מבוא לדפים ראשיים של ASP.NET

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

דף ראשי הוא דף ASP.NET בעל סיומת שם הקובץ ‎.master. דפי ראשיים מאפשרים לך ליצור מראה ופריסה עקביים עבור הדפים באתר או ביישום שלך.

מאמר זה מספק מבט כולל על דפים ראשיים, לרבות גלריית הדפים הראשיים, דפי תוכן, מצייני מיקום של תוכן ואזורי תוכן. מאמר זה גם דן בשיקולים לגבי שימוש בדפים ראשיים הן ב- Windows SharePoint Services 3.0 והן ב- Microsoft Office SharePoint Server 2007.

חשוב: כדי להשתמש בדפים ראשיים, חייב האתר שלך להיות ממוקם בשרת המפעיל Windows SharePoint Services 3.0 או Office SharePoint Server 2007.

בנושא זה

מהו דף ראשי?

היכן ממוקמים דפים ראשיים?

מהם היתרונות הטמונים בשימוש דפים ראשיים?

מהם דפים ראשיים מקוננים?

מהם דפי תוכן?

מהם פקדים מצייני מיקום של תוכן, פקדי תוכן ואזורי תוכן?

מה ההבדל אודות דפי בסיס ב- Office SharePoint Server 2007?

האם ניתן להתאים אישית את דף הבסיס השולטת בדפי ניהול האתר?

יצירת דפי בסיס מותאמים אישית

מהו דף ראשי?

דפים ראשיים הם תכונה של ASP.NET 2.0 הפועלים ב- Windows SharePoint Services 3.0 וב- Office SharePoint Server 2007 באותה דרך בה הם פועלים ב- ASP.NET 2.0. באמצעות דפים ראשיים, באפשרותך ליצור תבנית דף יחיד ולהשתמש בתבנית זו לאחר מכן כבסיס לדפים מרובים ביישום, במקום שתצטרך לבנות כל דף חדש מן ההתחלה.

דפים ראשיים, כדי לעבדם בדפדפן, דורשים למעשה שני חלקים נפרדים, הדף הראשי עצמו ודף תוכן. דף ראשי מגדיר את הפריסה והניווט המשותפים, כמו גם את תוכן ברירת המחדל המשותף, עבור כל דפי התוכן המצורפים אליו. דף תוכן הוא דף ייחודי. כאשר הדף מעובד בדפדפן, הדף הראשי מספק את התוכן המשותף ודף התוכן מספק את התוכן הספציפי לדף.

תחילה, עליך ליצור דף ראשי יחיד כדי להגדיר את המראה והתחושה ואת אופן הפעולה הרגיל עבור כל הדפים באתר שלך או עבור קבוצה ספציפית של דפים אלה. לאחר מכן תוכל ליצור דפי תוכן נפרדים המכילים את התוכן הייחודי שברצונך להציג בכל דף. הדף הראשי ממוזג עם דפי התוכן כדי לייצר דף סופי מעובד המשלב את הפריסה מהדף הראשי עם התוכן מדף התוכן.

מכיוון שקיימת תמיכת זמן תיכון מלאה עבור דפים ראשיים ב- Microsoft Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך לראות במדויק איך ייראה הדף המוגמר תוך תהליך עיצובו.

דמיין, לדוגמה, שברצונך שכל דף באתר ישתמש באותה פריסה של שלוש עמודות, יחד עם כותרת ותפריט ניווט רגילים. במקרה זה, באפשרותך ליצור דף ראשי אחד המכיל את הפריסה הרצויה ולאחר מכן לצרף את כל הדפים באתר לדף ראשי זה. על-ידי יצירת דף ראשי יחיד, תימנע מעבודת היצירה מחדש של התוכן המשותף עבור כל דף. כמו כן, אם בזמן כלשהו תחליט לשנות את הפריסה עבור כל הדפים, תצטרך לשנות את הדף הראשי בלבד.

כל אתר ב- Windows SharePoint Services 3.0 וב - Office SharePoint Server 2007 שנוצר מהגדרת האתר כולל של הדף default. master המגדיר את מראה ברירת המחדל של האתר. בנוסף, Office SharePoint Server 2007 כולל גם כמה דפים ראשיים מותאמים אישית. דפים ראשיים מותאמים אישית אלה, כמו הדף default. master, כלול את מצייני המיקום של התוכן המאפשרים את ההצגה של תוכן SharePoint כגון רשימות וספריות, ניתן להשתמש עם Office SharePoint Server 2007 כדי להגדיר את המראה והתחושה של אתר שלם. לקבלת מידע נוסף על שימוש בדפים ראשיים עם Office SharePoint Server 2007, עיין בסעיף בהמשך מה שונה אודות דפי בסיס ב- Office SharePoint Server 2007?

לראש הדף

היכן ממוקמים דפים ראשיים?

הדף הראשי המהווה ברירת מחדל ממוקם בגלריית הדפים הראשיים. ב- Office SharePoint Designer 2007, גלריית הדפים הראשיים היא התיקיה masterpage, הממוקמת בתיקיה ‎_catalogs ברשימת התיקיות.

