מבוא לחיבורי נתונים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

חיבור נתונים הוא קישור דינאמי בין טופס Microsoft Office InfoPath במקור נתונים חיצוני המאחסן או מספק נתונים עבור טופס זה. מקור נתונים הוא אוסף של שדות וקבוצות להגדיר ולאחסן את הנתונים עבור טופס. פקדים מאוגדים השדות והקבוצות במקור הנתונים, ולהציג את הנתונים למשתמשים.

טופס יכול להיות בעל חיבור נתונים ראשי אחד, הנקרא חיבור נתונים ראשי, ולפי בחירה הוא יכול להיות בעל חיבור נתונים משני אחד או יותר. תלוי במטרותיך עבור הטופס, ייתכן שחיבור נתונים יבצע שאילתה או ישלוח נתוני טופס למקור נתונים חיצוני, כגון מסד נתונים של Microsoft SQL Server או שירות אינטרנט.

בנושא זה

מבט כולל על חיבורי נתונים

עבודה עם חיבור הנתונים הראשי

עבודה עם חיבורי נתונים משניים

אחסון נתונים לשימוש במצב לא מקוון

שיקולים עבור חיבור למקורות נתונים חיצוניים

מבט כולל על חיבורי נתונים

חיבור נתונים הוא קישור דינאמי בין טופס ומקור נתונים המאחסן או מספק נתונים עבור טופס זה. טופס יכול להיות בעל חיבור נתונים ראשי אחד, הנקרא חיבור נתונים ראשי, ולפי בחירה הוא יכול להיות בעל חיבור נתונים משני אחד או יותר. חיבור הנתונים הראשי מגדיר את מקור המידע הראשי של הטופס. סכימת XML מתארת כיצד נתונים מאוחסנים במקור הנתונים הראשי של הטופס. יכול להיות חיבור נתונים ראשי אחד בלבד עבור טופס, והוא נוצר באופן אוטומטי כשתיצור תבנית טופס המבוססת על מקור נתונים חיצוני. באפשרותך ליצור חיבורי נתונים משניים רבים ככל שתרצה בעת עיצוב תבנית טופס.

תלוי במטרותיך עבור הטופס, באפשרותך ליצור חיבור נתונים ראשי או משני למקור נתונים חיצוני, כגון מסד נתונים של Microsoft SQL Server או שירות אינטרנט. מקור נתונים חיצוני הוא מאגר נתונים השולח נתונים או יכול לקבל נתונים מטופס המבוסס על תבנית הטופס שלך. InfoPath עובד עם מקורות הנתונים החיצוניים הבאים:

 • מסד נתונים של Microsoft Office Access

 • מסד נתונים של Microsoft SQL Server

 • שירות אינטרנט

 • ספריית מסמכים או רשימה בשרת בו פועל Microsoft Windows SharePoint Services

 • קובץ XML

באפשרותך ליצור שלושה סוגים של חיבורי נתונים למקור נתונים חיצוני: שאילתה של נתונים בלבד, שליחה של נתונים בלבד או שאילתה ושליחה של נתונים. חיבור נתונים של שאילתה מקבל נתונים ממקור נתונים ומאחסן נתונים אלה בטופס. חיבור נתונים של שליחה שולח נתונים מהטופס למקור נתונים, ליישום בשרת אינטרנט, לספריית מסמכים בשרת בו פועל Microsoft Windows SharePoint Services או להודעת דואר אלקטרוני. חיבורי נתונים של שאילתה ושליחה יחד מקבלים נתונים ושולחים נתונים למקור נתונים. בעת יצירת חיבור נתונים, תציין את סוג חיבור הנתונים הרצוי. לדוגמה, באפשרותך ליצור חיבור נתונים המבצע כל אחת מהפעולות הבאות:

 • ביצוע שאילתות על נתונים ממסד נתונים

 • שליחת נתוני טופס בהודעת דואר אלקטרוני

 • שליחת נתוני טופס ליישום בשרת אינטרנט

 • שליחת נתוני טופס ליישום מותאם אישית העושה שימוש בפקד XmlFormView

 • ביצוע שאילות על נתונים או שליחת נתונים באמצעות קוד תיכנות מותאם אישית, כגון C#‎, ‏Microsoft Visual Basic ‎.NET או Microsoft JScript.

