לוח שנה שיתוף ב- Office 365

חשוב: מאמר זה תורגם בתרגום מכונה, ראה כתב ויתור. תוכל למצוא את הגרסה באנגלית של המאמר כאן לעיונך.

רקע

אנו אתה מבצע שיפורים האופן שבו לשתף לוחות שנה בסינכרון Office 365 על-פני היישומים שלך. לאחר שתשלים השיפורים, ניתן לצפות:

 • אפשרויות הרשאה עקביים בעת שיתוף לוח שנה.

 • דרך קלה לקבל הזמנה לוח שנה משותף.

 • לוחות שנה משותפים תבצע סינכרון כדי בכל המכשירים והשינויים יופיעו באופן מיידי.

שיפורים אלה מתבצעות ותמשיך לפריסת במשך השנה הבאה. מאמר זה מתמקד השינויים שאתה יכול לראות היום ומספק פרטים אודות כעת תוכניות עתידיות שלנו. אנו להמשיך לעדכן מאמר זה כך שהוא משקף תמיד את השינויים האחרונים.

מאמר זה מיועד לקבל תשובה לשאלה שלי?

מאמר זה מיועד עבור מנהלי IT, כדי לעזור לו להבין את השינויים לגירסה קודמת החוצה. אם אתה משתמש אדם זה עתה מעוניין לדעת כיצד לשתף או נציג לוח שנה, עיין במאמרים הבאים:

אילו לוחות שנה משותפים זכאים כדי ליהנות משיפורים אלה?

השיפורים גלילה רק עבור לוחות שנה משותפים בין אנשים באמצעות Exchange Online. קיימות שאין שינויים לוחות שנה משותפים כאשר לוח שנה של אדם אחד מתארח ב- Exchange מקומי.

שיתוף לוח שנה

לשיפור הראשונה היא כי ניתן לשתף את לוח השנה שלך מכל יישום Outlook, ולגרום אותן אפשרויות הרשאה בכל יישומי Outlook. הטבלה הבאה מציגה את המצב הנוכחי מפעולות שלנו מקלות עליך לשתף את לוח השנה שלך.

היישום outlook

באפשרותך לשתף לוח שנה

הרשאות עקביים ובעלי פשוט בעת שיתוף

פתקים

Outlook עבור Windows

הרשאות פשוטה צפויים לפריסת ב- 2017 מאושרות עבור רבעון 4 לערוץ עדכון חודשי.

Outlook עבור Mac

קיימת עדיין לא ציר הזמן הרשאות פשוטה.

Outlook באינטרנט

Outlook ב- iOS

Outlook ב- Android

'לוח שנה' של Windows 10

1

שיתוף לוח שנה 1 זמינה רק עבור Windows 10 במחשב. שיתוף לוח שנה לא תימשך עבור Windows 10 Mobile.

קבלת לוח שנה משותף

לשיפור השניה היא כי באפשרותך בקלות לקבל הזמנות בלוח השנה המשותף מכל יישום Outlook, ולהציג לוחות שנה משותפים אלה בכל המכשירים שלך. הטבלה הבאה מציגה את המצב הנוכחי מפעולות שלנו מקלות עליך לקבל הזמנה של לוח השנה המשותף.

היישום outlook

באפשרותך לקבל בקלות לוח שנה משותף

קבלת בלוח השנה המשותף מסנכרן אותו לכל ההתקנים

הערות

Outlook עבור Windows

1

2

1 שיתוף לוח שנה נתמך כעת עבור משתמשים Office 365 בלבד. משתמשים Outlook.com עדיין אין אפשרות לקבל הזמנות מ- Outlook עבור Windows. לוח שנה שיתוף עבור משתמשים Outlook.com ביישום Outlook עבור Windows צפוי אפשרות לתמוך ב- 2017 מאושרות עבור רבעון 4 עבור הערוץ עדכון חודשי.

2 הדבר צפוי לפריסת ב- 2017 מאושרות עבור רבעון 4 לערוץ עדכון חודשי.

