למד כיצד לנווט ב- Microsoft Planner באמצעות תכונות נגישות

Microsoft Planner כולל תכונות נגישות שמקלות על אנשים בעלי מוגבלויות להשתמש ביישום.

תכונות נגישות רבות, כגון קוראי מסך, זכוכית מגדלת או זיהוי דיבור, מוכללות במחשב או במכשיר. כדי ללמוד כיצד להשתמש בתכונות הנגישות המוכללות במכשיר או במחשב, ראה הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Office 365.

הערות: 

בנושא זה

היכרות עם הפריסה של Planner

בדומה ליישומים אחרים של Office 365, ‏Planner הוא יישום מבוסס-אינטרנט שהשימוש בו מתבצע בדפדפן אינטרנט.

באפשרותך להשתמש באזורים העיקריים בפריסה של Planner המתוארים בטבלה הבאה, יחד עם כמה מהרכיבים הנפוצים, כציוני דרך במודל המנטלי שיצרת.

ציוני דרך לשימוש במודל המנטלי שיצרת עבור ממשק המשתמש של Planner

אזור בממשק המשתמש

רכיבים בפריסה של Planner

הפינה הימנית העליונה: קישורי ניווט של Office 365

 • הקישור מפעיל היישומים

 • Office 365 הקישור

 • Planner הקישור

הפינה השמאלית העליונה: מידע על Office 365

 • החלונית הודעות

 • החלונית הגדרות

 • החלונית עזרה, הכוללת גם את תיבת החיפוש ספר לי מה אתה רוצה לעשות

 • החלונית חשבון

ימין: חלונית הניווט של Planner

 • לחצן תוכנית חדשה. יוצר תוכנית ולוח חדש עבורה, ומוסיף את התוכנית לרשימה כל התוכניות.

 • הקישור מרכז Planner. מכיל כרטיסי מבט כולל עבור כל אחת מהתוכניות המועדפות שלך. כרטיסים אלה מציגים את מצב התוכנית הכללי ואת מספר הפעילויות בתוכנית. המרכז מכיל גם קישור לכל אחת מהתוכניות שלך, כך שתוכל לראות את התמונה הגדולה בעבודה שלך.

 • הקישור הפעילויות שלי. כולל כל אחת מהפעילויות הבודדות שלך, המקובצות לפי התקדמות או תוכנית.

 • הרשימה תוכניות מועדפות. רשימה הניתנת לכיווץ של התוכניות המועדפות שלך.

 • הרשימה כל התוכניות. רשימה הניתנת לכיווץ של כל התוכניות שלך.

 • לחצן כווץ/הרחב תפריט זה. מכווץ או מרחיב את חלונית הניווט.

משמאל לחלונית הניווט (אזור התוכן): תוכניות Planner

רכיבים בתוכניות:

 • הקישור לוח. מקשר אל הלוח של התוכנית המכילה מיכלי פעילויות קשורים ולחצן הוסף מיכל חדש. (לקבלת מידע נוסף על רכיבי ממשק המשתמש במיכלי פעילויות, עבור לשורה הבאה בטבלה זו).

 • לחצן תרשימים. יוצר ומעדכן באופן אוטומטי תרשימים המציגים מידע אודות המצב הכולל של התוכנית ואת ההתקדמות של כל אדם (חבר) העובד על פעילויות במסגרת התוכנית.

 • הקישור מחברת מקשר אל המחברת של התוכנית ב- OneNote.

 • הקישור שיחות. מקשר לשיחות לגבי התוכנית ב- Outlook.

 • הקישור לוח שנה. מקשר ללוח השנה של התוכנית ב- Outlook.

 • הקישור חברים. מקשר לפרטי הקשר של החברים בתוכנית ב- Outlook.

משמאל לחלונית הניווט (אזור התוכן): מיכלי פעילויות של Planner

רכיבים במיכלי פעילויות:

 • כותרת מיכל

 • כל אחת מהפעילויות במיכל, כולל פרטים, כגון האדם שאליו הפעילות הוקצתה ותאריך היעד של הפעילות

בחר פעילות בודדת במיכל והקש Enter כדי לפתוח את הפעילות כך שתוכל לבצע את הפעולות הבאות:

 • שנה את המיכל שאליו הפעילות שייכת.

 • עדכן את מצב הפעילות.

 • ציין את תאריך ההתחלה ותאריך היעד של הפעילות.