 • שימוש בהגדרות נתונים המאוחסנות בספריית חיבור נתונים בשרת בו פועל Microsoft Office SharePoint Server 2007

 • ביצוע שאילתות או שליחת מידע ל- Human Workflow Services ב- Microsoft BizTalk Server 2004 או BizTalk Server 2006

סוג החיבור בו תשתמש תלוי במטרותיך עבור הטופס ובסוג מקור הנתונים החיצוני שברצונך לחבר אליו את הטופס.

חיבורי נתונים של שאילתה

חיבור נתונים של שאילתה מקבל נתונים ממקור נתונים חיצוני ומאחסן נתונים אלה בשדות במקור הנתונים הראשי או המשני של טופס. לאחר מכן תוכל לבצע איגוד פקדים לשדות אלה כדי להציג נתונים אלה בטופס. באפשרותך ליצור חיבור נתונים של שאילתה בדרכים הבאות:

 • עיצוב תבנית טופס המבוססת על מסד נתונים, שירות אינטרנט או הגדרות המאוחסנות בספריית חיבורים. מבנה מקור הנתונים החיצוני יגדיר לאחר מכן את מקור הנתונים הראשי עבור הטופס.

 • שינוי תבנית טופס קיימת על ידי הוספת חיבור נתונים משני שיבצע שאילתות על מסד נתונים, שירות אינטרנט, רשימה או ספריה של SharePoint או קובץ XML.

בעת עיצוב תבנית טופס חדשה המבוססת על מסד נתונים, שירות אינטרנט או הגדרות בספריית חיבורים, תיצור חיבור נתונים של שאילתה שיהפוך לחיבור הנתונים הראשי עבור טפסים המבוססים על תבנית טופס זו. באפשרותך להגדיר חיבור נתונים של שאילתה אחד בלבד כחיבור נתונים ראשי עבור תבנית טופס. אם תצטרך לבצע שאילתה על נתונים ממקורות נתונים נוספים, תוכל ליצור חיבורי נתונים משניים שיבצעו שאילתה על נתונים ממקורות נתונים אלה. תלמד עוד אודות חיבורי נתונים משניים בהמשך מאמר זה.

בעת הוספת חיבור נתונים משני שיבצע שאילתות על נתונים לתבנית הטופס שלך, באפשרותך לציין אם InfoPath צריך להשתמש בחיבור הנתונים בכל פעם שהמשתמש יפתח את הטופס או לאחר שאירועים מסוימים התרחשו כאשר המשתמש ימלא את הטופס, כגון לחיצה על לחצן כדי להציג רשימת אפשרויות. כדי להשתמש בחיבור הנתונים לאחר שאירועים מסוימים התרחשו, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

 • הוספת פקד לחצן שירענן נתונים בטופס.

 • הוספת כלל לשימוש בחיבור הנתונים כאשר תנאי בטופס מתקיים.

 • כתיבת קוד מותאם אישית עבור אירועים ספציפיים.

חיבורי נתונים של שליחה

כאשר משתמשים ישלחו טופס, נתונים מטופס זה נשלחים באמצעות חיבור נתונים של שליחה למקור נתונים חיצוני. באפשרותך לקבוע את תצורת תבנית טופס זו כדי לאפשר למשתמשים לשלוח נתונים לסוגים הבאים של מקורות נתונים חיצוניים:

 • מסד נתונים של Microsoft Office Access

 • מסד נתונים של Microsoft SQL Server

 • שירות אינטרנט

באפשרותך גם להוסיף חיבורי נתונים משניים שישלחו נתונים בדרכים הבאות:

 • שליחת נתוני טופס לספריית מסמכים בשרת בו פועל Microsoft Windows SharePoint Services.

 • שליחת נתוני טופס בהודעת דואר אלקטרוני.

 • שליחת נתוני טופס ליישום בשרת אינטרנט.

באפשרותך ליצור חיבור נתונים של שליחה בדרכים הבאות:

 • עיצוב תבנית טופס חדשה המבוססת על מסד נתונים, שירות אינטרנט או הגדרות המאוחסנות בספריית חיבורים בשרת בו פועל Office SharePoint Server 2007. מבנה מקור הנתונים החיצוני יגדיר לאחר מכן את מקור הנתונים הראשי עבור הטופס.

 • שינוי תבנית טופס קיימת על ידי הוספת חיבור נתונים משני ולאחר מכן קביעת התצורה של תבנית הטופס כך שתאפשר למשתמשים לשלוח את טפסיהם באמצעות חיבור נתונים משני זה.

