לשמור את הפרסום כקובץ PostScript שאינו תלוי עמוד להדפסה מסחרית

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

בעת שימוש ארוז ולך כדי לארוז הפרסום שלך וקבצים קשורים לנקוט כדי שירות הדפסה מסחרי, Microsoft Publisher יוצר קובץ דחוס (. zip) וקובץ PDF המדפסת מסחרית. בקש הדפוס אם אלה הן הקבצים הדרושים להם כדי לספק. אם אין אלה סוגי הקבצים איתם הוא עובד, הדפוס שלך עשויה לבקש ממך להפקת קובץ PostScript.

שאל את שירות ההדפסה המסחרי שלך אם עליך לשמור את הפרסום כקובץ PostScript שאינו תלוי עמוד במקום זאת. שירות הדפסה מסחרי עשוי לבקש ממך קובץ PostScript מכל אחת מכמה סיבות:

 • ייתכן שהם אינו מקבל קבצי Publisher.

 • הם לא יפעלו עם קבצי PDF.

 • הם עשויים להשתמש רק במחשבי Macintosh.

 • כחלק מתהליך טרום, שירות ההדפסה המסחרי עשוי להשתמש נעילת צבעים או עימוד הדורשת באמצעות קבצי PostScript שאינו תלוי עמוד המכילים מידע להורדת גופנים עבור כל עמוד בפרסום מרובה עמודים.

ניתן לסדר מחדש או להדפסה סלקטיבית באמצעות תוכנית צד שלישי מבלי להשפיע על אופן ההדפסה של עמודים אחרים של קובץ PostScript העמודים בקובץ PostScript שאינו תלוי עמוד. קבצי postScript ניתן להדפסה במדפסת PostScript בלבד, ואין באפשרותך לבצע שינויים בקובץ PostScript לאחר ששמרת את אותו.

שמירה כקובץ PostScript

 1. לחץ על קובץ‏ > שמירה בשם.

 2. בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור הקובץ. אין צורך להקליד סיומת שם קובץ. Publisher יוסיף אוטומטית ps לסוף שם הקובץ שאתה מקליד.

 3. ברשימה שמור כסוג, בחר PostScript.

 4. לחץ על שמור.

 5. ברשימה שם מדפסת, בחר במדפסת PostScript או מכונת דפוס הרצוי. במידת הצורך, התקן מדפסת PostScript:

  1. עיין שירות ההדפסה המסחרי שלך איזו מדפסת PostScript עליך להתקין ולחץ במקום שבו עליך להתקין אותה מתוך.

  2. הורד את מנהל המדפסת PostScript המתאים.

  3. פתח מדפסות וסורקים.

  4. לחץ על הוסף מדפסת או סורק.

  5. בצע את ההוראות באשף הוספת מדפסת.

 6. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם PostScript, לחץ על מאפיינים.

 7. תחת נייר, בחר גודל נייר.

 8. תחת הדפסה דו-צדדית, בחר 1-צידי דו-צדדית הדפסה או.

 9. תחת פלט צבע, בחר צבע או בשחור-לבן.

 10. בכרטיסיה ' אפשרויות מסמך ', בחר של האפשרות עמודים לגיליון.

 11. בכרטיסיה מתקדם, להרחיב את רשימת מנהלי התקנים ובחר ברשימה אפשרות פלט PostScript, מיטוב לקבלת ניידות.

 12. לחץ על אישור.

 13. בתיבת הדו-שיח שמירה בשם Postscript, בכרטיסיה פרטי מדפסת, לחץ על הגדרת מדפסת מתקדמת.

 14. לחץ על האפשרויות שהרצויות בכרטיסיה סימונים וסימוני בליד וכן הכרטיסיה גרפיקה וגופנים.

 15. לחץ על שמור.

לראש הדף

שאל את שירות ההדפסה המסחרי שלך ואם יש צורך לשמור את הפרסום כקובץ PostScript שאינו תלוי עמוד ואם עליך לשמור אותו כקובץ מופרד צבעים או קובץ משולב.

הערה: באפשרותך לשמור כקובץ PDF או XPS מתוכנית Microsoft Office system 2007 רק לאחר התקנת תוספת. לקבלת מידע נוסף, ראה הפיכת תמיכה עבור תבניות קובץ אחרות, כגון PDF ו- XPS.

שמירה כקובץ PostScript מופרד צבעים

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור הקובץ. אין צורך להקליד סיומת שם קובץ. Publisher יוסיף אוטומטית ps לסוף שם הקובץ שאתה מקליד.

 3. ברשימה שמור כסוג, בחר PostScript.

 4. לחץ על שמור.

