למד עוד אודות יחידות משאב

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

לעתים שנדרש משאב אחד כדי להשלים משימה, אך במקרים אחרים דרוש לך עוד. לעתים משאב יכול לעבוד רק במשרה חלקית. לדווח על הבדלים אלה, Microsoft Project משתמש יחידות כדי לחשב שכמות משאבי זמן מדויק יכול לעבוד על פעילות.

במאמר זה

מהן יחידות בדיוק?

כיצד ניתן להשתמש היחידות המרביות עבור משאבי עבודה?

כיצד ניתן להשתמש יחידות ההקצאה עבור משאבי עבודה?

כיצד ניתן להשתמש היחידות המרביות עבור משאבי חומרים?

כיצד ניתן להשתמש יחידות ההקצאה עבור משאבי חומרים?

מהן מרב יחידות

כיצד יחידות הקצאה ולוחות משפיעים על לוח הזמנים?

מהן יחידות בדיוק?

יחידות מציינים את אחוזי הזמן של משאב עבודה שהוקצה לפעילות. קיימים שני סוגים של יחידות ב- Project: יחידות מרביות ו- יחידות הקצאה.

 • יחידות מרבי     כאשר ברצונך לציין כמה זמן משאב עבודה מכיל זמין לעבודה בכל הפעילויות בפרוייקט, אתה מציין היחידות המרביות תצוגת משאבים. סכום זה משמש כדי לחשב את כמות הזמן משאב עבודה באפשרותך שהשקעת כל הקצאת פעילות.

 • יחידות הקצאה     כאשר ברצונך לציין כמה הזמן של משאב עבודה מאמצים לפעילות ספציפית, תוכל להזין יחידות הקצאה. כמו כן, לציין יחידות ההקצאה עבור משאבי חומרים כדי לציין את כמות החומרים הנמצא בשימוש של ההקצאה.

הערה: עלות משאבים, כגון כרטיסי טיסה או הלינה, יחידות השתמש לא מכיוון שהם שאינם תלויים תלוי בכמות של עבודה שבוצעה.

לראש הדף

כיצד ניתן להשתמש היחידות המרביות עבור משאבי עבודה?

השתמש Max. שדה יחידות בתצוגת משאבים כדי לציין אם משאב העבודה במסגרת מלאה או במשרה חלקית בפרוייקט זה, או אם מאוחדות כפולות של משאב זה לאחת. לדוגמה:

100% מקסימום. יחידות משאבים

אם ברצונך לציין כי זמן כל של אדם מוקדש לפרוייקט שלך, הקלד Max 100%. יחידות שדה בתצוגת גיליון משאבים. אם האדם עובד ימים 8 שעות, באפשרותו אפשרות בהקצאת יתר אם כל שילוב של הקצאות חורג מ- 8 שעות (100%) של יום העבודה הזמינות.

75% מקסימום. יחידות משאבים

אם ברצונך לציין כי רק חלק השעה של אדם מוקדש לפרוייקט שלך, הקלד מספר קטן מ- 100% Max. יחידות שדה בתצוגת גיליון משאבים. אם האדם פועל ימים 8 שעות ו- 75% שלו מכיל או מזמנה ערך זה בעבור לפרוייקט שלך, לה או שהיא אפשרות בהקצאת יתר אם כל שילוב של הקצאות שווה יותר מ- 6 שעות (75%) של יום העבודה הזמינות.

300% מקסימום. יחידות משאבים

אם ברצונך לציין קבוצת משאבים, כגון נגרים שלושה, תפעל על זמן מלא פרוייקט, הקלד 300% ב- Max. יחידות שדה בתצוגת גיליון משאבים.

אחוז זה (ערך יחידות) מבוסס על זמינות שמוצגות על לוח תאריכים של משאב. כברירת מחדל, לוח התאריכים של המשאב הוא לוח התאריכים של הפרוייקט רגילים, אשר מציין בשבוע 40 שעות עבודה. אך אם שהוקצו למשאב אחר של לוח תאריכים בסיסי או להתאים אישית את לוח התאריכים של המשאב הערך היחידות המרביות מבוסס על לוח תאריכים זה במקום זאת. באמצעות אחוזים עבור יחידות במקום ערך שעה, חישובים פרוייקטים ופעילויות יישארו מדויקים, גם אם משנה לוח השנה.