Outlook עבור Mac

אין אפשרות לקבל הזמנה לוח שנה משותף ב- Outlook עבור Mac, אך משתמשים יכולים להוסיף לוח שנה משלהם מדריך הכתובות או פנקס הכתובות. לא קיים עדיין ציר זמן כדי להוסיף לחצן קבל בקלות בעת הצגת לוח השנה המשותף ההזמנה.

Outlook באינטרנט

Outlook ב- iOS

Outlook ב- Android

לוח השנה של Windows 10

3

3 זו שלא עדיין זמינה עבור כל המשתמשים ב- Windows 10 Mobile.

S yncing ועריכה של לוחות שנה משותפים

לשיפור השלישי הוא שבו באפשרותך להציג כל לוחות השנה המשותף שלך בדף יישום כלשהו של ההתקן או לוח שנה. אם מישהו משנה לוח שנה משותף, כל האנשים האחרים שיתוף לוח השנה יראו באופן מיידי את השינויים. תוכל להבחין גם שיפורי ביצועים בעת הצגה ועריכה של לוחות שנה משותפים. באמצעות לוח שנה משותף יהיה מהיר ומסומן מהימן בשם המנהל לוח שנה משלך.

סינכרון לוחות שנה לכל ההתקנים משותפים

בעת שיתוף לוח השנה שלך עם אנשים היום, הם ליהנות חוויית לוח השנה המשותף משופרת לאחר קבלת ההזמנה. עם זאת, אם שיתפת את לוח השנה שלך עם אנשים לפני שינויים אלה הותאמו לזמינה, לא להם שיפורים אלה באופן אוטומטי. כדי לשדרג לוחות שנה משותפים הקיים שלך להחוויה החדשה של לוח השנה המשותף, בצע את ההוראות בסעיף זה. בעתיד, לוחות שנה משותפים קיים ישודרגו באופן אוטומטי, אך ללא לוח זמנים עדיין עבור תהליך שדרוג זה.

שדרוג לוחות שנה משותפים שלך כך שיתחילו סינכרון למכשירים ניידים

T מקטע שלו מספק הוראות כיצד לשדרג את לוחות שנה משותפים כך שיתחילו סינכרון לטלפון הנייד שלך.

סינכרון מיידי

עם מיידית סינכרון זמין, לוח שנה משותף ישקפו את השינויים שבוצעו על-ידי אנשים אחרים באופן מיידי. בשלב זה, לא כל הסוגים של לוחות שנה משותפים תומכים סינכרון מיידי. הסעיפים הבאים לכסות את הסוגים של לוחות שנה משותפים וביישומים לוח שנה שתומכים סינכרון מיידי.

אילו סוגים של לוחות שנה משותפים תומכים סינכרון מיידית?

סינכרון מיידית זמינה רק אם הן למשתמשים נמצאים באותו דייר Office 365, או אם משותף על-ידי משתמש Outlook.com של לוח השנה.

הטבלה הבאה מספקת פרטים נוספים על סוגי תצורות התומכות סינכרון מיידי. בעתיד, סינכרון מיידי תהיה זמינה עבור כל לוחות השנה משותפות בין Office 365 ולמשתמשי Outlook.com.

הבעלים של לוח השנה

נמען לוח שנה משותף

סינכרון מיידי לזמין

פתקים

Office 365

Office 365
(באותו דייר)

Office 365

Office 365
(דייר שונות)

סינכרון קורה בקירוב 3 שעות.

אם שיתוף חיצוני אינו מותר עבור הדייר של הבעלים של לוח השנה, הוא נחשב כאילו לוח השנה המשותף למשתמש צד שלישי.

Office 365

Outlook.com או
צד שלישי כגון Gmail.com

בתצורה זו יוצרת כעת כתובת URL מנוי לוח שנה באינטרנט (ICS). לוח השנה המשותף הנמען מוסיף את לוח השנה המשותף באמצעות כתובת ה-URL של ICS ולאחר התזמון סינכרון נקבע על-ידי שירות לוח השנה של הנמען.

לדוגמה, אם הנמען נמצא Outlook.com, לוח השנה יעדכנו בקירוב 3 שעות. אם הנמען נמצא ב- Gmail.com, לוח השנה עשוי להתעדכן בכל 24-48 שעות.