  עצה: בעת עיצוב תבנית טופס המבוססת על מסד נתונים של Office Access או SQL Server, ‏InfoPath יקבע באופן אוטומטי את תצורת חיבור נתונים של שליחה אם מסד הנתונים עומד בדרישות מסוימות. קישורים למידע נוסף אודות דרישות אלה תמצא בסעיף למידע נוסף. באפשרותך לבחור להפוך את התכונה 'שליחה' ללא זמינה אם ברצונך שהמשתמשים שלך ישלחו את הטפסים המלאים שלהם באמצעות סוג אחר של חיבור נתונים של שליחה.

ברוב המקרים, תקבע אחת חיבור נתונים של שליחה כפי הראשי פעולת השליחה עבור תבנית הטופס שלך. עם זאת, באפשרותך לעצב את תבנית הטופס שלך כך שהמשתמשים שלך יוכלו לשלוח את הטפסים המלאים שלהם למיקומים מרובים באמצעות כללים או קוד מותאם אישית. לדוגמה, באפשרותך להגדיר את תבנית הטופס שלך כדי לאפשר למשתמשים שלך לשלוח את הטפסים המלאים שלהם לשירות אינטרנט וכן באמצעות הודעת דואר אלקטרוני. בדרך כלל, עליך להגדיר את תבנית הטופס כדי לשלוח את כל הנתונים בטופס. עם זאת, אם אתה משתמש בקוד מותאם אישית לשליחת נתוני הטופס או קביעת התצורה של תבנית הטופס כדי לאפשר לטופס לשלוח נתונים לשירות אינטרנט, באפשרותך לשלוח חלק מהנתונים שבטופס.

חיבורי נתונים של שאילתה ושליחה

בעת עיצוב תבנית טופס המבוססת על מסד נתונים או על שירות אינטרנט, באפשרותך ליצור חיבור נתונים שיקבל נתונים וישלח נתונים למסד נתונים או לשירות אינטרנט. אם תעצב תבנית טופס המבוססת על מסד נתונים, חיבור הנתונים יוכל לקבל או לשלוח נתונים. עם זאת, כדי שטפסים יתבססו על תבנית טופס זו כדי לשלוח נתונים למסד נתונים, יש לעמוד בדרישות הבאות:

 • אינך מעצב תבנית טופס תואמת דפדפן.

 • על כל הטבלאות בחיבור הנתונים הראשי להכיל מפתח ראשי, אילוץ ייחודי או אינדקס ייחודי.

 • על כל הטבלאות בשאילתה להיות בעלות קשרי גומלין פשוטים, הירארכיים.

 • אף אחד משדות הנתונים במקור הנתונים הראשי של הטופס לא יוכל לאחסן סוג נתונים בינארי גדול.

באפשרותך ללמוד עוד אודות דרישות אלה בשיקולים עבור חיבור למקורות נתונים חיצוניים בהמשך מאמר זה.

חיבור נתונים שיוכל לקבל נתונים או לשלוח נתונים לשירות אינטרנט הוא בדיוק כמו חיבור נתונים של שאילתה וחיבור נתונים של שליחה המשולבים לחיבור נתונים יחיד.

לראש הדף

עבודה עם חיבור הנתונים הראשי

חיבור הנתונים הראשי יוצר חיבור למקור הנתונים הראשי של הטופס. סכימת XML מתארת את המבנה עבור אחסון נתונים במקור הנתונים הראשי של הטופס. באפשרותך לעצב תבנית טופס באמצעות חלונית המשימות מקור נתונים, או שתוכל לתת ל- InfoPath ליצור את מקור הנתונים באופן אוטומטי כשתוסיף פקדים לתבנית הטופס שלך. באפשרותך גם לעצב תבנית טופס המבוססת על מקור נתונים חיצוני, שבתורה תגדיר את המבנה של מקור הנתונים הראשי. תבנית טופס יכולה להיות בעלת חיבור נתונים ראשי אחד בלבד.

אם מקור הנתונים הראשי מתחבר למקור נתונים חיצוני, הדרך בה תעבוד עם חיבור הנתונים הראשי תלויה בסוג מקור הנתונים שאליו הוא מתחבר.

