לוח המחוונים האישי של Microsoft MyAnalytics

הערה:  אנו מעוניינים לספק לך את תוכן העזרה העדכני ביותר במהירות האפשרית, בשפה שלך. דף זה תורגם באמצעות אוטומציה והוא עשוי לכלול שגיאות דקדוק או אי-דיוקים. מטרתנו היא כי תוכן זה יהיה שימושי עבורך. האם תוכל לספר לנו אם המידע הועיל לך, בחלק התחתון של דף זה? לנוחותך, הנה המאמר באנגלית .

MyAnalytics מסייע לך להבין כיצד אתה משתף פעולה עם עמיתים ומשקיע את זמנך בעבודה. לוח המחוונים מעניק לך את הכלים הדרושים כדי לקבוע סדרי עדיפויות עבור העבודה ולהשקיע את זמנך בצורה יעילה יותר. באפשרותך לקבוע יעדים שבועיים ולמדוד את התקדמותך לאורך זמן.

רק לך יש גישה ללוח המחוונים של MyAnalytics.‏ MyAnalytics אינו כולל הגדרות שנותנות למנהל שלך או לאדם אחר בארגון גישה ללוח המחוונים.

היכן אוכל למצוא את לוח המחוונים האישי שלי?

 • ב- Office 365, עבור אל Delve ולחץ על MyAnalytics בחלונית הימנית.

 • קיימות שתי כרטיסיות, המחוונים הראשי ומגמות

באילו נתונים משתמש לוח המחוונים האישי?

MyAnalytics משתמש במידע מתוך תיבת הדואר ולוח השנה שלך ב- Office 365, כגון מספר הודעות הדואר האלקטרוני שאתה שולח ומקבל מנמענים שונים ומשכי הפגישות. עם זאת, איננו אוספים תוכן מגוף הודעת הדואר האלקטרוני או מהתיאורים בלוח השנה.

הערה: חלק מהנתונים שלך משמשים לחישוב סטטיסטיקה מצטברת, שמוצגת למשתמשים אחרים של MyAnalytics. דוגמאות לכך הן הזמן הממוצע שהאנשים בארגון שלך מקדישים לקריאה ולכתיבה של דואר אלקטרוני או הזמן שהם מקדישים לפגישות. באפשרותך לבחור לבטל את הצטרפותך כדי שלא ייעשה שימוש בנתונים שלך לחישוב סטטיסטיקה מצטברת זו. ראה האם אוכל לבטל את הצטרפותי ל- MyAnalytics?

אילו פריטים זמינים בלוח המחוונים האישי שלי, וכיצד מחושבת הסטטיסטיקה?

בלוח המחוונים הראשי תקבל תובנות ואת נתוני אודות בשבוע הקודם. הדף מגמות הוא שבו שוכנים שלך מגמות לטווח ארוך.

הטבלאות הבאות מתארות איזה מידע תראה, כיצד מחושבת הסטטיסטיקה ומאין מגיעים הנתונים.

הזמן שלך

הזמן שלך

מה אתה רואה:

קבל סקירה מהירה של האופן שבו השקעת את זמנך השבוע וראה אם נתונים אלה עומדים ביעדים שלך.

 • כדי לשנות את יעדי ברירת המחדל, לחץ על ערוך מטרה.

  בעת שינוי יעד, היעדים עבור השבועות הקודמים משתנים גם הם.

עבור כל קטגוריה, תוכל למצוא שפרטים נוספים כלפי מטה בדף.

מהיכן מגיעים הנתונים

הנתונים שלך נאספים מתוך תיבת הדואר ולוח השנה שלך ב- Office 365.

כיצד מתבצע החישוב

ראה פרטים עבור כל קטגוריה:

עצות

ראה עצות עבור MyAnalytics לקבלת הצעות להשקעת זמנך בצורה יעילה יותר.

רשת

שמור על קשר

מה אתה רואה:

משתפי הפעולה המובילים מציג את האנשים שאיתם בילית את הזמן הרב ביותר. המספרים מבוססים על פגישות ועל תקשורת בדואר אלקטרוני.

כדי לעקוב אחר הזמן שאתה מקדיש עם אנשים ספציפיים, לחץ על הכוכב לחץ כדי להוסיף את האדם לרשימה ’חשוב’ שלך לצד שם האדם. לאחר מכן יוצג האדם תחת חשוב. באפשרותך גם לחפש אנשים שברצונך להוסיף לרשימה חשוב.