לראש הדף

כיצד ניתן להשתמש יחידות ההקצאה עבור משאבי עבודה?

באפשרותך לציין את רמת המאמץ עבור משאב עבודה במשימה מסוימת בשני מקומות:

 • עבור Project 2016, 2013 ו- 2010, בכרטיסיה משאבים, לחץ על הקצאת משאבים. הזן מידע בשדה יחידות.

  הערה: עבור Project 2007, בתפריט כלים, לחץ על הקצאת משאבים. הזן את המידע בשדה יחידות.

 • עבור Project 2016, 2013 ו- 2010, בכרטיסיה פעילות, לחץ על מידע ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה משאבים, הזן המידע בשדה יחידות.

  הערה: עבור Project 2007, בתפריט פרוייקט, לחץ על מידע אודות פעילות ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה משאבים, הזן המידע בשדה יחידות.

יחידות הקצאה לציין איזה חלק של המשאב של זמין זמן, בהתאם לוח התאריכים של המשאב, נעשה שימוש כדי לעבוד על פעילות מסוימת. לדוגמה:

 • ציין אם המשאב הוא עבודה במשרה מלאה בהקצאה של 100%. זוהי ברירת המחדל עבור כל הקצאות.

 • ציין אם המשאב הוא לבזבז חצי את הזמן זמין בהקצאה זו של 50%. גם אם המשאב הוא משאב במשרה מלאה, כמה הקצאות עשוי לדרוש בלבד של במשרה חלקית מאמץ, ולהשאיר את הזמן שנותר הקצאה אחר.

 • ציין 300% אם משאבים שווי ערך במשרה מלאה שלושה עובדים על משימה זו. באפשרותך לציין 250% אם שני משאבים במשרה מלאה ומשאב חצי זמן עבודה בהקצאה זו.

אחוז זה (ערך יחידות) מבוסס על זמינות שמוצגות לוח התאריכים של המשאב. כברירת מחדל, זהו לוח התאריכים של הפרוייקט רגילים, אשר מציין בשבוע 40 שעות עבודה. אך אם הקצאת לוח תאריכים בסיסי אחר למשאב או להתאים אישית את לוח התאריכים של המשאב, הערך יחידות ההקצאה מבוסס על לוח תאריכים זה במקום זאת.

לראש הדף

כיצד ניתן להשתמש היחידות המרביות עבור משאבי חומרים?

Max. שדה יחידות אינה זמינה עבור משאבי חומרים מאחר משאבי חומרים שאינן משויכות עם לוחות שנה או אחרים מציין זמינות. כמות החומרים בשימוש תלוי ההקצאה ספציפי החומר מוקצה ומופיע עם יחידות ההקצאה.

לראש הדף

כיצד ניתן להשתמש יחידות ההקצאה עבור משאבי חומרים?

עבור משאבי חומרים, השדה ' יחידות ' (או ' יחידות הקצאה ') מציין את שיעור צריכת חומרים, כלומר, מספר או קצב היחידות של חומר הנמצא בשימוש של ההקצאה. קיימים שני סוגים של יחידות הקצאה חומרים: קבוע ומשתנים.

 • צריכת חומרים קבועה מציין כי ללא קשר משך הפעילות, כמות החומרים שנעשה בהם שימוש זהה.

 • צריכת חומרים משתנה מציינת כי בעת שינוי משך הפעילות, כמות חומרים להשתמש שינויים באופן יחסי. משתנה צריכת מצוין עם תווית פעם נוספת על תווית חומרים בשדה יחידות הקצאה. בעוד צריכת קבוע פלדה יכול להיות ערך יחידות הקצאה בטונות, צריכת משתנה ייתכן כי ערך יחידות הקצאה טונות / יום או טונות / מסומנות ד קיצורים ותוויות זמן זהה אחרים משכי זמן: בדקות, שעות, ימים, שבועות או חודשים.