מסד נתונים    בעת עיצוב תבנית טופס המבוססת על מסד נתונים, InfoPath יוצר חיבור נתונים ראשי שיבצע שאילתות ובאופן אופציונלי ישלח נתונים למסד נתונים זה. אם מילוי הטופס יעשה רק באמצעות InfoPath מסד הנתונים עומד בדרישות המפורטות בסעיף שיקולים עבור חיבור למקורות נתונים חיצוניים , InfoPath באופן אוטומטי יוצר חיבור נתונים של שליחה וקביעת תצורה של תבנית הטופס כדי לאפשר למשתמשים לשלוח את הטפסים שלהם. אם מילוי הטופס יעשה באמצעות דפדפן, InfoPath אינו יוצר חיבור נתונים של שליחה למסד הנתונים. חיבור נתונים ששולחים נתונים למסד נתונים לא נתמכים בתבניות טופס תואמות דפדפן.

עצה: אם מילוי הטופס יעשה על ידי שימוש בדפדפן וברצונך לשלוח נתונים למסד נתונים, תוכל לעשות זאת על ידי חיבור הטופס לשירות אינטרנט השולח נתונים למסד הנתונים.

שירות אינטרנט    בעת עיצוב תבנית טופס המבוססת על שירות אינטרנט, באפשרותך ליצור חיבור נתונים ראשי שגם יבצע שאילתות וישלח נתונים, גם יבצע שאילתות על נתונים בלבד או ישלח נתונים בלבד. אם תבחר לשלוח נתונים, InfoPath יקבע באופן אוטומטי את תצורת תבנית הטופס לאפשר למשתמשים לשלוח את הטפסים שלהם. באפשרותך לציין אם לשלוח חלק מנתוני הטופס או את כל נתוני הטופס. אם רק חלק מהנתונים נשלח, תוכל לציין אילו שדות בקבוצה מסוימת יכילו את הנתונים שיש לשלוח, תלוי בדרישות שירות האינטרנט.

בעת עיצוב תבנית טופס המבוססת על מסד נתונים או שירות אינטרנט, InfoPath ייצור מקור נתונים ראשי עם שדות שאילתה, שדות נתונים וקבוצות המתאימות לדרך שבה נתונים מאוחסנים במסד הנתונים או בשירות האינטרנט. שדה שאילתה מכיל את הערך שמשמש בשאילתה כדי לאחזר נתונים ממסד נתונים על ידי שימוש בחיבור נתונים של שאילתה. תוצאות השאילתה מוכנסות לשדות הנתונים, שניתן לערוך אותם כאשר המשתמש יפתח את הטופס. כאשר המשתמש ישלח את הטופס, הנתונים בשדות הנתונים ישלחו באמצעות חיבור נתונים של שליחה. מכיוון שעל שדות וקבוצות במקור הנתונים הראשי להתאים לדרך שבה נתונים מאוחסנים במקור הנתונים החיצוני, אין באפשרותך לשנות שדות וקבוצות אלה. עם זאת, תוכל להוסיף שדות או קבוצות לשדה הבסיס במקור הנתונים הראשי.

כדי לאפשר למשתמשים לצפות, לבחור, לערוך או לשלוח נתונים בשדות נתונים, באפשרותך לאגוד פקדים, כגון תיבות טקסט ותיבות סימון, לשדות בטופס. אם ברצונך לבצע שאילתה ולהציג ערכים נוספים שמשתמשים יוכלו לבחור כבחירה, תוכל לאגוד פקד כגון תיבת רשימה לשדות השאילתה. אם ברצונך שמשתמשים יבחרו ערך מתוך רשימה, תוכל לאגוד פקד כגון תיבת רשימה לשדה נתונים ולאחר מכן להגדיר את מאפייני הפקד כדי שיציג ערכים ממקור נתונים משני או משדה חוזר במקור הנתונים הראשי.

לראש הדף

עבודה עם חיבורי נתונים משניים

חיבור נתונים משני יחבר טופס למקור נתונים חיצוני. חיבורי נתונים משניים שימושיים כשתצטרך לבצע שאילתה או לשלוח נתוני טופס למקור נתונים חיצוני השונה ממקור הנתונים החיצוני בחיבור הנתונים הראשי, או כאשר ברצונך שמשתמשים ישלחו נתונים למקורות נתונים חיצוניים מרובים. באפשרותך ליצור חיבורי נתונים משניים רבים ככל שתרצה.

חיבור נתונים משני יכול לבצע שאילתה או לשלוח נתונים לסוגי מקורות הנתונים החיצוניים הבאים:

 • מסד נתונים של Office Access

 • מסד נתונים של SQL Server

 • שירות אינטרנט

 • ספריה או רשימה של מסמכים בשרת בו פועל Windows SharePoint Services

 • קובץ XML

על ידי שימוש בחיבור נתונים משני, באפשרותך גם לאפשר למשתמשים לשלוח נתוני טופס ליישום בשרת אינטרנט, לספריית מסמכים בשרת בו פועל Windows SharePoint Services או באמצעות הודעת דואר אלקטרוני.