הדף Default.master ברשימת התיקיות

אם תיצור דפים ראשיים מותאמים אישית, מומלץ לאחסן אותם באותה תיקיית masterpage. בדרך זו, תוכל לחפש ולנהל בקלות את כל הדפים הראשיים שלך עבור האתר במיקום אחד.

באפשרותך גם לזהות את המיקום של הדף הראשי אליו מצורפים כל דפי התוכן על-ידי הצגת מחוון הדף הראשי בפינה הימנית העליונה של דף התוכן.

זיהוי המיקום והשם של הדף הראשי באמצעות סימני הדרך

לראש הדף

מהם יתרונות השימוש בדפים ראשיים?

באמצעות דפים ראשיים, תוכל לשנות בקלות את המראה והתחושה של כל הדפים לרוחב האתר כולו. דפים ראשיים מספקים גם:

  • חוויה משופרת של עריכת דפי SharePoint    מפתחים ומעצבים יכולים לחסוך מזמנם וממשאביהם על-ידי ביצוע שינויי עיצוב בדף ראשי בודד והפצה אוטומטית של שינויים אלה לכל דפי התוכן המצורפים לדף ראשי זה.

  • עריכה ברמת אתר    משתמשים יכולים לערוך רכיבים של דפים ראשיים עבור האתר שלהם במיקום אחד. הם יכולים גם לחזור אל מיקום אחד זה כדי לבצע שינויים נוספים ואינם חייבים להתאים אישית את כל דפי התוכן המשתמשים ברכיבים משותפים אלה.

  • אתרים בעלי חזות מקצועית    משתמשים יכולים ליצור בקלות דף חדש שיש לו את המראה והתחושה של SharePoint. על-ידי הפניה לדף הראשי המהווה ברירת מחדל, דף חדש המתבסס עליו מציג מראה ותחושה זהים וגם מקבל את כל העדכונים שיבוצעו בדף הראשי מכאן ואילך.

  • דפים עקביים יותר וחוויה משופרת של משתמש קצה    מכיוון שלכל הדפים המצורפים לדף הראשי יש אותם מראה ותחושה, מבקרים באתר יכולים לגלוש מדף ליבה של SharePoint לדף שנוסף על-ידי פתרון של ספק חיצוני או לדף שהותאם אישית על-ידי מעצב האתרים ולא להבחין בהבדל כלשהו במראה האתר או באופן בו הוא שולט בעבודה.

  • ניהול יעיל של אתר    שימוש בדפים ראשיים משפר את ניהול האתר, מכיוון שבאפשרותך לשנות את המראה והתחושה של האתר שלך כולו על-ידי התאמה אישית של הדף הראשי בלבד. אינך צריך לשנות כל דף באתר.

לראש הדף

מהם דפים ראשיים מקוננים?

דפים ראשיים ניתנים גם לקינון, סידור בו דף ראשי אחד מתייחס אל דף אחר כאל דף הראשי שלו. לדוגמה, יכולים להיות לך דף ראשי אחד הכולל את הסמל ואת הניווט העיקרי עבור האתר, דף ראשי שני הכולל פריסה של שתי עמודות ודף ראשי שלישי הכולל פריסה של שלוש עמודות. כל אחד מהדפים הראשיים הכולל פריסת עמודות יכול להיות מצורף לדף הראשי העיקרי, כדי להציג את הסמל והניווט המשותפים מדף ראשי זה.

לראש הדף

מהם דפי תוכן?

דפי תוכן הם דפי ASP.NET עם הסיומת שם קובץ aspx רגיל. בנוסף, כל דף תוכן מכיל הנחיית @page, המזהה את הדף הראשי שאליו מצורף דף התוכן. להלן דוגמה הנחיית @page.

< % @ MasterPageFile="~masterurl/default.master הדף" % >

כברירת מחדל, אתר SharePoint כולל מספר דפי תוכן — כגון דפים של תצוגות רשימות, דפים של טפסי רשימות ודפים של Web Part — המכילים את התוכן שיש להציגו בגוף הדף. כאשר מבקר באתר מבקש דף בדפדפן, דף התוכן ממוזג עם הדף הראשי כדי לייצר את הדף שהמשתמש רואה בדפדפן. כל דפי התוכן משתפים את מבנה הדף שלהם ואת התכונות המשותפות עם הדף הראשי אליו הם מצורפים.

ב- Windows SharePoint Services 3.0, מוחל Default.master על כל דפי התוכן המהווים ברירת מחדל, לרבות:

  • Default.aspx

  • דפי תוכן המהווים ברירת מחדל — כולל AllItems.aspx‏, DispForm.aspx‏, NewForm.aspx ו- EditForm.aspx — המכילים תצוגות רשימה וטופסי רשימה

  • דפי תוכן המהווים ברירת מחדל — כולל Upload.aspx ו- WebFldr.aspx — המכילים תצוגות וטפסים עבור ספריות מסמכים

לראש הדף

מהם פקדים מצייני מיקום של תוכן, פקדי תוכן ואזורי תוכן?

