מאפיינים מותאמים אישית של Web Part של Excel Web Access

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

השתמש מאפיינים מותאמים אישית כדי להתאים אישית את התצוגה, פריסה, סרגל הכלים ו אינטראקטיביות של Microsoft Office Web Access Web Part של Excel. הסעיפים הבאים מספקים מידע לעיון עבור כל מאפיין.

במאמר זה

מקטע הצגת חוברת עבודה

מקטע סרגל כלים וכותרת

מקטע ניווט ואינטראקטיביות

מקטע הצגת חוברת עבודה

חוברת העבודה (WorkbookUri)

הזן בתיבת הטקסט ה-URL או UNC של חוברת העבודה שברצונך להציג ב- Excel Web Access.

כדי לאתר בקלות חוברת עבודה, לחץ על בחירת קישור לחצן 'בונה' ולאחר מכן השתמש החלון בחר קישור--דו-שיח של דף אינטרנט כדי למצוא את חוברת העבודה.

לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת חוברת עבודה של Excel ב- Office Excel Web Access.

פריט בעל שם (VisibleItem)

הזן את טווח בעל שם או שם של גליון עבודה, טבלה, תרשים, דוח PivotTable או דוח PivotChart שברצונך להציג ב- Excel Web Access.

כדי להקל על עריכת מחרוזות ארוכות, לחץ על בחירת קישור לחצן 'בונה' והשתמש חלון טקסט-- דו-שיח של דף אינטרנט כדי לערוך את המחרוזת.

הערה: באפשרותך להשתמש במאפיין זה אם בחרת בגליונות או פריטים בעלי שם בעת שמירת גליון העבודה ב- Excel Services.

לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת פריט בעל שם ב- Excel Services.

שורות (RowsToDisplay)

הזן את מספר השורות שיש להציג בעת מעבר עמוד גיליון למעלה, למטה, שמאלה, או ימינה. ערכים חוקיים הם בין 1 ל- 500. ערך ברירת המחדל הוא 75. ערך גדול יותר באפשרותך ליצור גודל גופן קטן יותר.

לקבלת מידע נוסף, ראה ניווט חוברת עבודה ב- Excel Services.

ניתן להתאים אישית ערך זה. לקבלת מידע נוסף אודות התאמה אישית של Web Part, עיין בעזרה של שירותי SharePoint של Microsoft Windows.

עמודות (ColumnsToDisplay)

הזן את מספר השורות שיש להציג בעת מעבר עמוד גיליון למעלה, למטה, שמאלה, או ימינה. ערכים חוקיים הם בין 1 ל- 500. ערך ברירת המחדל הוא 75. ערך גדול יותר באפשרותך ליצור גודל גופן קטן יותר.

ניתן להתאים אישית ערך זה. לקבלת מידע נוסף אודות התאמה אישית של Web Part, עיין בעזרה של Windows SharePoint Services.

לקבלת מידע נוסף, ראה ניווט חוברת עבודה ב- Excel Services.

לראש הדף

מקטע סרגל כלים וכותרת

פס כותרת:   

צור אוטומטית Web Part כותרת (AutoGenerateTitle)

בחר תיבת סימון זו כדי ליצור באופן אוטומטי כותרת המבוססת על שם הקובץ של חוברת העבודה המצוינת במאפיין כותרת במקטע מראה ולאחר מכן הוסף כותרת זו ל- Web Part של שורת הכותרת. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי להשתמש בערך הנוכחי שהוזן במאפיין כותרת או כדי להסתיר כותרת אם לא הוזן ערך במאפיין זה.

צור אוטומטית Web Part של כתובת URL של כותרת (AutoGenerateDetailLink)

בחר תיבת סימון זו כדי ליצור באופן אוטומטי היפר-קישור ב- Web Part של שורת הכותרת, בעת לחיצה על-ידי משתמש, יציג חוברת עבודה בחלון הדפדפן. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי להשתמש בערך אחר שהוזן במאפיין כתובת URL של כותרת במקטע מתקדם, אשר יכול להיות כל כתובת URL חוקית או אף ערך, לאחר תיבת סימון זו אינה מסומנת. ניקוי תיבת סימון זו יסיר גם את הערך הנוכחי במאפיין כתובת URL של כותרת.