Outlook.com

Outlook.com 

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

צד שלישי כגון Gmail.com

בתצורה זו יוצרת כעת כתובת URL מנוי לוח שנה באינטרנט (ICS). הנמען מוסיף את לוח השנה המשותף באמצעות כתובת ה-URL של ICS ולאחר התזמון סינכרון נקבע על-ידי שירות לוח השנה של הנמען.

לדוגמה, אם הנמען נמצא Outlook.com, לוח השנה יעדכנו בקירוב 3 שעות. אם הנמען נמצא ב- Gmail.com, לוח השנה עשוי להתעדכן בכל 24-48 שעות

אילו יישומים תומכים סינכרון מיידית?

לתחזוקת

תומך מיידיות סינכרון

הערות

Outlook עבור Windows

סינכרון מיידי נדרש לפריסת ב- 2018 הקיץ עבור הערוץ עדכון חודשי.

Outlook עבור Mac

ישנו ללא ציר זמן עדיין כדי לתמוך סינכרון מיידי.

Outlook באינטרנט

Outlook ב- iOS

Outlook ב- Android

לוח השנה של Windows 10

היישומים REST

Exchange יישומים ActiveSync

הערה: Exchange שירותים (EWS אינטרנט) API לא יתמוך סינכרון מיידי.

כדי להשתמש סינכרון מיידית, לוח השנה המשותף שלך חייב להיות זמין עבור סינכרון מיידי ולאחר זקוקות לעדכון ביישום לוח השנה שלך לנצל תכונה זו.

אם לוח השנה המשותף שלך זמין עבור סינכרון מיידית שאתה מציג אותו Outlook באינטרנט, Outlook עבור iOS או Outlook עבור Android, יש לך את החוויה החדשה של סינכרון. אם אתה מציג אותו לוח שנה זה ב- Outlook עבור Windows או Outlook עבור Mac, עדיין יש לך את חוויית סינכרון הישנה. בשלב זה, עבור לוח השנה המשותף אותו, שינויים ייתכן שיצוין מהר יותר Outlook באינטרנט, iOS או Android מ- Outlook עבור Windows או Outlook עבור Mac.

פרטים טכניים לשיפורים לוח שנה משותף

סעיף זה מתאר כיצד שיפורים אלה הותאמו להשיג זאת, מה השתנה בארכיטקטורת של לוחות שנה משותפים ב- Office 365.

מינוח

להלן כמה מונחים נשתמש ב- להלן הסבר:

 • לוח שנה משותף: לוח שנה משותף עם תצוגה, עריכה או הרשאות נציג

 • בעלים: האדם שממנו ישותף לוח השנה

 • נמען: האדם שאליו ישותף לוח השנה

 • מודל הישן: אופן הפעולה הישן של לוחות שנה משותפים

 • מודל חדש: אופן הפעולה החדש של לוחות שנה משותפים

סיכום של הבדלים

השיפורים הן לגירסה קודמת רק, עבור לוחות שנה משותפים בין משתמשים ב- Exchange Online יש הם שאין שינויים לוחות שנה משותפים כאשר אחד מהמשתמשים מתארח ב- Exchange מקומי.

תכונה

מודל הישן

מודל חדש

כיצד מאוחסנים בלוח השנה המשותף

ערך (דומה להיפר-קישור) מאוחסן בתיבת הדואר של הנמען. הערך נקודות לתיבת הדואר של הבעלים, אך אינו מאחסן את כל נתוני לוח שנה בתיבת הדואר של הנמען.

לוח שנה חדש נוצר בתיבת הדואר של הנמען, ומכיל לוח שנה זה עותק של לוח השנה של הבעלים (החל שנה אחת לפני תאריך קבלה).

כיצד הנמען ניגש בלוח השנה המשותף

הקריאה והכתיבה ישירות מתיבת הדואר של הבעלים.

הקריאה והכתיבה מתוך העותק המקומי של לוח השנה המשותף המאוחסן בתיבת הדואר של הנמען.