מהיכן מגיעים הנתונים

הנתונים שלך נאספים מתוך תיבת הדואר ולוח השנה שלך ב- Office 365.

כיצד מתבצע החישוב

ראה פגישות ודואר אלקטרוני.

אנו אל תכלול פגישות עם יותר מ- 25 משתתפים כאשר אנו לחשב את הזמן שהוקדש עם אדם.

מאבד מגע

מה אתה רואה:

מציג עמיתים שטרם שיתפת עם פגישות או הודעות דואר אלקטרוני בזמן מה.

אם ברצונך ליצור קשר מחדש עם אחד מהם, השתמש בפעולות משמאל.

מהיכן מגיעים הנתונים

הנתונים שלך נאספים מתוך תיבת הדואר ולוח השנה שלך ב- Office 365.

כיצד מתבצע החישוב

אנשי הקשר תחת מאבד מגע הם אנשים שהיו אנשי קשר מרכזיים בעבר, אך שלא קיימת איתם תקשורת לאחרונה.

המנהל שלך ואתה

מה אתה רואה:

מראה כמה זמן בילית עם המנהל שלך בהתבסס על פגישות ותקשורת דואר אלקטרוני.

פגישות 1:1 הם פגישות בינך לבין המנהל שלך בלבד.

מהיכן מגיעים הנתונים

הנתונים שלך נאספים מתוך תיבת הדואר ולוח השנה שלך ב- Office 365.

כיצד מתבצע החישוב

קריאה תעריפי ושעות תגובה מבוססים על ממוצעים בטווח הזמן שנבחר.

פגישות

שעות פגישה

מה אתה רואה:

מראה כמה זמן השקעת בפגישות, ואת ההתפלגות בין הפגישות שאתה תזמנת לבין אלה שאחרים תזמנו.

מאין מגיעים הנתונים

הנתונים שלך נאספים מלוח השנה שלך ב- Office 365. ממוצעי החברה מבוססים על הנתונים המצטברים של משתמשים אחרים בארגון שלך.

כיצד מתבצע החישוב

הסטטיסטיקה מבוססת על פגישות בלוח השנה שלך שקיבלת, שעבורן המצב שלך הוגדר ללא פנוי.

הפגישות הבאות אינן כלולות:

 • פגישות שאינן כוללות משתתפים חוץ ממך; לדוגמה, שריון זמן לעצמך בלוח השנה או הגדרת תזכורות.

 • פגישות של יום שלם.

 • פגישות המסומנות כפרטי.

עצות

ראה עצות לגבי פגישות לקבלת הצעות לייעול הפגישות שלך.

הרגלי פגישה

מה אתה רואה:

מראה כמה זמן השקעת בקטגוריות נפוצות של פגישות.

מהיכן מגיעים הנתונים

הנתונים שלך נאספים מתוך לוח השנה ותיבת הדואר שלך ב- Office 365.

כיצד מתבצע החישוב

הסטטיסטיקה מבוססת על פגישות בלוח השנה שלך שקיבלת, שעבורן המצב שלך הוגדר ללא פנוי.

פגישות אלה מתווספים לקטגוריות הבאות:

 • ריבוי משימות בפגישות

  פגישות שבהן שלחת יותר משתי הודעות דואר אלקטרוני או קראת יותר מארבע הודעות דואר אלקטרוני בשעה.

 • פגישות לאחר העבודה

  פגישות מחוץ שעות העבודה שהוגדרו הגדרות ב- Outlook.

 • פגישות חוזרות

  פגישות שמהוות חלק מסידרה או שיש להן מופע חוזר.

 • פגישות ארוכות יותר

  פגישות שנמשכות יותר משעה.

 • פגישות מתנגשות

  פגישות שחופפות לפגישות אחרות שקיבלתם, ושבהן המצב שלך מוגדר כלא פנוי. פגישות עם התנגשויות מתווספות לקטגוריה זו.

עצות

ראה עצות לגבי פגישות לקבלת הצעות לייעול הפגישות שלך.

דואר אלקטרוני

שעות דואר אלקטרוני

מה אתה רואה:

הערכה של כמה זמן השקעת שליחה וקריאה של הודעות דואר אלקטרוני. ראה כיצד אלה השווה לממוצע החברה ואת ליעדים האישי שלך.

מהיכן מגיעים הנתונים

הנתונים שלך נאספים מתיבת הדואר שלך ב- Office 365. ממוצעי החברה מבוססים על הנתונים המצטברים של משתמשים אחרים בארגון שלך.