 5. ברשימה שם מדפסת, בחר במדפסת PostScript או מכונת דפוס הרצוי. במידת הצורך, התקן מדפסת PostScript:

  1. עיין שירות ההדפסה המסחרי שלך איזו מדפסת PostScript עליך להתקין ולחץ במקום שבו עליך להתקין אותה מתוך.

  2. בתפריט ' התחל ' ב- Microsoft Windows XP, לחץ על מדפסות ופקסים.

  3. תחת משימות מדפסת, לחץ על הוסף מדפסת.

  4. בצע את ההוראות באשף הוספת מדפסת.

 6. לחץ על מאפיינים ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה מתקדם.

 7. תחת שם המדפסת הגדרות מתקדמות של מסמך, הרחב את אפשרויות מסמך ולאחר מכן הרחב את אפשרויות PostScript.

 8. ברשימה אפשרות פלט PostScript, בחר באפשרות מיטוב לקבלת ניידות.

 9. לחץ על אישור.

 10. בכרטיסיה פרטי מדפסת, לחץ על הגדרת מדפסת מתקדמת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הפרדות.

 11. ברשימה הדפס צבעים כ, לחץ על הפרדות.

 12. ברשימה לוחות אלה, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. לחץ על כל סוגי הדיו המוגדרים כדי להדפיס לוח צבע ספוט או הדפסת צבע עבור כל דיו שהגדרת בפרסום (תפריטכלים, תפריט משנה כלי הדפסה מסחרית, פקודת הדפסת צבע ).

  2. לחץ על שבשימוש בלבד כדי להדפיס לוח צבע ספוט או הדפסת צבע עבור כל דיו מוגדר שנעשה בו שימוש בפרסומים.

  3. לחץ על המר ספוט להדפסת כדי להדפיס לוחות הדפסת צבע בלבד ולהמיר את כל צבעי ספוט המוגדרים לצבעי.

 13. כדי להגדיר אפשרויות הדפסה אחרות שהומלצו על-ידי שירות ההדפסה שלך, לחץ על האפשרויות שהרצויות בכרטיסיה הגדרות עמוד ובכרטיסיה גרפיקה וגופנים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 14. לחץ על שמור.

לראש הדף

שמירה כקובץ PostScript משולב

 1. בתפריט קובץ, לחץ על שמירה בשם.

 2. בתיבה שם הקובץ, הקלד שם עבור הקובץ. אין צורך להקליד את סיומת שם קובץ – Publisher יוסיף אוטומטית ps לסוף שם הקובץ שאתה מקליד.

 3. ברשימה שמור כסוג, בחר PostScript.

 4. לחץ על שמור.

 5. ברשימה שם מדפסת, בחר במדפסת PostScript או מכונת דפוס הרצוי. במידת הצורך, התקן מדפסת PostScript:

  1. עיין שירות ההדפסה המסחרי שלך איזו מדפסת PostScript עליך להתקין ולחץ במקום שבו עליך להתקין אותה מתוך.

  2. בתפריט ' התחל ' ב- Microsoft Windows XP, לחץ על מדפסות ופקסים.

  3. תחת משימות מדפסת, לחץ על הוסף מדפסת.

  4. בצע את ההוראות באשף הוספת מדפסת.

 6. לחץ על מאפיינים ולאחר מכן לחץ על מתקדם.

 7. תחת שם המדפסת הגדרות מתקדמות של מסמך, הרחב את אפשרויות מסמך ולאחר מכן הרחב את אפשרויות PostScript.

 8. ברשימה אפשרות פלט PostScript, בחר באפשרות מיטוב לקבלת ניידות.

 9. לחץ על אישור.

 10. בכרטיסיה פרטי מדפסת, לחץ על הגדרת מדפסת מתקדמת ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה הפרדות.

 11. ברשימה הדפס צבעים כ, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  1. לחץ על גווני אפור משולבים כדי לשמור קובץ PostScript משולב שיודפס במדפסת שחור-לבן.

  2. לחץ על CMYK משולב כדי לשמור קובץ PostScript משולב שבהם תוכל להשתמש בתוכנית לכידה או עימוד צד שלישי, או כדי להדפיס CMYK כלי הגהה.

  3. לחץ על RGB משולב כדי לשמור קובץ PostScript משולב שיודפס במדפסת צבע.

   הערה: כדי לשמור קובץ PostScript RGB או CMYK משולב, דרושה לך מדפסת PostScript צבע שנבחר.

 12. כדי להגדיר אפשרויות הדפסה אחרות שהומלצו על-ידי שירות ההדפסה שלך, לחץ על האפשרויות הרצויות בכרטיסיה הגדרות עמוד ובכרטיסיה גרפיקה וגופנים ולאחר מכן לחץ על אישור.

 13. לחץ על שמור.

לראש הדף

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×