האופן שבו לוח השנה המשותף מסנכרן שינויים

היישום מעת לעת סקירת הדואר של הבעלים עבור שינויים ומסנכרן אותם כלפי מטה.

השירות מסנכרן באופן מיידי שינויים בעותק המקומי של הנמען. הדבר מפעיל הודעה דחיפה ליישום שבו מסנכרן למטה השינויים באופן מיידי.

אילו יישומים הנמען באפשרותך להשתמש כדי לגשת ללוח השנה המשותף

 • Outlook עבור Windows

 • Outlook עבור Mac

 • Outlook באינטרנט

 • Outlook עבור Windows

 • Outlook עבור Mac

 • Outlook באינטרנט

 • Outlook עבור iOS

 • Outlook עבור Android

 • 'לוח שנה' של Windows 10

 • כל היישומים REST & EAS

האם לוח השנה המשותף שלי שמודל הישן או המודל החדש?

משתמשים המקבלים חדש משותפים ההזמנה לוח שנה מ- Outlook באינטרנט, iOS, או Android יופעל באופן אוטומטי באמצעות מודל חדש של שיתוף לוח שנה.

הדרך הקלה ביותר כדי לבדוק אם יש לך את השיפורים (כלומר שבו אתה נמצא המודל החדש של שיתוף לוח שנה) היא לבדוק אם לוח השנה המשותף יופיע בטלפון הנייד שלך. אם כן, לוח השנה המשותף כבר משודרג להמודל החדש.

אם אתה מעדיף להשתמש MFCMapi, בדרך כלל עליך לאשר שאכן הבאות נכון:

 • תיקיה מקומית עבור לוח השנה המשותף יופיע בעץ המשנה לוח שנה.

 • ערך קיים בתצוגות נפוצות > טבלה משויכת תוכן. שם prop בעל שם של הערך הוא SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId ולאחר אותו להצביע מזהה התיקיה לוח שנה משותף מקומי.

כיצד ניתן לשדרג לוח שנה משותף קיים למודל חדש?

אם אתה מעוניין לוחות שנה משותפים שלך יועיל להם שיפורים אלה, עליך פשוט צור מחדש את לוח השנה המשותף על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

 1. בקש מהבעלים מחדש לשתף את לוח השנה אליך. ניתן לעשות זאת מכל Outlook יישום, ואפילו Outlook עבור iOS או Android!

 2. קבל את ההזמנה לוח השנה המשותף באמצעות Outlook באינטרנט, iOS או Android. חשוב שאתה מקבל את ההזמנה Outlook באינטרנט, iOS או Android. אם אתה מקבל את ההזמנה באמצעות Outlook עבור Windows או Outlook עבור Mac, לוח השנה המשותף לא תהיה זמינה עם שיפורים אלה. אין צורך להסיר את כל לוחות שנה משותפים קיים לפני קבלת מחדש.

באפשרותך לקבל לוחות שנה משותפים באחת משתי דרכים:

 1. קבלת הזמנה לשיתוף בדואר האלקטרוני ולחץ על לחצן ' מסכים '.

  כדי להוסיף לוח שנה משותף באמצעות המודל החדש, עליך לקבל את ההזמנה דואר אלקטרוני מ- Outlook באינטרנט, iOS או Android. קבלת מ- Outlook עבור Windows או Outlook עבור Mac לא לשדרג את לוח השנה המודל החדש.

 2. פתח את לוח השנה על-ידי חיפוש הספריה הבעלים של לוח השנה. פתיחת לוח שנה משותף מפנקס ספריה או כתובת יוסיף את לוח שנה בדואר שמודל הישן של שיתוף.

בעתיד, לוחות שנה משותפים לשדרג מודל חדש ללא קשר באיזו שיטה שתבחר.

שיטות עבור סינכרון לוחות שנה משותפים

סעיף זה דן במקום ובזמן סינכרון מיידי מתרחשת במצב הנוכחי של התקדמות שלנו. תחילה, אנו רשימה סוגי סינכרון קיימים עבור לוחות שנה משותפים במודל חדש:

שיטת עדכון

כיצד שינויים מסתנכרנות

לוחות שנה נתמכים (כעת)

עדכונים מיידית

והשינויים שאתה מבצע מסתנכרנים באופן מיידי. אפשרות זו חלה על לוחות שנה שיתף בין משתמשים באותו דייר Office 365, או ממשתמש Outlook.com.

