before you publish the form template.

לראש הדף

נסיבות בהן InfoPath בודק אם קיימות בעיות

הטבלה הבאה מתארת את הסוגים השונים של הבעיות העלולות להופיע בחלונית המשימות בודק העיצוב ומתי בעיות אלה מתעוררות בדרך כלל בתבנית טופס.

סוג בעיה

תיאור

תאימות דפדפן

תבנית טופס Office InfoPath 2007 שנועדה להיות מוצגת וממולאת בדפדפן אינטרנט נקראת תבנית טופס תואמת דפדפן. בעיות של תאימות דפדפן בדרך כלל מתעוררות לאחר הפיכת תבנית טופס רגילה, התואמת ל- InfoPath בלבד, לתבנית טופס תואמת דפדפן. לדוגמה, נניח שמשתמשים ממלאים טופס תביעה של ביטוח ב- InfoPath ושברצונך לאפשר להם למלא את הטופס בדפדפן. במקרה זה, תצטרך לשנות את הגדרת התאימות של תבנית הטופס. שינוי זה גורם לעיתים להופעת לשגיאות או להודעות בחלונית המשימות בודק העיצוב. לדוגמה, אם תבנית הטופס המקורית הכילה תפקידי משתמש, תראה שגיאה בחלונית המשימות בודק העיצוב לאחר שתשנה את הגדרת התאימות, כיוון שתפקידי משתמש אינם נתמכים בתבניות טופס תואמות דפדפן.

הערה: אם תבחר בתיבת הסימון אימות בשרת בחלונית המשימות בודק העיצוב, תוכל להציג שגיאות והודעות שיוצר שרת המפעיל את InfoPath Forms Services בנוסף לכל השגיאות וההודעות שמזהה InfoPath. אלה עשויות להופיע תחת הכותרת תאימות דפדפן (מאומתת בשרת) בחלונית המשימות בודק העיצוב.

מיטוב הדפדפן

בעיות של מיטוב דפדפן עלולות להתעורר אם תבחר בתיבת הסימון אימות בשרת בחלונית המשימות בודק העיצוב. שגיאות והודעות של מיטוב נוצרות על-ידי השרת ועשויות לסייע לך לקבל החלטות שנועדו לשפר את ביצועי הטופס בדפדפן.

תאימות לאחור

תבניות טופס של Office InfoPath 2007 שעובדות גם ב- InfoPath 2003 מכונות תבניות טופס בעלות תאימות לאחור. בעיות של תאימות לאחור עלולות להתעורר בעת הוספת פקד או תכונה לתבנית הטופס שלא יעבדו ב- InfoPath 2003. מרבית תבניות הטופס של Office InfoPath 2007 אינן צריכות להיות תואמות ל- InfoPath 2003. לפיכך, Office InfoPath 2007 מסתיר באופן אוטומטי שגיאות והודעות של תאימות לאחור בחלונית המשימות בודק העיצוב.

הודעות ושגיאות של תאימות לאחור יוצגו כברירת מחדל רק בעת פתיחה של תבנית טופס של InfoPath 2003 במצב עיצוב של Office InfoPath 2007 או בעת בחירת האפשרות InfoPath 2003 Form Template ברשימה שמור כסוג בתיבת הדו-שיח Save או בתיבת הדו-שיח שמירה בשם. בכל מקרה אחר, עליך לבחור בצורה ידנית להציג הודעות ושגיאות של תאימות לאחור בחלונית המשימות בודק העיצוב על-ידי בחירה בתיבת הסימון הצג דוח לגבי תאימות ל- InfoPath 2003 בתיבת הדו-שיח אפשרויות טופס (הקטגוריה תאימות).

ייבוא

בעיות של ייבוא עלולות להתרחש בעת ייבוא טפסים מתוכנית אחרת, כגון Microsoft Office Word, כאשר InfoPath מנסה לייבא תכונות בהן הוא אינו תומך. במקרים מסוימים, InfoPath יסיר את התכונה הלא נתמכת או יחליף אותה בתמונה של מציין מקום. לדוגמה, InfoPath אינו תומך בסימניות או באפקטי טקסט מונפש, כך שתכונות אלה יוסרו בתבנית הטופס הנוצרת. במקרים אחרים, תיתכן תמיכה חלקית בתכונה. לדוגמה, בעת ייבוא מסמך Word, יומרו כל ההיפר-קישורים, אך אם ההיפר-קישור משתמש בפרוטוקול שאינו HTTP‏, HTTPS‏, FILE‏, FTP או MAILTO, ההיפר-קישור לא יפעל כאשר המשתמש לוחץ על הקישור.

הערה: באפשרותך להשתמש באשף הייבוא כדי להמיר חוברות עבודה של Microsoft Office Excel לתוך תבניות טופס של InfoPath. עם זאת, בעיות המשויכות לייבוא גליונות עבודה של Excel לא יופיעו בחלונית המשימות בודק העיצוב כפי שהן מופיעות בעת ייבוא מסמכי Word.

תאימות לא מקוונת

בעיות של מצב לא מקוון עלולות להתעורר כאשר תהפוך תבנית טופס לזמינה לשימוש לא מקוון. בהתאם לעיצוב של תבנית הטופס, משתמשים לא מקוונים יוכלו עדיין לקבל גישה לנתונים המגיעים משאילתות למסדי נתונים ולמקורות נתונים אחרים, עם כמה יוצאים מהכלל. חריגים אלה רשומים בחלונית המשימות בודק העיצוב.

חלק תבנית

אם תבנית הטופס שלך מכילה חלק תבנית ואם הוספת גירסה חדשה יותר של חלק התבנית לחלונית המשימות פקדים, חלונית המשימות בודק העיצוב תתריע בפניך על כך שקיים עדכון זמין לחלק התבנית.

איגוד נתונים

איגוד בעיות שעשויות להתרחש כאשר קשר הגומלין בין פקד בתבנית הטופס ואת שדה מתאים או קבוצה במקור הנתונים פגום בצורה כלשהי. אם בעיות איגוד הן מספיק חמורות כדי לגרום הפקד לפעול באופן לקוי בטופס של המשתמש, הן יופיעו בחלונית המשימות בודק העיצוב. אם בעיות איגוד פחות חמורות, לא תראה שגיאה או הודעה בחלונית המשימות בודק העיצוב, למרות תראה כחול או סמל אדום מופיעה בפינה השמאלית העליונה של הפקד בתבנית הטופס. כדי ללמוד עוד אודות הבעיה, באמצעות לחצן העכבר הימני על הפקד ולאחר מכן לחץ על פרטים נוספים בתפריט הקיצור.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×