מבוא לבדיקת תבניות טפסים

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

כדי לסייע לוודא כי הטפסים המבוססים על תבנית הטופס שלך קלים לשימוש וכי הם אוספים את סוג הנתונים הנכון, עליך לבדוק את תבניות הטפסים שלך לפני שתפרסם אותן לשם מילוי על-ידי משתמשים.

במאמר זה

סקירה

בדיקת התכונות של איסוף נתונים

בדיקה של חווית המשתמש

מבט כולל

בהתאם למספר המשתמשים שימלאו טפסים המבוססים על תבנית הטופס ובהתאם לסוג הנתונים שבכוונתך לאסוף, בדיקה של תבנית טופס יכולה להיות בדיקה פשוטה בצורה של הצגת תצוגה מקדימה של תבנית טופס המיועדת לצוות קטן או בדיקה נרחבת בצורת תכנון תהליך רשמי הכולל סביבת בדיקות, כדי לבדוק את הפונקציונליות של תבנית טופס כלל ארגונית. בין אם תבנית הטופס מיועדת ל- 10 משתמשים או ל- 10,000 משתמשים, בדיקת תבנית הטופס היא עדיין חלק חשוב מתהליך העיצוב.

בדיקת תבנית טופס לפני פרסומה מאפשרת לך לבצע את הדברים הבאים:

  • לסייע לוודא שהטפסים המבוססים על תבנית הטופס יאספו את סוג הנתונים הנכון על-ידי וידוא שהפקדים בתבנית הטופס הוגדרו כראוי.

  • לוודא שכל התכונות שיישמת בתבנית הטופס פועלות כהלכה.

  • להבטיח שהמשתמשים יוכלו ליצור ולשלוח טופס חדש או לשנות טופס קיים המבוסס על תבנית הטופס.

  • לוודא שכל הקודים המנוהלים בתבנית הטופס פועלים כמתוכנן.

  • לוודא שטפסים שתצורתם נקבעה באמצעות הגדרות אבטחה שונות יפעלו כמצופה.

בדיקת תבנית טופס מתחילה בדרך כלל בהגדרת תוכנית בדיקה. אם תבנית הטופס מיועדת לקהל קטן, תוכנית הבדיקה עשויה להיות תוכנית פשוטה בדמות הערות כתובות לעצמך. אם תבנית הטופס תשמש מספר גדול של אנשים, תוכנית הבדיקה עשויה להיות מסמך רשמי המתאר את הבדיקות שבכוונתך לבצע, התוצאות הצפויות והקריטריונים שישמשו כדי להחליט מתי תבנית הטופס מוכנה לפרסום.

מומלץ ליצור את תוכנית הבדיקה במהלך שלב התכנון, לפני שתתחיל בעיצוב תבנית הטופס. אם העיצוב המתוכנן של תבנית הטופס משתנה במהלך שלב העיצוב, עליך להתאים את תוכנית הבדיקה בהתאם. בעת כתיבת תוכנית הבדיקה, ודא שאתה כולל בדיקות בהן מוזן הערך הנכון ובדיקות בהן מוזן ערך שגוי, כדי להבטיח שרק ערכים נכונים נשמרים או נשלחים. במהלך שלב התכנון, כאשר תחליט לכלול שדה, פקד או תכונה בתבנית הטופס, עליך לחשוב או לכתוב כיצד בכוונתך לבדוק שדה, פקד או תכונה אלה. לדוגמה, אם בכוונתך להוסיף פקד לתבנית הטופס שיקבל רק מספרים חיוביים מ- 1 עד 31, תוכנית הבדיקה שלך עשויה לכלול בדיקות בהן תזין ערך נכון, ערך שגבוה או נמוך מהערכים המותרים ובדיקה בה תזין תווים במקום מספרים.

במקרים מסוימים, ייתכן שתבחר לבדוק תכונות ופונקציונליות בזמן עיצוב תבנית הטופס. לדוגמה, ייתכן שתבחר לבדוק את אימות הנתונים עבור פקד מיד לאחר יישום תכונה זו, באמצעות חלון ה'תצוגה המקדימה'. פעולה זו יכולה להפחית את הזמן שיידרש לבדיקה בפועל לאחר שתסיים לעצב את תבנית הטופס.

כאשר תסיים לעצב את תבנית הטופס, תוכל להתחיל בבדיקה בהתאם לתוכנית הבדיקה שלך. שים לב לכל הבעיות שתמצא בזמן בדיקת תבנית הטופס. עם זאת, לפני שתתקן בעיה, עליך תחילה לקבוע אם כדאי לתקן את הבעיה כעת. בהתאם ללוח הזמנים שלך לפריסת תבנית הטופס, ייתכן שתרצה לתקן בעיות הקשורות לנתונים, כגון נוסחאות הנותנות את התוצאות השגויות, לפני שתתקן בעיות חזותיות, כגון הצבע של תבנית הטופס או מיקום הפקדים. לאחר תיקון בעיה, עליך להפעיל את אותן בדיקות שוב כדי לוודא שהבעיה אכן תוקנה וכי לא הוצגו שגיאות חדשות.

במהלך תהליך בדיקה זה, ייתכן שתחליט כי דרושות תכונות חדשות או כי דרושים שינויים בעיצוב המקורי של הטופס. לפני ביצוע שינויים אלה, שקול את עלויות היישום והבדיקה של תכונות חדשות אלו. עליך לשקול גם את האפשרות שתכונות חדשות עלולות להשפיע על היציבות של תכונות קיימות. בכל פעם בה אתה מוסיף תכונה חדשה לתבנית טופס, עליך לעדכן את תוכנית הבדיקה כדי לכלול בדיקה של תכונות חדשות אלה. שקול ליישם תכונות חדשות אלה במועד מאוחר יותר אם עלות היישום תעכב את פריסת תבנית הטופס במועד שנקבע.