 • משותף ממשתמש Outlook.com למשתמש Outlook.com או Office365

 • המשותפים ישירות למשתמשי Office 365 באותו דייר

עדכונים תקופתיים

סינכרון שינויים מעת לעת (תוך 3 שעות ברוב המקרים). נמענים לא תראה שינויים בלוח שנה משותף באופן מיידי, אך העותק יעודכנו מדי כמה שעות.

 • המשותפים בעקיפין למשתמשי Office 365 באותו דייר (באמצעות הרשאות משתמש ברירת המחדל, או דרך קבוצת אבטחה עם חברי יותר מ- 100)

 • משותפות לכל המשתמשים Office 365 בדיירים שונים, עם שיתוף חיצוני לזמין

מנוי ICS

כתובת URL מנוי לוח שנה באינטרנט (ICS) נוצר כאשר לוח השנה משותף. הנמען באפשרותך להשתמש כתובת URL זו כדי להוסיף את לוח השנה המשותף בכל שירות לוח שנה שבו הם משתמשים. בעלי כתובת Url של ICS, שירות לוח השנה של הנמען בוחר מתי לסנכרן את לוח השנה כדי לקבל עדכונים חדשים. אם הנמען הוא משתמש Outlook.com, הסינכרון יקרה בקירוב 3 שעות.

 • משותפות לכל המשתמשים Office 365 בדיירים שונים, עם שיתוף חיצוני ללא זמין

 • משותף ממשתמש Office 365 למשתמש Outlook.com

 • לשתף מתוך של Office 365 או למשתמש של Outlook.com למישהו באמצעות שירות לוח שנה של צד שלישי, כגון Gmail

שיתוף בתוך באותו דייר

קיימות שלוש דרכים כי משתמש ניתן להעניק גישה ללוח שנה משותף:

 1. להפנות הרשאות: הבעלים של לוח השנה משותף ישירות אל הנמען, והנמען רשומה בנפרד מרשימת הרשאות של הבעלים של לוח השנה.

 2. לקבץ הרשאות: הבעלים של לוח השנה לשתף את לוח התאריכים של קבוצת אבטחה, אחד מהם הנמען הוא חבר.

 3. הרשאות ברירת מחדל: הבעלים של לוח השנה של ההרשאה המוגדרות כברירת מחדל עבור משתמשים באותו ארגון, ולהגדיר את הנמען שיש להם גישה דרך הרשאת ברירת המחדל.

בשלב זה, סינכרון מיידית מופעלת רק עבור הרשאות ישירות ועבור הרשאות קבוצה אם 100 תחת גודל הקבוצה. בעתיד, סינכרון מיידי תהיה זמינה עבור כל שלושת סוגי הרשאה לעיל.

שיתוף מחוץ דייר

אנו תומכת עדיין מסנכרן מיידית לשיתוף מחוץ הדייר שלך. בזמן באפשרותך לשתף תצורות אלה, סינכרון יקרה מעת לעת. קיימים שני סוגים של שיתוף מרובת-דיירים:

 1. Office 365 למשתמש אחר Office 365 (אם שיתוף חיצוני זמין)

 2. Office 365 למשתמש Outlook.com. אם שיתוף חיצוני מבוטל, שיתוף למשתמש Office 365 אחר נופל גם לתוך קבוצה זו.

עבור אפשרות 1, נוצרת לוח שנה משותף מלאה, אך הסינכרון יקרה בקירוב 3 שעות. סינכרון מיידי בסופו של דבר יופעל עבור הגדרה זו.

עבור אפשרות 2, כתובת URL ICS נוצר בעת שיתוף, שבאמצעותה הנמען יכול להוסיף בכל שירות לוח שנה. עם מנוי ICS, שירות לוח השנה של הנמען בוחר מתי לסנכרן את מנוי ICS לקבל עדכונים חדשים. אם הנמען של Outlook.com או למשתמש של Office 365, הסינכרון יקרה בקירוב 3 שעות.