כיצד מתבצע החישוב

הכללים העיקריים הם:

 • עבור כל הודעת דואר אלקטרוני שאתה כותב (שולח), אנו מקצים 5 דקות.

 • עבור כל הודעת דואר אלקטרוני שאתה קורא (פותח), אנו מקצים 2.5 דקות.

עם זאת, קיימים שני יוצאים מן הכלל:

 • אם אתה שולח הודעת דואר אלקטרוני אחת ולאחר מכן פותח או שולח הודעה אחרת תוך 5 דקות, אנו נקצה את הזמן שבין שתי הפעולות להודעת הדואר האלקטרוני הראשונה. בדוגמה שלהלן, זוהי הודעת הדואר האלקטרוני שהוקצו לה 2 דקות.

 • אם אתה פותח הודעת דואר אלקטרוני אחת ולאחר מכן פותח או שולח הודעה אחרת תוך 2.5 דקות, אנו נקצה את הפרש הזמן שבין שתי הפעולות להודעת הדואר האלקטרוני הראשונה. בדוגמה שלהלן, זוהי הודעת הדואר האלקטרוני שהוקצתה לה דקה אחת.

להלן דוגמה

דוגמה לאופן שבו 'ניתוח Delve' מחשב את הזמן שהוקדש לדואר אלקטרוני
 • אנו מבצעים רישום של הדואר האלקטרוני בכל המכשירים, כגון מחשב נישא או טלפון נייד.

 • אנו כוללים רק את הודעות הדואר האלקטרוני שבהן שמך או קבוצה שבה אתה חבר נמצאים בשורה 'אל' או 'עותק'.

 • איננו סופרים הודעות דואר אלקטרוני שמחקת מבלי לפתוח אותן.

 • דואר אלקטרוני שאתה לקרוא או לכתוב מחוץ שלך הגדר שעות עבודה (כפי שמוגדרת על-ידי שלך Oהגדרות utlook) נכללים לאחר שעות.

עצות

עיין בעצות לגבי דואר אלקטרוני לקבלת הצעות שיעזרו לך לגרום לדואר האלקטרוני לעבוד טוב יותר עבורך.

הצג פרטים - פעילות דואר אלקטרוני

מה אתה רואה:

לחץ על הצג פרטים תחת שעות דואר אלקטרוני כדי לראות כמה הודעות דואר אלקטרוני שלחת וקראת במהלך שעות העבודה ומחוץ לשעות העבודה, בהתאם להגדרות הזמן שלך.

הגרף מראה מתי שלחת וקראת הודעות דואר אלקטרוני.

תוכל לראות את הסה“כ השבועי.

מהיכן מגיעים הנתונים

הנתונים שלך נאספים מתיבת הדואר שלך ב- Office 365.

כיצד מתבצע החישוב

ראה שעות דואר אלקטרוני.

הרגלי דואר אלקטרוני

מה אתה רואה:

האחוז שאחרים קראו: מציג סטטיסטיקה עבור הודעות דואר אלקטרוני ששלחת ישירות לאנשים ולקבוצות, עם לפחות חמישה נמענים העומדים בדרישות*. MyAnalytics מציג את אחוז הנמענים שקראו את הדואר האלקטרוני שלך, אך לא את הנמענים הספציפיים שקראו את הדואר האלקטרוני שלך.

האחוז שקראת: מציג סטטיסטיקה עבור הודעות דואר אלקטרוני שנשלחו ישירות אליך ולקבוצות שבהן אתה חבר.

תראה גם באיזו מהירות אנשים אחרים השיבו לך ובאיזו מהירות השבת לאחרים.

* הסטטיסטיקה אינה כוללת משתמשים חיצוניים או אנשים בארגון שלך שביטלו את הצטרפותם ל- MyAnalytics.

מהיכן מגיעים הנתונים

הנתונים שלך נאספים מתיבת הדואר שלך ב- Office 365. האחוז שאנשים אחרים קראו מבוסס על נתונים מצטברים של האנשים שאליהם אתה שולח דואר אלקטרוני בתוך הארגון שלך.

כיצד מתבצע החישוב

קריאה תעריפי ושעות תגובה הם הערכת בהתבסס על הממוצע עבור 30 הימים האחרונים.

עצות

השתמש בתוספת Outlook של MyAnalytics כדי לבדוק כמה אנשים קראו, העבירו או השיבו להודעות הדואר האלקטרוני שלך.