תהליך הבדיקה עשוי להיות שילוב של בדיקת הפונקציונליות והמראה של הטופס ושל בדיקת התהליך של יצירת ושליחת טופס חדש או שינוי טופס קיים המבוסס על תבנית הטופס. בדיקת הפונקציונליות של טופס כוללת וידוא שהנתונים שנאספו בטופס נכונים. בדיקת הנתונים עשויה לכלול את בדיקת התכונות של Microsoft Office InfoPath שיושמו בתבנית הטופס, כגון עיצוב מותנה, אימות נתונים וקוד, כמו גם וידוא שתבנית הטופס אוספת את הנתונים הנכונים. עליך לבדוק גם את התהליך של יצירת טופס חדש, שליחת טופס חדש ושינוי טופס קיים. על-ידי בדיקת הנתונים והתהליך גם יחד, תוודא שהטפסים המבוססים על תבנית הטופס יוכלו לאסוף ולשמור את הנתונים הנכונים.

לראש הדף

בדיקת התכונות של איסוף נתונים

InfoPath מספק מגוון תכונות, כגון עיצוב מותנה, אימות נתונים, נוסחאות, כללים וקוד כדי לסייע לוודא שמשתמשים מזינים את הנתונים הנכונים בטופס. באפשרותך לבדוק תכונות אלו כדי לוודא שהן מוגדרות כראוי על-ידי הצגת תבנית הטופס בתצוגה מקדימה. בעת הצגת תבנית טופס בתצוגה מקדימה, InfoPath פותח חלון Preview חדש עם טופס המבוסס על תבנית הטופס שיכול לשמש אותך לשם בדיקת תכונות אלו.

אם אתה נוכח שאתה משתמש פעמים רבות באותה ערכת נתונים כדי לבדוק את תבנית הטופס שלך, באפשרותך לשמור טופס עם נתונים לדוגמה ולאחר מכן לקבוע את התצורה של תבנית הטופס לשימוש בטופס עם נתונים לדוגמה זה בכל פעם בה תציג את תבנית הטופס בתצוגה מקדימה. פעולה זו מונעת ממך את הצורך להזין את אותה ערכת נתונים בכל פעם בה אתה מציג את תבנית הטופס בתצוגה מקדימה. באפשרותך להשתמש בנתונים לדוגמה כדי לבדוק שהתצורה של הפקדים והשדות בתבנית הטופס מוגדרת לקבל את הנתונים הנכונים או שתוכל לשמור טופס עם נתונים לדוגמה שגויים כדי לבדוק שתבנית הטופס מגיבה כראוי בעת הזנת נתונים שגויים.

לראש הדף

בדיקה של חווית המשתמש

כדי לבדוק את התהליך שהמשתמשים יחוו בעת מילוי ושליחת טופס המבוסס על תבנית הטופס, עליך לפרסם את תבנית הטופס בסביבת בדיקות. באופן אידאלי, סביבת הבדיקות תהיה דומה לסביבת הייצור בה המשתמשים ייגשו אל הטפסים המבוססים על תבנית הטופס וימלאו אותם. לדוגמה, אם סביבת הייצור היא רשת של Microsoft Windows המנוהלת על-ידי מספר שרתים המפעילים את Microsoft Windows Server 2003 באמצעות מסד נתונים של Microsoft SQL Server, סביבת הבדיקות שלך צריכה להיות רשת נפרדת של Windows המנוהלת על-ידי שרת נפרד. אל תבצע את הבדיקות בסביבת הייצור, מכיוון שהבדיקות עלולות להשפיע על המשתמשים בסביבת הייצור או על הנתונים המאוחסנים בשרתים אלה.

בסביבת הבדיקות, תוכל לבדוק את תהליך היצירה והשליחה של טופס חדש, שינוי טופס קיים עם נתונים ובדיקה שהנתונים נשלחים למקורות הנתונים החיצוניים הנכונים. תוכל גם להשתמש בסביבת הבדיקות כדי לבדוק תוכניות לשעת חירום, כגון מה יש לעשות אם שרת עובר למצב לא מקוון בזמן שמשתמש יצר אך עדיין לא שלח טופס.

עצה: דרך נוספת לבדוק את תהליך הגישה, המילוי והשליחה של טפסים היא להזמין מספר משתמשים טיפוסיים להשתמש בתבנית הטופס שלך לפני הפיכתה לזמינה עבור כל המשתמשים. פעולה זו מאפשרת לך לאשר כי טפסים המבוססים על תבנית הטופס הינם קלים למילוי על-ידי המשתמשים בפועל וכי משתמשים יכולים ליצור ולשלוח טפסים חדשים או לשנות טפסים קיימים. במהלך תקופה זו, תוכל לאסוף משוב רב ערך על האופן בו משתמשים ישתמשו בתבנית הטופס הלכה למעשה ולאחר מכן תוכל לשנות את תבנית הטופס בהתאם, בהתבסס על משוב זה. לדוגמה, ייתכן כי למשתמשים אחדים תהיה בעיה להשתמש בפקד מסוים וכי לא צפית אופן פעולה זה במהלך עיצוב תבנית הטופס. בלי לבצע בדיקות עם משתמשים פוטנציאליים, אתה עלול לגלות אופן פעולה זה רק לאחר פריסת תבנית הטופס.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×