אם תיצור חיבור נתונים משני שיבצע שאילתה על נתונים, כברירת מחדל הטופס ישתמש בחיבור נתונים זה כשהטופס יפתח. תוכל גם להשתמש בחיבור נתונים זה על ידי קביעת התצורה של תבנית הטופס בדרכים הבאות:

 • הוספת לחצן רענון לתבנית הטופס שהמשתמש יוכל ללחוץ עליו כדי לשלוח את השאילתה.

 • הוספת כלל לתבנית הטופס כדי לבצע שאילתה על מקור הנתונים באמצעות חיבור נתונים זה.

 • הוספת קוד מותאם אישית לתבנית הטופס שישלח את השאילתה.

בעת הוספת חיבור נתונים משני לטופס, InfoPath ייצור באופן אוטומטי מקור נתונים משני עם שדות נתונים וקבוצות המתאימים לדרך בה נתונים מאוחסנים במקור הנתונים החיצוני. פעולה זו תסייע לאמת את תקינות הנתונים. אין באפשרותך לשנות את השדות והקבוצות במקור הנתונים המשני.

לראש הדף

אחסון נתונים לשימוש במצב לא מקוון

בעת הוספת חיבור נתונים משני המבצע שאילתה על נתונים ממקור נתונים חיצוני, באפשרותך לקבוע את התצורה של החיבור כך שיאחסן את תוצאות השאילתה במחשב המשתמש. פעולה זו מוודאת שמשתמשים יוכלו למלא את הטופס אם המחשבים שלהם אינם מחוברים לרשת. פעילות זו נקראת עבודה במצב לא מקוון.

אם תקבע את תצורת חיבור הנתונים המשני בדךר זו, השאילתה תשלח למקור הנתונים החיצוני כאשר מחשב המשתמש יהיה מחובר לרשת. תוצאות השאילתה יאוחסנו לאחר מכן במקור הנתונים המשני של הטופס, ויופיעו בטופס כאשר המשתמש ימלא את הטופס. נתונים יאוחסנו במטמון בכל פעם שהמשתמש יבצע שאילתה חדשה, כך שהנתונים יהיו מעודכנים עד כמה שאפשר.

InfoPath שוקל פרמטרים של שאילתה בעת ההחלטה אם נתונים מאוחסנים מתאימים לשאילתה נתונה. בעת יצירת חיבור נתונים, באפשרותך לבחור אם להציג את ערכת ברירת המחדל של הנתונים המאוחסנים בטופס, במקרה שמקור הנתונים אינו זמין. עליך לשקול אם הנתונים מהשאילתה מתאימים לכל המשתמשים שלך או אם על הטופס להציג נתונים ספציפיים לכל משתמש. לדוגמה, אם נתונים שאוחזרו על ידי שאילתה מבוססים על זהות המשתמש או על תפקידו, שימוש בערכת ברירת מחדל של נתונים שתצורתה נקבעה בעת העיצוב במקום שימוש בתוצאות שאילתה עלול להוביל לנתונים שגויים עבור משתמש זה.

לראש הדף

שיקולים עבור חיבור למקורות נתונים חיצוניים

InfoPath תומך בחיבורי נתונים לסוגי מקורות נתונים חיצוניים הבאים:

 • מסד נתונים של Office Access

 • מסד נתונים של SQL Server

 • שירות אינטרנט

 • ספריית מסמכים או רשימה בשרת בו פועל Microsoft Windows SharePoint Services

 • קובץ XML

הסעיפים הבאים מספקים מידע ושיקולים עבור חיבור לכל אחד ממקורות נתונים חיצוניים אלה.

מסד נתונים של Microsoft Office Access או של SQL Server

InfoPath תומך בחיבורי נתונים למסדי נתונים של Access ו- SQL Server. כדי להתחבר לסוג אחר של מסד נתונים, באפשרותך להשתמש בשירות אינטרנט שעובד עם מסד נתונים זה.

טופס יכול לבצע שאילתה על נתונים ממסד נתונים באמצעות חיבור נתונים ראשי או משני, ובאפשרותך לבחור כל מספר של טבלאות מסד נתונים עבור חיבור. הטבלה הראשונה שתבחר היא הטבלה הראשית. על כל טבלה שתבחר לאחר מכן להכיל שדה המקושר לטבלה הראשית. InfoPath ינסה להגדיר קשר גומלין זה על ידי התאמת שמות השדות בשתי הטבלאות. באפשרותך לבחור להשתמש בקשר גומלין זה או להוסיף קשר גומלין של טבלה משלך בעת יצירת חיבור נתונים.