פקדים של מצייני מיקום של תוכן מציינים אזורים של תוכן הניתן להחלפה בדף הראשי. בתצוגת Code, פקד של מציין מיקום התוכן נראה כמו הבאות.

< asp: מצייני מיקום >

פקדים של מצייני מיקום תוכן ממופים פקדים מצייני מיקום של תוכן המתאימים שלהם על-ידי התכונה contentplaceholderid . מצייני מיקום התוכן מגדירים תוכן ברירת מחדל עבור האזור המוגדר על-ידי הפקד של מציין מיקום התוכן. ניתן לשנות את תוכן ברירת המחדל המוגדרים על-ידי מצייני מיקום של תוכן בתוך הדף הראשי כך שהשינויים מופיעים על כל דף שאליו מצורף הדף הראשי.

בנוסף, ניתן להשתמש בפקדי תוכן בדף תוכן בודד לעקיפת תוכן ברירת המחדל עבור מציין המיקום של התוכן המסופק על-ידי הדף הראשי. בתצוגת Code, פקד תוכן נראה הבאות.

< asp: Content >

אזור תוכן הוא האזור של דף ראשי המוגדר באמצעות מציין מיקום של תוכן בודד, כמוצג כאן.

אזור תוכן בתצוגת עיצוב

בתצוגת קוד, אזור תוכן מוקף באמצעות תגיות של פקדים מצייני מיקום של תוכן (אם התוכן מסופק על-ידי הדף הראשי) או באמצעות תגיות פקדי תוכן (אם התוכן הוא תוכן מותאם אישית בדף תוכן בודד).

הערה: תוכן במציין מיקום של תוכן המסופק על-ידי הדפים הראשיים אינו מופיע במציין מיקום זה בדף תוכן.

בעת העברת הסמן מעל אזורי תוכן בדף תוכן שסופק על-ידי הדף הראשי, ולכן לא ניתן לערוך, מראה סמן באזור שלא ניתן לעריכה מחליף את המצביע.

הדף default. master Windows SharePoint Services 3.0 מכיל פקדים רבים של מציין מיקום תוכן ברירת מחדל. לקבלת מידע נוסף אודות מצייני מיקום של תוכן, עיין במאמר שינוי ברירת המחדל SharePoint מצייני מיקום תוכן.

לראש הדף

מה מיוחד בדפים ראשיים ב- Office SharePoint Server 2007?

דפים ראשיים ב- Windows SharePoint Services 3.0 וגם ב- Office SharePoint Server 2007 מבוססים על ASP.NET 2.0. עם זאת, דפים ראשיים מיושמים ב- Office SharePoint Server 2007 באופן מעט שונה מהאופן בו הם מיושמים ב- Windows SharePoint Services 3.0.

לדוגמה, אתרי Windows SharePoint Services 3.0 וגם אתרי Office SharePoint Server 2007 כוללים דף ראשי המהווה ברירת מחדל בשם Default.master. עם זאת, Office SharePoint Server 2007 כולל גם מספר דפים ראשיים חלופיים, הנקראים דפים ראשיים מותאמים אישית. כל הדפים הראשיים המותאמים אישית האלה ניתנים גם לשינוי.

כמו כן, באפשרותך לשנות את ההגדרות עבור אתר של Office SharePoint Server 2007 בדפדפן כך שכל אתרי המשנה יירשו את אותו דף ראשי. ב- Windows SharePoint Services 3.0, עם זאת, עליך לציין את הדף הראשי עבור האתר מתוך האתר בו הוא מוחל. במילים אחרות, אין באפשרותך להחיל דף ראשי באופן אוטומטי על כל אתרי המשנה של אתר Windows SharePoint Services 3.0.

לראש הדף

האם באפשרותי להתאים אישית את הדף הראשי השולט בדפי ניהול האתר?

באופן כללי, לא. דפי ניהול אתר שוכנים בספריית ‎_layouts והם נשלטים על-ידי דף ראשי השוכן בשרת. אם אתה מפעיל Office SharePoint Designer 2007 בשרת עצמו, באפשרותך לפתוח את הדף הראשי ולבצע שינויים, אך פעולה זו אינה מומלצת.

לראש הדף

יצירת דפים ראשיים מותאמים אישית

באמצעות Office SharePoint Designer 2007, באפשרותך ליצור דף ראשי מותאם אישית ולאחר מכן להחיל דף ראשי מותאם אישית זה על אתר SharePoint שלך. תוכל ליצור דף ראשי מותאם אישית על-ידי שינוי הדף הראשי הקיים המגיע עם אתר SharePoint שלך או על-ידי בניית דף ראשי חדש לגמרי.

לקבלת מידע נוסף אודות שינוי דף ראשי קיים, עיין במאמר שינוי הדף הראשי המהווה ברירת מחדל.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×