מבוא לחישובי נתונים

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

באפשרותך להשתמש בנוסחאות ובפונקציות ברשימות או בספריות כדי לחשב נתונים במגוון דרכים. על-ידי הוספת עמודה מחושבת לרשימה או לספריה, באפשרותך ליצור נוסחה כולל נתונים מתוך עמודות אחרות ומבצע פונקציות לחישוב תאריכים ושעות, כדי לבצע משוואות מתמטיות, או כדי לטפל בטקסט. לדוגמה, על רשימת פעילויות, באפשרותך להשתמש עמודה כדי לחשב את מספר הימים שנדרש להשלמת כל פעילות, בהתבסס על עמודות תאריך התחלה ואת תאריך סיום.

הערה: מאמר זה מתאר את המושגים הבסיסיים הקשורים לשימוש בנוסחאות ובפונקציות. לקבלת מידע ספציפי אודות פונקציה מסוימת, עיין במאמר אודות פונקציה זו.

במאמר זה

מבט כולל על נוסחאות

מבט כולל על פונקציות

שימוש בהפניות לעמודה בנוסחה

שימוש בקבועים בנוסחה

שימוש באופרטורים לחישוב בנוסחה

מבט כולל על נוסחאות

נוסחאות הן משוואות שמבצעות חישובים על ערכים ברשימה או בספריה. נוסחה מתחילה בסימן השווה (=). לדוגמה, הנוסחה הבאה מכפילה 2 ב- 3 ולאחר מכן מוסיפה 5 לתוצאה.

=5+2*3

באפשרותך להשתמש בנוסחה בעמודה מחושבת וכדי לחשב ערכי ברירת מחדל עבור עמודה. נוסחה יכולה להכיל פונקציות, הפניות לעמודות, אופרטורים וקבועים, כמו בדוגמה הבאה.

=PI()*[Result]^2

רכיב

תיאור

פונקציה

הפונקציה PI()‎ מחזירה את הערך של פי: 3.141592654.

הפניה (או שם עמודה)

[Result] מייצג את הערך בעמודה Result עבור השורה הנוכחית.

קבוע

ערכים מספריים או ערכי טקסט שהוזנו ישירות לנוסחה, כגון 2.

אופרטור

האופרטור * (כוכבית) מכפיל, והאופרטור ^ (קארה) מעלה מספר בחזקה.

ייתכן שנוסחה תעשה שימוש ברכיב אחד או יותר מהטבלה הקודמת. הנה מספר דוגמאות של נוסחאות (מסודרות לפי מורכבות).

נוסחאות פשוטות (כגון ‎=128+345)

הנוסחאות הבאות מכילות קבועים ואופרטורים.

דוגמה

תיאור

‎=128+345

חיבור 128 ו- 345

‎=5^2

העלאת 5 בריבוע

נוסחאות שמכילות הפניות לעמודה (כגון ‎=[Revenue] >[Cost]‎)

הנוסחאות הבאות מפנות לעמודות אחרות באותה רשימה או באותה ספריה.

דוגמה

תיאור

‎=[Revenue]‎

שימוש בערך שבעמודה Revenue (הכנסה).

‎=[Revenue]*10/100‎

10% מהערך שבעמודה Revenue.

‎=[Revenue] > [Cost]‎

החזרה של 'כן' אם הערך שבעמודה Revenue גדול יותר מהערך שבעמודה Cost.

נוסחאות שקוראות לפונקציות (כגון ‎=AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)‎)

הנוסחאות הבאות קוראות לפונקציות מוכללות.

דוגמה

תיאור

‎=AVERAGE(1, 2, 3, 4, 5)‎

מחזירה את הממוצע של קבוצת ערכים.

‎=MAX([Q1], [Q2], [Q3], [Q4])‎

מחזירה את הערך הגדול ביותר בקבוצת ערכים.

‎=IF([Cost]>[Revenue], "Not OK", "OK")‎

מחזירה Not OK אם cost גדול יותר מ- revenue. אחרת, הפונקציה מחזירה OK.