שיתוף חיצוני Office 365 ו- Outlook.com

שיתוף למשתמש שירות חיצוני כגון Gmail הוא מסוג שונה שיתוף לוח שנה. תרחישים אלה, כתובת URL מנוי לוח שנה באינטרנט (ICS) נוצר המקשר ללוח השנה של הבעלים. נמענים יכולים להשתמש כתובת URL זו כדי להציג את לוח השנה בדפדפן אינטרנט, או להוסיף אותו לשירות לוח השנה שלהם על-ידי הוספת לוח שנה באינטרנט באמצעות כתובת ה-URL של ICS. עם מנויים ICS, שירות לוח השנה של הנמען בוחר מתי לסנכרן את מנוי ICS לקבל עדכונים חדשים. אם הנמען הוא משתמש Outlook.com, הסינכרון יקרה בקירוב 3 שעות. אם הנמען משתמש בשירות לוח שנה אחר, כגון Gmail.com, ייתכן הסינכרון לא תתרחש לעתים קרובות.

איזו פונקציונליות שונה במקטע לוחות שנה משותפים מודל חדש?

תזכורות

בשלב הראשון של שיפורים שיתוף לוח שנה, הנמענים יראו תמיד "תזכורת = ללא" עבור פריטי לוח שנה, ללא קשר הערך true תזכורת עבור פריט משותף. אם עורכים נמען עם access מנסה לשנות את התזכורת בפריט לוח השנה המשותף, הערך תזכורת החדש באופן מקומי יישמרו רק עבור הנמען ועבור לא הבעלים.

כיצד תזכורות פעלה במודל הישן: במודל הישן של שיתוף, הנמען גישה אל תיבת הדואר של הבעלים של לוח השנה ישירות. לכן, בהצגה הם פריט לוח שנה, הם ראית את הערך תזכורת באותו ראית הבעלים. לקוחות outlook יודע כיצד לאתר את לוחות השנה היו לוחות שנה משותפים, כך שהן לא, יוצגו מוקפץ תזכורות עבור פריטי לוח שנה משותף.

מדוע התנהגות השתנה במודל חדש: במודל החדש של שיתוף, לוח השנה המשותף מאוחסנים באופן מקומי בתיבת הדואר של הנמען. לכן, כאשר יישומים ניידים סינכרון מטה אלה לוחות שנה משותפים, הם עשויים לא תמיד בדוק אם זהו לוח שנה משותף. במקרים אלה, נמצאה כי בעת אנו מסונכרן למטה הערך true תזכורת לנמען היה משתמש בלקוח EAS או REST צד שלישי, הנמען היו מוצפת תזכורות עבור הפגישות של אנשים אחרים. אנו מבצעים דרכים לשיפור חוויית תזכורות מבלי לנתק לקוחות צד שלישי.

להלן דוגמה של ההבדלים תזכורות:

תרחיש

ערך תזכורת להצגה על-ידי הבעלים

ערך eminder R להצגה על-ידי הנמען במודל הישן של שיתוף

ערך תזכורת להצגה על-ידי הנמען המודל החדש של שיתוף

הבעלים של לוח השנה יצירת פגישה בלוח השנה המשותף עם תזכורת 30 דקות

30 דקות

30 דקות

ללא

לוח השנה של הנמען יוצר פגישה בלוח השנה המשותף עם תזכורת 30 דקות

30 דקות (ומשתתפים מקבלים פגישה עם תזכורת 30 דקות)

30 דקות

ללא

לוח השנה של הנמען עריכות של פגישה קיימת בלוח השנה המשותף כדי תזכורת 60 דקות

60 דקות (אם לערוך באמצעות מודל הישן)

30 דקות (אם לערוך באמצעות מודל חדש)

60 דקות

60 דקות (הנמען בדרך כלל לקבל מוקפץ 60 דקות לפני מועד לפגישה התחלה)

שינוי הרשאות

אם הבעלים משתמש Outlook באינטרנט, iOS או Android כדי לשנות את ההרשאות, כך תפעיל מיידית סנכרן מחדש של העותק של הנמען של לוח השנה כדי רמת ההרשאה החדשה.