שעות ממוקדות

שעות ממוקדות

מה אתה רואה:

"שעות ממוקדות" מוגדרות כשעתיים רצופות לפחות שאינן כוללות פגישות.

מהיכן מגיעים הנתונים

הנתונים שלך נאספים מלוח השנה שלך ב- Office 365. ממוצעי החברה מבוססים על הנתונים המצטברים של משתמשים אחרים בארגון שלך.

כיצד אנו מחשבים את הנתונים

 • מסכם את המספר הכולל של שעות בלוח השנה שלך שבמהלכן קיימות שעתיים רצופות לפחות ללא פגישות.

 • נכללות רק שעות ממוקדות במסגרת שעות העבודה המוגדרות שלך.

 • שליחה או קבלה של הודעות דואר אלקטרוני במהלך השעות הממוקדות אינה מפריעה לחישוב השעות הממוקדות.

עצות

ראה עצות לגבי שעות ממוקדות.

שעות לאחר העבודה

שעות לאחר העבודה

מה אתה רואה:

הצגת הזמן שהושקע בדואר אלקטרוני ועבודה פגישות מחוץ לערכת שלך שעות העבודה כפי שנקבע על-ידי ההגדרות שלך ב- Outlook. לדוגמה, הודעות דואר אלקטרוני קריאה או לשלוח בסופי. לאחר שעות הוא הערכה בלבד ולאחר לא נועדה לשקף בפועל שעות העבודה.

מהיכן מגיעים הנתונים

הנתונים נאסף מתוך לוח השנה Office 365 ותיבת הדואר שלך. ממוצעים החברה מבוססים על נתונים מצטברים ממשתמשים אחרים בארגון שלך. מה אנו נחשבים עבודה after-hours ניתן לקבוע תצורה של הגדרות ב- Outlookשלך.

כיצד אנו מחשבים את הנתונים

ראה פגישות ודואר אלקטרוני.

עצות

ראה עצות לגבי שעות לאחר העבודה לקבלת הצעות הקשורות ליצירת איזון בין העבודה לחיים הפרטיים.

מגמות לאורך זמן

הצגת ההתקדמות שלך והשווה הרגלי שלך במשך הזמן, במקטע מגמות של לוח המחוונים שלך.

השווה הרגלי הנוכחי כדי מגמות האחרונות עבור כל מטרה.

מגמות מלא

משתמשים חדשים MyAnalytics יתחיל עם תצוגת שבוע שבעה. התקדמות זמן, תהיה המשכים זמן ארוך יותר (עד שנתיים) של מגמות בהיסטוריה להצגה זמינה.

כברירת מחדל, תראה שישה שבועות של מגמות. באפשרותך לבחור ולגרור את פס הגלילה בחלונית התצוגה המקדימה בחלק התחתון של התרשים כדי להציג את משך הזמן שונים.

מחוון

בחר ובטל מדדי ספציפי במקרא התרשים כדי להציג או להסיר את הקווים trend שלהם.

מקרא

בחר את האפשרות "Month" כדי להציג מגמות לפי חודש.

הצבת המצביע מעל קווי מגמה כדי להציג פרטים אודות הזמן שלך.

פירוט ריחוף

שיתוף stats שלך

אם חגוג להשגת מטרה, המציג התקדמות למנהל שלך, או פונה לקבלת עזרה; באפשרותך לשתף select stats מלוח המחוונים שלך עם אנשים בארגון שלך. על-ידי שיתוף stats תיצור יותר הזדמנויות עבור עצמך לקבל תמיכה באזורים החשובים ביותר עבורך. אז לשתף stats שלך וקבל את השיחה העבודה.

כיצד ניתן לשתף?

בפינה יד העליון, השמאלי של לוח המחוונים שלך תמצא סמל שיתוף.

לחצן ' שיתוף '

לאחר בחירה, לוח המחוונים שלך תסמן בסעיפים הבאים זמינים כעת לשיתוף. (מקטעים כגון הרגלי רשת ודואר אלקטרוני אינן זמינות בשלב זה.)

כברירת מחדל, כל המקטעים זמין נבחרו לשיתוף. באפשרותך להסיר כל הבחירות על-ידי ביטול הסימון של תיבת הסימון משמאל בסמל MyAnalytics בחלק העליון של לוח המחוונים שלך.