‎=DAY("15-Apr-2008")‎

מחזירה את החלק של היום בתאריך. נוסחה זו מחזירה את המספר 15.

נוסחאות עם פונקציות מקוננות (כגון ‎=SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])‎)

הנוסחאות הבאות מציינות פונקציה אחת או יותר כארגומנטים של פונקציה.

דוגמה

תיאור

‎=SUM(IF([A]>[B], [A]-[B], 10), [C])‎

הפונקציה IF מחזירה את ההפרש בין הערכים בעמודות A ו- B, או 10.

הפונקציה SUM מוסיפה את הערך המוחזר של הפונקציה IF ואת הערך שבעמודה C.

‎=DEGREES(PI())‎

הפונקציה PI מחזירה את המספר 3.141592654.

הפונקציה DEGREES ממירה ערך שצוין ברדיאנים למעלות. נוסחה זו מחזירה את הערך 180.

‎=ISNUMBER(FIND("BD",[Column1]))‎

הפונקציה FIND מחפשת את המחרוזת BD ב- Column1 ומחזירה את נקודת ההתחלה של המחרוזת. היא מחזירה ערך שגיאה אם המחרוזת לא נמצאה.

הפונקציה ISNUMBER מחזירה 'כן' אם הפונקציה FIND החזירה ערך מספרי. אחרת היא מחזירה 'לא'.

לראש הדף

מבט כולל על פונקציות

פונקציות הן נוסחאות מוגדרות מראש שמבצעות חישובים תוך שימוש בערכים ספציפיים, הנקראים ארגומנטים, בסדר או במבנה מסוים. ניתן להשתמש בפונקציות כדי לבצע חישובים פשוטים או מורכבים. לדוגמה, המופע הבא של הפונקציה ROUND מעגל מספר בעמודה Cost לשני מקומות אחרי הנקודה העשרונית.

=ROUND([Cost], 2)

אוצר המילים הבא יסייע לך בעת לימוד הפונקציות והנוסחאות:

מבנה     מבנה הפונקציה מתחיל בסימן שוויון (=), אחריו שם הפונקציה, פותח סוגריים, הארגומנטים של הפונקציה מופרדים בפסיקים וסוגר סוגריים.

שם הפונקציה     זהו שם הפונקציה שנתמכת על-ידי רשימות או ספריות. כל פונקציה לוקחת מספר ספציפי של ארגומנטים, מעבדת אותם ומחזירה ערך.

ארגומנטים     ארגומנטים יכולים להיות מספרים, טקסט, ערכים הגיוניים כגון True או False או הפניות לעמודה. הארגומנט שאתה מגדיר חייב להפיק ערך חוקי עבור אותו ארגומנט. ארגומנטים יכולים גם להיות קבועים, נוסחאות או פונקציות אחרות.

במקרים מסוימים, ייתכן שתצטרך להשתמש בפונקציה כאחד מהארגומנטים של פונקציה אחרת. לדוגמה, הנוסחה הבאה עושה שימוש בפונקציה המקוננת AVERAGE ומשווה את התוצאה עם סכום שני ערכי עמודה.

=AVERAGE([Cost1], SUM([Cost2]+[Discount]))

החזרות חוקיות     כאשר פונקציה משמשת כארגומנט, עליה להחזיר את אותו סוג של ערך המשמש בארגומנט. לדוגמה, אם הארגומנט עושה שימוש ב'כן' או ב'לא', על הפונקציה המקוננת להחזיר כן או לא. אם לא, הרשימה או הספריה מציגות את ערך השגיאה ‎#VALUE!‎.

הגבלות רמת קינון     נוסחה יכולה להכיל עד שמונה רמות של פונקציות מקוננות. כאשר פונקציה B משמשת כארגומנט בפונקציה A, פונקציה B היא פונקציה ברמה שניה. בדוגמה שלמעלה, למשל, הפונקציה SUM היא פונקציה ברמה שניה מפני שהיא ארגומנט של הפונקציה AVERAGE. פונקציה מקוננת בתוך הפונקציה SUM תהיה פונקציה ברמה שלישית, וכן הלאה.