טופס יכול לשלוח נתונים למסד נתונים באמצעות חיבור הנתונים הראשי של הטופס אם הטופס המבוסס על תבנית הטופס ומסד הנתונים לעמוד בדרישות הבאות:

 • תבנית הטופס הוא לא תבנית טופס תואמת-דפדפן    InfoPath לא ייצור חיבור נתונים של שליחה בחיבור הנתונים הראשי אם אתה מעצב תבנית טופס תואמת דפדפן. כדי לאפשר למשתמשים לשלוח נתוני טופס המבוסס על תבנית טופס תואמת דפדפן, השתמש שירות אינטרנט הפועל עם מסד הנתונים.

 • הטבלה הימנית בכל זוג של טבלאות קשורות במקור הנתונים הראשי מכילה מפתח ראשי    לפחות אחד מסוגי הקשרים עבור כל זוג של טבלאות קשורות לכלול מפתח ראשי מהטבלה השמאלית.

 • אף אחד מהשדות הנתונים במקור הנתונים הראשי של מאגר טופס סוג נתונים בינארי גדול    אם השאילתה כוללת שדות שיכולים לאחסן סוג נתונים בינארי גדול, כגון תמונות, תמונות, OLE אובייקטים, קבצים מצורפים, את סוג הנתונים תזכיר Office Access או את סוג הנתונים טקסט SQL, InfoPath תהפוך חיבור נתונים של שליחה.

אם תבנית הטופס ומסד הנתונים עומדים בכל הדרישות האלה, InfoPath ייצור את חיבור הנתונים של שליחה ויקבע את תצורת תבנית הטופס לאפשר למשתמשים לשלוח את הטפסים שלהם. באפשרותך להפוך את חיבור הנתונים של שליחה ללא זמין בחיבור הנתונים הראשי אם ברצונך שמשתמשים ישלחו את נתוני הטופס שלהם באמצעות חיבור נתונים אחר.

בעת עיצוב תבנית טופס המבוססת על מסד נתונים, InfoPath ייצור מקור נתונים ראשי שיכיל שדות שאילתה ושדות נתונים המתאימים לדרך בה נתונים מאוחסנים במסד הנתונים. InfoPath גם יוסיף לחצני הפעל שאילתה ורשומה חדשה לתצוגת ברירת המחדל של תבנית הטופס. כאשר משתמש ילחץ על לחצן הפעל שאילתה, InfoPath ישלח שאילתה עם הנתונים שבשדה השאילתה למסד הנתונים. לחצן רשומה חדשה ינקה נתונים כלשהם שנמצאים כעת בטופס ויגדיר את ערך ברירת המחדל של שדה הנתונים בפקדים המאוגדים לשדות הנתונים. כאשר משתמש ישלח נתונים למסד הנתונים, כל השינויים בנתונים בשדות הנתונים ישנו את הרשומות התואמות במסד הנתונים. אם משתמש ימחוק נתונים משדה נתונים, הרשומה התואמת תמחק ממסד הנתונים. לבסוף, נתונים כלשהם שנוספו לשדות הנתונים יעדכנו את השדות התואמים או יוסיפו את הרשומות התואמות למסד הנתונים.

אם ברצונך לחבר טופס למסד נתונים, וחיבור הנתונים הראשי כבר נוצר עבור הטופס, באפשרותך להוסיף חיבור נתונים משני שיבצע שאילתה על מסד הנתונים. בעת הוספת חיבור נתונים משני, InfoPath ייצור מקור נתונים משני עם שדות שאילתה, שדות נתונים וקבוצות המתאימים לשדות בטבלאות מסד הנתונים. באפשרותך לבחור טבלאות מסד נתונים מרובות וליצור קשרי גומלין בין טבלאות בדיוק כפי שתעשה עבור חיבור הנתונים הראשי.

בעת יצירת חיבור נתונים משני שיבצע שאילתה על נתונים, באפשרותך לקבוע את תצורת החיבור לשלוח שאילתה בכל פעם שהמשתמש יפתח את הטופס, או שתוכל לבצע אחת מהפעולות הבאות כדי לשלוח את השאילתה:

 • הוספת לחצן שמשתמשים יוכלו ללחוץ עליו כדי לרענן את הנתונים מחיבור הנתונים.