אם הבעלים משתמש יישום אחר כדי לשנות את ההרשאות, לוח השנה תסונכרן מחדש בזמן כלשהו בכמה שעות הבא, אך הוא לא תתבצע באופן מיידי.

הסרת הרשאות

אם הבעלים מסיר ההרשאות של אדם כלשהו בלוח השנה, כך יזוהו בתוך כמה שעות ויקרה אחד מהתרחישים שלושה דברים:

 1. אם הנמען נמצא באותו ארגון המשתמש לארגון שלי (ברירת מחדל) להגדיר הרשאה כלשהו מלבד ללא מכיל הבעלים של לוח השנה, לוח השנה של הנמען יעודכנו כדי לשקף את רמת ההרשאה של המשתמש המהווה ברירת מחדל. לוח השנה המשותף יישאר על המודל החדש, אך ייתכן שיכלול רמת הרשאה שונה.

 2. אם הנמען נמצא באותו ארגון, הבעלים של לוח השנה אינו משתף את לוח השנה שלו למשתמש לארגון שלי (ברירת מחדל), לוח השנה המשותף יוסרו מתיבת הדואר של הנמען. עוד, הנמען יראה את לוח השנה המשותף ברשימת לוח השנה שלהם.

 3. אם הנמען נמצא בארגון שונים, לוח השנה המשותף מפסיק סינכרון אך אינו מוסר.

הודעות פגישה מוסמך

נציגים תמיד הצליחו להצגת הודעות פגישה מוסמך מהטלפון הנייד שלהם מכיוון ההזמנות מתקבלות בתיבת הדואר הנכנס שלהם. עם זאת, בעבר, הנציגים לא היה כל סימן אם ההזמנה לפגישה היה עבורם או אל מנהל שלהם. כדי לתמוך טוב יותר זה תרחיש, Outlook עבור iOS ו- Outlook עבור Android שהוספת ממשק משתמש כדי להפוך אותו נקה שעבורם מיועדת את ההזמנה לפגישה.

לקוחות צד שלישי

 • בלקוחות EAS, נמענים בעלי הרשאות לקריאה בלבד יראו את האפשרות ליצור פגישה או להגיב לפגישה בלוח שנה זה לקריאה בלבד. פעולה זו לשמור באופן מקומי המטמון של הלקוח, אך השרת דחה את השינויים. השינויים של הנמען לא ישתקפו בלוח השנה של הבעלים מאחר שאין להם הרשאות עריכה. בעיה זו מתרחשת מאחר לקוחות EAS לא להבדיל בין קבצים לקריאה בלבד לעומת הרשאות קריאה / כתיבה לוחות שנה משותפים ולאחר התייחס כל בלוח השנה כאזור ניתן לעריכה.

 • לקוחות של ספקים חיצוניים מסוימים יש לוגיקה בצד הלקוח כדי להוסיף את המשתמש הנוכחי תמיד כמשתתף של פגישות. לכן, אם אתה משתמש היישומים מקורית של לוח שנה בסרגל הטלפון שלך והצגת פגישה בלוח השנה של אדם אחר, ייתכן שתראה בעצמך ברשימת המשתתפים. פעולה זו מתרחשת רק אם אתה מציג את לוח השנה יישומי לוח שנה של צד שלישי – בעת הצגת לאותה הפגישה Outlook עבור iOS או Outlook עבור Android, לא תראה בעצמך ברשימת המשתתפים.

 • איננו תומכים השיפורים לוח השנה המשותף ללקוחות מבוססי EWS, ולכן לא תראה את לוחות שנה משותפים בכל יישום של לוח השנה המשתמשת EWS, כגון Mac OS X.

  הערות: 

  • Outlook עבור Mac משתמשת EWS ואינו מציג לוחות שנה משותפים מדור קודם.

  • אנחנו עושים כעת בתהליך של חסימת לוחות שנה משותפים ב- EWS, ולכן ייתכן שתראה כמה לוחות שנה משותפים ב- Mac OS X, אך הם עוד מוצגים בשבועות כמה הבא.