לדוגמה, אם הערך יחידות הקצאה עבור פלדה טונות 80 בפעילות 2 ימים, צריכת הכולל (או הערך עבודת חומרים) עבור פלדה הוא טונות 80. עם זאת, אם הערך יחידות הקצאה עבור פלדה טונות 80/יום בפעילות 2 ימים, צריכת הכולל הוא טונות 160.

הערה: בזמן ניתן לבטא יחידות ההקצאה עבור משאבי עבודה בתור אחוזים או מקומות עשרוניים, תעריפי צריכת משאב חומרים תמיד מיוצגות מקומות עשרוניים.

לראש הדף

מהן מרב יחידות

מרב יחידות הם ברמה הגבוהה ביותר שבו משאב מתוזמן עבור כל הפעילויות שהוקצו, במהלך פרק זמן נתון. יחידות מרביות, כגון מרב יחידות מיוצגות אחוזים או מקומות עשרוניים עבור משאבי עבודה. עבור משאבי חומרים, יחידות מרב המבוטא כמספר עשרוני יחד עם תווית חומרים (לדוגמה, טונות 40/שבוע).

סקירת מרב יחידות יכול לסייע לך לקבוע אם משאב עבודה בהקצאת חסר או בהקצאת יתר במהלך פרק זמן מסוים.

עבור משאבי חומרים, ניתן להשוות את מרב יחידות (הגדול ביותר צריכת קצב הצורך במהלך פרק זמן מסוים) עם שיעור לפיו הספק שתוכל להגיש את החומר.

הוסף את השדה ' מרב לחלק טבלה של התצוגה שימוש במשאבים כדי לראות את יחידות מרב הכולל עבור המשאב בכל הפעילויות המוקצות לו. הוסף את השדה ' מרב יחידות לחלק גליון הזמנים של תצוגת שימוש במשאבים כדי לראות את מרב יחידות של ציר הזמן שנבחר. באפשרותך גם לראות מרב יחידות בתצוגה ' גרף משאבים '.

לראש הדף

כיצד יחידות הקצאה ולוחות משפיעים על לוח הזמנים?

עבור משאבי חומרים, יחידות הקצאה המשתנה באפשרותך משפיעים על לוח הזמנים. צריכת חומרים משתנה מציינת כי בעת שינוי משך הפעילות, כמות חומרים להשתמש שינויים באופן יחסי. בדומה, אם רק משאבי חומרים משתנה מוקצים לפעילות, ואם תשנה הכמות, משך הפעילות באפשרותך משתנות בהתאם. משתנה צריכת מצוין עם תווית פעם נוספת על תווית חומרים בשדה יחידות הקצאה. בעוד צריכת קבוע פלדה יכול להיות ערך יחידות הקצאה בטונות, צריכת משתנה ייתכן זהים לשמות ערך יחידות הקצאה טונות / יום או טונות / d.

עבור משאבי עבודה, פעילויות, לוחות זמנים יכולים גם הרחב או כווץ בהתבסס על לוחות תאריכים של זמן עבודה של משאבי עבודה מוקצה. השתמש לוח התאריכים של הפרוייקט כדי להגדיר את העבודה הרגילה וזמני חופשה וימי עבור כל המשאבים בפרוייקט. השתמש בלוח תאריכים של משאב כדי להגדיר חריגים לזמני עבודה (כגון ימים ביטול או חופשות) עבור משאבים בודדים. כדי לגשת את לוחות התאריכים של פרוייקטים ומשאבים, לחץ על ' שינוי זמני עבודה ' בתפריט ' כלים ' ולאחר מכן בחר את לוח השנה המתאימה מתוך הרשימה עבור לוח השנה.

לוחות תאריכים של משאבים ויחידות הקצאה אינטראקציה כדי לקבוע תזמון הקצאה. לדוגמה, אם לוח תאריכים של משאב של Betty מוגדרת ל- 8 שעות מהזמן עבודה ה', שהוא מכיל המתוזמן 100% בפעילות עבור יום חמישי, כך ערך 8 שעות. עם זאת, אם לוח תאריכים של משאב של Betty מוגדר עבור 4 שעות ביום שישי, היא מתוזמן 100% בפעילות עבור יום שישי, היא מתוזמנת לפעול עבור 4 שעות.

לראש הדף

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×