 • הגדר תוויות עבור פעילות.

 • הוסף תיאור פעילות או רשימת פעולות לביצוע.

 • צרף קובץ או קשר לקובץ.

 • הגדר תמונת תצוגה מקדימה עבור הפעילות.

 • פרסם הערה או קרא הערות של אנשים אחרים.

 • זהה הקצאות של פעילות.

ניווט באמצעות קיצורי מקשים ב- Planner

מאחר ש- Planner פועל עם דפדפן האינטרנט שלך, קיצורי המקשים שפועלים בדפדפן פועלים גם ב- Planner. עם זאת, אם הדפדפן אינו תומך בקיצורי מקשים, באפשרותך להשתמש במקש Tab כדי לעבור קדימה וב- Shift+Tab כדי לחזור אחורה.

הטבלה הבאה מתארת את קיצורי המקשים שניתן להשתמש בהם כדי לנווט בממשק המשתמש של Planner — אלה הכלולים ברוב הדפדפנים יחד עם אלה הספציפיים ל- Planner.

הערות

 • בעת שימוש ב- Planner, אנו ממליצים להשתמש בדפדפן האינטרנט Internet Explorer. במקרה זה, תקבל גישה לקיצורי המקשים הזמינים ב- Internet Explorer.

 • קיצורי המקשים המופיעים בטבלה זו מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו במדויק ללוח המקשים של ארצות הברית.

 • אם קיצור דרך דורש הקשה על שני מקשים או יותר בו-זמנית, בטבלה זו המקשים מופרדים באמצעות סימן חיבור (+).

קיצורי מקשים עבור Planner

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר קדימה אל האזור או הפריט הבא

לדוגמה, מעבר לתוכנית הבאה בחלונית הניווט הימנית, מעבר ממיכל פעילויות אחד לשני, או מעבר מרכיב ממשק משתמש אחד במיכל לרכיב הבא.

מקש Tab

חזרה אחורה לאזור או לפריט הקודם

Shift+Tab

הפעלת פריט

לדוגמה, בעת בחירת תוכנית, כדי לנווט לקישור לוח, הקש על מקש Tab ולאחר מכן, כדי לפתוח את לוח התוכנית, הקש Enter. בעת בחירה בלחצן תוכנית חדשה, כדי ליצור תוכנית חדשה, הקש Enter. לחלופין, כדי לכווץ או לפתוח את הרשימה תוכניות מועדפות או את הרשימה כל התוכניות, הקש Enter.

Enter

יציאה מתפריט, מתיבת דו-שיח או ממצב

לדוגמה, יציאה מתיבת הדו-שיח תוכנית חדשה או מתיבת דו-שיח של פרטי פעילות.

Esc

בדף לוח, מעבר למיכל הפעילויות הבא או הקודם

מקשי החצים

בדף לוח, הזזת מיכל הפעילויות שנבחר מיקום אחד למעלה בדף

Ctrl+חץ למעלה

בדף לוח, הזזת מיכל הפעילויות שנבחר מיקום אחד למטה בדף

Ctrl+חץ למטה

בדף לוח, בעת בחירת כותרת עמודה, הזזת העמודה שנבחרה מיקום אחד שמאלה בדף

הערה: ישים כאשר הפריטים בדף מקובצים לפי מיכלים.

Ctrl+חץ שמאלה

בדף לוח, בעת בחירת כותרת עמודה, הזזת העמודה שנבחרה מיקום אחד ימינה בדף

הערה: ישים כאשר הפריטים בדף מקובצים לפי מיכלים.

Ctrl+חץ ימינה

כאשר מוצג פס גלילה בחלונית הניווט הימנית, גלילה כלפי מטה. לחלופין, אם תיבת דו-שיח מסוימת ארוכה מדי עבור המסך, תנועה כלפי מטה בתיבת הדו-שיח.

מקש חץ למטה

כאשר מוצג פס גלילה בחלונית הניווט הימנית, גלילה כלפי מעלה. לחלופין, אם תיבת דו-שיח מסוימת ארוכה מדי עבור המסך, תנועה כלפי מעלה בתיבת הדו-שיח.

מקש חץ למעלה

מעבר דף אחד אחורה בדפדפן אינטרנט

Alt+חץ שמאלה

זהה לקיצור המקשים Alt+חץ שמאלה

Backspace

מעבר דף אחד קדימה בדפדפן אינטרנט

Alt+חץ ימינה

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×