 • יצירת כלל שישלח את השאילתה באמצעות חיבור הנתונים.

 • כתיבת קוד מותאם אישית שישלח את השאילתה כאשר הוא יופעל.

שירות אינטרנט

טופס יכול לבצע שאילתה או לשלוח נתונים לשירות אינטרנט באמצעות חיבור נתונים ראשי או משני. InfoPath נצמד לתקנים הבאים עבור חיבור לשירותי אינטרנט:

 • Simple Object Access Protocol (SOAP)‎    SOAP הוא פרוטוקול תקשורת המגדיר את הודעות XML המשמשות לתקשורת עם שירות האינטרנט.

 • שפת תיאור של שירותי אינטרנט (WSDL)    WSDL הוא תקן סכימת XML המשמש לתיאור המיקום, הפרוטוקלים של התקשורת והממשקים לשירות האינטרנט. InfoPath יכול לצרוך שירותי אינטרנט בסגנון מסמך ליטרל בלבד.

 • תיאור, גילוי ושילוב אוניברסלי (UDDI)    UDDI הוא שירות מדריך כתובות המתאר את שירותי האינטרנט המוצעים על ידי עסק.

בעת עיצוב תבנית טופס חדשה המבוססת על שירות אינטרנט, InfoPath ייצור חיבור נתונים ראשי לשירות האינטרנט ולאחר מכן ייצור מקור נתונים ראשי המכיל שדות שאילתה, שדות נתונים וקבוצות המתאימים לסכימת XML של שירות האינטרנט.

אם תקבע את תצורת תבנית הטופס להשתמש בפעולה אחרת באותו שירות אינטרנט או שברצונך להשתמש בשירות אינטרנט אחר לגמרי, באפשרותך להוסיף חיבור נתונים משניים לתבנית הטופס. בעת הוספת חיבור נתונים משני שמבצע שאילתה על נתונים, InfoPath ייצור מקור נתונים משני עם שדות וקבוצות המתאימים לסכימה של שירות האינטרנט. אם תוסיף חיבור נתונים משני ששולח נתונים, תוכל לקבוע את תצורת החיבור כדי שישלח את כל הנתונים או רק חלק מהם בטופס, תלוי בפרמטרים בשירות האינטרנט.

בעת יצירת חיבור נתונים ראשי או משני לשירות אינטרנט, באפשרותך לציין אם החיבור יבצע שאילתות בלבד על נתונים, ישלח נתונים בלבד או שגם יבצע שאילתות וגם ישלח נתונים. אם החיבור יבצע שאילתות על נתונים, InfoPath יוסיף לחצן הפעל שאילתה לתבנית הטופס. כאשר משתמש ילחץ על לחצן הפעל שאילתה, InfoPath ישלח שאילתה עם הנתונים בשדות השאילתה לשירות האינטרנט. אם החיבור ישלח נתונים, InfoPath יהפוך את התכונה 'שליחה' לזמינה עבור הטופס. בעת קביעת התצורה של חיבור נתונים של שליחה, InfoPath יקבע אילו נתונים דרושים על ידי שירות האינטרנט. לפי מידע זה, באפשרותך לציין אילו שדות בתבנית הטופס צריכים לשלוח את הנתונים של לשירות האינטרנט.

ספריה או רשימה של מסמכים באתר SharePoint

טופס יכול לבצע שאילתה על נתונים באמצעות חיבור נתונים משני לספריה או רשימה של מסמכים בשרת בו פועל Windows SharePoint Services. טופס יכול גם לשלוח נתונים לספריית מסמכים בשרת. אין באפשרותך להתחבר לספריה או לרשימה באמצעות חיבור נתונים ראשי.

אם תצור חיבור נתונים משני שיבצע שאילתות על נתונים מספריה או רשימה של מסמכים, InfoPath ייצור מקור נתונים משני שיתאים לעמודות בספריה או ברשימה של המסמכים.

אם תיצור חיבור נתונים משני שישלח נתונים לספריית מסמכים וברצונך שחיבור נתונים של שליחה זה יהיה פעולת השליחה העיקרית עבור תבנית הטופס, עליך להפוך את התכונה 'שליחה' לזמינה עבור תבנית הטופס ולשייך אותה לחיבור הנתונים באמצעות תיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה (תפריט כלים, פקודה אפשרויות שליחה). כברירת מחדל, כל הנתונים בטופס נשלחים באמצעות חיבור נתונים של שליחה. אם ברצונך לשלוח חלק מהנתונים בלבד, תוכל לעשות זאת על ידי כתיבת קוד מותאם אישית עבור תבנית הטופס.