שאלות נפוצות

 1. איני מעוניין לוחות שנה של המשתמשים שלי כדי לסנכרן את טלפונים ניידים. אילו הגדרות באפשרותך להשתמש כדי לבטל פעולה זו?

  אין לנו כל התוכניות כדי לאפשר את השיפורים לוח השנה המשותף לא יהיה זמין עבור דיירים.

 2. המשתמשים שלי חוששים אודות השימוש נתונים בעת סינכרון לוחות שנה משותפים לטלפונים ניידים שלהם. מה עליך לדעת אותם?

  אם הבחירה של לוח השנה המשותף ברשימה לוח תאריכים, Outlook עבור iOS, Android ו- Windows 10 Mobile לא יסתנכרנו לוחות השנה שלא נבחרה. יישומי לוח שנה נייד ביותר גם לעקוב אחר אופן פעולה זה.

 3. פעולה זו גם חל לוחות תאריכים של משאב?

  לוח שנה לכל הניתנת לשיתוף זכאי כדי ליהנות משיפורים אלה. אם אתה משתף את לוח השנה שלך, תיבת הדואר המשותפת לוח שנה או לוח תאריכים של משאב תיבת הדואר, והנמען מקבל באמצעות Outlook באינטרנט, Outlook עבור iOS או Outlook עבור Android, שהם יתחילו רואה שיפורים אלה.

  עם זאת, עבור תיבות דואר של משאבים ובמיוחד, קיימים כמה חוסר עקביות עם הדרך כי הרשאות מציגות ברשימה הרשאות Outlook לעומת רשימת הרשאות של מרכז הניהול. אנו עובדים כדי להפוך את ההרשאות הצג באופן עקבי. עם זאת, הפונקציונליות של לוח השנה המשותף פועל כפי שמפורט מעל עבור לוחות תאריכים של משאבים הדואר ולאחר הנמען שלך יוכלו לראות את לוח התאריכים של המשאב בטלפון הנייד שלהם.

 4. האם אתה כעת תומך שיתוף לוח שנה לקבוצות Office 365 ?

  עדיין לא, אבל היא גבוהה ברשימת שלנו! כעת באפשרותך לשתף לוחות שנה למשתמשים בודדים או לקבוצות אבטחה רק.

סיכום של חוויות על-פני לקוחות

הנה הסיכום של המצב הנוכחי של השיפורים לוח שנה. צירי זמן המפורטים להלן כפופים שינוי.

הבטחה

אינטרנט

Windows *

Mac *

iOS

Android

Windows 10 Mobile

שיתוף לוח השנה שלי עם הרשאות פשוטה

ערוץ חודשי:
2017 מאושרות עבור רבעון 4

ערוץ שנתי למחצה:
הקיץ 2018

עדיין לא ציר זמן

קבל לוח שנה כך שהיא פועלת המודל החדש

ערוץ חודשי:
2017 מאושרות עבור רבעון 4

ערוץ שנתי למחצה:
הקיץ 2018

עדיין לא ציר זמן

2017 מאושרות עבור רבעון 4

סינכרון באופן מיידי באמצעות המודל החדש

ערוץ חודשי:
הקיץ 2018

ערוץ שנתי למחצה:
2019 מוקדם

עדיין לא ציר זמן

* חל רק על לקוחות מנוי.

נושאים קשורים

שיתוף לוח השנה שלך ב- Outlook באינטרנט עבור העסק
הקצאת לוח שנה ב- Outlook באינטרנט עבור העסק
ניהול של מישהו אחר לוח השנה ב- Outlook באינטרנט

הערה: כתב ויתור בנוגע לתרגום מכונה: מאמר זה תורגם על-ידי מערכת מחשב, ללא התערבות אדם. Microsoft מציעה את תרגומי המכונה כדי לסייע למשתמשים שאינם דוברי אנגלית ליהנות מתוכן בנושא מוצרים, שירותים וטכנולוגיות של Microsoft. מכיוון שהמאמר תורגם על-ידי מכונה, הוא עלול להכיל שגיאות באוצר המילים, בתחביר או בדקדוק.

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×