הערות: 

 • רשימות וספריות אינן תומכות בפונקציות RAND ו- NOW.

 • הפונקציות TODAY ו- ME אינן נתמכות בעמודות מחושבות אך נתמכות בהגדרות ברירת המחדל של ערך של עמודה.

לראש הדף

שימוש בהפניות לעמודה בנוסחה

הפניה מזהה תא בשורה הנוכחית ומציינת רשימה או ספריה שבה יש לחפש אחר הערכים או הנתונים הרצויים לשימוש בנוסחה. לדוגמה, [Cost] מפנה לערך בעמודה Cost בשורה הנוכחית. אם בעמודה Cost כלול הערך 100 עבור השורה הנוכחית, אז ‎=[Cost]*3‎ תחזיר 300.

באמצעות הפניות תוכל להשתמש בנתונים הנמצאים בעמודות שונות של רשימה או ספריה בנוסחה אחת או יותר. ניתן להפנות בנוסחאות לעמודות בעלות סוגי הנתונים הבאים: שורה טקסט בודדת, מספר, מטבע, תאריך ושעה, בחירה, כן/לא ונתונים מחושבים.

השתמש בשם התצוגה של העמודה כדי להפנות אליה בנוסחה. אם השם כולל רווח או תו מיוחד, עליך להקיף את השם בסוגריים מרובעים([ ]). הפניות אינן תלויות רישיות. לדוגמה, תוכל להפנות לעמודה Unit Price בנוסחה כ- [Unit Price] או [unit price].

הערות: 

 • אין באפשרותך להפנות לערך בשורה שאינה השורה הנוכחית.

 • אין באפשרותך להפנות לערך ברשימה אחרת או בספריה אחרת.

 • אין באפשרותך להפנות למזהה של שורה לשורה חדשה שנוספה. המזהה עדיין אינו קיים בעת ביצוע החישוב.

 • אין באפשרותך להפנות לעמודה אחרת בנוסחה שיוצרת ערך ברירת מחדל עבור עמודה.

לראש הדף

שימוש בקבועים בנוסחה

קבוע הוא ערך שאינו מחושב. לדוגמה, התאריך 9/10/2008, המספר 210 והטקסט "Quarterly Earnings" הינם כולם קבועים. קבועים יכולים להיות מסוגי הנתונים הבאים:

 • מחרוזת (דוגמה: ‎=[Last Name] = "Smith"‎)

  קבועי מחרוזת מוקפים בסימני מרכאות ויכולים לכלול עד 255 תווים.

 • מספר (דוגמה: ‎=[Cost] >= 29.99‎)

  קבועים מספריים יכולים לכלול מקומות עשרוניים ויכולים להיות מספרים חיוביים או שליליים.

 • תאריך (דוגמה: ‎=[Date] > DATE(2007,7,1)‎)

  קבועי תאריך מצריכים שימוש בפונקציה ‎DATE(year,month,day)‎.

 • בוליאני (דוגמה: ‎=IF([Cost]>[Revenue], "Loss", "No Loss"‎)

  'כן' ו'לא' הינם קבועים בוליאניים. באפשרותך להשתמש בהם בביטויי תנאי. בדוגמה לעיל, אם Cost גדול מ- Revenue, הפונקציה IF תחזיר 'כן', והנוסחה תחזיר את המחרוזת "Loss". אם Cost שווה או קטן מRevenue, הפונקציה תחזיר 'לא', והנוסחה תחזיר את המחרוזת "No Loss".

לראש הדף

שימוש באופרטורים של חישוב בנוסחה

אופרטורים מציינים את סוג החישוב שברצונך לבצע על האלמנטים של נוסחה. רשימות וספריות תומכות בשלושה סוגים שונים של אופרטורים של חישוב: אריתמטי, השוואה וטקסט.

אופרטורים אריתמטיים

השתמש באופרטורים האריתמטיים הבאים כדי לבצע פעולות מתמטיות בסיסיות כגון חיבור, חיסור או כפל; כדי לשלב מספרים; או כדי להפיק תוצאות מספריות.