סוג סרגל כלים (ToolBarStyle)

בחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי להציג או להסתיר פקודות ולחצנים בסרגל הכלים:

מלא     מציג את סרגל הכלים המלא. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

סרגל הכלים המלא כולל את הרכיבים הבאים: פתח תפריט (בפקודהפתח ב- Excel והפקודה פתח תמונה ב- Excel ), תפריט עדכן (הפקודהרענן את החיבור שנבחר, הפקודה רענן את כל החיבורים, חשב חוברת עבודה, והפקודה טען מחדש חוברת עבודה ), למצוא לחצן תמונת לחצן , הרשימה הנפתחת תצוגה בתצוגת בתצוגה פריט בעל שם, ולסייע.

ניתן להשתמש התצוגה סרגל כלים מלא כאשר אתה מציג את Excel Web Access לבדו בדף Web Part וכאשר ברצונך לאפשר למשתמש גישה לכל הפקודות והלחצנים.

סיכום     מציגה רק את הפעולות הבאות: פתח תפריט (פתוחה ב- Excelופתח תמונה ב- Excel ), תפריט עדכן (רענן את החיבור שנבחרוטען מחדש חוברת עבודה ), הרשימה הנפתחת תצוגה בתצוגת בעלות שם פריט, לחצני ניווט במידת הצורך, ועזרה.

ניתן להשתמש הכלים סיכום, כאשר אתה מתקשר Excel Web Access באמצעות Web Parts אחרים בלוח מחוונים או בדף Web Part אחר, עליך רק ערכת משנה מוגבלת זו של פקודות ולחצני.

ניווט בלבד     בהתאם לנסיבות הבאות, מציג את הפקודות והלחצנים הבאים:

  • אם Excel Web Access תצוגת גליון עבודה, לחצני הניווט, אם יש צורך בכך ולאחר עזרה.

  • אם Excel Web Access בתצוגת פריטים בעלי שם, הרשימה הנפתחת תצוגה, לחצני הניווט, אם יש צורך בכך ולאחר עזרה.

אף אחד     מסתיר את סרגל הכלים.

באפשרותך לבחור ללא כאשר בחרת בעל שם פריט, כגון טווח בעל שם או תרשים, שבו ברצונך להציג רק ולאחר המשתמש אינו דורש לאינטראקציה כלשהי או לעזרה, לדוגמה, בעת יצירת לוח מחוונים או דף Web Part מסוים.

פקודות תפריט סרגל כלים:   

פתח ב- Excel, פתח תמונה ב- Excel (AllowInExcelOperations)

בחר תיבת סימון זו כדי להציג את הפקודות פתח ב- Excelופתח תמונה ב- Excel בתפריט פתח בסרגל הכלים כך שמשתמש יוכל לפתוח את חוברת העבודה ב- Microsoft Office Excel, אם Excel מותקן במחשב של המשתמש. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את הפקודות פתח תמונה ב- Excel ובפקודה פתח ב- Excel ולאחר מכן, כדי למנוע ממשתמשים לפתוח את חוברת העבודה ב- Excel.

לקבלת מידע נוסף, ראה פתיחת חוברת עבודה או תמונה ב- Excel מ- Excel Services.

רענון חיבורים שנבחרו, רענון כל החיבורים (AllowManualDataRefresh)

בחר תיבת סימון זו כדי להציג את הפקודות רענן את החיבור שנבחרורענן את כל החיבורים בתפריט עדכן של סרגל הכלים, וכדי לאפשר למשתמש לרענן באופן ידני את כל או שנבחר חיבורים למקורות נתונים חיצוניים. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את הפקודות רענן את החיבור שנבחרורענן את כל החיבורים בתפריט עדכן של סרגל הכלים.

הערה: פעולת רענון ידני עלולה להתרחש גם בעת ביצוע אינטראקציה הפועל שאילתת עיבוד ניתוח מקוון (OLAP) בדוח PivotTable.

לקבלת מידע נוסף, ראה רענון נתונים חיצוניים ב- Excel Services.

חישוב חוברת עבודה (AllowRecalculation)

בחר תיבת סימון זו כדי להציג את הפקודה חשב חוברת עבודה בתפריט עדכן של סרגל הכלים. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את הפקודה חשב חוברת עבודה בתפריט עדכן של סרגל הכלים.

הערה: מאפיין זה משפיע על התצוגה של הפקודה והדפסה בלבד אינה משפיעה על הגדרת החישוב הנוכחית של חוברת עבודה.

לקבלת מידע נוסף, ראה Calculate וחשב מחדש של נתונים ב- Office Excel Web Access.