בחר באפשרות

באפשרותך לבחור לא לשתף סטטיסטיקה על-ידי ביטול הסימון הכרטיסים בודדים של מקטע או להסיר את המקטע כולו על-ידי ביטול הסימון של תיבת הסימון בפינה השמאלית העליונה של כל מקטע.

לאחר שבחרת את כל stats שברצונך לשתף, בחר בלחצן 'אישור' בחלק העליון של לוח המחוונים שלך. פעולה זו מוקפצת תבנית דואר אלקטרוני עבור לך לבחור את הנמענים שלך ולאחר חבר הערה אישית עליהם. נדרשים כל שלושה שדות (הנמענים, שורת הנושא ואת הודעת דואר אלקטרוני).

שיתוף דואר אלקטרוני

כאשר אתה מוכן, בחר בלחצן 'שתף' ו- MyAnalytics ישלח הדואר האלקטרוני שלך.

היכן אוכל למצוא stats המשותפת שלי?

כל stats ששיתפת תופיע בתיקיה 'פריטים שנשלחו' של Outlook שלך תיקיה. ולאלה המקבלים stats המשותפת שלך יקבלו הודעת דואר אלקטרוני בתיבת הדואר הנכנס שלהם עם קישור כדי להציג את מה ששיתפת באמצעות לוח המחוונים של MyAnalytics שלהם.

מדוע אין באפשרותי להציג stats משותפת?

להלן סיבות נפוצות stats ששיתפת (או משתמשים אחרים לשתף אתך) כדי שלא תהיה לך אפשרות תצוגה.

 • כל stats משותפת יפוג לאחר 30 יום. לאחר מעברי התפוגה, הקישור כדי לשתף stats הופך ללא פעיל.

 • אם כתובת ה-URL באופן שגוי שהועתקה והודבקה לתוך דפדפן האינטרנט.

 • הדואר האלקטרוני המכיל את הקישור stats משותפת היה העברה לנמען במקום משותף ישירות דרך MyAnalytics לוח המחוונים.

הודעת ברוכים הבאים

לאחר השלמת ההתקנה (פעולה זו עשויה להימשך כמה ימים), MyAnalytics ישלח לך של "ברוכים הבאים דואר אלקטרוני." הדואר האלקטרוני ברוך הבא מספק לך מידע בסיסי אודות MyAnalytics, לדוגמה מהו ואת אופן פעולתו ומעניק גם הראשונה תביט חלק סטטיסטיקה שלך. שום פעולה ממך נדרשת קיבלת את הדואר האלקטרוני ברוך הבא.

ביצוע את הודעת ברוכים הבאים ובהנחה לך לא ביטול הצטרפות MyAnalytics (ראה את הסכמת הצטרפות החוצה הסעיף שלהלן), MyAnalytics ישלח לך שבועי תקציר הודעות דואר אלקטרוני אשר יספק לך מפתח נקודות מרכזיות אודות שלך בשבוע הקודם.

אם אינך מעוניין לקבל הודעות דואר אלקטרוני תקציר מ- MyAnalytics, באפשרותך לבחור שלא הודעות דואר אלקטרוני באמצעות השלבים הבאים:

 • ב- MyAnalytics, עבור אל הגדרות

 • עבור אל הגדרת תכונה ובחר באפשרות ביטול עבור דואר אלקטרוני של תקציר

 • לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים.

האם ניתן לבטל את הצטרפותי ל- MyAnalytics?

באפשרותך לבטל את הצטרפותך כדי שלא ייעשה שימוש בנתונים שלך לחישוב סטטיסטיקה מצטברת עבור הארגון שלך. לדוגמה, אם תבטל את הצטרפותך, הנתונים שלך לא ישמשו לחישוב סטטיסטיקה של הזמן הממוצע שהאנשים בארגון מקדישים לפגישות או לדואר אלקטרוני.

אם תבטל את הצטרפותך, לא תוכל עוד לגשת ללוח המחוונים האישי שלך.

כדי לבטל הצטרפות MyAnalytics

 1. ב- Delve, עבור אל הגדרות

  עבור אל 'הגדרות'
 2. עבור אל הגדרות תכונה ובחר לא פעיל עבור MyAnalytics.

  ביטול מסמכים
 3. לחץ על אישור כדי לשמור את השינויים.

אם אבטל את הצטרפותי, האם אוכל להצטרף מחדש?

כן, ניתן להצטרף מחדש בכל עת ולקבל גישה ללוח המחוונים האישי שלך.

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×