אופרטור אריתמטי

משמעות (דוגמה)

+ (סימן חיבור)

חיבור (3+3)

– (סימן חיסור)

חיסור (‎3–1)
שלילה (‎–1)

* (כוכבית)

כפל (3*3)

/ (קו נטוי)

חילוק (3/3)

% (סימן אחוזים)

אחוזים (20%)

^

העלאה בחזקה (‎3^2)

אופרטורים של השוואה

באפשרותך להשוות בין שני ערכים באמצעות האופרטורים הבאים. כאשר שני ערכים מושווים באמצעות אופרטורים אלה, התוצאה היא הערך הלוגי 'כן' או 'לא'.

אופרטור של השוואה

משמעות (דוגמה)

= (סימן שוויון)

שווה ל (A=B)

‎>‎ (סימן גדול מ)

גדול מ (A>B)

‎<‎ (סימן קטן מ)

קטן מ (A<B)

‎>=‎ (סימן גדול מ או שווה ל)

גדול מ או שווה ל (A>=B)

‎<=‎ (סימן קטן מ או שווה ל)

קטן מ או שווה ל (A<=B)

<> (סימן שונה)

שונה מ (A<>B)

אופרטור טקסט

   השתמש באופרטור "&" (ampersand) כדי לצרף, או לשרשר, מחרוזת טקסט אחת או יותר כדי ליצור קטע טקסט בודד.

אופרטור טקסט

משמעות (דוגמה)

& (אמפרסנד)

חיבור או שרשור של שני ערכים כדי ליצור ערך טקסט רציף אחד ("North"&"wind")

הסדר שבו רשימה או ספריה מבצעות פעולות בנוסחה

נוסחאות מחשבות ערכים בסדר ספציפי. ייתכן שנוסחה תתחיל בסימן שוויון (=). לאחר סימן השוויון יופיעו הרכיבים שיש לחשב (האופרנדים), המופרדים באמצעות אופרטורים של חישוב. רשימות וספריות מחשבות את הנוסחה משמאל לימין, לפי סדר ספציפי עבור כל אופרטור בנוסחה.

קדימות אופרטור

אם תשלב מספר אופרטורים בנוסחה אחת, רשימות וספריות מבצעות את הפעולות בסדר המופיע בטבלה הבאה. אם נוסחה מכילה אופרטורים בעלי אותה קדימות — לדוגמה, אם נוסחה מכילה גם אופרטור של כפל וגם אופרטור של חילוק — רשימות וספריות מעריכות את האופרטורים משמאל לימין.

אופרטור

תיאור

שלילה (כמו ‎–1)

%

אחוזים

^

שימוש במעריך

* ו- /

כפל וחלוקה

+ ו- –

חיבור וחיסור

&

שרשור (חיבור שתי מחרוזות של טקסט)

‎= < > <= >= <>‎

השוואה

שימוש בסוגריים

כדי לשנות את סדר ההערכה, הקף בסוגריים את החלק בנוסחה שיש לחשב תחילה. לדוגמה, הנוסחה הבאה תחזיר את הערך 11 מפני שרשימה או ספריה מחשבות כפל לפני חיבור. הנוסחה מכפילה 2 ב- 3 ולאחר מכן מוסיפה 5 לתוצאה.

=5+2*3

בניגוד לכך, אם תשתמש בסוגריים כדי לשנות את התחביר, הרשימה או הספריה מחברות 5 ו- 2 ולאחר מכן מכפילה את התוצאה ב- 3 ומחזירה 21.

=(5+2)*3

בדוגמה הבאה, הסוגריים המקיפים את החלק הראשון של הנוסחה מאלצות את הספריה או את הרשימה לחשב תחילה ‎[Cost]+25‎ ולאחר מכן לחלק את התוצאה בסכום הערכים שבעמודות EC1 ו- EC2.

=([Cost]+25)/SUM([EC1]+[EC2])

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×