הרשימה הנפתחת פריט בעל שם (ShowVisibleItemButton)

בחר תיבת סימון זו כדי להציג את הרשימה הנפתחת תצוגה ברצועת הכלים. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת. Excel Web Access גם להיות בתצוגת פריטים בעלי שם.

נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את הרשימה הנפתחת תצוגה בסרגל הכלים. ייתכן שתרצה לבטל רשימה נפתחת זו אם אתה נמצא בתצוגת פריטים בעלי שם, אך אינך מעוניין למשתמש לשנות פריטים וברצונך פריט ספציפי מוצגות לוח מחוונים או דף Web Part.

לקבלת מידע נוסף, ראה הצגת פריט בעל שם ב- Excel Web Access.

לראש הדף

מקטע ניווט ואינטראקטיביות

ניווט:   

ניווט בחוברת עבודה (AllowNavigation)

בחר תיבת סימון זו כדי לאפשר למשתמשים לנוע בחוברת העבודה באמצעות לחצני עמוד ולשוניות גיליון לעבור דף או לגליונות אחרים ועל -ידי שימוש למצוא תמונת לחצן . כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי למנוע ממשתמשים לנוע בתוך חוברת העבודה על-ידי שימוש בלחצני עמוד, לשוניות גיליון ולאחר ' חיפוש '. ייתכן ניקוי תיבת סימון זו אם אתה משתמש ב- Excel Web Access כדי להציג רק בעל שם פריט מסוים, כגון טווח בעל שם או תרשים, או Excel Web Access מחובר ל- Web Part אחר בלוח מחוונים או דף Web Part.

היפר-קישורים (AllowHyperlinks)

בחר תיבת סימון זו כדי לאפשר היפר-קישורים פעילים למיקומים בתוך חוברת העבודה או לקבצים ומסמכים מחוץ לחוברת העבודה. המאפיין ניווט בחוברת עבודה חייב גם הוא להיות זמין כדי להפעיל היפר-קישורים למיקומים בתוך חוברת העבודה.

נקה תיבת סימון זו כדי לבטל היפר-קישורים, בין אם למיקומים בתוך חוברת העבודה או לקבצים ומסמכים מחוץ לחוברת העבודה. מחרוזת טקסט לא פעיל מומר ההיפר-קישור.

לקבלת מידע נוסף, ראה עבודה עם היפר-קישורים ב- Excel for Windows.

אינטראקטיביות:   

אינטראקטיביות מלאה של חוברת העבודה (AllowInteractivity)

בחר או נקה תיבת סימון זו כדי להפעיל או לבטל אינטראקציה עם חוברת העבודה. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

אינטראקציה עם חוברת העבודה כוללת את הפעולות הבאות: רענון ידני, תקופתיים ואוטומטי של נתונים חיצוניים, הגדרת ערכי הפרמטרים, מיון, סינון, חלוקה לרמות, והרחבה או כיווץ של רמות נתונים בדוח PivotTable.

שינוי פרמטרים (AllowParameterModification)

בחר תיבת סימון זו כדי להציג את חלונית המשימות פרמטרים וכדי להפוך לזמינה את היכולת לשנות ערכי פרמטר אם הם הוגדרו עבור חוברת העבודה. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי להסתיר את חלונית המשימות פרמטרים וכדי למנוע הצגה ושינוי של ערכי פרמטרים אם הם הוגדרו עבור חוברת העבודה.

הערה: אם תיבת הסימון אינטראקטיביות מלאה של חוברת העבודה אינה מסומנת, המאפיין שינוי פרמטרים מעומעם ואין באפשרותך לבחור או לנקות אותה.

לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי פרמטרים של חוברת העבודה ב- Excel Services.

הצגת חלונית המשימות של הפרמטרים (ShowWorkBookParameters)

בחר תיבת סימון זו כדי להפוך לזמינה את הצגת חלונית המשימות פרמטרים אם פרמטרים הוגדרו עבור חוברת העבודה. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי למנוע את הצגת חלונית המשימות פרמטרים, גם אם פרמטרים הוגדרו עבור חוברת העבודה. ייתכן גם ניקוי תיבת סימון זו כדי למנוע שינוי פרמטרים מאחר ברצונך שהערכים השתנה על-ידי שימוש ברכיבי Web Part של מסנן במקום זאת על-ידי משתמש.

הערה: אם תיבת הסימון של המאפיין שינוי פרמטרים אינה מסומנת, המאפיין הצג חלונית משימות של פרמטרים מעומעם ובאפשרותך לבחור או לנקות אותה.

לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי פרמטרים של חוברת העבודה ב- Excel Services.

מיון (AllowSorting)

בחר תיבת סימון זו כדי לאפשר מיון של טווח תאים, טבלת Excel ודוח PivotTable. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי למנוע מיון של טווח תאים, טבלת Excel ודוח PivotTable. עם זאת, מיון אשר כבר מוחל על חוברת העבודה עדיין נשמר.

לקבלת מידע נוסף, ראה מיון נתונים ב- Excel Services.

Filtering(AllowFiltering)

בחר תיבת סימון זו כדי להפוך לזמין סינון של טווח תאים, טבלת Excel ודוח PivotTable, וכדי לאפשר חלוקה לרמות. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי למנוע סינון של טווח תאים, טבלת Excel ודוח PivotTable ולאחר מכן, כדי למנוע חלוקה לרמות. עם זאת, סינון שכבר מוחל על חוברת העבודה עדיין נשמר.

לקבלת מידע נוסף, ראה סינון נתונים ב- Excel Services.

PivotTable אינטראקטיביות מלאה (AllowPivotSpecificOperations)

בחר או נקה תיבת סימון זו כדי להפעיל או לבטל את הפעולות הבאות של PivotTable אינטראקטיביים: הרחבה (הסתעפות למטה) וכיווץ (הסתעפות מעלה) של רמות נתונים, מיון וסינון. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

רענון תקופתי אם זמין בחוברת העבודה (AllowPeriodicDataRefresh)

בחר תיבת סימון זו כדי לקבוע את התצוגה של הודעות פעולת רענון תקופתי בתחתית Web Part של Excel Web Access. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת.

נקה תיבת סימון זו כדי למנוע מעת לעת רענון נתונים חיצוניים בחוברת עבודה, וכדי למנוע מהודעות פעולת רענון תקופתי להופיע בתחתית Web Part של Excel Web Access.

לקבלת מידע נוסף, ראה רענון נתונים חיצוניים ב- Excel Services.

בקשת רענון נתונים תקופתי של תצוגה (AutomaticPeriodicDataRefresh)

בחר אחת מהאפשרויות הבאות כדי לשלוט רענון תקופתי אוטומטי:

תמיד    הצגת בקשת רענון תקופתי ללא האפשרות תמיד. כברירת מחדל, אפשרות זו מסומנת. השתמש באפשרות זו כדי לאפשר למשתמש להחליט אם לרענן את הנתונים בכל פרק זמן מתוזמן, אך ללא היכולת לבחור תמיד.

באופן אופציונלי    הצגת בקשת רענון תקופתי עם האפשרות תמיד. השתמש באפשרות זו כדי לאפשר למשתמש להחליט אם לרענן את הנתונים בכל פרק זמן מתוזמן, וכדי להחליט אם לרענן באופן אוטומטי בכל פרק זמן מתוזמן ללא בקשות נוספות.

אף פעם     הסתרת בקשת רענון תקופתי והאפשרות תמיד. השתמש באפשרות זו כדי לאפשר רענון הנתונים בכל פרק זמן מתוזמן ללא בקשות.

הערה: כדי להגדיר מאפיין זה, יש לבחור בתיבת הסימון רענון תקופתי אם זמין בחוברת העבודה.

לקבלת מידע נוסף, ראה רענון נתונים חיצוניים ב- Excel Services.

סגור הפעלה לפני פתיחת חדשה אחת (CloseWorkbookSessions)

בחר תיבת סימון זו כדי לסגור את חוברת העבודה הנוכחית לאחר פתיחת חוברת עבודה חדשה. ייתכן תבחר תיבת סימון זו כדי לסייע בשיפור הביצועים כאשר משתמשים רבים מציגים באותה חוברת עבודה.

נקה תיבת סימון זו כדי להשאיר את חוברת העבודה הנוכחית פתוחה לאחר פתיחת חוברת עבודה חדשה. כברירת מחדל, תיבת סימון זו מסומנת. ייתכן ניקוי תיבת סימון זו כדי לשמר אינטראקציה כלשהי עם חוברת העבודה הנוכחית, כגון מסננים, מיונים או הגדרות של ערכי פרמטרים, לאחר פתיחת חוברת עבודה אחרת.

לקבלת מידע נוסף, ראה הפעלות וזמנים קצובים להפעלות ב- Excel Services.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×