קובץ XML

טופס יכול לבצע שאילתה על נתונים באמצעות חיבור נתונים משני לקובץ XML. לדוגמה, באפשרותך לשמור גליון עבודה של Microsoft Office Excel כקובץ XML ולאחר מכן להשתמש בחיבור נתונים משני כדי לבצע שאילתה ולהציג את הנתונים מקובץ זה בטופס. באפשרותך גם להשתמש בחיבור נתונים משני כדי לבצע שאילתה על נתונים מקובץ XML כדי לאחזר נתונים מיישום בשרת אינטרנט המאחזר XML, כגון יישום של Microsoft ASP.NET, קובץ Script של Common Gateway Interface ‏(CGI) או יישום שעושה שימוש בממשק תיכנות יישומים של שרת אינטרנט (ISAPI).

יישום בשרת אינטרנט

באפשרותך ליצור חיבור נתונים משני שישלח נתונים ליישום בשרת אינטרנט, כגון יישום ASP.NET, קובץ Script של CGI או יישום העושה שימוש ב- ISAPI. כדי לשלוח נתונים ליישום בשרת אינטרנט, עליך לקבוע את תצורת תבנית הטופס לאפשר למשתמשים לשלוח את נתוני הטופס שלהם ולקבוע את תצורת אפשרויות השליחה עבור חיבור הנתונים על ידי בחירת שרת אינטרנט (HTTP) בתיבת הדו-שיח אפשרויות שליחה (תפריט כלים, פקודה אפשרויות שליחה).

הערה: טופס יכול להיות בעל חיבור נתונים אחד בלבד שישלח נתונים ליישום בשרת אינטרנט. אין באפשרותך לקבוע את התצורה של תבנית טופס כדי לאפשר לטפסים להשתמש בכלל כדי לשלוח נתונים ליישום בשרת אינטרנט.

הגדרות חיבור בספריית חיבור נתונים

אם מספר טפסים עושים שימוש בחיבורי נתונים זהים או דומים, שקול לאחסן את ההגדרות עבור כל חיבור נתונים בקובץ חיבור נתונים בתוך ספריית חיבור נתונים בשרת בו פועל Office SharePoint Server 2007. קובץ חיבור נתונים הוא קובץ XML המכיל מידע חיבור עבור מקור נתונים חיצוני יחיד והוא בעל סיומת שם קובץ ‎.xml או ‎.udcx כאשר משתמש יפתח טופס שמתחבר לקובץ חיבור נתונים, InfoPath יעשה שימוש בהגדרות בקובץ זה כדי להתחבר למקור הנתונים החיצוני. יתרונות השימוש בקבצי חיבור נתונים כוללים את היתרונות הבאים:

 • טפסים מרובים יכולים לעשות שימוש בקובץ חיבור נתונים זהה, כך שאין צורך ליצור את חיבור הנתונים הזהה מהתחלה עבור כל טופס.

 • אם הגדרות המיקום או החיבור עבור מקור נתונים חיצוני ישתנו, תצטרך לעדכן את קובץ חיבור הנתונים בלבד, לא את כל תבניות הטפסים.

 • קובץ חיבור הנתונים יכול להכיל מידע אישור חלופי שהשרת יכול לעשות בו שימוש כאשר משתמש ימלא טופס באמצעות דפדפן.

 • טפסים שימולאו בדפדפן ללא רמת אבטחה של אמון מלא יוכלו להתחבר למחשב בתחום אחר אם כל חיבורי הנתונים בטופס עושים שימוש בקבצי חיבור נתונים.

כדי לחבר טופס לקובץ חיבור נתונים, על קובץ להיות מאוחסן בספריית חיבורי נתונים בשרת בו פועל Office SharePoint Server 2007 ועליו להיות בתבנית קובץ חיבור נתונים אוניברסליים (UDC) גירסה 2.0.

הערה: תבנית הקובץ UDC 2.0 היא ערכת-על של התבנית בגירסה 1.0 המשמשת את Microsoft Office FrontPage. ‏InfoPath אינו יכול לעשות שימוש בקובץ חיבור נתונים בתבנית גירסה 1.0. קישורים למידע נוסף אודות ספריות חיבורי נתונים וקבצי חיבור נתונים תמצא בסעיף למידע נוסף.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×